Georg Bye-Pedersen

21

Det var en gang et lykkelig land

Publisert: 24. jun 2015

Synes bildet i dagens VG må få en kommentar fra undertegnede.

Bildet viser med tydelighet hvordan situasjonen er blitt i dansk samfunnsliv. En dansk person herunderDansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl drikker sin «bayer» og skal spise sine to røde pølser. Han har også en dansk snaps som han skal skylle maten ned med. Utenfor står islam og den nye minareten, som rager himmelhøyt over, det gamle kulturiske danske boligen som vi kjenner så godt.

Hans øyne er vendt vekk fra vinduet. Han vil ikke se ut. Han vil ikke se islam banke på døren og fortelle ham at det han spiser er laget av gris og ikke i overenstemmelse med det en bør spise. Ikke bør han drikke bayer og ikke bør han drikke sin aquavit. Ikke bør han sitte heller på sin restaurant. Han har det ikke så godt ser det ut som.

Det er slik det danske samfunn er blitt. Det er slik det norske samfunn er blitt.

Vel Per Olav Ødegård i VG http://www.vg.no/nyheter/meninger/danmark/dansk-folkepartis-dyre-seier/a/23475896/ slenger litt med leppa og skriver at Kristian Thulesen Dahl vil motarbeide et hvert forsøk på å skape et multi-kulturelt eller multi-etnisk samfunn.

Samtidig skriver VG: Bydeler karakteriseres som gettoer og parallell-samfunn har vokst frem.

For meg blir dette en kraftig selvmotsigelse, så får nå andre dømme selv.

 

Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Professorene våre har talt

Publisert over 6 år siden

Nå tenker jeg ikke primært på THE, altså Hylland-Eriksen, han som ville dekonstruere den norske sjel  til fremme av den forjettede mulikultur.  For verden er jo etter hans syn full av eksempler på multikulturens og multireligionenes suksess i all land der dette er en etablert tradisjon.   Ambassadører, misjonærer og fotfolk strømmer nå i hopetall til Europa fra slike land og de vil med tid og stunder bidra sterkt så vi får en smak  av herligheten.  

Men det var en annen professor jeg egentlig hadde tankene nå, Per Fugelli. Han tar til orde for at muslimene må få bygge skikkelige moskeer med høye tårn , slik at mullahene kan rope ut sine foreskrevne bønner 5 ganger om dagen.  Det vil minske den frustrasjonen som muslimene naturlig nok bærer på i et land der de ennå ikke kan leve sin religion fullt ut.  De aller helligste må jo reise like ned til Syria for å finne det  rette og trivelige miljø.  Nå tror jeg ikke professoren synes noe særlig om det, men hans teorier om å legge til rette for en langt sterkere muslimsk kultur i Norge er vel verdt en debatt.

Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du fryses ut enkelt og greit

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men det var en annen

Vet ikke om du husker Steinar Lem som talte så varmt om det flerkulturelle samfunn. På dødsleiet sier han: Mener norsk kultur er truet av muslimer - Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette. http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/ 

For meg sier slike uttalelser mye om hvordan mange opptrer. En skal være forsiktig med å dømme andre som er døde, men det er klart at her angrer han bittert. Han har altså levd i den tro at det fargerike samfunn var fantastisk. PÅ sitt dødsleie taler han altså imot sin tidligere overbevisning.

Som han skriver: Hadde jeg vært alvorlig kreftsyk og vært på jobb,kunne jeg ikke skrevet dette. Det sier hvor stramt og hardt dette sitter med å være politisk korrekt. Han hadde blitt frosset ut og hans organisasjon hadde blitt boikottet. Hans lønn hadde således blitt tatt fra ham.

Så sterkt er det politisk korrekte. Du fryses ut enkelt og greit for dine standpunkt.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå tror jeg ikke professoren synes noe særlig om det, men hans teorier om å legge til rette for en langt sterkere muslimsk kultur i Norge er vel verdt en debatt.

Har du kilder på dette? Dersom Fugelli har uttalt det som du refererer til er det i så fall svært urovekkende.

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam-debatten/boennerop-fra-minaretene/a/23473588/

Jeg fant det på VD debatt.

Kommentar #5

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Linken virket ikke...

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg fant det på VD debatt.

Det var noe galt med linken, - men jeg fant denne ved litt googling.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam-debatten/boennerop-fra-minaretene/a/23473588/

Kommentar #6

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@ Bye-Pedersen

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så sterkt er det politisk korrekte.

Minner om at FrP nå er i regjering.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

http://www.dagbladet.no/2015/06/25/kultur/meninger/hageselskapshumanisme/asyl/asylpolitikk/39831297/

Bjørn Nistad har en ypperlig kronikk i Dagbladet.   Nistad er dosent i russisk historie. Det er en oppmuntring at flere mennesker med tyngde engasjerer seg mot den politisk korrekte majoritet.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og ?

Publisert over 6 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Minner om at FrP nå er i regjering.

Har Frp med sine 16 % mulighet til å bestemme alt i regjering slik mange later til å tro ?

Det avsløres stadig mer av den uvitenhet som folk viser seg å ha når det gjelder hvordan politikk fungerer i et demokrati.

Flertallet av politikerne på stortinget har i denne saken bestemt noe som går på tvers av det Frp ønsker.

Det må svelges kameler når man er i regjering så lenge man ikke har rent flertall. 

Kommentar #9

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@ Holt

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det må svelges kameler

RH: Har Frp med sine 16 % mulighet til å bestemme alt i regjering slik mange later til å tro ? LOB: Det er noe som gjelder for alle typer parti. Men nærmere reell styring har de vel aldri vært. 

RH: Det avsløres stadig mer av den uvitenhet som folk viser seg å ha når det gjelder hvordan politikk fungerer i et demokrati. LOB: Dette har vært avslørt siden antikken. Demokrati er den verste av styreformer, inntil man sammenligner med andre typer -krati.

RH: Flertallet av politikerne på stortinget har i denne saken bestemt noe som går på tvers av det Frp ønsker. LOB: Noe annet måtte vært tvunget gjennom med makt. Antar du ikke vil det.

RH: Det må svelges kameler når man er i regjering så lenge man ikke har rent flertall. LOB: Kameler er et viktig kosttilskudd for alle i et demokrati

Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Minner om at FrP nå er i regjering.

Ja visst, men dette med politisk korrekthet er noe media styrer. Det er de som styrer spørsmålstillingen og det er de som styrer mye av svarene. Ja jeg skriver mye av svarene, da en svært ofte hører tv/radio intervjuer bryte inn når det tales for mye Frp politikk. Likeså når det er debattmøter hvor spørsmålstiller nærmest legger ordene i munnen på motdebattant for å snakke ned frp.

Ja en skulle nesten tro at slik kan det vel ikke være. Balansegangen er hårfin, men slik er det vitterlig, hvis en hører etter på diskusjonen.

Vel politisk korrekhet har ført til den situasjon vi ser på bildet. Ingen tør å diskutere islam sin økende innflytelse hverken i det danske samfunn eller i det norske. En er inne på temaet men kommer aldri i dybden av problemstillingen. Om det er for at en ikke har kjennskap til Islam eller om det er fare for terror vites ikke.

Kommentar #11

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@ Bye-Pedersen

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
dette med politisk korrekthet er noe media styrer

B-P: Ja visst, men dette med politisk korrekthet er noe media styrer. Det er de som styrer spørsmålstillingen og det er de som styrer mye av svarene. Ja, jeg skriver mye av svarene, da en svært ofte hører tv/radio intervjuer bryte inn når det tales for mye FrP-politikk. Likeså når det er debattmøter hvor spørsmålstiller nærmest legger ordene i munnen på motdebattant for å snakke ned FrP.

LOB: Sett at dette (presse generelt er venstresidig) er riktig; hvordan kan det ha seg at så få høyresidige interesserer seg for å drive (undersøkende) journalistikk, tror du?

B-P: Balansegangen er hårfin, men slik er det vitterlig, hvis en hører etter på diskusjonen. LOB: Hvis det virkelig er hårfint, burde man ikke uttale så mye med slik kraft angående ubalanse. Da burde tendensen vært mye tydeligere.

B-P: Vel, politisk korrekhet har ført til den situasjon vi ser på bildet. Ingen tør å diskutere islam sin økende innflytelse hverken i det danske samfunn eller i det norske. LOB: Dette er en veldig sterk påstand.

B-P: En er inne på temaet men kommer aldri i dybden av problemstillingen. LOB: Det kan nok være; mye offentlig samtale er overfladisk. Populisme hjelper heller ikke.

Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hva med deg?

Publisert over 6 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
mye offentlig samtale er overfladisk

Ja her er du inne på det politisk korrekte. Det blir en overfladisk diskusjon som ikke tar opp farene ved islam som vi vitterlig ser rundt oss.

En tør ikke innse at Muhammed var en krigsherre som la under seg hele Saudi-Arabia med sverd som våpen. En diametralt annen frontfigur enn Jesus.

En vil dessverre ikke være med på at dette var tilfelle. Hva med deg? Er du villig til å innse at dette var tilfelle.

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Rattus Norwegicus

Publisert over 6 år siden
Officiell Information från nätverket Rattus Norvegicus, RN. 
Nätverket Rattus Norvegicus startades i september 2011 av en norsk jurist för att samla information om främlingsfientliga och rasistiska sajter på internet.
Nätverket RN arbetar i första hand i Skandinavien och inom ett vitt spektrum med insamlande av information. Nätverket består idag av ett antal jurister som i första hand granskar främlingsfientliga och rasistiska sajter för att se om den verksamhet de bedriver och det innehåll som finns på dessa sajter är av brottslig karaktär och om de därmed kan vidta rättsliga åtgärder mot dessa.
Kan det være trusselen fra Rattus Norwegicus  som gjør politikerne så føylige i saker som har med innvandring å gjøre ?   Ubaydullah og hans bejaende holdning til sann islam blir trolig også registert, men da  som et fargerikt bidrag til mangfoldet.  PS: I natt brant det bare opp 3 biler i  Malmø.
Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Kom dere vekk!

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
I natt brant det bare opp 3 biler i Malmø.


Dette er den klare advarsel til innbyggere med en annen trosretning enn Islam. Kom dere vekk!

Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Nei, foreløpig er det bare mafiaens kamp om territorier. Den felles fiende jødene er det ikke så mange igjen av i byen.

Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nei, foreløpig er det bare mafiaens kamp om territorier. Den felles fiende jødene er det ikke så mange igjen av i byen.

Nei jødene er forlengst vekke. Ja det er nok riktig det at det er en kamp om territorier. Men vil likevel si at dette er terror som vi er kjent med og som vel sier at du skal komme deg vekk. Det er ikke bare jøder som er fienden. Det er også alle vantroende og selvfølgelig også ateister.

Kommentar #17

Lars Ole Bergersen

0 innlegg  986 kommentarer

@ Bye-Pedersen

Publisert over 6 år siden

B-P: Ja her er du inne på det politisk korrekte. Det blir en overfladisk diskusjon som ikke tar opp farene ved islam som vi vitterlig ser rundt oss. LOB: Dybdediskusjoner har lite med politisk ståsted å gjøre, men med det forum som er valgt. Bøker, tidsskrifter, avhandlinger etc er stedene å gå for dybde. Sjelden dagsaviser eller kjappis-TV-intervjuer.

B-P: En tør ikke innse at Muhammed var en krigsherre som la under seg hele Saudi-Arabia med sverd som våpen. En diametralt annen frontfigur enn Jesus. LOB: Sant nok. Men kristne europeere har underlagt seg store deler av resten av verden med bibelen i hånd. Noen ganger som motiverende faktor for undertrykkelse.

B-P: En vil dessverre ikke være med på at dette var tilfelle. Hva med deg? Er du villig til å innse at dette var tilfelle. LOB: Jeg tenker som så at striden står om hvor grensen for antall innvandrere skal gå. "Null" er umulig, "alle" likeens. Verden er ikke et greit sted for veldig mange mennesker. Norge er nødt til å prøve å hjelpe folk, både hvor de bor og ved å ta inn et antall til vårt land. Dette er en menneskelig plikt og en kristenplikt. Det går an å si en god del om islams slagsider, det er riktig. Men det blir en avsporing; mennesker flykter fra sitt hjemland fordi de ikke har det bra der. Hva kan et av verdens rikeste land gjøre?

Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Ole Bergersen. Gå til den siterte teksten.
Men kristne europeere har underlagt seg store deler av resten av verden med bibelen i hånd. Noen ganger som motiverende faktor for undertrykkelse.

Her bommer du litt.

Hvis du tenker på korstogene, var det et krigstokt for å ta tilbake de muslimske områdene som Spania, Portugal, Sør Frankrike, Nord-Afrika og Midtøsten. Midtøsten ble som kanskje kjent okkupert av jihadister i 638. Muhammed var den første jihadist.

Du svarte ikke på spørsmålet om du er enig i historien om Muhammed og erobringen av Saudi-Arabia.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere