Levi Fragell

102

Monarkiet - det etiske lavmåls høye beskytter

Er det i realiteten et (u)etisk samsvar mellom folkedypets holdning til monarkiet og de tradisjonelle katedralbaserte religionsprivilegier?

Publisert: 12. jun 2015

I en tid hvor det skjer radikale etiske endringer i vår kultur, hvor verdikamp og klassekamp i løpet av få år har skapt likhet for loven og nye vilkår for arbeidere, kvinner, homofile, ateister og religiøse minoriteter, dyrkes europeiske kongefamilier – med sine nedarvede privilegier- som aldri før.

Bursdager, forlovelser, giftemål, graviditeter og fødsler er blitt begeistret nyhetsstoff i norsk presse, selv om begivenhetene finner sted langt nedover i Europa, og selv om hovedpersonene kun er fettere, kusiner, tanter og onkler til konger og dronninger.

Siste nytt fra vårt naboland Sverige er at den svenske kongen utdeler prins- og prinsessetitler til inngiftede partnere, med tilhørende apanasje. Giftemålet mellom den svenske prins Carl Philip dekkes av alle tenkelige media over hele Skandinavia. At bruden Sofia er tidligere modell og populær underholdningskjendis fra TV er ikke noe minus. Tvert imot. 

I det tidligere radikale nyhetsmedium Dagbladet, kan man følge begivenheten direkte på deres nettprogram. Hva kan være årsaken til denne urokkelige stabiliteten for en forskjellstradisjon som til de grader bryter med våre etiske idealer om likeverd? Kan det være at kjendisdyrkelsen har overtatt for religionens høytids- og feiringskultur for folk flest?

Kan monarkiets overbeviste tilhengere bevisst spekulere i denne effekten, mens sløve republikanere trekker på skuldrene og sier som dagens ikke-troende folkekirkemedlemmer om en grunnlovsfestet kirke: Er det så farlig, da? Det er nå stas med litt stas!

Er det i realiteten et (u)etisk samsvar mellom folkedypets holdning til monarkiet og de tradisjonelle katedralbaserte religionsprivilegier? Spørsmålet bekymrer meg. Hvis etikken så lett kan nøytraliseres av glans, prakt og symboler, hva kan ikke da skje med hvilket som helst samfunn eller sosiale fellesskap?

 

 

 

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Har intet med etikk å gjøre!

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hva kan være årsaken til denne urokkelige stabiliteten for en forskjellstradisjon som til de grader bryter med våre etiske idealer om likeverd?

Jeg synes det blir helt malplassert å påstå at det er noe uetisk ved at et samfunn har et kongehus. Det har heller intet på likeverd å gjøre - eller mangel på likeverd. Er det noen som virkelig mener at kongehusets medlemmer har høyere verdi enn andre borgere av Norge?

Således synes jeg Fragell velger å bruke noen sterkt verdiladde ord for å gi sin motstand mot kongehuset et tyngre innhold enn det den egentlig har.

Kongehuset har en samfunnskontrakt om å bære en eldgammel samfunnstradisjon videre. De fyller noen roller, som historisk sett har vært meget symboltunge og samlende for vår befolkning. Og i de fleste menneskers bevissthet står kongen for en symbolsk, samlende makt, som forener alle landets innbyggere, høy og lav, rik og fattig.

For å fylle denne rollen som tradisjonsbærere av en rolle som har vært svært viktig for vårt land, må vi selvsagt utstyre kongehuset med ressurser til å kunne fylle rollen på en verdig måte. Og når det gjelder ressursbruk, skulle jeg like å få påvist at det å avholde presidentvalg hvert fjerde år, ville bli noe billigere for samfunnet.

Vender man blikket til vestlige republikker, kan man nok trygt fastslå at de summene som brukes for å bli valgt til president, neppe innebærer noen besparelse for samfunnet.

Et velfungerende samfunn trenger noen tradisjoner og noen verdier som føres fra fortid og inn i fremtiden. Det gir trygghet, stabilitet og tillit.

Jeg ser intet poeng i å fjerne et så velfungerende kongehus som det norske, og som atpåtil utfører sin samfunnskontrakt så verdig og til hele det norske folks stolthet. De er noen flotte representanter for vårt land.

Og så lenge et stort flertall av folket ønsker det slik, har Fragell og andre en svært dårlig sak. Heldigvis, synes jeg personlig.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

Dyr republikk?

Publisert over 6 år siden

Republikker ordnes i dag på flere forskjellige måter.

Vi trenger ikke nødvendigvis å ta etter USA eller Frankrike eller Russland og deres dyre ordninger.

Jeg er sikker på at det for Norge hadde holdt med at vi holdt Storingsvalg hvert 4. år og at Storinget valgte presidenten blant de folkevalgte - akkurat som i dag. Så kunne presidenten - som jo er nr 2 i Norge i dag rett og slett rykke opp til nr 1. Å lede Stortingets møter i en rangorden ved presidentskapet i de tidsrom der presidenten representerer oss utenlands eller ved statsbesøk burde være en smal sak - som i dag.

Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Bekreftelse

Publisert over 6 år siden

Takk til  Sverre Almskog for en hurtig bekreftelse på at kongedømmet et godt fundert blant "folk flest". De aller fleste vil ha glede av helkgens begivenheter i Sverige. Nå er det kanskje sogar snart en graviditet på gang...

Kommentar #4

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Enkelt svar!

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hva kan være årsaken til denne urokkelige stabiliteten for en forskjellstradisjon som til de grader bryter med våre etiske idealer om likeverd?

Svaret er meget enkelt: Det har fungert og fungerer utrolig godt. Bare dårer og humanetikere vil bytte ut noe som fungerer med noe som er utrolig opprivende og unødvendig dyrt. Hver gang det er presidentvalg i USA takker jeg vår Herre for at vi slipper den galskapen i Kongeriket Norge. 

Kommentar #5

Per Enger

9 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Er det i realiteten et (u)etisk samsvar mellom folkedypets holdning til monarkiet og de tradisjonelle katedralbaserte religionsprivilegier? Spørsmålet bekymrer meg. Hvis etikken så lett kan nøytraliseres av glans, prakt og symboler, hva kan ikke da skje med hvilket som helst samfunn eller sosiale fellesskap?

Litt fra sidelinja som vanlig.

Monarkiet har nok sin bedøvende virkning som symbol og høytidsstund i hverdagssofaen. På samme vis som all underholdning døyver vår tørst etter mening mens vi vandrer på jorda.

Skulle ikke forundre men om Egil Skallagrimson så noe av den bedøvende maktens symboler og dårskap da han satte opp nidstang mot Norgeskongen som røvet folks hjerter med ed og makt, og som var årsaken til flukten fra Norge og samtidig nasjonen Islands fødsel. I hvert fall har forskjellsbehandlingen røtter laaangt tilbake i tid.

Men jeg tenker ikke at monarkiet alene er flokkens bedøvende eter, langt ifra. Det er mange om det beinet. Om man skal kjempe mot folks tanker om hva som er rett, bedøvet eller ikke, må man belage seg på en lang kamp i mine øyne, kanskje det er som å feste en ring i flokkens nese for slik å føre den dit en selv mener er best?

Jeg samstemmer med Predikeren; Gud skaper verden som den skal være, men folk finner på så mye tullball. hehe...

Kommentar #6

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Galskap?

Publisert over 6 år siden

Det er vel ikke nødvendig å velge demokratiske løsninger som er urimelige. Vi kan velge mellom gode eksempler  i Europa. Det oppstyret som nå råder i både kjendispressen og mer seriøse organer - knyttet til de fleste kongehus - er vel mer "galskap" enn noen andre aktiviteter  på statslederplan.

Kommentar #7

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke nødvendig å velge demokratiske løsninger som er urimelige.

Selvsagt er det ikke nødvendig. Men ved folkeavstemningen i 1905 stemte 3/4 av den norske befolkningen for monarkiet. De kunne selvsagt valgt republikk hvis de ville ha republikk. Den norske monarkiet er rotfestet i den norske folkesjelen. Dessuten er det ingen som tvinger tronens arvinger til å bli monark mot deres ønske. Hvorfor er det nødvendig å skape enda flere problemer i en verden som har mer enn nok av andre problemer å løse? 

Kommentar #8

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

1905

Publisert over 6 år siden
Det er nå 110 år siden 1905, da Torleiv. Den demokratiske utvikling siden den gang har både innebåret utvidelse av stemmerett, livssynsfrihet, aksept for alternativer for samliv osv osv.
Kommentar #9

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Økning av støtte

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Den demokratiske utvikling

I 1905 var det 3/4 som ville ha monarki. I 2014 var det 8/10 som ikke ønsker noen annen statsform. Den demokratiske utvikling går altså ikke i den retning som Fragell ønsker. 

Hvorfor kan ikke noe som fungerer aldeles utmerket få være i fred? 

Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Virkeligheten er den øverste dommer

Publisert over 6 år siden

Levi Fragell besværer seg over monarkiet og oppmerksomheten rundt denne gamle institusjonen. Langt på vei er jeg enig i at det til tider kan bli litt for mye fjas og glorete reportasjer om kongeliges private ve og vel. Men det samme får vi servert hva gjelder kjendiser og politikere. Hver eneste dag, gjennom hele året. Det kan se ut til at grensen mellom det som er av offentlig interesse, og dermed også naturligvis hører hjemme i mediene, og det som er privat og tilhører intimsfæren er fullstendig utvisket. Pressen skyver med hevede faner verdiene "folkets behov" og "ytringsfriheten" foran seg for å legitimere grov grafsing og det som i noen tilfeller faktisk kan anses som personforfølgelse. Dvs de dyrker disse nevnte egentlig gode verdiene samtidig som de ser bort fra andre vel så vesentlige etiske verdier. Hvilket resulterer i det godes sammenbrudd: Det er derfor m.a.o. langt mer vesentlig å understreke frihet er friheten til å velge, og også velge bort. Men samtidig er det friheten FRA. Friheten fra journalisters grafsing, skandalejag og dyneløftinger. Derfor er det langt viktigere å fremheve pressen og etikk enn monarkiet. Pressens stygge ukultur og reportasjer om kjendisers og politikeres private forhold forsvinner ikke om monarkiet forsvinner. Dette sistnevnte mediefenomenet er så etablert at artister som ønsker og trenger oppmerksomhet vet å benytte denne journalistiske ukulturen når de vil fremheve sitt produkt og seg selv. Jfr artisten Toojis siste stunt i Frogner kirke. Det eksisterer en kvalmende symbiose mellom pressen og kjendiser i deres kamp om folkets øyne og ører.

Men på den annen side, så aksepterer jeg uten å gremmes det minste at langt de fleste i landet setter pris på monarkiet. De siste undersøkelser spriker noe, men ca 8 av 10 støtter faktisk kongedømmet. Da bør disse lyttes til og respekteres, uansett om de resterende 2 ikke liker det som foregår.

En liten bekjennelse: Jeg blar videre i avisen og benytter fjernkontrollen når det vises noe jeg ikke har interesse av: En virkelig befriende mulighet også Fragell oppfordres til å benytte. Så får monarkister som setter pris på kongesladderet og fjaset få det de vil og jeg bruker heller tiden til noe annet fascinerende og avslappende eller mer nyttig. Journalistenes ukultur forvinner ikke i morgen dessverre, like vel.

Generelt sett, så  fungerer de velkjente motsetninger mellom såkalt finkultur og folkelig kultur, mellom kommersialisering og fjas p.d.e.s. og angsten for det banale og overflatetendenser på den andre stort sett bare som selvhøytidelig markeringsfjas for akademikere med høy tastatur-føring: Passende tidtrøyte for kvasi-intellektuelle og markeringskåte samfunnsdebattanter som henter sin ofte substansløse argumentasjon fra det finkulturelle kostymelageret.

Apropos: Ser man på andre forhold i samfunnet, så er det slik at 8 av 10 anser seg som kristne. At dette så gjenspeiles i diverse samfunnsområder er m.a.o. ikke helt irrelevant det heller. Videre: Antall muslimer i Norge er ikke presist fastslått, men man regner med at det ca er 170 000, dvs statistisk sett 3,3 av 100. Antall humanetikere er derimot bare under halvparten av antall muslimer, dvs 1,6 av 100. Og tegneseriefenomenet "Fantometklubben" består statistisk sett i tallforholdet 2 av 100. Altså er denne klubben fornøyelig nok 21% større en Human Etisk Forbund. Mulig dette bør få konsekvenser for medienes prioriteringer fremover.

For god ordens skyld: Jeg har som en ´Harlekin´ her noe lettbent forsøkt å bevege meg i grenselandet mellom ironi og alvor, innlevelse og distanse. Så håper jeg Fragell og andre har raushet til å oppfatte slik.

Ha en god dag.

 

 

Kommentar #11

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

I så fall, hvilke eksempler er det?

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke nødvendig å velge demokratiske løsninger som er urimelige. Vi kan velge mellom gode eksempler i Europa.

Hvilke eksempler er det Fragell mener kan fungere som alternativer til kongehuset?

Kommentar #12

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Her bør du

Publisert over 6 år siden

lete andre steder enn i katedralen, Fragell. Kanskje i den meningstomhet som din bevegelse har skapt hos mange mennesker. Prøv å innse at ikke all elendighet kan forklares ved religion eller religiøs virksomhet. 

Hvorfor er dette så opprørende, forresten. Hvorfor er ikke den grenseløse interessen for alle slags kjendiser, som heller ikke har gjort seg "fortjent" til slik dyrking, like etisk betenkelig. Og, hvor er etikken i å kalle monarkiet for "det etiske lavmålshøye beskytter". Selve uttrykket må vel nærme seg et lavmål i skittkasting kamuflert som debatt.

Kommentar #13

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Virkeligheten

Publisert over 6 år siden

På Georg Nyhagens kommentar er realistisk og pragmatisk. Han beskriver en "virkelighet" vi kan leve med, inntil vi får en konge, dronning, kronprins eller kronprinsesse som blir tatt for fyllekjøring, eller om englefjærene også skulle komme til å flakse også over slottet. Det har flere ganger vært på nippet i noen av de ca. 12 gjenværende monarkier blant Europas ca 50 stater, og selv de som støtter de nåværende ordninger sier gjerne at det kun er et tidsspørsmål før demokratiet vil få gjennomslag, og ideen om at barn som vokser opp i slott ikke skal leve opp med forventninger (krav) om en total annerledeshet enn annen ungdom. For meg er likevel et prinsipp et prinsipp. I demokratiet skal ledere velges, ikke fødes, uansett hvor nusselige babyene er, hvor vakre og dyktige ungdommene er, hvor sorgtunge de er etter brudd med kjærester, hvor lykkelig  de smiler på sin gang mot alteret og sine utkårede. Men som sagt, med de sympatiske medlemmer av kongefamilien vi for tiden har i Norge - vil det ta tid. Det er virkeligheten. Så langt.  

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Prinsipp - ok, men dårlig virkelighetsbeskrivelse

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
selv de som støtter de nåværende ordninger sier gjerne at det kun er et tidsspørsmål før demokratiet vil få gjennomslag, og ideen om at barn som vokser opp i slott ikke skal leve opp med forventninger (krav) om en total annerledeshet enn annen ungdom. For meg er likevel et prinsipp et prinsipp.

Tidsspørsmål før demokratiet vil få gjennomslag? Er ikke sannheten at demokratiet fullt ut går inn for monarkiet? Jeg antar at Fragell ikke på alvor mener at Norge er udemokratisk, men hans formulering har egentlig som en følge at han mener monarkiet ennikke har fått gjennomslag.

Det kan meget vel anses som et demokratisk prinispp når både de folkevalgte OG befolkningen ønsker monarki! Fragell må vel innrømme at det ville være udemokratisk å avvikle monarkiet, når flertallet ønsker det?

Kongen har ingen reell makt, og hans rolle er således overhode ikke i konflikt med demokratiske prinsipper.

Forventninger om en total annerledeshet? Her synes jeg Fragell overdriver. Visst vokser kongebarne opp til en viss annerledeshet, men er den TOTAL? Det vil jeg si er en overdrivelse. De norske kongebarna lever et ganske normalt liv for barn på deres alder. De går på skole med andre barn og deltar i ulike aktiviteter på linje med andre barn. Jeg synes kongefamilien på en forbilledlig måte klarer å kombinere sin symbolske betydning og rolle som norges ambassadører med et tilnærmet "normalt" hverdagsliv.

Om det skulle komme dit at en tronarving ikke ønsker å fortsette samfunnskontrakte, får vi heller vurdere derfra hva vi eventuelt skal gjøre.

Men hva sier Fragell dersom hele kongefamilien abdiserer kollektivt og det holdes en folkeavstemning som gir som resultat at flertallet ønsker å "importerere" en tronarving, slik som ofte er blitt gjort i ulike kongehus?

Vil det da være en seier for demokratiet at flertallet bestemmer, eller en seier for demokratiet at et fåtall politikere avgjør at vi skal avskaffe monarkiet?

Problemet for motstandere av monarkiet, er at de har et klart flertall mot seg. Derfor er det alltid DE som egentlig fremstår som udemokratiske, selv om de hevder å være de eneste demokratene.

Mvh Sverre

Kommentar #15

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Prosess, Sverre

Publisert over 6 år siden

Her dreier det seg om en prosess i demokratiets navn. For bare ta par generasjoners siden hdde vi en Statskirke med rett til å forkynne i den offentlige skole. Det er ingen tivil om at "folk flest" mente at dette var både rett og lovlig. Da vi startet Aksjon mot Statskirke i 1970, ble vi avvist og latterliggjort som maginale fanatikere uten respekt for flertallet. I løpet av få år har en prosess gått i vår favør. Det skal ikke lenger hete Statskirke. Det vil neppe gå mange tiår før den siste rest av religionsfavoriseringen er helt fjernet fra Grunnloven. Når nå en ny generasjon av bevisste unge har sett seg lei på kjendisreportasjer fra Europas 12 gjenværende monarkier, og krever en oppdatering av også det norske politiske sysatem, vil det også på dette område skje endringer. Og du, Sverre kan skue ned fra himmelem på innsettelsen av den første president i det tidligere kongerike Norge. Og jeg vil be mine barnebarn vinke til min krukke på gravlunden.  

Kommentar #16

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Stavefeil

Publisert over 6 år siden
Jeg ber om unnskyldning for stavefeil i mitt siste svar. Det er vanskelig å skrive feilfritt på en Ipad i dårlig lys. Ellers takk for gode refleksjoner fra flere.
Kommentar #17

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja, kanskje en gang langt ute i fremtiden

Publisert over 6 år siden

Når det norske folk ønsker det!

Ellers vil jeg gjerne referere til en samtale med en venn av meg, en nordmann som bodde i mange år i Tyskland. Tyskland har som kjent ikke et eget kongehus. Men min venn i Tyskland kunne fortelle at det finnes opp mot 100 ulike tyske magasiner som utelukkende skriver om kongehus, og det aller mest populære kongehuset, er det norske, eller nærmere bestemt det norske kronprinsparet, og ganske spesielt Mette-Marit.

Gjennom samtalens løp ble vi skjønt enig om at dette må skyldes at det eksisterer et enormt savn i den tyske befolkningen etter et eget kongehus, og dette savnet gjør seg utslag i en enorm interesse for bl a det norske kronprinsparet.

Vi som enten ønsker monarki eller republikk må nok innse at det er en viktig del av mange mennesker liv å ha forbilder, idoler og noen å beundre, se opp til og følge med på.

Kanskje vil dette aldri opphøre så lenge det finnes mennesker på jorden?

Den som lever vil få se....

Ha en god helg, Levi! Kos deg med eller uten kjendisnyheter! :-D

Mvh Sverre

Kommentar #18

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden

:) Mye sant å finne der...

Kommentar #19

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Blir det fornyet uro om kongedømmet i Sverige?

Publisert over 6 år siden
Den Republikanska Føreningen i Sverige går hardt ut i spørsmålet om det svenske kongehus' rolle. http://touch.metro.se/metro-debatt/carl-philips-och-sofias-brollop-ar-ett-pr-jippo/EVHofk!IwlrxRNOktYj2/
Kommentar #20

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Främling fra folkedypet

Publisert over 6 år siden

Så lenge kongebarna fortsetter å velge främlinger fra folkedypet som potensielle livsledsagere, synes det å være en suksessformel for monarkiet som funker ganske greit og dessuten en berikende anledning for rampelysjournalistikken til å presentere seg.

For dramaturgien rundt främlingers turbulente fortid, familieforhold m.m. vet naturligvis journalister i glasurmagasinene hvordan de skal kunne skvise jackpot-gevinsten ut av.

Og med et persongalleri av Mette Marit- og Sofia'er, som tilbakelegger mye av den samme klassereisen som kongekrabben - fra tvilsom og uønsket, til elsket delikatesse - så er i grunnen forretten allerede servert og hovedretten bestilt: Klingende mynt i kjendiskassen og et folkehav som klapper i begeistring over at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt (1. Korinterbrev 13,7) - denne gangen også.

Kommentar #21

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Er dette riktig

Publisert over 6 år siden
- så slutter jeg å dra på handletur til Sverige: " Enligt successionsordningen, en av våra grundlagar, får inte prinsar eller prinsessor gifta sig utan samtycke av kungen och godkännande av regeringen. I alla fall inte om de vill behålla arvsrätten till tronen. Dessutom måste medlemmarna i kungafamiljen tillhöra och gifta sig i Svenska kyrkan och får således inte själv välja vilken religion de vill bekänna sig till eller inte. Att monarkin är ett medeltida system som tydligt strider mot religionsfriheten visar sig därmed med all tydlighet."
Kommentar #22

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Godt poeng, Flikke

Publisert over 6 år siden
Eller med andre ord: Spikeren på hodet!
Kommentar #23

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Millioner på millioner

Publisert over 6 år siden
Per Hansen. Gå til den siterte teksten.
Republikker ordnes i dag på flere forskjellige måter.

Vi trenger ikke nødvendigvis å ta etter USA eller Frankrike eller Russland og deres dyre ordninger.

Jeg er sikker på at det for Norge hadde holdt med at vi holdt Storingsvalg hvert 4. år og at Storinget valgte presidenten blant de folkevalgte - akkurat som i dag. Så kunne presidenten - som jo er nr 2 i Norge i dag rett og slett rykke opp til nr 1. Å lede Stortingets møter i en rangorden ved presidentskapet i de tidsrom der presidenten representerer oss utenlands eller ved statsbesøk burde være en smal sak - som i dag.

Jeg er enig med Per Hansen i at valgte presidenter slett ikke behøver å være "dyre". Vi vil heller ikke bruke millioner på millioner til feiringer av deres private festligheter. Får vi vite på Nyhetene idag hva dagens bryllup i Stockholm koster. (Og gårsdagens samling for de 274 "nærmeste"?"
Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nytteverdi

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hva kan være årsaken til denne urokkelige stabiliteten for en forskjellstradisjon som til de grader bryter med våre etiske idealer om likeverd?

Som sermonimestere er vel kongehus den mest effektive måten å få innpass på. Særlig da for mindre nasjoner som Norge. For hvor mye gidder man bry seg om en president Hansen eller Nilsen når man kan møte statsledere fra de stor nasjonene. 

Det er litt som å velge mellom intimkonsert med den lokale musikkskolen eller Pink Floyd.

Det er vel her et kongehus kaster en viss glans ute i verden selv om man er så inderlig klar over at dette bare er glanspapir. Men det er som sagt langt mer glanset enn prisident Pedersen eller Fransen.

I disse tider hvor man har en regjering som egentlig ønsker å avskaffe både fylker og kommuner og gjerne hele folket også så landet blir enklere å styre kan man jo stille spørsmål ved hvorfor et land i det hele tatt trenger kongehus eller president. 

Var vi mer løsningsorienterte og ikke minst tok klimaet på alvor ville våre politikere styrt hved hjelp av videokonferanse e-post og telefon. Det meste kan fikses mellom land uten at man må ha all denne reisingen og alle disse sermoniene. 

Kommentar #25

Per Hansen

0 innlegg  44 kommentarer

Enig

Publisert over 6 år siden

Og jeg er enig med Levi som er enig med meg. 
Men det er ikke prisen som for meg er det viktigste.

Det viktigste er prinsippet om at ingen skal måtte risikere å bli født inn i et tvunget livsløp og i tilfelle som det er i Norge i dag, født inn i et tvunget livssyn. Tronarvingen får altså ikke lov å velge livssyn selv. For en skjebne for et bevisst menneske! Sett monarkene fri! 

Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Monarkiet, best når det gjelder

Publisert over 6 år siden

Og da tenker jeg på året 1940, da sviktet de som hadde det egentlige ansvar. Det bør vi kunne leve lenge på.  Det er ellers noe fint med det at kongen liksom er hevet over smålig misunnelse og annet kiv.  Bekymringen over at tronfølgeren ikke kan velge livssyn bekymrer meg lite. Dette deler han forresten med svært mange nye landsmenn ;-))   Ellers var Paris ei messe verd for Henrik IV. Det vil jeg håpe Norge forblir også for våre konger. 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Er det i realiteten et (u)etisk samsvar mellom folkedypets holdning til monarkiet og de tradisjonelle katedralbaserte religionsprivilegier? Spørsmålet bekymrer meg. Hvis etikken så lett kan nøytraliseres av glans, prakt og symboler, hva kan ikke da skje med hvilket som helst samfunn eller sosiale fellesskap?

Jeg finner kongelige bryllupper charmerende. De løfter enkelte hverdager opp til en høyere verdi med sin glans og prakt, og skaper noen skiller mellom dager som virker veldig hyggelige. 

I den større sammenhengen finner jeg monarkiet som verdifullt som en samlende faktor hevet over hverdagens utfordringer og skillelinjer. Monarkiet er ikke en minste felles multuplum men snarere et største felles mål som rommer hele samfunnets bredde og dybde. I dette ligger dets verdi. Det markerer oss som en nasjon som er bredt sammensatt og med uendelige og dype verdier. Monarkiet representerer summen av oss alle sammen. I dette ligger dets verdi og makt. 

Kommentar #28

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Sjarm, men...

Publisert over 6 år siden
Ja, jeg synes også arrangentet i Stockholm var sjarmerende, faktisk rørende. Mennesker er mennesker. Men galt var det, både prinsipielt og praktisk. Millioner av kroner brukt på kos, basert på foreldede tradisjoner.
Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men galt var det, både prinsipielt og praktisk. Millioner av kroner brukt på kos, basert på foreldede tradisjoner.

Jeg ser ikke noe galt ved det. Pengebruken? Ja, i en verden som kjenner alle priser men ingen verdier er det sikkert spennende med regningen, men en nasjons samlende symbol står over valutakursen. Her ligger nasjonens immaterielle verdier bevart, og de kan ikke like enkelt måles i verdi som en halv kilo smør. 

Charme er bare fasaden. Det er det indre som teller. 

Kommentar #30

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Det overordnede

Publisert over 6 år siden
Selskap og jåleri er selvsagt sideordnede refleksjoner. For meg dreier det seg først og fremst om prinsipper om demokrati og likeverd.
Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
For meg dreier det seg først og fremst om prinsipper om demokrati og likeverd.

Dette er nasjonale verdier som monarkiene i norden oppfyller så langt jeg kan forstå. Hva er det som mangler?

Kommentar #32

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Verdier

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er nasjonale verdier som monarkiene i norden oppfyller så langt jeg kan forstå. Hva er det som mangler?

Likeverd og selvbestemmelse er to av en rekke verdier som nå i prinsippet krenkes. Barn og unge arver formell status og en overordnet sosial innflytelse ved lovbestemt arv. Som det fremgår av min kommentar #21, har kongefamiliens medlemmer heller ikke personlig frihet til å velge ektefelle eller livssyn. Langt på vei gjelder tilsvarende forhold også i Norge. Mitt problem med at dette aksepteres er at samfunnet herved godtar en pragmatisk dobbeltmoral i det politiske liv, ja faktisk hyller og lovpriser avviket.
Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Likeverd og selvbestemmelse er to av en rekke verdier som nå i prinsippet krenkes. Barn og unge arver formell status og en overordnet sosial innflytelse ved lovbestemt arv. Som det fremgår av min kommentar #21, har kongefamiliens medlemmer heller ikke personlig frihet til å velge ektefelle eller livssyn. Langt på vei gjelder tilsvarende forhold også i Norge. Mitt problem med at dette aksepteres er at samfunnet herved godtar en pragmatisk dobbeltmoral i det politiske liv, ja faktisk hyller og lovpriser avviket.

Dette er faktisk feil. Kongen kan på egne og på sin families vegne velge å gå av i morgen den dag. Sannsynligvis vil det oppstå en prosess hvor det skjer i så fall, men Kongen bestemmer alene om han ikke lenger vil være konge. Mulig vi da får en Haakon VIII, men det blir hypotetisk. Prinsippet er likevel at kongedømmet ikke er for evig i den forstand at det ikke kan endres. Slik som i 1940 kunne kongedømmet også endt ved et pennestrøk om det hadde vært vilje til det. 

Kronprins Haakon var i sin tid meget åpen på at han hadde valgt å gå videre og aksle børen videre. Han bestemte seg og gjorde derfor valg i tråd med dette. Det samme vil også kunne skje med arveprinsessen når hun blir voksen. I mellomtiden har hun selv hatt innflydelse på valg av utdannelse og annet av betydning for livet eller gjerningen som måtte komme. Det er totalt feil å se kongedømmet noe som tvinges ned halsen på kongehuset eller folket. Det moderne kongedømmet henter sin makt fra folket og utfører sin gjerning på vegne av oss så lenge vi er fornøyde. 

Man kan seffli besvære seg over et svenske kongehus. Årlig har de ca 7000 henvendelser om representasjon ved ulike anledninger. Det later til å være en bred oppfatning at kongehusets medlemmer vil gavne en sak ved sin tilstedeværelse. At nye medlemmer som dagens Sofia blir prinsesse og får apanasje er ikke det samme som at hun pensjoneres, men at hun i kraft av sin posisjon vil kunne være med på å dele de mange oppdrag. Og sannelig sier jeg eder om ikke man skal være glad når man blir eldre om det finnes yngre krefter som kommer for å ta i et tak. Det svenske kongehuset fylle åpenbart sin plass og vel så det. 

Kommentar #34

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 6 år siden
kan kongen abdisere når han vil. Jeg har aldri antydet noe annet. Religionsfrihet har han imidlertid ikke, slik - som sagt- det også er for det svenske kongehus.
Kommentar #35

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Norsk presse?

Publisert over 6 år siden
Den britiske avisen The Guardian peker før helgen på den reelle kontroversielle opinionen bak helgens fantastiske (og selv for mange republikanere rørende) PR-show i Sverige. Hva får vi av kritiske analyser i norsk presse?
Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er nok her det stikker

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
. Religionsfrihet har han imidlertid ikke, slik - som sagt- det også er for det svenske kongehus.

Det er nok ikke selve kostnadene og styreformen som irriterer Fragell mest i denne saken.

Det har han nok fått fram klart nå.

Jeg så seremonien i går,og jeg ble faktisk glad og oppmuntret av at det ble lest så mye og flott fra Bibelen under vielsen om kjærligheten og om Guds velsignelse over brudeparet.

Det er faktisk det viktigste med våre kongehus...nemlig at de ikke har fjernet seg fra kristen tro og tradisjon.
Men at Fragell ikke liker det vet vi fra før. 

Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Religionsfrihet har han imidlertid ikke, slik - som sagt- det også er for det svenske kongehus.

Nei, kong Harald ga uttrykk for at han mente Kongen skulle være tilknyttet den lutherske tro. Nå ble det vel ikke akkurat slik på papiret, men i praksis vil det sannsynligvis være slik lenge enda. 

Norske medier finner det sannsynligvis ikke verdt å analysere dette så mye. Det er festivaler i hver bygd og by i disse tider. Hva blir et kongehus eller to og deres røtter i samfunnet opp mot Korslaget på Stiklestad? Vi får de medier vi fortjener og lever med de valg vi gjør. 

Kommentar #38

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Respektløs bagatellisering

Publisert over 6 år siden
Det er selvsagt at også kongelige skal kunne praktisere sin tro, også seremonielt. Men Rune Holt har ikke rett i at denne praksis i seg selv er støtende for meg. Mitt anliggende er den åpenbare religionstvang for kongelige i arverekkefølgen. Om noen i denne rekken ikke er kristne, må de frasi seg sin arverett. Slike krenkelser av en av de viktigste humane rettigheter, har en symboleffekt som bagatelliserer religionsfriheten på skammelig vis, og er i klasse med den "er det så farlig, da"-holdningen som dessverre synes utbredt i denne tråden når det også gjelder andre sentrale etiske prinsipper.
Kommentar #39

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

"Vi trenger en fest av og til"

Publisert over 6 år siden

" Folket  trenger en fest av og til " het det da OL i Oslo ble lansert.  Der andre konger og dronninger skulle blitt markedsført.  Det er vel  noe av det samme som vi har fått nå. Mange mennesker  har hatt glede av å se på dette, og prisen er bare en bitte liten brøkdel av hva OL koster.  Dessuten er det trolig en annen kategori mennesker som er de ivrigste tilskuere. Men disse fortjener vel også å få litt underholdning oppi hverdagslivet ? 

Kommentar #40

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Slike krenkelser av en av de viktigste humane rettigheter, har en symboleffekt som bagatelliserer religionsfriheten på skammelig vis,

Hvis du er så opptatt av humane rettigheter knyttet til religion, brudd med religion eller skifte av religion som kan medføre  skammelige konsekvenser,  finnes det i Norge en sterkt økende andel  mennesker som trenger din omsorg og bevåkning i langt større grad enn kongehuset. 

Kommentar #41

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Så sant!

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvis du er så opptatt av humane rettigheter knyttet til religion, brudd med religion eller skifte av religion som kan medføre skammelige konsekvenser, finnes det i Norge en sterkt økende andel mennesker som trenger din omsorg og bevåkning i langt større grad enn kongehuset.

Men det er vel ikke stort annet som har opptatt meg de siste femti år. Men alt til sin tid, Nisi.
Kommentar #42

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Mitt anliggende er den åpenbare religionstvang for kongelige i arverekkefølgen. Om noen i denne rekken ikke er kristne, må de frasi seg sin arverett.

Jeg finner det helt i tråd med kongehusets stilling at hvis noen av dets medlemmer ønsker å leve et liv i strid med det å være en kongelig, gjør man de valg man må. Hvis man da ønsker å leve som buddhist har man fullt mulig til det, og hva er vel arveretten da? Det beviser bare at man har full frihet, kongelig eller ikke, både i valg av religion, virke og til sist liv. Debatten om kongefamilien som ufrie slaver under et åk er forfeilet. 

Kommentar #43

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Moralismens høye beskytter?

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Bursdager, forlovelser, giftemål, graviditeter og fødsler er blitt begeistret nyhetsstoff i norsk presse, selv om begivenhetene finner sted langt nedover i Europa, og selv om hovedpersonene kun er fettere, kusiner, tanter og onkler til konger og dronninger.

Er dette en spøk eller hva er det? Eller er det seriøs moralisme der en sekulær yppersteprest skal overprøve borgernes kulturelle preferanser?  Eller hvordan forener Fragell sin humanisme med disse menneskenes gleder over begivenhetene?  Eller er dette den organiserte gudløse livsynshumanismens gledesdrepende sanne natur?   Eller er det ren forvirring i HEFs rekker?

Kommentar #44

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men disse fortjener vel også å få litt underholdning oppi hverdagslivet ?

Jeg tror du kan ha et poeng her. Det virker som det er om å gjøre å ta bort en hver verdi utover det materielle. Slik herjer puristene med oss, og vi skal være 100% materielle, ikke holde noen åndelig eller menneskelig side for høyere enn det materielle. Jeg kan leve godt med ateister, men tror at et liv med kun hverdager er et kjedelig liv. I den sammenheng kommer nasjonale dager, fellesskapsdager hvor vi alle deler noe, eller høytider i kirker som deles med likesinnede som gode avbrekk i vårt åndelige liv. Vi kan løftes av nasjonens fellesskap, vi kan løftes av et trosfellesskap. Jeg er ikke redd for å gi av meg selv ved å gå inn i disse fellesskap, og jeg er ikke redd for at andre skal bli trukket med. Det virker som at alt blir bra bare alt blir flatt. Her avvises all søken etter verdier høyere enn oss selv. Disse tror jeg er nedfelt i oss på en slik måte at vår sjel ikke kan annet enn søke ut etter noe mer enn oss selv. Ergo vil det bryte med vår natur å se livet og vårt indre som en stor grå slette uten en høyere verdi. Hvis noe er undertrykkelse, er det avvisningen av det åndelige mennesket, tilpasningen av menneskets bevissthet til en slags intethet. Det er her ateistene bommer, i mine øyne, for da overser man etikk og leveregler nedfellt gjennom tusenvis av år. 

Kommentar #45

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ved å ta for seg en og en monarkisk struktur kan man til slutt komme alle monarkiske strukturer i samfunnet til livs. Vil det gavne kirkesamfunnene?

Flere religioner har problemer med full likestilling. Vi katolikker har våre mannlige prester og de fleste finner seg i at det er slik. Islam har en mye lengre vei å gå før de har kvinnelige imamer. Jeg kan ikke gi meg ut for å kjenne en hver religion, men vet at det finnes alle slags samfunn i verden, og enkelte er rene matriarkater. Som man forstår vil det være et betydelig arbeide å gjøre i alle religioner for å få jevnet dem ut til likestillte samfunn. For min del er ikke dette noe tema som er viktig i det hele tatt. Man er medlem av en religion på godt og vondt, med hud og hår, enten det er slik eller slik. Man skal styre unna vold og ren undertrykkelse, men jeg finner det urimelig at man med loven i hånd skal tvinge religioner til å etterligne samfunnet i ett og alt. Religioner representerer noe høyere enn den generelle samfunnsstruktur og kan også være dypere basert. Skal man komme dette til livs måtte man fjerne særbestemmelsene for trossamfunn. Det vil jeg være i mot at man skal. Alt er ikke politikk, noe er religion, og slik vil jeg det skal fortsette å være. 

Et kongssete lar seg forme ved at samfunnet hele tiden endrer synet på drotten, men religioner er ikke slik, og berører folk på noe annet vis. 

Kommentar #46

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Jan Guillou har rett

Publisert over 6 år siden
Ved kongebryllup råder både en intellektuell og journalistisk unntakstilstand! http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article20964521.ab?fb_action_ids=10207082877894552&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B833737273388004%5D&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
Kommentar #47

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Mye kan sies om det svenske kongehuset

Publisert over 6 år siden

men spesielt elegante marineoffisersluer har de i alle fall ikke!
De gir helst assosiasjoner til mannskorluer av typen heftig og begeistret ...

:-)

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/20961471/825/normal/f1ce432601f9c/Sk%C3%A4rmavbild+2015-06-13+kl.+17.47.36.jpg


Kommentar #48

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Medmenneskelighet

Publisert over 6 år siden

Når noen gifter seg åpent og offentlig er det interessant. Dronning Sonja i en nydelig, gul kjole lyste opp selskapet igjen. Kr.p Viktoria sa noen velvalgte ord om kjærligheten. Gudstjenesten ble godt gjennomført av brudepar og prest. Sistnevnte sin sammenligning med bilbransjens "fast food track",  og hurtig dekkskifte ble en metafor på  hjemmets lune rede. Å komme innom for å få godbiter uten å bli værende for å skape et varig hjem, kan være et tema for andre enn prinsen og hans prinsesse. 

Kongen holdt en koselig tale for sin sønn og svigerdatter på familiens vegne.

Det ville kanskje ikke gått like greit med en svigerdatter fra et karrieremiljø. Selv prinser trenger forståelse og tid. De traff hverandre ikke akkurat på universitetet.

Det svenske kongehuset er stort og inneholder mange medlemmer i motsetning til vårt. De har slanket kongefamilien og utgiftene.  

Hierarkiet må bort i dagens system.

Å leve som før i tiden er ikke greit lenger.

Moderniseringen av kongehuset kan gi det lavere samfunnet et nytt løft.

Å være rik er ikke ensbetydende med kunnskap, kompetanse og empati.

Velgjørenhet kan skape nytt liv i menneskene.

Jesus vandret blant dem. De hadde forskjelige utfordringer. Noen trengte ny kropp og andre trengte et nytt hode.

Miraklene utførte han selv.

Når man er ung vil man at kjærligheten skal fikses av relasjonen. Selvtilliten er på topp.

Etterhvert som årene går forstår man at innholdet i et bryllup, i en gudstjeste, er Gud.

Gud er kjærligheten som beskytter de to.

Platon var idemaker.

Det teoretiske/platoniske nivået gir kjærligheten et lavmål.

Han tek ikkje glansen av livet. Den frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leve. Når han vil  deg fylgja på veg.

Kommentar #49

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Mia-Elises smukke ferd

Publisert rundt 6 år siden

Langs med en av båthavnene her i Asker dupper luksusyachtene Friendship, Millennium, Cassiopeia og Jolanta m. fl. i sensommervarmen, med en varierende prislapp på rundt 3-7 millioner kroner.

Litt lengre opp i Asker-åsene har kronprinsparet - for knappe to uker siden - returnert kongsgården ved Skaugum etter en svipptur til Sardinias mange azurblå laguner med yachten "Mia-Elise" som eksklusiv livsnytervertinne. En luksustur som ikke akkurat bærer preg av at "det enkle er ofte det beste", når den ukentlige leieprisen passerer/poserer i 2 millionersklassen.

Om fartøyet og besetningen på ni personer er sponset, utleid (eller kanskje til og med bare utlånt fra gode venner med gullbukser) er forløpig noe uklart, for slottets presseansvarlige ser helst å ikle seg kamuflasjefarger når slike spørsmål viderebringes.

På ytterveggen til Jansløkka skole - et offentlig skoletilbud som kronprinsparet valgte å vende ryggen til - er skolens slagord lett synlig fra Gamle Drammensvei: "Et enestående springbrett"... Den Enestående yachtferden i Middelhavet synes ihvertfall å være et springbrett til kritikk fra et samlet kommentarkorps i avisers lederspalter.

Kanskje (bl.a.) "nei takk" til det offentlige skole-Norge, men "ja takk" til overdådig rikmannsliv er et effektivt springbrett til monarkiets "game over"?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere