Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Feigt av Amnesty

Amnesty i Bergen handler rett og slett feigt når de ikke tør ha Vebjørn Selbekk på sitt arrangement.

Publisert: 31. mai 2015

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, ble først invitert til å delta i «Menneskerettighetsuken Amnesty», som arrangeres i september. Det er Amnestys studentorganisasjon i Bergen som står bak arrangementet. Så ble invitasjonen trukket tilbake, med denne begrunnelse: «Avgjørelsen til flertallet er dels begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og dels begrunnet med ønske om en kvinnelig debattant.»

Temaet under Menneskerettighetsuken er «ytringsfrihet og eventuelle begrensninger som gjør seg aktuelle.» På denne bakgrunn er arrangørens argument for å utestenge Selbekk, nærmest parodisk. Rett nok fremstår studentene nå som pinlig berørt over sin egen begrunnelse, men det hjelper lite. Dette er feigt av Amnesty.

Per Edgar Kokkvold, som i likhet med Vebjørn Selbekk ble utsatt for drapstrusler i forbindelse med striden rundt karikaturtegningene av Muhammed, er prisverdig klar i sin omtale av Amnesty. Til Bergens Tidende sier han at Amnesty-studentene har gitt etter for irrasjonell frykt. «Å unnlate å invitere Selbekk, eller å trekke en invitasjon tilbake når de har oppdaget hvem han er, synes jeg er ynkelig.» Også jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Amnesty har gjort en gal vurdering og oppfordrer dem til å være rak i ryggen og ikke kompromisse med ytringsfriheten.

Amnesty henviser til ressurssituasjonen; å ha en så profilert gjest som Selbekk som deltager, vil kreve mye. Dette er en uholdbar påstand. Det er politiet som vurderer sikkerhetssituasjonen og som også stiller med nødvendige ressurser om man mener det er påkrevet.

Etter diverse terrorangrep mange steder på kloden, også i våre nærområder som Paris og København, er det ikke rart at sikkerhetssituasjonen rundt et slikt arrangement blir drøftet. Men Amnesty bidrar med sin handlemåte og begrunnelse til at nettopp det skjer som mange har fryktet: At ytringsfriheten skal forsvinne, at det skal bli umulig å stå opp for det man mener er riktig og viktig. 

Amnestys kompromiss med ytringsfriheten gjør at arrangøren like gjerne kan avlyse hele Menneskerettighetsuken. Troverdigheten er tapt. Den eneste måten den kan gjenvinnes på, er å si beklager, vi har gjort en feil. Vi ønsker likevel at Vebjørn Selbekk skal delta, ikke minst med tanke på temaet ytringsfrihet og eventuelle begrensninger.

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Amnesty i Bergen handler rett og slett feigt når de ikke tør ha Vebjørn Selbekk på sitt arrangement.

Dette innlegget kan underskrives på.

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bra av Lund!

Publisert rundt 6 år siden

Et klart og tydelig innlegg som det er svært enkelt å være enig i. Riktig og viktig av Lund. 

Kommentar #3

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Viktig innlegg

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Rett nok fremstår studentene nå som pinlig berørt over sin egen begrunnelse, men det hjelper lite. Dette er feigt av Amnesty.

Det betenkelige er at dette er representanter for neste generasjon intellektuell i Norge. Skaden er allerede skjedd og den uopprettelig. Skaden skyldes ikke studenten primært for de er et resultat av forrige generasjon intellektuelle som, etter min mening, er et resultat av en ateisme uten ryggrad og integritet og har brutt ned livssyns-Norge og gjort samfunnet livssynsløst. 

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Temaet under Menneskerettighetsuken er «ytringsfrihet og eventuelle begrensninger som gjør seg aktuelle.» På denne bakgrunn er arrangørens argument for å utestenge Selbekk, nærmest parodisk. Rett nok fremstår studentene nå som pinlig berørt over sin egen begrunnelse, men det hjelper lite. Dette er feigt av Amnesty.

Det er ikke bare begrunnelsen som er pinlig, men hele saken.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Amnesty henviser til ressurssituasjonen; å ha en så profilert gjest som Selbekk som deltager, vil kreve mye. Dette er en uholdbar påstand. Det er politiet som vurderer sikkerhetssituasjonen og som også stiller med nødvendige ressurser om man mener det er påkrevet.

Enig i at dette er en uholdbar situasjon. Jeg finner ingenting om dette på VL`s nyhetssider og heller ingen andre nyhetssider eller Amnestysider? Kan Lund bekrefte at politiet stiller med de nødvendige ressurser og at det ikke er arrangøren som må påkoste dette?

Hva er det Amnesty viser til som ekstrautgifter? Finnes en link til denne saken?

PS Finner linker til Bergens Tidende, men krever abonnement.

Kommentar #6

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Troverdigheten er tapt. Den eneste måten den kan gjenvinnes på, er å si beklager, vi har gjort en feil. Vi ønsker likevel at Vebjørn Selbekk skal delta, ikke minst med tanke på temaet ytringsfrihet og eventuelle begrensninger.

Takk til Lund.

Marginalisering av Selbekks stemme var vi vitne til under den store karrikaturstriden, ikke minst fra toneangivende politikere. Det er uakseptabelt at det stadig skjer, og ja, det er ikke Amnesty verdig . 

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
PS Finner linker til Bergens Tidende, men krever abonnement.

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva med denne linken, Herstad?


Ikke tilgang. BT krever abonnement.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
kke tilgang. BT krever abonnement.

Jeg er heller ikke abonnent, men har lest oppslaget via Facebook.  

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er heller ikke abonnent, men har lest oppslaget via Facebook.

Er det noen som kan svare på spørsmålet mitt om kostnadene? Sender politiet regningen til arrangøren?

Jeg mener ikke å si at dette er vesentlig for det prinsippielle i saken, men jeg har ikke lyst å være med på å rette baker for smed?

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som kan svare på spørsmålet mitt om kostnadene? Sender politiet regningen til arrangøren?

Jeg mener ikke å si at dette er vesentlig for det prinsippielle i saken, men jeg har ikke lyst å være med på å rette baker for smed?

Så vidt jeg har forstått, belastes nødvendige sikkerhetsforanstaltninger i politiets regi, politiets eget budsjett.

Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Han uttaler blant annet:

" I Norge er det politiets og PSTs ansvar å sørge for at en kan gjennomføre debatter og annen form for foreningsliv i fred og sikkerhet. Dette er politiets oppgave, ikke arrangørens."

Fra Amnesty sies det blant annet:

"Hun beklager at formuleringen «sikkerhetsmessige hensyn» er brukt i begrunnelsen for å trekke invitasjonen.

- Det var kanskje en uheldig formulering. Det handler mer om ressursene til å ha en så profilert gjest."

Men dette er uansett politiets oppgave.

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Han uttaler blant annet:

Hvem er "han"?

Slik bør det i hvert fall være

Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Vebjørn Selbekk.

Ja, hvis lovens lange arm ikke kan garantere ytringsfriheten, er den tapt. Så vil det gå slag i slag. Blod på tann gir mersmak, for tenk å kunne stagge Vestens selve livsnerve! 

Kommentar #15

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Politiet tar kostnadene

Publisert rundt 6 år siden

Det sier vel egentlig seg selv: Politiet er ansvarlig for borgernes sikkerhet. Der politiet vurderer at sikkerheten kan være truet, er det deres oppgave å stille opp med nødvendige ressurser.

Jon Magne Lund

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Det sier vel egentlig seg selv: Politiet er ansvarlig for borgernes sikkerhet. Der politiet vurderer at sikkerheten kan være truet, er det deres oppgave å stille opp med nødvendige ressurser.

Jon Magne Lund

Det kan godt være du har rett i dette, men jeg synes ikke det sier seg selv? Politiet tar betalt for oppgaver de utfører for private arrangører, ofte med overtidsbetaling. Dette kan også være oppgaver arrangøren er pålagt å utføre.

Har ikke arrangøren sagt noen ting om hvilke ressurser de trenger for å gjennomføre dette arrangementet med Selbakks deltakelse?

Kommentar #17

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Debatt om ytringsfrihet uten frie ytrere

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Det sier vel egentlig seg selv: Politiet er ansvarlig for borgernes sikkerhet. Der politiet vurderer at sikkerheten kan være truet, er det deres oppgave å stille opp med nødvendige ressurser.

Takk til Lund for et nødvendig og godt innlegg. For de som ikke har tilgang til artikkelen i BT, har Christian Skaug i Document skrevet et godt sammendrag i artikkelen Debatt om ytringsfrihet uten frie ytrere.

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ifølge Egenæs, er Selbekk tilbake på talerlisten. Han hevder studentene hadde misforstått hvem som var ansvarlige for sikkerheten.

Kommentar #19

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmm... er det mulig?

Publisert rundt 6 år siden

Jus-studenter?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere