Hanne Nabintu Herland

89

Den «snille» kirke

Kjære biskop Jørgensen. Den politiserte «snille» kirke i Norge har synkende tilslutning.

Publisert: 3. jun 2015

Jeg ser at vi begge ønsker å ­videreføre de nasjonale kristne verdiene som bidrar til vekt på menneskeverd, solidaritet og respekt for skaperverket.

LES MITT FØRSTE BREV: Kultur i dramatisk forandring

LES TOR B. JØRGENSENS SVAR: Om feige biskoper

Vi mener i likhet med ledende forskere at troende har verdifulle åndelige og moralske bidrag til dagens moderne samfunn der solidaritet forvitrer i et verdi­relativt miljø som legitimerer retten til egoisme på bekostning av hensynet til andre.

Jeg respekterer deg fordi du trekker frem tema som er upopulære i dagens ateistisk-sekulære, anti-kristne offentlighet: at respekt for livet og skaperverket betyr tydelighet, blant annet når det gjelder det unnfangede liv.

Abort. Jeg stiller gjerne opp sammen med deg for i Habermas’ ånd å forsvare barnets rett til ikke å bli redusert til en bioteknologisk salgsvare i et markedskapitalistisk system der alt av verdi synes å kjøpes for penger. Dagens sosiale aksept av kjøp og salg av små barn er dypt problematisk.

Vi lever også i et familiefiendtlig samfunn preget av en abortkultur som har sørget for at om lag 600.000 nordmenn ikke ble født. I England er det Holocaust-tall på flere millioner. Abort kan være nødvendig, men brukes jo som prevensjonsmetode, etikken problematiseres­ knapt. Abortlovgivningens kortsiktige vekt på mors rett til å fjerne­ uønskede barn, skaper en barnløshetskultur som på sikt stanser befolkningens evne til å fornye seg.

Vi kvinner går i tog og skriker av sinne hvis noen antyder at vi burde føde de barna vi blir svangre med. Hvilken kultur hater sitt eget avkom med et så intenst hat? Hvilken fremtid har vi i Europa uten etterkommere? Muslimer og andre kommer fra barne­elskende kulturer, man ­føder dobbelt så mange barn som europeere. I et slikt klima er det kun et tidsspørsmål før andre folkeslag overtar i et barnløst, verdiforvirret Europa.

I nedgangstider som denne burde kirken tale sitt opprinnelige verdibudskap tydeligere enn noen gang før. Det er i den sammen­heng et paradoks at kristentroens opprinnelige budskap ofte står i sterk kontrast til kirkens politisk-teologiske ­utvikling i historien.

Makt. Jens Bjørneboe uttrykker en skepsis mot kristendommen som institusjonalisert makt, og parallelt en fascinasjon av troens opprinnelige budskap som, – etter hans mening – knuses­ fullstendig i møtet med institusjonalisert religion. Det enkle budskapet om å elske sin neste og å følge Jesu eksempel har ofte druknet i kirkelige maktintriger som ikke gjør Gud stor, men derimot spotter hans navn. ­Mahatma Gandhi uttrykker at «Jesus er et ideal og en fantastisk person, men dere kristne ligner ikke på ham».

Vi har på en måte flere «kristendommer». En kirkeversjon er den nåværende norske, som tar «demokratiske» ordre fra en sekulær, avkristnet konsensuskultur. En annen kirke er av det slaget det er flest av: disse representerer en rekke kulturelle tradisjoner som har det til felles at man anser Bibelen som autoritet.

Blidgjøre alle. Den lutherske kirke har lenge verken vært selvstendig økonomisk eller teologisk. Den er i dag en sekulær institusjon som vil blidgjøre alle. Her ligger utfordringen. De retningslinjer som skal styre den kristne kirke, er Guds teokratiske Ord slik det er nedtegnet i ­Bibelen og hos kirkefedrene, samt forkynnelsen av Kristi overnaturlige kraft, troen på dommens dag der enhver skal bli stilt til ansvar for sine handlinger og på det utenomjordiske, neste liv. Paradokset er at kristendommen med 2,3 milliarder­ tilhengere er voksende over hele verden, men den politiserte «snille» kirke i Norge har synkende tilslutning.

Den norske kirke er omgjort til en sosialdemokratisk folkekult, en minste-felles-multiplum av hva «folk flest» tror på. Sånt blir det neppe åndelig kraft av. Og folk har mistet interessen. Kun 2 prosent bruker søndagen i et slikt forum, til tross for at 84 prosent av Norges befolkning er tilknyttet et trossamfunn, ifølge ISS•2008.

Den lave deltagelsen kan lett tolkes som folkets opprør mot politiseringen av kirken, å sitte i kirkerommet er rett og slett gørr kjedelig. Der får man oppsummert omtrent det samme som man uansett kan lese i Arbeiderpartiets statutter.

Løfte blikket. Det er behov for ny vekt på kirkens åndelighet som kan hjelpe oss til å løfte blikket utover det rent politiske­. Folk søker kristendommen på jakt etter overnaturlig kraft og lys til å overvinne det onde i sine egne liv. Man søker troen for å finne åndelig hjelp til å forstå mekanismene som styrer verden og dens usynlige dimensjon. Det handler, dypest sett, om å finne meningen med livet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 3.6.2015

Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Ved å framstille

Publisert over 6 år siden

hovedproblemet med abort som en frykt for at den europeiske befolknings relative betydning skal svekkes, ligger farlig nær en rasistisk tankegang, når en ser utsagnet på bakgrunn av at verdens befolkning er for stor allerede. Dessuten er det feil å framtille abortene som om alternativet ville blitt en tilsvarende befolkningsøkning. I utgangspunktet var det jo ikke meningen å sette barn til verden, så ideelt sett skulle det ikke foreligget noen befruktning i det hele tatt. Derimot er det høyst relevant å diskutere hva aborter har å si for holdningen til menneskeverdet og livets ukrenkelighet på lang sikt. Men denne problemstillingen hopper Herland elegant over. I tillegg er det høyst tvilsomt om det ville fått merkbar innvirkning på aborttallet om hver preken i Dnk hadde inneholdt en glødende passus mot abort - og jeg tror neppe det hadde hjulpet særlig på oppslutningen om gudstjenesten heller.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Vi kvinner går i tog og skriker av sinne hvis noen antyder at vi burde føde de barna vi blir svangre med. Hvilken kultur hater sitt eget avkom med et så intenst hat? Hvilken fremtid har vi i Europa uten etterkommere?

Drama much? Hvem hater sitt eget avkom med intenst hat? Er det beskrivende for de som tar abort? Blir Europa uten etterkommere?

Hva skal man diskutere her? Det er lite interessant å diskutere H.I stråmenn.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Postgangen

Publisert over 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva skal man diskutere her?

Vi kan jo diskutere postgangen. Her ser vi jo et ganske så typisk eksempel på hvordan det ble gjor i gode gamle dager. Her har Hanne og bispen hver sin postkasse. Den ene sender til den andre og så går det brev tilbake. Det som er nytt er at alle vi andre kan lese disse brevene også. 

Så er da spørsmålet om vi finner innholdet interessant eller ikke. I og med at hvert brev postes i egen post kan man vel strengt talt pelle som man vil fra hvert av dem uten å skjel til at de kan utgjøre en sammenheng. 

Ut fra dette brevet vil jeg stille spørsmål ved om brevskriver mener at en slem kirke vil gjøre det bedre enn en snill en. Faktisk har den norske kirke flere medlemmer i dag enn det den hadde for fire år siden. http://www.ssb.no/kirke_kostra I prosent av beflolkningen har det dog vært en nedgang men det blir jo en diskusjon om glasset er halvfullt eller halvtomt. 

Jeg tror vel at en slem kirke neppe vil nå den oppslutningen en snil kirke oppnår. Jeg tror rett og slett at de fleste er lei av selvpiskingen, det at vi alltid skal nå opp til et høyere ideal enn det noen andre forventes å nå opp til. En forrykt sjel har fått en tanke i sitt hode at sandalene til Gandhi er det minste en vanlig nordmann bør klare å fylle. 

Hårete mål ja men det ser ikke ut til å ha slått helt an hos folket.

Mange vil nok mene at man bør nærme seg eller fjerne seg mer fra Jesus, det er to sider av samme sak og handler vel bare om hvem som tror på hva som er skrevet i bibelen og hvordan de velger å tolke det. Hadde jeg vært Jesus er jeg ikke så sikker på om jeg hadde gått med eller grått med trådstarter, det kan like godt hende at jeg hadde henvist henne nedover i systemet og bedt henne gå tjenestevei. 

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Bør kirken bli mer "slem", da?

Publisert over 6 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Den norske kirke er omgjort til en sosialdemokratisk folkekult, en minste-felles-multiplum av hva «folk flest» tror på. Sånt blir det neppe åndelig kraft av. Og folk har mistet interessen. Kun 2 prosent bruker søndagen i et slikt forum, til tross for at 84 prosent av Norges befolkning er tilknyttet et trossamfunn, ifølge ISS•2008.

Den lave deltagelsen kan lett tolkes som folkets opprør mot politiseringen av kirken, å sitte i kirkerommet er rett og slett gørr kjedelig. Der får man oppsummert omtrent det samme som man uansett kan lese i Arbeiderpartiets statutter.

Løfte blikket. Det er behov for ny vekt på kirkens åndelighet som kan hjelpe oss til å løfte blikket utover det rent politiske­. Folk søker kristendommen på jakt etter overnaturlig kraft og lys til å overvinne det onde i sine egne liv. Man søker troen for å finne åndelig hjelp til å forstå mekanismene som styrer verden og dens usynlige dimensjon. Det handler, dypest sett, om å finne meningen med livet.

Det er litt rart å lese at Herland bruker begrepet "snill" kirke som en form for kritikk av kirken. Man skulle da tro at hun mener kirken bør gå i den motsatte retningen og bli mer "slem"? Hva skulle det å såfall bety? Mer kritikk og sterkere fordømmelse av folk for deres livsførsel og deres mangel på tro?

Tilgi meg, men jeg tro kanskje ikke dette er veien å gå for å øke oppslutningen om kirken. Folk har nok fått nok av kritikk og fordømmelse fra kirkenes prekestoler gjennom tidene.

Men kanskje mener Herland at teologien er for "forståelsesfull" og "vennligsinnet"? Den bør bli strengere og stille strengere og tydeligere krav for å kunne regnes som troende?

De som har greie på det, forteller at hele den vestlige verden opplever svakere interesse og dårlige oppmøte i kirkene, ikke bare de kirkesamfunnene som må regnes som liberale, men også de mer ortodokse eller konservativt troende.

Jeg mener Herland er inne på noe i det siste avsnittet i sin artikkel: Folk ønsker en åndelighet og en kraft som kan løfte dem ut av hverdagslivets trivialiteter.

Men det problematiske er at den tradisjonelle kristne troen, med dens dogmer og troskrav fremstår for fler og fler som meningsløs og selvmotsigend. Gud ber oss om å ikke drepe, og så bygger selve hoveddogmet i kristendommen på at frelsen ligger i et drap - drapet på Guds sønn. Ytterst få finner at det ligger noen guddommelig styrke og kjærlighet i et drap. Det hele fremstår som mer og mer meningsløst i en verden der drap begås i en skala som burde skremme oss.

Og så skal den gudommelige styrken i vår verden ligge i at til og med Gud var avhengig av et drap for å kunne utstå oss.

Dette holder dessverre ikke lengre over for klart tenkende og kloke nåtidsmennesker.

De søker noe helt annen - og helt andre steder.

Dessverre for kirken.

Mvh Sverre

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hva vet vi om snillhet?

Publisert over 6 år siden

Jeg er begeistret for snillhet og veldig takknemlig for de øyeblikkene jeg får anledning til å være snill, for det gir meg en stor glede tilbake.

Det er så hyggelig å være snill, at det faktisk også kan bli en fristelse for mitt eget ego. Og fristelsen består av å bli populær, nesten helgenerklært og definert som noe helt utenom det vanlige god.

Allikevel er det et mål å være snill, men kanskje ikke hele tiden og i alle forhold.

Noen av oss vet at snillhet også kan misbrukes. Det finnes et godhetstyranni hvor den som blir utsatt for det, føler seg bundet, fanget og kontrollert. Det er noe udefinert, tilslørende, krympende og avvæpnende med å bli utsatt for et godhetstyranni.

Det er som "den onde" selv av og til ikler seg snillhetens drakt med den hensikt å forføre.

Det motsatte av å være snill, er kanskje ikke å være slem. For hva er det å være slem, hva vet vi om det?

Er det slemt at foreldre setter grenser for hvor barna får lov til å ferdes, sammen med hvem, og på hvilket tidspunkt på døgnet?  Er det slemt at politiet fengsler voldsforbrytere?

Det opplevde ubehaget i nuet er kanskje starten på en kursendring som er bedre på sikt.

Hvorfor vil vi ha en kirke som banalt skal være enten snill eller slem?

Er vi ikke ute etter sannheten? Og er ikke sannheten sammensatt?

Gud er hellig. I helligheten er kjærligheten, rettferdigheten, grensene og nåden.

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Takke Hann N.H. Godt vi har VisjonNorge

Publisert over 6 år siden

Dette programmet ditt Jerusalem skulle mange i befolkningen få se. Det var uhyre interessant og du var en glimrende intervjuer. Nå gleder vi oss ved å lese at du skal ha flere program om Jerusalem. Ellers er det å si at jeg forstår mange kristne som KUN ser på kristen-kanalen Visjon Norge og nå har vi også Gud skje lov kristen-kanal Kanal 10. Det er jo HER vi virkelig kan vekkes opp og se at verden er annerledes enn hva dagens medier (les: venstre-influerte medier) beretter.

Selv ser jeg knapt på de tabloide medier - og ser mest på Visjon Norge. De tablode medier er for meg et stort gjesp.

Så til dette med prester og pastorer. Har ALDRI hørt prester tale og forkynne med slik innlevelse, humor og ånds-kraft som pastorer som tidligere har vært rusmisbrukere. Noen av dem kom helt nedbrutt til Evangeliesentrene, fikk skolering OG et nytt liv i Herren Jesus Kristus og lever idag for Jesus. Og FOR en forkynnelse. Her er ånd og kraft og man kan bare fryde seg over at man har slike mennesker til å fortelle fra Bibelen - og at vi har mennesker som TALER DER ANDRE TIER. Er det rart folk er tørste på REN OG SKÆJR SANNHET. Se bare våre politikere som gjør knefall for muslimske riks-synsere over en lav sko. Hvorfor nevnes OVERHODET ikke våre SANNE kristne ledere som vi kan oppleve i kristen-kanalene. Det er nesten at man har lyst til å flytte fra landet. Leser at mange etnisk norske familier flytter ut av hovedstaden og sammen med likesinnede. Forstår dem så INDERLIG godt. FØR hadde vi et landskap med vei-merker og skilt - slik at vi visste veien som gjorde at vi følte oss trygge. Nå lever vi i en VILL-SKOG. Der tilogmed Kirken er blitt politisk korrekt. Dette PK-ordet er til å kaste opp av. Det blir for mye for etnisk norske å forholde seg til. Det har kommet for mye fremmedhet både av identitetr og tro og kultur på en gang. Vi har ikke fått tid til å fordøye det som skjer og mange er totalt forvirret. LOGISK.....Ellers ALT GODT for deg Hanne N. Hærland. Takk for våre kvinnelige ÅNDS-HØVDINGER - eller HØVDINNER....STÅ PÅ

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere