Atle Pedersen

9

Behovsprøvd barnetrygd

Behovsprøvd eller "mer målrettet" barnetrygd høres på overflaten fornuftig og rettferdig ut. Men det er unødvendig, skaper byråkrati og bryter enkle prinsipper.

Publisert: 19. jun 2015

Tenk deg at famile A betaler 10000,- i skatt, og famile B betaler 5000,-, og at de begge mottar 2000,- i barnetrygd for like mange barn.

A har som resultat betalt 8000,- og B 3000,-.

En videre behovsprøving vil bare justere dette forholdet. Da er det enklere å justere forholdet med noen justeringer på skatten. Å innføre behovsprøving er en unødvendig tungvint og byråkratisk måte å skape et skinn av økt rettferdighet. I praksis er det penger ut av vinduet.

Det er et grunnleggende prinsipp at samfunnets velferdstilbud skal gjelde likt for alle (jeg vet det finnes unntak, men de handler mest om de med ekstra liten inntekt). Vi har generelt ikke behovsprøving på samfunnsgoder, her er vi alle like. Differensiering av pris er ivaretatt gjennom skatten. Ekstra byråkrati er penger ut av vinduet.

Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Velferdsstaten farvell.

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
skinn av økt rettferdighet.

Er enig i dine resonementer. Forøvrig oppfatter jeg ikke dette som å dreie seg om rettferdighet, men om å bygge ned velferdsstaten og den norske likhetsideologien så sakte at folk merker minst mulig til det og som du sier "med et skinn av rettferdighet."

Unge mann: Du må forstå at nå drar vi 68-ere opp stigen etter oss. Sorry! :-)

Kommentar #2

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Grunnleggende prinsippet

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er et grunnleggende prinsipp at samfunnets velferdstilbud skal gjelde likt for alle

Jeg er helt enig med deg. Dersom en rører dette grunnleggende prinsippet, så river en også vekk grunnlaget for lik rett til samfunnets velferdstilbud og åpner dermed også for nedbygging av velferdstilbud.

Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Er enig i dine resonementer. Forøvrig oppfatter jeg ikke dette som å dreie seg om rettferdighet, men om å bygge ned velferdsstaten og den norske likhetsideologien så sakte at folk merker minst mulig til det og som du sier "med et skinn av rettferdighet."

Helt enig. Der er tale om et genkommende mønster.

Først en lille bitte smule regulering, hvor man spiller på retfærdighed og på misundelse.

Så er vejen banet og selve satserne og grænserne kan ændres hen ad vejen, uden det giver de store protester.

Det er ligesom med overvågning og meget andet som EU.

Man finder noget næsten uimodsigeligt til at bryde et retsprincip - og så går det ellers over stok og sten - ofte uden der bliver talt om det.

Ofte bliver den slags så lagt ud som såkaldt 'rammelovgivning', der går ud på at politikerne overgiver den politiske magt til embedsmænd, som så forfølger teknokratiske eller personlige politiske mål.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva med å kutte ut barnetrygden

Publisert rundt 6 år siden

Hva med å kutte ut barnetrygden helt. De i samfunnet som trenger understøttelse vil man nok kunne finne midler til under andre navn og tiltak.

Alle de milliarder fellesskapet vil spare på å ikke betale ut denne snaue tusenlappen i månden i atten år kan man sikkert finne annen anvendelse til. Tall fra internett kan fortelle at det i 2004 var snakk om 14,2 milliarder kroner. 

For de aller aller fleste norske familier klarer seg helt utmeket uten disse pengene. Det er tross alt snakk om mindre enn hva de benytter på telefoni, televisjon og internett i året.

En liten kuriosistet er at det var Quislings regjerning som innførte barnetrygden i Norge men da bare for visse arbeidstakere.

I begynnelsen var langt på vei barnetryden mer "behovsprøvet" men da ved at man delte i grupper uten at det var tatt individuelle avgjørelser. Det er først nå langt nærmere vår tid at dette har vært noe alle har fått enten de trengte det eller ikke. 

Kommentar #5

Eivind Reitan

0 innlegg  96 kommentarer

Velferd.For hvem?

Publisert rundt 6 år siden

Behovsprøving av barnetrygden er en gjennganger.

Likesom endringene i stønadsformene for sykefravær og uførhet.Og den viktigste av alle "ytelser,"Folketrygden.Alt endres,etter utvalgsarbeid,over flere stortingsperioder.Tilsutt får vi en omforent løsning.Slik at statsfinansene,på mellomlang- eller lengre sikt,ikke overbelastes.Det regnes,krone for krone,antall i desimaler-og med prognoser av mere eller mindre vitenskapelig karakter.Endringene skjer,av hensyn til "arbeidslinja,"som det nå heter.Det må skaffes arbeidskraft,og de som ikke har-eller kommer til å få noen jobb,skal ha noe å leve av.Ikke noe å leve for.

Utvalget som skal behandle Barnetrygden-får andre oppdrag i samme slengen,og skal ikke levere før ettter neste stortingsvalg.Så kan partiene "debattere"sine synspunkter,uten virkning i realiteten.Velgerne får tilsynelatende valget mellom "blå" og "rød" variant.Det grunnleggende problem,den såkalte eldrebølge,gjøres til en forførerisk forklaring på,at den "nødvendige arbeidskraft" må hentes fra utlandet.Og med det følger retten til imigrasjon-også for mennesker som ikke får noen jobb,og dermed vil gjøre belastningene på velferdsystemene større.

I Norge er det barnetrygden som står for hugg,når det skal lages begrunnelser-for nedbygging av velferden,og for lettest mulig grenseoverskridende ytelsessystemer-som dermed må barberes.

Det er den stinne statskassa som gjør Norge spesielt-foreløpig.

I saklige artikler i Borgerlig presse f.eks.Tyskland,behandles dette heltåpent.Der har resultaten alt vist seg.I form av nye partier,med økende oppslutning-om 1.Mindre EU-innflytelse og overstatlighet.2.Mindre innvandring.3.Opprettholdelse /opprettelse av sosialstater/velferdsstater.

Det er den nye 3.vei.Ikke mellom sosialisme /kommunisme eller sosialisme /kapitalisme.Men mellom nasjonalt demokrati eller overnasjonal finansstyring av en krympende kapitalisme.En kamp om hvem som skal betale den ubetalelige gjeld.

Her i landet har vi ingen slik valgmulighet.Det debatteres mellom moralske fløyer av det samme småborgerskap.En gren-vil tilbake til stønad til verdig trengende.Den annen vil la(nesten) alle jordens folk få delta i utdelingen av de resterende ytelser.

Men det kan gå et lys opp for noen,på begge fløyer også her tillands,når resultatene av valget i Danmark er fordøyd.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ser det snakkes om nedbyggingen av velferdsstaten. Slik jeg har lest og forstått det, har den foregått i mange år. Når politikere på stemmejakt innlemmer flere rettigheter (les 'trengende') over sosial/velferdsbudsjettet, så faller det hele tiden ut andre verdige trengende i andre enden av skalaen. Det er mye å lese om dette.  Blant annet har forskningsrådet en del om 'de nye bostedsløse'. Kommunene, som har ansvaret for at mennesker har et sted å bo, endrer kriteriene for tildeling av slik hjelp etter hvordan den økonomiske situasjonen  i kommunen svinger. Mange sårbare mennesker blir skjøvet ut til fordel for nye, som gir mer klingende mynt i en slunken kommunekasse, satsene barberes for leieleiligheter ca. hvert halvår, men politikere kan glitre over alle sine 'nye, strålende tiltak'... Det eneste strålende tiltaket som ikke prioriteres, er å bygge tilstrekkelig med nye, rimelige boliger. Da kunne jo boligprisene synke, gud forby! Ment som et eksempel, det er slike på alle områder der et sikkerhetssnett er påkrevd. 

Husker første gang jeg hørte om foreldre som satte barnetrygden på konto da det ikke var behov for den i det daglige. Da endret min holdning seg, litt over tid, det innrømmes, til denne universelle rettigheten.

Da vi altså ser kutt over alt til mennesker i virkelig behov for vår solidaritet og skattepenger, er jeg kommet til at barnetrygden er et luksusgode for mange og kan fjernes som universell rett. Øk utbetalingene i barnetrygden til de som er arbeidsledige, uføre,  sykemeldte og  sosialklienter. Uten at barnetrygden skal regnes med i inntektsgrunnlaget for øvrige ytelser.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere