Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Politiets ufeilbarlighet

Politiet er ikke ufeilbarlig – selv om etaten tydeligvis synes det selv.

Publisert: 27. mai 2015

Moren til Monika Sviglinskaja får ikke oppreisning etter de grove polititabbene som ble begått i forbindelse med at åtte år gamle Monika ble funnet død i 2011. Avslaget fra Politidirektoratet føyer seg sømløst inn i den uforstand som Hordaland politidistrikt har utvist i denne saken. 

Politiet har tatt selvkritikk og Hordaland politidistrikt har vedtatt et forelegg på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten, men der stanser det. Ingen av politifolkene eller folk i ledelsen har i realiteten påtatt seg et ansvar som må vise seg i at de trekker seg fra stillingen. Politimesteren synes ikke å ha noen tanker i den retning, heller ikke folkene under ham. Den eneste som har trukket seg, er en leder som ifølge varsleren i saken – han som sørget for at den hårreisende behandlingen av Monika-saken ikke ble dysset ned – aldri skulle gått.

Årsaken til at Politidirektoratet avslår å betale oppreisning til Monikas mor, er at ingen enkeltpersoner i Hordaland politidistrikt er blitt holdt ansvarlig for å ha konkludert med at Monika tok sitt eget liv. Dermed finnes det heller ingen lovhjemmel for å innvilge kravet om oppreisningen på 200.000 kroner, melder NTB.

Dette er uhyre pinlig paragrafrytteri. Knapt noen har tillit til Hordaland politidistrikt, og det må oppleves utrygt å være borger i en del av landet der slike tabber får passere. Men det kom likevel ikke overraskende; politidistriktets rykte er dårlig. Mange har derimot hatt tillit til at Politidirektoratet ville forsøke å rydde opp i alle tabbene og blant annet gi en smule kompensasjon for de store belastningene Monikas mor er blitt påført av politiet.

Kvinnens advokat sier at Politidirektoratets avslag på å betale oppreisning, beviser at det er umulig å nå fram med krav overfor staten. Mange av oss er opprørt og bekymret over en politietat som opphøyer seg selv til å være blant de ufeilbarlige – i den forstand at ingen står fram og tar ansvar for konklusjonen om at Monika tok sitt eget liv.

Dette er mer enn trist, det er et nederlag for rettssamfunnet og et angrep på alminnelige menneskers rettsoppfatning. Politiets omdømme – særlig i Hordaland – må gjenreises. Politidirektoratet har vist at det ikke er i stand tik å hjelpe en skadeskutt etat.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere