Rune Staven

402

Syvende dags adventister, Falsk eller rett lære ?

Publisert: 26. apr 2015  /  719 visninger.

Hei

Det finnes mange læresettninger blant Troende i dag, og blandt disse er 7 dags Adventister, som hevder sitt budskap som det ene og det sanne budskap. Det de har bassert sin lære på Er Ellen White.  Her er det en film snutt som forteller og forklarer mye om hvordan Adventistene jobber og hvilke læresettninger de lærer, og formidler videre til andre. Men når du ser hva som kommer fram fra denne snutten så ser du hvor mange ganger Ellen har tatt feil angående sine profetier, og det forteller meg at vi har med en falsk profet å gjøre.

 

Her er det mye stoff, nok til å avkle Adventistenes lære som falsk. Hvordan kan man bortforklare det Ellen G White formidlet som var falske profetier og et falsk Evangelium? 

Enno lærer denne kirken bort det falske evangeliet til mennesker rund omkring i verden, og de vil gå på en smell i nær framtid, da de vil innse det de ha lært, ikke stemmer med Guds ord .  

Viktig å belyse det som ikke samstemmer med Bibelen. 

mvh

Rune

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1001

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja budene er gode for oss alle:) Det er det ingen tvil om Lise, men budene er ikke gode hvis man sier at holder man ikke Hellig dagen på lørdag, så er man fortapt, hvordan kan da dette budet være godt.? Er meg forunderligt.

Nå har vi sett flere ganger i tråden at det ikke er slik,

som jeg forstår settes dette i en større sammenheng, jeg var inne på at det er Gud som ransaker nyrer og hjerter og som evner ser lenger i omsorg og kærlighet.

Sabbatten nevnes som til for å ære Skaperen.

mvh

Kommentar #1002

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hei Lise

Da har du ikke fått med deg alle komentarene.der man  har spurt om dette og fått et  bekreftet svar på at det var slik, fordi da var man en lovbryter.som ikke holdt budene. 

Mvh 

Rune

Kommentar #1003

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Å kunne tilgi synd

Publisert nesten 6 år siden
Kommentar #1004

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Må bare legge ut en link som viser at det går mot slutten. Paven leker Gud ved å kunne tilgi synd.

Hei Roger

Kan ikke skjønne at de som forholder seg til denne lære ikke kan se at, ingen har makt til å tilgi våre synder en Jesus Kristus. 

MVH

RUNE

Kommentar #1005

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk for at du tok deg tid

Publisert nesten 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Grunnen er at preterister tolker at Guds rike har kommet - men ikke slik futurister tolker Guds rike (1000 bokstavelige år hvor Jesus skal regjere på jorda fysisk). Guds rike kom med Jesus og vokser helt til det har fylt jorden (se Matt 13:31-33) og Daniel 2:44 - begge vers snakker om at det vokser. Konseptet er at Guds rike kommer ikke på én gang, alt sammen. Guds rike er inne i oss, som Paulus sier. Osv. Blir for mye å gå inn på nå.

Men ja, en dag kommer Jesus fysisk, og han vil bo fysisk på jorden. Dette er ikke enda, selvsagt.

Jeg avfeier ikke det du sier totalt, fordi jeg tror at Herren har behov for at riket, Guds rike skal vokse, før det kan manifesteres på jorden, og først da kan Gud tillate siste rest av Daniels profeti og Åpenbaringsboken å bli oppfylt. Da har Han oppfylt noe allerede (preterisme og kanskje også historisme), mens det er ennå ting som må oppfylles, (futurisme). Jeg vet ikke om disse tingene, men vet at hendelsene i år 70, bare er et forbilde på det som skal skje med Guds folk når dyret (antikrist) kommer, og han er fylt med keiser Neros ødeleggende sjel. Denne antikrist som kommer vil forfølge alle troende, verden over, og det vil være stor trengsel.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #1006

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da har du ikke fått med deg alle komentarene.der man har spurt om dette og fått et bekreftet svar på at det var slik, fordi da var man en lovbryter.som ikke holdt budene.

Det vises til i en større sammenheng og hvor hovedfokuset ikke ene og alene er svart hvitt, men at summen av Guds Ord er Sannhet. Slik leser jeg det.

Jeg tenker på de som tror på andre ting, de mener jo utfallet blir det samme,

ikke som lovbryter, men samme tanke rundt dette.

Uansett, livet er kort og evigheten evig, det i seg selv er alvorlig og verdt all fokus på rett sted gjennom livet, i sorg, glede og prøvelser. 

vi må lære av de første menneskers feil, de valgte å høre på seg selv istedenfor Gud.

(bare en refleksjon av denne dagen)

Kommentar #1007

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Foretrekker Matteus 13

Publisert nesten 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Mark 1: 15 og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»

Luk 9: 27 Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike.»

Luk 17: 20 Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine;21 heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder

Luk 21: 31 Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer

Jeg liker selv lignelsene i Matteus 13 hvor Herren taler om at Guds rike kan sammenlignes med en hveteåker, som fienden har sådd ugress i. Sennepsfrøet som ble til et gigantisk tre hvor fugler finner tilflukt, surdeigen, skatten som er gjemt inne i åkeren, perlen som kjøpmannen selger alt for å kjøpe med mer. Dette er herlige bilder som forteller oss litt om hvordan Guds rike ser ut i dag. Men også om Kristus som såmannen og Hans ord som frøet som blir sådd i vårt indre. Vårt indre blir betegnet som en hard veikant hvor fugler spiser opp frøet med en gang, en steinete jordgrunn der frøet vokser, men solen drper planten, en jordplett hvor frøet vokser, men planten dør pga tornebusker som kveler den, og god jord som gir frukt, 30 foll, 60 foll og 100 foll.

Snakk om herlige ord ang. Guds rike.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #1008

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg avfeier ikke det du sier totalt, fordi jeg tror at Herren har behov for at riket, Guds rike skal vokse, før det kan manifesteres på jorden, og først da kan Gud tillate siste rest av Daniels profeti og Åpenbaringsboken å bli oppfylt. Da har Han oppfylt noe allerede (preterisme og kanskje også historisme), mens det er ennå ting som må oppfylles, (futurisme). Jeg vet ikke om disse tingene, men vet at hendelsene i år 70, bare er et forbilde på det som skal skje med Guds folk når dyret (antikrist) kommer, og han er fylt med keiser Neros ødeleggende sjel. Denne antikrist som kommer vil forfølge alle troende, verden over, og det vil være stor trengsel.

Takk i like måte. Tror at man gjør lurt i å høre hva alle sier - kan være gullkorn her og der, selv om man kanskje er grunnleggende uenig. Futurister kan ha mye bra å si om vår fremtid. Det samme med historisister og idealister. Ønsker ikke å kaste babyen ut med badevannet. Så lenge noen - uansett endetidssyn - kan gi lys over et vers eller to, så var det verdt å lese boken, for å si det sånn. :-)

Kommentar #1009

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det tror jeg nok

Publisert nesten 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Takk i like måte. Tror at man gjør lurt i å høre hva alle sier - kan være gullkorn her og der, selv om man kanskje er grunnleggende uenig. Futurister kan ha mye bra å si om vår fremtid. Det samme med historisister og idealister. Ønsker ikke å kaste babyen ut med badevannet. Så lenge noen - uansett endetidssyn - kan gi lys over et vers eller to, så var det verdt å lese boken, for å si det sånn. :-)

Man må alltid håpe at lyset er fra Herren, og at lyset som kommer fra andre kilder peker på Kristus, for da er det en virkelig åpenbaring fra Herren.

Takk igjen for tilbakemeldingene

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #1010

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Nå kan du sjekke bibelversene både på engelsk, norsk og på grunnspråket :)

Dette var utrolig bra.

Det var naturlig for meg å se litt i den norske, men så måtte jeg jo sjekke om dette var riktig og sendte meg til den engelske selv om jeg ikke er veldig dyktig i engelsk, men jeg fikk bekreftet at det jeg sjekket i den norske stemte med den engelske.

Jeg er imponert og glad, det viser også at det jeg finner riktig fikk jeg bekreftet, så langt (i det lille.)

Kommentar #1011

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Bibeloversettelser

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Dette var utrolig bra. Det var naturlig for meg å se litt i den norske, men så måtte jeg jo sjekke om dette var riktig og sendte meg til den engelske selv om jeg ikke er veldig dyktig i engelsk, men jeg fikk bekreftet at det jeg sjekket i den norske stemte med den engelske. Jeg er imponert og glad, det viser også at det jeg finner riktig fikk jeg bekreftet, så langt (i det lille.)

Det er veldig givende å studere Bibelen. Jeg må innrømme at jeg ikke er så veldig imponert over de som har oversatt Bibelen til norsk, dvs. når norske teologer oversetter fra grunnspråket. Den norske oversettelsen som jeg ga deg linken til er en oversettelse av King James Version, slik at den har fått med seg det beste av det grunntekstene har å by på, nemlig majoritetsteksten. De nyere norske bibeloversettelsene er oversatt fra minoritetsteksten, særlig 2011-oversettelsen som er en ren økumenisk oversettelse. Den er etter min mening ikke verd papiret den er skrevet på. Men selv den norske oversettelsen av KJV har sine feil av en eller merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har holdt seg strengt til den engelske oversettelsen. Derfor er den engelske KJV å foretrekke hvis engelsken ikke er et problem. Ingen bibler er helt feilfri. Selv ikke KJV har klart å fjerne kommafeilen i Luk 23:43. Det finnes ikke en eneste oversettelse i verden uten den feilen. Og det er en tydelig feil som enhver bibelelskende teolog burde ønske å gjøre noe med. Du forstår sikkert hvorfor feilen ikke blir rettet. De vil så gjerne tro at de døde går rett til himmelen når de dør, at de døde ikke dør men lever videre. Det er djevelens lære.

Kommentar #1012

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Du forstår sikkert hvorfor feilen ikke blir rettet. De vil så gjerne tro at de døde går rett til himmelen når de dør, at de døde ikke dør men lever videre. Det er djevelens lære.

Hei Roger

Du sier at dette er djevelen lære, er dette begrunn av en komma feil ?

Men svar meg på disse spørsmålene.

Hvis det ikke var liv etter døden når man døde hvorfor sa da Paulus at døden var en vinning?  Hvis Paulus så fram til å dø uten at det var noe liv etter døden hvordan kunne da øden være en vinning for han? 

Hvorfor tror du Paulus sa dette er det fordi han fikk et glimt av den tredje himmel?

Hvorfor la Jesus fram den lignelsen om Lasarus hvis den ikke hade hatt noe betydning på hva som skjedde etter at vi døde?

Jesus talte både med Moses, og Elia, du hevder at de ikke var død, men djevelen sloss om kroppen til moses, så det bevise bare at Moses var død. og hvorfor sloss de om en kropp som var død? hvorfor var kroppen viktig? 

28 Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.Med den bakgrunn vi nå har sett på blir dette ekstra interessant, ikke sant? For dét Han sier er at menneskene ikke kan slå sjelen ihjel; dét er det bare vår himmelske Far som kan. Dette innebærer at sjelen/ånden  gå ett eller annet sted når menneskes legeme slutter å fungere.

Åpb 6:    9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»og dette:Åpb 20: 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 
Her kan man se sjelene etter at de er døde.
mvhRune
Kommentar #1013

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Det vises til i en større sammenheng og hvor hovedfokuset ikke ene og alene er svart hvitt, men at summen av Guds Ord er Sannhet. Slik leser jeg det.

Jeg tenker på de som tror på andre ting, de mener jo utfallet blir det samme,

ikke som lovbryter, men samme tanke rundt dette.

Uansett, livet er kort og evigheten evig, det i seg selv er alvorlig og verdt all fokus på rett sted gjennom livet, i sorg, glede og prøvelser.

vi må lære av de første menneskers feil, de valgte å høre på seg selv istedenfor Gud.

(bare en refleksjon av denne dagen)

Hei Lise

Ja jeg forstår at det er en større sammenheng på mange områder i Bibelen. å se det svart hvitt er ikke noe man øsnker å gjøre i denne sammenheng heller, men når et gjelder konkrete ting som budene så er det for enkelte svert svart hvit, fordi når man holder fast på at ved å ikke å holde sabbaten så er man fortapt, dette er det flere Adventister som hevder, mens en annen Adventis hevder ikke dette. så er det noen som ser svart hvit på dette med budene så kan det være Adventistene. 

Er summen av Guds ord alltid sannhet når visdommen blir til ved menneskene?

Ja livet er kort Lise, og vi beveger oss mot en framtid i håp og i tro på den som kommer,og det vil blie et åndelig skifte der det vil bli et klart skille på den som følger Guds ord og på den som ikke følger Guds ord. 

Vi mennesker hører for mye på vår egen visdom som kan både være innlært og selvforstått, og det fører oss ikke nermer Gud, men eller lengere bort fra Ham. Derfor så må man påminne hverandre på hva som står skrevet slik det står skrevet.

Ha en velsignet dag videre Lise.

mvh

Rune

Kommentar #1014

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke jeg som avgjør om du holder sabbaten. Det er Gud du skal overbevise. Om du sier at du holder sabbaten så er det er selvfølgelig fint. Jeg håper Gud er enig i det du sier.

Hei Roger

No tok jeg fram et eksempel på at man kunne holde hellig dag for Herren hver dag, begrunn av det Jesus gjorde på korset, forsonet oss med Faderen:) I kristi vile får vi ligge i grønne enger å vile oss i Ham.

mvh

Rune

Kommentar #1015

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Alle vil i følge Bibelen måtte ta et valg. De kan også ta et valg ved ikke å ta et valg. Det er også et valg. Pavekirken vil da kunne si at de som ikke er med er mot oss, de skal boikottes. Gud vil se at de heller ikke har valgt Ham, som da medfører at Han ikke kan sette sitt segl på dem. Man slipper ikke unna, selv om man prøver å være nøytral. Man kan ikke være nøytral fordi det gir noen fordeler.

Jeg er ikke informert av verken Gud eller Satan hvordan dette skal håndheves. Jeg tipper at dette skjer uten vårt innsyn. Det finnes to grupper av engler som kjemper om våre sjeler. Når saken er avgjort vet begge grupper av engler hvem som har hvilket merke. Da er det ikke behov for noen merkelapper eller chiper. De som har dyrets merke, merker fort hva slags merke de har fått. De får kjøpe og selge. Det er for sent å snu, så de må leve med at de de ikke er boikottet. De som får Guds selv, skjønner snart at de har fått seglet. De blir boikottet. Det er akkurat det de ønsker, selv om det selvfølgelig blir vanskelig for en tid. Men hva gjør vel det, de er merket for evigheten.

Hei Roger

Ja alle må ta et valg, på godt og vondt, slik både Adam og Eva gjorde. De valgte feil, og det ble skjebnevangeret for menneskeheten. No står vi selv over det valget, som vil avgjøre vår framtid.  Om vi velger å lytte til den ondes visdom som lokket Adam ut i fall, eller å stole på Guds ord som er lagt til rette for oss via Åndens visdom. Vi selv vil forstå det vi vil forstå, og om vi er lydøre så vil Ånden komme oss til hjelp til korigering på vår vei Roger. men vi må også være villige til å lytte på Ånden, men det er ikke altid like lett da mange ting står i veien for Guds Visdom.

mvh

Rune

Kommentar #1016

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Hvis man har Åndens frukter, er det sannsynlig at man har DHÅ. Hvis man har sannheten, er det mer sannsynligat man har DHÅ. Hvis man holder alle budene er det enda mer sannsynlig at man har DHÅ.

Hei Roger

Hva mener du med dette at holder man budene så er det mer sansyneligt at man har den Hellige Ånd. ? Det er jo der du holder ditt triumf kort der det står du skal holde vile dagen Helligt. og den som ikke gjør dette på sabbaten er en lovbryter, og dermed er man gjerne diskvalisert til å ikke ha Ånden, er det slik du mene detr?

MVH

Rune

Kommentar #1017

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du sier at dette er djevelen lære, er dette begrunn av en komma feil ?

Men svar meg på disse spørsmålene.

Hvis det ikke var liv etter døden når man døde hvorfor sa da Paulus at døden var en vinning? Hvis Paulus så fram til å dø uten at det var noe liv etter døden hvordan kunne da øden være en vinning for han?

Hvorfor tror du Paulus sa dette er det fordi han fikk et glimt av den tredje himmel?

Hvorfor la Jesus fram den lignelsen om Lasarus hvis den ikke hade hatt noe betydning på hva som skjedde etter at vi døde?

Jesus talte både med Moses, og Elia, du hevder at de ikke var død, men djevelen sloss om kroppen til moses, så det bevise bare at Moses var død. og hvorfor sloss de om en kropp som var død? hvorfor var kroppen viktig?

28 Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.Med den bakgrunn vi nå har sett på blir dette ekstra interessant, ikke sant? For dét Han sier er at menneskene ikke kan slå sjelen ihjel; dét er det bare vår himmelske Far som kan. Dette innebærer at sjelen/ånden må gå ett eller annet sted når menneskes legeme slutter å fungere.

Åpb 6: 9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»og dette:Åpb 20: 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Her kan man se sjelene etter at de er døde.

Jeg har svart på nesten alt av dette før, det eneste som er nytt er at Paulus så døden som en vinning. Dette var en vanlig å si på den tiden. Paulus var selvefølgelig inneforstått med det Toraen sa om døden, at i døden vet vet man ingenting.  Det i seg selv er ikke en vinning fordi man ikke vinner noe ved ikke å være klar over at man har en vinning. Viningen for Paulus var å få slippe alle problemene med sykdom, fristelser og forfølgelse. Dessuten var det en belønning etter graven som han lengtet etter, nemlig det evige livet sammen med sin Frelser.

De andre forklaringene har du fått før.

Moses og Elia var ikke død lenger. De døde og ble vekket opp.

Det ble kjempet om Mose legeme, men da legemet var vunnet, ble Moses vekket opp. Det står ikke skrevet at Moses ble vekket opp, men han var jo ikke død da han viste seg for disiplene. Hva er vitsen med å ta noen opp til himmelen hvis de skal være døde der. Det finnes ingen kirkegårder i himmelen. Det finnes heller ingen sykehus, sykehjem, tannleger eller gamlehjem.

Lignelsen om Lasarus var en lignelse som skulle vis at vår sjanse til omvendelse er i dette livet. Det gis ingen ny sjanse i døden. Lignelsen sier ikke ett kvekk mer enn dette. Bibelen motsier ikke seg selv.

Osv.

Jeg sier det igjen. Å tro på et liv i døden er DJEVELENS lære. Hvorfor skal noen kristne ha interesse av å tro på Djevelen (1 Mos 3:4)?

Kommentar #1018

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hei Roger

Paulus hadde sett inn ig den tredje himmel. Og forstod med dette hva som ventet han, og dermed kunne han si at døden er en vinning. Så mye tyder på utfra de skriftsteder jeg har henvist til at sjelen  vår har gått til den ene av de to avdelingene dødsriket består av inntil  videre.men ser jo hvorfor du tror på en annen forklaring.da du ikke tror at sjelen er udødelig.

Mvh 

Rune

Kommentar #1019

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Åndens oppgave

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med dette at holder man budene så er det mer sansyneligt at man har den Hellige Ånd. ? Det er jo der du holder ditt triumf kort der det står du skal holde vile dagen Helligt. og den som ikke gjør dette på sabbaten er en lovbryter, og dermed er man gjerne diskvalisert til å ikke ha Ånden, er det slik du mene detr?

Joh 16:8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og om dom; 9 om synd, fordi de ikke tror på meg; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og Derte ser meg ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Har Ånden sagt noe til deg om synd?

Jeg hørte en tale av en av adventistenes beste forkynnere her om dagen som var så avkledende at jeg ikke tør slippe den løs på alle og enhver. Han sa noe som jeg nok har tenkt på, men ikke helt har forstått. Gud er ikke slik at Han ikke vil redde hvert eneste menneske på jorden, alle religioner og alle ikke-troende inkludert. Han kaller på alle. Men som vi vet er det ikke alle som tar imot med like stor velvilje. Frøet sår i forskjellige typer jord. Det er bare når frøet sås i god jord at frøet vokser opp til sitt fulle potensiale. Ånden gis til hele verden. Men det er ikke hvem Ånden gis til som avgjør om Ånden får innpass. Det er vi som må gi Ånden en hybel i vårt sinn. Vi må tilby Ånden et grunnlag å arbeide med. Derfor har alle fått tilbud om å få Ånden, men bare et fåtall har Åndens frukter. De som har fruktene er de som har blitt sådd i god jord. Slik er det også i virkeligheten med planter som sås. Har de ikke god jord, så bærer de ikke god frukt.

Gal 5:22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23 mot slike er loven ikke.

Så kan man påberope seg å ha Åndens frukter fordi man tror at man har Ånden. Man kan jo ikke mene at man har Ånden uten å ha Åndens frukter. Jeg tror at det går galt allerede på den første frukten, kjærlighet. Den nevnes flere frukter hvorav flere av dem forveksles med kjærlighet. Kjærlighet er IKKE å være snill eller mild eller å vise godhet. I Guds øyne er kjærlighet en eneste ting, nemlig å holde Hans bud.

1 Joh 5:2 På dette KJENNER vi at vi elsker Guds barn (vår neste), når vi elsker Gud og holder Hans bud.

Altså: For å vite at vi elsker vår neste må vi elske Gud. I tillegg må vi holde Hans bud. Så kan man lure på hvorfor vi skal holde Guds bud når vi elsker Ham. Det ser vi i neste vers.

1 Joh 5:3 Fore DETTE er kjærligheten til Gud at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge.

Konklusjon: For å elske vår neste må vi elske Gud. Og for å elske Gud må vi holde Hans bud. Og når vi holder Guds bud, elsker vi vår neste.

Johannes skrev dette brevet mens han var fange på Patmos. Den nye pakt var innstiftet for nesten 70 år siden.

Fortsatt mes Johannes var fange på Patmos skrev han: "Her er de helliges tåømodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro" (Åp 14:12)

Og som om det ikke var nok så skrev Johannes hva som er en betingelse for å komme inn til evig liv: "Salig er de som gjør/holder Guds bud, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i Staden" (Åp 22:14).

Er det ikke bedre å tro på Jesu ord enn å maltraktere Paulus sine brev til det ugjenkjennelige? Jeg sier ikke at Paulus sier noe feil, men han blir ikke forstått fordi det er meningen at han ikke skal bli forstått av dem som ikke forstår ham.

Kommentar #1020

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Har sagt mitt om dette

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Paulus hadde sett inn ig den tredje himmel. Og forstod med dette hva som ventet han, og dermed kunne han si at døden er en vinning. Så mye tyder på utfra de skriftsteder jeg har henvist til at sjelen vår har gått til den ene av de to avdelingene dødsriket består av inntil videre.men ser jo hvorfor du tror på en annen forklaring.da du ikke tror at sjelen er udødelig.

Rune, jeg har ikke makt eller vilje til å tvinge deg til å bli frelst. Det er noe som er mellom deg og Gud. Jeg sier bare hva som er sant, så får du gjøre det til en løgn hvis det er det du vil. Det nytter ikke hva jeg sier, for du har tatt din beslutning.

Jeg vet også om en som ble rykket opp til den tredje himmel (himmelen). Jeg vet om tre. Disse var Enok, Elia og Moses. Hva så. Enok ble rykket opp levende. Elia ble tatt opp levende med Guds trone. Moses måtte dø før han ble hentet av Jesus. Han er selvfølgelig levende. Det er ingen døde i himmelen.

Når alt dette er sagt, så overlater jeg deg til å tro på Satan hvis det er det du vil. Men jeg anbefaler det ikke.

Kommentar #1021

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Guds regjering

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Paulus var å få slippe alle problemene med sykdom, fristelser og forfølgelse. Dessuten var det en belønning etter graven som han lengtet etter, nemlig det evige livet sammen med sin Frelser.

Det finnes en annen (enda en) tolkning/forklaring, som sier at "de hellige" (et gitt antall tusen) kommer direkte til Himmelen når de dør, og skal der sitte i Guds regjering. Det er altså ikke alle kristne som rykkes opp, men kun "de hellige" eller "Guds utvalgte".

Og det stemmer jo f.eks med salme 115.16: "Himmelen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene."

Og neste vers, (siden "livet etter døden" diskuteres):De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten."

Himmelen er altså ikke for menneskene.


Kommentar #1022

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Stinn brakke i himmelen

Publisert nesten 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes en annen (enda en) tolkning/forklaring, som sier at "de hellige" (et gitt antall tusen) kommer direkte til Himmelen når de dør, og skal der sitte i Guds regjering. Det er altså ikke alle kristne som rykkes opp, men kun "de hellige" eller "Guds utvalgte".

Og det stemmer jo f.eks med salme 115.16: "Himmelen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene."

Og neste vers, (siden "livet etter døden" diskuteres):De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten."

Himmelen er altså ikke for menneskene.

Det stemmer at Jesus nevner et visst antall tusen (144000) som skulle ts opp til himmelen. I Åp 14 står det at de er frikjøpt fra jorden og at de står foran Guds trone, som er i himmelen. I Åp 7 finner vi de samme 144000, som vi vet fra Åp 14 står foran Guds trone. Men Åp 7 nevner en annen gruppe om også står foran Guds trone i himmelen. De benevnes med den store skaren av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål (Åp 7:9). Disse representere alle troende som "har kommet ut av den store trengsel".

Bibelen nevner to oppstandelser, en for rettferdige og en for ugudelige. Den rettferdige før de tusen årene og de ugudelige etter de tusen årene. De som står opp i den første oppstandelse skal tas opp til himmelen sammen med de rettferdige som lever når Jesus kommer. Himmelen blir full av mennesker. Jesus sa jo at Han gikk hjem til Faderen for å berede et sted og når Han var ferdig med dette, skulle Han komme tilbake for å HENTE sine barn.

Kommentar #1023

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jeg vet ikke

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Himmelen blir full av mennesker. Jesus sa jo at Han gikk hjem til Faderen for å berede et sted

Men det kan jo hende at han anså disiplene (som jo i dette tilfellet var "dere") som en del av de 144 000. Jeg tror også at (vi) kristne skal gjennom "den store trengsel" (eller... tror og tror, det er hvertfall det jeg leser ut av bibelen :-D) men jeg tror ikke alle skal til Himmels. "Guds bolig er hos menneskene", står det vel et sted. Var det i Åp.21?

(Ja :-D)

Kommentar #1024

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Himmelen på jorden

Publisert nesten 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men det kan jo hende at han anså disiplene (som jo i dette tilfellet var "dere") som en del av de 144 000. Jeg tror også at (vi) kristne skal gjennom "den store trengsel" (eller... tror og tror, det er hvertfall det jeg leser ut av bibelen :-D) men jeg tror ikke alle skal til Himmels. "Guds bolig er hos menneskene", står det vel et sted. Var det i Åp.21?

Guds bolig skal være hos menneskene sies etter at Det Nye Jerusalem er kommet ned på jorden. Frem til da har denne byen vært i himmelen. Men det er den samme byen som de de 144000 (symbolsk tall) og den store skare har oppholdt seg i under de tusen årene. Da kan man si at menneskenes bolig har vært hos Gud, ikke at Guds bolig har vært hos menneskne. Når byen kommer ned jorden blir det riktig å si at Guds bolig skal være hos menneskene, ikke før. Jorden ble skapt for å være menneskenes bolig. Etter de tusen årene skal jorden også være Guds bolig. Himmelen blir flyttet ned på jorden.

Kommentar #1025

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
og den store skare har oppholdt seg i under de tusen årene.

Jeg tror(!) jeg blir her jeg (Salme 115:16) :-D

Kommentar #1026

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Å bo HOS

Publisert nesten 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror(!) jeg blir her jeg (Salme 115:16) :-D

Det gjør jeg også. Himmelen er Guds bolig og jorden er menneskenes bolig. Det forandres ikke av at menneskene i de tusen årene skal bo HOS Gud og at Gud etter de tusen årene skal bo HOS menneskene. Byen er fortsatt Guds bolig når den kommer ned på jorda. Han skal i sin egen bolig HOS menneskene.

Hvis du er så heldig å ha foreldre, så har du sikkert bodd HOS dem selv om du nå har et eget sted å bo på. Og det er ikke uvanlig at foreldrene noen ganger er på besøk hos sine barn og bor HOS dem.

Kommentar #1027

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vi mennesker hører for mye på vår egen visdom som kan både være innlært og selvforstått, og det fører oss ikke nermer Gud, men eller lengere bort fra Ham. Derfor så må man påminne hverandre på hva som står skrevet slik det står skrevet.

om visdommen er kollektiv, en bred enighet blant troende kontra masse forskjellig tanker og meninger om samme sak da vil vi kanskje kunne se en felles ånd, samstemt i forståelse og oppfatning av Guds Ord.

hvis vi derimot ikke grunnleggende er enig i ett og alt skaper ikke dette noe tillitt for menneskene rundt oss.

Jeg tenker på Daniel og vennene, de var kanskje ikke så gamle av år, men de hadde visdom.

Visdommen viser seg ofte i lydighet, men for å være lydig trenger vi informasjon fra Guds Ord.

Vi kan prøve Åndene på Guds Ord om det samstemmer slik at vi lettere kan motta eller avvise det som blir sagt.

Jeg grunnet litt i dag på dette med vår tro, jeg tenkte at det kanskje spiller en stor rolle på hvordan vi tolker og oppfatter i forhold til "vår åndelige alder" for å si det litt enkelt, og at det igjen kan føre til at man ikke alltid klarer å se læren lik.

En lærer trenger i tillegg til nådegaven å forkynne Guds Ord også visdom og kunnskap i Ordet. Vi ser ofte at de gode forkynnere i våre menigheter gjerne har studert Guds Ord lenge og syntes jeg da ser at fokuset ligger ene og alene på Ordet og ikke masse annet utenom.

Vi som vil er alle på en vei, vi trenger og lære både fra mennesker og Gud. Samvittigheten er også en læremester.

mvh

Kommentar #1028

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er summen av Guds ord alltid sannhet når visdommen blir til ved menneskene?

Ja hvis vi ser Sannheten i mennesket gjennom Guds Ord.

Sannheten er jo også av Gud og ikke verden, om mennesket viser med sitt liv i ord og gjerning at Sannheten bor i han/henne (Jesus karakter) vil vi kunne se frukten av dette, og på frukten skal vi som kjent kjenne Guds barn. 

Om Sannheten setter fri, vil kanskje det iboende søken etter nettopp dette være vår hjelp, og det vi tror kan være tilfeldigheter kan være ledelse, en utstrakt hånd fører alltid med seg noe, enten på godt eller vondt. Det har jeg sett selv igjennom livet, så langt.

Kommentar #1029

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja jeg forstår at det er en større sammenheng på mange områder i Bibelen. å se det svart hvitt er ikke noe man øsnker å gjøre i denne sammenheng heller, men når et gjelder konkrete ting som budene så er det for enkelte svert svart hvit, fordi når man holder fast på at ved å ikke å holde sabbaten så er man fortapt, dette er det flere Adventister som hevder, mens en annen Adventis hevder ikke dette. så er det noen som ser svart hvit på dette med budene så kan det være Adventistene.

Jeg kom til å tenke på dette at vi kan hvile i Kristus i spørsmål vi stiller oss, jeg selv lar ofte tiden jobbe for meg fordi jeg har ikke svaret på alt jeg tenker på, jeg søker, og hviler, og jeg har sett hvordan ting har kommet til meg i ro og orden, det som er av det gode.

Gud er en ordens Gud.

Kommentar #1030

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja livet er kort Lise, og vi beveger oss mot en framtid i håp og i tro på den som kommer,og det vil blie et åndelig skifte der det vil bli et klart skille på den som følger Guds ord og på den som ikke følger Guds ord.

Det er sant, det er viktigst av alt i livet.

Kommentar #1031

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.
Guds bolig skal være hos menneskene sies etter at Det Nye Jerusalem er kommet ned på jorden. Frem til da har denne byen vært i himmelen. Men det er den samme byen som de de 144000 (symbolsk tall) og den store skare har oppholdt seg i under de tusen årene. Da kan man si at menneskenes bolig har vært hos Gud, ikke at Guds bolig har vært hos menneskne. Når byen kommer ned jorden blir det riktig å si at Guds bolig skal være hos menneskene, ikke før. Jorden ble skapt for å være menneskenes bolig. Etter de tusen årene skal jorden også være Guds bolig. Himmelen blir flyttet ned på jorden.

Jeg undres på om hvor lenge de 1000 år vil være, om tiden i himmelen.

Jeg har tenkt litt på denne byen som kommer ned, at dette riket er bygget på Guds lov og rettferdighet.

Kommentar #1032

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Guds karakter = Loven

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg undres på om hvor lenge de 1000 år vil være, om tiden i himmelen.

Jeg har tenkt litt på denne byen som kommer ned, at dette riket er bygget på Guds lov og rettferdighet.

Hvis verden har stått i 6000 år, en dag for hvert tusen år i følge Peter, skal den siste dagen, den syvende året tilsvarende sabbaten, vare i tusen jordår. Jorda skal rotere rundt sola tusen ganger før jorda igen blir befolket. I de tusen årene skal jorda være folketom.

Guds rike må selvfølgelig være basert på Guds normer. Noe annet er utenkelig. Jeg tror det er et ukomplisert styresett. Selv om Guds lov blir grunnlaget for det moralske styresettet, tror jeg ikke at det blir behov for det. På samme måte som Guds lov er det samme som Guds karakter, vil menneskene ha den samme karakteren. Jeg gleder meg fordi det passer meg utmerket. Det vil ikke bli et nytt syndefall.

Kommentar #1033

Atle Haugen

4 innlegg  30 kommentarer

Kjære debattanter

Publisert nesten 6 år siden

Dere holder på fortsatt! Vel, det er opp til dere å vurdere om dere bruker tiden deres til Guds ære og menneskers oppbyggelse...

Men jeg skulle så inderlig ønske at dere fant dere en ny tråd eller et nytt tema som passer bedre til trådens overskrift og begynnelse. Dere diskuterer nå temaer som i de fleste tilfeller er temmelig perifere i forhold til hva Adventistsamfunnet offisielt står for og er opptatt av. Så overskriften som ligger på "Mest lest" spalten til VL lokker folk inn i en diskusjon som ikke handler om dette. 

Kanskje på tide å lufte litt ut og begynne en mer konstruktiv dialog om et mer konkret emne enn å hoppe fra det ene temaet til det andre i samme tråd? 

Synd det ikke er moderatorer på Verdedebatt som holder dere litt i tømme!

Med vennlig hilsen,

:-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere