Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Pakistan i brann

Stadig drepes sjiamuslimer i Pakistan, et land hvor religiøse minoriteter trues av blodig ekstremisme og en handlingslammet statsmakt.

Publisert: 13. mai 2015

Flere enn 40 sjiamuslimer ble nådeløst drept i dag da væpnede menn på motorsykler angrep en buss. Skytingen begynte på utsiden av bussen, så gikk morderne inn i bussen og foretok regelrette henrettelser av passasjerene. De tilhører den sjiamuslimske minoriteten Ismaili og var på vei til en moské.

Siden begynnelse av 2012 er om lag 800 sjiamuslimer drept i Pakistan. Det er forbundet med livsfare for sjiamuslimer å oppsøke en moské. 13. februar ble minst 19 drept i Peshawar, et par uker i forveien ble 61 drept i en selvmordsaksjon, og før jul ble 148 drept i en aksjon mot en skole.

Pakistansk Taliban har påtatt seg ansvar for drapene; de ser det som en religiøs plikt og ære å drepe de såkalte vantro – og å gjøre det i Allahs navn. Stort lenger er det ikke mulig å fjerne seg fra sann tro. Dette er intet mindre enn gudsbespottelse, det er blasfemi i sin verste form. Forakt for menneskeliv og forakt for religiøs tro ligger bak disse ugjerningene.

Sjiamuslimene utgjør rundt 20 prosent av Pakistans befolkning. Morderne gir seg kanskje ikke før brorparten av dem er drept? I det kaotiske Pakistan er alt mulig av avskyelige ugjerninger: drap og drapsforsøk på skoleelever og småjenter, henrettelser av unge og eldre, kvinner og menn. Det synes umulig å stanse blodsutgytelsene; kommentatorene er dypt pessimistiske. 

Pakistan kunne trenge en vekkelse der de blodtørstige blir omvendt fra sin perverterte tro. 

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det Lund ikke nevner

Publisert over 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Siden begynnelse av 2012 er om lag 800 sjiamuslimer drept i Pakistan. Det er forbundet med livsfare for sjiamuslimer å oppsøke en moské. 13. februar ble minst 19 drept i Peshawar, et par uker i forveien ble 61 drept i en selvmordsaksjon, og før jul ble 148 drept i en aksjon mot en skole.

Det er at det er sunnimuslimer som står bak terroren.

Ca 85 % av alle muslimer i verden er sunnimuslimer,og vi har tusenvis av dem også her i Norge.

Den vekkelsen Lund snakker om har bredt om seg nå i flere år,men en islamsk vekkelse gjør ikke muslimer til snille lam.De blir radikaliserte terrorister.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En ting til

Publisert over 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Pakistansk Taliban har påtatt seg ansvar for drapene; de ser det som en religiøs plikt og ære å drepe de såkalte vantro – og å gjøre det i Allahs navn. Stort lenger er det ikke mulig å fjerne seg fra sann tro. Dette er intet mindre enn gudsbespottelse, det er blasfemi i sin verste form. Forakt for menneskeliv og forakt for religiøs tro ligger bak disse ugjerningene.

Det vil altså si at alle terrorhandlinger begått av sunnimuslimer i verden er bespottelse av allah ?

Denne troen som da er islam i en annen form enn den sunniene tror på er den sanne tro ?

"Blasfemi i sin verste form" også...?

Vil det si at bare ca 10-15 % av verdens muslimer er sanne troende muslimer ?

 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det vil altså si at alle terrorhandlinger begått av sunnimuslimer i verden er bespottelse av allah ?

Mainstream islam hjemler ikke drap. Hvis du har fulgt med i timen, særlig siden Paris burde du ha fått med deg dette. Drap mens man roper på Allah er derfor den ytterste form for gudspespottelse slik redaktøren beskriver. I de siste tider har muslimer stadig oftere tatt til motmæle mot dette og har gjort klart at de ikke støtter voldskulturen. Det er en grunn til at stadig fler muslimer oppholder seg i Vesten i ikke tradisjonellt muslimske land.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Pakistansk Taliban har påtatt seg ansvar for drapene; de ser det som en religiøs plikt og ære å drepe de såkalte vantro – og å gjøre det i Allahs navn. Stort lenger er det ikke mulig å fjerne seg fra sann tro. Dette er intet mindre enn gudsbespottelse, det er blasfemi i sin verste form. Forakt for menneskeliv og forakt for religiøs tro ligger bak disse ugjerningene.

Pakistan er et demokati, men et skjørt sådan. Forrige presidentvalg foregikk ganske fredelig og for første gang i historien byttet man president uten de helt store kalamitetene. Likevel er det klart at demokratibyggingen ikke har festet godt nok rot i dybden og at det gjenstår mye før styresettet er solid og betryggende. 

Min frykt er knyttet til IS. Taliban er svekket av ISAF. Når vi leser om terror i Afghanistan og Pakistan utført av Taliban er det kraftprestasjoner av en svekket organisasjon. Antallet i Afghanistan skal være redusert til ca 20 000. Utfordringen for myndighetene nå er å hindre at IS får innpass i de områdene hvor de selv ikke har 100% kontroll. Det er slik Taliban kan ha makt, fordi de har satt seg fast i revehi utenfor regjeringskontroll. Hvis regjeringen ikke har kontroll kan IS finne asyl der når de må forlate Irak og Syria. Terrorister elsker svake stater. Slik kunne de legge under seg en fjerdedel av Irak for et år siden.

Både Pakistan og Afghanistan er territorier hvor det er vanskelig å ha 100% kontroll. Det kan holde å se på valgene når de foregår. Det tar gjerne tre uker å frembringe resultatene fra de mest fjerntliggende stedene. Her er det spillrom for den med ondt i sinne. 

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tankekorsene

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mainstream islam hjemler ikke drap. Hvis du har fulgt med i timen, særlig siden Paris burde du ha fått med deg dette. Drap mens man roper på Allah er derfor den ytterste form for gudspespottelse slik redaktøren beskriver. I de siste tider har muslimer stadig oftere tatt til motmæle mot dette og har gjort klart at de ikke støtter voldskulturen. Det er en grunn til at stadig fler muslimer oppholder seg i Vesten i ikke tradisjonellt muslimske land.

De er det flere av.Og jeg følger nøye med i timen NK.

Så lenge alle muslimer jeg har hørt om fortsatt har muhammed som sitt forbilde,blir det litt rart å kalle det gudsbespottelse når muslimer følger hans eksempel.

Sunnimuslimer i Norge mener at strenge sharialover er den riktige utøvelse av islam,og de har vi som sagt flere tusen av.
Men de forstår at de ikke kan leve det ut i Norge,for hadde de prøvd det, ville det selvfølgelig blitt ramaskrik til og med langt inn i SV.

Et annet paradoks er hvorfor det blir flere og flere radikaliserte her i Norge....

Det du glemmer er hva sunnimuslimer i islamnet kaller "dawah"...altså en bevisst plan om utbredelse av sin ideologi i Norge.Og de har ikke dårlig tid. 

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så lenge alle muslimer jeg har hørt om fortsatt har muhammed som sitt forbilde,blir det litt rart å kalle det gudsbespottelse når muslimer følger hans eksempel.

Du vet at det siterte ikke er sant. Du vet det fordi det er mange som har fortalt deg at det ikke er slik. Redaktør Lund påpeker det også. Hvis du vil gi slipp på din egen frykt kan du vite det. I stedet velger du å holde fast på den ondest mulige versjonen fordi den av en eller annen grunn passer deg. 

Realiteten er at selv om mange har med seg en slik tro fra hjemlandet er de også glade for å leve i land som ikke praktiserer en slik variant. Når seks av ti land foretrukket av muslimer ligger i vest, og Norge er på sjetteplass, er det et faktum som du kunne legge vekt på om du ville. Det kunne gi deg et signal om at de i praksis tenker anderledes i dag enn den gangen de gikk omkring med plogen i en karrig jord. En dag vil de tenke likedan som vestlendinger som flyttet fra Hardanger til byen at det er bra det finnes et samfunn med plass til fler enn de rettroende. Ja, de vil sende en vennlig tanke mens de rister på hodet av sine forfedre som ville drepe alt som de ikke likte. For virkeligheten er at selv ikke i sterkt dogmatiske land blir naboen drept for den minste ting. I praksis funker ikke mennesker slik. Bare noen ytterst få ser det som nødvendig med så sterk oppseding av alt og alle. Var det ikke slik ville befolkningen i mange land vært halvert på rekordtid i de reneste folkemord. Men det skjer altså ikke. 

Jeg kan ikke gjøre eller si noe for å stagge din personlige uro, men den er din og bør ikke overføres til resten av samfunnet som norm. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et annet paradoks er hvorfor det blir flere og flere radikaliserte her i Norge....

Er det det? Nå som vi er litt mer erfarne i dette med radikalisering ser vi at det er ganske normale prosesser som alenegang, mobbing, ignorering fra andre, følelse av utenforskap kombinert med en sterk overbevisning om å gjøre en forskjell som skaper disse. Slik har mennesket ofte gjort. Av og til har det avføldt ledere, andre ganger farlige einstøinger. Begge kan være like farlige. Alle som har levet utsatt til på siden av samfunnet, og hva denne siden utenfor er vil være individuellt betinget, kan bli marginalisert. Se bare på de mange med virkelige særstandpunkter innen religion her på VD. Nettopp disse kan utgjøre en reell fare om de skulle bli radikalisert ytterligere. Akkurat her dyrkes av og til de spesielle som opphøyet kunnskap. Når de møter motbør har de Gud på sin side. Ingen kan si at disse er trygge sosiale mennesker som vil sine medmennesker vel. Vi har til og med medlemmer av IDM her og andre som støtter et totalitært gudstyrt Israel. Radikaliseringen kommer i mange ansikter. 

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

@ Lund

Publisert over 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Pakistan kunne trenge en vekkelse der de blodtørstige blir omvendt fra sin perverterte tro.

Slik er det ikke bare i Pakistan - men i alle land i den islamske kulturkrets. Slik er det overalt, og slik har det også alltid vært - overalt hvor islam er den dominerende politiske, sosiale og kulturelle faktor.

Vi må våkne fra våre naive drømmer om at dette er "Vestens skyld," eller at det dreier seg om noen enkelte uheldige frafall, slik du, Lund, her kommer i skade for å rubrisere det som "pervertering." 

Det er ikke Vestens skyld; det er heller ikke tale om uheldige enkeltstående perversjoner. Årsaken ligger i islams tenkning. Man kan vite hva man får med islams tenkning: kaotiske, voldelige og undertrykkende samfunn, som også er svært udyktige økonomisk. (Økonomiske relative unntak er, selvsagt, de heldige oljenasjonene.)

Det er på tide å forstå tenkningens betydning for samfunnsutviklingen. Det er samfunnets nivå på tenkningen som bestemmer utviklingen og innholdet. Det er på tide å slutte med alle de umyndiggjørende bortforklaringene på de islamske lands elendighet.  

Det er på tide å forstå at samfunn som dyrker den frie tenkning er de beste, er den eneste farbare vei. 

Og skal vi se dette i en filosofihistorisk kontekst, som selvsagt er helt avgjørende, inklusive betydningen ikke minst for den økonomiske utviklingen, kommer frigjøringen og det store kvantespranget med Descartes' tenkning - der han, inderlig motivert av hans personlige erfaringer med den fryktelige tredveårskrigen i første halvdel av det syttende århundre, slik ufattelig imponerende fastlegger fundamentet for at alle mennesker har fornuftsevner, at de er uboende, at vi alle er født med dem, og at tenkningen opererer med standarder og prosedyrer som alle kan lære. Det var denne tenkningens erkjennelse, anerkjennelse og gradvise utbredelse som gav verden Vestens gode samfunn. Dermed var utviklingen hverken heldig eller tilfeldig: når man dyrker tenkningens frihet og frihetens tenkning legger man de fundamentale forutsetninger for samfunn som har perfeksjonen som telos. 

(Man kan også si at Luthers, eller skulle vi si Reformasjonens, betydning for Descartes var utslagsgivende. Frøet var sådd med frigjøringen i kristendommen hvor hvert menneske plutselig ble ansett som sin egen herre over forholdet til sin Herre. (Videre kunne man også si at Reformsjonen fant en særlig resonans i de nord-europeiske folk grunnet deres individbaserte frihetskulturer.) Men det er altså med Descartes at slik erkjennelse første gang finner sitt helt systematiske uttrykk, slik det allerede i Regulae ad directionem ingenii kommer til uttrykk, og som krones med Meditationes de prima philosophia fra 1641.)  

Konklusjonen er derfor at, ja, Pakistan står i brann, men ikke bare Pakistan - for det brenner overalt hvor tenkningen ikke respekteres og las utfolde seg. Overalt. Brannen er ikke tilfeldig, her eller der, er ikke en uheldig og unødvendig oerversjon; den er systematisk, endemisk hvor islam, og andre former for tenkningsfornektelse, råder grunnen. Man taler om politisk fascisme. Men man kan saktens også tale om en tilsvarende type tvang og undertrykkelse rent kognitivt. 

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er det det? Nå som vi er litt mer erfarne i dette med radikalisering ser vi at det er ganske normale prosesser som alenegang, mobbing, ignorering fra andre, følelse av utenforskap kombinert med en sterk overbevisning om å gjøre en forskjell som skaper disse.

Norge tar stadig større andeler av en ny, fremmedartet  kultur til landet..  En kultur som i sitt vesen mener seg for ren og ubesudlet til å menge seg fysisk med de innfødte.   Det er ikke bare religionen som forbyr dette, kaste- og stammesystemet  er også sterkt  innvevd hos de fremmedkulturelle.  Og  "utenforskapet" skyldes vel  like mye  interne forhold i et miljø som foreløpig er noe mer begrenset enn i hjemlandet. Som nordmann kjenner jeg ingen skyld for at gjestene kjenner seg utenfor. Heller ikke ovenfor de som blir litt ekstra hellige, og drar til  Syria for å leve ut sin  religion, frustrasjon, og i noen tilfeller, renspikka sadisme.

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Normale prosesser ?

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er det det? Nå som vi er litt mer erfarne i dette med radikalisering ser vi at det er ganske normale prosesser som alenegang, mobbing, ignorering fra andre, følelse av utenforskap kombinert med en sterk overbevisning om å gjøre en forskjell som skaper disse. Slik har mennesket ofte gjort. Av og til har det avføldt ledere, andre ganger farlige einstøinger. Begge kan være like farlige. Alle som har levet utsatt til på siden av samfunnet, og hva denne siden utenfor er vil være individuellt betinget, kan bli marginalisert. Se bare på de mange med virkelige særstandpunkter innen religion her på VD. Nettopp disse kan utgjøre en reell fare om de skulle bli radikalisert ytterligere. Akkurat her dyrkes av og til de spesielle som opphøyet kunnskap. Når de møter motbør har de Gud på sin side. Ingen kan si at disse er trygge sosiale mennesker som vil sine medmennesker vel. Vi har til og med medlemmer av IDM her og andre som støtter et totalitært gudstyrt Israel. Radikaliseringen kommer i mange ansikter.

Så du vet altså ikke at det radikaliseres flere for hver dag her i vårt snille gavmilde land der nyinnflyttede får alt de trenger fra første sekund de kommer hit ?

Hva mer skal vi gjøre for at disse skal slutte å føle: NK(normale prosesser) sitat NK:"Alenegang,mobbing,ignorering,utenforskap" ? 

Mener du Njål at vi i Norge skal kaste oss rundt og bygge ferdige moskeer,bønnerom,servere halamat som en selvfølge,gi dem jobb umiddelbart for at de ikke skal føle noe "utenforskap" ?

Jeg spør deg NK : Hvem sikter du til her på VD som har særstandpunkter som vil utgjøre en FARE om de ble radikaliserte ytterligere ?
Og selvfølgelig må de som støtter Israel dras inn i dette..."Et totalitært Gudsstyrt Israel" minsanten.

Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser. 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Rystet & sjokkert redux

Publisert over 6 år siden

Så du vet altså ikke at det radikaliseres flere for hver dag her i vårt snille gavmilde land der nyinnflyttede får alt de trenger fra første sekund de kommer hit ?

Jo, dette har jeg lest om. Hva det har med nyinnflyttede som skjenkes rike gaver fra første stund i vårt snille og gavmilde land er jeg ikke klar over. Jeg har ikke hørt om noe kontor her i landet som sitter og deler ut midler. Kan jeg få adressen? 

Hva mer skal vi gjøre for at disse skal slutte å føle: NK(normale prosesser) sitat NK:"Alenegang,mobbing,ignorering,utenforskap" ? 

De normale prosessene som jeg snakker om er at det er ganske vanlig å være alene i Norge. Mange klager over ensomhet, flertallet av husholdningene er enkelthushold. Rundt omkring sitter folk som opplever seg utenfor. Av og til går disse prosessene for langt, langt utover det normale, og for noen går det riktig ille slik at de ender med å begå ytterligående handlinger. 

Mener du Njål at vi i Norge skal kaste oss rundt og bygge ferdige moskeer,bønnerom,servere halamat som en selvfølge,gi dem jobb umiddelbart for at de ikke skal føle noe "utenforskap" ?

Nei.

Jeg spør deg NK : Hvem sikter du til her på VD som har særstandpunkter som vil utgjøre en FARE om de ble radikaliserte ytterligere ?Og selvfølgelig må de som støtter Israel dras inn i dette..."Et totalitært Gudsstyrt Israel" minsanten.

De jeg har i tankene er nok ferdig radikalisert for sitt vedkommende. Det er tvilsomt om de er i stand til å gå videre nå, men man kan aldri utelukke noe. Radikalt for meg, konservativt for deg. Vi vurderer nok dette forskjellig og mange blir så sure hvis vi begynner å diskutere navn, så du får forsøke å gjøre noen egne vurderinger. 

Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser.

I dette siste må jeg gi deg rett. Virkeligheten er for fantastisk. 

Kommentar #12

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Dette er intet mindre enn gudsbespottelse

Går utifra at du mener bespottelse av Allah siden du vel ikke tror på Islam. Viktig å bruke rette ordet på dette. Du er vel enig?

Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et annet paradoks er hvorfor det blir flere og flere radikaliserte her i Norge....


Unnskyld at jeg terper på dette til det kjedsommelige.

Er ikke Koranen radikal? Er det noen som vitterlig klarer å lese Koranen som kjærlighetens budskap?

Nei, Både Robin og du Holt forstår innholdet i Koranen.

Dessverre er det så alt for mange her i landet som ikke forstår Koranen.

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Generellt prat

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De normale prosessene som jeg snakker om er at det er ganske vanlig å være alene i Norge. Mange klager over ensomhet, flertallet av husholdningene er enkelthushold. Rundt omkring sitter folk som opplever seg utenfor. Av og til går disse prosessene for langt, langt utover det normale, og for noen går det riktig ille slik at de ender med å begå ytterligående handlinger.

Du trenger ikke å prøve å vri dette over på den ensomheten alle til tider kan kjenne på.

Her snakket vi og du om de innen ideologien islam som blir radikalisert  her i Norge.

DEt hadde vært en stor fordel om du prøvde å være seriøs om et seriøst tema,og slutte med det våset om "sjokkert" og "rystet" som du pleier å dra inn. 

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Paradokset

Publisert over 6 år siden

Paradokset består i at islam blir fremstilt som fredens religion av mange også her i landet,og samtidig ser vi folk bli radikalisert av den samme religionen.

Lund hevder at islam blir misbrukt  av islamister...Islamsk Stat driver altså med gudsbespottelse når de følger eksemplet muhammed. 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
DEt hadde vært en stor fordel om du prøvde å være seriøs om et seriøst tema,og slutte med det våset om

Det ser ut som at du ikke forstår hva jeg skriver til deg. Det er sikkert min feil. Jeg gidder ikke lenger. Sull rolig rundt med meningsfellene dine hvis det er bare dem du evner å forstå. 

Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut som at du ikke forstår hva jeg skriver til deg.

Det er likeså viktig at en forstår det som står i Koranen. Da skulle det vel egentlig ikke bli krangel eller?

Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Lund hevder at islam blir misbrukt av islamister...Islamsk Stat driver altså med gudsbespottelse når de følger eksemplet muhammed

Ja, Muhammed var den første Jihadist. Det sier også verdenshistorien.

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det ser ut som at du ikke forstår hva jeg skriver til deg. Det er sikkert min feil. Jeg gidder ikke lenger. Sull rolig rundt med meningsfellene dine hvis det er bare dem du evner å forstå.

Håpløst debattnivå.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere