David Lindhjem

30

Skjøgen Babylon den store identifisert? -Del 2 av 3

Publisert: 22. mai 2015

I del 1 har vi så langt sett at Mekka og Saudi-Arabia passer mye bedre inn i Åpenbaringsbokens beskrivelse av ”Skjøgen Babylon den store”" enn Roma og Italia.

Vi har sett følgende:

 • Hun sitter ved det islamske imperium hvor løven representer Irak, bjørnen Iran og leopard representerer Tyrkia og Syria.
 • Hun beskrives å være en endetids Babylon, en verdens hovedstad for forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse i endens tid. 
 • Hun er ”alle horers mor”, som betyr at hun er kilden til verdens største avgudsdyrkelse.
 • Islam er verdens største avgudsdyrkelse i historien, som har sin kilde og utspring fra Mekka.
 • Koranen referer Mekka som ”byenes mor” og bekrefter byen som den største på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.
 • Islams mål er å kontrollere hele verden i ett islamske kalifat med sharia-lover og arabisk språk.
 • Steinen i Kaba, som hevdes å ha falt ned fra Himmelen, representerer måneguden Allah på jorden og absorberer muslimenes synd.
 • Islam bruker halvmåne og stjerne som sitt fremste symbol, akkurat som den opprinnelige baal-dyrkelsen i Babel, som også er brukt av alle de forskjellige hedenske imperiene som har forfulgt Guds folk opp gjennom historien.

Skriften gir enda flere detaljer og kjennetegn i sin beskrivelse av ”Babylon den store” og vi skal nå videre studere detaljene for å se om Mekka og Saudi-Arabia virkelig passer inn i denne beskrivelsen.

2. Skjøgen befinner seg i en ørken

I vers 3 i kapittel 17, står det at skjøgen befinner seg i en ørken:

”I Ånden førte han meg ut i ørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr…..”

Noen oversettelser bruker ordet ødemarken, men grunntekstens mening er bokstavelig talt ørken. Og det er bare en religiøs by av betydning i dag som ligger i en ørken.

Hele Saudi-Arabia er en ørken uten elver og innsjøer; landet har 0% overflatevann og er et av verdens tørreste områder. Mekka ligger ca. 5 mil fra Rødehavet, så Mekka og Saudi-Arabia oppfyller beskrivelsen av å være i en ørken (Roma og New-York ligger ikke i en ørken).

3. Skjøgen beskrives som kongelig

Hun blir beskrevet som kongelig flere steder:

"For hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning,.." (Åp.18:7)

"Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler." (Åp.17:4)

Mange har hevdet at denne beskrivelsen peker på Vatikanet fordi de bruker slik utsmykning som beskrevet over. Men det er etter min mening en subjektiv teori som det ikke er belegg for i Skriften. Vi vet at ”skrift bekrefter skrift” og at Åpenbaringsboken er bygd opp på avsnitt fra det Gamle Testamentet. Derfor bør vi søke etter kryssreferanser og Skriftens egen tolkning.

I Dommerne 8 finner vi noe som ligner. Dette er historien om Gideon og hans seier over noen konger som var kledd i gull og purpurklær. Husk at Gideon er bilde på Jesus når han kommer tilbake. Gideon seiret ikke over Israels fiender fordi han eller soldatene var så mektige, men det var Herren som gav dem seieren. Det var en profetisk handling som peker på Messias. På samme måte vil IDF aldri kunne gi Israel fullkommen seier og trygghet, men Jesus Messias vil til slutt gripe inn å seire over Israels fiender å gi dem fullkommen trygghet. 

Vi leser først hvem Herren hjalp Gideon å seire over:

”Så sa Gideon til dem: «Jeg har en bønn til dere: at hver av dere gir meg en ørering fra det han tok som bytte. For midjanittene gikk med øreringer av gull; de var ismaelitter”.  (Dom.8:24)

Israelittenes fiender var ismaelitter, det vil si at de var arabere. Og hvem er Israels største fiende i dag? Jo araberne.  Og så får vi høre hva de arabiske kongene hadde på seg:

”Da han veide gullringene han hadde bedt om, var det ett tusen sju hundre sjekel gull, i tillegg til halvmånene, øreringene og purpurklærne som Midjan-kongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen.” (Dom. 8:25-26)

Så her kan det være at vi har Skriftens egen bekreftelse på det Åpenbaringsboka legger vekt på, nemlig at de kongene som skal utslettes i endetidens Babylon, som omgir seg med gull smykker og purpur klær, er arabiske konger.

I tillegg skal vi legge merke til at Skriften til og med åpenbarer hvilken baal-tilbedelse de bekjenner seg til. For det står at de arabiske kongene hadde på seg halvmåne smykker; dette taler direkte inn i vår tids Babylon og dokumenterer at det er et muslimsk kongedømme det pekes på.

Saudi-Arabia er et av verdens mektigste monarkier som blir regjert av èn konge som styrer landet etter sharialover. Politiske partier er forbudt, og derfor er dette et muslimsk kongedømme med absolutt makt. Saudi-Arabia oppfyller derfor teksten om å være et kongedømme, et arabisk muslimsk kongedømme.

4. Skjøgen påvirker verdens økonomien 

Skjøgen påvirker verden med sin religion og økonomi:

”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus… (Åp.18:9)

Hor og luksus! Så her er det snakk om både religiøs og økonomisk innflytelse.

Som vi vet har verden gått på olje det siste århundret; olje er selve blodet til nesten all industri. Saudi-Arabia besitter verdens største råoljereserver og er historiens suverent største råolje eksportør. Oljeeksporten står for 75% av alle inntektene, og det er oljen som smører den enorme økonomien deres.

Men den smører ikke bare sitt eget lands økonomi; den smører og påvirker hele verdens økonomien. Saudi-Arabia har smurt og påvirket verdens økonomien det siste århundre med sin oljeproduksjon, og gjør det fortsatt.

5. Skjøgen bedrar verden med sin rikdom 

Bibelen beskriver Skjøgen som kilden til den største avgudsdyrkelsen og med stor rikdom.

Avgudsdyrkelse gir henne stor makt, men hun forfører og bedrar også verden med sin enorme rikdom:

”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.” (Åp.18:23)

Spørsmålet er: Bedrar saudiene verden med sin rikdom?

Deres religiøse og økonomiske innflytelse over verden er enorm. Korrupsjon og smøring av verdens politikere er nesten ikke til å fatte. 

Saudiene kjøper seg innflytelse hos politikere i Vesten og har dem i baklomma. Et grelt eksempel er Jimmy Carter. Han har vært i baklomma til Saudierne i flere tiår og har mottatt enorme summer. Carter nekter å oppgi hvor mye han har mottatt , men noen av tallene er kommet ut.

 • På 70-tallet kausjonerte en anti-israelsk saudisk bank for peanøtt-farmen til Carter familien.
 • Grunnleggeren av banken gav Carter på den samme tiden 500.000 dollar i starthjelp til det som kalles Carter Senteret på 70-tallet, og han gav mer enn 10 mill dollar til forskjellige prosjekter senere.
 • I 1993 gav kongen i landet Carter en gave på 7.6 millioner dollar, og kongen er bare en av mange fra Saudi-Arabia som har donert millioner til ham.
 • Prins Al-Waleed bin Talal donerte mer en 5 mill dollar til Carter i 2005.
 • Den mektige Bin Laden familien har også gitt store beløp.
 • Den selve erklærte Jødehateren Shiekh Zayed har gitt Carter minst 500.000; dollar.

Zayed har bl.a. uttalt at Holocaust bare er et eventyr; jødene står bak 11 september, og jødene er fiender av alle nasjoner i verden. Den samme jødehateren gav også 2 millioner dollar til Harvard University, men de ville ikke assosieres med denne antisemitten, så de ble returnert. Carter derimot, beholdt alle millionene han mottok, og etter å ha mottatt pengene uttalte han følgende:

”Denne gaven er veldig spesiell for meg fordi den er fra min personlige venn, Shiekh Zayed”.  

Carter-sentereter en såkalt menneskeretts-organisasjon. I Saudi-Arabia praktiseres sharialover hvor det medfører dødsstraff å forlate islam, og en risikerer å få armen kappet av og å bli halshugget på åpen gate, politiske partier er forbudt osv. Det er kort fortalt et av verdens aller verste regimer. Senteret og Carter er selv kjøpt og betalt av saudierne, og det er derfor ingen stor overraskelse at menneskerettighets-senteret har null aktivitet i Saudi- Arabia og ikke fordømmer dem; de har rett og slett kjøpt seg taushet. Men her er toppen av kransekaka, Carter har uttalt følgende:

”De som mottar penger fra jødiske lobbyer, kan ikke være objektive i Midtøsten konflikten.” Jimmy Carter 

Det sier altså mannen som har mottatt en hel haug med penger fra Saudi-Arabia og som samtidig er den fremste kritikeren av staten Israel av alle presidenter i USAs historie. Og i Israel, som er det eneste sanne demokratiet i hele Midtøsten, jobber Carters menneskerettighetssenter. 

Carter har også forfattet boka: ”Palestina, fred ikke apartheid”, som fordømmer og anklager Israel for ulovlig okkupasjon, menneskerettighets brudd, apartheid osv. Kan hans demonisering av Israel og hans øredøvende taushet ovenfor Saudi-Arabia ha noen med penger gjøre? Les mer i den gode artikkelen ”The Real Jimmy Carter” på FrontPage Magazine.

Men det er ikke bare Carter som har mottatt store summer fra saudierne. Alle presidentene i senere tid har mottatt store summer.

Under valgkampen rett før Obama ble valgt som president, ble Bill og Hillary Clinton tvunget til å oppgi hvor pengegavene deres kom fra. Og de hadde mottatt mer en 20 millioner dollar fra de arabiske Gulf statene, og det meste kom fra Saudi-Arabia.

Bush-familien er sannsynligvis de som har det lengste politiske samarbeidet med saudierne.

Bush senior og junior har et nært vennskap til kongefamilien og har selvfølgelig mottatt enorme summer fra dem.

President Obama innledet et vennskap til en saudisk prins da han var 25 år gammel. Og Obamas utdannelsene på Columbia og Harvard universitetene ble betalt av saudiske prinser. Så lenge før han ble president mottok han penger fra saudierne.

Vi har nå sett at Saudi-Arabia bokstavelig kjøper seg makt og innflytelse i verdens mektigste nasjon. Men dette skjer ikke kun i USA; dette er bare toppen av isfjellet. Korrupsjon er et effektiv redskap for å styre politikere og samfunnstopper; slike enorme pengesummer skaper bindinger og gir taushet om hva som virkelig foregår på den arabiske halvøya.

Hør og se Barak Obama og David Cameron hyklerske hyllest av den avdøde kong Abdullah av Saudi-Arabia som en "stor lederog for hans "innsats for fred" og for "å styrke forståelsen mellom trossamfunnene."

Alle svindlers mor

Den innerste sirkelen i Saudi-Arabia består av syv prinser, og de styrer offentlige innkjøp for mange milliarder dollar årlig, uten kontroll.

En skandale i 2003 avslørte hvordan prins Bandar mottok 12 milliarder kroner i bestikkelser fra britiske våpenprodusenter. Myndighetene i Storbritannia skal ha kjent til saken, men Tony Blair advarte om at hvis etterforskningen av korrupsjonssaken kom til en konklusjon, så ville saudierne stoppe all utveksling av terrorinformasjon til etterretningen deres. Les artikkelen ”Al-Yamamah arms deal” på Wikipedia for å lese mer om denne skandalen.

Prins Bandar er nå død. Han var god venn av George Bush senior og junior og var tatt opp som æresmedlem i Bush-dynastiet, med kallenavnet ”Bandar Bush”. Det er laget dokumentarfilm om svindelen, skandalen kalles av noen ”alle svindlers mor”. Se ”Bandar Bush, BAE and UK/Saudi Corruption

Sveriges knefall for Saudi-Arabia 

Sverige har nettopp hatt en intern debatt om det økonomiske forholdet til Saudi-Arabia.

Kongedømme er Sveriges viktigste handelspartner i Midtøsten. I 2013 eksporterte Sverige krigsmateriell til Saudi-Arabia for 750 millioner kroner. Den totale eksporten av varer og tjeneste var vel 12 milliarder svenske kroner. 

Men for kort tid siden så vi hvordan den diplomatiske krisen mellom Sverige og Saudi-Arabia var et faktum etter at utenriksminister Margot Wallström gikk hardt ut omtalte Saudi-Arabias straffemetoder som middelalderske. Dette ble oppfattet som en stor fornærmelse mot det saudiske kongehuset og ikke minst mot islam.

Krisen førte til at det svenske næringslivet la press på regjeringen og det tok ikke lang tid før både Kong Carl Gustaf og statsminister Löfven grep inn for å avslutte konflikten. Frykt for å fornærme islam og politiske og økonomisk press, førte til svensk knefall for det fornærmede islamske konge huset.

"Det er et innflytelsesrikt land. Derfor er det viktig for oss å gjenopprette de bilaterale forbindelsene," sa Wallström

Forholdet er nå normalisert, men regjeringen i Sverige vil ikke si om den måtte be om unnskyldning for å avslutte den diplomatiske konflikten, men det spekuleres i om svenskene ga lovnader om mer moské bygging, mer innflytelse til imamene og igangsetting av tiltak mot kritikk av islam.

”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus” (Åp.18:9)

”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.” (Åp.18:23)

Dette er en beskrivelse som Saudi-Arabia helt klart oppfyller. 

6. Skjøgen har en religiøs innflytelse på verden 

Hun beskrives som sagt også å påvirke verden med sin avgudsdyrkelse:

”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…” (Åp.18:3)

Vredens vinen som folkene blir beruset av er islam og kommer fra krigsguden Allah. Islam er i sannhet den vinen som gjør folk vrede og krigerske.

”Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden,  er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.” (Åp:17:2)

Som vi vet er Mekka og Saudi-Arabia selve arnestedet og hjertet til islam, med sin olje rikdom bruker hun enorme summer for å spre vredes vinen.

Følgende eksempel setter dette i perspektiv, Southern Baptist Convention i USA er den kristne organisasjonen som bruker mest penger på misjon i hele verden. Myndighetene i Saudi-Arabia bruker like mye penger på å spre islam hver tredje dag som den største kristne organisasjonen bruker på misjon over et helt år!

Sammen med Qatar og Tyrkia er Saudi-Arabia helt klart hovedsponsoren for islamiseringen som foregår i Vesten. De finansierer store og små organisasjoner som kjemper for islamske tilpassninger i samfunnet. Den største og mest kjente av dem alle er det Muslimske Brorskap. De har frem til 2013 i stor grad fått sine penger fra Saudi-Arabia.

Den franske dokumentaren Hva er Det muslimske brorskapet? som er tilgjengelig via NRK nett-TV er en viktig ressurs.

Broderskapet har innfiltrert vesten og jobber strategisk med sitt langsiktige mål, som er å gjenreise det islamske kalifatet å islamisere hele Vesten.

Universiteter i Europa og USA mottar store pengegaver fra saudierne, og det heter seg at de sponser universitetene for å fremme forståelse og toleranse for islam. Pengestrømmen er med på å legge føringer på undervisningen med egne islamske undervisningsprogrammer.

Det tragikomiske med dette er at et av verdens mest intolerante og verste regimer, hvor det er kun islam og sharia som gjelder, kommer til Vesten for å lære oss at vi må være mer tolerante.

For å sette dette i en kontekst og hvor absurd dette er, så skal vi se på en sammenligning. En regner med et det er ca. 2 millioner kristne i Saudi-Arabia, hvor de aller fleste av disse er utlendinger. Men det er null – 0 – kirker, og det er strengt forbudt å holde kristne møter eller bønnemøter. Prester og pastorer slipper ikke en gang inn i landet for å holde gudstjenester. Det er hardere dom for å smugle Bibel enn narkotika til landet, som du risikerer dødsstraff for.

Til sammenligning så er det drøye 3 mill muslimer i England, og de har mer enn 1600 moskeer som i stor grad er sponset av Saudi-Arabia og andre Gulf stater. Dette hadde aldri vært mulig uten enorme pengesummer og et ignorant og sovende samfunn som Vesten er i dag.

Saudi-Arabias langsiktige og endelige mål er ikke til å ta feil av: de ønsker at Vesten skal bytte ut sine demokratiske lover med de islamske. Akkurat som evangeliske kristne ønsker å vinne hele verden med evangeliet, ønsker saudierne å islamisere hver kvadratkilometer på jordens overflate.

Moskeer som i dag bygges i Vesten, inkludert i Norge, blir sponset derfra, noe Hege Storhaug og Human Rights Service har dokumentert meget grundig. Islam er som sagt verdens største religion etter kristendommen, og den vokser hurtigst av dem alle, Saudi-Arabia har en nøkkelrolle i dette.

Ved hjelp av sin rikdom setter de opp Moskeer i Vesten, og deretter utdanner de imamer og predikanter som de igjen sender ut til moskeene for å spre hat-propaganda mot jøder og den vestlige verden.

”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…”(Åp.18:3)

Vi kan konkludere at Saudi-Arabia helt klart oppfyller beskrivelsen om å ha religiøs innflytele på verden med sin vredes vin!

7. Skjøgen er kilden til stor forfølgelse av Guds folk.

Og jeg så at kvinnen (skjøgen) var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.”(Åp.17:6)

Og vers 24 i kap.18 sier:

”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.”

Det er tydelig at skjøgen er selve kilden til en voldsom forfølgelse av Guds folk i endetiden. Da må vi stille spørsmålet: Er Saudi-Arabia og Mekka en kilde eller opphav til forfølgelse av Israel og Guds folk, og har de blod på sine hender?

Svaret er helt åpenbart. Krigsguden Allah og profeten Muhammed har vært selve motivasjonen for islams forfølgelse av Guds folk i 1400 år og Israel-hat i 67 år. Noe av det første Muhammed og hans disipler gjorde var å renske hele den arabiske halvøya for jøder og kristne, og man finner som sagt ingen synagoger eller kirker i Saudi-Arabia den dag i dag.

Og nå i vår tid, er forfølgelsen av kristne i den muslimske verden i ferd med å nå nye høyder i historien. 

90% av all terror og krigføring som foregår i verden blir utført i Allahs navn, alt dette har derfor sitt utspring fra Mekka. I de muslimske hellige skrifter og læresetninger er terror og forfølgelse selve eksemplet på hvordan jihad skal utføres for å tvinge mennesker til å underkaste seg islam.

Terroraksjonen mot USA 11 september 2001 ble utført og finansiert av folk fra Saudi-Arabia, og dette var starten på en vekkelse i den muslimske verden.

Som vi ser på nettsiden TheReligionofPeace.com, har islamske terrorister utført mer enn 25.000 dødelige terroraksjoner siden 11 september 2001. Saudi-Arabia og Mekka er ikke bare det ideologiske opphav til denne terroren; faktum er at veldig mye av dette finansieres via av dem. For eksempel så har kongedømmet vært en av hovedsponsorne bak flere palestinske terrororganisasjoner i kampen mot Israel. I 2003 ble det lagt frem en rapport fra MEMRI om terror sponset av saudierne, de kom frem til at de hadde gitt 4 milliarder dollar for å finansiere opprør og terror mot Israel.

Den muslimske verden er i dag så å si jøderen og kristne står nå i fare for å lide samme skjebne. Vi er vitne til en enorm forfølgelse og terrorisering av Guds folk. Det er i dag de kristne som forfølges mest i hele verden, og det er i all hovedsak radikale muslimer som sørger for dette.

Vi hører daglig rop om hjelp fra kristne i det muslimske Midtøsten og Nord-Afrika som blir forfulgt på det sterkeste. Hovedsponserne til muslimsk terror er Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og Iran. Det er de som bevæpner og hjelper islamistene som utfører kidnapping, voldtekt og drap på Guds folk.

Når muslimer utfører terror og drap, så er det i all hovedsak for å ære Allah. Dette bør få oss til å tenke på Jesu egne ord om endetidens martyrer. Jesus advarte om at i endetiden vil de som dreper kristne faktisk tro at de gjør Gud en tjeneste:

”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.” (Joh.16:2-4)

Jesus ber oss om å huske på dette når trengselen kommer i endens tid. Vi vet at islam har en direkte fornektelse av både Faderen og Sønnen i sin lære, og vi ser at de ærer sin gud Allah når de slakter Guds folk. Dette bekrefter at de handler nøyaktig slik Jesus advarte om. Korsfestelse, halshugging og partering er helt vanlig gjennom islamsk terrorisme som beskrevet i islamsk originalkilder, Koranen og Sunna.

”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.” (Åp.18:24)

Legg merke til at verset snakker om slakting! All blodsutgytelsen og slakting av mennesker som skjer i Allahs navn har sin opprinnelse fra Muhammeds Mekka, hvor vredensvinen islam kommer fra.

8. Skjøgen lever i overdådig luksus

Bibelen legger vekt på at hun lever i overdådig luksus, så da må det være noe spesielt:

”Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevne.” (Åp.18:3)

”Og som hun selv har unt seg av prakt og luksus.” (Åp.18:7)

Saudi-Arabia har i dag mer enn 7000 grådige prinser. Og de lever i en ufattelig luksus.

Prins  Al-Waleed bin Talal er kanskje den mest kjente av dem alle. Han har flere palasser og har mer en 200 luksusbiler. En av bilene er en diamant-belagt Mercedes SL-600 til en verdi av 48 millioner dollar. Andre gale rikinger gullbelegger bilene sine, men å dekke bilen med tre 300.000 diamanter er absolutt det dyreste og villeste man kan gjøre.

I sitt flygende palass, som er en luksuriøst innredet Airbus A380 til 3 milliarder kroner, flyr han verden rundt. Han har også bestilt verden største luksus lystbåt til 3 milliarder kroner!

En kan skrive flere bøker om hvilken overdådig luksus kongefamilien lever i, om palasser de har og hvordan de sløser bort penger på en ekstrem luksus. Men hvor får prinsene pengene fra? Det er selvfølgelig gjennom olje inntekter.

Kongefamilien deler ut store pengebeløp helt fra fødselen av med noe de kaller stipend for kongelige. I tillegg får prinsene ”bonusstipend”på opp til tre millioner dollar når de gifter seg eller vil bygge et nytt palass. Men prinsene har langt flere metoder å tappe verdens rikeste oljeformue på. Vi kan ikke gå i detaljer, men stikkordet er korrupsjon, svindel og kriminalitet.

Les artikkelen ”De 7000 grådige prinsers land”, skrevet av en av Aftenpostens bedre journalister Per Anders Johansen, sønn av Jahn Otto Johansen.

Så vi ser at Saudi-Arabia har  ..”overdådige vellevne.” (Åp.18:3)" og ... ”unt seg av prakt og luksus.” (Åp.18:7)

9. Skjøgen importerer en mengde varer

Neste kjennetegn rir på temaet av det forrige. Hun beskrives å handle en mengde varer:

”Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger:skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, osv…Og slaver og levende mennesker.” (Åp.18:11-13)

Saudi-Arabia er en stor ørken, og landet produserer og eksporterer i all hovedsak to ting: olje og islam, annet må de importere. Med tanke på landets, beliggenhet, økosystem og gedigne luksusforbruk og at det er ca. 29 millioner mennesker i landet, sier det seg selv at behovet for import av varer er stort.

10. Skjøgen kjøper slaver

Alle nasjoner importerer en mengde varer, men det er en ting vi skal legge spesielt merke til som skjøgen kjøper.  Det står at hun handler ”slaver og levende mennesker.”(Åp.8:13)

Importerer Saudi-Arabia mennesker og slaver? På grunn av alle  pengene som regimet smører folkene med for å  holde protester og opposisjon nede, så er det veldig mange som ikke er aktive i arbeidslivet.

Saudierne er blitt late og må derfor importere utenlandsk arbeidskraft for å holde landet i gang. Det snakkes om 30% arbeidsledighet, men det er ikke bare fordi det ikke er jobber å få; de gidder ikke å jobbe. Og den utenlandske arbeidskraften er dessuten mye billigere. En fjerde del av saudis befolkningen består av utenlandsk arbeidskraft.

Khaled A Beydoun, professor i jus ved Barry University Dwayne O Andreas School of Law:"Dagens moderne slaveri i den arabiske verden er ikke basert på hudfarge, men på lovlig underordning."

Ifølge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen utgjør utlendinger 50% av den aktive og arbeidende befolkningen. Men det anslås at det er 5 millioner innvandrere uten papirene i orden, en stor del av dette er importert av landets eget næringsliv som billig arbeidskraft og jobber under svært dårlige forhold.

Organisasjonen mener også at det er flere hundretusen som lever som virkelige slaver. Her snakker vi om arbeidsslaver, sexslaver og trafficking. Husk at islams grunnlegger selv handlet og tok slaver, og han hadde til og med sexslaver. Da er det er ikke så rart at dette foregår i området Muhammed kom fra og hvor hans ideologi praktiseres som den eneste rette lære.

Les mer om slavedriften i Saudi-Arabia her.  

Hittil har vi sett at Mekka og Saudi-Arabia sklir rett inn i apostelen Johannes sin detaljerte beskrivelse som hånd i hanske hele veien. Det er noen flere detaljer som gjenstår, bl.a skal skjøgen bli utslettet av dyret som hun pumper vredesvinen sin inn i.

I den tredje og siste siste delen skal detaljene rundt den endelige dommen utforskes, og faktum er at dommen og den totale ødeleggelsen av Mekka og Saudi-Arabia blir nå varslet å komme fra muslimene selv. 

 

 

 

 

 

 

           

 

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Begge deler passer ikke helt..

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
I del 1 har vi så langt sett at Mekka og Saudi-Arabia passer mye bedre inn i Åpenbaringsbokens beskrivelse av "Skjøgen Babylon den store"" enn Roma og Italia.

At Roma og Italia ikke passer godt inn i Åpenbaringens skjøgebilde har nok Lindhjem helt rett i (men i dag er det vel ikke så mange utover Adventistene som heller forfekter det). Men det må være tillatt å stille spørsmålet hvorfor ingen tidligere har tenkt på tanken om at det kanskje er Mekka og Saudi-Arabia det er snakk om, selv om disse etter mine begreper ikke passer påfallende godt de heller?

Kommentar #2

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Tankebygninger står i veien

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men det må være tillatt å stille spørsmålet hvorfor ingen tidligere har tenkt på tanken om at det kanskje er Mekka og Saudi-Arabia det er snakk om

Det er flere grunner tror jeg, det ene er at det profetiske ord er delvis forseglet til tidens ende. Det andre er at erstatningsteologien og andre gamle teorier står i veien. Så snart en erkjenner Jerusalem og Israel sin sentrale plass i det profetiske ord så faller brikkene på plass.  Når vi i dag fokuserer på hva som som skjer rundt Jerusalem, Israel og i Midtøsten og ser dette i lyset av Guds Ord, så blir det helt åpenbart hvilken sentral rolle islam har i endetiden. 

Kommentar #3

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Hva er det som ikke passer?

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
selv om disse etter mine begreper ikke passer påfallende godt de heller?

Av det jeg har redegjort for så langt (resten kommer i del 3), så er det etter min mening liten tvil om hva som passer inn i det store bildet. Men av det jeg har skrevet, hva er det Gullberg mener ikke passer inn?

Kommentar #4

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Islamsk jødehat

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Ved hjelp av sin rikdom setter de opp Moskeer i Vesten, og deretter utdanner de imamer og predikanter som de igjen sender ut til moskeene for å spre hat-propaganda mot jøder og den vestlige verden.

Halvparten av den muslimske befolkningen i Frankrike, Østerrike og Belgia har antisemittiske holdninger, ifølge ny rapport. Ervin Kohn frykter at problemet er like stort i Norge.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Men av det jeg har skrevet, hva er det Gullberg mener ikke passer inn?

Jeg er litt usikker på hvor mange som følger med på denne nye trenden i alternative eskatologiske forståelser - det siste altså at islam er omtalt i Åpenbaringsboken - så jeg begrenser i denne omgang svaret til et par kortfattede punkter.  Lindhjem kommer med en del påstander om hva enkelte bibelvers må bety, påstander som han bør kunne argumentere for hvorfor han mener de betyr det han hevder.

For eksempel:

"Hun [Skjøgen] sitter ved det islamske imperium hvor løven representer Irak, bjørnen Iran og leopard representerer Tyrkia og Syria."

Hvordan kommer Lindhjem fram til akkurat dette? Hvorfor representerer f.eks. bjørnen Iran? Hva knytter en bjørn til Iran?

eller:

"Israelittenes fiender var ismaelitter, det vil si at de var arabere. Og hvem er Israels største fiende i dag? Jo araberne."

Hvordan kommer Lindhjem fram til at ismaelittene er arabere? Araberne er jo en mengde ulike etniske grupper som kun har én ting felles - språket?  Arabere som er etterkommere etter Ismael utgjør kun en mikroskopisk del av dagens arabere.

Kommentar #6

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Skjøgen rir dyrets rike

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
"Hun [Skjøgen] sitter ved det islamske imperium hvor løven representer Irak, bjørnen Iran og leopard representerer Tyrkia og Syria."

Hvordan kommer Lindhjem fram til akkurat dette? Hvorfor representerer f.eks. bjørnen Iran? Hva knytter en bjørn til Iran?


Skjøgen blir først beskrevet å sitte med de store folkemengdene:

"Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.  Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.......Han sier videre til meg: Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål." (Åp.17:1-2 og 15)

Folkememengden hun rir blir beskrevet som et dyr med en sammensatt kropp av bjørn, leopard og løve. Johannes låner symbolikken fra Daniels bok. Det er bred enighet om at Daniel 2 og 7 forteller samme historie. I kap.7 er dyrene bilde på rikene; Babylon(løve), Media-Persia(bjørn) og Grekenland(leopard).

Derfor blir kjerne området i dyrets rike som skjøgen rir, dagens Irak, Iran og Tyrkia.

Kommentar #7
Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Lindhjem

Publisert over 6 år siden

Takk for svar. Jeg merker meg imidlertid at du først hevder at leoparden "representerer Tyrkia og Syria", mens du deretter hevder at leoparden representerer Grekenland.

Men rett skal være rett: Å tolke bibelske symboler inn i dagens kompliserte verden kan være krevende.

Hva angår Ismaels forhold til araberne, så henter jeg hva som står på CBNs omtale av saken på spørsmål om Ismael er arabernes opphav (CBN er Pat Robertsons amerikanske TV-nettverk) hvor de har hentet kildestoff fra Arab World Ministries (egen overs.):

".. Det er forbausende hvor mange kristne bare antar at svaret er Ja [på spørsmål om Ismael er stamfar til araberne]. En populær gammel bibelordbok kaller Ismael for "arabernes stamfar" og fortsetter med å si at Muhammed "kom fra Ismaels stamlinje." Det er helt avgjort usant også. Sannheten er at begrepet "araber" henviser til mennesker av ulike etniske opphav som kun forenes av det arabiske språk og kultur. Ismaels etterkommere representerer bare en svært liten komponent av den genetiske samlingen av det arabiske folk. La meg forklare.

"På arabisk og hebraisk betyr begrepet araber 'nomade' (synonympt med beduin), og refererte opprinnelig bare til det nomadefolket som befant seg på Den arabiske halvøy. Senere ble begrepet brukt om alle beboerne på halvøyen - både nomadene og bybeboerne. I følge Det gamle testamentet, stammet de første innbyggerne på halvøyen fra Joktan (1. Mos. 10:26-29), en etterkommer av Sem (hvorav uttrykket 'semitt'). Senere bosatte også Abrahams sønner gjennom Ketura (1. Mos 25:1-4), Ismaels 12 snner (1. Mos. 25:13-16), og endelig Esaus sønner (1. Mos. 36:1-19) samt alle Abrahams etterkommere seg der (også semitter). Ganske klart representerer Ismaels etterkommere kun en liten brøkdel av det arabiske folk.

"Men det er en annen grunn til at det er feil å si at det arabiske folk stammer fra Ismael. Etter den arabiske erobringen av Midtøsten og Nord-Afrika (7 århundre), så adopterte mange av de erobrede land arabisk som morsmål så vel som islam. Det var også en del inngifte mellom erobrerne og de erobrede. Derfor har begrepet 'araber' i dag kun en kulturell og språklig fellesnevner. For å konkludere, mens noen arabere på Den arabiske halvøy kan være etterkommere av Ismael, så har de fleste arabere i resten av den 'arabiske verden' intet arvemessig slektskap med Ismael overhodet."

Kommentar #9

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Takk for svar. Jeg merker meg imidlertid at du først hevder at leoparden "representerer Tyrkia og Syria", mens du deretter hevder at leoparden representerer Grekenland.

Kommentar #10

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Araber = blandet

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
For å konkludere, mens noen arabere på Den arabiske halvøy kan være etterkommere av Ismael, så har de fleste arabere i resten av den 'arabiske verden' intet arvemessig slektskap med Ismael overhodet.

I Bibelen er Araber en henvisning til det blandede ørkenfolket øst for Israel.

Når det gjelder det etniske grunnlaget for dyrets rike, finner vi noen hint i Daniels bok. Her er et utdrag fra boken ”Dyret fra Midtøsten” som forklarer noe rundt dette:

"Et annet veldig interessant hint når det gjelder det etniske grunnlaget for den siste delen av det fjerde riket (samme som dyrets rike i Åpenbaringen), finner vi i Daniel 2:43.

Dette bestemte verset har oversetterne strevd med å forstå, stort sett på grunn av dets gåtefulle, rebuslignende karakter. Her er det i to forskjellige versjoner:

«Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.» (NBS 1978/85)

«Når du så jern blandet med keramisk leire, vil de blande seg ved menneskets sæd. Det kommer ikke til å være ett forenet rike, like lite som jern og leire kan inngå forening med hverandre.» (Levende Bok)

Tre ganger bruker dette verset det samme ordet som blir oversatt til «blandet,» eller «å inngå forening.» Det er det arameiske ordet árab. Min øyeblikkelige reaksjon da jeg oppdaget dette var å ignorere det, da jeg betraktet det som alt for mye såkalt «bibelkode» tolkning. Men dette handler ikke om å finne et ord som betyr noe på engelsk og noe annet på originalspråket.

På arameisk er ordet for «blandet» ganske enkelt árab. I det gamle Midtøsten var araberne sett på som de blandede ørkenfolk. På hebraisk er ordet éreb. Fordi etterkommerne av Ismael og Esau har drevet inngifte blant de forskjellige hedenske ørkenstammene, har de til slutt med en fellesbetegnelse blitt kjent som «de blandede folkeslag.»

De første henvisninger til de østlige ørkenfolkene som «de blandede folkeslag» finner vi hos Nehemja. Etter at Loven hadde blitt gjenfunnet i Tempelet, samlet hele Israel seg for å høre bokrullen bli lest offentlig: «Denne dagen ble det lest opp av Moseboken for folkets ører. Der sto det skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noen gang måtte komme inn i Guds forsamling … Da de hørte det som sto i loven, skilte de alle av blandet opphav [éreb] ut fra Israel.» (Neh. 13:1-3 NBS 2011).

Etter at de hadde lest Loven ble jødene klar over at det var forbudt for dem å ta seg koner fra de blandede folkeslag i ørkenen. Spesielt nevnt her er ammonittene og moabittene, som bodde i det som i dag er Kongedømmet Jordan. Egentlig sier dette verset at da folket hørte denne loven, ekskluderte de fra Israel alle som var av «arabisk» herkomst.

I det Nære Østen var altså ordene blandet og «arab» synonymer. Selve navnet Araber og dets språklige opphav viser til de blandede folkeslag som primært bodde øst for Israel. En bokstavelig oversettelse av Daniel 2:43 er derfor: «Slik du så at jernet var blandet med keramisk leire, vil de fortsatt være arabere, og vil derfor ikke kunne forenes, akkurat som jern ikke kan blandes med leire.»

Den reglelignende rytmen i dette verset, som ser ut til å peke på det fremste folkeslaget som det fjerde riket vil oppstå fra, minner svært om en annen episode i Daniel 5, der Daniel tolket skriften på veggen som et varsel om det Babyloniske rikets fall for mederne og perserne: «Og slik skal ordene tydes: ‘Mene‘ – ’tellet’ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. ‘Tekel‘ – ’veid’ er du på vekten og funnet for lett. ‘Peres‘ – ’delt’ er ditt rike og gitt til mederne og perserne.» (v. 26-28).

I Daniel 5:28 ble ordet «delt» (peres) på arameisk oversatt til å indikere at det persiske (Paras) folk ville erobre det Babyloniske rike. På samme måte er det ikke usannsynlig å tenke seg at i Daniel 2:43 kan det arameiske ordet «blandet» (árab) også forståes som at de «arabiske» (árab) folkene kan være de fremste representantene for det fjerde og siste riket."

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mangler relevans til verstekst?

Publisert over 6 år siden

David Lindhjem:

"Et annet veldig interessant hint når det gjelder det etniske grunnlaget for den siste delen av det fjerde riket (samme som dyrets rike i Åpenbaringen), finner vi i Daniel 2:43.
______________________________________________________________

Jeg er enig med Leif Gullberg i at det er mye som ikke passer helt inn. Det som ikke passer inn her er først og fremst en samlet forståelse av det Bibelen betegner som skjøgen. Selv om det Lindhjem finner som klare indisier på at det folkeslaget han har utpekt seg har likheter, kan man ikke sette ut beskyldninger fordi det tilsynelatende ser ut til å stemme. Grunnen er tidsbildet og handlingsmønsteret som vi ikke ser noe til i dag?

Med tidsbilde mener jeg for eksempel Åp.17.1-2 :

Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin.

Noen beviser ut fra at dette dreier seg om byen Mekka, bare fordi den tydeligvis er en ørkenby? Åp.17.1 viser videre til Babylon og til Jer.51., som nevner innbyggerne i Leb- Kamai.

Vi må være klar over at de grunnlag du legger til grunn for at denne byen skal kunne være aktuell, også må stemme med tidsbildet i Åp.17.1-2 ovenfor. og v18: Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.

Anser du med dette at Mekka har noen makt over de mange vann (folkeslag) eller vil få til et overherredømme som by på jorden? Eventuelt i Midtøsten?

Kan andre byer være aktuelle dersom det viser seg at Bibelen har andre forklaringer på beliggenhet i ørkennen i samme forhold som at du siterer Åp.17.15?: Han sier videre til meg: Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

Synes du at verseteksten har noen relevans i dag eller kan bli?

Kan det tenkes at siden vann er et bilde på folkeslag, at også ørkenen kan være et lignende bilde på noe annet en sanddyner?

Et annet aktuelt spørsmål til Åp.17.18 kunne være, hva kalles en slik konge som har makten over andre konger?

Kommentar #12

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Takk for en fin framstilling igjen, David!. Jeg synes du får fram tydelige sammenhenger med bibelteksten og dagens situasjon. Viktig å få øynene opp for bedraget med Saudi Arabia og "kongene", synes jeg for min del. For meg er ditt innlegg tydelig tale. Jeg har lært i livet noe om å sette spørsmål ved etablerte tolkninger, og å øve meg å se saker fra andre sider. Det er lærerikt, samtidig som man bør våke og ikke "kaste barnet med badevannet", og å være åpen for å gjøre justeringer underveis, også med de nye utsiktene hvis tiden viser at man har tatt feil.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Leb - Kamai

Publisert over 6 år siden

Leb - Kamai ser ikke ut til å være et reelt navn på en by, men et pseudo-navn.

Jer.51.1: Så sier Herren: Se, jeg vekker et ødeleggende vær over Babel og over innbyggerne i Leb-Kamai ( Leb-Kamai: Leb-Kamai, d. e. mine motstanderes hjerte eller midtpunkt, et navn på Babel)

Googlet betydninge og fant dette: Etymologi av navnet Leb-Kamai: Pseudo-navnet Leb-Kamai består av to elementer. Den første delen av navnet vårt er ordet לב (leb), som betyr hjerte, andre delen av navnet vårt kunne overbevist bli trukket fra roten-verbet קום (Qum), som betyr å stige opp eller stå.

Leb-Kamai betyr derfor: Forhøyet hjerte, men det ser ikke ut til å være nedsettende, som er foreslått av KJV, Darby og Unge tolkninger. Leb-Kamai snarere bekrefter ære og overlegenhet av Babylon, men beskylder den for sin stolthet som unnlater å gi sin Skaper grunn for æresbevisninger.

Kjernefølelsen av pseudo-navnet er muligens også et utrykk for Åp.17.1-6, og særlig Åp.18.17 som er sagt av Babylon den store: "for hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og Jeg er ikke enke, og vil aldri se sorg. "

Vi er altså ute etter en by som kroner seg selv som dronning over alle byer? Dette bare som et hint til andre forklarende tekster om den fattige enken...

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den store Byen er nevnt som Resen

Publisert over 6 år siden

Dersom man leter etter denne store byen som er nevnt i Åp.17.18 finner man den igjen som en gammel ruinby; 1.Mos.10.12: og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen.
Hvis man ser på dette under Wikipedia ser man dette: Nimrud eller Nimrod (arabisk: النمرود‎) er et ruinfelt omkring 40 kilometer sør for Mosul ved Tigris hvor oldtidens Kalhu eller Kalah lå, som var en viktig by i Assyria. I lang tid var den rikets hovedstad.

Stedet har sannsynligvis fått det navn det nå er kjent under etter den bibelske Nimrod (skjønt det vinnes også en annen teori). Han ble sagt å være den konge som Abraham hadde en rekke dyster med. Det fortelles at Abraham trosset Nimrod da han påstod at han var den mektigste guden. Abraham gikk inn for monoteisme.

Byen nevnes i Bibelen som Kalah.

«Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah, og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen.» (1 Mos 10,11-12)
(Kan også være nevnt som Resin? (Jes.7.8)

Under assyrisk tid kalte man byen Kalasj/Kalhu. Hos Xenopon finner man navnet Larisa.

Det er uklart når ruinene fikk navnet Nimrud. Den første skriftlige nevnelse av dette navn stammer fra Carsten Niebuhr som befant seg i Mosul i 1760-årene, skjønt navnet har nok vært benyttet av araberne før det. Han besøkte ruinbyen i 1766.

Hvis man så går til Fork.1.9 finner man at alt har skjedd før og vil gjenta seg på nytt fordi ingenting er nytt under solen - tror man på disse ordene finner man fort ut at denne storbyen ikke er bygget opp i dag, og tiden for noen skjøge - by derfor ikke er inne enda. Akkurat på grunn av at tiden ikke er inne for dette, og man kan fortsatt lese tekster i skriften hvor det står:

Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.
Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så folk kan bo der...

Man finner også utsagn i Dan.11.45 som: Og han skal slå opp sine palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Dette med at han skal slå opp sine palasstelt, tyder ikke akkurat på at vi har avslørt noen god skjøge - kandidat ennå...  først må alt det foregånde av skriften oppfylles - det som engang skjedde i de eldgamle dager som ingen minnes noe fra?

 

 

 

 

 

Kommentar #15

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Saudi-Arabias hersketeknikk

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Som vi ser på nettsiden TheReligionofPeace.com, har islamske terrorister utført mer enn 25.000 dødelige terroraksjoner siden 11 september 2001. Saudi-Arabia og Mekka er ikke bare det ideologiske opphav til denne terroren; faktum er at veldig mye av dette finansieres via av dem.

Med tanke på at Saudi-Arabia også er et regime som ikke står tilbake for IS i brutalitet og brudd på menneskerettigheter, så er det helt utrolig og registrere hvilken unnfallenhet verden har til landet.

I perioden 2006-2015 har FNs Menneskerettigets Råd gjort 61 fordømmelser av Israel og null -0- fordømmelser av Saudi-Arabia!!

Snakk om å ha  "kongedømme over kongene på jorden"!

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kongenes konge og herrenes herre

Publisert over 6 år siden

David Lindhjem :

Snakk om å ha "kongedømme over kongene på jorden"!
____________________________________________

Har dette sammenheng med Åp.19.14-15 tror du?

Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester.15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Kommentar #17

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Igjen, fantastisk interessant, Lindhjem! Jeg tar det med meg videre, og så "time will show".

Kommentar #18

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det greske riket under Alexander den store

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg merker meg imidlertid at du først hevder at leoparden "representerer Tyrkia og Syria", mens du deretter hevder at leoparden representerer Grekenland.

hadde sitt sentrum i det såkalte "Lille-Asia", Dvs.store deler av dagens Tyrkia og Syria. Dette var flere hundre år før Jesu tid, men dette "Leopardens rike" ble etter Aleksanders tid delt opp i 4 deler. Tyrkiske stammer fra Sentralasia invaderte senere mye av Lille-Asia, som hadde en ganske stor gresk befolkning både under Romersk herredømme (nytestamentlig tid) og opp mot moderne tid.

I kjølvannet av 1. verdenskrig ble flere millioner grekere forflyttet vestover fra Tyrkia, under ledelse av vår egen Fridtjov Nansen. 

Kommentar #19

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
David Lindhjem :

Snakk om å ha "kongedømme over kongene på jorden"!
____________________________________________

Har dette sammenheng med Åp.19.14-15 tror du?

Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester.15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Hvilken sammenheng har Kristus og Antikrist? Eller bruden og skjøgen (som framstilt i Åpenbaringen)? Eller Gud og Lucifer? De har ingen sammenheng, de er hverandres motpoler.

Det det dreier seg om er en scene, Satan som regissør,og hans tjenere gjør seg til en liksom gud, liksom kristus og liksom brud. Altså løgn altsammen.

Kommentar #20

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kommer Lindhjem fram til at ismaelittene er arabere? Araberne er jo en mengde ulike etniske grupper som kun har én ting felles - språket? Arabere som er etterkommere etter Ismael utgjør kun en mikroskopisk del av dagens arabere.

I 1. Mos 37:28 står det:

"28 Noen kjøpmenn fra Midjan kom forbi, og de trakk Josef opp av brønnen. De solgte Josef for tjue sjekel sølv til ismaelittene. Og de tok ham med til Egypt."

Allerede på Jakobs tid ser vi altså at etterkommerne etter Keturas sønn Midjan blir omtalt som ismaelitter. Det gir kanskje en antydning om at alle slektene etter Abraham, med unntak av Isaks, holdt sammen, - og med Ismaels etterkommere som den naturlig sterkeste klanen. Disse ville jo presumptivt være både eldst og flest.

Vi kan dessuten videre anta at det ble foretatt giftermål mellom disse slektene. I så fall ville det ikke gå så mange generasjonene før alle ville ha Ismael i sine stamtavler.

Sammenlign førøvrig med Esaus etterkommere, hvor det blir listet opp mange stammehøvdinger, men hvor alle tilsammen utgjorde edomittene (Kap 36:40-42). Den største forskjellen ligger trolig i at siden Isak ikke var med, så kunne de ikke bli kalt for abrahamitter, og ble derfor oppkalt etter Ismael som utgjorde den eldste og sterkeste klanen.

Edomittenes, moabittenes og ammonittenes (de to sistnevnte etterkommere etter Lot) senere skjebner er omtalt i Bibelen, men detaljer her husker jeg ikke. Men så langt jeg husker, så fikk de alle profetert dom over seg. Som folk gikk de derfor i oppløsning, og er vel siden oppslukt av ismaelittene, dvs araberne, som Lindhjem så glimrende redegjør for.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Komplexiteten avgjør du selv?

Publisert over 6 år siden

Arja Larsen:

Hvilken sammenheng har Kristus og Antikrist? Eller bruden og skjøgen (som framstilt i Åpenbaringen)? Eller Gud og Lucifer? De har ingen sammenheng, de er hverandres motpoler.

Det det dreier seg om er en scene, Satan som regissør,og hans tjenere gjør seg til en liksom gud, liksom kristus og liksom brud. Altså løgn altsammen.
___________________________________________________

Åp.2.26-28: Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene: Han skal styre dem med jernstav som leirkar blir de knust. Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.
Åp.22.16: Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, .» den klare morgenstjernen.

2.Pet.1.19: Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Jes.14.11-13: Du som var så stolt, er støtt ned til dødsriket med klangen av dine harper. En seng av ormer er redd opp for deg, og mark skal være ditt teppe. Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. (se Åp.12.9)

Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.»*

Dette mener Jesaias om han som har fått tittelen morgenstjerne, og Guds ord er ikke kjent for å bestå av løgn? Dette er forklaringen på korsfestelsen; *Fil.2.6: Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

Jesus måtte altså fornedre seg selv for å kunne bli opphøyet, det samme som Satan måtte gjøre ved å ta et oppgjør med seg selv (Matt.12.26, 2.Kor.11.14). (Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, Joh.3.14) Det er ingen forskjell mellom dem!

Ett nytt eksempel:

Åp.3.2: Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. 3 Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.* 4 Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det.
(*1.Tess.5.2: For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten)

Åp.16.15-16: «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –
Og åndene* samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.
(* Ef.6.12: For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.)

Joh.10.1: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Av dette må en vel forstå at Jesus og Satan utfyller hverandres tjenester? At Jesus oppgjør med Satan er at han går i seg selv? 2.Tess.2.8: Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. - Satan er falske Messiaser, oppgjøret med seg selv og fornedrelsen til å bli menneskenes tjenere istedet, viser til den ekte Messias.

1.Kor.1.27: Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Kommentar #22

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
6. Skjøgen har en religiøs innflytelse på verden Hun beskrives som sagt også å påvirke verden med sin avgudsdyrkelse:

"For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…" (Åp.18:3)

Vredens vinen som folkene blir beruset av er islam og kommer fra krigsguden Allah. Islam er i sannhet den vinen som gjør folk vrede og krigerske.

"Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri." (Åp:17:2)

Som vi vet er Mekka og Saudi-Arabia selve arnestedet og hjertet til islam, med sin olje rikdom bruker hun enorme summer for å spre vredes vinen.

Hege Storhaug har skrevet en god artikkel som dokumeterer at dette også skjer i Norge:

"Som i andre vesteuropeiske land vokser islam raskt, og penger til tomter og stormoskeer kommer gjerne fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran og Kuwait. Man kjøper seg ideologiske rom på vårt kontinent.

Kapitals gjennomgang av 15 moskeer/bevegelser tilbake til 2001 viser en total investering på 460 millioner kroner, altså nesten en halv milliard kroner."

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelen dokumenterer...

Publisert rundt 6 år siden

David Lindhjem:

Hege Storhaug har skrevet en god

artikkel

som dokumeterer at dette også skjer i Norge:

"Som i andre vesteuropeiske land vokser islam raskt, og penger til tomter og stormoskeer kommer gjerne fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran og Kuwait. Man kjøper seg ideologiske rom på vårt kontinent.

Kapitals gjennomgang av 15 moskeer/bevegelser tilbake til 2001 viser en total investering på 460 millioner kroner, altså nesten en halv milliard kroner."
_________________________________________________

Dette er vel ikke så stort som det Bibelen skriver om? Esek.16.23-24:Og etter all denne din ondskap - ve, ve deg! sier Herren, Israels Gud,bygget du deg en hvelving og gjorde deg en offerhaug i hver gate.

Jeg tror ikke moskeene har så mye med skjøgen som skal komme å gjøre, husk på at en skjøge armer en mann ut like til siste brødleiv. (Ordsp.6.26) Og i Gal.4, ser Paulus for seg hvordan Hagar er i trelldom med sine barn, helt til Sara overtar (v22-26 - Hagar er fjellet Sinai i Arabia, og tilsvarer det nåværende Jerusalem, mens den frie kvinnen (Sara) er det Jerusalem der oppe som er fritt/ fri)

Man får et lignende inntrykk om Sjela i 1.Mos.38.13-15: Det ble fortalt Tamar at svigerfaren hennes var på vei opp til Timna for å klippe sauene sine. Da tok hun av seg enkeklærne og dekket seg med et slør som hun svøpte om seg. Så satte hun seg ved inngangen til Enajim, på veien til Timna. For hun hadde sett at Sjela var blitt voksen, likevel var hun ikke blitt hans kone. Da Juda fikk se henne, tenkte han at hun var en prostituert, for hun hadde dekket ansiktet.

Jeg tror heller på forholdet Israel til Islam har noe med dette å gjøre; Åp.3.9: Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

Kommentar #24

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Babylon, "den store byen" er introdusert i åpenbaringsboken som byen der vår Herre ble korsfestet.
Altså Jerusalem. Ingen grunn til å fjerne eller tolke dette vekk.
Ferdig med det.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Litt for rask konklusjon?

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Babylon, "den store byen" er introdusert i åpenbaringsboken som byen der vår Herre ble korsfestet.
Altså Jerusalem. Ingen grunn til å fjerne eller tolke dette vekk.
Ferdig med det.

Vel, Jerusalems beliggenhet har gjennom tidene variert noe, så det spørs nok om en skal sette koordinatene på papiret ennå?

Josva 18.28:Sela, Ha’elef og Jebus, det er Jerusalem - Sela er kjent for å være den forhistoriske byen Petra (klippebyen i Jordan).

Esek.28.2: Menneske, Tyrus har sagt om Jerusalem: «Ha-ha! Folkenes port er sprengt; nå er det jeg som overtar. Jeg blir rik, mens den ligger øde.»

Men også Tyrus skal bli ødelagt sies det hos Jes.23.15: På den tid skal Tyrus bli glemt i sytti år, så lenge som en konges levetid. Men når de sytti år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen om horen... (se Åp.17).Kommentar #26

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Jesus ble ikke korsfestet i Jerusalem?

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vel, Jerusalems beliggenhet har gjennom tidene variert noe, så det spørs nok om en skal sette koordinatene på papiret ennå?

Men, er det egenetlig noen som er i tvil om at korsfestelses prosessen skjedde i Jerusalem? Har aldri hört om noen som betviler det! :)

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok, det er ikke rett at en profet mister livet noe annet sted enn i Jerusalem. (Luk.13.33)

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Men, er det egenetlig noen som er i tvil om at korsfestelses prosessen skjedde i Jerusalem? Har aldri hört om noen som betviler det! :)

Nei, det er jo slik da at man som regel leser bibeltekster, man gransker dem ikke godt nok, og lar seg forlede av at det står Jerusalem. Men Jerusalem var også et fjell (Heb.11.22) og det er sagt i Matt.17.20: «Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.
Det heter også om billedstøtten i Dan.2.35:Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden.

Jesus red ikke inn i (mor) Jerusalem, men inn i (datter) Jeruslem, Matt.21.5: Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole.

Datter Sion er ikke det nåværende Jerusalem, men Jomfruen Sion, 2.Kong.19.21:Dette er ordet Herren taler mot ham: Jomfruen håner deg, datter Sion spotter deg, datter Jerusalem rister på hodet.

(Jes.52.2,62.11, Jer.4.31, Klag.2.13, Mik.4.13, Jes.1.8-9) og Esek.16. Jerusalems troløshet og straff beskrives i dette kap. v44-50:

Se, alle som bruker ordtak, skal bruke dette ordtaket om deg: «Som mor, så datter.»45 Du er datter av din mor, som ikke brydde seg om mann og barn. Og du er søster av dine søstre, som ikke brydde seg om mennene og barna sine. Moren deres var hetitt og faren amoritt.  Din storesøster er Samaria, som bor med døtrene sine til venstre for deg. Og din lillesøster er Sodoma, som bor med døtrene sine til høyre for deg.  Ikke bare vandret du på deres veier og gjorde de samme avskyelige tingene, etter kort tid handlet du på alle vis verre enn de.  

Så sant jeg lever, sier Herren Gud: Din søster Sodoma og døtrene hennes gjorde slett ikke som du og døtrene dine.  Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning.  Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort.

Du bør nesten lese hele Esek.16 for å se byens utvikling.Kommentar #28

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du bør nesten lese hele Esek.16 for å se byens utvikling.

Takk for svar, er dog  ikke sikker på om dette tar vekk noe fra åpenbaringsbokens definisjon av "den store byen" som byen hvor vår Herre ble korsfestet?
Den blir jo senere i boken kalt både Babylon, sodoma og egypt, men det har jo som han sier en "åndelig betydning".

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En bra observasjon

Publisert over 5 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Den blir jo senere i boken kalt både Babylon, sodoma og egypt, men det har jo som han sier en

Men det er som regel en sum som må summeres for å treffe sannheten som ruller videre og jeg har et spor som ruller og ruller... Det handler forøvrig om et kjent vers fra Matt.2.2 (Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham (Matt.1.17, Åp.17.14)

Den store byen skulle kastes nettopp i havet! (Åp-18.21) Jer.51.54-55: Skrik lyder fra Babel, det er stor ødeleggelse i kaldeernes land.  For Herren ødelegger Babel og gjør ende på den sterke larm i byen; og deres bølger skal bruse som store vann, deres larmende røst skal la seg høre.

Men kaldeernes land er på denne tiden et mektig storrike. Det er fremdeles usikkert.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere