Lars Gilberg

Journalist i Vårt Land
223

Undervisning om underkastelse

Det finnes en lengsel etter underkastelse. Den spiller de på, de som vil dominere andre.

Publisert: 9. jun 2015

Aftenposten har de siste tre dagene ofret ti sider på å fortelle om en liten, men økende, del av den norske virkeligheten.
Det handler om ideologien som spres via muslimsk gatemisjon og fra muslimske foredragsholdere som blir invitert fra utlandet. Budskapet oppsummerer Aftenposten slik:
Konevold: Privatsak.
Flerkoneri: Tillatt.
Utroskap: Dødsstraff.
Homofili: Dødsstraff.
Frafall fra islam: Dødsstraff.
Avisen forteller at Haltham Al-Haddad har uttalt at jøder er etterkommere av aper og griser.
At Bilal Philips har forsvart ekteskap med jenter ned til ni års alder og at det ikke finnes voldtekt i ekteskap.
At Saeed Regeah forfekter at kvinner ikke bør gå ut av huset med mindre det er helt nødvendig, fordi det vil skape fristelser for mange mennesker.
Felles for disse tre – og de fem andre profilerte predikantene som Aftenposten presenterer: De har vært gjester hos Islam Net og/eller i norske moskeer der de har holdt foredrag.

Kreftsvulst. Det burde være unødvendig å si, men for sikkerhets skyld:Disse holdningene gjelder ikke flertallet av norske muslimer. Ekstremismeforsker Lars Gule anslår i Aftenposten at det handler om 6.000 nordmenn. Halvparten ville også vært for mange.
For å dra en parallell. Jeg har ofte skrevet om dopingen i sykkelsporten. I den sammenheng behøver jeg heldigvis ikke presisere hver gang at flertallet av syklister ikke doper seg. Det er nok at noen av de toneangivende syklistene gjør det, for at det skal bli et problem for hele sykkelsporten. Fortier man problemet, sprer det seg gjerne som en kreftsvulst.

Ikke ufarlig. Jeg er klar over fallgruvene ved å skrive kommentar om dette emnet. Fortellinger er ikke ufarlige. Fortellinger skaper den verdenen vi lever i. Det gjelder det som skrives i avisen, og det gjelder det som forkynnes på gaten og i moskeene.
Derfor skal Aftenposten ha ros for å gi allmennheten fakta om forkynnelsen i miljøer som ønsker å omkaste det norske samfunnet. Avisen bekrefter dermed det som Hege Storhaug lenge har advart om: At hatideologi, kvinneundertrykkelse og antidemokratiske idealer spres i muslimske miljøer som har en salafistisk og bokstavtro forståelse av sin religion, der målet er å leve som i Midtøsten på 1400-tallet.


Ungdomsopprør. Direkte oversatt betyr islam underkastelse. Dette idealet gjelder i mange religiøse miljøer. Også i det kristne miljøet hvor jeg vokste opp var det sterke oppfordringer om å underkaste seg de autoriteter som hadde tatt på seg oppgaven med å fortelle hva som til enhver tid var Guds vilje.
Derfor lurer jeg på hva som får tilsynelatende opplyste norske ungdommer til frivillig å underkaste seg et regime av ufrihet. Kanskje gjør det godt å slippe å tenke selv? Kanskje føler man seg viktig når man omtales som soldat i guds hær? Muligens kjennes det enkelt å forholde seg til et system der alle de små tingene defineres som store og viktige for evigheten?
Islamforsker og selv konvertitt, Anne Sofie Roald, har antakelig en god forklaring når hun til Aftenposten sier det slik: «Å konvertere til islam er antakelig den mest ytterliggående formen for ungdomsopprør i dag».

Taktiske hensyn. Forskerne Kari Vogt og Olav Elgvin er klare på at tolkningene til Islam Net ikke er representantive for flertallet av norske muslimer. 
Linda Noor i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk sier likevel at «noen moskeer i Norge har noe av det samme tankegodset».
Så slipper Noor katta ut av sekken:
«Men en stor forskjell er at de ikke har noen som helst interesse av offentlig å promotere den typen tenking», sier Noor.
Med andre ord: Holdningene er der, selv om man offentlig later som om de ikke er der. Noen taktiske hensyn må man ta.

Undertrykkelse. Aviser og journalister skal ikke spre frykt og bidra til å tegne skremmebilder. Vår oppgave er sette ting i perspektiv og forklare hva som er unntak og hva som er regel.
Men også unntakene må fram i lyset, dersom konsekvensene av dem er store nok. Det kriteriet er oppfylt når predikantene som Islam Net iniviterer sprer hat mot svake grupper og oppfordrer til vold.
Brudd på menneskerettighetene må ikke bagatelliseres av frykt for å støte andres religion. Og hvis religionen krever underkastelse, skal vi huske at underkastelsens siamesiske tvilling heter undertrykkelse.

Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Konevold: Privatsak.
Flerkoneri: Tillatt.
Utroskap: Dødsstraff.
Homofili: Dødsstraff.
Frafall fra islam: Dødsstraff.

Dette er ikke holdninger, det er dette koranen underviser.. Idelogien kommer fra en plass..

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Undertrykkelse. Aviser og journalister skal ikke spre frykt og bidra til å tegne skremmebilder. Vår oppgave er sette ting i perspektiv og forklare hva som er unntak og hva som er regel. Men også unntakene må fram i lyset, dersom konsekvensene av dem er store nok. Det kriteriet er oppfylt når predikantene som Islam Net iniviterer sprer hat mot svake grupper og oppfordrer til vold. Brudd på menneskerettighetene må ikke bagatelliseres av frykt for å støte andres religion. Og hvis religionen krever underkastelse, skal vi huske at underkastelsens siamesiske tvilling heter undertrykkelse.

Gilberg peker på en vanskelig sak i alle religioner. Islam står i en særstilling mht at undertrykkelsen er sterk i deler av den muslimske befolkning, og man vil forsvare sin grunn med makt. 

Vi har alle underkastet oss en eller annen. Vi har antagelig alle vært stillt overfor noen som har forlangt blind lydighet, og i skiftende grad har vi vært i stand til å innfri. Heldigvis i vårt samfunn har vi innebygde holdninger, lover og regler som vanligvis forhindrer at vi forplikter oss så sterkt at vi kutter ut egne tanker. I siste indre er vi alle ansvarlige for våre egne handlinger. Bevisstheten om dette må være vårt misjonsprosjekt enten vi forsøker å selge et verdslig eller religiøst samfunn på andre. 

I den kristne kulturkrets forlanger ikke Gud mer av oss enn vi kan forventes å innfri. Vi bør holde på dette, og selge det budskapet videre til andre vi kommer i kontakt med. 

Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

De som hater muslimer er ofte voldsutøvere selv?

Publisert over 6 år siden

Man tenner på kirker og asylmottak. De er to sider av samme sak.

Nettet begynner å stramme seg til rundt befolkningen. Narkotika, nazister, ekstremister og kriminelle.

Hvem skal ta hånd om, ha omsorg og ansvar for dette etterhvert?

Samfunnet er i ferd med å endre seg for alltid i feil retning.

Det krever sterk styring.

En despot?

Vi må holde tungen rett i munnen.

Å tro er å ha tillit til Gud.

Gud vil at mennesket skal tenke selv, ta utdanning og ansvar for eget og andre sitt liv.

Ikke holde andre nede i en voldspiral.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere