Leif Halvard Silli

69

Sminkeboksen gjer jentene til skulevinnarar

Publisert: 17. mai 2015

Regla går slik:

  • Jenter nyttar alt for mykje tid med pudderdåsen og sminkeboksen framfor spegelen. Dersom dei i staden hadde studert og lese, kunne dei ha fått mykje betre karakterar. Desse påstandane var for ikkje lenge sidan ein seriøs debatt her i Noreg.
  • Jenter slankar seg for mykje . Slankig fører til anoreksi. Og slankinga kjem av «kroppspresse». Me har fått eit jentefiendleg samfunn.

Og so vidare. Me kan regla utanåt.

Men er det då ikkje noko positivt med den feminine sida av jentene våre? Er det feminismen – politikken – som lyfter jentene fram, som gjer dei til skulevinnarar?

Her er ein annan påstand: Det er nettopp den feminine kvinnekulturen som gjer kvinnene til vinnarar i dagens samfunn.

Den feminine kvinnekulturen handlar om sjølvkontroll og disiplin: Du må øva deg i å eta litt mindre, for å halda deg slank, øva deg i å stå i mot presset. Forsaka noko for å oppnå ein sunnare og meir ideell kropp. Forsaka ting i det daglege for å nå eit langsiktig mål. Dagleg pynta deg for å kunna skapa illusjonen om eit perfekt ytre. Du må stå på.

Forsking på dette med viljestyrke har vist at me kan tolka viljestyrken som ein muskel – vi menneske har ein «viljestyrkemuskel». Når me trenar denne muskelen på eitt felt, så vil den viljestyrken me opparbeider oss (til dømes når det gjeld det å halda oss borte frå mat som gjer oss feite) gjeva oss meir styrke til å stå i mot freistingar også på andre område i livet. Med andre ord: Dersom du vert flinkare til å halda ut med å berre eta den sunne maten som gjev deg ein slik kropp som du ynskjer deg og gjerne òg vert flinkare til å trena – og til å pynta deg, so opparbeider du deg samstunden auka evna – meir viljestyrke – på andre felt i livet. Slik som til dømes når det gjeld utdanning.

Påstanden min er difor at når jenter forsakar/seier nei til matvarer og livssstil som hindrar dei i å nå den kroppsfasongen dei ynskjer, so opparbeider dei seg samstundes ein auka viljestyrke som gjer dei flinkare til nå måla sine også på andre felt i livet.

Kort sagt: Sminkeboksen skapar skulevinnarar.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere