Torkild Masvie

23

Nei til abortbasert meslingevaksine!

Vi har ikke gitt våre barn den abortbaserte MMR-vaksinen som skal beskytte mot meslinger, rubella (røde hunder) og kusma fordi rubellakomponenten i MMR-vaksinen er abortbasert.

Publisert: 16. jun 2015  /  909 visninger.

Skal norske myndigheter få opp dekningsgraden av meslingevaksinering, må de importere alternative meslingevaskiner. Selv om meslingekomponenten i vaksinen i seg selv er etisk holdbar, inngår den i en kombinert MMR-vaksine sammen med abortbasert vaksine. Det står beskrevet i Felleskatalogen for dem som vil lese – "Rubellavirus produseres i humane diploide lungefibroblaster (WI-38)" http://www.felleskatalogen.no/medisin/m-m-rvaxpro-sanofi-pasteur-msd-561177. Vaksinen er altså abortbasert og bygger på en person som går under navnet WI-38. Denne lille jenta ble abortert da hun var et 3 måneder gammelt foster, og informasjonen om henne er åpent tilgjengelig. http://en.wikipedia.org/wiki/WI-38. Noen forsvarer vaksinen med at barnet er dødt uansett, og vi bidrar ikke til selve fosterdrapet. Men hvordan vil en stoppe nye abortbaserte vaksiner som lages på nye aborter om en ikke etterspør alternative etisk uproblematiske vaksiner?

Noen forsvarer også vaksinen med at det nå etter så lang tid er en utvannet cellelinjekobling til dette barnet. Men for meg endrer dette argumentet ingen ting. Denne lille jenta ble drept og senere brukt som utgangspunkt for utviklingen av rødehundevaksinen som alle barn i Norge i dag tilbys i det offentlige vaksinasjonsprogrammet. Det gjør MMR-vaksinen uaktuell å ta for flere av oss. Som kristne tror vi at det drepte barnet har samme menneskeverd som våre barn.

Det finnes på markedet separate meslingevaksiner som ikke er en del av MMR-kombinasjonen, men disse er ikke tilgjengelige i Norge. Det finnes også ikke-abortbaserte alternativer til rødehundervaksinen som faller inn under samme problemstilling. Japan har laget en uten bruk av aborterte foster.http://www.know-vaccines.org/?page_id=250, men denne er ikke tilgjengelig i Norge.

I Norge gir helsesøstre og vaksinekontor ikke informasjon til foreldre om vaksiners utgangspunkt og produksjonsmåte, det opplyses heller ikke om det finnes alternative vaksiner. Foreldre som spør, kan møte manglende kunnskap og til dels vrangvilje. Dette er både et etisk og et demokratisk problem. Slik kunnskap må være tilgjengelig og muligheten for vaksinealternativer må være reell.

Det er uvitenheten om vaksiners utgangspunkt som har gjort at flere av oss i ettertid til vår forferdelse har oppdaget at vi har gitt våre barn vaksiner vi ikke ønsker at de skal ha.

Hvis myndighetene mener alvor med at en størst mulig andel av befolkningen skal vaksineres mot meslinger, må de importere etiske meslingevaksiner som et alternativ for oss som ikke ønsker å benytte abortbaserte vaksiner. Inntil det skjer, er vi flere foreldre som fortsatt velger å ikke gi våre barn dagens meslingevaksine. Vi for vår del reiser denne sommeren til Japan med våre voksne ungdommer og benytter anledningen til å ta de etiske vaksinene der. Andre reiser til England, men ikke alle har anledning til å reise utenlands.

1 liker  
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Du verden så mye vi ikke vet.

Det er skremmende hvor lite etikkbevissthet som finnes i vår tid, og en uhyrlig tanke at de aborterte spedbarna ikke en gang skal få hvile i fred i jorden etter sin brutale død.

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det er skremmende hvor lite etikkbevissthet som finnes i vår tid, og en uhyrlig tanke at de aborterte spedbarna ikke en gang skal få hvile i fred i jorden etter sin brutale død.

At det tas celleprøver av en død person betyr ikke at den døde ikke får hvile i fred i jorden etterpå. Dette er ellers helt normalt i forhold til undersøkelse av dødsårsak.

Så får det være opp til hver enkelt hvor etisk problematisk de synes det er at celleprøver tas av døde mennesker, og at disse cellene brukes til medisinsk forskning og produksjon av vaksine som redder millioner av mennesker.

Hvor mye vekt skal man legge på cellene som kroppen vår består av? For meg fremstår det overdramatisert. Celler skifter vi jo tross alt ut hele tiden, og normalt verken helliggjør eller personliggjør vi enkeltcellene som kroppen vår består av.

Det er forresten ikke personen som går under navnet WI-38, men cellekulturen som har utgangspunkt i fosterets lungevev.

Kommentar #3

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 6 år siden

WI-38 stammer fra et jentefoster fra en svensk kvinne som valgte å avbryte svangerskapet i 1962, sannsynligvis fordi hun ikke ønsket flere barn.  Celler fra det aborterte fosteret har i stort omfang blitt brukt i medisinsk forskning, blant annet til utvikling av vaksiner. Det er sannsynlig at denne cellekulturen har bidratt til å redde millioner av menneskeliv.

Det finnes flere artikler som diskuterer det etiske dilemmaene ved bruk av cellekulturer, f.eks. http://www.nature.com/news/medical-research-cell-division-1.13273.

Selv konkluderer jeg annerledes enn deg.  WI-38 var et biprodukt av en legal abort etter morens eget ønske, og jenta ble ikke abortert i den hensikt å drive medisinsk forskning.  Moren ville ha gjennomført aborten uansett, og det er ikke slik at det er en etterspørsel etter nye abortfostre for å gjennomføre videre vaksineproduksjon.

Hvordan konkluderer du i andre tilsvarende dilemmaer?  På visse områder stammer vår medisinske kunnskap fra forsøk utført med  metoider de fleste vil anse som svært tvilsomme, f.eks. fra erfaringer etter bruk av masseødeleggelsesvåpen eller eksperimenter på fanger.  Bør man unnlate å se hen til kunnskap som baserer seg på metodikk som ikke lenger anses som akseptabel?  Om en av dine pårørende var rammet av en sykdom og legen opplyste deg om at den mest effektive og velprøvde behandlingen delvis baserte seg på kunnskap ervervet etter eksperimenter på krigsfanger under 2. verdenskrig, ville du motsette deg behandlingen?

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ditt valg

Publisert over 6 år siden
Torkild Masvie. Gå til den siterte teksten.
Skal norske myndigheter få opp dekningsgraden av meslingevaksinering, må de importere alternative meslingevaskiner.

Det er nå en gang frivillig å vaksinere sine barn. Mener du at det ikke er nødvendig så tar du det valget du har tatt. Mener du at det er nødvendig men ikke vil benytte deg av den vaksinen du få her i Norge så står det deg fritt til å få tak i den vaksinen du mener er etisk og moralsk rett for deg og ditt barn.

Vanskeligere er det vel ikke. Det er mye medikamenter der ute som kan være nyttig for mange men som ikke tilbys av det offentlige. Slik er det og slik vil det være også i fremtiden. Utviklingen går med stormskritt på mange felt innen medisinen og vi kunne nok brukt et statens pensjonsfond eller to om vi hadde ønsket det på slikt. 

Er det forøvrig mindre problematisk med dyreforsøk enn det er med benyttelse av mennesklig materiale i medisinsk forskning og utvikling? Det man kan diskutere står i kø her ser man jo at det er ulikt syn på hva man mener er moralsk riktig og galt. 

Kommentar #5

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Hans valg, noens problem.

Publisert over 6 år siden
Jeg vet ikke om det vil ta nattesøvnen fra Maasvie, men faktum er at han selv (og alle i hans familie , ja alle mennesker) har millioner på millioner av atomer i kroppen sin som tidligere har vært deler av abortere fostre, som har vært deler av kroppen til abortforkjempere og som også har vært deler av kroppen til kjente mennesker. Leonardo Da Vinci, Jesus, Hitler, m. fler. I hvert eneste bit mat han spiser får han i seg atomer som en gang har vært deler av kroppen til dyr og mennesker ...og blomster for den del. I grunnen en nokså vakker erkjennelse. Det er rimeligvis ingenting Maasvi kan gjøre med dette. Men han kan altså la være å vaksinert barna sine av dillete religiøse grunner. Han setter sine egne religiøse krav foran sine barns helse. Dessuten bidrar han til at gruppebeskyttelsen svekkes, og han rammer dermed også potensielt andre rundt seg som ikke er i familie og som ikke deler hans religiøse vurderinger. Det er ikke mye respekt å hente på slik oppførsel i min bok.
Kommentar #6

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Som kristen tror du

Publisert over 6 år siden
Torkild Masvie. Gå til den siterte teksten.
Som kristne tror vi at det drepte barnet har samme menneskeverd som våre barn.

Som kristen tror du på at Jesus ga sitt liv for å redde andre. Dette er ikke bevist å være sant.

Som kristen nekter du å benytte en vaksine fordi det for 53 år siden ble benyttet noen celler fra et abortert foster til å fremstille en vaksine som har reddet hundretusener om ikke millioner liv.  Dette er bevist å være sant. 

I din verden er det altså greit å rette baker for smed samtidig som du er villig til å utsette dine barn for sykdom, lidelse og dødsfare.  En risiko som du selv sannsynligvis ikke har vært utsatt for på grunn av at dine foreldre vaksinerte deg.

I min verden er dette i beste fall hykleri. I verste fall har ditt valg så store konsekvenser at det kan medføre død.  Og du er mer glad i din overtro enn du er i dine barn. 

Det er skammelig!

Kommentar #7

Pernille Nylehn

0 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Karl Erik Birkeland skriver: 

"Hvordan konkluderer du i andre tilsvarende dilemmaer? På visse områder stammer vår medisinske kunnskap fra forsøk utført med metoider de fleste vil anse som svært tvilsomme, f.eks. fra erfaringer etter bruk av masseødeleggelsesvåpen eller eksperimenter på fanger. Bør man unnlate å se hen til kunnskap som baserer seg på metodikk som ikke lenger anses som akseptabel? "

Det er vel rimelig stor enighet om at kunnskap basert på eksperimenter på fanger er uakseptabel. Eksperimenter under 2. verdenskrig var noe av grunnlaget for Helsinkideklarasjonen om forskningsetikk. Forskning som kommer fram under tivlsomme forhold vil ikke bli publisert i skikelige tidsskrifter.

Deklarasjonen ligger her, for den som er interessert: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

Forskning eller behandling basert på en cellelinje tatt ut med pasientens samtykke er selvfølgelig noe helt annet. 

Kommentar #8

Øivind Bergh

1 innlegg  66 kommentarer

Tragisk debatt

Publisert over 6 år siden

Dette er en tragisk debatt.

I store deler av mitt profesjonelle liv har jeg hatt med dyreforsøk å gjøre. De fleste er enige om at det må være strengt regulert virksomhet, og det er en klar trend at reguleringene blir strengere. Det har vært bred enighet om at alternativer må utvikles der det er mulig. Cellekulturer har blitt viktigere og viktigere som redskaper, både til forsøk, og til produksjon av forskjellige stoffer. Dette har stort sett blitt applaudert av dyrevernorganisasjonene, i vissheten om at cellekulturene i mange tilfeller har overflødiggjort dyreforsøk.

Her står vi overfor en cellekultur basert på celler fra et foster. Det vlle ikke gjort noen prinsipiell forskjell om cellekulturen var basert på et levende menneske, men det er gode faglige grunner til at cellene ble hentet fra et foster. De ble hentet for 53 år siden - forøvrig det året jeg selv ble født. Her var det en legal abort som var utgangspunktet, men det kunne ha vært en spontanabort (rent bortsett fra at det da gjerne er komplikasjoner med det å høste celler).

En cellekultur er ikke noe annet enn en klon celler basert på en prøve fra dette individet, og det må ikke forveksles med en levende organisme. En cellekultur basert på mine celler ville ikke ha vært meg. Selv om genene mine ville ha vært der, ville resten av meg ikke være der, erfaringene, holdningene, alt som har gjort meg til den jeg er - ville ikke ha vært der. For en som dyrker celler til daglig (jeg er mikrobiolog) er sammenlikningen meningsløs. Cellekulturen er ikke en gang i nærheten av mennesket. Det er bare celler.

Men cellene kan produsere viruspartikler! I dette tilfellet virus som er endret slik at de ikke kan gi sykdom, men kan gi en immunrespons. Akkurat det vi trenger i en vaksine. Å bruke en slik cellekultur er mye bedre enn å bruke hønseegg, slik man gjør ved influensavaksiner - spør en hvilken som helst egg-allergiker om hvorfor! Slik sett kan disse cellene redde liv. Det er jo vakkert! For ordens skyld: jeg mener også at det er fint og riktig at vi vaksinerer mot disse sykdommene.

Dessverre blir denne kunnskapen misbrukt av antivaksineaktivister. Den norske "vaksineaksjonen" har gjentatte ganger at vaksinene er "basert på aborterte fostre". Det framstilles som barneofring i stor stil. Alt på grunn av en cellekultur som ble tatt ut for 53 år siden.  Hvor tragisk! Selv mener jeg det er etisk og moralsk uendelig mye mer viktig å hindre at barn får potensielt dødelige sykdommer.

Kommentar #9

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen

36 innlegg  55 kommentarer

Kan akseptere under tvil

Publisert over 6 år siden

De siste årene har det internasjonalt vært et økende fokus på de etiske problemene rundt vaksiner og virusdiagnostikk som baserer seg på bruk av cellelinjer fra aborterte foster. Det er særlig bruken av rubella-komponenten (røde hunder) i MMR-vaksinen som er problematisk fordi det ikke foreligger noen gode alternativer.

For noen år siden jobbet Norges Kristelig Legeforening med norske helsemyndigheter med muligheten til å få innført rubellavaksine fra Japan uten å lykkes.I forbindelse med dette utarbeidet de en god begrunnelse for å bruke den eksisterende vaksinen. Siterer følgende:

”Konklusjonen er at man under tvil kan akseptere bruk av rubellavaksine utviklet på cellelinjer fra aborterte foster hvis:

Det ikke finnes noen andre alternativer som er mer etisk akseptable Konsekvensene for andre menneskers liv og helse vil være dramatiske hvis vaksinasjonsstatusen i befolkningen synker.”

Dette vil si at konsekvensene for oss alle er så alvorlige om vi lar være å gi røde hund-vaksinen, at så lenge det ikke fins noe annet og bedre alternativ, anbefales det å bruke den eksisterende vaksinen på tross av at den ikke er framstilt på den for oss beste måten. Det er dessuten viktigere å vaksinere jenter enn gutter på grunn av risiko ved eventuell framtidig graviditet. Er en kvinne gravid og får røde hunder, er det stor risiko for skade på barnet hun bærer.

 

Kommentar #10

Torkild Masvie

23 innlegg  20 kommentarer

Litt mer om MMR-vaksine

Publisert over 6 år siden
Jeg takker for innlegg og synspunkter.
Den problematiske komponenten i MMR-vaksinen er rødehundevaksinen og ikke meslingevaksinen. Dette er grunnen til at flere ikke har villet ta MMR-vaksinen, og det har vært så problematisk vaksine at Menneskeverd i samarbeide med Norges Kristelige Legeforening forsøkte å få import av den japanske vaksinen, men det fikk de ikke gjennomslag for, i følge Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen.
Jeg tenker at når dette initiativet ikke har lykkes så er det på tide å ta noen andre grep. Med god hjelp av velvillige mennesker har mine ungdommer/voksne barn fått vaksinen her i Japan for få timer siden. Jeg har nå forsøkt å gå opp denne nye veien, og kan hjelpe andre som ønsker å få vaksinen i Japan.
Andre forsøker å ordne vaksinen i England. Lykkes de så har vi funnet en mer overkommelig måte å få vaksine på for norske familier. 
Vi kan ikke la norske myndigheter begrense våre valg når det finnes alternative etiske vaksiner - i utlandet. Det er et bredere grasrotpress som må til, og jeg oppfordrer Menneskeverd og Norges Kristelige Legeforening å spille på lag med slike initiativ. Vi krever import av den japanske vaksinen. Det eneste som står i veien for å få innført en god etisk vaksine er byråkrati!
Mange som jeg har drøftet problematikken med ønsker den japanske vaksinen.  Dagens MMR verken er, eller oppleves uproblematisk av en stor gruppe i Norge.  De som er seg bevist at det er en drept jente, 3 mnd gammelt foster, som er benyttet som utgangspunkt for rødehundevaksinen har ubehag med vaksinen. Som kristne vet vi at jenta har del i samme oppstandelse fra de døde som alle andre mennesker.  Blant de som er seg bevisst at denne jenta hadde samme menneskeverd som oss og våre barn finner vi de som under tvil og med ubehag tar MMR vaksinen, og de som under tvil og med ubehag ikke tar vaksine. Samtlige av disse ville uten tvil og uten ubehag ta den japanske vaksinen.
Når den gjelder meslingevaksinen er den i seg selv etisk uproblematisk. Den er i tillegg en viktig vaksine fordi noen kan dø i meslingeepidemier. Problemet er at den idag ikke er å få i Norge som separat vaksine, kun som en MMR kombinasjon. For 20 år siden var det mulig å få denne vaksinen separat. Det er derfor viktig for folkehelsen at den skaffes på nytt.

1 liker  
Kommentar #11

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torkild Masvie. Gå til den siterte teksten.
Som kristne tror vi at det drepte barnet har samme menneskeverd som våre barn.

Hvis du tror menneskeverd handler om å spare det døde fosterets celler fra å kunne brukes til å berge millioner av liv, så har du misforstått noe om menneskeverd.

Hva skjer med menneskeverdet til dine barn dersom de skulle dø av en sykdom som er lett å forhindre gjennom vaksinering?

Kommentar #12

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det er skremmende hvor lite etikkbevissthet som finnes i vår tid, og en uhyrlig tanke at de aborterte spedbarna ikke en gang skal få hvile i fred i jorden etter sin brutale død.

Er det et krav for å få hvile i fred at celler fra kroppen ikke brukes til å redde millioner av liv?

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torkild Masvie. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor viktig for folkehelsen at den skaffes på nytt.

Jeg vil si det er viktigere for folkehelsen at visse idéer ikke spres unødvendig.

Kommentar #14

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Blind overtro kan være farlig.

Publisert rundt 6 år siden
Torkild Masvie. Gå til den siterte teksten.
Som kristne vet vi at jenta har del i samme oppstandelse fra de døde som alle andre mennesker.

Du VET  absolutt ingen ting om det overhodet finnes noen oppstandelse. Du TROR du vet. Det er himmelvid forskjell på disse to begrepene. 

Ditt forhold til tro og viten er skremmende. Du er villig til å risikere egne og andre barns liv og helbred ved å skyve tilside all viten for å tilfredstille din TRO! 

Jeg får bare håpe at mine små barnebarn aldri kommer i kontakt med dine uvaksinerte barn.

Jeg får bare håpe at små barn som av forskjellige grunner ikke kan vaksineres aldri kommer i kontakt med dine uvaksinerte barn.

Det kan nemlig føre til at du bryter det femte bud. 

Kommentar #15

Synne Sandbu

0 innlegg  1 kommentarer

Tar ikke lett på etikken om vaksine

Publisert rundt 6 år siden

Til Torkild Masvie.

I Vårt Land 16. juni skriver du at barna dine ikke har fått MMR-vaksine fordi rubellakomponenten i vaksinen er «abortbasert» og utgjør et etisk problem. Men etikken har flere sider. Den eneste hensikten med å vaksinere mot rubella (røde hunder) er å hindre aborter og medfødte misdannelser. Røde hunder er vanligvis en mild barnesykdom, men deter den farligste infeksjonssykdommen et foster kan få.  Risikoen for alvorlig fosterskade eller fosterdød er så høy som 95 % hvis mor får røde hunder i første del av svangerskapet.Av den grunn var rubella i svangerskapet en vanlig årsak til provosert abort inntil vaksinen ble tatt i bruk.

I Norge ble vaksinasjonsdekningen høy, og røde hunder ble en sjelden sykdom. Det er riktig at den eneste rubellavaksinen som er tilgjengelig i vår del av verden er dyrket på cellelinjen WI-38 som ble utviklet fra ett enkelt foster etter provosert abort i 1962. Men bruken av denne vaksinen har forebygd et stort antall provoserte aborter ved å hindre at gravide kvinner smittes med røde hunder. Vaksinen gir immunitet hos om lag 97 % av de vaksinerte. Kvinner som er immune etter vaksinasjon får ikke røde hunder. Høy vaksinasjonsdekning gir flokkbeskyttelse, som også reduserer risikoen for at andre kan få sykdommen og smitte en ikke-immun gravid kvinne.

Å utvikle en vaksine krever mye arbeid og tar lang tid. Utvikling av levende virusvaksiner er spesielt utfordrende. Viruset må svekkes så mye at det ikke gir sykdom, men ikke mer enn at det kan vokse og formere seg. Det må finnes en egnet cellekultur viruset kan i. Cellekulturen må være sykdomsfri og den må helt sikkert ikke kunne framkalle kreft.

Det lå mye arbeid og noen heldige sammentreff til grunn for den nåværende rubellavaksinen, som både er svært effektiv og gir lite bivirkninger. Vaksiner til barn må være trygge og gi god immunitet, og denne vaksinen oppfyller de kravene. I Norge er det et høyt sikkerhetsnivå og strengt regelverk for vaksiner og andre legemidler. Generelt er det bare tillatt å bruke legemidler som er godkjent i Europa. Den vaksinen som brukes i Norge, er den eneste rubellavaksinen som er godkjent i Europa.

Du skriver at separat meslingvaksine ikke er tilgjengelig i Norge. Separat meslingvaksine inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet,  men som oftest er den tilgjengelig (www.fhi.no/tjenester/vaksinedistribusjon/preparater-og-priser). Men den har ikke markedsføringstillatelse, derfor må den som bestiller søke Statens legemiddelverk om spesielt godkjenningsfritak på forhånd.

Helsemyndighetene tar ikke lett på det etiske problemet som ligger i bruken av rubellavaksine. Spørsmålet har også vært drøftet og vurdert av en rekke kirkesamfunn og organisasjoner, og de fleste har kommet til omtrent samme konklusjon:  De anbefaler å arbeide for alternativer til nåværende rubellavaksine, men i mangel av noe alternativ fraråder de ikke noen å følge dagens vaksinasjonsprogram med den vaksinen som er tilgjengelig.

Et av de mest utfyllende dokumentene om moralske og medisinske aspekter ved bruk av vaksine produsert på cellelinje fra abortert foster, kom fra Vatikanet etter en utredning i ca. 2003.Dokumentet kan leses i sin helhet på en amerikansk vaksinekunnskapsside: www.immunize.org/concerns/vaticandocument.htm. Dokumentet er også tilgjengelig som pdf bl.a. på nettsiden  www.cogforlife.org/vaticanresponse.pdf .

 

Synne Sandbu og Marianne A. Riise Bergsaker, Folkehelseinstituttet

Kommentar #16

Torkild Masvie

23 innlegg  20 kommentarer

Beklager stykke uten avsnitt

Publisert rundt 6 år siden

(Etter forespørsel fra Masvie er denne kommentaren og den overstående fjernet pga tekniske problemer. Se under for den korrekte kommentaren. Moderator2)

Kommentar #17

Torkild Masvie

23 innlegg  20 kommentarer

Bryt vaksinemonopolet, og gi oss reelle alternativer!

Publisert rundt 6 år siden

Det finnes en effektiv japansk rødehundevaksine som ikke er abortbasert. Gi oss muligheten å velge den på norske vaksinekontor! 

Synne Sandbu og Marianne A. Riise Bergsaker fra Folkehelseinstituttet har en god fremstilling av viktigheten av både meslingevaksine og rødehundevaksinen. (Det gis to ganger: først som spebarn og senere påfyllingsvaksine når en er blitt ungdom.) De legger også ved link til uttalelse fra Vatikanet. Der sier Vatikanet at abortbasert vaksine er etisk problematisk, men i visse tilfeller kan benyttes om det ikke finnes alternativ til abortbasert vaksiner. Men det finnes jo et japanske alternativ som helsemyndighetene ikke gjør tilgjengelig i Norge! Jeg mener ikke at andre må følge mitt eksempel, men jeg følger faktisk tilsvarende oppskrift som Vatikanets gir i linken Sandbu/Bergsaker sender meg:  http://www.cogforlife.org/vaticanresponse.pdf . Jeg siterer like gjerne fra dette dokumentet:

"Therefore, doctors and fathers of families have a duty to take recourse to alternative vaccines (if they exist), putting pressure on the political authorities and health systems so that other vaccines without moral problems become available. They should take recourse, if necessary, to the use of conscientious objection with regard to the use of vaccines produced by means of cell lines of aborted human foetal origin. Equally, they should oppose by all means (in writing, through the various associations, mass media, etc.) the vaccines which do not yet have morally acceptable alternatives, creating pressure so that alternative vaccines are prepared, which are not connected with the abortion of a human foetus, and requesting rigorous legal control of the pharmaceutical industry producers.)"Sandbu og Bergsaker informerer oss om at den japanske vaksinen ikke er tilgjengelig/godkjent i Europa overhode. Hvis det stemmer så reiser det seg flere alvorlige spørsmål. Om en lar ett enkelt legemiddelfirma ha monopol på vaksineleveranse i en verdensdel så er det verken folkehelsen eller foreldrene/forbrukerne som tjener på dette, men legemiddelfirmaet som kan håve inn penger. Det er i vår felles interesse å gi foreldre/forbrukere reelle valg når det gjelder MMR-vaksinen og de enkelte komponentene. Det er bra for både demokratiet, etikken og økonomien.

Når vi får resept på antibiotika er det apotekerens jobb å spørre om vi vil ha en billigere antibiotika som gjør nøyaktig samme virkning. Hvorfor får vi ikke alternative, reelle valg med MMR? Konkurranse øker kvalitet og reduserer pris.

Det er foreldrene som har retten og plikten til å ta beslutning om hvilke vaksiner de ønsker å gi sine barn. Og alle foreldre ønsker gjøre det som er best og rett ut fra en totalvurdering. Men det kan likevel virke slik av Sandbu og Bergsakers innlegg at deres underliggende premiss er at helsemyndighetene i Norge og Europa har valgt for oss. De har bestemt at vi som foreldre og forbrukere kan velge mellom en vaksine. 

En vaksineprodusent med monopol på massevaksinering i Europa og gnir seg i hendene over den økte profitt det gir at den japanske produsenten er utestengt fra det europeiske markedet. En kan lure på hvilke koblinger det er mellom vaksineprodusenten, helsemyndigheter og beslutningstakere ellers når en mektig vaksineprodusent får etablere og fortsette et slikt monopol i en hel verdensdel uten at politikere og presse reagerer.  Det er ikke storkapitalen norske og europeiske helsemyndigheter og politikere skal tjene gjennom sine beslutninger. De skal tjene norsk folkehelse gjennom å skaffe trygge vaksiner og legemidler så foreldre kan ta sine valg ut fra sin overbevisning.

Hva skal til for at norske helsemyndigheter skal importere den japanske vaksinen? Flere av oss vil av etiske grunner ha den. Det tar ca 9 timer med fly å frakte vaksinen til Norge. Det er kun vilje til å godkjenne og importere den japanske vaksinen som skal til. Her er det noen som sitter og blokkerer ett eller annet sted. Det kan vi ikke akseptere. Politikere og helsemyndigheter har makt til å endre de regler og strukturer som hindrer vaksineimport. Vi ber om handling nå.

Inntil norske helsemyndigheter får importert den japanske rubellavaksinen så vil jeg hjelpe norske familier å få rødehunder/meslingevaksinen i utlandet. Jeg har i år funnet og gjennomført en måte å få gjort dette på i Japan - det er ganske enkelt faktisk. Foreldre som vil ta en vaksinereise dit med sine småbarn og ungdommer kan få praktisk informasjon og hjelp fra meg. Det er heller ikke meg imot å lede en årlig sommerlig vaksinereise til Japan med norske familier som ønsker en praktisk hjelp med reise, vaksinen og noen tips om hvordan en kan plusse på med en eksotisk ferie i Japan når de først er der. Litt kan jeg bidra med etter å ha vokst opp der. De som vil ha hjelp til vaksinereise for sin familie kan kontakte meg på mail som de finner på nettet. Mitt håp er at vi snart har oppskriften fra andre på hvordan nordmenn kan ta den japanske vaksinen i land nærmere oss. Dette er viktig for alle oss som vil bidra til unngå dagens norske MMR vaksine og samtidig øke vaksinasjonsprosenten i Norge.

Som foreldre og forbrukere har vi makt. De store vaksineprodusentene hører ikke så nøye på artikler om vaksine og etikk. De sitter enten bare stille, eller ansetter en skrivekyndig lege til å skrive et motinnlegg om ikke noen i helsevesenet rykker ut til forsvar for seg. Men markedsandeler er et språk som vaksineprodusenter lytter til. Velger mange nok europeere den japanske vaksinen så vil markedets språk bli hørt og etiske vaksiner uten abortutgangspunkt vil bli produsert og levert også av de som til nå ikke har produsert det. 

Til slutt: når det gjelder å få meslingevaksinen og kusmavaksinen separat så viser fremstillingen til Sandbu og Bergsaker at det i praksis en stengt vei for de fleste. Her må det kraftig forenkling til. Hvem ønsker å belaste en fastlege med å ta papirarbeidet for å importere/ hente inn separat meslingevaksine, og samtidig risikere at legen stiller seg uforstående til deres etiske anliggende. En føler seg ofte ganske liten på et legekontor. Da er det enklere for mange å dra til utlandet og få meslingevaksinen på stedet av serviceinnstilte leger uten flere spørsmål og kommentarer. Jeg oppfordrer de som likevel forsøker å få separat meslingevaksine/kusmavaksine i Norge å melde hvilke erfaringer de har med dette. Det kan jo hende at dette går mye glattere enn jeg har trodd. Det finnes også forståelsesfulle norske fastleger.

Konklusjonen er: vi er flere som ønsker å vaksinere og bidra til høy vaksineandel, men vi vil ha reelle vaksinealternativer som inkluderer etiske vaksiner. Det er vi som foreldre som skal velge og vi har forbrukermakt.

Mvh Torkild Masvie
Nettopp tilbake fra ferie/vaksinereise i Japan.

(Lagt ut på nytt ved hjelp av PC etter hjemkomst til Norge fordi nettbrett fra Japan 28. juni la ut hele teksten i en lang tekst uten avsnitt, og det var umulig å redigere den med nettbrett.)

1 liker  
Kommentar #18

Helene Josefsen Linkosuonio

0 innlegg  1 kommentarer

Til Synne Sandbu

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er mor, som med min yngste sønn nylig har vært i kontakt med helsestasjonen for vaksine. Han skulle, dersom vi hadde valgt å fortsette å følge vaksinasjonsprogrammet, ha fått den mye omtalte MMR vaksinen. Dette er en vaksine det har vært mye debatt om den senere tid, av ren nyskjerringhet spurte jeg min helsesøster om denne vaksinen og dens innhold. Jeg har med mine to eldste barn, tatt det for gitt at helsestasjonen gir informasjon angående de vaksinene som tilbys, slik at vi som foreldre er i stand til å gi et informert samtykke. Det gjør jeg ikke lenger.

Jeg spurte også ekspisitt om denne vaksienen er laget av eller inneholder elementer av aborterte foster. Helsesøster spurte barnelegen som avkreftet at dette var tilfellet, jeg fikk til svar at vaksinen inneholdt celler fra kyllingembryo, for sikkerhetsskyld fikk jeg med meg pakningsvedlegget. Her kommer det frem at vaksinen i tillegg til å være fremstilt i kyllingembryo også er fremsitlt i humane diploide celler, MRC-5.(Abortbasert) For meg og min familie var det forferdelig å oppdage at vi har gitt tillatelse til å vaksinere våre barn med en slik vaksine. Jeg ringte straks vår helsesøster og informerte om hva jeg hadde funnet ut. Heller ikke hun hadde vært klar over forholdet. For å nærmere komme til bunns i saken ble jeg anbefalt å snakke direkte med ansatte hos folkehelseinstituttet. Sjelden har jeg møtt større arroganse fra en ansatt offentlig tjenestemann/kvinne i en organisasjon som har som hovedanliggende å levere kunnskap om folkehelse gjennom formidling m.m (se folkehelseinstituttets strategiplan for 2014-2018) som den jeg møtte i samtale med Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør. Å vurdere etikken rundt vaksinene som tilbys og informasjonen om den/ mangelen på sådan var ikke aktuelt. Det er ikke tillitsvekkende. Jeg ble også overrasket over at vedkommende ikke var faglig oppdatert på aktuelle andre mulige vaksiner for MMR som ikke er abortbasert, som for eksempel den som omtales over fra Japan.

Ikke på noe tidspungt har jeg blitt informert om muligheten for å bestille en separat meslingevaksine hos fastlege, hverken fra helsestasjonen eller i samtale med folkehelseinstituttets representanter, slik Synne Sandbu informerer om ovenfor. 

Synne Sandbu står som redaktør for Vaksinasjonsboka, her fremkommer det i en bisetning om MMR vaksinen at den er basert på celler fra en abort. Jeg mener at dette er for liten informasjon. Denne boken er først og fremst ment som informajon til helsepersonell. Når helsesøstre kan bli nødt til å velge å lukke øyne for fakta (slik den helsesøsteren jeg møtte sist på helsestasjonen ønsket å gjøre), gjennom å si ",men jeg velger å se på det som kyllingembryobasert ikke fosterbasert" til tross for pakningsvedleggets klare fakta, så ser jeg det som klart uttrykk for at helsesøstre ikke ønsker å ta lett på vaksineetikk og at fakta om denne vaksinen faktisk er problematisk. Her trengs det grundig informasjon fra folkehelseinstituttet ikke bare til meg som forbruker men også fagpersonene på helsestajonene. Det forbauser meg at dette ser ut til å ikke ha vært tema ved helsesøsterutdanningen, det er jo tydelig i Sandbus kommentar over at Folkehelseinstituttet har blitt gjort oppmerksom på problematikken med denne vaksinen fra den Katolske kirke tidligere, uten at dette har ført til forbedring av informasjonen om vaksinen til helsesøstre og foreldre.

Kommentar #19

Torkild Masvie

23 innlegg  20 kommentarer

Praktisk hjelp legges ut på Facebookside

Publisert rundt 6 år siden

For de som ønsker abortfrie vaksiner er det nå lagt ut informasjon og praktisk hjelp på www.facebook.com/AbortfrieVaksiner

Jeg har også laget en sammenfatning av saken på min blogg
http://pastorblogg.blogspot.no

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere