Anders Helge Myhren

275

Evangelist Suzette Hatting kommer ikke...

Bønn for syke er et aktuelt tema, som vi aldri blir ferdig med. Ingen ber mer for syke enn på de kristne TV stasjonene verden over. Men virker det?

Publisert: 22. mai 2015

Suzette Hattingh, som skulle ha kommet til Norge for tale blant annet under en helbredelseskonferanse i Nord-Norge samt på Visjon Norge, må avlyse sitt besøk i Norge på grunn av sykdom.

Det er Jan Hanvold som på Facebook meddeler sine følgere at "Suzette Hatting må avlyse sitt Norges besøk, p.g.a blodpropp i beinet." I følge Jan Hanvold gjør blodproppen at kvinnen ikke kan fly og siden det åpenbart ikke er veldig lett for helbredere innen denne bevegelsen å "ta ut" helbredelsen de lover andre, vil kvinnens medvirkning både på Visjon Norge og i Kautokeino bli avlyst.

Suzette Hatting har vært medarbeider til den tyske evangelisten, Reinhard Bonnke. Han har også vært sjuk, og ble operert på et sykehus i Tyskland for noen år siden. Men framdeles lover han helbredelse i Jesus navn, dersom du tror nok. Trodde ikke han selv nok?

Nei, det er ikke så greit å holde fasaden, når de selv blir syke.

Jan Hanvold har vært på operasjonsbordet en rekkke ganger, hjerteinfarkt og nyrekreft foranledet  til disse operasjonene. Ikke mye som en liten trosbønn ble da bedt, siden han da overlot alt ansvaret til legene. Men rett skal være rett, Hanvold har mange gode kvaliteter, og åpenhet er ett av hans beste...

Men bønn for syke gir penger i kassen, og gjemt er glemt om noen måneder...

http://evangeliekirken-arendal.no/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kanskje en sluttkommentar?

Publisert nesten 6 år siden

Da jeg i dag leste i bibelen fra 2 Timoteus brev, 4. kapittel, så jeg en setning. Det er den jeg har lett etter en stund. Sitat:

   19 Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos' hus. 20 Erastos ble igjen i Korint, og Trofimos lot jeg bli igjen i Miletos fordi han ble syk. 21 Skynd deg å komme før vinteren! Sitat slutt.

Det kan vel ikke tydeligere skrives... Når vi i tillegg husker, Paulus torn i kjødet, og rådet om vin for dårlig mage, så er vel det meste sagt.

Men igjen, Paulus gjorde også mektige gjerninger det må vi ikke glemme.

Sum: Herren bestemmer utifra nådeevangeliet, når og hvem Han vil gjøre frisk!

Kommentar #102

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, nå var jeg inne...

Publisert nesten 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Denne uken (spesielt idag 26.05.2015) underviser Andrew Wommack om emnet.

For de som har interesse gå til:

http://www.awmi.net/tv/this_week

på TV kanalen. Jeg har tilogmed lastet den ned, og den står nå sammen med noen andre ti talls kanaler. 

Det stemmer det du sa, han snakket om helbredelser. Så nå har jeg tydeligvis sett en ordentlig troshelt. Nå gjenstår det bare å se helbredelsene...

Kommentar #103

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Sekt? Hørt om Veien?

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Hviken sekt er du med i?
______________________________________

Fikk du ikke svart på annen måte enn å stille spørsmål om sekter? Det er det dummeste spørsmål jeg hører fra noen som selv kaller seg kristne. Skal det ikke være bare én sekt? Veien? Hvilken tilhører du? Jeg mener du stilte spørsmål om jeg hadde lest Apg., har ikke du gjort det?

Apg.19.23: På denne tiden oppsto det alvorlige uroligheter på grunn av Veien...

Apg.16.16-17: En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. (Gal.4.25) De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes. (Armis som hele verden dyrker; Apg.19.17-27) Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.»

Apg.22.4: Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien.  (Forfølgelser vil komme; Matt.16.16-31)

Ap.24.14: Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene, 15 og jeg har det samme håpet til Gud som disse har: at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. 16 Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker. 17 Etter mange år kom jeg for å overbringe gaver til de fattige i mitt folk og for å ofre. 18 Da fant de meg på tempelplassen. Jeg hadde latt meg rense, og det var ingen sammenstimling eller uro. 19 Men noen jøder fra Asia så meg, og de burde ha møtt fram for deg med sine anklager mot meg, om de hadde hatt noen. 20 Eller så får disse som er her, si hva de fant meg skyldig i da jeg sto for Rådet. 21 For det kan da vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem: ‘Det er på grunn av de dødes oppstandelse jeg står anklaget her i dag.’»

Begynn å tell oppstandne folk du Staal; 1.Kor.15.13-14: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

Kommentar #104

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Helbredelser skjer, men det skjer sjeldent.

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Hvis du vil ha uavhengig dokumentasjon fordi du er skeptisk, så må du jo prøve å spore opp personer som har opplevd mirakler og kontakte legene deres, om det er mulig.

Mange kan sikkert skaffe legedokumentasjon. Her er i alle fall en mirakelhistorie fra 2008 gjengitt i bladet Legedom nr.5 fra 2014 hvor den helbredede oppfordret til det da denne artikkelen ble skrevet.

Det virker ikke som om du forstod min kommentar #80; og #94 hvor jeg skrev: "Jeg vet at helbredelser skjer, så den saken er helt klar fra min side. Men jeg etterlyser uavhengige bevis. Det er ikke bra nok at de som helbreder (i Jesu navn) legger ut vitnesbyrd på sine egne nettsider eller blader som bevis".

Jeg er altså ikke skeptisk til at helbredelser skjer. Jeg vet at helbredelser skjer.

Men det er jo påfallende at man må tilbake til 2008 for å finne et godt eksempel på helbredelse. Og det bekrefter også det Anders Helge skriver i kommentar #98. Helbredelser skjer, men det skjer sjeldent.

Men dersom forkynnere (slik som for eksempel Svein-Magne Pedersen) hadde skaffet tilveie uavhengig dokumentasjon og lagt dette inn i sine beskrivelser ville det vært mye mer tillittsvekkende. Og hvorfor gjør de ikke det? Jo, sannsynligvis fordi virkelige og permanente helbredelser skjer skjeldent!

Kommentar #105

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Husker gammel rektorn på Smyrna Bibelskole fortelle om forskjellige merkverdigeter som hadde forekommet opp gjennom tiden. Blant annet fortalt han om de "hellige hopperne" som de ble kalt....ca år 1900....som zulukrigere stod de og hoppet opp og ned. Senere har vi fått folk som faller, lattervekkelse, kykkeliky m.m.

Jeg hefter meg ikke så mye med slikt. Jeg har da hatt latterkick med ikke kristne mennesker og med kristne mennesker. Helt normal galskap :)  ER det nødvendig å åndeligjøre alt? Jeg har ikke noe behov av å forsvare eller angripe diverse som ikke passer inn i teologien. Noe er greit for meg men annet blir ganske sprøtt for meg, men det er ikke nødvendig for meg å kunne forklare alt til minste detalj....tror vi kan slappe av... "er ikke dette et verk av Herren så skal det gå til grunne" sa den kjente lovlærer Gamaliel til de andre skriftlærde og fariseere + en advarsel som vi nok kanskje også burde tenke på, selv om vi er kristne.  

Ellers har jeg følgene definisjon når det gjelder det vi ser av hopping, dansing, latter etc..etc. Det er at dette er:

" et uttrykk for et inntrykk"  

Kommentar #106

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Kjell Kristensen

Publisert nesten 6 år siden
Jeg er kristen, født på ny ved Den Hellige Ånd på mirakuløs vis i min ungdom, er på VEIEN som du snakker om. OG JEG VET AT DE FØRSTE KRISTNE BLE IDENTIFISERT MED SEKTEN VEIEN. Men i dag finnes det også FALSKE SEKTER hvor folk IKKE er født på ny, men som legger ut Bibelen, noen med egne "riktige bibeloversettelser" og forfører folk.( Jehovas vitner, Mormonerne m.fl.)Jeg har felleskap med andre som er født på ny. Derfor lurte jeg på om du har opplevd å bli født på ny. I så fall så skulle vi være enige og ha felleskap i Den Hellige Ånd og troen på Jesus. Jeg føler ikke at vi har det, så derfor lurte jeg på om du var katolikk eller Jehovas vitne siden du hadde slik merkelig bibelutlegging. Og derfor orket jeg ikke å lese all den usammenhengende og slik jeg oppfattet det som merkelige usammenhengende sammenblandingen av bibelsitater. Beklager hvis du følte at jeg var uhøflig. Det var ikke meningen. Hvorfor diskuterer vi egentlig? Jesus er den samme i dag og gjør de samme gjerninger gjennom sine vitner som i Apg. Det er essensen av det jeg sier. Du kan ikke lukke ører og øyne og fornekte det Jesus gjør I DAG! Kan du avkrefte at du ikke tilhører noen av de sekter jeg nevnte eller er katolikk? Hvorfor skrev du "skjærsilden"?
Kommentar #107

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Mads Tore Tengesdal igjen.

Publisert nesten 6 år siden

Mirakuløse helbredelser skjer IKKE sjeldent, men det er ikke alle mennesker som må ha eller etterlyser dokumentasjon slik som du ønsker. Folk tror allikevel! Men troen er ikke alles sak, står det i Bibelen. Noen VIL IKKE tro selv om døde står opp. ( men jeg vet at det ikke gjelder deg, for du VIL TRO)

Og vi må ikke tilbake til 2008 for å finne eksempel, men jeg fant et gammelt eksempel FORDI NOEN VILLE HØRE OM EN MIRAKULØS HELBREDELSE SOM BEVISELIG VAR EKTE OG HADDE VART I MANGE ÅR. Jeg trodde du skjønte det. Men det er EN MENGDE vitnesbyrd fra glade mennesker i bladet "Legedom" HVER ENESTE MÅNED. Jeg tror at Jesus er den samme i dag og VIL det samme som vi leser om i Apg, og de som setter sin lit til Ham får oppleve helbredelser hver dag OVER HELE VERDEN hvor det forkynnes i tråd med Guds Ord!

Men det skjer mer i f,eks. Afrika, kanskje pga at intellektualiseringen i mange miljøer der ikke er så utbredt som i vesten. Hjernen og menneskets stolthet og skepsis KAN faktisk være i veien for å tro på MIRAKLENES GUD her på berget. En predikantvenn av meg som forkynner i Afrika, sa at han hadde hørt om at ALLE MENNESKENE BLE HELBREDET I ETT ENESTE KRISTENT MØTE! Afrikanerne er vant med åndskrefter og VET at de eksisterer. Men Jesus sa også noe sånt som:"Mon tro om jeg finner troen på jorden når Jeg kommer" Det er opp til et hvert menneske å VELGE å søke Gud og åpenbaring i Ordet. Jeg oppfordrer deg til å "spise" Guds Ord hver dag, få det ned i hjertet og be om at Gud åpenbarer det! (Guds rhema, slik at Ordet blir levende) Det er forskjell på hodetro og hjertetro! Jesus sa: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og skriv etter bladet "Legedom" og mat deg også der med tro, eller gå inn på www.helbredet.no. Det skjer MER enn du tror. Og jeg taler like mye til meg selv. Min erfaring med fysiske mirakler personlig er ikke så stor, men jeg strekker meg daglig, søker Gud i ordet, og lengter etter at flere og flere skal erfare det Jesus taler om og at det blir vekkelse i Norge nå i endetiden, også blant muslimer.   

Kommentar #108

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Og skriv etter bladet "Legedom" og mat deg også der med tro, eller gå inn på www.helbredet.no. Det skjer MER enn du tror.

Dette dreier seg ikke om meg personligt. Jeg bidrar i en åpen debatt på lik linje med deg, og foretrekker å diskutere sak, og ikke person. 

Kommentar #109

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Og Kjell Kristensen

Publisert nesten 6 år siden

Vi andre debatterer helbredelse i vår tid, men du ber meg om å telle dødes oppstandelse!!

Hva mener du, og hvorfor avsporer du debatten?

Kommentar #110

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
En predikantvenn av meg som forkynner i Afrika, sa at han hadde hørt om at ALLE MENNESKENE BLE HELBREDET I ETT ENESTE KRISTENT MØTE!

Og det er den type utsagt som jeg reagerer på.

Når noen har hørt fra noen om noen som igjen har hørt fra noen andre, og ingenting av det er dokumentert eller bevitnet på noen måte - ja da blir det fort stillestående luft (ikke vindpust/Ånd).

Kommentar #111

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Mads Tore Tengesdal igjen. Publisert 44 minutter siden Kommentar #107 Mirakuløse

Og fint om du ikke bruker navn i overskriften. Det er temaet som skal stå i overskriften, ikke person.

Kommentar #112

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Rune, jeg var på møtet

Publisert nesten 6 år siden

med Maldonado da han snakket om økonomi og om det å forsøke å bli gjeldfri, så du hadde ikke trengt å gjengi det. Men det var ikke d det handlet om ellers på møtene.( men akkurat det måtte jo "Smiths venner" selvfølgelig henge seg opp i!!) Og jeg synes du skal holde deg for god,som en kristen, til å gjengi nedverdigende kommentarer om Hanvold! Er alle som ikke er som Smiths venner vranglærere? Kjenner du Hanvolds og Visjon Norges hjerte og motiver? Det er ingen gave i Guds Ord som heter "kritikkens nådegave". Men jeg må spørre deg: Har du nådegaven til å prøve ånder?  I så fall, videreformidle til oss DIREKTE hva Gud sier til deg. Hvis ikke, så bør du etter min mening holde munn og ikke synse og navngi forkynnere som vranglærere. Det kunne hende at du måtte bite i deg ordene dine en gang og be om tilgivelse. Det er faktisk de enkelte kaller "Herrens hurragutter" som har blitt mest brukt av Gud noen ganger, som f.eks. Åge Samuelsen. Der synden er stor, er nåden enda større! Og den som er tilgitt mye, elsker mye!

Dessuten så la ikke Maldonado vekt på rikdomsforkynnelse som du påstår. Og i alle tilfelle IKKE for å bli rik for egen forlystelse, men for å finansiere og spre evangeliet om Jesus og hans overnaturlige kraft! Og jeg var på nesten alle møtene de dagene!  Og dere "kristenpoliti", eller "nettpoliti" henger dere opp i bare det ytre på disse møtene, men GUD SER TIL HJERTET. Og det er bibelsk å bli gjeldfri! Vet du ikke det? Og jeg syntes undervisningen og vitnesbyrdene om økonomi var god. Jeg tror på at Gud også kan hjelpe til å bli kvitt gjeld mirakuløst i tillegg til at vi lever sparsommelig uten store krav og betaler jevnlig ned vår gjeld! Gud hjelper dem som hjelper seg selv når det gjelder økonomi. Og jeg tror på Jesu ord om å så og høste. Det har jeg erfart.

OG TIL SLUTT, DET KAN FAKTISK LØNNE SEG Å BLI GJELDFRI FØR ANTIKRISTS STYRE OG DYRETS MERKE PÅ HÅNDEN ELLER I PANNEN ER HER! Men dette og endetiden er ikke temaet i denne tråden.

Gud velsigne deg, Rune Staven! Gå i Herrens ferdiglagte gjerninger FOR DEG!

Kommentar #113

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Når noen har hørt fra noen om noen som igjen har hørt fra noen andre, og ingenting av det er dokumentert eller bevitnet på noen måte - ja da blir det fort stillestående luft (ikke vindpust/Ånd).

Jeg tror folk overdriver. De kommer med påstander som ikke kan bekreftes, fordi det enten skjedde for mange år siden og/eller "det var noen som sa at noen sa, at noen hadde sett osv". Dermed er det også fritt frem for kristne "røverhistorier", type "absolutt alle ble helbredet" eller "bilen gikk tom for bensin, så jeg fylte vann på tanken, og kjørte videre"(!) eller "jeg fikk en tour sammen med Jesus i Helvete".

Det er lett å sitere bibelen. Ikke fullt så lett å praktisere den. Og er man avhengig av de pengene, så er man også avhengig av troverdighet... Og siden vi som kristne tror at Jesus helbredet syke, så tror vi vel på det vi hører da. Noe som "noen" vet å utnytte. Det er nå min teori :-)

Kommentar #114

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Det er viktig å bedømme ånder

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du Hanvolds og Visjon Norges hjerte og motiver? Det er ingen gave i Guds Ord som heter "kritikkens nådegave".

Nei, men der er heller ingenting som heter "naivitetens nådegave".

Det er viktig å bedømme ånder, og å bruke visdommens sunne fornuft.

Ordsp 4:5-9 "Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt! Glem ikke ordene fra min munn, snu deg ikke bort fra dem. Forlat ikke Visdommen, så vokter hun deg, elsk henne, så verner hun deg. Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt med alt du eier! Sett henne høyt, så løfter hun deg. Ta henne i favn, så bringer hun deg ære. Hun setter en vakker krans på hodet ditt og gir deg en praktfull krone".

Jeg kjenner noen av TV Visjon Norges motiver, og de er slett ikke bare gode.

Kommentar #115

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Smiths venner?

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Er alle som ikke er som Smiths venner vranglærere?

Kan du forklare oss hva dette har med Smiths venner å gjøre?

Kommentar #116

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Nei, det var en kommentar til Rune Staven som i kommentar 99 nevnte Smiths venners møtelokale Oslo Convention Center som Maldonados møter foregikk. Det var kanskje feil av meg å koble han til Smiths venner. Men Smiths venner er jo ekstrem i sin vektlegging av å leve så spartansk som mulig, og siden de var nevnt i artikkelen, så koblet jeg det med hans motstand mot Maldonados forkynnelse. Beklager igjen hvis det ikke var noen forbindelse der.
Kommentar #117

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Personangrep

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Har du nådegaven til å prøve ånder? I så fall, videreformidle til oss DIREKTE hva Gud sier til deg. Hvis ikke, så bør du etter min mening holde munn og ikke synse og navngi forkynnere som vranglærere. Det kunne hende at du måtte bite i deg ordene dine en gang og be om tilgivelse.

Jeg måtte lese dette to ganger for å se om du virkelig skrev det du skrev Terje Andre.

Så dersom Rune ikke har nådegaven til å prøve ånder bør han holde munn?

Det siste vi vel ønsker her på VD er at noen skal "videreformidle noe direkte fra Gud" for å manipulere oss lesere til å "tro blindt" på vedkommende. Nei fri oss fra slike syndere.

Fint om du snart kan begynne å diskutere sak her inne istedenfor å angripe dine meningsmotstandere. Jeg kan selv være meget stygg i mine kommentarer men da prøver jeg i alle fall det beste jeg kan for å angripe det som skrives, og ikke personen.

Kommentar #118

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jeg har ikke angrepet Rune, men anbefalt ham om ikke å baktale kristne brødre som Hanvold og beskylde ham for egoistiske motiver.
Kommentar #119

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
med Maldonado da han snakket om økonomi og om det å forsøke å bli gjeldfri, så du hadde ikke trengt å gjengi det. Men det var ikke d det handlet om ellers på møtene.( men akkurat det måtte jo "Smiths venner" selvfølgelig henge seg opp i!!) Og jeg synes du skal holde deg for god,som en kristen, til å gjengi nedverdigende kommentarer om Hanvold! Er alle som ikke er som Smiths venner vranglærere? Kjenner du Hanvolds og Visjon Norges hjerte og motiver? Det er ingen gave i Guds Ord som heter "kritikkens nådegave". Men jeg må spørre deg: Har du nådegaven til å prøve ånder? I så fall, videreformidle til oss DIREKTE hva Gud sier til deg. Hvis ikke, så bør du etter min mening holde munn og ikke synse og navngi forkynnere som vranglærere. Det kunne hende at du måtte bite i deg ordene dine en gang og be om tilgivelse. Det er faktisk de enkelte kaller "Herrens hurragutter" som har blitt mest brukt av Gud noen ganger, som f.eks. Åge Samuelsen. Der synden er stor, er nåden enda større! Og den som er tilgitt mye, elsker mye!

Dessuten så la ikke Maldonado vekt på rikdomsforkynnelse som du påstår. Og i alle tilfelle IKKE for å bli rik for egen forlystelse, men for å finansiere og spre evangeliet om Jesus og hans overnaturlige kraft! Og jeg var på nesten alle møtene de dagene! Og dere "kristenpoliti", eller "nettpoliti" henger dere opp i bare det ytre på disse møtene, men GUD SER TIL HJERTET. Og det er bibelsk å bli gjeldfri! Vet du ikke det? Og jeg syntes undervisningen og vitnesbyrdene om økonomi var god. Jeg tror på at Gud også kan hjelpe til å bli kvitt gjeld mirakuløst i tillegg til at vi lever sparsommelig uten store krav og betaler jevnlig ned vår gjeld! Gud hjelper dem som hjelper seg selv når det gjelder økonomi. Og jeg tror på Jesu ord om å så og høste. Det har jeg erfart.

OG TIL SLUTT, DET KAN FAKTISK LØNNE SEG Å BLI GJELDFRI FØR ANTIKRISTS STYRE OG DYRETS MERKE PÅ HÅNDEN ELLER I PANNEN ER HER! Men dette og endetiden er ikke temaet i denne tråden.

Gud velsigne deg, Rune Staven! Gå i Herrens ferdiglagte gjerninger FOR DEG!

Hei Terje 

Fikk du sett den snuten jeg la med. ? Den tar for seg det med å prøve fruktene, og prøve ut Åndene som forfører mennesker med sine talekunster. Forfører naive kristne, som tror på taler som høres for godt ut til å være sant, en del sannheter blir formidlet Det skaper trygghet, og da glemmer man gjerne mye av det pengemaset, når man ikke ser det. Maste Jesus om penger, nei det gjorde han ikke. Hvis du se på denne type hyrder som er ute for å drive inne penger til virksomhetene i sin egen menighet og til andre tv stasjoner, så blir fokus-et mammon i stede for å bygge Guds rike, hvor mange blir etterlatt med lovnader og helbredelser som ikke var helbredet på disse møtene, mennesker som ble sagt til at de no var helbredet men allikevel ikke var det. Det snakkes det ikke så mye om. Hvor naive skal man bli, og skal man lukke øynene for slike svindlere som stjeler, og røver både penger og hjerter fra menneskene.

Jeg vet nok om fortiden til enkelte, og kan se de fruktene som det bærer med seg , og på hvem man innbyr til sine sendinger på tv. Levetiden på denne tv kanalen vil gå i takt med det man sår ut, det vil ikke bringe nok inntekter til å drive kanalen videre, når Andre ånder kommer inn i deres virksomhet.Da bygges det på sand og ikke fjell. Dette handler ikke om kristen politi, men sunn fornuft og på hva som står i Guds ord. Terje.

Ja dyrets merke vil komme for den som ikke er klar, og den som var klar blir trolig rykket opp før denne perioden kommer. Det vil bli trengsel uten sidestykke. men den som holder ut skal bli fullkommen frelst, og da må man være seg selv bevist på hva som er våre åndelige hindringer på veien, og passe på hvem man lytter til slik at man ikke blir besmittet av forføreriske ånder.

mvh

Rune

Kommentar #120

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Enhver skal svare for seg selv innfor Gud. Det er en stund siden jeg har kommentert på dette forumet, for sist jeg var inne ble det bare unyttige kverulantiske diskusjoner med folk, og det ønsker jeg ikke å være med på. Vi bør som kristne respektere og heie på hverandre i stedet for den stadige hetsen mot kristen TV ( VN og Kanal 10) som gjerne vil samarbeide og være et supplement til menighetene i Norge. Gud velsigne dere alle, og takk for denne gang.
Kommentar #121

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Jeg hefter meg ikke så mye med slikt. Jeg har da hatt latterkick med ikke kristne mennesker og med kristne mennesker. Helt normal galskap :) ER det nødvendig å åndeligjøre alt? Jeg har ikke noe behov av å forsvare eller angripe diverse som ikke passer inn i teologien. Noe er greit for meg men annet blir ganske sprøtt for meg, men det er ikke nødvendig for meg å kunne forklare alt til minste detalj....tror vi kan slappe av... "er ikke dette et verk av Herren så skal det gå til grunne" sa den kjente lovlærer Gamaliel til de andre skriftlærde og fariseere + en advarsel som vi nok kanskje også burde tenke på, selv om vi er kristne.

Hei Asbjørn

sovner man så er det lite å gjøre med det, derfor sier Jesus våk og be slik at man ikke faller for forførelsens åndelieg bedrag. Dette er for å påminne hveandre om den sunne lære som Kristus kom med, det handler ikke om hvem som har rett lære, men hva som er sundt for våre hjerter og på hva som er sann forkynnesle, fordi kjærligheten har sin glede i sannheten.:)

.mvh

Rune

Kommentar #122

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Forføre naive kristne

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Forfører naive kristne, som tror på taler som høres for godt ut til å være sant, en del sannheter blir formidlet Det skaper trygghet, og da glemmer man gjerne mye av det pengemaset, når man ikke ser det. Maste Jesus om penger, nei det gjorde han ikke.

Godt å kunne være enig med deg i noen du skriver Rune. :-)

Kommentar #123

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hallo!!

Publisert nesten 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det siste vi vel ønsker her på VD er at noen skal "videreformidle noe direkte fra Gud" for å manipulere oss lesere til å "tro blindt" på vedkommende. Nei fri oss fra slike syndere.

Når har du blitt "vi" på vd?  Her skal vi forsøke å finne en dialog i et terreng som Staal og andre fort finner ut har bremseklosser de-luxe fordi en mer eller mindre ikke har syn for annet enn akkurat sin egen versjon av subjektiv tro - eller vantro - eller annen lære uten at noen skjønner utgangspunktet før enn etter kommentar ...

Vi har alle mer eller mindre en tro, men veien dit og innholdet spriker bortimot fra a til å.  Det å debattere er bortimot håpløst hvis forventningen er mer enn å klargjøre sitt eget ståsted, men jeg synes Staal prøver.

For egen del har jeg lagt meg på at det å formidle tro, at vi har et Oppdrag, at evangelisere har selvsagt i seg å be for syke og tro Han for at han virker med, at det å ha tatt imot Åndens gaver og tungetale er for at den skal brukes i lovsang og bønn til egen oppbyggelse og som gave til menighet med tolkning slik det er lagt føringer for o.s.v.

Jeg har og det i meg at vi skal gå .. framover .. ikke bakover .. vi skal innta ... ikke resignere og komme med negativitet der både den og ene og den andre er i behov av påfylll - noe som løfter opp og fram - oppvekking - i en tid som denne. 

Velkommen i "vi-et" - Tengesdal - du er inkludert - som oss andre, men her er vi alle mer like - ingen sitter i  et "eldsteråd" og har mer rett enn andre til å kommunisere det som er tema i en tråd, men vd er nok en heller vanskelig "menighet" å finne enhetlige svar og sannheter i, men det er mitt håp at en og annen der ute leser noe som kan bygge opp, vekkes opp, gi en positiv endring - og jeg har fått noen skriftelige tilbakemeldinger på at det kan skje - ellers ville nok dette ha vært a waste of time og noe ala kaste perler for ...

Kommentar #124

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Rune, men

Publisert nesten 6 år siden
Hvem er de sanne profeter og apostler i våre dager? De har vel også vekkelse, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst! Kan du nevne navn på noen ledere i Norge, slike som Paulus, og ikke bare de "falske vranglærene." Kan du ikke anbefale noen ekte forbilder, i steden for å advare mot alle farlige? Jeg mener det seriøst.
Kommentar #125

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Ja, jeg er enig med Knut

Publisert nesten 6 år siden
at kristne må prøve å gjøre noe annet enn å kritisere hverandre og advare mot alt og alle og heller velsigne hverandre! Hvor er kjærligheten til brødrene? ( eller søstrene). Jeg har forsøkt å oppmuntre til tro på helbredelse ved bønn bl a ved å gjengi dokumenterte mirakler. Men Svein Magne Pedersens erfaring gjennom å be for syke i ca.40år, er at helbredelse også kan komme over tid. Men hindringer for helbredelse tror både han og jeg også kan være bitterhet eller synd i menneskers liv. Og så tror jeg må man ville og ønske sterkt å bli helbredet. Jesus spurte: VIL du bli frisk? Og ikke gi opp selv om det ikke skjer momentant. Det er ved tålmodighet og tro vi arver løftene! Til slutt vil jeg igjen anbefale undervisningen til Derek Prince i boken "Velsignelse eller forbannelse - valget er ditt". Her underviser han også hva som kan være hindringer for helbredelse. Takk for meg for denne gang ( tror jeg)
Kommentar #126

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Helbredelse og oppstandelse = frelst?

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Kan du avkrefte at du ikke tilhører noen av de sekter jeg nevnte eller er katolikk? Hvorfor skrev du "skjærsilden"?

Vi andre debatterer helbredelse i vår tid, men du ber meg om å telle dødes oppstandelse!!

Hva mener du, og hvorfor avsporer du debatten?
____________________________________________________

Nei, jeg oppfatter deg ikke som uhøflig, bare som nysgjerrig, og det må man vel ha lov til å være. Og jeg avkrefter at jeg tilhører andre sekter enn den norske statskirke. At jeg skrev skjærsilden er pga at det er et ord som også er brukt utenfor katolismen. Men nå har jeg jo vist deg at det er det samme som ildovnen i f.eks Matt,13.49-50, forstår du ikke lignelsen?

Når det gjelder det å være født på ny har du nok misforstått det uttrykket med å finne deg en annen blaside… gjøre ting annerledes enn du har gjort før. Det lar seg gjøre å få åpenbaringer fra vår Herre uten at en behøver å misbruke ordet født på ny. Jeg er temmelig sikker på at du ikke er født av Gud, men av en høyst kjødelig mor? (Joh.1.12-13, 3.5-6, 1.Pet.1.23: For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.

Så var det dette med forståelsen av forgjengelighet og uforgjengelighet da… Du bør lese hele 1.Kor.15.- hele kapitelet handler om oppstandelsen, v42: Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. (Og så ser du dette i sammenheng med 1.Pet.1.23) Å være født på ny betyr de dødes oppstandelse, v43-44: Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Den åndelige kroppen er det himmelske vesen, v47: Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.

Om du sier at du er et åndelig vesen og er født på ny, så unnskyld, men da tror jeg ikke noe på deg! v48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.

Enten er vi alle født jordisk av kjøtt og blod, eller så er vi alle født på ny? 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Altså er basunstøtene innblandet i dette med oppstandelsen som er det aller siste som skjer i denne jordisk sammenheng, fordi den siste basun er den 7.basun (Åp.10.5-7) da all tid på jorden skal være slutt. Det stemmer også med Martas utsagn i Joh.11.24-25: «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta - Jesus svarer da at han er oppstandelsen og livet!

Det er altså ikke til å ta feil av hva som skjer når en blir født på ny, og da i følge skriften (se ovenfor, 1.Pet.1.23 og) 1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.

Så sier 1.Joh.1.8 at sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss - og gjør Gud til løgner - Rom.3.23: for alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Du synes kanskje jeg hopper en del, men bibelordet er ikke gjengitt i sammenheng, og for å følge sak må man nødvendigvis gjøre dette, så konklusjonen er at alle er i forgjengeligheten, mangler Guds herlighet, ikke er født på nytt, men er alle jordiske individer som er i stand til å synde. Den som er født på ny kan ikke synde.

Så spør du om hvorfor vi diskuterer? Er det ikke meningsutveksling man kaller dette da?

Og du sier: Vi andre debatterer helbredelse i vår tid, men du ber meg om å telle dødes oppstandelse!!

Hva mener du, og hvorfor avsporer du debatten?
*                               *         � �       *                      *

Nei, jeg har da ikke avsporet debatten? Det er vel bare dere andre som ikke ser sammenhengen med at oppstandelsen hører sammen med helbredelse? Jer.8.15: Vi håpet på fred, men det finnes ikke noe godt, på en tid for helbredelse, men se, det er redsel. -17 Se, jeg sender slanger mot dere, giftige ormer som ingen kan mane bort. De skal bite dere, sier Herren....

Hvorfor tror du at helbredelse kan skje før oppstandelsen? Lyder ikke evangeliet som du skulle forklare meg slik? : Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. - 1.Kor.15.26: Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden.

Men en så bagatellmessig sykdom som forkjølelse og influensa er enda ikke kurert? Leger uten grenser har disse utbruddene, og det tror jeg også predikanter og andre mirakelkuratorer også har?

Du ser vel at oppstandelsen også hører med i evangeliet om helbredelse? (Den hellige veien, Jes.35. - Ørken og tørt land skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre… 4 Si til de urolige hjerter: Vær sterke, ikke redde! Se, deres Gud! Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp.

Debatten er aldeles på villspor, det er ingen andre som kan helbrede annet enn når Gud kommer for å bo hos menneskene. Før den tid har man bare tilfeldige undere og tilfeldige ulykker?

Kommentar #127

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Hallo i luken ...

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Når har du blitt "vi" på vd?

Jeg skrev "Det siste vi vel ønsker her på VD ...", og ikke "Det siste vi ønsker her på VD". Bare slik at det er nevnt. :-)

Kommentar #128

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Kjell, jeg stopper lesingen

Publisert nesten 6 år siden
ved din mistenkeliggjøring om at jeg ikke er født på ny. Det OPPLEVDE jeg når jeg omvendte meg og tok imot Jesus. Les hva Jesus sa til Nikodemus. Jesus sa at vi måtte bli født på ny, hvis ikke kunne vi ikke se Guds rike. Det står også: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Hvorfor døper du deg ikke på din tro slik som aposlene bød de første troende? Ikke kom med en lang utlegning av forsvar for den falske spebarnsdåpen, for den debatten har jeg nettop hatt med en sokneprest i DNK. Det er ikke frelse i dåpen, men det er en god samvittighetspakt med Gud, står det i Peters brev.
Kommentar #129

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Og ja, det var nettop det

Publisert nesten 6 år siden
jeg OPPLEVDE da jeg ble født på ny, at Guds Ord ble levende for meg. Jeg opplevde at Jesus var en realitet.
Kommentar #130

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Ikke bland kortene?

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Det OPPLEVDE jeg når jeg omvendte meg og tok imot Jesus. Les hva Jesus sa til Nikodemus. Jesus sa at vi måtte bli født på ny, hvis ikke kunne vi ikke se Guds rike.

Ikke kom med en lang utlegning av forsvar for den falske spebarnsdåpen, for den debatten har jeg nettop hatt med en sokneprest i DNK
________________________________________

Hvordan ser Guds rike ut da?

Nikodemus? Han forstod jo ikke det jordiske, og kunne da heller ikke forstå det himmelske! ):Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn.Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?

Du har samme sjukdommen! Jeg sa at det er mulig å oppleve den andre siden i gitte øyeblikk (nær døden opplevelsen), men det er ikke å bli født på ny - det er tøv!
Du er vel av kjøtt og blod? Når du skjærer deg i fingeren blør du vel? Da kan du ikke se Guds rike. Du er heller ikke uforgjengelig (udødelig) som de som blir født på nytt er. Glem det uttrykket!

Den videre forståelsen av dåpen er slik:
Heb.6.1:La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom. 

Men før man kan gå videre lyder det slik:De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann.Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.

Men det er en hake ved dette; 1.Joh.5.8: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer... Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.

Kommentar #131

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Og, jo Kjell,

Publisert nesten 6 år siden
jeg fikk en ny natur innvendig ved Den Hellige Ånd som begynte å vitne om Jesus. Det kan ikke forklares, men må oppleves! Siden døpte jeg meg i vann som apostlene befalte, med full neddykkelse på min egen tro og bekjennelse.
Kommentar #132

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Kjell

Publisert nesten 6 år siden
Mitt vitnesbyrd og erfaring er det samme som MILLIONER av andre kristne i verden deler med meg. Det hjelper ikke om du prøver ved å vri og vende på skriftsteder å si noe annet. Hvem har du forresten fått din teologiundervisning fra? Har du gått på menighetsfakultetet? Jeg er bare nysgjerrig og spør.
Kommentar #133

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Det er mitt egentlige menneske, det indre som ble født på ny. Jeg kan vel blø i fingeren like mye for det! Og du blander inn nær døden opplevelser. Hvorfor? Jeg har ikke snakket om det. Ikke bland sammen masse tull.
Kommentar #134

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Og jeg forstår nå at du ikke forstår mer om dette som Jesus snakket om enn det Nikodemus gjorde. Du har ikke erfart noe, men bare lest deg opp.
Kommentar #135

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Hjemmefakultetet

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Mitt vitnesbyrd og erfaring er det samme som MILLIONER av andre kristne i verden deler med meg. Det hjelper ikke om du prøver ved å vri og vende på skriftsteder å si noe annet. Hvem har du forresten fått din teologiundervisning fra? Har du gått på menighetsfakultetet? Jeg er bare nysgjerrig og spør.
___________________________________________

Nei, jeg er en vanlig lekmann som DHÅ rettleder i sine skrifter, han sier at kjøtt og blod (forgjengelig/ dødelig) ikke kan se Guds rike. Du er vel av kjøtt og blod? Du svarer i hvert fall ikke når jeg spør om hvordan det ser ut der? Du kan til nød slå opp i Åp.21.?

Kommentar #136

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Ååå?

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Og du blander inn nær døden opplevelser. Hvorfor? Jeg har ikke snakket om det. Ikke bland sammen masse tull.
____________________________

Grunnen for at jeg nevner dette er at det er andre som har hatt slike opplevelser... uten at jeg har påstått at du har hatt slike opplevelser. Men dette kaller du for tull, hvorfor? Vet du ikke at sjelen går tilbake til Gud når en dør? Da er man enda ikke blitt uforgjengelig (født på ny) - så lite du vet om dette som du hevder har erfart?

Kommentar #137

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Goddag mann økseskaft.

Publisert nesten 6 år siden
Nei, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Det er ikke kroppen min som skal arve Guds rike. Før jeg ble født på ny( omvendte meg og kom til tro) kunne jeg ikke arve Guds rike. Vi får nye åndelige legemer når vi kommer til himmelen. Det er personligheten min, mitt virkelige jeg, som opplevde å bli født på ny, som arver Guds rike. Men nå har jeg ikke tid til å diskutere dette med deg lenger. Jeg holder meg til Aposlenes lære: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Et spebarn har ikke fått noen tro, og er derfor ikke kvalifisert til,å bli døpt. Ikke skriv noen flere lange teologiske utlegninger mer nå. Det er ufruktbart. Ha en fortsatt god dag!
Kommentar #138

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Tja... økseskaft og økseskaft...

Publisert nesten 6 år siden

Les gjerne Heb.11 om hva som vederfartes de som kom til tro og ønsket seg en bedre oppstandelse?

Kommentar #139

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Til slutt

Publisert nesten 6 år siden
Du blander sammen en ny oppstandelse med den nye fødselen som Jesus snakket med Nikodemus om. Når vi får Den Hellige Ånd ved tro på Jesus blir vi født på ny. Etterpå, hvis man vil være lydig og ser den kristne dåp, så døper man seg med full neddykkelse. EN tro, EN Herre, EN dåp. Jeg foreslår at du sjekker hvordan vranglæren med spebarnsdåp kom inn i kirken, som ble innført etter en voldsom strid blant de første "kirkefedrene" i steden for å kverulere med meg. Da er denne debatten over for denne gang. Respekter det nå.
Kommentar #140

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Hvem er de sanne profeter og apostler i våre dager? De har vel også vekkelse, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst! Kan du nevne navn på noen ledere i Norge, slike som Paulus, og ikke bare de "falske vranglærene." Kan du ikke anbefale noen ekte forbilder, i steden for å advare mot alle farlige? Jeg mener det seriøst.

Hei Terje

På fruktene skal man kjenne de sanne hyrdene. Det er mange hyrder, som står på Guds ord i dag.  David wilkerson var en Guds mann. som jeg likte svært godt. Det er Paulus, og Jesus som advarer oss mot falske lærere. Så det er vår plikt å advare mot slike lærere som villeder naive troende. Man kan ikke ignonere løgnen, som blir formidlet i blant oss. blinde veiledere fører andre ut i villfarelsen.man skal selv granske ordet slik at man vet at det som blir formidlet samstemmer med Guds ord.

mvh

Rune

Kommentar #141

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det var veldig hyggelig

Publisert nesten 6 år siden

og treffe Terje Andre Staal på verdidebatt. Jeg synes du minner mye om Rune Staven. 

Takk for gode analyser begge to, og når 2 eller 3 i Jesus navn er samlet, da er Herren midt iblant oss!

Kommentar #142

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

En sluttkommentar til deg, Rune

Publisert nesten 6 år siden
Jeg er IKKE en naiv kristen, og jeg synes også som du godt om undervisningen til David Wilkerson. Men jeg vet mer enn deg om Maldonado i og med at jeg holder på å lese boken om han, og er IKKE enig med deg i at han har dårlige frukter i sitt liv, så langt som jeg kan se foreløpig. Vi må ikke forhåndsdømme. Det er mitt poeng. Men takk for debatten alle sammen, og ha en fortsatt god dag og Gud velsigne dere! Stå på for Herren og vekkelse i Norge!
Kommentar #143

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Dåpsbildet

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Du blander sammen en ny oppstandelse med den nye fødselen som Jesus snakket med Nikodemus om. Når vi får Den Hellige Ånd ved tro på Jesus blir vi født på ny. Etterpå, hvis man vil være lydig og ser den kristne dåp, så døper man seg med full neddykkelse
_________________________________________________

Hvorfor det? Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt! De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere...om du tar dette personlig... bygg deg en ark... (Matt.24.37: Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer)

Nei, jeg blander ikke sammen, men det kan bli mye for deg å fordøye på en gang...
(Heb.4.8: For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag.  9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. )

Oppstandelse er den nye fødselen, det er sakens kjerne her - andre ord og samme mening er gjenfødelse/n - Matt.19.28: Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny (gjenfødelsen) og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Jeg tror din gjenfødelse har kommet litt for tidlig, for alt er slik det har vært fra skapelsen av. Jeg har dessverre ingen makt over vranglæren, verken hos deg eller i kirken - men den er jo i stadig forandring, så hvem vet?

Kommentar #144

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Andre Staal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er IKKE en naiv kristen, og jeg synes også som du godt om undervisningen til David Wilkerson. Men jeg vet mer enn deg om Maldonado i og med at jeg holder på å lese boken om han, og er IKKE enig med deg i at han har dårlige frukter i sitt liv, så langt som jeg kan se foreløpig. Vi må ikke forhåndsdømme. Det er mitt poeng. Men takk for debatten alle sammen, og ha en fortsatt god dag og Gud velsigne dere! Stå på for Herren og vekkelse i Norge!

Hei Terje,, velkommen til VD

Vil bare si, du er på sporet utefra hva du skriver. Vi fonyer oss i åpenbaringskunnskap hver dag, slik at vi ikke tørker ut. Vi søker Herren, har relasjon med Ham. Strever etter å dø hver dag, slik at Han kan blir sterkere i oss..

Det er mange forskjellige ånder her på VD. Noen her er ikke frelst.. noen er religøse, noen blir fort fornærmet, tåler bare melk. Noen forstår mere.. Men det er få som forstår Guds Kraft.. , faktisk det er den som skremmer.. det er den som mange tar anstøt av..

Kommentar #145

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Gjenfødelse og bibels dåp.

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Kristensen. Du bygger din falske lære på en sammenblanding dessverre, og alt blir en stor misforståelse for deg. IKKE start en menighet med den læren, men søk Gud og bli lydig mot Ordet. Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når VERDEN skal fødes på ny, og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første. (‭Matteus‬ ‭19‬:‭28-30‬ N 1978) I studiebibelen står det: Den GJENFØDELSEN (gresk: palingenesia) det her er tale om, er VERDENSGJENFØDELSEN, altså den nye verdensordningen. Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny! Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født(gresk: gegennemenos) av Ånden. (‭Johannes‬ ‭3‬:‭5-8‬) Denne menneskelige gjenfødelsen som er omtalt i vers 8 har jeg og millioner av kristne i verden OPPLEVD, så vi vet dette, som jeg også sa til deg før. Det greske ordet er: "gegennemenos" Verdensgjenfødelsen blir når Jesus kommer tilbake. Det greske ordet er: "palingenesia" Altså to forskjellige ting. Så lite skal det til for å misforstå Jesu ord. DÅP I VANN. Og du spør hvorfor du skal la deg døpe i vann. Ganske enkelt fordi både Jesus og apostlene befalte det for de som kom til tro. Trenger jeg å gjengi alle steder i Apg hvor folk ble befalt å la seg døpe? Hvorfor skulle de nekte det? Kan du ikke lese dem selv? I Apg 9:18 står det om Paulus: Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake med det samme. Og han sto opp og BLE DØPT. I Apg 10:47: Kan vel noen nekte dem vannet , så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den Hellige Ånd likesom vi. Apg 10:48: Peter bød da at fe skulle bli døpt ti Jesu Kristi navn. Det var ikke snakk om valgfrihet for den første menighet. Det var et detaljert og tydelig krav fra Gud. Apg 2:37-38: Hva skal vi gjøre brødre? Peter svarte:"Omvend dere, og la dere døpe. Her fra bibellæreren Derek Prince's undervisning i heftet "Guds rike er nær" Jeg vil gjerne vise deg at det ikke finnes noen dokumentasjon på noen som ble døpt som ikke først hadde blitt undervist fra Guds Ord og kommet til tro. Dette viktige kravet står om å bli døpt står tydelig skrevet ned 3 steder i Skriften. Matt 28:19 sier: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn." GJØR dem til disipler først og så la dem DØPES. Mark 16:16 sier: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst" Hva må du gjøre først? Tro, og så bli døpt. Apg 2:38 "Hva skal vi gjøre brødre osv.......( gjengitt over) Før en person er kvalifisert til å la seg døpe, må han gjøre 3 ting. 1. Han må ville bli en disippel. 2. Han må ville omvende seg. 3. Han må komme til tro. En person som ikke vil bli en disippel, som ikke omvender seg og som heller ikke kommer til tro, har ingen rett til å bli døpt. Hvem er det du tenker på vil du kanskje spørre? Spebarn. De kan naturlig nok ikke oppfylle noen av disse kravene. Du tror på Jesus. Hva gjør du? Du lar deg døpe. Vi har helt og holdent gått glipp av den holdningen man hadde i den første menighet og læren om dåp i vann i N.T. Selv de mest ortodokse baptister er langt fra å være på bibelsk grunn når det gjaldt dåpen i vann. De første kristne døpte seg straks de så vann. Så langt Derek Prince. For å bli ferdig med undervisningen, får jeg ta med det du spurte om Guds rike. Her vil jeg henvise til det Jesus sa, som også vitner om at den nye fødsel har skjedd i den troende: Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er INNE I DERE. (‭Lukas‬ ‭17‬:‭20-21) Jeg håper dette var litt klargjørende. Vi gir oss der.
Kommentar #146

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Beklager at det ble tett skrevet. Skriver på IPad og det blir ikke avsnitt. Får ikke redigert denne kommentaren på laptop heller. Noen som vet hvordan jeg får gjort det?

Kommentar #147

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Maldonado

Publisert nesten 6 år siden

Her er link til Maldonado dag 2 kveld 21.4.15.

Starter ved 1:13:30.

Til de som forsvarer Maldonado sin forkynnelse: Hvor i Bibelen står det at de som blir helbredet må vitne om sin helbredelse, for å beholde helbredelsen?

Kommentar #148

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Du ser på Maldonados forkynnelse med argusøyne for å finne feil i steden for å glede deg sammen med alle de glade som ble mirakuløst helbredet av Jesus. Hvordan går det an?

Kommentar #149

Terje Andre Staal

0 innlegg  66 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

På den annen side: Hva skulle motivet for en som har blitt mirakløst helbredet være for IKKE å vitne om det?

Skammer han seg over å skulle bekjenne at Jesus har gjort det?

Jesus sa også i Lukas 9:26: For den som skammer seg over Meg og mine ord, Ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når Han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.

Jesus lurte også på hvor det ble av de 9 andre spedalske som ble helbredet, men som ikke viste seg mere. 

Jesus sa en annen ting, om enn ikke om helt det samme. Men til mannen som Jesus helbredet, som pga sykdom ikke rakk å komme først ut i vannet da en engel rørte opp vannet slik at den første som kom uti ble helbredet, sa Han: Synd ikke mere, for at ikke noe verre skal skje med deg.

Med disse perspektiver kan vi lure på om det å IKKE fortelle om sin helbredelse er det samme som synd. Det står også: Det du ikke gjør i tro, er synd.

Jeg vet ikke hva Maldonado legger til grunn hvis han har sagt det du sier at han har sagt. Jeg har ikke lagt merke til at han har sagt det. Men gled deg heller over at det er vekkelse med glade mennesker som blir kvitt sine sykdommer og plager og ta av deg de kritiske "brillene", Mads Tore!

Kommentar #150

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Vi kan holde det gående å undervise hverandre?

Publisert nesten 6 år siden

Terje Andre Staal:

Du bygger din falske lære på en sammenblanding dessverre, og alt blir en stor misforståelse for deg.

For å bli ferdig med undervisningen, får jeg ta med det du spurte om Guds rike. Her vil jeg henvise til det Jesus sa, som også vitner om at den nye fødsel har skjedd i den troende
_____________________________________________________________

Vel, studiebibelen er konstruert av mennesker den også med meninger om mangt. Jeg har et langt bredere spekter å ta av enn å lese hva andre spekulanter har kommet frem til, og jeg bruker Skriftene som fasit, så får andre stå for sine egne tolkninger. Skriften tolker seg selv.

Gjenfødelse av verden skjer ved at historien begynner på nytt igjen, Fork.1.9: Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. 3.5: Det som skjer, har skjedd før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker opp igjen det som forsvant

4.Esra 6.7: Da spurte jeg ham: «Hvor lenge vil det gå mellom hver tid? Når slutter den første? Når begynner den neste?» 8 Engelen sa: «Så lenge som fra Abraham til Abraham. Han var stamfar til Jakob og Esau, og da de ble født, var det Jakob som holdt Esau om hælen med hånden. 9 Esau står for denne verdens slutt, og Jakob for begynnelsen på den kommende. 10 Dersom slutten på et menneske er hælen, og hånden er begynnelsen, da skal du ikke spørre mer, Esra.».

4.Esra 5.41:Se, Herre,» svarte jeg, «du har omsorg for dem som lever ved tidens ende. Men hva med dem som levde før oss, hva med oss selv eller dem som kommer etter oss?» 42 Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig.» 43 Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?» 44 Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.» 45 «Hvorfor,» spurte jeg, «fortalte du da din tjener at du vil gi all skapningen nytt liv på samme tid? Dersom de en gang alle skal leve samtidig, og verden kan romme dem da, kan den også gjøre det nå.» 46 Han sa: «Spør heller en kvinne som har født ti ganger, hvorfor hun ikke fødte alle på samme tid.» 47 Til det svarte jeg: «Det er umulig. De må fødes hver til sin tid.» 48 Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der. 49 Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

Jeg kunne fortsette i det lange og det brede om hvordan osv., men slutter her - skjønner du ikke skrift, så skal jeg ikke plage deg mer med den, men du kunne ha hatt et stort utbytte av å også lese andre religiøse skrifter, det ville gitt deg bedre innsyn.

Du har ingen forståelse av dåpen, for skriften er skrevet i lignelser (bilder og symboler som Skriftene selv tolker, men om man leter, så finner man, eller banker på så lukkes det opp! Alt som står i skriften er eldgamle ting som har skjedd før og vil gjenta seg på nytt, så det hjelper ikke å sitere fra Apg. aldri så mye for å overbevise din påstand. Din tro er allikevel ingenting verdt uten gjerninger (Jak.2.20) - forresten er ikke Bibelen skrevet for oss, men om og til Adams ætt (1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45) - til Kristus, slik at han kan lære seg oppdragelse i rettferd (1.Tim.3.16-17: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning - 1.Tim.2.5: For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. ( Jesus trenger skriftene når han kommer, for først er han Immanuel (Matt.1.21-23) og han var i sin begynnelse ond (Jes.7.14-17) Ingen mennesker kan tilhøre Gud uten mellommannen. Altså er skriften innblåst til bruk for Kristus, det er det skriften forteller oss.

Vi har ingenting å frykte for vår synd, den er ikke regnet med siden loven ikke er kommet ennå, for den er av DHÅ, og den kommer jo ikke før på Herrens dag (Rom.5.13,7.14, 2.Tess.2.2) Legg merke til at døden bare varte mellom Adam frem til Moses - Rom.5.14, så vi venter både på Adam og Moses - Joh.5.46: Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»
Spørsmålet kunne være rettet til deg?

Omvendelsen bør du nok lese mer om, den gjelder ikke oss, men de som driver med ren ondskap! (Apg.8.22) Og det er ikke vi som skal frelse Kristus som det kan se ut til for enkelte, oppdraget er at Kristus skal frelse verden -

Joh.12.44: Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. 47 Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Vent du bare til lyset kommer til verden så skal du få se; Joh.3.19: Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.

Forkynn heller dette til de som myrder uskyldige mennesker uten grunn - djevelen kan du omvende for han var en drapsmann fra begynnelsen. (Joh.8.44, 17.12)

Misjonsbefalingen trenger ikke du forkynne, den ble gitt til disiplene (Matt.28.16-20) det er disse Jesus skulle være med frem til verdens ende?

Hvordan tror du det hadde blitt om hele verden skulle forkynt evangeliet til hele verden, hvis verden hadde blitt kristnet før evangeliet ble forkynt?

Den som står for tur til å bli døpt, det er Jesus selv (Luk.12.49f) - hvorfor tar du opp spedbarn? Dette er jo bilder/ symbolikk skriften bruker om Guds barn, de som han føder på nytt. Uttrykket føder, er heller ikke riktig begrep her, det skapes en ny skapning som passer inn i den nye verden som også skapes, hvor alt er nytt.

Undervisningen om troen og Guds rike er formulert annerledes i nyoversettelsen, der står det: For Guds rike er midt iblant dere.» (note: men kan også oversettes til inni dere) Dette gjeldt fariseerne. Disiplene som i utgangspunket var lite troende (Matt.8.26, 14.31, 16.18, Luk.12.28) , skulle få sitte på tolv troner å dømme Israels 12 stammer når Menneskesønnen hadde kommet, hvor skal de som tror mer en disse sitte? Husk nå på at dommen først kommer over Guds hus! (1:Pet.3.19)
Hvis du kan konkretisere min falske lære hadde det vært fint, jeg har gitt deg alle skriftstedene du behøver for at du kan avsløre hvor falsk skriften er?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere