Kari Jaquesson

1

IS: Enig med Obama

Jeg er blitt tillagt meninger om Islamic State som ikke er riktige. La meg derfor starte med å slå fast følgende: Jeg har verken skrevet eller sagt at Israel eller jøder står bak IS.

Publisert: 18. mai 2015


Jeg er blitt tillagt meninger om Islamic State som ikke er riktige. La meg derfor starte med å slå fast følgende: Jeg har verken skrevet eller sagt at Israel eller jøder står bak IS.

Dette er et standpunkt jeg er tillagt i en uredelig kronikk av Didrik Søderlind, som jeg er sterkt uenig i. Mitt poeng er, og var, at jeg ikke ser på IS som en religiøs bevegelse, men som en brutal kriminell organisasjon som misbruker religion til å rekruttere villfarne ungdommer som lar seg bruke i den tro at de har et slags opphøyd oppdrag. Et av mine argumenter var at om IS hadde vært ”blindet” av religiøs fanatisme, ville det neppe vært redselen for et overlegent israelsk militære som ville stoppet dem fra å forsøke å angripe
Israel.  IS er en gjeng med feiginger som har valgt å starte en krig mot de langt svakere kurderne. Dette er en kalkulert og kynisk handling som viser at IS gjør det de tjener på. Jeg har på ingen måte hverken skrevet, sagt eller insinuert at Israel står bak IS.

Hvor kontroversielt er så mitt standpunkt om at IS ikke er en religiøs bevegelse men en brutal kriminell organisasjon?  Vel, det er det samme synspunkt som Obama hevdet i sin tale 10. september i fjor. Han sa: ”Now let’s make two things clear: ISIL is not “Islamic.”  No religion condones the killing of innocents.  And the vast majority of ISIL’s victims have been Muslim.  And ISIL is certainly not a state.”

Jeg vet at Obama har blitt kritisert for dette synspunktet, men han ble ikke kalt antisemitt.  Og siden dette er presidentens i USAs tale må vi gå ut i fra at dette standpunktet er USAs offisielle syn på ISIL. Jeg kan hermed slå fast at jeg deler dette synet.

 

Kommentar #51

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kan dette motsies?

Publisert rundt 7 år siden

Finn feil og korriger? Ta det setning for setning.

Mohammed fikk åpenbaringer fra sin Gud Allah. Til å begynne med var det en del gode leveregler og påbud som det kan tolkes en bra religion ut av. Men så fikk han åpenbaringer som var svært relatert til hans situasjon som ledende krigfører. Her er det gitt påbud om moral og handlinger overfor de andre; de ikke troende og de som ikke viser vilje til underkastelse, som er gefoundenes Fressen for de som vil motivere til terror og drap.

Hvor mye de som har tatt makten hva IS angår, selv er troende spiller liten rolle hva diskusjonen her angår. Å bruke troen gir i alle fall makt. Og derfor må de man vil ha makt over underlegges troen. Det som må være en kjensgjerning er at det er religionen det spilles på. Det er religionen som truer oss.

Kommentar #52

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ingen har tatt opp min utfordring

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har i flere innlegg pekt på at den kristne amerikanske presidenten George W Bush i Guds navn, og med stor støtte i det amerikanske folk har ført angrepskriger flere steder inne på andre lands territorier og direkte og indirekte er ansvarlig for mange hundre tusen menneskers liv.

Dette gjelder f eks Syria og Libya, som, såvidt jeg vet aldri har angrepet USA. Men denne kristne presidenten(med opptil 90 % støtte fra sin befolkning i begynnelsen) startet et korstog mot "ondskapens akse" og bombet og tilintetgjorde mennesker og boliger, arresterte og fengslet uten lov og dom, tillot tortur og fornedring av uskyldige osv.

Spørsmålet er så: Hva er det i den kristne tro som er årsaken til at den kristne presidenten George W Bush i Guds navn førte krig og drepte uskydige kvinner, barn og sivile i hundretusentall i muslimske land?

Jeg utfordrer de som kun ser årsaker i islam for muslimers krigføring, til å finne årsakene utelukkende i kristendommen til at en kristen, vestlig president fører krig mot andre land. Hva er det med kristendommen som fører til kristnes angrepskriger?

Dersom svaret er at den kristne Bush sin krigføring intet har med kristendommen å gjøre mens islamisters krigføring utelukkende skyldes islam, etterlyser jeg en begrunnelse for hvorfor det eventuelt er slik.

Svar gjerne også på følgende: Er det moralsk mer forsvarlig når USA og våre andre allierte bomber, dreper og lemlester hundretusener av uskyldige mennesker enn når islamister dreper og lemlester?

Svar utbedes.

(Og dette skal heller ikke anses som noe forsvar for noens vold, lemlestelser eller krigføring).

Mvh Sverre

Kommentar #53

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Javel?

Publisert rundt 7 år siden
Jørgen Moisejeff Berg. Gå til den siterte teksten.
Det finnes INGEN måte å tolke kristendom dit hen at vold er legitimt middel i spredningen av kristendom. Den som tolker det dit hen kan UMULIG ha lest Nye Testamentet, og handler ut i fra personlige synspunkter eller andre ting enn Jesu Ord.

Så når den kristne presidenten George W Bush i Guds navn dreper og bomber hundretusener av uskyldige så har det intet med kristendom å gjøre?

Mens når IS dreper uskyldige så skyldes det utelukkende islam?

O, hellige enfold.

Hvor ensidig går det an å betrakte verden?

Dette blir så fordomsfullt og overforenklet at man ikke kan gjøre annet enn å le!

Mvh Sverre

Kommentar #54

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sammenligning

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Etter dette må jeg slutte at hvis en person gjør noe galt så har ikke dette noe med vedkommendes religion å gjøre. Om noen eksempelvis skyter lastebilsjåfører for åpen scene fordi at de ikke kan sitere koranen, så har det ikke noe med religionen islam å gjøre. Det gjelder også folk som kjemper for et storkalifat, slik historien kjente det for 1000 å siden. Det har ingen tilknytning til religion.

På denne tåden synes de fleste å mene:

Når en muslim dreper, så skyldes det islam.

Når en kristen dreper, så skyldes det aldri kristendommen.

Er det også Nisis syn?

Mvh Sverre

Kommentar #55

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sivilisasjonsutvikling

Publisert rundt 7 år siden

Når man skal sammenligne flere lands kulturelle og religiøse ståsted, må man i rettferdighetens navn velge land som står på omtrent samme sted i sivilisasjonsutviklingen.

Det blir direkte meningsløst å velge et land uten organsert styresett, uten valg, uten et utbygd skole- og utdanningsvesen og sette det opp mot et høyt utviklet vestlig land som har gjennomgått en langvarig utviklings- og sivilisasjonsprosess, og så mene at sammenligningen er relevant.

Dersom man vil foreta en reell sammenligning av to lands religiøse ståsted, må man velge land på nogenlunde samme nivå.

Da kan man reelt gjøre en direkte sammenligning. Eller man kan sammenligne hvor Norge sto trosmessig for 2-300 år siden for å få et reelt sammenligningsgrunnlag.

Man vil sikkert finne ytterst primitive trekk i norsk trosoppfatning om man bare går litt tilbake i tid.

Og vi som lever i dag, bør neppe være for høye i hatten fordi vi er så siviliserte, for vi har for det meste kun overtatt den sivilisasjonen våre foreldre overlot til oss. Mens i andre, mer uutviklede land, har foreldrene overlatt en relativt primitiv religionsoppfatning til sine etterkommere.

Et lite apropos: Mine somaliske elever(voksne) forteller meg at når somaliske menn kommer til Norge, så blir de langt mer barnevennlige enn i sitt hjemland, og de hevder det skyldes at i Norge blir de ikke hånet og ledd av dersom de skifter bleie, triller barnevogn, passer barn osv. I hjemlandet Somalia våger ikke mennene å gjøre dette fordi da bli ansett som svake tøffelhelter og hånet av alle.

Kanskje noe å ta i betraktning også når man vurderer folks religiøse ståsted? Kanskje det også endrer seg i et fritt land uten religiøst press?

Mvh Sverre

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Religion kan aldri true

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Det er religionen som truer oss.

Det kan bare mennesker.

Teksten i en bok kan aldri drepe noen.

Det må mennesker til for å drepe.

Mvh Sverre

Kommentar #57

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Etter dette må jeg slutte at hvis en person gjør noe galt så har ikke dette noe med vedkommendes religion å gjøre. Om noen eksempelvis skyter lastebilsjåfører for åpen scene fordi at de ikke kan sitere koranen, så har det ikke noe med religionen islam å gjøre. Det gjelder også folk som kjemper for et storkalifat, slik historien kjente det for 1000 å siden. Det har ingen tilknytning til religion.

Sammenhengen er at IS sannsynligvis ville søkt makt over Syria og Irak for å danne sitt kalifat uansett religion. Religionen er en måte å legitimere sin kamp, men det er ingenting som i seg selv kan kalles religiøst ved handlingene. Det er ikke en religiøs kamp, men en ren og skjær maktkamp om territorier for å skaffe seg makt, kontroll og rikdommer. Innsatsvarene er først og fremst mennesker som de ikke enser hvordan de behandler. Fiender er null, nix og nada verd fordi de står i veien for makten. 

Av samme grunner har militante buddhister fått en gruppe muslimer til å flykte på havet fra Burma. Noen få buddhister som ikke har bred støtte blandt sine egne har blitt militante og har gjort livet surt for denne lille gruppen muslimer. 

Den enkleste forklaring er alltid å skylde på religionen. Slik har de gjort det fra tidenes morgen, men da underslår man at det også er andre konfliktårsaker, slik som at Syria og Irak er dårlig styrte nasjoner hvor folk lider - og led selv før krigene - under vanstyre, og at noen forsøker å kvitte seg med dette. Først var det mer positive krefter i Syria, men så utnyttet IS maktvakuumet som oppsto i krigens gang. I samme gate kan man også peke på han som hadde "Gott Mit Uns" som sitt slagord i krig og hans grunner til å bevege seg frem til Stalingrad. Hva skulle han i Stalingrad? Makt, kontroll og olje, tilgang til et nytt hav, lettere tilgang for det tyske folk til Sentral-Asia og den østlige verden. Men det er tvilsomt at Gud vedkjente seg å være med på stabsmøtene. 

I den andre enden kom ateistene, som Ernesto Che Guevara og "Saken". Fordi man hadde en sak man trodde på hadde man makt til å drepe de som sto i mot. Krig i religionens og Sakens navn er den høyeste eller laveste form for deprivasjon, dehumanisering og objektifisering av mennesker under en "høyere tanke". Religion eller sak er ikke problemet. Alt kan brukes til det gode eller det onde. I bunnen er det vi mennesker som selv avgjør om vi skal gjøre godt eller vondt. Og uansett hva vi velger bruker vi de parametre vi har for hånden for å underbygge vår rettferdige kamp. 

Kommentar #58

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det kan bare mennesker.

Teksten i en bok kan aldri drepe noen.

Det må mennesker til for å drepe.

WORD!

Kommentar #59

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Kjøp Koranen.

Publisert rundt 7 år siden

Sverre Avnskog har hatt det travelt med å forklare undertegnede at han ikke er så naiv og lettlurt som Hårstad innbiller seg,men faktisk står det verre til enn Hårstad har hatt fantasi til å forestille seg.

  "religion kan aldri true" (k 56) er noe av det mest dustete som har stått på trykk under denne linken. Det forteller bare at Avnskog ikke har noen Koran og iallefall ikke har lest den. For store deler av Koranen er en krigsmanual og det som særkjenner "Islamsk Stat" er at de bokstavelig følger Allahs påbud og trusler fra Sverdversene og andre blodtørstige avsnitt.

  Mange av debattantene her på verdidebatt er forelsket i sin egen uvitenhet.

  de debatterer islam i årevis uten noengang å ha lest en linje i koranen.

  Men sånt går i Norge.

Kommentar #60

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når en muslim dreper, så skyldes det islam.

Når en kristen dreper, så skyldes det aldri kristendommen.

Er det også Nisis syn?

Jeg ser ikke at noen har uttalt seg så bastant. Jeg absolutt ikke, tvert i mot , se  min # 31. Korstogene var definitivt religiøst fundert. 

Men det er  mange nyanser, om en kan bruke et slikt ord om grusomheter.  Krigen mot Tyskland og Japan var ikke en religionskrig. Bush kriget ikke for Gud, men for oljen og Iraks geografiske nærhet til Israel og Scud-rakettenes aksjonsradius.   Nato kriget heller ikke for Gud i Libya,  en fatal bommert, de kriget for fundamental islam og klanenes frie borgerkrig.   Så ville mange at vesten skulle krige for frihet i Syria, men heldigvis ble det oppdaget i tide at resultatet ville bli hjelp til islam i sin aller råtneste utgave.  

Det som gjør meg  sarkastisk, er at den ene etter den andre av små og større personlighete har det så travelt med å frikjenne islam  i  krigen som nå foregår.  I diplomatiet er  det forståelig,  fra  hvermannsen er de en falsk kryping. 

Kommentar #61

Jørgen Moisejeff Berg

4 innlegg  42 kommentarer

Ja

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så når den kristne presidenten George W Bush i Guds navn dreper og bomber hundretusener av uskyldige så har det intet med kristendom å gjøre?

Mens når IS dreper uskyldige så skyldes det utelukkende islam?

Ja faktisk

Hvis du kan vise til hvor i Nye Testamentet det står at Jesus har sagt drep sivile, bomb og utrydd så skal du få så rett som bare det.  

Jeg kan sitere Koranen i monn om at Mohammed oppfordret til drap, voldtekt og lemlestelse av ikke-muslimer og frafalne

Så jeg har rett og du tar feil - men du står helt fritt til å MOTBEVISE. Men hvis alt du kan klare å komme med er ett argument så utroper jeg meg selv til vinner. Klarer du det? Fakta og ikke synsing? 

Kommentar #62

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dåren fatter intet og skriver som han har vett til.

Publisert rundt 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Sverre Avnskog har hatt det travelt med å forklare undertegnede at han ikke er så naiv og lettlurt som Hårstad innbiller seg,men faktisk står det verre til enn Hårstad har hatt fantasi til å forestille seg.

"religion kan aldri true" (k 56) er noe av det mest dustete som har stått på trykk under denne linken. Det forteller bare at Avnskog ikke har noen Koran og iallefall ikke har lest den. For store deler av Koranen er en krigsmanual og det som særkjenner "Islamsk Stat" er at de bokstavelig følger Allahs påbud og trusler fra Sverdversene og andre blodtørstige avsnitt.

Mange av debattantene her på verdidebatt er forelsket i sin egen uvitenhet.

de debatterer islam i årevis uten noengang å ha lest en linje i koranen.

Men sånt går i Norge.

Hårstad har i det siste kritisert undertegnede for en hel masse i det siste, som jeg ikke mener og ikke har skrevet.

Synd at han således stiller sin lave leseevne til spott og spe. Når man kaller andre idioter og duster, bør man kanskje sikre seg at man har oppfattet hva de skriver.

Jeg skriver at en religion i seg selv ikke kan hverken true noen eller utrette noe, det er det menneskene som gjør.

Dette er FOR komplisert for Hårstad å oppfatte.

Så Hårstad, fortell meg da: Hva kan en religion gjøre av skade UTEN mennesker?

Det er menneskene som dreper, ikke en bok med masse ord i.

Mvh Sverre

Kommentar #63

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvordan vet du at det som står i Koranen

Publisert rundt 7 år siden
Jørgen Moisejeff Berg. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan sitere Koranen i monn om at Mohammed oppfordret til drap, voldtekt og lemlestelse av ikke-muslimer og frafalne

er uttalt av Muhammed? Intet er nedskrevet av ham selv.

Du snakker kun om NT. Bibelen omfatter ikke kun NT, men også GT, som er full av vold og drap støttet eller utført av Gud.

Jeg vil påstå at det er hakket verre når Guds selv(i følge GT) driver med masseutrydning. Og dessuten skal jo mesteparten av menneskeheten enten utryddes eller lide i evighet i følge kristen teologi.

Grusomhetene som er utført av kristne gjennom tidene overgår vel det meste annet av råskap, tortur, drap og krigføring.

En kristen terrorist har sannelig ikke vansker med å finne forbilder hverken i historien eller i GT!

Benekter du alt dette?

Mvh Sverre

Kommentar #64

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jo, Bush kriget definitivt i Guds navn

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men det er mange nyanser, om en kan bruke et slikt ord om grusomheter. Krigen mot Tyskland og Japan var ikke en religionskrig. Bush kriget ikke for Gud, men for oljen og Iraks geografiske nærhet til Israel og Scud-rakettenes aksjonsradius. Nato kriget heller ikke for Gud i Libya, en fatal bommert, de kriget for fundamental islam og klanenes frie borgerkrig. Så ville mange at vesten skulle krige for frihet i Syria, men heldigvis ble det oppdaget i tide at resultatet ville bli hjelp til islam i sin aller råtneste utgave.

I hver eneste tale på denne tiden priset han Gud og ba Gud være med amerikanerne.

Dette kan ikke benektes. Bush var en kristen mann som kriget i Guds navn, og var skråsikker på at Gud var på amerikansernes side.

Men ingen er villige til å ta denne utfordringen.

Mvh Sverre

Kommentar #65

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dermed sier jeg godnatt

Publisert rundt 7 år siden

og avslutter min deltagelse i denne tråden, som etter min mening er preget av fordommer, ensidighet, vansker med å oppfatte nyanserte synspunkter, svart-hvitt-tenkning, uvitenhet og fornektelser.

Slik ser det ut i fleres verdensbilde:

Når en muslim er ond, så skyldes det religionen.

Når en kristen er ond, så er det på tross av religionen.

Det ser ikke ut til å falle dem inn som tenker så ensidig, at folks religiøse ståsted ikke bare er avhengig av hvilken religion de tilslutter seg, men med en lang rekke andre faktorer, så som f eks den generelle sivilisasjonsutviklingen i landet.

Sammenligner man et tilbakestående folkeslag som mangler styresett, demokrati, skolevesen osv med folk i den vestlige verden, vil selvsagt alle sammenligninger slå ut til vår fordel.

Og så tror man at man har skjønt noe.

Mvh Sverre

Kommentar #66

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er menneskene som dreper, ikke en bok med masse ord i.

 Boka, eller bøker  med masse ord:  Bruksanvisning for primitive mennesker, for halvgale mennesker, for fanatiske mennesker.  

 Vår krig og frigjøring var jo også  en religiøs krig  når en drar det skikkelig ut - og det bør en gjøre i en debatt : -  "har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett ".

I tillegg  har jeg blitt minnet om National Rifle Association og deres kamp for amerikanernes rett til å bære våpen:  "Guns don't kill people, people kill people".  

Kommentar #67

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Mange av debattantene her på verdidebatt er forelsket i sin egen uvitenhet. de debatterer islam i årevis uten noengang å ha lest en linje i koranen.

Du bør være den siste til å skrive om andres uvitenhet, du som knapt får med deg enkle detaljer som navnene på politikere du er uenig med. Selv et enfold som meg kan sette deg fast på detaljer i et flertall av trådene dine. Mange her på VD besitter en til dels enorm kunnskap om mange ting. Dessverre kan jeg ikke se at du er blandt dem. Men hetse, det kan du. Du sitter bare og slenger skit til alle og en hver uten å komme med en eneste vederheftig mening, være seg oss her på VD eller Braanen eller Aftenposten og Stanghelle. Greit at du er uenig, men din tone er trakasserende. 

Kommentar #68

Jørgen Moisejeff Berg

4 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er uttalt av Muhammed? Intet er nedskrevet av ham selv. Du snakker kun om NT. Bibelen omfatter ikke kun NT, men også GT, som er full av vold og drap støttet eller utført av Gud. Jeg vil påstå at det er hakket verre når Guds selv(i følge GT) driver med masseutrydning. Og dessuten skal jo mesteparten av menneskeheten enten utryddes eller lide i evighet i følge kristen teologi. Grusomhetene som er utført av kristne gjennom tidene overgår vel det meste annet av råskap, tortur, drap og krigføring. En kristen terrorist har sannelig ikke vansker med å finne forbilder hverken i historien eller i GT! Benekter du alt dette?

Hva Mohammed har sagt, skrevet eller ikke skrevet er knekkende likegyldig. Koranen er koranen og det påstås at den er skrevet av Mohammed. Og det er fra den boken muslimer får sine marsjordre.

Kristne tror på Den Nye Pakt altså Nye Testamentet. Hvis du har lyst til å diskutere Moseloven så får du diskutere det med jødene som fortsatt tror på den biten. Du utviser forøvrig null innsikt i kristen doktrine og filosofi med uttalelsen din. Kan også legge til at du sannsynligvis ikke vet så mye om Jødedommen heller. Siden Moseloven er(tro det eller ei) mer rettferdig enn Sharia, og jødene tvangskonverterer ikke mennesker med dødstrusler. Dette har vært helt normal praksis i Islam.  Du viser også total mangel på innsikt i hvordan verden så ut da jødene fikk moseloven. 

Grusomhetene som de "kristne" skal ha utført kan ikke måle seg med hverken Islam eller marxismen. Her utviser du total mangel på historie kunnskap. 

Islam har drept ca 270 millioner mennesker i løpet av sin 1400 årige historie. Tamerlayne og hans hær alene drepte 1 million hinduer i det som nå heter Pakistan tidligere Hindustan. Men å ta opp alle de krigene som er ført i Allahs navn blir en så ufattelig lang liste, men jeg oppfordrer deg til å undersøke disse tingene på egen hånd.

Marxismen har drept ca 100 millioner mennesker i løpet av 1900 tallet i Sovjet, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja m.fl.

Korstog OG Inkvisisjon resulterte i ca 120.000 døde (dette kan du sjekke selv hvis du vil)

Muslimske terrorister dreper ikke-muslimer og frafalne muslimer/vantro DAGLIG og har gjort det i MANGE MANGE MANGE MANGE år. Hvilken "kristen" terrorist tenker du på? ABB? En mann en gang? Og dette er for deg ett bevis på "kristen terrorisme"?

Så hva kan den eneste konklusjonen bli? 

De Hr. Avnskog er en kunnskapsløs kverulant, med en imponerende evne til å ignorere fakta. Og siden det er slik at du ikke er villig til å undersøke validiteten i dine egne påstander. Så ser ikke jeg noe poeng med å fortsette å diskutere med en profesjonell besserwisser som ikke vet noe i det hele tatt. For hvis du skal utgi deg selv for å være en som vet noe, så hadde det vel vært en ide å faktisk vite noe? Eller?

Kommentar #69

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Allahs ord.

Publisert rundt 7 år siden

Avnskog framturer i tullball. Koranen er ikke Muhammeds ord, det er Guds,Allahs.

Når en terrorist i en selvmordshandling sprenger Allahs fiender,er dette for å glede Allah samt at gjerningen utført for å fremme islam fører selvmordsterroristen rett inn til de 72 jomfruene i Paradis.

 På norsk finnes Sayyid Qutbs Milepæler og Osama bin Ladens sentrale skrifter.

 Ingen av disse Islam-debattatene har verken hørt om eller lest disse verkene heller, og framstår derfor som totalt uvitene om ideologien bak islamsk vold og terrorisme. Det er helt utrolig at det går år etter år. 

Kommentar #70

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En "kristen" terrorist ?

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
En kristen terrorist har sannelig ikke vansker med å finne forbilder hverken i historien eller i GT!

Det er noe fundamentalt viktig i denne debatten du velger å overse Avnskog.

Du kobler og sammenligner islamsk og kristen fundamentalisme på en grunnleggende feil måte.

Islam har KUN koranen og Muhammeds eksempel å holde seg til,og de som er brennende muslimer og virkelig vil følge islam i sine læresetninger er nødt til å forkaste sin egen lære hvis de vil bli moderate og tolerante mot de vantro.

Dermed er det vi ser idag med IS nesten identisk etter Muhammeds linje.

Kristendom derimot er  hva JESUS lærte oss.IKKE hva det gamle testamentet beskriver fra jødenes historie og hvordan Gud måtte stoppe ondskapen med makt.
Jesus er starten på en ny måte å møte djevelens ondskap på.IKKE med våpen,men med kjærlighetens kraft og tilgivelse.Ikke mot djevelen,men mot mennesker.
USA har som kjent drevet en kompromissløs politikk mot ondskap i verden,og på den måten brukt "øye for øye,tann for tann"logikken i sin politikk.
Men nå kan ikke et land stå og se på ondskap uten å reagere heller.Dette er politikk.

Utrykket "kristen terrorist" er et falsum og kan ikke brukes under noen som helst omstendighet.

Hvis du dreper med den hensikt som en terrorist har,nemlig å spre frykt,har du gått UT av det å være kristen.


 

Kommentar #71

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kristendom derimot er hva JESUS lærte oss.IKKE hva det gamle testamentet beskriver fra jødenes historie og hvordan Gud måtte stoppe ondskapen med makt.

Gud stoppet ikke ondskapen. GT beskriver en Gud som utførte ondskap og med langt mer brutale midler enn hva ISIL i praksis noen gang vil være i stand til.

Holts behov for å skjønnmale disse ugjerningene, viser hvor farlig nær konservative kristne kan komme reaksjonære, religiøse grupper i midt-østen.

Ellers har muslimene Jesus felles med Holt. Riktignok med noen teologiske forskjeller, men moralfilosofien er felles.

Kommentar #72

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Gud stoppet ikke ondskapen. GT beskriver en Gud som utførte ondskap og med langt mer brutale midler enn hva ISIL i praksis noen gang vil være i stand til.

Holts behov for å skjønnmale disse ugjerningene, viser hvor farlig nær konservative kristne kan komme reaksjonære, religiøse grupper i midt-østen.

Ellers har muslimene Jesus felles med Holt. Riktignok med noen teologiske forskjeller, men moralfilosofien er felles.

Djevelen har fortsatt sine i tjeneste ser vi hver dag på nyhetene.

Når vi i dagens virkelighet går inn i en konflikt slik de allierte gjorde under 2 verdenskrig,er dette et forsøk på å stoppe ondskap.
Eller var det ikke det Herstad ? Så fabler Herstad om at jeg skjønnmaler ugjerninger ??

I krig må det brukes makt for å stoppe ondskap.Det var det som også skjedde i historiske berettelser i DGT.
ISIL er ondskap, og må stoppes eller ?
Muslimer har på ingen måte Jesus felles med kristne,hverken moralsk eller teologisk.

Dette kan du ikke nok om Herstad.


 

Kommentar #73

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg har lest hele koranen

Publisert rundt 7 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen av disse Islam-debattatene har verken hørt om eller lest disse verkene heller, og framstår derfor som totalt uvitene om ideologien bak islamsk vold og terrorisme. Det er helt utrolig at det går år etter år.

Flere ganger, faktisk.

Mvh Sverre

Kommentar #74

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei, jeg overser det ikke.

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er noe fundamentalt viktig i denne debatten du velger å overse Avnskog.

Du kobler og sammenligner islamsk og kristen fundamentalisme på en grunnleggende feil måte.

Islam har KUN koranen og Muhammeds eksempel å holde seg til,og de som er brennende muslimer og virkelig vil følge islam i sine læresetninger er nødt til å forkaste sin egen lære hvis de vil bli moderate og tolerante mot de vantro.

Dermed er det vi ser idag med IS nesten identisk etter Muhammeds linje.

Kristendom derimot er hva JESUS lærte oss.IKKE hva det gamle testamentet beskriver fra jødenes historie og hvordan Gud måtte stoppe ondskapen med makt.
Jesus er starten på en ny måte å møte djevelens ondskap på.IKKE med våpen,men med kjærlighetens kraft og tilgivelse.Ikke mot djevelen,men mot mennesker.
USA har som kjent drevet en kompromissløs politikk mot ondskap i verden,og på den måten brukt "øye for øye,tann for tann"logikken i sin politikk.
Men nå kan ikke et land stå og se på ondskap uten å reagere heller.Dette er politikk.

Utrykket "kristen terrorist" er et falsum og kan ikke brukes under noen som helst omstendighet.

Hvis du dreper med den hensikt som en terrorist har,nemlig å spre frykt,har du gått UT av det å være kristen.Hvis man med kristendom utelukkende mener Jesu lære, så har du rett.

Men kristendom er så mye mer enn det. Det er også GT, det er kristen forhistorie og det er hvordan ulike mennesker OPPFATTER sin tro på.

Mange som oppfatter seg som kristne støtter både krig, bombing og tortur.

Jeg er selvsagt ikke uenig i at islam inneholder mange betenkelig sider, og sikkert har svært uheldig innflytelse på mange, men man må også ta i betraktning at de mulsimene som det er fokus på f eks i IS, lever i svart tilbakestående land, uten demokrati, uten særlig utdanning og opplysthet, med ekstremt sterkt sosalt gruppepress, middelaldersk rettsvesen, brutale straffemetoder, sensurert presse osv.

Kan man forvente at et menneske som lever i et slikt middelaldersk samfunn skal ha samme evne til innsikt som et menneske som har vokst opp i et fritt, demokratisk samfunn, med fri iunformasjonsflyt, fri meningsdannelse osv?

Dermed er jeg ikke villig til å unnskylde noen form for vold, men det å sammenligne utelukkende tro, uten å ta i betraktning de enorme ulikhetne i muligheter til innsikt, blir for enkelt for meg.

Det blir litt som å sammenligne en førsteklassing med en gymnasiast og så klandre førsteklassingen for å være lite moden.

Her har vi å gjøre med primitive mennesker som har vokst opp i primitive samfunn, og som er preget av det.

Muslimer som vokser opp i Norge, viser seg som regel å utvikle helt andre verdier, som ligner de norske.

Og disse muslimene som går inn for fred og sameksistens kan neppe klandres for hva deres mer primitive trosbrødre står for av ondksap.

Mvh Sverre

Kommentar #75

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kan man forvente at et menneske som lever i et slikt middelaldersk samfunn skal ha samme evne til innsikt som et menneske som har vokst opp i et fritt, demokratisk samfunn, med fri iunformasjonsflyt, fri meningsdannelse osv?

Dermed er jeg ikke villig til å unnskylde noen form for vold, men det å sammenligne utelukkende tro, uten å ta i betraktning de enorme ulikhetne i muligheter til innsikt, blir for enkelt for meg.

Det blir litt som å sammenligne en førsteklassing med en gymnasiast og så klandre førsteklassingen for å være lite moden.

Her har vi å gjøre med primitive mennesker som har vokst opp i primitive samfunn, og som er preget av det.

Muslimer som vokser opp i Norge, viser seg som regel å utvikle helt andre verdier, som ligner de norske.

Hva skal vi da si om at kristne som også lever i denne primitive delen av verden ikke har den samme drivkraften til å utøve vold ?

Da kan ikke mangel på kunnskap og utdannelse være hele årsaken til hat og vold ?

For en omvendt pånyfødt kristen er ikke hat normalt.

Du snakker kun om hjernefunksjonen hos mennesker.Ikke hva som tar bolig i hjertet.

Det er heller ikke riktig at alle som vokser opp i Norge og går på skole lærer å bli snille og gode borgere.

Mange som er født i Norge kan bli like ille som de som vokser opp med mangel på utdannelse f.eks.
Ideologier og hat handler om hva som slipper til i folks tankeverden.

Derfor kan unge muslimer født i Norge faktisk bli enda verre av radikalisert ideologi. 

Kommentar #76

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Njål #58

Publisert rundt 7 år siden

Jeg hadde virkelig håpet på en bedre kommentar fra deg på min kommentar #51. Avnskog ser ut til å være enig inntil han kommer til siste setningen. Hans kommentar her har andre svart på. Jeg kan ikke annet enn å riste overgitt på hode. Kan ikke ord i en bok få mennesker til å drepe, og således være truende?

Og for å ta kommentaren min bakfra; Spiller ikke IS på religionen når det gjelder å samle og motivere til drap og terror? Jeg vil så gjerne få klarhet i hvorfor jeg er så dum. I min alder blir man på vakt mot dårlige tegn.

Kommentar #77

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Og for å ta kommentaren min bakfra; Spiller ikke IS på religionen når det gjelder å samle og motivere til drap og terror? Jeg vil så gjerne få klarhet i hvorfor jeg er så dum. I min alder blir man på vakt mot dårlige tegn.

Nei, du er selvsagt ikke blitt gammel og dum, Tande. Religion har iboende kraft i seg til å skape fanatikere, men vi har jo mange eksempler på at det ikke nødvendigvis ender slik?

Religion er også en utmerket tumleplass for mennesker som har medfødt anlegg for fanatisme.

Kommentar #78

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk for kommentaren Hermod.

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Religion er også en utmerket tumleplass for mennesker som har medfødt anlegg for fanatisme.

Ja nettopp, og tumleplass for slikt som IS, der vi ikke kan snakke om medfødte anlegg, men gjerne om kulturskapte anlegg - om man vil være snill med religionen.

Så her kommer ballen til deg:

Jeg skrev: "Men så fikk han åpenbaringer som var svært relatert til hans situasjon som ledende krigfører. Her er det gitt påbud om moral og handlinger overfor de andre; de ikke troende og de som ikke viser vilje til underkastelse,.." Er det tvil om dette?

Så fortsatte jeg: "... som er gefoundenes Fressen for de som vil motivere til terror og drap. Dette må vel kunne sies, dersom første del av setningen er riktig?

I så fall må vel også dette kunne sies: " Hvor mye de som har tatt makten hva IS angår, selv er troende spiller liten rolle hva diskusjonen her angår. Å bruke troen gir i alle fall makt. Og derfor må de man vil ha makt over underlegges troen. Det som må være en kjensgjerning er at det er religionen det spilles på."

Kommentar #79

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Så her kommer ballen til deg:

Enig, enig og enig :-)

Kommentar #80

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I krig må det brukes makt for å stoppe ondskap.Det var det som også skjedde i historiske berettelser i DGT.
ISIL er ondskap, og må stoppes eller ?
Muslimer har på ingen måte Jesus felles med kristne,hverken moralsk eller teologisk.


Dette demonstrerer til fulle det, i beste fall, enorme selvbedrag du har valgt når du sier at det er Jesus og NT som styrer din kristentro. Det viser seg at du fullstendig sluker GT`s fortellinger om "Gud sier nabostammen er ond". "Gud sier naboklanen må utryddes"!

Holt, du er et skoleeksempel på hvordan religion kan skape voldelige fanatikere! Nei, jeg sier ikke at du er en voldelig fanatiker, men du ville absolutt vært i målgruppen under andre omstendigheter.

Kommentar #81

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Når kristne utrydder muslimer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva skal vi da si om at kristne som også lever i denne primitive delen av verden ikke har den samme drivkraften til å utøve vold ? Da kan ikke mangel på kunnskap og utdannelse være hele årsaken til hat og vold ? For en omvendt pånyfødt kristen er ikke hat normalt. Du snakker kun om hjernefunksjonen hos mennesker.Ikke hva som tar bolig i hjertet. Det er heller ikke riktig at alle som vokser opp i Norge og går på skole lærer å bli snille og gode borgere. Mange som er født i Norge kan bli like ille som de som vokser opp med mangel på utdannelse f.eks. Ideologier og hat handler om hva som slipper til i folks tankeverden. Derfor kan unge muslimer født i Norge faktisk bli enda verre av radikalisert ideologi.

Jeg har hevdet at for å kunne sammenligne ulike trosretninger på et reelt grunnlag, må man ta utgangspunkt i samfunn omtrent på samme nivå når det gjelder sivilisasjonsutvikling.

Det blir helt misvisende å sammenligne meget primitive samfunn der det drives massesuggesjon, ensretting, diktatur, massiv indoktrinering, hardt sosialt gruppepress, hard sensur, makabre straffereaksjoner, ingen fri meningsdannelse eller utviklet skolevesen osv med f eks det norske samfunnet, med fri meningsdannelse, fri presse, ytringsfrihet, demokratis osv osv.

Skal man sammenligne muslimer i tilbakestående og primitive land med kristne, bør man sammenligne med kristne i land på samme utviklingsnivå.

Dagen har presentert flere artikler om et afrikansk land der det finnes et meget godt slikt sammenligningsgrunnlag: Den sentralafrikanske republikk. Da muslimene hadde makten, drepte og undertrykte de den kristne delen av befolkningen. Så fikk den kristne delen makten, og da skulle man vel i følge de hardeste kritikerne av islam og ivrigste forsvarerne av kristendommen forvente at de kristne makthaverne ville innføre et rettferdig styre og gjøre slutt på undertrykking og forfølgelse av minoriteten.

Men hva har skjedd? De kristne utrydder muslimer - kort og greit. De er akkurat like brutale og morderiske som de tidligere muslimske makthaverne.

http://www.dagen.no/Samfunn/Muslimer_angripes_i_kristendommens_navn-72880

http://www.dagen.no/Meninger/Er_et_folkemord_greit_n%C3%A5r_det_er_kristne_som_dreper-73155

Sitat fra Dagen:

"Det skul­le bli et grunn­lag for ro og fred. Men den gang ei. Selv­for­svars­grup­pe­ne som skul­le be­skyt­te den krist­ne be­folk­nin­gen mot islams­ke ter­ro­ris­ter nek­tet å legge ned våp­ne­ne. Det vil si, ingen vet om de egent­lig er blitt bedt om å gjøre det av in­te­rims­pre­si­dent Cat­h­e­ri­ne Sam­ba-Pan­za.

Plut­se­lig er den bort­glem­te kon­flik­ten snudd på hodet, og an­gi­ve­lig krist­ne dre­per og ter­ro­ri­se­rer mus­li­mer. Og vi snak­ker ikke om mob­bing og tra­kas­se­ring. Det er på et nivå som FN be­skri­ver som for­an­led­nin­gen til folke­mord."

Et annet moment i Holts tekst: Helt enig i at det finnes eksempler på at muslimer oppvokst i Norge blir ekstremister. Men er det flertallet? Nei, de fleste muslimer som vokser opp i Norge, er fredelige og tolerante og aksepterer og innretter seg etter det norske samfunnets regler og lover.

Og jeg vil påstå: Når norske muslimer, som har vokst opp i et av verdens aller beste samfunn velger å bli terrorister og voldsmenn, så påligger det dem et langt større ansvar enn når "primitive" mennesker, som aldri har opplevd annet enn brutalitet og undertrykking blir voldelige islamister. Uten at jeg dermed unnskylder noe som helst.

Men det er et ørlite mindretall av norske muslimer som blir ekstremister. Flere hendelser det siste året, som f eks der muslimer har slått ring om en moske, demonstrert mot vold og terror osv, viser med all tydelighet at norske muslimer flest utvikler et sett av verdier som samsvarer med de norske, inkludert fred, sameksistens og toleranse.

Mvh Sverre

Kommentar #82

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja, og:

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hevdet at for å kunne sammenligne ulike trosretninger på et reelt grunnlag, må man ta utgangspunkt i samfunn omtrent på samme nivå når det gjelder sivilisasjonsutvikling.

Filosofisk som tilskuer er slikt av interesse. Men pragmatisk som deltaker kan vi ikke filosofere oss til undergang.

Kommentar #83

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Og for å ta kommentaren min bakfra; Spiller ikke IS på religionen når det gjelder å samle og motivere til drap og terror? Jeg vil så gjerne få klarhet i hvorfor jeg er så dum. I min alder blir man på vakt mot dårlige tegn.

Beklager, men jeg oppfattet ikke #51 som skrevet til meg alene. Du har rett, tror jeg. Religion skaper et ideellt system for undertrykkelse, og innen islam er mulighetene sterkere enn i fx kristendommen fordi man ikke har hatt fornyelsen reformasjonen har gitt, man har ikke fått et nytt testamente slik som kristendommen er basert på, men henger igjen i mer gammeltestamentlige dogmer. Så er det analfabetismen igjen. Mange kjenner islam bare fra muntlige overleveringer fra andre analfabeter. Det borger ikke for opplysningsarbeide slik vi vil definere opplysning. Muslimer har nok derfor en større risiko for å bli manipulert inn i handlinger vi lett tar avstand fra. 

Kommentar #84

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Toskeprat av verste sort

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette demonstrerer til fulle det, i beste fall, enorme selvbedrag du har valgt når du sier at det er Jesus og NT som styrer din kristentro. Det viser seg at du fullstendig sluker GT`s fortellinger om "Gud sier nabostammen er ond". "Gud sier naboklanen må utryddes"!

Holt, du er et skoleeksempel på hvordan religion kan skape voldelige fanatikere! Nei, jeg sier ikke at du er en voldelig fanatiker, men du ville absolutt vært i målgruppen under andre omstendigheter.

For meg er grensen nådd for lenge siden når det gjelder Herstads grove antydninger og fjerndiagnoseringer av kristne her på VD.
Selvfølgelig er det jeg selv som vet hva jeg bygger min tro på.!!  Og det er Jesus og han alene.

GT er en historiesamling om hendelser og mennesker der også kriger og det som følger med er viktig for å få oversikt over historien om land og folk.

Herstad går laaangt over streken ved å kalle meg "et skoleeksempel" på hvordan voldelige fanatikere blir skapt.

Jeg vil heretter bli hakket krassere i møte med slikt grums. 

Kommentar #85

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hæ?

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Filosofisk som tilskuer er slikt av interesse. Men pragmatisk som deltaker kan vi ikke filosofere oss til undergang.

Det skjønte jeg ikke. Hva er det som bringer oss til undegangen? Reelle sammenligninger av religionsopfatning i samfunn på omtrent samme sted i sivilisasjonsutvikling?

Synes du det er rettferdig å sammenligne nordmenn som lever i overflod i et velutviklet velferdssamfunn, med grovt undertykte mennesker i meget primitive samfunn der det fører til steining om de bryter med islam, og så erklære at vi er langt mer høyverdige mennesker enn dem?

Det er det som skjer når islamkritikere sammenligner islam i meget primitive, tilbakestående og diktatoriske samfunn, med kristendommen i overflodssamfunnet Norge der det koster null og niks å bryte med alt samfunnet står for.

Sammenligninger er høyst urettferdig og ikke representativ.

Mvh Sverre

Kommentar #86

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

For ikke å si

Publisert rundt 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Muslimer har nok derfor en større risiko for å bli manipulert inn i handlinger vi lett tar avstand fra.

dersom valget står mellom steining eller å godta det religiøse tyranniets makt.

Lett for oss i overflodssamfunnet Norge å føle oss som langt bedre mennesker.

Mvh Sverre

Kommentar #87

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
dersom valget står mellom steining eller å godta det religiøse tyranniets makt.

Lett for oss i overflodssamfunnet Norge å føle oss som langt bedre mennesker.

Jeg tror at alfabetisering og integrasjon i Vesten er to viktige faktorer som vil bringe den muslimske verden ut av denne håpløse situasjonen. 

Kommentar #88

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vennligst tilbake til start.

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
De kristne utrydder muslimer - kort og greit.

Hele denne diskusjonen føler jeg har tatt av, og er vel ikke sannferdig i mine øyne og i min forståelse. Kristne dreper vel ikke uten det er i selvforsvar? Et dumt spørsmål?

Vi må også skjelne mellom religion og dem som tror på religionen. Om noen begår krigsforbrytelser i krig kan en vel ikke skylde på alle dem som har samme tro og si at disse er kristne og slik gjør kristne. Likeså om IS dreper for fote kan en vel ikke si at alle muslimer er som dem.

De kristne tror på Jesus og det kjærlighetsbudskap som Jesus viste oss med sitt liv. Han stod for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Kort og godt renhet og godhet.

Muhammed var diametralt motsatt. Han var en kriger og erobret hele Saudi-Arabia. Det var ikke noe kjærlighet, barmhjertighet eller tilgivelse der Jevnf. Sharialoven. En diametralt forskjellig religion.

Så kan en spørre seg om vi skal se på krig i kristdommens tegn jevnf. Korstogene med krig i Islam sitt tegn. Kan vi sammenligne dette og si at den ene krig er ikke bedre enn den andre. Vel det er selvfølgelig ikke lett å si at den ene krig er bedre enn den andre. Men jeg vil nå si at vi skal være glad for korstogene som fant sted da de tok tilbake muslimske områder som før var kristne. jevnf Spania, Portugal osv.

IS holder på på samme måte. Disse legger enda større vekt på islam i allerede muslimske områder. De dreper vel alt av kristne og dem som ikke er muslimsk helt i tråd med Koranen.

Vel i min forståelse er slik krig satanistisk og så langt unna det er kan se av kjærlighet til sine medmennesker at en dessverre ikke kan sammenligne slike kriger på noen som helst måte.

Vi må ha dette i mente, mener i hvertfall undertegnede, når vi trekker frem kristne og kriger som dem har hvert med på. Krigene som Vietnamkrigen, Afghanistan og Irak var vel ikke i kristendommens tegn selv om den amerikanske president sa: God be with us?

Kommentar #89

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det skjønte jeg ikke.

Det du sier om forutsetningene er selvfølgelig helt korrekt. Når det gjelder elendigheten i Midtøsten så har vi den vestlige verden det meste av skyld og ansvar. Jeg tenker på jødeforfølgelsen, kolonimaktenes herjing, inkludert Palestina tilrotingen.

Men nå kan vi ikke rette opp med forståelse og ettergivenhet overfor brutale slag tilbake, uten å måtte gi avkall på vår kultur, humanisme og frihet. Det kan være den brutale virkelighet.

Når det gjelder alle disse trådene begynner det å bli vanskelig å finne noen side/menings tilhørighet. Jeg befinner meg kanskje i skuddlinje for både den ene og den andre på grunn av mitt sterke engasjement for palestinernes rettigheter som mennesker, og min mening om islam som en skrekkens religion. Jeg kunne ikke ha vært politiker, dertil er jeg for rettferdig overfor forskjellige tanker i mitt hode.

Kommentar #90

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har vi egentlig det

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder elendigheten i Midtøsten så har vi den vestlige verden det meste av skyld og ansvar.

For hvor lenge skal noen ha ansvar for sine forfedres handlinger. Det er ikke de samme som styrte i 1950 som styrer i dag. Er det riktig at du og jeg skal føle noe som helst ansvar for hva som skjer i midtøsten? Selv nasjonal skyld i form av hva våre politikere har dratt landet inn i av krigshandlinger kan vanskelig lempes over på folkets følelser av skyld. Den skylden må nasjonen og de politikerne som to besluttningene ta.

Det har vel også blitt litt for vanlig å unnskylde de stridende parter med en tredjeparts handlinger. I Israel Palestins saken er det vel slik at vestlige land i stor grad har brukt masse penger på å bygge opp infrastruktur, bygninger og adminsitrasjon som gang på gang har blitt lagt i grus. Det er ikke mange bedrifter som hadde godtatt at man så til de grader har måttet vinke farvell til sine investeringer. 

Men midtøsten er jo langt mer enn disse to stridende partene, de er både arealmessig og folketallsmessig nesten marginale i regionen. Men det er jo som man sier, liten tue kan velte stort lass.

Kommentar #91

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder elendigheten i Midtøsten så har vi den vestlige verden det meste av skyld og ansvar. Jeg tenker på jødeforfølgelsen, kolonimaktenes herjing, inkludert Palestina tilrotingen.

Vesten har hatt en finger med i historien og har vært invitert inn også til å runde av for å lede inn i fremtiden. Det har vært rikelig chanser for alle parter til å få slutt på konfliktene men det har alltid manglet vilje på begge sider. De er mer interessert i å sitte og vente på at den andre kneler. Partene mangler betydelig grad av realisme i sin tilnærming. 

Kommentar #92

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
For hvor lenge skal noen ha ansvar for sine forfedres handlinger. Det er ikke de samme som styrte i 1950 som styrer i dag. Er det riktig at du og jeg skal føle noe som helst ansvar for hva som skjer i midtøsten? Selv nasjonal skyld i form av hva våre politikere har dratt landet inn i av krigshandlinger kan vanskelig lempes over på folkets følelser av skyld. Den skylden må nasjonen og de politikerne som to besluttningene ta.

Det er noe av det samme jeg vil fram til når jeg i kommentar 82 skriver:

"Filosofisk som tilskuer er slikt av interesse. Men pragmatisk som deltaker kan vi ikke filosofere oss til undergang."

Livet må forstås i fortiden, men leves i fremtiden var det, var det en kjent person som sa. Det betyr vel at vi i fremtiden bør ta hensyn til erfaringen i fortiden. Det med å ta ansvar i denne sammenhengen er det vel ingen fasitsvar på.

En digresjon: Nå skal jeg på dialogmøte og høre på Anne Sender. Gleder meg. Kanskje jeg får svar på hva en semitt er, og et Abrahams barn? Hva er hun?

Kommentar #93

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Robin? Islam er skrekkens religion

Publisert rundt 7 år siden

Hva mener du med det?

Kommentar #94

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
GT er en historiesamling om hendelser og mennesker der også kriger og det som følger med er viktig for å få oversikt over historien om land og folk.

Herstad går laaangt over streken ved å kalle meg "et skoleeksempel" på hvordan voldelige fanatikere blir skapt.

Jeg vil heretter bli hakket krassere i møte med slikt grums.

Dette er en grei presisering, men det var altså ikke hva du skrev i din forrige kommentar:

"IKKE hva det gamle testamentet beskriver fra jødenes historie og hvordan Gud måtte stoppe ondskapen med makt."

Holt bruker den kjente teknikken med å heve stemmen når han blir avslørt.

Nei Holt. Påkallelsen av Gud for å legitimere mord og massakrer samsvarer dårlig med å hevde at du kun følger Jesus sine kjærlighetsbud? Holts tankegang ligger mye nærmere fundamentalistiske islamister enn han ønsker å vedkjenne seg.

Kommentar #95

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Og det spør du om?

Publisert rundt 7 år siden

Beklager sent svar.

Konteksten er nåtidens uroligheter og terror, som angår oss. Det jeg så forholder meg til er behandlingen av menneskene i de toneangivende muslimske landene, der rettssystemet er tilpasset religionens lover og påbud, og som derved blottlegger denne skrekken for oss. Et lite eksempel: en småjente som blir voldtatt av flere menn, blir dømt til døden og steinet som forførende hore. Er ikke slikt skrekkinngytende nok?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere