Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Amen, Stordalen!

Petter Stordalen har erfaring med at flyktninger kan bli en ressurs. Han vil gi folk en sjanse.

Publisert: 28. apr 2015

Si hva du vil om Petter Stordalen, men hotellkongen slutter aldri å overraske. Lørdag morgen gjestet han TV 2s Nyhetsmorgen, og der garanterte han overnatting for 1.000 flyktninger, hans dører skal stå åpne. Han ble lei av å høre om alle problemene som er knyttet til å ta imot flyktninger. De syriske båtflyktningenes skjebne hadde truffet ham rett i hjerterøttene, og som en handlingens mann vil han ikke la seg stanse av byråkratisk om og men. Ting må skje fort, og Norge må gå først, sa han – selv om han er klar over at det finnes mange vettuge innvendinger, mange utfordringer.

Han har skrevet en liten artikkel om dette på nettstedet Medium. Hotellkongen skriver som han er: impulsivt, direkte, på en måte som utfordrer meningsmotstandere, byråkrater og ikke minst alle som bare ser problemer knyttet til flyktningene som kommer til Norge. Petter Stordalen forteller en liten historie fra driften av Nordic Choice, hotellkjeden han har bygd opp, om samarbeidet med Nav om praksisplasser for flyktninger, som han selv karakteriserer som en kjempesuksess.

Han forteller om Erika Mendez som gikk fra bedrift til bedrift og til slutt fikk en jobb som renholder på et av Stordalens hoteller. Bare fire år senere fikk hun jobb som husøkonomassistent. I dag er hun husøkonom og sjef for 25 renholdere. Så hold dere fast nå, alle dere som bare ser problemer med flyktningene, her kommer det, direkte sitert fra Stordalens artikkel:

«Kom ikke til meg og si at en flyktning ikke kan bli en ressurs. Et menneske på flukt har kjempet mer enn noen. Overvunnet hindre vi knapt kan forestille oss. Trosset fordommer. Gått bratte motbakker. Det er på tide å legge excel-arket til side, vise medmenneskelighet og gi folk en sjanse. La oss se på muligheter og ressurser, ikke problemer. Mennesker, ikke tall i et regnestykke. Men viktigst av alt, så må vi bry oss.»

Det er så jeg får lyst til å si «Amen!» – og det ganske høyt.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Nyydelig innlegg!

Publisert rundt 6 år siden

Og bare for å fylle på med litt ekstra:

Naboen min er innvandrer. Han var riktignok ingen flyktning, selv om han kom fra et okkupert land og vokste opp med nasjonal frigjøringsbevegelse og kalashnikov i hjemmet.

Men han er ualminnelig snill og fredelig. Tolerant som få, og imøtekommende mot medmennesker. Han utviser sterk tilbøyelighet til å ville ta omsorg for andre. Språkmektig som han er, er han blitt en nøkkelressurs for det offentlige sin omsorg for asylsøkere på stedet.

Men det er bare hans jobb nr. 2. Hovedjobben hans er som høyt kvalifisert ingeniør i det private næringslivet.

Han tror på islam. Derfor gjennomsyrer beundringsverdig, etisk standard og nestekjærlighet hele hans væremåte og personlighet.

Noen byrde for landet er han i hvert fall ikke.

Men rasister plager ham til stadighet - og deres adferd mener jeg bestemt er en byrde for landet.

Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kasuistikkar gjev ikkje innsikt

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Han forteller om Erika Mendez som gikk fra bedrift til bedrift og til slutt fikk en jobb som renholder på et av Stordalens hoteller. Bare fire år senere fikk hun jobb som husøkonomassistent. I dag er hun husøkonom og sjef for 25 renholdere. Så hold dere fast nå, alle dere som bare ser problemer med flyktningene, her kommer det, direkte sitert fra Stordalens artikkel:

Dette er heilt useriøst og tabloid av Lund og Vårt Land. Det er ingen som trur at flyktningar eller andre innvandrarar ikkje kan greie seg og gjere det godt i arbeidslivet. Men skal ein sjå på følgjene for samfunnet, må ein vurdere ei heil gruppe, ikkje einskildpersonar. Viss ein er ute etter fakta, kan ein ikkje lese aviser. Dei driv stort sett med propaganda og bryr seg dessverre lite om sanninga, sjølv ikkje kristelege VL. Erika Mendez har eit spansk-klingande namn. Kom ho som flyktning, er det sannsynleg at ho er latinamerikansk, kanskje frå Chile.

Viss ein opnar denne linken, går til side 11 og ser på Fig. 6, vil ein sjå at kvinner frå Chile kjem godt ut når det gjeld sysselsetjing. Dei ligg ganske nær dei norske og himmelhøgt over pakistanske/tyrkiske kvinner. Korleis syriske menn og kvinner vil te seg, veit vi enno lite om, sidan det har vore relativt få av dei i landet til no. Det mest nærliggande er å samanlikne med flyktningar frå Irak. Der ser vi frå Fig.7 på side 12 at irakiske menn plasserer seg mellom somaliske og bosniske, medan irakiske kvinner (Fig. 8, side 13) kjem på linje med pakistanske/tyrkiske med 40% sysselsetjing etter sju års butid.

Og Stordalen har vel ikkje tenkt å la tusen flyktningar bu gratis på hotella sine i månader og år? Då går han raskt konkurs. Mest sannsynleg er han ute etter god PR og hotellgjester som staten betalar for. Og ingenting er så lønsamt for bedrifter som å samarbeide med NAV. Eg har 30 års erfaring med samarbeidsmøte mellom bedrifter, NAV/trygdeetaten, lege og arbeidskontor. Eit slikt samarbeid består i at trygdeetaten/NAV betalar og bedriftene får gratis arbeidskraft. Arbeidstakarar som viser at dei duger, kan deretter få fast arbeid i bedrifta, men vilkåret er at det trengs fleire tilsette, noko som oftast ikkje er tilfelle.

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Alltid uenig med Lund...

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Og Stordalen har vel ikkje tenkt å la tusen flyktningar bu gratis på hotella sine i månader og år? Då går han raskt konkurs. Mest sannsynleg er han ute etter god PR og hotellgjester som staten betalar for. Og ingenting er så lønsamt for bedrifter som å samarbeide med NAV. Eg har 30 års erfaring med samarbeidsmøte mellom bedrifter, NAV/trygdeetaten, lege og arbeidskontor. Eit slikt samarbeid består i at trygdeetaten/NAV betalar og bedriftene får gratis arbeidskraft. Arbeidstakarar som viser at dei duger, kan deretter få fast arbeid i bedrifta, men vilkåret er at det trengs fleire tilsette, noko som oftast ikkje er tilfelle

uten unntak.

Ett av de billigste rommene til Stordalens hotellkjede er ca. 500 kroner natten. Dersom han "er så heldig" å få inn i hotellene sine, 1000 flyktninger, kan han sende en regning til NAV på 500.000 kroner døgnet. Deersom vi ganger dette med en måned, så kan han trygt kjøpe seg ett nytt hotell til...

Joda, Stordalen tenker stort han...

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Akk ja

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
La oss se på muligheter og ressurser, ikke problemer. Mennesker, ikke tall i et regnestykke. Men viktigst av alt, så må vi bry oss.»

Det er så jeg får lyst til å si «Amen!» – og det ganske høyt.

Det høres jo fint ut det Stordalen drømmer om.

Men jeg er helt overbevist om at han ikke har tenkt stort lenger enn til nesetippen når han er villig til å gi en særdeles kortsiktig "hjelp" ved å åpne sine fine hoteller for innvandrere.

Og Lund går rett på limpinnen i sin beundring.

Jeg lurer på : Er det forskjell på folk på land og til vanns ?

Det ser ille ut når folk drukner,og det ser ille ut når folk blir myrdet på land av hjerteløse barbarer.

Skal vi gå til roten på ondet,må det store aksjoner til PÅ LAND før folk blir loppet for penger,og de pengeløse blir likvidert i stor stil.

Libyas leder ble tatt av dage i det landet...så hva hindrer vesten i å stoppe noe som er mange ganger verre ? 

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En annen ting

Publisert rundt 6 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er så jeg får lyst til å si «Amen!» – og det ganske høyt.

Har Lund sjekket hvem som skal betale dette gildet før han ropte amen ?

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Som så ofte før...

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har Lund sjekket hvem som skal betale dette gildet før han ropte amen ?

Lund sitter på kontoret og mener noe...

Men han svarer aldri på noe av det han blir spurt om. Selv om det er verdidebattside aldri så mye, så vil han ikke ned på leserens nivå.

Det er han ikke alene om, halvparten av skriv-bentene her har så godt som aldri kommentert en eneste gang!

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Litt ymse

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Lund sitter på kontoret og mener noe...

Men han svarer aldri på noe av det han blir spurt om. Selv om det er verdidebattside aldri så mye, så vil han ikke ned på leserens nivå.

Det er han ikke alene om, halvparten av skriv-bentene her har så godt som aldri kommentert en eneste gang!

I rettferdighetens navn har vel de andre i redaksjonen vært med i debatten vil jeg mene.

Men på en debattside er det en uting når det kun er enveiskommunikasjon...da blir det ingen debatt. 

Kommentar #8

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Den "gode" Økland

Publisert rundt 6 år siden

Ben Økland: "Han tror på islam. Derfor gjennomsyrer beundringsverdig, etisk standard og nestekjærlighet hele hans væremåte og personlighet".

Øklands nabo er sikkert en trivelig kar, men å bruke naboen som målestokk og og utgangspunkt for å forstå en hel religion og følgene av dens utbredelsen, vel ikke holdbart. Eksempler kan være gode, de kan være dårlige, de kan si mye, og de kan si lite om et fenomen, avhengig av sammenheng og omstendigheter. Folk som Økland og Lund viser stadig fram en naivitet og mangel på refleksjon rundt egne meninger i mange spørsmål, som er hårreisende. Her er to eksempler som viser andre sider av islam og muslimsk innvandring til Sverige og England. Man kan selvsagt drøfte konteksten til eksemplene, men uavhengig av konteksten, viser disse to eksemplene sider ved den muslimske innvandringen som Økland og Lund fornekter, og det er mer enn skremmende, det er farlig:

https://www.youtube.com/watch?v=g0sRmpvdIIk

https://www.youtube.com/watch?v=O9x-RN5it4Q

Kommentar #9

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
oda, Stordalen tenker stort han...

Ja, og det som kan være opportunt å få vite, er om det er fellesskapet, NAV, som skal innfri garantien for de 1000?

Går litt lei av 'alle' som vil være altruister med felleskapets ressurser, de ressursene er begrenset.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere