Arild Hermstad

19

Et vendepunkt i historien?

Spørsmålet til KrFs landsmøte er om de vil bidra til et vannskille i den internasjonale klimadebatten.

Publisert: 9. mai 2015

Etter mange års stillstand i de internasjonale klimaforhandlingene, har det nå åpnet seg en helt ny mulighet for å få fart i det grønne skiftet.

Deponiet i Førdefjorden er en viktig sak for miljøet. Men den aller viktigste klimasaken avgjøres på Stortinget i løpet av mai. Den handler om verdens største fond skal sende sjokkbølger inn i hele verdens finansmiljø. Ringside sitter Wall Street Journal, The Guardian og de andre av verdens største medier. 

Oljefondet har investert vel 86 milliarder i kullindustrien. Verdens største fond er verdens åttende største kulleier.

KrFs Hans Olav Syversen spiller en nøkkelrolle i Stortingets finanskomité som skal avgjøre hvorvidt Norge nå skal løfte den globale klimadebatten inn i et helt annet spor. Til nå har KrF vært helt stille om oljefondets kullinvesteringer. Bør ikke KrF rope høyest om at oljefondet bør ut av kull?

Regjeringen har prøvd å legge debatten død. I sin nye stortingsmelding om oljefondet skriver de at kull i seg selv ikke er en uetisk investering. Det står at kull vil være en sentral del av energimiksen i flere tiår. Av hensyn til energibehov og utvikling bør derfor oljefondet fortsatt kunne investere i kull, heter det.

Under bakken. Kull står for 43 prosent av klimagassutslippene og for femteparten av økningen i utslipp siden 2000. Nylig publiserte tidsskriftet Nature en undersøkelse som viser at 80 prosent av kjente kullreserver må bli under bakken dersom vi skal hindre at vi overstiger skadelige to graders oppvarming.  

De fattigste, og de som har minst skyld i klimaendringene, rammes hardest. Dersom vi ikke klarer å stagnere kullindustrien, og dermed ikke klarer å begrense klimaendringene, vil det føre til den største flyktningstrømmen verden noensinne har sett. Kjære Knut-Arild Hareide, vi vet du er opptatt av flyktningproblematikken. Dette kan ikke KrF sitte stille og se på.

Kullindustrien har en rekke andre negative konsekvenser for nærmiljø og mennesker. I Europa er brenning av kull en sentral årsak til luftforurensing. En undersøkelse utført av Stuttgart Universitet i 2012 (bestilt av Greenpeace) viser at luftforurensing fra Europas 300 største kullkraftverk fører til 22.300 for tidlige dødsfall hvert år. 

En ny undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at over 90 prosent av innbyggerne i Europa blir utsatt for årlige nivåer av utendørs svevestøv som er over WHOs retningslinjer for luftkvalitet. Det medfører for tidlige dødsfall av blant annet hjerte- og luftveissykdommer, slag og lungekreft. 

Sensurert. Den kinesiske dokumentarfilmen Under the Dome ble nylig sensurert av kinesiske myndigheter etter at den var blitt sett 150 millioner ganger i løpet av bare tre dager. I dokumentaren møter filmskaperen Chai Jing barn som aldri har sett en blå himmel. Chai viser hvordan kullselskaper ignorerer forurensningslovgivning for å maksimere avkastningen. Hun forteller om hele familier som dør av lungekreft, og igjen, at det er de fattigste som er hardest rammet. 

I dag lever over to milliarder mennesker med vannmangel. Ifølge Greenpeace lever allerede 63 prosent av befolkningen i Brasil, Russland, India og Kina med middels til alvorlig vannmangel. Dette vil øke til 80 prosent innen 2030 uten betydelige tiltak. Det brukes mye vann i kullproduksjonen. Vannkilder forurenses — det spres giftige kjemikalier som gjør at vannet ikke kan brukes. Dersom kullindustrien får fortsette som før, vil vi se stadig nye og store vannkonflikter.

Sparepenger. Gjennom vår oljeformue kan Norge bidra med investeringer som gir nye arbeidsplasser og grobunn for økonomisk vekst. Som Den norske kirke skriver i sitt høringsinnspill til Finansdepartementet: «Økte investeringer i fattige land og i fornybar energi med strenge etiske standarder, er likevel forenlig med en akseptabel avkastning.» 

Oljefondet er våre felles sparepenger. Vi kan ikke gå med på at vår framtid skal sikres på fattiges og framtidige generasjoners nød. Nå må KrF på banen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 9. MAI 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Noen spørsmål

Publisert nesten 6 år siden
Arild Hermstad. Gå til den siterte teksten.
Kull står for 43 prosent av klimagassutslippene og for femteparten av økningen i utslipp siden 2000.

Arild Hermstad, svar meg på dette er du snill: - Er CO2 en "klimagass"? Og hvis svaret er "ja"? Hvorfor er CO2 en klimagass?  Og så det virkelig viktige spørsmålet: Virker klimagassen i såfall avkjølende eller oppvarmende på den globale temperaturen?

Og i samme slengen, fra 1997 og til dags dato har CO2-nivået i atmosfæren økt fra ca. 370 ppm og opp til ca. 400 ppm. En ganske så signifikant økning.

Men så Arild Hermstad, vet du hvordan den globale temperaturen har utviklet seg fra 1997 og til nå? (Et hint: Sjekk ut måleserien "Hadcrut3") 

Kommentar #2

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Siden Kristiansen stiller spørsmål, er det kanskje på sin plass å henlede oppmerksomheten på spørsmål rettet til ham, som han ikke har besvart?

Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Skal vi satse på Svalbardkull ?

Publisert nesten 6 år siden
Noe av miljøbelastningen kan bøtes på ved å elektrifisere Svalbard fra land. Slik unngår en utslipp av CO2 fra oppvarming og strømproduksjon. Oljeindustrien og platformteknologien kan vise veien
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Aktivister og klimaforskning de Luxe.

Publisert nesten 6 år siden

 Ref innledende.

Ja , det ligger mange klar med mer eller mindre
vettuge påfunn når det gjelder Statens Pensjonsfond
Utland (Oljefondet).

Spørsmålet er om man skal bruke norske minstepensjonisters økonomiske sikkerhet til å agere i med i aktivistenes sandkasse ? Er det ikke ille nok som det er ? Og hva med eierne , befolkningen , dn tause majoritet - har de bedt klimaktivister om økonomisk rådgivning angående befolkningens pensjonsfond. Eller rettere sagt , vil de noensinne komme til å gjøre det? Tvilsomt !

Som Arild Hemstad slår frempå om - å bruke oljefondets
investeringer som redskap til å undergrave næringer
som Hemstad av en eller annen grunn ikke liker.
Det er jo tross alt et Pensjonsfond vi snakker om ,
som eies av det norske folk, og som er tenkt å gå
med overskudd , uavhengig av hva aktivister måtte
ha for kjepphester og propagandapåfunn.

Det gjelder kanskje  å passe på når fondet styres av
enten naive eller utrolig frekke politikere ?

Den menneskeskapte globale oppvarmingen ved minimale
forekomster av CO2 begynner å bli interessant.
Den er nemlig grunnmuren i verdenshistoriens største
massehysteri.

Nærmere 300 forskere fra 15 land  hadde i 2008 tatt
del i prosjektet "Circumpolar Flaw Lead System Study"-
et stort og viktig klimaprosjekt med en prislapp
på 280 - tohundredeogåtti - millioner kroner.

Og som alle andre som taler høyt og lenge om
menneskeskapte klimakatastrofer  ble alt de sa sett
som stor visdom fra oven.

Således også da  300 forskere fra 15 LAND med høytidelige
geberder la frem sin konklusjon om isen i Arktis, på et av de hundrevis av luksuriøse klimamøter med tusenvis av byråkrater , politikere og utblåste politikere ferdes med store ord og befolkningen pengesekk.

Arktis ville være isfritt om sommeren senest
i 2015 !

http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece

Ta med disse også - til ettertanke - vi skulle
hakket tenner i dag - ifølge forskningen - ja, ikke
for det , vi har ikke noen hetebølge for tiden :
Da slipper vi kanskje den vanlige om at siste måned var den
varmeste i verdenshistorien

http://www.tv2.no/2015/05/22/storm/var/manedsoversikt/2015/6950742

http://www.tv2.no/a/1700783

Dette tidens "mest omfattende forskningsprogram som noensinne
er gjort om isen i Arktis" var vel det endelige beviset på at
klimadommedag står for døren ?

Alle klimabevegelsens svovelpredikanter kastet seg på og
slo forskningsrapparter av denne type i bordet fortalte
om hvordan vi andre skulle leve livene våre under kyndig
veiledning av  selvoppnevnte klimaeksperter .

De 300 forskerne fra 15 land med 280 millioner gjorde noe
veldig viktig - de muliggjorde det for oss alle å se hva
konklusjonen og den nye klimaforskningen til 280 millioner
kroner - var verdt i året 2015. Vi kan etterprøve verdien !

For å si det på godt norsk : "It ain't worth shit!"

Neste gang gjør man ikke tabben å gjøre det mulig
å etterprøve denne type politisk klimavitenskap - man
legger klimahendelsene 100 år frem i tid.

Så kan klimaaktivistene fritt få husere i media med sin
synsing om å fikse verdensklimaet og verdensøkonomien -
og ikke minst - holde klimaindustrien i gang.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere