Odvar Omland

369

Hotellkongens handlekraft

Hotellkongen åpner hotelldørene for flyktninger. Petter Stordalen kan det sies mye om. Uansett er han en overraskelsens hotelleier. Nå garanterer han for overnatting av 1000 flyktninger.

Publisert: 29. apr 2015
Jeg får lyst til å si "Amen" - og det ganske høyt, skriver redaktør Jon Magne Lund i en engasjerende artikkel i Vårt Land i dag. Jeg slutter meg til denne lysten. Redaktøren siterer også fra en artikkel Stordalen har skrevet på nettstedet Medium: "....Det er på tide å legge exel-arket til... side, vise medmenneskelighet og gi folk en sjangse. La oss se på muligheter og ressurser, ikke problemer. Mennesker, ikke tall i et regnestykke. Men viktigst av alt, så må vi bry oss.". Dette burde være en appell til norske kommuner om å stå i kø for å ta imot medmennesker i nød fra andre verdensdeler. Og la forslaget om å ta i mot 10000 syriske flyktninger i Norge over en to-årsperiode kan bli en virkelighet.Men vi heller ikke glemme blant annet den forfeldige nøden i Nepal etter naturkatastrofene. I den forbindelse kan vi jo konkret gi vår skjerv. Hotellkongens overraskelse bør enasjere en hver av oss.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

...Vet vi hvordan han har tenkt dette dekket? Dessverre er exel og regnskap en nødvendig del av tilværelsen...

Jeg har ikke lest annet enn at han garanter for 1000, ikke at han betaler. Det er jo mulig å tenke slik at det kan være NAV som er inne i bildet, med garantier? Dersom Stordalen de facto betaler og sørger for disse 1000, så synes jeg det er flott levert.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Å nei

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke lest annet enn at han garanter for 1000, ikke at han betaler. Det er jo mulig å tenke slik at det kan være NAV som er inne i bildet, med garantier? Dersom Stordalen de facto betaler og sørger for disse 1000, så synes jeg det er flott levert.

Hvis Stordalen vil bekoste et slikt opphold for 1000 mennesker i en periode på X antall dager eller måneder,vil han brått gå konk.
Og så godhjertet tror jeg ikke den mannen er.

Det hadde vært å håpe at folk som Lund og Omland forsøkte å tenke gjennom saken før de roper amen alt for høyt. 

Kommentar #3

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Takk for at dører åpnes.

Publisert rundt 6 år siden

Når man vet hvor vanskelig det er å få plassert flyktningene rundt i kommunne, bør man være takknemlig for at noen utenfor rådhusene åpner dørene - enten NAV betaler eller ei.

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Grenselaust naivt

Publisert rundt 6 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
Jeg får lyst til å si "Amen" - og det ganske høyt, skriver redaktør Jon Magne Lund i en engasjerende artikkel i Vårt Land i dag. Jeg slutter meg til denne lysten.

Når ein les dette innlegget frå Omland, kan ein ikkje tru at han har vore rådmann. For ingen yrkesgrupper er meir opptekne av finansiering og orden i rekneskapa enn dei. Det verste dei veit er populistiske politikarar som foreslår eine gode tiltaket etter det andre utan budsjettdekning. Men no er Omland forlengst pensjonist og kan tillate seg å vere like raus og tankelaus som politikarane han tidlegare måtte halde i øyrene. I von om at han enno hugsar korleis det var å vere ansvarleg rådmann, vel eg å poste kommentaren min til Lund også her:

Det er ingen som trur at flyktningar eller andre innvandrarar ikkje kan greie seg og gjere det godt i arbeidslivet. Men skal ein sjå på følgjene for samfunnet, må ein vurdere ei heil gruppe, ikkje einskildpersonar. Viss ein er ute etter fakta, kan ein ikkje lese aviser. Dei driv stort sett med propaganda og bryr seg dessverre lite om sanninga, sjølv ikkje kristelege VL gjer det. Erika Mendez har eit spansk-klingande namn. Kom ho som flyktning, er det sannsynleg at ho er latinamerikansk, kanskje frå Chile.

Viss ein opnar denne linken, går til side 11 og ser på Fig. 6, vil ein sjå at kvinner frå Chile kjem godt ut når det gjeld sysselsetjing. Dei ligg ganske nær dei norske og himmelhøgt over pakistanske/tyrkiske kvinner. Korleis syriske menn og kvinner vil te seg, veit vi enno lite om, sidan det har vore relativt få av dei i landet til no. Det mest nærliggande er å samanlikne med flyktningar frå Irak. Der ser vi frå Fig.7 på side 12 at irakiske menn plasserer seg mellom somaliske og bosniske, medan irakiske kvinner (Fig. 8, side 13) kjem på linje med pakistanske/tyrkiske med 40% sysselsetjing etter sju års butid.

Og Stordalen har vel ikkje tenkt å la tusen flyktningar bu gratis på hotella sine i månader og år? Då går han raskt konkurs. Mest sannsynleg er han ute etter god PR og hotellgjester som staten betalar for. Og ingenting er så lønsamt for bedrifter som å samarbeide med NAV. Eg har 30 års erfaring med samarbeidsmøte mellom bedrifter, NAV/trygdeetaten, lege og arbeidskontor. Eit slikt samarbeid består i at trygdeetaten/NAV betalar og bedriftene får gratis arbeidskraft. Arbeidstakarar som viser at dei duger, kan deretter få fast arbeid i bedrifta, men vilkåret er at det trengs fleire tilsette, noko som oftast ikkje er tilfelle.

Eg vil leggje til at med 6 millionar i sannsynleg kostnad for kvar av dei 10 tusen syrarane som Omland/Lund/SV,V, Ap og Krf no vil ta inn, blir kostnaden 60 milliardar. Så kjem i tillegg all familieinnvandringa dette vil føre med seg og den såkalla bruhovudeffekten, dvs at flyktningar helst søkjer asyl der dei har landsmenn frå før. Det blir snakka om ein "dugnad", som om eit slikt krafttak er eit eingongstilfelle. I realiteten er det å dreie på innvandringsskruen slik at årleg, gjennomsnittleg innvandring aukar endå meir. Det er ikkje mange år sidan SSB tykte ei nettoinnvandring på 5000 per år var høgt. Siste seks åra har nettoinnvandringa vore kring 40.000. Held ho seg der, vil høgalternativet til SSB gje beste prognosen. Då vil folketalet i Noreg bli 14 millionar i år 2100, dvs om 75 år. Det er ganske kort tid. Vi markerer i år at det er gått 75 år sidan angrepet på landet vårt i 1940, noko Omland sikkert hugsar godt. Fem år seinare var gleda stor fordi vi vart kvitt framandstyret. Med dagens fertilitet vil det om like kort/lang tid vere ca 3.5 millionar nordmenn i landet, som då sjølvsagt vil vere styrt av dei 10.5 millionar framande, som enten sjølve har innvandra eller har foreldre/besteforeldre som har gjort det.

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

85 år

Publisert rundt 6 år siden

Eg skreiv at det er 75 år til år 2100, men det er sjølvsagt 85. Men skilnaden blir meir enn kompensert av at grafen til SSB viser befolkning på 16 millionar i 2100 etter høgalternativet. I talkolonnen står likevel 14, så eg veit ikkje kva som er rett.

Meir interessant og opplysande er det at folketalet i 1950 var 3.3 millionar i Noreg og 3.5 i Syria. I dag er talet 5.2 millionar her, inkludert ei innvandrarbefolkning på nær 1 million, og 22.9 i Syria. Når krybba er tom, bitest hestane. Det kan vere ei delforklaring til borgarkrigen i Syria. Og i 2050 vil befolkninga vere 6.4 millionar i Noreg og 33.7 i Syria i følgje US Census Bureau.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
enten NAV betaler eller e

Det kan du si, men det har liksom ikke samme schwungen dersom Stordalen vil gjøre sin godhet på fellesskapets midler. Da må vi få vite det. Det er ryddig og en troverdig oppførsel. 

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Her må det være muligheter for en gründer av format

Publisert rundt 6 år siden
Kommentar #8

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Tankeløs og raus?

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Når ein les dette innlegget frå Omland, kan ein ikkje tru at han har vore rådmann. For ingen yrkesgrupper er meir opptekne av finansiering og orden i rekneskapa enn dei. Det verste dei veit er populistiske politikarar som foreslår eine gode tiltaket etter det andre utan budsjettdekning. Men no er Omland forlengst pensjonist og kan tillate seg å vere like raus og tankelaus som politikarane han tidlegare måtte halde i øyrene. I von om at han enno hugsar korleis det var å vere ansvarleg rådmann, vel eg å poste kommentaren min til Lund også her:

 Kall meg gjerne tankelaus. Men i den enorme flytkningestrømmen, må man få flykningene ut av gangetabellen. Kommunenes regnestyker må ikke få avgjøre flykningenes skjebne, skfriver Filip Rygg  i et innlegg i Vårt Land 4.mai i år. Det hender poltikeren må overkjøre rådmannen. 

For øvrig takk Per Steinar. Jeg liker frisk debatt. Ellers ville det bli svært kjedelig å kaste seg inn i debatten med sine meninger.

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
Det hender poltikeren må overkjøre rådmannen.

Det er nok riktig, men det bør gjøres med klokskap og realisme.

Sentimentalitet og fromme ønsker kan føre til avsporing av de edleste hensikter.

Kommentar #10

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Fromme ønsker?

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Sentimentalitet og fromme ønsker kan føre til avsporing av de edleste hensikter.

Jeg tror jeg ikke har for vane å være sentimental og komme medfrom meønsker.  Men hode og hjerte mitt tilsier min holdning overfor fremmede. tror faktisk det er i tråd med Bibelen slikjeg leser den.

Kommentar #11

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er helt sikkert korrekt, og på ingen måte var det rettet mot deg spesielt.

Tvert imot, dine innlegg og kommentarer her på VD leses med stor interesse, blant annet fordi det er god balanse i det du formidler.

Når det er sagt, så vil jeg stå ved det jeg opplever som ansvarlig. Økonomiske analyser som viser oss hva som kan ventes av utgifter ved å skulle påta seg store forpliktelser. Med all respekt, hjelpebehovet og antall medmenesker som trenger hjelp, er adskillig større en på Jesu tid. På godt og vondt det også selvsagt. Selv er jeg i tvende sinn om hva som er best - og ser frem til å få god informasjon på dette, dersom det er mulig. Nettopp for å kunne engasjere meg.

Kommentar #12

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Liker

Publisert rundt 6 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt, så vil jeg stå ved det jeg opplever som ansvarlig. Økonomiske analyser som viser oss hva som kan ventes av utgifter ved å skulle påta seg store forpliktelser. Med all respekt, hjelpebehovet og antall medmenesker som trenger hjelp, er adskillig større en på Jesu tid. På godt og vondt det også selvsagt. Selv er jeg i tvende sinn om hva som er best - og ser frem til å få god informasjon på dette, dersom det er mulig. Nettopp for å kunne engasjere meg.

Jeg liker din tilnæring til de vanskelige flyktningspørsmålene. selv om jeg synes informasjonen er tilstrekkelig for å ta stilling til Syriasaken.

Kommentar #13

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Hva blir det til?

Publisert rundt 6 år siden

Da AP-leder Joans Gahr Støre lanserte forslaget om å ta i mot 10000 syriske flyktninger og hotelleier Petter Stordalen svarte med å garantere for 1000 av disse ,applauderte jeg.

På verdidebatt no. fikk jeg en del pepper. Raus og ansvarsløs, het det. Ja, vel, men jeg er hjertens enig med Pilip Ryggs debattinnlegg i Vårt land 4. mai. Hans budskap læd:"Fåflyktningene ut av gangetabellen." PÅ tross av pepring og den triste negative holdning fra Frp i "mottaker-spørsmålet", er mitt prinsipelle syn fortsatt 10000.

Men i forhandlinger med de andre partiene bør et samarbeidsparti som KrF, ikke la dette ende opp som tallmagi. Derfor håper jeg på en saklig tilnærming.

Det bør være størst mulig stortingsflertall for flykningspolitikken. Og dernest har jeg et ønske om at KrF-landsmøte til helgen gjør sitt til at det er mulig å holde i live nåværende regjeringskoallisjon fram til 2017, neste valg. Da får vi se hva det blir til når det gjelder samarbeid med hvem. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere