David Lindhjem

30

Skjøgen Babylon den store identifisert? -Del 1 av 3

Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland

Publisert: 14. mai 2015

Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært "dødelig såret" i ca. 100 år.

I Åpenbaringen 17 og 18 blir det fortalt enda en historie gjennom symbolikk av kvinne som rir dyret. Johannes beskriver henne som en forførerisk skjøge som sitter ved store vann (folkemengder). Hun er selve kilden til "vredesvinen" som hedningefolkene drikker av, og kjøpmennene i verden gjør seg rike av hennes "overdådige vellevne".

Dyrets rike vil helt i endens tid vende seg mot skjøgen, hun vil til slutt blir dømt av Gud og ødelagt, det er dyret selv som utsletter henne:

"...dyret, ..skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger." (Åp.17:17-18)

Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma.

Kvinnen og dyret:

 ”I Ånden førte han meg ut i ørkenen, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr". (Åp.17:3)

Skjøgen rir altså det islamske imperium og hennes hemmelige "kode navn" blir nevnt i vers 5:

"På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden"  (Åp.17:5)

Det står at navnet har en skjult mening. For å forstå hvorfor Johannes bruker "Babylon den store" som kodenavn, så må vi forstå betydning av selve navnet og hvor det stammer fra.

Det gamle Babel

Babylon har sin opprinnelse fra gamle Babel by som ligger i dagens Irak. Babylon kommer fra ordet Babel, som betyr forvirring. I 1 Mosebok leser vi om Nimrod som var jordens første Konge etter syndefloden. 

Nimrod gjorde opprør mor Gud og byen Babel var en del av hans rike. På den tiden talte alle mennesker samme språk og de bygde det berømte himmelhøye babels tårn. Folk reiste som pilegrimer til byen for å tilbe avgudene.

Men etter en tid grep Gud inn og forvirret folket med å gi dem forskjellige språk. Språkforvirringen resulterte i at folket ble spredt og fra tiden etter syndefloden har babels tårn blitt symbolet på menneskelig hovmod og avgudsdyrkelse.

Avgudsdyrkelsen handlet om mange ting, men det handlet i stor grad om tilbedelse av himmellegemer. De tilba sola, månen og stjernene, og når Gud spredte folkene fra Babel, fortsatte de med avgudsdyrkelsen i områdene de flyttet til. Dette gikk i arv opp gjennom historien og Bibelen kaller dette for baal dyrkelse.

Avgudsdyrkelsen sto sentralt i de påfølgende imperiene i Midtøsten. De hadde forskjellige navn, men det var spesielt ett fellestrekk som gikk igjen hele veien, nemlig halvmåne og stjerne symbolet.

Relieff fra ca. år 2100 f.kr. av Sin / Nanna som er månegud i mesopotamisk og sumerisk mytologi og gudeverden.

Alle de hedenske rikene som forfulgte Israel dyrket himmel guder, og bruken av halvmåne og stjerne symbol sto sentralt hele veien.

I Egypt var det bl.a. tilbedelse av månegudinna Isis og andre stjerneguder. Her ser vi Isis med horn og stjerne på hode, som er et gammelt halvmåne symbol.

Babylons betydning

Så Babylon er kjent for forføreriske avgudsdyrkelse og Bibelen kaller dette for hor. Som vi vet ble Israel tatt til fange og bortført av Nebukadnesar til det babylonske riket i det sjette århundre før Kristus, navnet har siden den gang blitt brukt som bilde og utrykk på hedenske samfunn som bedriver forførelse, avgudsdyrkelse og forfølgelse av Guds folk.

Jøder og de første kristne kalte byen Roma for Babylon, det var fordi Roma var episentret for avgudsdyrkelse og umoral på den tiden. Samtidig  så var byen hovedstaden i Romerriket som også forfulgt Israel og de kristne.

I Peters første brev refereres det til en by med kodenavnet Babylon. Det er stor enighet om at Peter siktet til det hedenske Roma, derfor er det ikke så rart at mange har trodd at den hemmelige babylonske byen som omtales i Åpenbaringsboka også er Roma.

I Studie Bibelen hvor Toralf Gilbrant var redaktør, diskuteres temaet ganske omfattende og sier følgende:

”Babylon den store” i Åpenbaringen kan være byen Roma eller en annen by Rom er bilde på som fremstår i endens tid, og som da er verdenshovedstad til forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse.

Selv om redaksjonen var temmelig overbevist at Rom var Skjøgen, gav de altså åpning for at det kunne være en annen by som ville framstå som verdenshovedstad for avgudsdyrkelse og forfølgelse helt i endens tid.

I dag kan alle som vil se at Roma ikke lenger er episentret for hedensk avgudsdyrkelse og forfølgelse slik det var under Romerriket for ca. 2000 år siden.

1. Skjøgen er kilden til den største avgudsdyrkelsen i endetiden

Den hemmelige Babylon som det siktes til i Åpenbaringsboka som rir dyret, er en endetids Babylon. Det er derfor verken dagens Roma eller det gamle Babylon det siktes til.

"Med henne har jordens konger drevet hor...." (Åp.17:2)

Hor er bilde på avgudsdyrkelse, så det er helt klart at stedet er kilden til en en form for avgudsdyrkelse.

Horen har følgene påskrift på pannen:

På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: ”Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden.” (Åp.17:5)

At hun er "moren" til alle horene og styggedommene på jorden betyr ikke at hun bokstavelig talt er moren til all avgudsdyrkelse i verden.

Dette er helt et vanlig Midtøsten uttrykk og betyr at hun er stor og representerer den største avgudsdyrkelsen.  Akkurat som ”alle krigers mor” og "alle bombers mor" betyr det største i sitt slag,  betyr "alle horers mor" at hun representerer den største horen/avgudsdyrkelsen på jorda.

Verset er derfor veldig konkret, fordi den hemmelige Babylon det siktes til er ikke bare kilden til en stor avgud, men hun er kilden til den største avgudsdyrkelsen på jorda.

Spørsmålet er da: Hvilken by eller område er selve episentret for den største avgudsdyrkelsen på jorda nå i endens tid? Er det Roma eller New York?

Vi kan i dag se at kvinnen rir det islamske imperium, og islam er verdens største religion etter kristendommen. Hver dag vender milliarder av mennesker seg mot Mekka fem ganger om dagen når de bøyer kne for å be. 

Mekka er stedet hvor Muhammed ble født og er den helligste byen innen islam etter Medina. Saudi Arabia og Mekka er selve kilden og hovedstaden for den klart største avgudsdyrkelsen nå i vår tid. Og ikke bare i vår tid, islam er verdens største avgudsdyrkelse i hele historien!

Alle byers mor

Selve navnet Mekka betyr faktisk ”byenes mor" og refereres til dette i Koranen(Sure 6:92 og 42:5). Med utrykket "byenes mor” så menes det selvfølgelig at hun er den største og helligste byen på jorden. Koranen og muslimene bekrefter Mekka som den største byen på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

Og ironien er at Mekkas rolle som den viktigste byen innen islam, har gjort at navnet benyttes som begrep for å beskrive andre steder av stor betydning i vår del av verden også. F.eks. så er byen Nashville countrymusikkens Mekka og byen Las Vegas er gamblernes Mekka. Hele verden bruker navnet Mekka for noe som er størst innen sin sjanger.

Det er kun muslimer som har adgang til byen, brytes dette straffes en hardt og det kan ende med døden. 

Apostelen Peter kalte som sagt byen Roma for Babylon i det første århundre fordi det var episentret for hedenske avgudsdyrkelse og hovedstaden i Romerriket som var redskapet til djevelen i sin forfølgelse av  Guds folk på den tiden.

Mekka og Saudi Arabia er på samme måte vår tids Babylon. Det er selve arnestedet til det antikristelige islam som har skapt det islamske monstret som kalles Dyret i Skriften.

Kalifatets mål og hensikt

Som vi husker, så spredte Gud folkene fra det opprinelige Babylon når de bygde babels tårn. Han forvirret dem med forskjellige språk som igjen resulterte til landegrenser mellom folkene. Med andre ord er landegrenser mellom forskjellige folkegrupper Guds ordning.

 Og det er dette islam reverskjerer, det hvisker ut landegrenser og samler flest mulig nasjoner inn i sitt kalifat med en kultur, sharia og språk (arabisering). Dette bekrefter hva som ligger bak, nemlig opprør mot Gud. 

Mange har hevdet at endetidens Babylon vil forsøke å samle jorden under en religion og ett språk. Dette stemmer overens med islams målsetting, som er å samle hele verden i ett islamsk kalifat med sharialover og arabisk språk. 

Som vi har sett har alle de hedenske rikene som forfulgte Israel tilbet himmel guder.

Og hva er det muslimene tilber? Jo de tilber måneguden Allah. Islam er en fortsettelse av avgudsdyrkelsen som har godt i arv fra gamle Babel by hvor de tilba måneguden Sin/Nanna eller Baal tilbedelse som Bibelen kaller det. 

Og vi kan se hovedsymbolet til islam på flaggene til muslimske land og på toppen av moskeer over hele verden.  Faktum er at Islamsk tro inneholder en salig blanding av forvrengt Bibel historie og hedensk baal dyrkelse.

Akkurat som folket reiste som pilegrimer til det gamle Babel, gjør muslimer det samme i dag. Muslimene er pålagt å gjennomføre en pilegrimreise til Mekka i løpet av livet som en lydighets handling til Allah.

https://www.youtube.com/watch?v=KGukAoiGhZU

Tilbedelsen i islam er rettet mot den svarte steinen som befinner seg inne i det som heter Kaba. De hevder og tror at steinen var en stjerne som falt ned fra himmelen.

Men hvorfor går muslimene i sirkel rundt denne steinen? Jo de tror at de blir renset fra all synd det har begått frem til den dagen når de utføre det som kalles Hajj, som er å gå syv runder rundt Kaba og berøre steinen.


Palestinernes president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Khaled Meshaal foran den svarte steinen inne i Kaba  9. februar 2007. (Suhaib Salem / Reuters)

Stjernen/steinen som de tror falt fra himmelen, er plassert hjørnet av Kaba. Den regnes som Allahs høyre hånd på jorda og renser muslimene fra deres synder.

Sannheten er at islam har byttet ut Guds Høyre Hånd, Hjørnesteinen og Soningsofferet Jesus Messias, med en annen hjørnestein som falt ned fra himmelen. Så Mekka med sine 1.5 milliarder tilbedere, er virkelig den største skjøgen av alle skjøger i Guds øyne.

Ellers kan vi registrerer at  byggverk er pyntet med gull og sølv og er full av blasfemiske og spottende uttalelser sett med bibelske øyne. Det blir behandlet som om det var en kvinne, og har en massiv port laget av rent gull som bokstavelig talt kalles Bab-Illah (Babel) ”Gaten til Allah”!

Lenge før islams grunnlegger Muhammed ble født var Kaba hjemmet til 360 guder. En av idolene var måneguden, han ble ansett for å være den mektigste guden av araberne. Han hadde flere navn, men ble ofte kalt "al ilah" eller "gud", poeter kalte ham Allah. Faktisk ble Kaba kalt "Allahs hus" før Muhammed ble født fordi han var sjefs guden for Kaba. Idolene ble kalt døtrene til Allah i pre-islamsk tid og symbolet hans var halvmåne. 

Konklusjon

Det vi har sett hittil er at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av "Babylon den store" mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er om dette bare er en tilfeldighet?

Avsnittet gir oss mange flere kjennetegn, som bl.a. at hun er rik og at hun holder til i en ørken. I del 2 skal vi eksaminere beskrivelsene å se om Saudi Arabia og Mekka virkelig passer inn hele veien.

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Selve navnet Mekka betyr faktisk "byenes mor" og refereres til dette i Koranen(Sure 6:92 og 42:5)

Dette er feil:

"The ancient or early name for the site of Mecca is Bakkah (also transliterated Baca, Baka, Bakah, Bakka, Becca, Bekka, etc.).[15][16][17] An Arabic language word, its etymology, like that of Mecca, is obscure.[18"

...og:

"Other references to Mecca in the Quran (6:92, 42:5) call it Umm al-Qurā (أم القرى), meaning "mother of all settlements."[20"

http://en.wikipedia.org/wiki/Mecca

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Babylon kommer fra ordet Babel, som betyr forvirring.

Også feil:

"The Greek form Babylon (Βαβυλών) is an adaptation of Akkadian Babili. The Babylonian name as it stood in the 1st millennium BC had been changed from an earlier Babilli in early 2nd millennium BC, meaning "Gate of God" or "Gateway of the God" (bāb-ili) by popular etymology.[5] The earlier name Babilla appears to be an adaptation of a non-Semitic source of unknown origin or meaning.[6]"

...men:

"In the Hebrew Bible, the name appears as בָּבֶל (Bavel; Tiberian בָּבֶל Bāvel; Syriac ܒܒܠ Bāwēl), interpreted in the Book of Genesis (11:9) to mean "confusion" (viz. of languages), from the verb בלבל bilbél, "to confuse"."

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Litt forvirrende...

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Det vi har sett hittil er at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av "Babylon den store" mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er om dette bare er en tilfeldighet?

Avsnittet gir oss mange flere kjennetegn, som bl.a. at hun er rik og at hun holder til i en ørken. I del 2 skal vi eksaminere beskrivelsene å se om Saudi Arabia og Mekka virkelig passer inn hele veien.

Jeg synes å huske at det er i Tyrkia som Satan har sin trone? Hvorfor  har det nå blitt Mekka?

Det er også noen som ikke er særlig glad i paven, de kaller han både det ene og det andre...

Nei, det er ikke så lett bestandig, men interessant er det det du skriver...

Jeg er glad jeg er på vinnerlaget...

Kommentar #4

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Mother of all settlements

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Other references to Mecca in the Quran (6:92, 42:5) call it Umm al-Qurā (أم القرى), meaning "mother of all settlements.

"Mother of all settlements" betyr nettopp "alle byers mor" !

Kommentar #5

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Bilbél, "to confuse" / Babilli "Gate of God"

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"The Greek form Babylon (Βαβυλών) is an adaptation of Akkadian Babili. The Babylonian name as it stood in the 1st millennium BC had been changed from an earlier Babilli in early 2nd millennium BC, meaning "Gate of God" or "Gateway of the God" (bāb-ili) by popular etymology.[5] The earlier name Babilla appears to be an adaptation of a non-Semitic source of unknown origin or meaning.[6]"

...men:

"In the Hebrew Bible, the name appears as בָּבֶל (Bavel; Tiberian בָּבֶל Bāvel; Syriac ܒܒܠ Bāwēl), interpreted in the Book of Genesis (11:9) to mean "confusion" (viz. of languages), from the verb בלבל bilbél, "to confuse"."

Dette er riktig, ser ingen motsetning i dette til det jeg har skrevet. Det bare bekrefter det jeg har forklart i kronikken.

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
"Mother of all settlements" betyr nettopp "alle byers mor" !

Ja, men det er ikke Mecca som betyr dette. Det er Umm al-Qurā

Kommentar #8

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes å huske at det er i Tyrkia som Satan har sin trone? Hvorfor har det nå blitt Mekka?

"Satans trone" og "Babylon den store" er ikke det samme.

Dyrets rike får Satans trone som er i dagens Tyrkia, mens skjøgen Babylon den store er kilden til vredesvinen som folkene i dyrets rike drikker av. Det er skjøgen som påvirker og som skaper monstret med sin avgudsdyrkelse.

"For Gud ga dem (skjøgen og ti konger i dyrets rike) i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger." (Åp.17:17-18)

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Du har vel hørt om meteoritter.

Kommentar #11

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Forvirret?

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, men det er ikke Mecca som betyr dette. Det er Umm al-Qurā

Koranen referer stedet for hvor Mekka ligger med "Ummal-Quera" som betyr "alle byers mor".

Da blir vel ikke feil å si at Mekka referers som "alle byers mor"?! 

Eller er det jeg som er lettere forvirret ?

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Da blir vel ikke feil å si at Mekka referers som "alle byers mor"?!

Eller er det jeg som er lettere forvirret ?

Du var nok lettere forvirret ja, men det ser ut som du er i ferd med å få oversikt :-)

Riktig, Mekka betyr ikke "alle byers mor, men noen betegner Mecca som "alle byers mor".

Men i den store sammenheng er disse små faktafeilene ubetydelige. Langt farligere er denne ideologien du lanserer hvor nålevende personer, bl.a mine naboer, identifiseres med Antikrist.

Du representerer en avskyelig form for religion som heldigvis neppe får noe innpass verken hos norske kristne eller muslimer. Du bruker en retorikk som er til forveksling lik hva ISIL benytter for å rettferdiggjøre sine forbrytelser.

Kommentar #13

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Fallende stjerne

Publisert nesten 6 år siden

Satan / kongen av Babel / Antikrist referes som fallende stjerne av Jesaia 14:

"Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: «Til himmelen vil jeg stige opp;høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord."

Dommern 8 beskriver Gideons seier over de arabiske kongene, og Gideon er der er forbilde på Messias når Han kommer tilbake å knuser Israels fiender i endens tid. Avsnittet forteller at de arabiske kongene hadde på seg halvmånemykker og ordet brukt for halvmåne er Saharon, som bokstavelig talt betyr halvmåne. Ordet kommer fra roten av Sahar, som bokstavelig talt blir brukt som navn på Satan i Jesaja 14 som  er frasen Hilal Ben Sahar. Hilal , eller heylal , er ordet som King James bruker for Lucifer. Det fulle uttrykket betyr faktisk "morgenstjernen / halvmåne", og er som vi vet selve symbolet på islam. Med andre ord, er symbol på islam og navnet på Satan ett og det samme. Dette er et veldig tydelig hint til den åndelige opprinnelsen til islam og Antikrist.

Kommentar #14

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Nyanser

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Riktig, Mekka betyr ikke

Poenget er at Koranan referer til byen som "alle byers mor" som betyr den største. Og Vesten har adopteret navnet Mekka for noe som er størst innen sin sjanger.

At du mener det er avskyelig å avsøre islams sanne vesen, kan jeg forstå så lenge du tror islam er fredens religion. Minner om at de som advart mot nazismen på 30-tallet, ble også æreskjelt og beskyldt for å spre hat og frykt på den tiden, men etter krigen ble de sett på som helter.

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Minner om at de som advart mot nazismen på 30-tallet, ble også æreskjelt og beskyldt for å spre hat og frykt på den tiden, men etter krigen ble de sett på som helter.

Vel, det er ikke blandt dem som advarte mot nazismen vi finner din type hatretorikk.

Kommentar #16

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, det er ikke blandt dem som advarte mot nazismen vi finner din type hatretorikk.

Du må skille mellom krass kritikk av islam som system og muslimer som mennesker. Muslimer er 100% likeverdige mennesker og er elsket av Gud, men islam er bensinen som driver muslimer til hellig krig. Så hvis mann virkelig elsker muslimer, ja så hater mann islam.

Hvis mann virkelig elsket det tyske folket under andre verdenskrig, ja så hatet mann nazismen. Hvis du virkelig elsker folket i Nord-Korea, så hater du kommunismen.

Håper dette kan være med å oppklare din forvirring rundt dette.

Går ikke videre i denne diskusjonen her nå, dette er ikke trådens tema. 

Ha en riktig fin Kristi Himmelfartsdag!

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Du må skille mellom krass kritikk av islam som system og muslimer som mennesker. Muslimer er 100% likeverdige mennesker og er elsket av Gud, men islam er bensinen som driver muslimer til hellig krig. Så hvis mann virkelig elsker muslimer, ja så hater mann islam.

Første setning er jeg helt enig i, men dette skillet makter ikke du å forholde deg til. Det er ikke "krass kritikk av islam som system" å karakterisere alle muslimer som følgere av Antikrist.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Første setning er jeg helt enig i, men dette skillet makter ikke du å forholde deg til. Det er ikke "krass kritikk av islam som system" å karakterisere alle muslimer som følgere av Antikrist.

Jeg klarer ikke å dra noen egen slutning her så jeg spør heller, forsøker du å antyde at trådstarten er et forsøk på demonisering av islam og muslimer?

Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
demonisering av islam og muslimer?

Ikke helt sikker. Er det vanlig å oppfatte Antikrist som en demon? :-)

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Del 1, Skjøgen Babylon den store identifisert?

Publisert nesten 6 år siden

Jeg er mest fristet til å vente med å kommentere før jeg har lest alle delene, ellers kan det lett oppstå forvirring om identifiseringen. Mye av innholdet i del 1, bærer preg av en avsporing fra selve skriften, men det kan jo hende at trådene samles sammen i det avsluttende kapittel i del 3 som mange av romanene har lett for å gjøre med hensyn til spenningsmomentet for leserne.

Vil bare for ordens skyld nevne at uansett hvordan utfallet av del 3 vil utarte seg med hensyn til overnevnte moment, så har Bibelen allerede i sitt opphav identifisert skjøgen, selv om det står at den er hemmeligholdt, så er hemmeligholdelsen røpet for at ingen skal overgå Gud i planleggingsfasen.

Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke helt sikker. Er det vanlig å oppfatte Antikrist som en demon? :-)

Ja det tror jeg er en alminnelig sannhet. 

Kommentar #22

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Langt farligere er denne ideologien du lanserer hvor nålevende personer, bl.a mine naboer, identifiseres med Antikrist.

Du representerer en avskyelig form for religion som heldigvis neppe får noe innpass verken hos norske kristne eller muslimer.

Jeg syns Davids innlegg var interessant (igjen).

Uansett hvem som kommer med de forskjellige "ideologiene" er det viktig å selv bedømme hva som virker å kunne være riktigst. Det er når man blindt følger kun en av disse "ideologiene" uten selv å tenke at det kan bli farlig. Alt skal prøves før det godkjennes. :-)

Det å si at David representerer en avskyelig form for religion er nokså meningsløst ut fra en presentert teori om endetiden.

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det å si at David representerer en avskyelig form for religion er nokså meningsløst ut fra en presentert teori om endetiden.

Vi har religionsfrihet i Norge og vi må bare erkjenne at begge se store, norske religionene innbefatter personer som går rundt og tumler med disse tankene.

Men når disse ideene blir implentert i retorikken for å skape hat mellom nålevende folkegrupper, burde kristne, muslimer og andre føle ansvar for å reagere.

Jeg kan bare håpe at tilhengerne de mer vanvittige variantene av disse trossystemene, tross alt hører på Kjell Kristensen og avstår fra å peke ut "syndebukkene"?

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Nattehimmelen tatt i betraktning...

Publisert nesten 6 år siden

Eirik S. Holthe:

Dette var en veldig interessant opplysning, særlig tatt i betraktning hva Bibelen sier om stjerner som faller til jorden!
____________________________________________________

Stjerner i Bibelen er som stjerner ellers er for oss i daglilivet. Noen ser på Venus som Jesus har arvet som en stjerne (Åp.2.28), fordi den kalles både morgen og aftenstjerne, men alle vet i dag at Venus ikke er en stjerne, men en varm planet innerst i vårt solsystem. Men det kan jo også ha sin mytologiske betydning siden Josef og Paulus er nevnt som Jupiter og Merkur i Apg.14.12? (Josef Apg.4.36)
Det er derfor naturlig å se på andre stjerner og sammenligne dem, og da ser man at det finnes både oppadgående og nedadgående stjerner (4.Mos.24.17& Åp.8.10), og noen (i alt 11 stk.) bøyer seg sågar ned til jorden for Josef. (1.Mos.39.7 - i Åp.12.1 har de blitt til 12)

Kommentar #25

Sigurd Eikaas

33 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Dette stemmer overens med islams målsetting, som er å samle hele verden i ett islamsk kalifat med sharialover og arabisk språk.

Kjempeinteressant lesning! Jeg kommer til å lese de to følgende artiklene også. :-)

Så er det jo bare å avvente og se hva som skjer videre i verden. Det som er helt sikkert, det er at Islam uten tvil er antikristelig i sitt vesen. Det ser vi selvfølgelig først og fremst av dens fornektelse av Jesus som Guds sønn. Men også av dens frukter: "Tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge..."

Og så er det jo noe spesielt da, at Islam er den eneste religionen som har den ultimate antikristelige visjon som sitt uttalte og fremste mål; nemlig verdensherredømmet.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Noen bibelske tegn på antikrist

Publisert nesten 6 år siden

For de som synes Bibelen er for tungvint å sjekke, er det klart at om noen peker ut ekstreme forhold i et system, eller ute av system, har det langt enklere ved å ri på en media- bølge. Under krigen var man sikker på at nazistene med Hitler som leder var antikrist. Den bølgen har for lenge siden lagt seg, selv om den var langt grusommere enn islamistiske fundamentalister.

Ja, noen har det nærmest som en hobby med å finne opp nye kandidater til antikrist.

Bibelens antikrist er annerledes enn den selvoppnevnte, han har visse kvalifikasjoner som det stilles krav til:

1. 1.Joh.2.22: Han er en løgner - han fornekter at Jesus er Kristus (muslimer ser på Kristus som profet)

2. 2.Joh.1.7: Han er en forfører (og anklager - Satan/ djevelen/dragen Åp.12.9)

3. Hans tilholdssted var i himmelen (ble kastet ned på jorden Åp.12.9, 1.Mos.3.1 i Guds hage. -

( Note: Slangen: her talerør for en ond og fristende makt)

4. Tegn på himmelen:

En stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. (Åp.12.3)

5. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. (Åp.12.4 Kristus v5)

6. Nytt tegn: Krig i himmelen og satan kastes ned på jorden (Åp.12.9)

7. Dragen forfølger så kvinnen (v13- kvinnen, se Åp.17.18 dens befolkning)

8. Kvinnen unnslipper, og dragen blir rasende og fører krig mot de andre av hennes ætt. (Åp.12.17

9. Dragen er dyret med de 10 horn (Åp.12.3, 13.1)

10. Beskrivelsen følger: Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det… - ???
Dyret jeg så, lignet en a) leopard, men hadde føtter som en b) bjørn og gap som en c) løve.

a) Kusj - Jer.13.23
b) bjørn/binne - samme som løven (i Hos.13.8)
c) Juda (1.Mos.49.9, Åp.5.5)

Tegn på antikrist? - Den siste tid!

2.Joh.1.7: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!

1.Joh.2.18: Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid.

Så hvordan vet noen at vi er inne i den siste tid? - 1.Joh.2.18 viser til Matt.24.5: For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.

Her må nok Lindhjem gå litt hjem i seg selv som mener å påstå at islam påstår at de er Messias?

Matt.24.24-25: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd!

Kommentar #27

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Alle skjøgers MOR!

Publisert nesten 6 år siden

  5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.»  6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Åp 17, 5-6.

Mor betyr at det er utgåttt flere/mange ifra henne,beruset av blodet fra de helliges blod. Hvor mange religioner er utgått ifra islam og hvor mange kristne har islam drept i forhold til vi europere? Stemmer ikke i det terrenget jeg bevandrer, alle har de sine mindre eller større oppgaver i endetiden hvorfor så redd å se til våre egne hjemtrakter?

Kommentar #28

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Mor betyr at det er utgåttt flere/mange ifra henne

Hvis vi leser dette med "vestlige briller" og tankegang, så tolker vi det slik som du sier. Men Bibelen er ikke skrevet med "vestlig" talemåte og tankegang.

Når vi leser dette med "østlige briller" og tankegang og forstår uttryksformen, ja så må vi erkjenne at dette er en klassisk måte å utrykke seg på i Midtøsten.

Rett før USA kastet Saddam Hussein ut av Kuwait, så truet presidenten Saddam Hussein USA med å si, "Dette blir alle krigers mor".

Saddam mente ikke at Kuwait-krigen ville føde mange nye kriger, men at det ville bli den største og endelige krigen i historien. 

Det gir liten mening å hevde at f.eks. Roma er roten til all avgudsdyrkelse i verden, det stemmer helt enkelt ikke. Men at Mekka er kilden til den største avgudsdyrkelsen i historien, er 100% riktig.

Kommentar #29

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Vestlig versa Midtøsten hva så?

Publisert nesten 6 år siden

Bibeler er vår alles veiviser uansett hva presidenten Saddam Hussein USA måtte si. "Dette blir alle krigers mor" kan være rett men Ordet sier alle sjøgers Mor, blir noe ganske annet. Uanstt hvordan vi ser på den mulimske verden og ulikheter går alle ut ifra koranen og er ikke noe mere spesiell en alle våre retninger her hjemme. Det er svert viktig å få de rette betegnelsene på rett plass.

Kommentar #30

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Bibeler er vår alles veiviser uansett hva presidenten Saddam Hussein USA måtte si

Helt enig i det, men poenget var at dette er en vanlig måte å uttrykke seg på i området hvor Bibelen kommer fra. Bibelen er født frem i Midtøsten og er preget språk-kulturen som brukes der.

Hvilken by er da moren til de forskjellige avgudsdyrkelsene i verden og som: 

 Befinner seg i en ørken

 Beskrives som kongelig

 Påvirker verdens økonomien

 Bedrar verden med sin rikdom

 Har en religiøs innflytelse på verden

 Er kilden til stor forfølgelse av Guds folk

 Lever i overdådig luksus

 Importerer en mengde varer

 Kjøper slaver 

 Blir dømt av Gud og ødelagt av dyrets rike.

 Handelsfolket på havet skal se skjøgebyen brenne.

Har du en kandidat på en endetidens Babylon som kan oppfylle alt dette nå i endens tid?

Kommentar #31

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ånd å liv!

Publisert nesten 6 år siden

Bibelen er ånd å liv, den er er tidløs og geografisk korrekt hvor en i verden du befinner deg. Den er vår historie skrevet i sin tid som vi ser blir oppfylt i vår tid akkurar slik Ordet har forutsakt. Når det står at det gamle Romeriket skal igjenoppstå så vil det gjøre det så en klave på alle dine spørsmål skulle være unødvendig.

Kommentar #32

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Skriftsted

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Når det står at det gamle Romeriket skal igjenoppstå så vil det gjøre det så en klave på alle dine spørsmål skulle være unødvendig.

Kan du vise til noe skriftsted som bekrefter teorien om at Romerriket skal gjenoppstå?

Kommentar #33

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Mange skriftsteder.

Publisert nesten 6 år siden

Ja mange skrifsteser men det sverre ikke foreløpig da jeg er på ferie langt ifra min arbeids-pc og andre hjelpemiddeler må jeg nok skuffe deg. Ikke noe enkelt skriftsted peker det vel ut men summen av mange + Åndens åpenbaring av de gir et temmelg klart bilde men dette vet du jo sjølv. Behøver ikke være mere i det en at jeg tar utgangspunkt europa og du østeruopa, våger du å se med ærlige øyner på DKK ikke bare i europa men dens innflytelse over den ganske verden vil noen av dine små grå kanskje begynne  å flytte fokus.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere