Hanne Nabintu Herland

89

Kultur i dramatisk endring

Kjære Tor B. Jørgensen. 
Det vi trenger i dag er å finne tilbake til hva kristendom egentlig er og bidra til åndelig lys over Europa.

Publisert: 22. mai 2015

(Dette er første brev i en brevveksling i Vårt Land mellom Hanne Nabintu Herland og biskop Tor B. Jørgensen, basert på en debatt som har gått her på forumet sisen mars. Jørgensen svarer etter pinse.)


Vår europeiske kultur er i dramatisk endring. Samfunnet reflekterer ikke de samme verdier i dag som det gjorde da Europa først ble en verdensledende sivilisasjon. Da sto den protestantiske etikken, arbeidsviljen og gudsfrykten i spissen for utviklingen av det markedskapitalistiske system­ som sikret individets eierskap til egen arbeidskraft, privat eien­domsrett og krav om plikter i ­fellesskapet.

I dag har vi skiftet verdigrunnlag. Vestlig kultur har vært igjennom en altomfattende ny-marxistisk strukturell endring som kulminerte i 1970-tallets verdirevolusjon, der det gjaldt å ­angripe familiestrukturen, kjønnsrollemønstre, religiøse og tradisjonelle verdier.
Vi fremstår i dag som en ­ekstremliberal og hedonistisk kultur som i stor grad har blitt anti-kristen i sitt vesen.

Jakten på lykke defineres som et materialistisk selvrealiseringsprosjekt, preget av hedonistisk nytelse i en verden som fremstår eksistensielt meningstom, åndsfattig og fragmentert. Kjære biskop, jeg vet at du i likhet med meg er opptatt av disse temaene. Det er derfor en glede for meg å sette startskuddet for en brevveksling mellom oss med utgangspunkt i min åpningstale ved Oslo Symposium 2015.

Innsnevring. Jeg reiser mye ­internasjonalt og skremmes stadig mer av frihetsinnsnevringen i Norge som ser ut til å bli verre med årene. Vi kaller oss liberale, men er i realiteten gjennomsyret av en intolerant, innbitt motstand mot de som bryter med konsensus. Vi er liberale mot alt unntatt de som hevder at det finnes positive sider ved nasjonale verdier og gudstro. Frihet er definert som retten til å si ja til det politisk korrekte, slik det presenteres i media.

Dette gir seg utslag i en stadig mer kynisk mobbekultur på en måte som i andre samfunn defi­neres som ren forfølgelse av de troende. Dette gjelder muslimer så vel som jøder, kristne og andre som tror på det overnaturlige. En av årsakene til at det sekulær-­materialistiske samfunn har en slik motvilje mot kristne, er at kristendommen bryter fullstendig med forestillingen om at det eneste som eksisterer, er det ­materielle og etterprøvbare.

De metafysiske virkelighetsoppfatninger som utgjør de kristne­ dogmer, innebærer en avvisning av forestillingen om at kun det vi kan se og ta på er virkelig. Det ekstrem-sekulære samfunnets oppfatning av verden er grunnleggende forskjellig fra religiøs, åndelig tenkning.

Gapestokken. Ifølge Wikipedia, betegner rundt 75 prosent i Europa seg som kristne – muslimer og mennesker tilhørende andre trosretninger er da ikke medberegnet – mens bare rundt 2 prosent er ateister. I Norge tror over 70 prosent på en Gud, ifølge ISS•2008 (International Social Survey Programme). Den opprinnelig sekulære tanke, altså skillet mellom kirke og stat, var ikke at staten og makt­elitene skulle hetse og forfølge de gudstroende i Europa. Men gapestokken fra middelalderen har gode kår i vår anti-kristne tid, det er bare å se på de hatske holdningene mot konservative kristne.

Kristne har lenge levd med den ekstrem-sekulære respektløsheten for de troende. Mange har resignert trukket seg tilbake i lukkede fellesskap som minner mest om undergrunnskirkene i Kina og det gamle Sovjet. Der inne har man dyrket forholdet til likesinnede, og altfor ofte tidd der man burde talt og vært villig til å stå i samfunnets gapestokk og å bli forfulgt for Kristi navns skyld. «Gled dere» sier Skriften, «når de snakker ondt om dere for mitt navns skyld». Det bør være vår ære å bli forfulgt, slik Kristus ble forfulgt og drept og slik disiplene ble martyrer for troen i sin samtid.

Skjellsordene. Nevner man de ti bud eller henviser til den kompromissløse Bibelen, hvis budskap på mange områder­ ikke er kompatibelt med ekstremlibe­rale trender, hagler skjellsordene.­ Og kirkens feige biskoper har vært dyktige til å adlyde sine mer eller mindre ­ateistiske arbeidsgivere i staten for å beholde sine sekulære privilegier. De sier mye om politisk korrekte tema som oljeboring, klima og annen politikk, men særs lite om de åndelige, kristne dogmene som støter det sekulære, om Guds dommedag der mennesker skal bli dømt for sine handlinger og valg mens de levde, om Lucifers tilstedeværelse i verden og korrumpering av menneskesinnet, om behovet for å gripe Guds frelse og deretter­ omvende seg fra sitt gamle liv og tre inn i renhet og om den avgjørende kampen mot det onde i vårt indre.

Hvis det heller ikke i kristne sammenhenger settes grenser mellom rett og galt, får vi en kristendom som er en helt annen religion enn den temmelig tøffe varianten som Jesus Kristus sto for. Jesus var en radikal skikkelse og intet mildt lam som smilte til alt som skjedde. Det vi trenger i dag er å finne tilbake til hva kristendom egentlig er og bidra til åndelig lys over Europa.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22. MAI 2015

Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg er enig.

Publisert over 6 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Og kirkens feige biskoper har vært dyktige til å adlyde sine mer eller mindre ­ateistiske arbeidsgivere i staten for å beholde sine sekulære privilegier. De sier mye om politisk korrekte tema som oljeboring, klima og annen politikk, men særs lite om de åndelige, kristne dogmene som støter det sekulære, om Guds dommedag der mennesker skal bli dømt for sine handlinger og valg mens de levde, om Lucifers tilstedeværelse i verden og korrumpering av menneskesinnet, om behovet for å gripe Guds frelse og deretter­ omvende seg fra sitt gamle liv og tre inn i renhet og om den avgjørende kampen mot det onde i vårt indre.

Jeg kan aldri huske at biskop-kollegiet noen gang har stått opp for bibelske sannheter, slik som Ludvig Nessa og Børre Knutsen har gjort.  Det må  være Per Lønning for 4  ti år tilbake, men da var han vel ikke biskop. Det ble han noen år senere.

Kappe og Krage er nok det viktigste, når sannheten skal fram. Nå blir det veldig spennende hva som skjer i 2017, da er det 500 år siden den lutherske reformasjonen. Da blir det nok enda mer stille fra de geistlige, angående de bibelske spørsmålene. Da vil de bli nøyt til å lytte enda mer til kirken i Rom. 

Derfor er det ingen grunn til å hisse seg opp over det lutherske presteskapet, snart er det den verdensomspennende  Moderkirken som overtar de tidligere utbryterkirkene.

Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hanne med hijab!

Publisert over 6 år siden

Gikk mange nok norske damer med skaut ville det dra symbolkraften ut av muslimdamenes hijab. Så var det problemet løst.

Forøvrig er jeg enig med Myhren. Nabintu Herland sier mye bra. Hun gjør seg bra på barrikadene, velformulert, kunnskapsrik og med oversikt.

Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.
Skjellsordene. Nevner man de ti bud eller henviser til den kompromissløse Bibelen, hvis budskap på mange områder­ ikke er kompatibelt med ekstremlibe­rale trender, hagler skjellsordene.­

Kristendommen modsiger den uhæmmede livsudfoldelse, som dagens politik har til fælles med nazismens vitalisme, der idag genfindes i vores miljø-, sundheds- og kropskultur og -politik.

Kommunismen har lignende træk af mangel på hæmninger, men som med en del andre ting kommer det mere indirekte frem i kommunismen end i nazismen, der er den rene sætten naturen op som det ideal, man bør efterstræbe.

Liberalismen deler kommunismens urealistisk optimistiske forventninger til menneskets konstruktive og sociale egenskaber og ender derfor også i alvorlige misforhold.

Som den tidligere pave sagde, så er oplysning uden tro, dæmonisk (og tro uden oplysning, blind) og oplysningsideologierne er netop oplysning uden tro - faktisk en radikal afvisning af det vigtigste i kristendommen.

Denne afvisning betyder så også at disse ideologier bringer sig på kollisionskurs med videnskaben, der er på linie med kristendommen, men afviser ideologoernes hypoteser eller trosartikler, fristes man til at sige.

Dette ignorerer man og går freidigt ud i verden og erklærer folk, der ikke tror på ideologiernes overtroiske vås, for at være irrationelle.

Mennesket er (ihvertfald i kollektiver) et religiøst væsen og forsøg på at sno sig udenom bliver bare tragikomiske.

En løsning kunne være at få knæsat i den offentlige diskurs at mennesket er både godt og ondt og både rationelt og irrationelt og ikke som ideologierne hævder, kun godt og kun rationelt.

Problemet er bare at denne sandhed sælger noget ringere end den noget mere flatterende ideolgierne disker op med i sine salgstaler.

Det bliver mødt med vrede narsicistisk krænkede følelser over at der skulle eksistere begrænsninger.

Det bliver lidt som at få børnene til at spise rugbrød, når der uddeles gratis wienerbrød ude på gaden.

Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jeg mener Herlands

Publisert over 6 år siden

analyse er fullstendig feil. Den sterkeste drivkraft i retning av det nytelses og konsumsamfunnet vi nå har fått, er i første rekke det markedskapitalistiske system hun hyller som moralens høyborg. I praksis er profittjakten like langt fra kristne fgrunnverdier som "venstresidens" ønske om å rive religiøse stengsler. I sin kritikk av biskopene, venstresiden og det "politisk korrekte" henger hun seg opp i enkle symbolsaker omkring samliv. Derimot er hun ute av stand til å se at samfunnsutviklingen har gjort at de de moralske verdier fra  1800-tallet, som hun framhever som grunnleggende, kristne verdier, har mistet mye av sin relevans i dagens globale samfunn.

Kommentar #5

Vilmar Eddy Hilberg-Jacobsen

0 innlegg  9 kommentarer

Kvintessensen i Kristendommen

Publisert over 6 år siden

På tide at hele Europa aktiverer alarmen når de går ut døren.

Når man ser flere motdebattanter her som omtaler familien som "symbolske verdier", blir jeg skremt.

Hadde jeg ikke hatt mine to gode foreldre, som ga klar beskjed om at løgn, tyverier, baksnakking og ryktespredning var absolutt ikke tolerert i vårt hus, så hadde jeg kanskje vært på det samme nivå som denne utidige ondskapen.

Sosialdemokratene med Gro H B i spissen sørget for å oppheve krontappene innen  moralen i rettspleien,1. Utroskapsloven. 2. Vitneforsikringen. Som selv om det kanskje ble løyet like mye i domstolene den gang som i dag, så var det hvertfall en forpliktelse; et krav om sannhet. En viktig mental befaling.

Gjennom nåløyet.

Det er mange som kaller seg kristne, og lyver og bedrar like mange ganger som de skryter av sin kristendom.....

Kvintessensen i Kristendommen, er 2.: 

A.: De ti bud. B.:Bergprekenen.

Jesus forsøkte så godt han kunne å opplyse om dette faktum; - men når en pastor i Sverige forteller at; "Gud har talt direkte til meg at dere skal gi meg 10 000 - ti tusen - kroner hver", - så forstår man jo at særlig de enfoldige som lar seg influere av slik sekteristisk bløffmakeri, rives løs og bort fra hva Kristendommen er:   Kjærlighetens institusjon.

Glem ikke å slå på alarmen, når dere forlater deres "hus"; ulvene og gribbene  har formert seg ganske fritt de siste tyve år; eller sagt annerledes; de siste sosialdemokratiske årene!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere