Sigurd Eikaas

34

KrF i euforisk lykkerus over egen godhet

I Aftenposten var det her om dagen en reportasje fra Kobane, denne kurdiske byen i Syria ved grensen til Tyrkia.

Publisert: 13. mai 2015

Byen ligger totalt i ruiner, intet hus er beboelig, ingen skoler, ingen sykehus, ingen vei, vann og kloakk; alt er i ruiner. Og i disse ruinene ligger mengder av udetonerte bomber og granater. Men IS er drevet ut, byen er befridd, og folk strømmer tilbake. De kommer hjem. Hjem for å grave i ruinene etter eiendeler, hjem for å rydde og bygge opp igjen byen. Begynne livet på nytt. Mange er de som er blitt drept av de mange udetonerte bombene og granatene, også barn som lekte i ruinene.

Jeg kunne ikke hjelpe for å å tenke på hva 10 mrd kroner kunne betydd for Kobane og talløse andre byer og landsbyer. Hvor mye skole kunne man fått? Hvor mye rent vann, vei og kloakk? Og dermed arbeidsplasser og økonomisk aktivitet? Hvor mange liv og lemlestelser kunne vært reddet fra de udetonerte sprenglegemene?

Og likedan, hvor mye kunne en ikke gjort i flyktningeleirene i Tyrkia, Jordan og Libanon? Skoler, infrastruktur og aktivitet som kunne gitt befolkningen, og ikke minst barna en minste opplevelse av normalitet og faste holdepunkter i hverdagen? 10 000 000 000 kroner ville kunne utgjøre en forskjell for hundretusener.

I stedet vedtar KrF, som det siste av opposisjonspartiene, å bruke pengene på å hente ti tusen flyktninger til Norge. Til et land med et helt annet språk, en helt annen kultur, og helt andre verdier enn det flyktningene kjenner fra før. Og ikke minst med et helt annet arbeidsmarked; - et arbeidsmarked som slett ikke står klar til å ta imot dem.

Men altså et vedtak som fikk KrFs landsmøte til å juble i euforisk glede over egen godhet. Det var bare en som stemte i mot; han var selv en tidligere flyktning.

Ti tusen flyktninger blir bare en dråpe mot alle de millionene som befinner seg i flyktningeleirer og ellers er spredt over alt. Men ti tusen flyktninger til Norge blir noe konkret og noe nært, noe å vise fram, noe å skryte av. Penger derimot, spredt over mange byer og flyktningeleirer i et antall land som ligger langt borte blir noe fjernt og diffust der det ikke blir like enkelt å vise fram resultatene. Vår egen overveldende godhet blir med andre ord noe mindre synlig.

Risikoen er så avgjort tilstede for at denne prioriteringen først og fremst tjener til å tilfredsstille vårt eget kjød.

Men slik blir det vel når man lar SV og Ap få definere hva som er mest kristelig å gjøre.

Kommentar #1

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Vi har råd til begge deler.

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
I stedet vedtar KrF, som det siste av opposisjonspartiene, å bruke pengene på å hente ti tusen flyktninger til Norge.

For ikke lenge siden fikk KrF kritikk fordi de ønsket at minst 1 % av brutto nasjonalproduktet skulle gå til bistandsbudsjettet. Partiet ønsket å ha midler nok for å hjelpe når det oppstod krisesituasjoner som den du beskriver. Etter mye krangel fikk KrF og Venstre økt budsjettpostene til slike formål. Et samlet Storting stemte for et bistandsbudsjett som tilsvarer minst 1% av BNP. Vi har nå budsjettmidler nok til å hjelpe i nærområdene.

Når du skriver som om KrF ikke ønsker å hjelpe i nærområdene er dette en feil beskrivelse av virkeligheten. Partiet er av dem som går lengst når det gjelder å bruke nok midler til slike formål.

At de i tillegg også ønsker å avlaste nærområdene, som har overfylte flyktninge-leirer, skulle ikke komme i stedet for hjelp i nærområdet, men som et tillegg.

Man spør seg kanskje om Norge har råd til begge deler. Da er mitt svar et klart ja. Mye av den nød som finnes i verden i dag skyldes ujevn fordeling av verdens ressurser. De rike bruker for mye og det kan være en belastning, både for den enkelte og for miljøet. De fattige lider på grunn av fattigdom. En bedre fordeling av verdens ressurser vil være godt, både for den enkelte, for miljøet og for fredsarbeidet.

Norge er ett av verdens rikeste land.

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Man spør seg kanskje om Norge har råd til begge deler. Da er mitt svar et klart ja.

Uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil Norge ikke kunne møte alle behovene for akutt hjelp som finnes der ute. Jeg er helt klart for at vi skal være rause og gi mye; - feks er minst 1% av BNP aldeles utmerket; - men uansett så har vi en grense for hvor mye vi kan hjelpe. Også vi har kun begrensede ressurser til å sette inn. Vi må altså velge hvordan vi vil prioritere.

Og uansett om vi gjør begge deler, så er det fremdeles en realitet at om vi bruker vi ti mrd her hjemme i stedet for der nede, så er det kun ti tusen som får hjelp i stedet for hundretusener.

Så nei, slik verden ser ut i dag så har vi langt ifra råd til i tilstrekkelig grad å gjøre begge deler.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg undres

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Man spør seg kanskje om Norge har råd til begge deler. Da er mitt svar et klart ja. Mye av den nød som finnes i verden i dag skyldes ujevn fordeling av verdens ressurser. De rike bruker for mye og det kan være en belastning, både for den enkelte og for miljøet. De fattige lider på grunn av fattigdom. En bedre fordeling av verdens ressurser vil være godt, både for den enkelte, for miljøet og for fredsarbeidet.

Norge er ett av verdens rikeste land.

Det snakkes som om Norge har en bunnløs pengesekk å ta av..og i tillegg skal vi opprettholde vår egen levestandard og et skyhøyt lønnsnivå.

Dette er ikke bærekraftig på sikt om vi i tillegg skal fø alle i verden som ikke er i stand til å skape sin egen levevei selv om ressursene mange steder finnes.

Vi har gitt kjempesummer i bistand til land som ikke har klart å skape noe som helst på grunn av ukunnskap,latskap og korrupte og udugelige ledere.Men vi fortsetter å gi selv om kunnskapene om korrupsjon er kjent.

Kunne Unsgaard og resten av Krfere tenke seg å gå kraftig ned i inntekt for rette opp skjevhetene i verden ?

 

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kunne Unsgaard og resten av Krfere tenke seg å gå kraftig ned i inntekt for rette opp skjevhetene i verden ?


Det er vanskelig å vite, men foreløpig virker det som om det er fellesskapets ressurser som skal benyttes....

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Så lenge det varer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Norge er ett av verdens rikeste land.

Så lenge det varer, Unsgård.  Og dette er ikke slutten, som en stor statsmenn sa. 

Hvorfor må vi ha råd til begge deler ?   Hvorfor er det så viktig  å ta inn 10000 mennmesker pluss de selvfølgelige gjenforeninger nå ?  Hva med årene som kommer ? Nye titusener ++ selvfølgelig, på sikt arme ut vår egen økonomi og evne til å hjelpe,  begå kulturelt selvmord, samt skape en ekte multikulturell stat med det helvete som følger. Det er stor uenighet om den siste påstand, men jeg vurderer ut fra  nyhetene hver eneste dag, og ikke intellektuell  ønsketenking.   En befolkning på 4 mill. har ikke så mye å gå på. 

Eikås har rett, vi kan gjøre mye for 10 milliarder. Jeg slo frampå om mer i en annen kommentar, et folk som tenkte seg en 14 dagers vinterfest til 50 eller var det 80 milliarder kroner må kunne være skikkelig rause i tiden framover.  Til noe som ikke en gang er inflasjonsdrvende. 

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jepp

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hva med årene som kommer ? Nye titusener ++

Med den tankegangen Krf bruker,vil vi om noen år få mindre og mindre mulighet til å hjelpe FORDI vi da har brukt pengene feil ved å innlemme flere i vårt eget overforbruk.

Og når vi må forvente nye flykningekatastrofer,og da igjen ta inn nye titusener+ med sin store slekt,vil Norges befolkning fort bli byttet ut med folk som tærer mer enn å yte.

Dermed er det ingen tvil om at hjelp der de er det som hjelper flest. 

Kommentar #7

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Nei!

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og uansett om vi gjør begge deler, så er det fremdeles en realitet at om vi bruker vi ti mrd her hjemme i stedet for der nede,

Nei, det som står i sitatet ovenfor er uklart og, slik jeg forstår det, usant.

Les min kommentar #1 nøyere.

Økte midler til kommunene for å bosette flyktninger, behøver ikke å gå på bekostning av midler i bistandsbudsjettet. KrF har gått inn for begge deler, og det mener jeg er god politikk. 

Hvis du ser på størrelsen på vårt oljefond, har vi stor mulighet til å øke bistandsbudsjettet.

Hvis vi ved en nasjonal dugnad greier å få de mange kommuner i Norge som sliter med fraflytting, til å ta imot flere flyktninger, kan vi greie dette. Det betinger imidlertid at de opposisjonspolitikere som på nasjonalt hold sier ja til flere flyktninger, også på lokalt hold er villig til å ta imot disse.

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Lov å ta vare på egne borgere og eget samfunn

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det så viktig å ta inn 10000 mennmesker pluss de selvfølgelige gjenforeninger nå ?

EU har tenkt å ta inn 20 000 flyktinger og fordele de blant medlemslandene.  Norge skal ta 10 000.  Er det noe som forteller oss at KrF er på gale veier?

EU trekker fram problemene med å slippe terrorister inn (vi vet vel ikke hvem det er som kommer) - EU ønsker å senke flyktingebåtene i Libya for å stoppe overfarten over Middelhavet - fordi bakmennene tjener milliarder som går til finansiering av terror i våre land og i muslimske land.

Veien til undergangen er kanskje belagt med de beste hensikter.  Hva i all verden er feil med å hjelpe flyktningene der de er?  Og på den måten få hjelpe hundretusener, istedenfor noen få som kommer til å undergrave på sikt, vår velfredsstat.

Er det ikke lov å ta vare på egne borgere lenger? 

Kommentar #9

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja!

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
i vårt eget overforbruk.

Det ser ut til at vi i hvert fall er enige om en ting: Vi har et overforbruk i vårt eget land!

Kommentar #10

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Nei, det som står i sitatet ovenfor er uklart og, slik jeg forstår det, usant.

Sitatet er ikke bare helt klart, men også udiskutabelt sant:

"Og uansett om vi gjør begge deler, så er det fremdeles en realitet at om vi bruker vi ti mrd her hjemme i stedet for der nede, så er det kun ti tusen som får hjelp i stedet for hundretusener".

Kommentar #11

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Økte midler til kommunene for å bosette flyktninger, behøver ikke å gå på bekostning av midler i bistandsbudsjettet. KrF har gått inn for begge deler, og det mener jeg er god politikk.

Politikk er å prioritere. Enten prioriterer vi det ene, eller så prioriterer vi det andre.

Kommentar #12

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Politikk er å prioritere. Enten prioriterer vi det ene, eller så prioriterer vi det andre.

Og uansett vil ti tusen flyktninger til Norge svekke vår fremtidige evne til å hjelpe ute, da flere midler vil måtte kanaliseres over til sosialbudsjettet.

Kommentar #13

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja!

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Politikk er å prioritere. Enten prioriterer vi det ene, eller så prioriterer vi det andre.

Ja, politikk er å prioritere. Undertegnede, og KrF, prioriterer både økt bistandsbudsjett og økte midler til kommunene for å bosette flyktninger.

Jeg mener vi kan nedprioritere det private forbruket i Norge.

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener vi kan nedprioritere det private forbruket i Norge.

Da bør du ha noen forslag om hvem vi skal ta pengene fra også.

De gamle...? De uføre ?   Eller kanskje klimaavgiftene som Krf er så glad i ?

Eller kanskje innføre kvoter på handel av varer og fine biler ? 

Kommentar #15

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Skatter og avgifter

Publisert rundt 6 år siden

Skatte- og avgiftspolitikken er viktig. Økningen av el-avgiften i revidert statsbudsjett var nok et nødvendig skritt i riktig retning. Beskatning av forbruk, særlig miljøskadelig forbruk, er også viktig og riktig, etter min oppfatning. Her kan vi benytte miljøavgifter.

Formueskatten bør nok bare fjernes på "arbeidende kapital". 

Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

KrF er ikke til å kjenne igjen

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Skatte- og avgiftspolitikken er viktig. Økningen av el-avgiften i revidert statsbudsjett var nok et nødvendig skritt i riktig retning. Beskatning av forbruk, særlig miljøskadelig forbruk, er også viktig og riktig, etter min oppfatning. Her kan vi benytte miljøavgifter. Formueskatten bør nok bare fjernes på

Jeg har stemt KrF i årtier, men nå kjenner jeg ikke igjen partiet.  Et sutreparti som ser ut til å gjøre hva de kan for å miste all representasjon på Stortinget i neste valg.

Et parti uten motforestillinger som skal strø om seg med luftpenger til gode formål. Som ser ut til å tro at budsjettene ikke må holdes - det er bare å strø om seg til kassa er tom.  Et parti som ikke har fått med seg arbeidsinnvandringen av flere hundretusen her i landet.  Hva nå, når vi nå står foran nedgangstider.

Vi ser jo hva som skjer i Sverige, der svenske ungdommer reiser hit fordi innvandrere tar jobbene fra svenske ungdommer.

Hva skal 30 000 - 40 000 nye innvandrere jobbe med i Norge, nå da det er nedgangangstider og stramt arbeidsmarked foran oss? 

Hvilke motforestillinger er det KrF har ved å ta i mot 10 000 innvandrere, som ved familiegjenforening kan betyr 30.000 til 40.000?  Vi ser jo hvor sterkt EU vegrer seg.  Og ikke minst Storbritania?  Hva mener KrF kostnaden blir for norske innbyggere og arbeidstakere?  Eller betyr det ingenting? 

Er innvandringen betydningsløs for ungdomsledigheten i EU?  Eller er innvandringen viktigere for KrF enn å ta vare på arbeidsplasser for våre ungdommer?  Hvor er resonnementet?  Greier KrF å ha to tanker i hodet samtidig, eller har den euforiske lykkerus over egen godhet tatt helt over politikken?

Betyr EUs planer om kun å ta i mot 20 000 flyktninger at de er antirasister?  Eller kan du vennligst forklare hva som ligger bak EUs frykt eller betenkligheter?  Er de helt grunnløse?  Det hadde også gjort seg om du kan forklare hvorfor KrF i pur glede over egen godhet ikke eier motforestillinger? 

Er det fordi motforestillingene totalt mangler i resonnmentet?

Og for meg er det ubegripelig hvorfor det er viktigere å ta 10 000 til Norge enn å hjelpe hundretusener der de er?  Jeg har ennå tilgode å se et vettugt argument fra KrF - kun et ikke argument som sier at vi skal gjøre begge deler.  Det er et tulleargument.  Greier du den, så greier du den også videre.  Det er et Ole Brum argument.

Kommentar #17

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

@ Torry Unsgaard

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener vi kan nedprioritere det private forbruket i Norge.

Jeg har ikke skrevet noe om hvor pengene skal komme fra. Det er da heller ikke det innlegget handler om. Problemstillingen er at uansett så vil tilgjengelige ressurser ikke være tilstekkelig til å møte behovene. Derfor er vi tvunget til å velge hva vi vil prioritere. Vil vi hente et "mindre" antall flyktninger hit til Norge, eller vil vi heller hjelpe mange der flertallet faktisk befinner seg.

Det er jo en merkelig forestilling mange nordmenn har om at alle flyktninger vil oppleve at det å få komme til Norge er som å komme til himmelriket på Jorden. Og så tenker vi at disse stakkars menneskene skal/vil være oss evig takknemlige for at nettopp de fikk være blant de få Utvalgte. Hvor deilig er det ikke å få opptre i rollen som "frelser"? Og selv om det riktignok er fellesskapet som betaler, så føles det som om det er nettopp jeg som er god. Jeg var jo en av de som stemte for! I motsetning til så mange andre.

Men er det gitt at det beste i verden for disse menneskene er å få komme til Norge? Langt borte fra familie, venner og folk som de føler samhørighet med og slapper av sammen med? Med altså et helt annet språk, en helt annen kultur, helt andre verdier, og med et arbeidsmarked som mange skal slite lenge med å få innpass i, og hvor mange aldri vil klare det?

I stedet blir de "navere". Hvor verdig og tilfredstillende for dem er det? Hva gjør det med deres selvfølelse? Istedet for å være en blant likemenn, opplever de at de havner i samfunnets bunnskikt. Nederst på den sosiale rangstigen.

Jeg frykter at vi nordmenn har et noe oppblåst selvbilde.

Kommentar #18

Bjarne Bjelland

93 innlegg  51 kommentarer

Merkelige forestillinger.

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er KrF medlem og støtter store deler av partiets program. Imidlertid reagerer jeg på hvordan landsmøtet tok fullstendig av i saken om å ta inn 10 000 flyktninger til landet. Det er lite tvil om at dette er blitt et politisk mantra som er blitt en gjenganger i flere partier. Under landsmøtet fikk nok mange seere hakeslepp da en av partiets nestledere sto frem og sa at vi skulle åpne private hjem for flyktningene. Dette er en noe spesiell form for politisk budskap og minner mer om en interresseforening enn et politisk parti. Jeg tror det er viktig i et demokratisk parti at det er en debatt om hva som gagner flyktningene mer enn denne type "vekkelsesbølger". Jeg vet at det er flere enn meg som er dypt uenig i disse utspillene fra ledelsen og landsmøtet i KrF. 

Kommentar #19

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Til noe som ikke en gang er inflasjonsdrvende.

Der har du et annet moment. Penger brukt der nede vil kunne være med på å sette i gang den økonomiske aktiviteten; - gjenoppbygging av infrastruktur, skoler mm skaper arbeidsplasser og dermed arbeidstakere som kan betale for varer og tjenester, bl.a. materialer til gjenoppbygging av egne hus, osv, osv.

Pengene brukt i Norge må balanseres i forhold til andre behov som syke- og eldreomsorg, skoler, jernbane osv, for ikke å virke inflasjonsdrivende.

Kommentar #20

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Motforestillinger

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Et parti uten motforestillinger som skal strø om seg med luftpenger til gode formål.

KrF har omtrent samme syn som resten av opposisjonen i spørsmålet om de 10 000 flyktningene. Mener du at hele denne opposisjonen, det vil si ca halvparten av Stortinget, består av ”sutrepartier” som ”strør om seg med luftpenger”? Eller har du spesiell aversjon mot KrF?

Jeg ber deg studere de to resolusjonene om flyktningepolitikk som ble vedtatt på KrFs landsmøte. Du finner dem på KrFs nettside: krf.no

Den første av disse resolusjonene omhandler bosetting og inkludering. Den kommer med en rekke betingelser og motforestillinger.  En viktig motforestilling er de mange som enda sitter i asylmottak, uten å ha fått tildelt boliger i kommunene. Landsmøtet forutsatte at det sikres ekstra midler til kommunene for å kunne gjennomføre bosetting av nye flyktninger. Opposisjonspartiene på Stortinget må få sine partifeller i kommunene til ta imot flere flyktninger. Hvis ikke dette lykkes, er det en selvfølge at hele prosjektet må avlyses. Det blir særlig viktig å få med kommuner med fraflyttingsproblemer, og behov for flere bosatte.

 I den andre resolusjonen står det blant annet at:

”.KrF støtter en nasjonal dugnad som innebærer at

norske politikere, forvaltning, kommuner, frivillige organisasjoner og ildsjeler går sammen om en nasjonal dugnad for syriske flyktninger. den humanitære støtten til nærområdene minst tredobles – fra 512 millioner i 2014. Norge i løpet av de neste to årene til sammen tar imot 10 000 kvoteflyktninger eller personer med midlertidig kollektiv beskyttelse. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) må stå for uttak av de som Norge skal ta imot.”

For øvrig tok Brundtland-regjeringen i mot 13000 flyktninger fra Bosnia i 1992. Bondevik 1- regjeringen tok inn 7000 flyktninger fra Kosovo i 1999.  

Disse dugnadene ble gjort da Norge hadde en langt svakere økonomisk situasjon enn i dag. Jeg nevner at Statens pensjonsfond (oljefondet) ble opprettet i 1990. Første innskudd ble gjort i 1996. I 1999 var fondet på 222 milliarder kroner. 18. mars 2015 passerte pensjonsfondet 7000 milliarder kr. Dette utgjør 1,4 millioner kr pr nordmann, alt dette ifølge Wikipedia.  Dersom disse milliardene skal kunne brukes i Norge, uten at vi får inflasjon, trenger vi mer arbeidskraft. Ca tidelen av alt arbeidet som utføres i Norge i dag, gjøres av utlendinger. Hvor mange hus, veger, jernbaner og annen infrastruktur hadde vi fått bygget og vedlikeholdt uten disse?

For øvrig innebærer denne saken budsjettmessige konsekvenser som må behandles av regjering og Storting. Resultatet av disse forhandlingene er på ingen måte gitt. Budsjettene for 2016 og 2017 skal vedtas av Stortinget, og der er det flertallet av våre folkevalgte som bestemmer.

Et viktig spørsmål er om flyktningene skal få permanent eller midlertidig opphold, Sistnevnte ble gjort med flyktningene fra Balkan og det kan vel være aktuelt også for Syria-flyktningene. 

Kommentar #21

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
åpne private hjem for flyktningene.

Et slikt utsagn, alvorlig eller ei,  på et landsmøte i et plitisk parti burde føre til refleksjon, men ikke i Krf. 

(Så får de som er så  euforisk finne noen de kan åpne hjemmet sitt for, og selvsagt lommeboken).

Det er useriøst og nærmest 'hysterisk' - ikke rar tilslutningen synker. Og det bør den. 

Selv synes jeg dette er trist for et tidligere så solid parti, og som jeg til og med har gitt min stemme.

Mest mulig hjelp til flest mulig - der de er!

Kommentar #22

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
"strør om seg med luftpenger

Selv om spørmålet er rettet til Fjerdingen, så vil jeg si at Krf ikke er alene om 'luftpengene'..absolutt ikke. Mange hiver seg på, Venstre, AP og flere. Men det betyr ikke at det er et godt forslag.

Verden har endret seg enormt siden krigen i Bosnia, det går ikke uten videre an å sammenligne det Brundtland gjorde med situasjonen idag.

Kommentar #23

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Dersom disse milliardene skal kunne brukes i Norge, uten at vi får inflasjon, trenger vi mer arbeidskraft.

Er det noe mål å bruke mer av pensjonsfondet?

Og dersom målet er å hente mer arbeidskraft for å kunne bruke mer av pensjonsfondet ....! ... - så bør vi vel heller søke etter arbeidskraft som lettere og raskere lar seg inkludere i det norske arbeidsmarkedet?

(Beklager Unsgaard, men hvordan skal man kommentere en slik formulering som den du her har begått?)

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva med arbeidsplasser Unsgaard ?

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Den første av disse resolusjonene omhandler bosetting og inkludering. Den kommer med en rekke betingelser og motforestillinger. En viktig motforestilling er de mange som enda sitter i asylmottak, uten å ha fått tildelt boliger i kommunene. Landsmøtet forutsatte at det sikres ekstra midler til kommunene for å kunne gjennomføre bosetting av nye flyktninger. Opposisjonspartiene på Stortinget må få sine partifeller i kommunene til ta imot flere flyktninger. Hvis ikke dette lykkes, er det en selvfølge at hele prosjektet må avlyses. Det blir særlig viktig å få med kommuner med fraflyttingsproblemer, og behov for flere bosatte.

Hvorfor har så mange kommuner problemer med fraflytting inn til byene ?

Kanskje det mangler muligheter for jobb for folk ?

Arbeidsledigheten vokser også i Norge,og på bygdene er dette verst.HVordan skal da innvandrere fra ikkevestlige land kunne få noe annet liv enn å være passive trygdemottagere i de fleste kommuner i Norge.?

Det er her naiviteten er stor hos alle bortsett fra Høyre og Frp-politikere.

For vi er jo så vanvittig rike at vi kan skape jobber av løse lufta ?? 

Kommentar #25

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Målet er god infrastruktur

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Er det noe mål å bruke mer av pensjonsfondet?

Målet er å fortsette å bygge ut og ruste opp infrastrukturen i Norge, slik vi har gjort i den senere tid, ved hjelp av pensjonsfondet samt egen og importert arbeidskraft.

Særlig viktig vil det være å beholde og bygge videre ut barnehager, skoler, sykehjem, forretninger og ikke minst, produksjonsbedrifter, i utkantstrøkene i Norge. Derfor er det viktig at kommunepolitikerne på disse stedene i Norge nå får mulighet til, og er villige til, å bosette unge flyktninger som etter hver kan læres opp til å bidra i arbeidslivet på slike steder.

Dette krever en dugnad med bred støtte. Frøya kommune i Sør-Trøndelag er et godt eksempel på at dette har lyktes godt.

Kommentar #26

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Målet er å fortsette å bygge ut og ruste opp infrastrukturen i Norge, slik vi har gjort i den senere tid, ved hjelp av pensjonsfondet samt egen og importert arbeidskraft.

Hvis det er dette som er bakgrunnen for ditt ønske om å ta imot 10 000 syriske flyktninger, så bør du heller søke etter arbeidskraft et annet sted.

Først vil disse flyktningene trenge år på å lære seg norsk, utdanne seg, etablere seg og tilpasse seg. Og pga av religiøse, kulturelle og andre forhold, så vil de aller fleste kvinnene aldri komme seg ut i jobb, ja de fleste vil kanskje aldri ha det som en målsetning en gang. Så da er spørsmålet hvor mange av de mannlige flyktningene som vil fungere normalt i det norske arbeidsmarkedet. Og hvor mange år det vil ta før de gjør det. Og hvor mange av dem som til slutt ender opp som frustrerte navere.

Slutt med propagandaen, og forsøk å snakk sant, Unsgaard!

Kommentar #27

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Nestekjærlighet

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er dette som er bakgrunnen for ditt ønske om å ta imot 10 000 syriske flyktninger, så bør du heller søke etter arbeidskraft et annet sted.

Nestekjærlighet er en grunnholdning hos kristne mennesker. Det betyr at vi skal hjelpe dem som trenger det - og som vi har mulighet til å hjelpe. I dette tilfelle trenger flyktningene hjelp.  Dette er bakgrunnen for å gi noen av dem opphold  -  også i vårt land. Denne grunnholdning gjelder for kristendemokratiske partier som KrF og den gjelder også for undertegnede. 

Jeg anbefaler deg å lese 1. side i partiets program.

Kommentar #28

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Nestekjærlighet er en grunnholdning hos kristne mennesker. Det betyr at vi skal hjelpe dem som trenger det - og som vi har mulighet til å hjelpe. I dette tilfelle trenger flyktningene hjelp. Dette er bakgrunnen for å gi noen av dem opphold - også i vårt land.

Er dette den mest kristelige måten å hjelpe dem på?

Kommentar #29

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Södertälje

Publisert rundt 6 år siden

Som mulig medisin mot misforstått godhet - jeg så en notis om den kvinnelige ordføreren  i den svenske byen Södertälje  innrømmer at byen er tapt til flyktningemafia og trygdesnyltere.  Om det skulle komme som program i media - kanskje  noen kan hjelpe med å minnes og finne det fram. Det tør i såfall være en tankevekker  mot naiv og misforstått godhet.  I et land som har 5000 på vent og uten å blunke vil huse 10000 nye - ++ familiemedlemmer. 

Det er bra at Krf, Venstre og Ap ser ut til å miste en del velgere grunnet  landsmøtenes euforiske entusiasme. 

Kommentar #30

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Det er i ferd med å bikke over

Publisert rundt 6 år siden

Ser at Bjørg Tysdal Moe i KrF's ledelse mener at folk bør huse syriske flyktninger privat.

Hva hun selv gjør, er naturligvis greit. Det har ingen andre noe med, men om det er prisverdig, er jeg usikker på. Ja, ikke det at det det ikke er prisverdig å ta nødstedte inn i eget hus, det er jo veldig bra. Men det håpløst selektive og naive ved forslaget og det at hun blander det inn i politikken, er rystende.

På den ene siden, dersom Tysdal Moe virkelig ønsker å gjøre en forskjell i så måte, kan hun kontakte Frelsesarmeen eller Kirkens Nødhjelp og invitere en eller flere av de arme sjelene som året rundt sover ute under de mest kummerlige og fornedrende forholdene som tenkes kan. Dette er folk som virkelig kunne trenge denne type hjelp. Ok. De er møkkete og lukter sikkert også ofte vondt og det har aldri vært hysterisk landsmøtejubel for disse menneskene, de er aldri blitt løftet opp på høyt politisk nivå og så er det ingen TV-debatter om dem og deres situasjon. Men likevel... De har et skrikende og fortvilet behov for hjelp.

På den annen side kan det virke som at det er i ferd med å bikke over for enkelte i partiet. Et seriøst politisk parti skal drive seriøs politisk virksomhet for å bli tatt alvorlig. Å blande personlig engasjement og nestekjærlighet inn i en for landet svært alvorlig politisk beslutning som trolig vil koste flere titalls mrd. kroner i et livsløp, og mens arbeidsledigheten stiger og de sosiale ytelsene når nye og uhåndterlige høyder, er ikke seriøse politikere verdig.

Den enkleste og minst heroiske posisjonen i poltikken er å ikke være i posisjon. De, som har et slikt privilegium, kan slå om seg med de mest spenstige og av til hårreisende forslagene og av og til også med tøys og tull. På den annen side, de som er i posisjon har det tyngende ansvaret å styre landet, og samtidig må de forholdet seg til de mest urealistiske forslagene og av til tøys og tull.

Et godt eksempel på dette er at Ap i regjeringen aldri ville vedtatt å ta inn flere syriske flyktninger enn det regjeringen gjør. NO WAY! Dagens regjerning tar inn flere kvoteflyktninger enn det den forrige regjeringen gjorde. Som nevnt, Ap hadde aldri gjort et slikt vedtak i posisjon som de nå har gjort i opposisjon. Ren populisme altså.

For svært mange framstår denne saken som kvalmende eufori og hykleri. Det har intet med et ektefølt ønske om å hjelpe å gjøre. For da ville de selvfølgelig valgt helt annerledes, slik også trådstarter beskriver det. Hodeløs "hjelp" er sjeldent det beste. Noen ganger kan det gjøre skade. I dette tilfellet er det en elendig løsning som mer enn noe demonstrerer den avmakten, som rir det politiske systemet, når først en sak om så ut av intet begynner å rulle og etter hvert får sitt eget momentum. Politikerne blir maktesløse og ender som det godes verste fiende.

Tysdal Moe sitt engasjement er prisverdig. Ære være henne. Men det hun gjør feil, er å blande det inn i politikken mes hun samtidig er en av de fremste tillitsvalgte i et seriøst politisk parti. Det er helligbrøde, og det bidrar til å tære hardt på tilliten til de politiske partiene og det politiske systemet.

Kommentar #31

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Den totale segresjon

Publisert rundt 6 år siden
Det svenske Aftonbladet har en artikkel som er vel verd å lese, enten en er for eller i mot tusener av  nye flyktninger til Norge.  Forfatteren er selv født av innvandrerforeldre. Han beskriver Gøteborg som en tapt by, der segresjonen er total, kontrollen er tapt, mord, ran og utrygghet er en del av dagliglivet.  Skylden ligger hos politikerene, som bare har tenkt på de rike og  vellykkede.  De har ikke brydd seg om problemene som  alle  oppegående mennesker har sett måtte komme i en by som  er så dårlig styrt som Gøteborg.  Så, politikere, det er bare dyktig  ledelse , sosial bevissthet  og arbeide til alle det kommer an på. Ordnes dette, kan en by  tåle hvor mange fremmedkulturelle innvandrere som helst.  Da vil det gå seg til.
Ehsan Fadakar  I Göteborg är segregationen total

Kommentar #32

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Mener du at hele denne opposisjonen, det vil si ca halvparten av Stortinget, består av

Særdeles svakt at du går til angrep på meg Unsgaard.  Og særdeles svakt at du unnlater å svare på spørsmålene jeg stilte deg i min kommentar 16.  Hvilke motforestillinger har KrF i saken om noen, og viser ikke EU, Storbritania nestekjærlighet da de har helt andre løsninger i saken enn KrF?

Da jeg skrev sutreparti, så tenkte jeg på KrF og ikke de andre politiske partiene.  Og da tenkte jeg ikke bare på denne ene saken.  Men, på den utrolige sutrepoltikken KrF har stått på i denne regjeringsperioden.  Langt unna normal oppførsel for et støtteparti.

Det eneste du oppnår med tåkepratet ditt er å forsterke inntrykket av et parti som ikke eier motforestillinger i spørsmålet som debatteres.  Som mener at de eier forståelsen av hva som er nestekjærlighet i situasjonen, og dermed dømmer de som har en annen forståelse.  Både av hva som er best politisk og hva som stemmer best med nestekjærligheten.

KrF framstår som et naivt poltisk parti, et sutre parti som dømmer de som tenker annerledes og har andre løsninger.

Ikke akkurat noe pent å se fra mitt gamle parti.

Kommentar #33

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Eine grossende salbe

Publisert rundt 6 år siden

"Eine grossende salbe", men helt enig.

Kommentar #34

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Politiets skrekkeksempel, de kristne

Publisert rundt 6 år siden

Det er Aftenposten som bringer en 6- siders reportasje fra Södertälje, en by der det også berettes om grausame tilstander, "politiets skrekkeksempel". Det er lagt stor vekt på at mesteparten av de fremmedkulturelle er assyriske kristne,  i utgangspunktet altså ikke av de aller mest fremmedkulturelle. Men de som ikke ligger så svært langt unna oss i kultur, om jeg husker Trine Skei Grande rett.  Likvel er byen  todelt, og er et kriminelt helvete.  Omtrent som Gøteborg formoder jeg, (se link #31) der samme avis melder om det femte attentatoffer på to måneder.  For å nevne det grøvste. Det nevnes forøvrig sjelden hvilke religioner som dominerer i Gøteborg. 

Kommentar #35

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Skremselspropaganda, eller en beskrivelse av de faktiske forhold?

Publisert rundt 6 år siden

Det er ikke bare Gøteborg som ser ut til å være tapt (Jmf Nisis henvisning til en artikkel i svenske Aftonbladet). Aftenposten presenterer i dag en "tilstandsrapport" fra Sødertelje. Ikke særlig lystig lesing. "- Svensker er svake. Det er faktisk helt sant. Nordmenn og dansker er mye mer kritiske, og det skal dere være glad for. Den svenske identiteten vil være borte i løpet av 20-30 år. Folk som kommer til Sverige trenger jo ikke engang lære seg svensk" uttaler en ung andre generasjons innvandrer.

"- Problemet er at svenske politikere ikke tør ta tak i situasjonen, bortsett fra Sverigedemokratene da, men dem liker vi jo ikke. Andre politikere tør ikke ta tak i problemet fordi de frykter et rasiststempel, sier han.........Jeg mener at vi i Sverige kan ta i mot flere, men ikke før vi har tatt oss av dem som allerede er kommet. Vi kan ikke bare åpne grensene for flere før vi er i stand til å ta folk imot på en ordentlig måte. I motsatt fall kan alt gå til helvete om et par tiår" sier en svenske, som er født og oppvokst i Sødertelje.

 Innvandrermiljøet i Sødertelje er dominert av ortodokse kristne assyrere/ syrianere. "I år har Sverige sagt ja til å ta imot 95.000 flyktninger. Over halvparten kommer fra Syria som et resultat av krigen. Det er grunn til å tro at mange av de kristne, syriske flyktningene vil søke seg til nettopp Södertälje".

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Vi-bor-alle-i-sa mme-by_-men-ikke-i-samme-verden-8021162.html

"Göteborg är Sveriges tredje mest segregerade kommun, efter Trollhättan och Botkyrka" skriver Ehsan Fadakar i Aftonbladet. Sødertelje er ikke en gang nevnt. 
"Om inget drastiskt görs kommer dubbelmordet på Hisingen vara en fotnot jämfört med vad som komma skall" avslutter Fadakar.

Kommentar #36

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

@ Torry Unsgaard: Å velge de ti tusen på bekostning av de hundretusener

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Nestekjærlighet er en grunnholdning hos kristne mennesker. Det betyr at vi skal hjelpe dem som trenger det - og som vi har mulighet til å hjelpe. I dette tilfelle trenger flyktningene hjelp. Dette er bakgrunnen for å gi noen av dem opphold - også i vårt land.

Det er mye du ikke har svart på av alle de innvendingene som har kommet mot å hente 10 000 syriske flyktninger til Norge, men jeg skal begrense meg til å gjenta mitt eget siste:

Er det dette som er den mest kristelige måten å hjelpe flykningene på? Å velge ut ti tusen på bekostning av de hundretusener? Eller for den del, i alle fall i noen grad, på bekostning av våre egne eldre og syke?

Kommentar #37

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Les igjen!

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Særdeles svakt at du går til angrep på meg Unsgaard. Og særdeles svakt at du unnlater å svare på spørsmålene jeg stilte deg i min kommentar 16. Hvilke motforestillinger har KrF i saken om noen, og viser ikke EU, Storbritania nestekjærlighet da de har helt andre løsninger i saken enn KrF?

Jeg tror ikke at du kan ha lest min kommentar # 20 ordentlig. Der nevner jeg de viktigste motforestillingene. Du kan heller ikke ha lest henvisningene i denne kommentaren: De to resolusjonene om innvandring og inkludering som ble vedtatt på KrFs landsmøte.

Den viktigste motforestillingen er at denne nasjonale dugnaden krever bred støtte, ikke minst i de kommunene som skal ta imot flyktningene.

Arbeiderpartipolitikerne lokalt må vise at de er villige til å bidra i den dugnaden som deres leder lanserte. Partiet må vise om forslaget til Jonas Gahr Støre om å ta imot 10000 syriske flyktninger, var mer enn et forsøk på å splitte regjering og støttepartier. Dette vil vise seg i månedene som kommer.

Uten villige kommuner blir det ingen dugnad.

Du spør hvorfor ikke EU bidrar mer. EU har bidratt mye når det gjelder å ta imot flyktninger. Land som Sverige og Tyskland har tatt inn langt flere flyktninger enn oss. Dette på tross av at EU-landene har en vanskelig økonomisk situasjon, med stor gjeld og stor arbeidsløshet. Sverige og Tyskland, som relativt sett er blant de som har bosatt flest flyktninger, ser ut til å klare seg best, når det gjelder arbeidsløshet og økonomi. De har imidlertid ikke vært så flinke med integrering.

I Norge er situasjonen motsatt av EU. Vi har penger på bok og stor mangel på arbeidskraft, som vi har dekket med arbeidsinnvandring og annen innvandring. Dette har vi kunnet skje uten ødeleggende inflasjon. Det største problemet vårt, etter min oppfatning, er at vi har vent oss til et svært høyt privat materielt forbruk, et forbruk som neppe er bærekraftig på lang sikt. 

Kommentar #38

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Arbeidsledighet og andre utfordringer

Publisert rundt 6 år siden

Unsgaard bommer. At Sverige er blant de landene i EU som har greid seg relativt best når det kommer til arbeidsledighet og økonomi, er, ja, hva skal man si? Da kommer det i så fall an på hva Unsgaard mener med relativt.

Sverige har en arbeidsledighet på ca. 10 %. Åtti tusen svensker, for det meste ungdom arbeider i Norge. Når det gjelder tilstandene ellers i Sverige, er det relevant å vise til Linda Hagen sin kommentar #35. Gjennomsnittsledigheten i EU er på 9,5 %. Her trekker de sydeuropeiske landene kraftig opp. Sverige ligger på dette snittet. I Tyskland er arbeidsledigheten på 7 %.

Dersom et land har behov for mer arbeidskraft, er det avgjørende at det importerer, ja, nettopp, arbeidskraft, altså folk som arbeider. Dersom man importerer folk som ikke i like stor grad kommer ikke kommer i arbeid, øker arbeidsledigheten. Man importerer altså arbeidsledighet. Fremmedekulturelle sin yrkesdeltakelse er langt lavere enn hos andre grupper. Blant syrere i Norge er arbeidsdeltakelsen på 53 %. Så det kan uansett ikke være for å øke verdiskapningen at vi tar inn ytterligere 10.000, som Undsgaard nevner – det at vi har brukt for mer arbeidskraft. Tvert imot. Arbeidsledigheten i Norge stiger, og den vil stige framover. Den ligger nå på omkring 4 %.

I flg. SSB vil disse ti tusen koste mellom 40 og 70 mrd. i et livsløp. I tillegg kommer familiegjenforening. Kostnadene kan her muligens fordobles etter som mange av de som gjenforenes er foreldre som går rett inn i sosialsystemet og også dirkete inn i helsesystemet.

Det burde få noen og enhver til å tenke seg om når EU, etter veldig mye tautrekking og mange interne runder, har komme til at de skal ta inn 20.000 båtflyktninger over to år. Her snakker vi altså om hele EU. Disse skal fordels til de forskjellige medlemslandene alt etter økonomisk evne og graden av tidligere immigrasjon. Til dette prosjektet har EU satt av 50 000 000 Euro, eller, om man vil, fire hundre millioner kroner som skal avhjelpe noe i forhold til de enkelte medlemslandene som blir pålagt å ta imot flyktinger.

Men akk o ve. Vi kan ta det med ro. Etter at landsmøtene er over og jubelen og karismatikken har lagt seg, kameralysene er slukket og folk har dratt hver til sitt, er det slutt på den sanseløse rausheten. Hverdagen har innhentet både den ene og andre. Flyktingehjelpens leder og arbeiderpartimannen, Jan Egeland, har innsett at Støres sanseløse løfte om ti tusen syriske flyktninger ikke gjelder lenger. Det var egentlig bare tull, vil noen si. Men uansett, det blir ikke noe av. KrF's Hans Olav Syversen sa for sin del i går at vi må erkjenne at å ta inn fem tusen syriske flyktninger i år er helt urealistisk. Det er det ikke økonomi til.

De satte en støkk i oss partilederne under årets landsmøtesesong, men det ble heldigvis bare med skrekken. Takk og pris. Så, dersom de finner seg en krok, kan de godt gå og skamme seg. Ikke fordi løftene avlyses, men fordi de i det hele tatt lot seg rive med, ble fristet og stilte seg opp og løy så godt at jubelen stod i taket på det ene landsmøte etter det andre.

Kommentar #39

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
De satte en støkk i oss partilederne under årets landsmøtesesong, men det ble heldigvis bare med skrekken. Takk og pris. Så, dersom de finner seg en krok, kan de godt skamme seg. Ikke fordi løftene avlyses, men fordi de i det hale tatt lot seg rive med og stilte seg opp og løy så godt at jubelen stod i taket på det ene landsmøte etter det andre.

Kan ikke sies bedre!

Ønsker alle en flott feiring av nasjonaldagen vår - og Gratulerer med dagen :)

Kommentar #40

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Økonomi og arbeidsledighet

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Unsgaard bommer. At Sverige er blant de landene i EU som har greid seg relativt best når det kommer til arbeidsledighet og økonomi, er, ja, hva skal man si? Da kommer det i så fall an på hva Unsgaard mener med relativt. Sverige har en arbeidsledighet på ca. 10 %. Åtti tusen svensker, for det meste ungdom arbeider i Norge. Når det gjelder tilstandene ellers i Sverige, er det relevant å vise til Linda Hagen sin kommentar #35. Gjennomsnittsledigheten i EU er på 9,5 %. Her trekker de sydeuropeiske landene kraftig opp. Sverige ligger på dette snittet. I Tyskland er arbeidsledigheten på 7 %.

Arne D. Danielsen, det er du som bommer. De tallene du brukte er feil. Tyskland har i år en arbeidsledighet på 4,8 %, ikke 7 % som du skriver. Sverige har en arbeidsledighet på 7.7 %. Det er et godt stykke fra ca 10 % som du skriver. EU har en gjennomsnittlig ledighet på 9,8 %.

Du bør ikke komme med navngitte beskyldninger mot undertegnede og prøve å bevise dine påstander med feilaktige tall. Dessuten bør du dokumentere hvor du har tallene dine fra. 

Jeg har mine tall fra Statistisk sentralbyrå sin hjemmeside. Adressen er:

 http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

Tallene for Sverige har jeg funnet på følgende adresse:

http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Indikatorer/Arbetsloshet/

Alle tallene mine er pr februar 2015. De er sesongjustert for å gjøre dem sammenlignbare.

Jeg står fast på at Norge ved hjelp av en nasjonal dugnad kan ta imot til sammen 10 000 kvoteflyktninger eller personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, de kommende to årene. Jeg har imidlertid mange motforestillinger mot et slikt prosjekt. Kommunene må være villige til å ta imot, både de som i dag sitter i mottak og de nye som kommer. Det er viktig at våre mange distriktskommuner deltar. Særlig dem med god plass og for få folk. Her må lokale arbeiderpartipolitikere vise at Jonas Gahr Støres flyktningeprosjekt er mer enn et forsøk på å splitte regjering og støttepartier.

Når jeg mener at dette kan gjøres, uten vesentlige ulemper for Norges økonomi, bygger jeg på tidligere erfaringer. Vi greide tilsvarende på 1990-tallet da landets økonomi var vesentlig svakere. Tyskland og Sverige har tatt imot mange ganger så mange flyktninger i den senere tid. Likevel hører disse to landene til blant de landene i Europa som fortsatt har brukbar økonomi. Sverige har de imidlertid ikke greid integreringen på en god nok måte.  Flyktningene er der, etter min oppfatning, blitt bosatt altfor konsentrert i de store byene. De har, uten en grundig og åpen nasjonal diskusjon, tatt imot flere flyktninger enn de har hatt mulighet til å sysselsette. Likevel har Sverige betydelig mindre arbeidsløshet enn gjennomsnittet i EU. Landet er heldige som har en rik nabo hvor ungdommene deres kan få arbeid.

Denne nasjonale dugnaden gjøres ikke for å skaffe Norge arbeidskraft. Det kunne vi greid mer effektivt på andre måter. Den gjøres for å hjelpe folk i nød, i tråd med god kristendemokratisk tradisjon.  

Kommentar #41

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

@ Torry Unsgaard

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Sverige har de imidlertid ikke greid integreringen på en god nok måte. Flyktningene er der, etter min oppfatning, blitt bosatt altfor konsentrert i de store byene. De har, uten en grundig og åpen nasjonal diskusjon, tatt imot flere flyktninger enn de har hatt mulighet til å sysselsette. Likevel har Sverige betydelig mindre arbeidsløshet enn gjennomsnittet i EU. Landet er heldige som har en rik nabo hvor ungdommene deres kan få arbeid.

Også i Norge ser vi en "ghettofisering" og en segresjon mellom etniske nordmenn og innvandrergrupper. Og arbeidsledigheten viser en stigende tendens. Heldigvis har vi oljefondet.

Men er det gitt at vi i all fremtid kommer til å ha ressurser til å møte de sosiale problemene som oppstår? Vil vi klare å integrere dem? Vil de i det hele tatt la seg (selv) integrere? Hva skjer hvis eller når arbeidsledigheten, dagdriveriet og fattigdommen blir stor? Både i deler av den norske befolkningen naturligvis, men kanskje enda mer blant den del av befolkningen som bare i liten grad identifiserer seg med Norge og tradisjonell norsk kultur og væremåte? Og som kanskje utvikler et hat mot dette fremmede samfunnet som har slengt dem ned på nederste hylle av den sosiale rangstigen?

Som kanskje bruker islam som et middel til å øke sin egen verdi og status i egne øyne, på bekostning av de "vantro"? Og som finner et nytt mål og en ny mening i livet i kampen for å gjøre også Norge til et territorium under islamsk styre; under sharia; under Allah? Som håper at de kan gjøre opp for sin synd gjennom jihad, og dermed sikre seg billetten til himmelen? Og kanskje få 72 vakre og mørkøyde jomfruer attåt?

For dette er jo ikke noe ukjent fenomen!

Du peker på at Sverige har problemer med å sysselsette sine flyktninger. Ja, desto bedre naturligvis, at svensk ungdom kan finne seg jobb i nabolandet! Men Norge har fremdeles 5000 flyktninger på mottak som vi ikke en gang har klart å bosette. Og i tillegg kommer familiegjenforeninger.

Mitt hovedinnlegg tok for seg hva som var den mest effektive bruken av de uansett begrensede ressursene som vi kan stille til disposisjon for å avhjelpe den enorme og akutte nøden som har oppstått i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Tatt også det ovenstående i betraktning: Hvor sindig og klokt mener du egentlig vedtaket på KrFs landsmøte var?

Kommentar #42

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Effektiv altruisme

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg anbefaler deg å lese 1. side i partiets program.

Jeg for min del vil anbefale Unsgaard å høre på Verdibørsen fra 16. mai som snakker om effektiv altruisme. Her hører vi blant annet et intervju med Jørgen Ljønes, student ved NTNU som vil få en godt betalt jobb så han kan gi bort 50 prosent av lønna si til effektive tiltak for å gjøre verden bedre. Men jeg tviler på om Ljønes, som også er administrativ leder av organisasjonen Effektiv Altruisme vil synes at KrFs forførende og følesesmessige populisme og euforiske svermeri er noen effektiv form for effektiv altruisme.

Det kan synes som om KrF, partiet uten evne til å tenke demografiske konsekvenser av sin politikk, forfører seg selv under sperregrensen i 2017. For egen del setter jeg stor pris på Torry Unsgaard, den mest lojale og mest politisk korrekte forsvarer av KrFs  politikk her på VD. Når vi får etablert Demokratene som et troverdig nasjonalt, verdikonservativt alternativ, som både ser både enkeltmennesket og demografiske konsekvenser av politikken, vil denne type forsvar av KrFs politikk fra Unsgaard og andre multikulturmisjonærer i KrF være gull verdt for å sanke stemmer :-)

Kommentar #43

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Vi få vente og se.

Publisert rundt 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Tatt også det ovenstående i betraktning: Hvor sindig og klokt mener du egentlig vedtaket på KrFs landsmøte var?

Et langt liv har vist meg at det er klokt å handle slik jeg finner det rett, ut fra mitt kristne verdigrunnlag. Slik tror jeg også delegatene på landsmøtet har tenkt.

Hva som blir resultatet av vedtaket kan bare framtida vise.

Kommentar #44

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
ut fra mitt kristne verdigrunnlag.

Mener du at min prioritering er mindre kristelig?

Kommentar #45

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Hva som blir resultatet av vedtaket kan bare framtida vise.

Ja, våre barn og barnebarn vil helt sikkert få erfare hvor klokt dette vedtaket var. 

Kommentar #46

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Et langt liv har vist meg at det er klokt å handle slik jeg finner det rett, ut fra mitt kristne verdigrunnlag. Slik tror jeg også delegatene på landsmøtet har tenkt.

Hvor fikk du tallet 10 000 fra?

Kommentar #47

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Statistikk, kristelighet og annet vanskelig

Publisert rundt 6 år siden

Statistikk er ofte ikke det beste vi har å holde oss til. Spesielt fordi det finnes så mange av dem og da de ikke er entydige. Jeg har prøvd å finne tilbake til de linkene som jeg refererte til i min forrige kommentar, men lykkes ikke. Så derfor klikket jeg meg inn på andre som dukket opp.

I følge Trading Economics har Sverige ikke en ledighet på 7,7 %, slik Undsgaard skriver, men 8 % http://no.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate

I en rapport fra ILO er den oppgitt til 8,1 %.  http://www.lo.no/Brussel/Nyheter/Sverige-Okende-ledighet/. I begge tilfellene er prognosene at arbeidsledigheten vil øke I årene som kommer. ILO ser dystert på utviklingen i Sverige.

For Tyskland sin del referer Klassekampen: «Berlin (NTB-Reuters-DPA): Arbeidsledigheten i Tyskland sank til 6,5 prosent i desember, det laveste nivået som har vært registrert siden den tyske gjenforeningen i 1990.» http://klassekampen.no/article/20150107/NTBU/714979032

Undsgaard skriver at ledigheten i Tyskland er på 4,8 %. Dette er et tall også jeg har funnet i annen statistikk. Det vi muligens kan enes om er at det faktisk er mulige å finne forskjellige tall for ledighet.

Når det gjelder EU, så fant jeg sist jeg leitet at ledigheten er på 9,5 %. Men i dag fant jeg denne artikkelen i Dagens Næringsliv som bekrefter Undsgaard sitt tall på 9,8 %. I DN sin artikkel er imidlertid dette det laveste forventede nivået: «EU venter økonomisk vekst i alle sine medlemsland i år, men arbeidsledigheten vil neppe synke lavere enn 9,8 prosent.»  http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/02/05/1132/eu-venter-vekst-men-fortsatt-hy-arbeidsledighet

-----

En inngående debatt om arbeidsledighet er dog en avsporing. Temaet er KrF sitt vedtak om å ta inn 10.000 syriske flyktninger over to år. Nå har de impliserte inkl. KrF alle rede gått bort fra dette. Det er ikke økonomi til å gjøre en slik øvelse. Rent praktisk har til nå tre(!) kommuner sagt ja til å ta imot noen (få) av de annonserte flyktningene. I tillegg kommer den familien som KrF-tillitsvalgte Bjørg Tysdal Moe skal huse hjemme hos seg selv.

Slik er det i den virkelige verden – utenfor landsmøtesalen. I disse rommene er det først og fremst egenpleie som er hovedbeskjeftigelsen. Og den kan framstå som noe snodig for oss utenforstående. Av til er den rett og slett lite vakker, og noen ganger grøsser vi. Går det an!? tenker vi. Dette er våre fremste  politiske tillitsvalgte, det er de som skal styre landet, og så holder de på slik!?

Halve befolkningen og vel så det har et realistisk forhold til innvandring og integrering og har lenge ment at det er et metningspunkt for hvor mange vi kan ta inn uten at det forringer og også etter hvert ødelegger for både dem og oss.

Arbeidsmarkedet er en delikat balansegang i ethvert land, velferdssystemet er møysommelig bygget opp for å takle de kjente utfordringene som vi har, ikke for de ukjente og plutselige. I tillegg kommer den kulturelle ubalansen, noe som en skulle forvente at spesielt KrF burde være særlig opptatt av. Forrykkes balansen på disse områdene, begynner krybbebiting. Faren for at uro og konflikt øker. Ønsker vi dette?

Og her kommer derfor det meste selvfølgelige av alle spørsmål: Hvordan kan ansvarlige politikere med åpne øyne sette så mye i spill på vegne av sin egen befolkning for sine egne velgere? Forringer vi vår egen økonomi og velferdssystem, reduserer vi også drastisk vår evne til å hjelpe andre. Hvordan dette gagner verdens fattige og nødstedte er for meg ei gåte.

Ja, det går ei grense. Selv de karismatiske og ansvarsløse landsmøtene erkjenner dette. De har satt den ved ti tusen. Hvorfor ti tusen, er neste spørsmål. Hva bygger de det på? Hvorfor ikke femten eller tjueto tusen? Eller åtte tusen ni hundre eller noe slikt? Hvorfor ti tusen? Det blir «tenk på et tall,» et rundt tall fra løse luften. Hadde de enda slått av litt for kjente.

KrF og Undsgaard sin forklaring er for så vidt enkel. Ti tusen syriske flyktninger et er et kristelig tall. Et lavere tall er ukristelig. Hvor de har dette fra, er noe uklart. Kan det være at et annet parti hadde foreslått det først og at KrF ikke kunne være dårligere? Ja, det er det. Her ligger svaret. Det å ikke framstå som smålig og være dårligere enn andre. Ta seg bra ut. Med andre ord ren egenpleie.

Slik hverken kan eller skal poltikk drives. Slik kan vi ikke ha det. Basta! Dønn useriøst, uærlig, hyklersk og ansvarsløst. Slik skal vi ikke skalte og valte med en nasjon, et folk, framtidige generasjoner – og viktigst i denne sammenheng – de arme flyktningene. Er det Undsgaard som skal stå i døra å stoppe flyktig nr. 10001? Han som kom akkurat for sent, da de andre heldige hadde greid å smette innenfor døra? Er det Undsgaard som skal forklare at med dette har vi oppfylt vår kristne plikt. Du må snu. Vi vil ikke ha deg her.

Mitt kristne sinnelag gjør at jeg heller vil hjelpe mer enn to hundre tusen ekstra nødstedte i regionen der befinner seg, og der de skal bygge sin egen framtid når elendigheten tar slutt, enn å gi husrom (som ikke finnes) til ti tusen hvorav trolig de fleste har en framtid som arbeidsledige og som klienter. De er økonomiske lottovinnere, men vil altså tape sin verdighet.

Takk Gud for at du har gitt oss forstanden. Hjelp oss å bruke den.

Kommentar #48

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Propagandistisk misbruk av ordet dugnad

Publisert rundt 6 år siden

Å kalle det vi her snakker om for en "dugnad", og endog for en "nasjonal dugnad" er misbruk av ordet. En dugnad er noe som en forening, en idrettsklubb, et borettslag eller et annet interessefelleskap kaller inn til, på bakgrunn av en frivillig tilslutning til dette fellesskapet.

Å kalle et politisk vedtak som tres nedover befolkningens hoder for en dugnad, er propagandistisk og uredelig.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere