Mads Tore Tengesdal

41

Er vi forberedt for den tredje verdenskrig?

En teori er at Israel og deres naboer vil være fokus for den tredje verdenskrig (ref. Esekiel 28:24-26), og at Israel da vil seire og bo trygt deretter. Jeg tror på denne profetiske teorien.

Publisert: 16. mai 2015

Esekiel 28:24-26 "Til Israels hus skal det aldri mer komme torner som river og tistler som stikker, fra alle nabofolk som forakter dem. Da skal de kjenne at jeg er Herren Gud. Så sier Herren Gud: Når jeg samler Israels hus fra alle folkene som de er spredt blant, da vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på folkeslagene. De skal få bo i landet sitt, det som jeg ga min tjener Jakob. Der skal de bo trygt, bygge hus og plante vinmarker. De skal bo trygt når jeg feller dom over alle nabofolk som forakter dem. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud".

Tar vi utgangspunkt i denne teoerien og vet at Midtøsten allerede står i flammer, kan vi anta at det ikke er så mange år igjen før denne krigen blir utkjempet.

Historiker Hans Bratterud har viet store deler av sitt liv til å analysere Bibelens profetier i historisk sammenheng, og for dere som tror på denne teorien kan det være nyttig å se følgende video: Nedtelling til Harmageddon, den tredje verdenskrig 

Anbefales.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, men les forhistorien til teorien?

Publisert rundt 6 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

En teori er at Israel og deres naboer vil være fokus for den tredje verdenskrig (ref. Esekiel 28:24-26), og at Israel da vil seire og bo trygt deretter. Jeg tror på denne profetiske teorien.
____________________________________________________________

Vel, som du sier er det en teori, men Bibelen bygger aldri på teorier, men på skriftlige opplyninger. Esek.28.24 begynner med “å si”:Til Israels hus skal det aldri mer komme torner som river og tistler som stikker… Her må du se på begrunnelsen til et slikt utsagn?

Utsagnet her har sin begrunnelse i en tidligere historie om at slangen narret kvinnen (her Eva) til å spise av treet midt i hagen; Og til mannen sa han: «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Osv. (1.Mos.3.2-18)

Du kan bedømme dette ut fra Jes.5.3-7 og se om dette er oppfylt?

v6-7: Jeg skal gjøre den til ødemark (vingården). Den skal ikke beskjæres og lukes mer, men torn og tistel skal gro. Og jeg skal nekte skyene å la regnet falle på den. (Åp.11.6)
For vingården til Herren over hærskarene, det er Israels hus
, og menneskene i Juda er hans kjæreste hage. Han ventet rett, men se, det kom blod, rettferd, men se, det kom skrik!

(Se også som forhistorie til det du nevner, i Jes.7.18-25 (landet blir til torn og tistel - som fortsetter i Jes.8.1-10), Jes.32.10-15, Hos.10.7-10 Israel blir tuktet, Jes.9.16-19, Jes.10.17-18- 22 Israel blir til lys og helliges. Anbefales

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

... fra alle nabofolk som forakter dem.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vel, som du sier er det en teori, men Bibelen bygger aldri på teorier, men på skriftlige opplyninger. Esek.28.24 begynner med

Da lurer jeg på hvorfor du bevisst utelot siste del av den første setning: "fra alle nabofolk som forakter dem".

Du utelot altså et av de viktigste hovedpoengene i Esek 28:24-26, og laget deretter en meningsløs analyse av torner og tistler som egentlig ikke har noe med innlegget å gjøre.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Enkelt å forklare

Publisert rundt 6 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

Da lurer jeg på hvorfor du bevisst utelot siste del av den første setning: "fra alle nabofolk som forakter dem".

Du utelot altså et av de viktigste hovedpoengene i Esek 28:24-26, og laget deretter en meningsløs analyse av torner og tistler som egentlig ikke har noe med innlegget å gjøre.
____________________________________________________________

Grunnen er at jeg ikke trengte flere ord til de opplysningene jeg gav om forhistorien til at det aldri mer skulle komme torner og tistler som stakk Israels hus... det er en direkte bekreftelse på at landet igjen blir lagt øde. Din tilføyelse om alle nabofolkene som forakter dem kommer jo bare som enda en bekreftelse på at de blir foraktet, også etter at Israel kommer tilbake igjen og skal bo der trygt, etter at alt tornekrattet er fjernet en gang i fremtiden? (Luk.6.43-45, Jes.5.3-7) Se Jerusalems nød og frelse, Jes.33.

Gud er jo en mester til å bo i tornekratt, han stod jo frem i en tornebusk som stod i brann?

Det er jo ikke slik at om Israel blir angrepet i de nærmeste årene vil kunne bo der trygt, den teknologien er ikke kommet enda hvor Israel er en fortærende ild? (Jes.33.14) Så lenge Israel røver jorden fra sitt broderfolk (Juda) vil nok Gud straffe dem for at de ikke heller bygger opp landet sammen med dem og skaper fred.

Jes.5.8 Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker helt til det ikke er plass igjen og dere er de eneste som er bosatt i landet!
Mi.2.2: Markene de har lyst på, røver de, husene tar de, og de tvinger under seg mannen og hans hus, bonden og eiendommen hans.

Kanskje er det derfor Gud egger på dem nabofolket sitt? (Jes.33.14-16)

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Grunnen er at jeg ikke trengte flere ord

Vrøvl (... som vanligt).

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Og?

Publisert rundt 6 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

Vrøvl (... som vanligt).
_______________________________

Hva var hensikten med tilføyelsen : "fra alle nabofolk som forakter dem". ?

Står det ikke i neste vers: Så sier Herren Gud: Når jeg samler Israels hus fra alle folkene som de er spredt blant, da vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på folkeslagene. De skal få bo i landet sitt, det som jeg ga min tjener Jakob.

Hvorfor unnlot du å nevne dette? Hvor har tjeneren Jakob blitt av? Forklar gjerne vrøvlet ditt, så skal jeg kunne forklare mitt, ehh, bibelens.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Uvilje mot å diskutere egen tråd?

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er noe forundret over noens debattferdigheter, og som eneste tilsvarer på denne tråden her, stusser jeg over måten en debatt åpnes på, og med en gang stenges igjen fordi man ikke får det svaret man ønsket seg? Og avfeier det hele som tøv eller vrøvel, selv om man siterer fra skriften aldri så mye....

Trådstarter må anse seg selv til så mye bedre vitende, og ha så stor tro på at videoen av Hans Bratterud inneholder så mye av virkeligheten innenfor Bibelen, at andre alternativer derfor blir uinteressante?

Jeg vet at mange anser Israels okkupasjon av palestinske områder som Israels endelige tilbakevending til sitt land. (Punktum!?) Da kan jeg fortelle at det er dratt forhastede slutninger. Israel skulle ikke komme tilbake til sitt land slik det her er blitt gjort. Noen innvendinger mot dette? (Les Jes.49.6 - 26 - hjem fra fangenskapet , Sak.10.3-12 Israel samles igjen, Hos.11.11.

Det ingen later til å ha fått med seg er at Jakob (Israel) reiste ned til Egypt og døde der. (Apg.7.15, 1.Mos.46.1-4, 1.Mos.49.29-33 (Jakob dør og blir gravlagt) Gravstedet er en dal, jefr. Esek.37.1-14; de døde knoklene blir levende igjen, Israel kommer tilbake til Israel. - Israel og Juda blir forent og tar seg en felles konge og er ikke lengre delt slik som nå. (Esek.37.27) - Her bommer Bratterud kollosalt ved å si at Israel skal sikre landet sitt ved krig - det er aldeles absurd og snål tankegang. Jes.11.12-14 handler om fredskongen og ikke krigerkongen i Dan.11.3. (Mine innlegg om torn og tistel er aldeles riktige, og man må følge utviklingen som er en rød tråd.)

Bratterud blander sammen forskjellige hendelser i Bibelen, jødene skal slettes ikke eie Israel for seg selv, det blir deres billett til Egypt, før de dør der med sine fedre. (Se Apg.7.15, 1.Mos.46.4,30 - 1.Mos.46.29-33, 1.Mos.45.28:

«Dette er stort!» sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå! Jeg vil reise og se ham før jeg dør.» (Heb.11.21)

Av respekt for bibelens uutgrunnelige ord, leser jeg sjeldent forførende bøker av predikanter, eller videoer som skal prøve å fortelle menneskene sannheten. En ulempe har de alle, de mangler oversikten, og også forståelsen om hva som ekte har skjedd og ikke skjedd, men sånn er det bare.

Forøvrig er Israel forpliktet til å sette seg inn i kongeloven, ellers vil de miste landet sitt igjen, og dette er ikke vrøvel det heller;

Kongeloven

Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, når du inntar det og bosetter deg der, og du så sier: «Jeg vil innsette en konge, slik alle folkeslagene omkring meg har gjort», 15 da kan du innsette en konge, en mann som Herren din Gud vil velge seg ut. En av dine landsmenn skal du innsette som konge. Du må ikke ta en fremmed, en som ikke er din landsmann. 16 Men kongen må ikke skaffe seg mange hester og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester (krigsfolk), for Herren har sagt: «Dere skal aldri dra tilbake den veien igjen.»* 17 Kongen skal heller ikke ta seg mange koner slik at han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull i store mengder.
18 Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. 19 Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene og leve etter dem, 20 så han ikke i sitt hjerte setter seg høyere enn landsmennene sine og ikke viker av fra budet, verken til høyre eller venstre. Da skal han og hans etterkommere ha kongsmakten i Israel i lange tider.

(* Jes.31.1-3 Gud lar ulykken komme over de som drar ned til Egypt for å hente hjelp)

Forskriftene Israel må følge, og hva som skjer hvis de ikke følger dem (3.Mos.26.)

Ulydighet og forbannelse i 5.Mos.28.15-68. (1.Mos.9.25)

Alt sammen bra å lese til å få litt mer forståelse over Israels skjebne…

Kommentar #7

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Vrøvl

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er noe forundret over noens debattferdigheter, og som eneste tilsvarer på denne tråden her, stusser jeg over måten en debatt åpnes på, og med en gang stenges igjen fordi man ikke får det svaret man ønsket seg? Og avfeier det hele som tøv eller vrøvel, selv om man siterer fra skriften aldri så mye.

Det hjelper lite å sitere fra Bibelen når man plukker Bibelvers slik man plukker frukt fra et tre, uten den minste sammenheng og systematisk fornuft.

Slikt er vrøvl, som også kan defineres som tullprat, sludder og vås.

Jeg har ingenting imot andre meninger, men jeg har imot meningsløst tullprat.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ser at du mener det, men...

Publisert rundt 6 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

Slikt er vrøvl, som også kan defineres som tullprat, sludder og vås.

Jeg har ingenting imot andre meninger, men jeg har imot meningsløst tullprat.
________________________________________________________________

Jeg mener det samme om din fremstilling, det er et enda større vrøvel og vås, fordi Bibelen er ikke fremstilt som noen vanlig bok som er fortalt i sammenheng. (Se Luk.1.1-3) Den gir deg bare usammenhengende glimt av virkeligheten, og du vil bare fortsett å forstå den stykkevis og delt. Heldigvis finnes det noen som ser dette, men får ikke gjennomslag for horden med spåkristne... - men samme det vel.... noen ser ikke skogen for bare trær... Din kommentar viser i alle fall at din bibelforståelse kunne godt klart seg uten Bibel.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere