Karl Johan Hallaråker

46

Haustens val treng nye fargar

Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet må finna saman i kommunar og fylke etter valet til hausten. Det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område.

Publisert: 22. apr 2015

Vi står føre eit viktig val for kommunar og fylke. Den blåblå regjeringa får sin første eigentlege karakter frå veljarane. Mange klyp seg i armen over korleis regjeringa og statsministeren spelar opp. Arbeidarpartiet veks di meir dei teier.

Vi var mange som i 2013 gjekk inn for regjeringsskifte etter dei åtte raudgrøne åra. Mange delte også Erna Solberg sin visjon om betre løysingar på mange viktige politiske område.

Alkohol. Men kva ser vi i dag av det nye prosjektet som skulle løfta landet og folket? Sant nok har dei ordna opp i fleire ting - med god hjelp av sentrum og KrF. Men spør du kva folk legg merke til, er ofte svara desse: Proffboksing, taxfree, lettare tilgong på alkohol, og meir i same «verdigate», i tillegg til klønete handtering av jordbruksoppgjer og ditto klønete asylpolitikk. Frivillig sektor er meir blitt kommersiell sektor og mindre ideell sektor. Lite ser vi av det store prosjektet.

Korleis skal vi tenkja om det komande valet? Media minner oss ofte om Jonas Gahr Støre sine frieri til KrF. Leiarskribentar lurer på kor lenge det går før Knut Arild Hareide bit på agnet. Eg veit at KrF sin partileiar er altfor klok til å sluka agna for tidleg. Både dei som håpar og dei som fryktar lyt smørja seg med tolmod om KrF sitt val for 2017. Det er mange vanskar - med litt korttidsminne veit vi at det raude alternativet er ikkje berre lyseraudt.

Rasering. Det første valet, lokalvalet i haust, dreier seg om to store spørsmål. Begge får så langt eg kan sjå, den beste løysinga i eit samarbeid mellom KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet - (utan Sp i større byar der partiet mest er ikkje-eksisterande).

For det første går vi med den store kommunereforma inn i ei avgjerande tid for den folkevalde organiseringa i landet. Her er det lite positive signal vi får frå dei blåblå: Store kommunar og stripping av fylkeskommunane for viktige oppgåver. Resultatet blir ikkje utvikling av folkestyre og meir demokrati, men heller meir sentralisering med fare for rasering av variert busetnad i vårt vidstrakte land.

Det er tydeleg at regjeringa ikkje ønskjer tre forvaltningsnivå. KrF har vore ei drivkraft for tre nivå med nye regionar i staden for dagens fylke som mellomnivå. Etter landsmøtet i Ap ser vi at dei kjem etter med forslaget om mellom anna ein klar Vestlandsregion. Deira menyliste for regionane er eit godt grunnlag for samarbeid til å finna løysing.

Galskap. Den andre store saka eg tenkjer på, er organiseringa av livsrytmen. Vi har i lange tider - for ikkje å seia årtusen - hatt ein god livsrytme mellom helg og kvardag. Dei blåblå vil feia denne kulturarven bort med «kommersliberalisme» som gjer alle dagar like.

Det vil ha store konsekvensar for familieliv, arbeidsliv og ikkje minst kulturliv og frivillig sektor. Vi håpar enno at Stortinget tek til fornuft og respekterer folkeviljen. Men dersom det endar med Venstre sitt liberalistiske forslag om å flytta dette til kommunane, er det lett val for mange: Eit sterkt Ap og eit sterkt KrF og Sp kan i samarbeid stoppa galskapen.

Prøveklut. Eg veit at det er mange verdiutfordringar i eit slikt fellesskap ikkje minst når vi kjem til nasjonalt nivå. Kva kurs ein skal følgja i 2017, vil eg ikkje ta stilling til nå. Men vurdert ut frå dei to store tema ved dette valet, er mitt råd klart: Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet må finna saman i kommunar og fylke. Det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område som nært demokrati og vern om ein framtidsretta livsrytme for folk flest. Det kan også bli god prøveklut for 2017.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.4.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Glimrende analyse og godt innlegg

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område.

Det vil også være klokt å ikke tape av synet Mdg sin mulige rolle i disse konstellasjonene. Partiets formidable appell i opinionen gir seg utslag på meiningsbarometerne, og når Mdg sin oppslutning i Oslo nå viser seg å være større enn Frp sin på enkelte målinger, så er det uklokt å blunde for at et ny, demokratisk kraft kan være under oppseiling i de politiske farvann.

Den ekstreme, liberalististiske råskapen som Solbergregimet demonstrerer i praksis, har klar front mot både De grønnes og Kristelig Folkeparti sine høyverdige verdier. Velgerne er ikke sauer. Et maktskifte  kommer ubønnhørlig. Spørsmålet er heller hvor store ødeleggelser som skal ramme landet før velgerne får anledning til å ta affære i 2017.

Kristelig Folkeparti burde ha sett farene og stått stødigere på de praktiske konsekvenser av grunnsynet sitt. Å motta politiske glassperler mot å sitte gissel for liberalistisk maktutfoldelse, er ingen verdig situasjon.

Men alliansebygging etter at resultatet av kommunevalgene foreligger, blir en viktig anledning til å bøte på lokalt skadeverk i bygd og by. Det har du helt rett i.

Kommentar #2

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Bifalles

Publisert rundt 6 år siden
Klokt og godt innlegg som jeg fullt ut deler!
Kommentar #3

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Må nesten flire litt!

Publisert rundt 6 år siden


Prøveklut. Eg veit at det er mange verdiutfordringar i eit slikt fellesskap ikkje minst når vi kjem til nasjonalt nivå. Kva kurs ein skal følgja i 2017, vil eg ikkje ta stilling til nå. Men vurdert ut frå dei to store tema ved dette valet, er mitt råd klart: Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet må finna saman i kommunar og fylke. Det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område som nært demokrati og vern om ein framtidsretta livsrytme for folk flest. Det kan også bli god prøveklut for 2017.

Krf er en del av denne regjeringa som styrer nå, ja endog til gitt fødselshjelp så ved å drive AP politikk i 3/4 av tiden denne regjeringen på komuneplan har igjen vil jeg si at valget er tatt. I den avtalen Krf har med H og FRP er det vel ikke bare utenrikspolitikken avtalen gjelder. Vet at konstilasjonene kan være litt anneledes på komuneplan men blir det et mønster å gå imot den fløyen en egentlig hører til hele tiden sier det i alle fall meg at Krf fortsatt er et vingleparti som fortsatt ikke er å stole på. Det er bare makt som gjelder, se hva vi fikk til.

Kommentar #4

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Verdigate og KrF.

Publisert rundt 6 år siden

Det nærmer seg høstens kommune og fylkestingsvalg med stormskritt og KrF ønsker selvfølgelig å markere seg på en god måte overfor velgerne. Halleråker skriver i sitt innlegg at "mange klyp seg i armen over korleis regjeringa og statsministeren spelar opp". Er det proffboksing,taxfreee,lettere tilgang på alkohol som er for vondt å svelge eller er det "klønete håndtering" av jordbruksoppgjøret og asylpolitikken. 

Det har vel aldri vært noen hemmelighet at Høyre og Frp har en noe annen tilnærming og syn på disse poltiiske sakene og det bør ikke være noen overaskelse at regjeringen har fått gjennom dette. Det var også forøvrig politiske vilje i Stortinget for disse vedtakene.

At KrF er frustert over asylpolitikken er ingen hemmelighet, men har ikke partiet gjennom nylig gjennomførte forhandlinger med regjernignspartiene kommet til en enighet i disse spørsmålene ? Skal den siste tids frustasjoner i rikspolitikken gi seg utslag i at partiets tillitsvalgte nå skal samarbeide med de rødgrønne i det kommede valget? Er det ikke slik at KrF allerede på lokalt plan samarbeider med de partiene de finner støtte hos?

Ap har nylig hatt sitt landsmøte og kommet med forslag om heroinutdeling med statens velsignelse og flere straffetiltak mot Israel og videre godkjenning av staten Palestina hvis de kommer til makten. Er disse vedtakene greie å svelge for KrF? Kanskje en skulle brukt energien i KrF til å tatt avstand fra disse vedtakene, og dermed markere sitt ståsted her?

Jeg er KrF medlem og ønsker partiet alt godt, men mener bestemt at vi oppnår mest med fortsatt borgerlig samarbeid, selv om Halleråker her skriver om  kommune og fylkestingvalget. Halleråker har flere gode poeng, men en slik tilnærming som han har i dette innlegget vil også skape uro i samarbeidet med regjeringen. Partiet har allerede oppnådd mye sammen med Høyre og FrP. Alle som følger med i media har lagt merke til agnet som Støre og Ap har lagt ut. Støre har vel aldri før hatt så mange"kristelige synspunkter" som nå. Er det "noen" som har bitt på her? 

1 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er galskap Hallaråker ?

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
: Eit sterkt Ap og eit sterkt KrF og Sp kan i samarbeid stoppa galskapen.

De venstreorienterte i KRF legger saker på vekta og mener visst at den bikker i favør av AP.

"Galskapen" de irriterer seg over er om noen butikker har åpent på søndag.
At prisen på alkohol ikke har steget høyt nok.

Proffboksing :-) segway og snøscooterkjøring.
Taxfree...som om det er noe nytt.

"Klønete"asylpolitikk.Det vil si en justisminister som har fått fart på saker som har blitt trenert i maange år.

De nevner IKKE at veibygging er effektivisert på et nivå vi aldri har sett før.

Dette er bare noen saker.

De vil da heller ha AP som nå har begynt å bruke penger som en full sjømann.
Som vil fjerne K-en i KRLE-faget.
Som vil anerkjenne palestina og dermed Hamas.
Et AP som støtter AUF som vil ha boikott av  Israel.

Et AP som vil legalisere narkotika...

Bare for å nevne NOE.

Er virkelig forakten for FRP så stor at Krf vil godta nesten hva det skal være ??

 

1 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Nykommer Mdg har større appell i Oslo enn Frp

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er virkelig forakten for FRP så stor at Krf vil godta nesten hva det skal være ??

Beklager, Rune Holt, men hjertebarnet ditt, Frp, blir nok ingen politisk kraft i Norge igjen. Sjekk trenden i meiningsmålingene, så øyner du konturene av Frp sin fremtid.

Regn også med at det sannsynligvis skjer en viss velgerflukt fra Frp til Høyre. Det kan meget gjerne være en årsak til at Høyre synes å holde litt bedre stand på meiningsmålingene, til tross for Solbergregimets mishandling av landet. Slankingen av Høyre kommer sannsynligvis litt senere i forløpet enn for Frp sitt vedkommende.

Tilsiget av Frp-folk vil mest sannsynlig gjøre Høyre enda råere. Nyliberalismen har allerede festet seg godt i partiet. Noe verdikonservartivt, liberalt Høyre a la Willoch dukker neppe opp igjen.

Ap beveger seg mot sentrum. Det bør Krf gjøre også, for det er der velgerne befinner seg.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det vil tiden vise

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Beklager, Rune Holt, men hjertebarnet ditt, Frp, blir nok ingen politisk kraft i Norge igjen. Sjekk trenden i meiningsmålingene, så øyner du konturene av Frp sin fremtid.

Regn også med at det sannsynligvis skjer en viss velgerflukt fra Frp til Høyre. Det kan meget gjerne være en årsak til at Høyre synes å holde litt bedre stand på meiningsmålingene, til tross for Solbergregimets mishandling av landet. Slankingen av Høyre kommer sannsynligvis litt senere i forløpet enn for Frp sitt vedkommende.

Tilsiget av Frp-folk vil mest sannsynlig gjøre Høyre enda råere. Nyliberalismen har allerede festet seg godt i partiet. Noe verdikonservartivt, liberalt Høyre a la Willoch dukker neppe opp igjen.

Ap beveger seg mot sentrum. Det bør Krf gjøre også, for det er der velgerne befinner seg.

Men jeg trenger ingen profetiske evner for å forutse at du tar feil på lengre sikt.

Hvis AP slår seg sammen med Krf,Sv,Sp og De grønne på en uansvarlig og naiv innvandringspolitikk,og en alt for rask avvikling av oljeutvinningen,pluss en klimavgiftskarusell av uante dimensjoner,vil Norge få problemer med sin økonomi.

Omstillingen går ikke så fort som De grønne drømmer om.Det skal først dannes bærekraftig industri og arbeid til den befolkningen vi har...PLUSS alle de titusener av uintegrerte asylsøkerne og innvandrerne de vil ta inn som kommer i TILLEGG...

Dette regnestykket går rett og slett ikke opp. 

1 liker  
Kommentar #8

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Varsel fra vest

Publisert rundt 6 år siden

Når Karl Johan Hallaråker er så skuffet over den blå regjeringen at han anbefaler KrF å samarbeide med Ap og Sp, bør Erna Solberg bli bekymret.

Anbefalingen fra sentralstyremedlemmet i Kristelig Folkeparti gjelder i denne omgang bare for kommunestyrene. Om KrF skal lytte til lokketonene fra Jonas Gahr Støre når det gjelder regjeringsmakt etter 2017, vil ikke Hallaråker konkludere nå.

Men begrunnelsen for det lokalpolitiske sidevalget er rikspolitisk: Kommunesammenslåing og nedbygging av fylkeskommunen samt søndagshandel. Dette er to store saker der Arbeiderpartiet etter landsmøtet står på samme side som KrF. Det bør gjøre utslag for valg av samarbeidspartner i kommuner og fylker, mener Hallaråker.

Hallaråker er ingen fløyperson i KrF. Partilederen lytter helt sikkert hva kristenlederen fra hjemtraktene sier. Også fordi han vet at den tidligere indremisjonsgeneralen har god kontakt med stemningen på grasrota.

Hallaråker var av dem som ivret for at KrF skulle bidra til regjeringsskifte for to år siden. Noen begeistring for Fremskrittspartiets politikk har han aldri hatt, men han mente det var nødvendig å komme til en ordning for å bli kvitt de rødgrønne.

Hallaråker ble båret inn i KrFs sentralstyre av de konservative i partiet på grunn av sin klare motstand mot ekteskapsloven og sin klare støtte til Israel. Han hadde tro på at en blå regjering ville bety bedre tider for slike og lignende standpunkter.

Nå er han skuffet. «Spør du kva folk legg merke til, er ofte svara desse: Proffboksing, taxfree, lettare tilgong på alkohol, og meir i same «verdigate», i tillegg til klønete handtering av jordbruksoppgjer og ditto klønete asylpolitikk. Frivillig sektor er meir blitt kommersiell sektor og mindre ideell sektor. Lite ser vi av det store prosjektet», skrev Hallaråker i gårsdagens Vårt Land.

De konservative i Kristelig Folkeparti er blitt provosert av regjeringens liberalistiske linje. Dersom de er blitt så provosert at de velger bort samarbeidet med regjeringen, kan det bety slutten for Erna Solbergs borgerlige prosjekt. Dette er alvor.

Og kanskje alvoret er begynt å sige inn over Høyre. Denne uka kom det melding om at man har droppet tanken om å avskaffe sexkjøpsloven. Knut-Arild Hareide synes også å ha grunnlag for å tro at Høyre vil droppe søndagshandelen. Det er nok også nødvendig om KrF fortsatt skal støtte regjeringen. Men kanskje ikke nok.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23. APRIL 2015

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utroskap er noe herk

Publisert rundt 6 år siden

Hallaråker@ "Media minner oss ofte om Jonas Gahr Støre sine frieri til KrF. Leiarskribentar lurer på kor lenge det går før Knut Arild Hareide bit på agnet."

Støre har så langt gjort en god jobb som frier. Men brura har til nå gjort seg kostbar. Gamle jomfruer er grunnleggende forsiktige.

Men de med våte drømmer om at KrF skal vende de fleste av sine velgere i et historisk perspektiv og en større andel av dagens velgere ryggen, ser i opphisselsen over et mulig ekteskap, der brudgommen som seg hør og bør går på brudens venstre siden opp midtgangen, for det er der brura tradisjonelt trives best – i midtgangen, en mulighet for bryllupsfestligheter.

I politikken er kravene store og hukommelsen kort. Derfor kan det lett gå i ball. Noen opptrer som rene casanovaer, mens andre, de som er vokst opp på bygdene, tyr til den trauste og noe snedige måten å handle hest på. Resultatet er stort sett det samme. Den uskyldige stolleken byttes ut med den mer tvilsomme sengeleken.

Hva som er gått så fryktelig galt, og som gjør at ellers trauste folk som Hallaråker mister fatningen, er ikke helt åpenbart. Det at mulig at Sagway, som er den mest seiglivede mediesaken etter regjeringsskiftet, kan være en forklaring. Eller proffboksing? At Kim Jung Un nå er den eneste i verden med forbud mot proffboksing bør selv Hallaråker kunne leve med. For KrF bør det i alle fall være greit nok.

Partiet har langt viktigere ting å holde på med, slik som alkoholpolitikk. For noen av oss er det vanskelig å få øye på de store endringene i alkoholpolitikken under den nye regjeringen. Noen vinflasker i bytte med tobakk på Gardermoen er ingen revolusjon. Om det totale alkoholkonsumet går litt opp eller ned fra det ene året til det andre, er ikke det viktigste dersom det er det store flertallet av de vanlige alkoholbrukene i befolkningen som nyter noen prosent (eller er det promiller?) mer eller mindre i løpet av året. Det er trolig ikke taxfree-vin som er førstevalget for ungdom som debuterer. Og de som sliter med alkohol skaffer seg jo vanligvis det de trenger uansett. Mange av dem frekventerer sjelden eller aldri Gardermoen. Vi skal naturligvis ikke kimse av alkoholens skadevirkninger, men vi kan gjerne være litt edruelige i forhold alkoholpolitikk som symbolsak. Det viktigste virkemiddelet er Vinmonopolet som også den nåværende regjeringen hegner om. Småjusteringer kan skape mye politisk støy, men vil trolig ikke ta livet av noen.

Dagens landbruksministre er odelsjenta som har bestemt seg for å flytte ett par grensesteiner og muligens også en stabbestein i samme slengen. En mindre kursendring av norsk landbrukspolitikk, om så bare med en grad eller to, er som å overbevise Putin om at han bør reise hjem fra Krim. Det er full forvirring internt i landbruket, men det forsøkes dysset ned. Mange, også små bønder over hele landet har reist seg opp og vitnet på grendehusene om at de faktisk aldri har hatt et så godt landbruksoppgjør for sin del som i fjor. Norges Bondelag har som regel orden i rekkene. De villfarne, som raller og prater i villelse om det de ser på lønnsslippen og ikke om vedtatte sannheter er blitt klubbet i hodet – med møkkagreip.

I innvandrings- og asylpolitikken ble det enighet om de store linjene i Nydalen. Etter dette har den såkalte «asylbarn»-saken versert. Men også her er det blitt enighet. At det under denne regjeringen vil bli innstramninger er åpenbart. Men med en mindretallsregjering er det ikke rom for revolusjoner – heller ikke på dette feltet. Innstramning er nødvendigvis hverken inhumant eller uttrykk for feil et menneskesyn. Men en justering av en poltikk som mer og mer viser seg å mangle bærekraft er viktig. Uten dette tar ikke de ansvarlige ansvar. Realpolitikk kalles det også. Selv innvandring- og asylpolitikken må håndteres i større politisk perspektiv. Tidligere var det Frp som var populistiske på dette feltet, men nå synes det som om rollene er byttet om. Deler av opposisjonen og pressen krever alltid litt mer og noen fler. Enkeltskjebner gjør at de politiske tyngdelovene og de store beslutningene må settes til side. Det er dette som er overbud og populisme i dagens innvandringspolitikk, og det er uverdig.

Hallaråker nevner to saker som han reagerer sterkt på det. Personlig mener jeg at den norske kommunestrukturen, den som oppstod i hest- og kjerretiden, er overmoden for reformer. Ettersom det nå nærmere seg femti år siden «The Eagle» landet på månen, bør det være mulig å styre helseheimen og skulen i Etnedal fra kommunesenteret Dokka i nabokommunen to mil unna. Her snakker vi ikke akkurat om en månelanding. På den annen side er jeg enig i at ideen om søndagsåpent for alle gode formål er et tøysete blindspor, og da spesielt ettersom svært få ønsker det. For egen del synes jeg dette er regjerings største bommert så langt.

Ellers ser jeg at en del argumenterer med at, hadde det ikke vært for KrF og Venstre, så hadde ikke den ene saken blitt vedtatt og den andre blitt stoppet. Her råder den totale logikkbrist dersom dette framholdes som en svakhet for regjeringen og samarbeidet på borgerlig side. Det er det motsatte som hadde vært oppsiktsvekkende, at de to mindre partiene utenfor regjering ikke hadde hatt en hånd på rattet. Selv var jeg litt undrende til at de to ikke ville gå inn i regjeringen, men ser nå at de faktisk har betydelig innflytelse i den posisjonen de befinner seg i samtidig som de i sterkere grad kan beholde sin egenart og profil og av og til også være i direkte opposisjon til regjeringen. En langt bedre løsning enn den SV og Sp valgte i det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Når det gjelder Sp så satt de med landbruksministeren i åtte år, og det har sjelden vært så store vårlige traktorkolonner med møkkaspredere inn til hovedstaden som spesielt i de siste av de åtte traurige årene.

Men så er det slik at både Hallaråker sitt innlegg og min kommentar egentlig er bortkastet. For mens bryllupsryktene har svirret, har brudgommen vært utro. Han har like godt, ikke i nattlig løyndom, men i full offentlighet krøpet opp i den trange barnesengen til SV (altså en mindreårig, fri og bevare oss!) og har nå bestemt seg for å anerkjenne Palestina som egen stat. 

Det er mulig at KrF sin politiske ledelse kunne leve med dette, men ikke når de samtidig er partistrateger, gitt at en ikke ubetydelig andel av dagens KrF-velgere vil rømme skuta hals over hodet dersom partiet besudlet kropp og sjel med å kline seg innpå slike folk. Og ettersom alle som er på rømmen instinktivt vil lete etter et tilfluktsted, vil trolig mange av dem finne dette i ... hold deg fast Hallaråker, ja, nettopp ... i Frp.

Saker og ting er ikke alltid like enkle, spesielt ikke under samlivskriser.

Kommentar #10

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Å, kunne de nå bare droppe mer også...!

Publisert rundt 6 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Og kanskje alvoret er begynt å sige inn over Høyre. Denne uka kom det melding om at man har droppet tanken om å avskaffe sexkjøpsloven. Knut-Arild Hareide synes også å ha grunnlag for å tro at Høyre vil droppe søndagshandelen

Å sette små kommuner under press og tvang for å få bukt med nærdemokratiet, å avvikle statens juridiske kontroll via fylkeskommunene så utbyggingsentrepenører, kjeder og konserner får slippe til med planer og prosjekter i "skikkelig store" kommuner uten at statens fylkesmenn forpurrer "fremskrittet" med ekle, samfunnsbaserte innsigelser mot arealforvaltningen, å sette et "veiselskap A/S" uten folkevalgt styre eller demokratisk ansvar til å overkjøre grunneieres og organisasjoners klagerettigheter - for her skal det bli motorvei fort som svint, så skitt i lokalmiljøene, 

å sørge for at storbøndene blir rikere mens småbønder og småbrukere får strupet inntektene sine, å selge skog og flytog og offentlig eide selskaper til spekulanter og konserner i inn- og utland og samtidig sørge for via skattelettepolitikken at kjøpene blir bortimot gratis for dem, å la gruveselskaper fylle fjordbunner med slam, å la oljeselskaper få bore i Arktis så snart isen bare smelter,

Å legge ned lokalsykehus så spekulanteide privatklinikker får poppe opp og meske seg med utbytter fra offentlige helsebudsjetter og får tappet spesialhelsetjenesten for ferdig, offentlig utdannede spesialister, å la private firmaer få utnytte eldreomsorgens budsjettkroner, nå når eldrebølgen inntreffer,

å sørge for at skolens oppdrag ikke blir å skape harmonisk, selvstendig og samfunnskritisk ungdom men heller mest mulig effektivt arbeidskveg, å slippe til spekulanter så barnas utvikling kan bli gjenstand og formål for selskapers økonomiske trivsel, å sørge for at forskningsinstitusjonene blir mer styrt etter business-modell så innsatsen blir bedre konsentrert om spesifikke, anvedndte teknologier til å dekke selskapers behov i stedet for samfunnets,

å strupe pressetilskudd så ytringsmangfoldet svinner hen og reklamemakerne bedre kan konsentrere beløpene sin til sentrale enheter som ikke forstyrrer samfunnsdebatten med for mange kritiske ytringer,

Å få sendt norske offiserer til å trene opp naziinfiserte avdelinger inne i Ukraina og flere, norske soldater til å drepe muslimer i Midtøsten, å få ordnet det slik at norske fagmilitære ikke har busjetter til å legge kjepper i hjulene via innsigelser mot "fortreffeligheten" i Stoltenbergs diktater om hvordan norsk territorium skal forsvares...

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Positiv til KrF - Ap samarbeid

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet må finna saman i kommunar og fylke. Det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område som nært demokrati og vern om ein framtidsretta livsrytme for folk flest. Det kan også bli god prøveklut for 2017.

Jeg håper KrF går med på dette frieriet til Ap og Gahr Støre. Det vil gjøre det lettere for oss som vil stå for et verdikonservativt alternativ og ikke vil legge skjul på vår kristne kulturarv. Hvis KrF går i partnerskap med Ap før valget, vil det bli veldig mye lettere å få de som er desillusjonert over KrF til å stemme på alternative krefter.

Hvis jeg blir valgt inn på Stortinget i 2017, se StortingsKristian.com, kommer jeg til å være en garantist for at jeg vil holde Gahr Støre ansvarlig når han prøver å undergrave ytringsfriheten eller lyve om for eksempel Hamas. 

1 liker  
Kommentar #12

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Så kommer de internasjonale spillselskapene...

Publisert rundt 6 år siden

Fagfolk mener at spillavhengighet skaper enda større problemer for ofrene enn avhengighet av rusmidler. Avhengighetsfaktorene blir like kraftige, men de økonomiske konsekvensene kommer raskere og resulterer i verre, sosiale tragedier. Problemstillingene er underkommunisert i offentlig debatt.

Kjennetegnet på at et samfunn er demokratisk, er ikke først og fremst at flertallet får viljen sin, men at minoriteters og enkeltindividers rettigheter ikke krenkes. I forlengelsen av slik tankegang skal de svakeste beskyttes mot krefter i samfunnet som påfører enkeltmennesker sykdom og vanskjebne. 

Så må flertallets velvære faktisk innskrenkes noe for at rimelig beskyttelse av de som blir ofre av farlig avhengighet, skal ha en sjanse til å virke og sosiale katastrofer avverges. Det er et lite offer for et stort formål. Kongstanken bak Vinmonopolet.

Og bak Norsk Tipping også. Selskapet som er pålagt å etterse at pengespill ikke overdrives av den enkelte kunde.

De som blir ofre for spillavhengighet og i sin sykdom spiller vekk hus og hjem og fremtid for seg selv og sin familie, fylles av svart skam. Skal de kunne leve videre, bør ikke omgivelsene få vite hva som har skjedd. Naturlig nok holdes ting hemmelig, akkurat som når drankeren gjemmer vekk flaskene sine.

Man snakker ikke om det. Mørketallene er store. Kanskje kunne seriøs forskning i selvmordsstatistikken avdekke omfanget tydeligere.

Men beskyttelse av de svakeste bør jo vike plass for spillselskapers mulighet til raske fortjenester, mener visst regimet vårt. Antakelig vet de ikke hva utenlandske spillselskaper er for noe: Mafiareder.

Eiet av "lovlige" selskaper, spredd ut over byer på hele kontinentet, som svært ofte driver både hallikvirksomhet, menneskehandel og utpressing som gjennom skjulte bi-geskjefter. Casinoer og nett-selskaper er juridisk-økonomisk forkle og front, og politiet står stort sett maktesløse ovenfor oppgaven med å blinke ut bakmennene med tilstrekkelig, rettslig beviskraft.

Selskapene har nemlig penger, enormt store formuer. Egentlig kan de kjøpe seg det meste, og det har de gjort. Særlig har de investert i dyktige psykologer og teknikere som har utarbeidet de mest utkrøpne metoder til å lokke folk inn i avhengighet, på utspekulerte og dyktige måter.

Det er nå en gang slik at både illegal våpenhandel og pengespill er enda mer lukrativt enn narkopushing og prostitusjon.

De internasjonale spillselskapene kan representere et skikkekilg tilskudd til såkalt "samfunnsøkonomisk vekst". Tenk bare på den alminnelige omsetningsøkningen, altså økningen i pengeflom (som nå er blitt mange ganger så viktig som produksjon av varer og tjenester). Og "samfunnshjulene må jo holdes i gang". Særlig er nye "vekstområder" vesentlige nå når finansøkonomien er opphøyd til samfunnets sanne Gud.

Vel, etter at Cecilia Brækus har fått maltraktert mange nok skaller på norsk jord, kommer trolig "Mixed Marshal Arts" på banen. Men det blir neppe skikkelig fart i den allmenne underholdning før også spillmafiaen får slippe løs på folk.

Så skitt i å verne de svaketste. Regimet vårt kan jo sikkert begrunne liberaliseringstiltak ut fra konkuransereglene i EØS... Og protesterer Krf, så er jo Knut Arild Hareide å betrakte som vår norske variant av Kim Il Jung... Så da så...

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Og kanskje alvoret er begynt å sige inn over Høyre. Denne uka kom det melding om at man har droppet tanken om å avskaffe sexkjøpsloven. Knut-Arild Hareide synes også å ha grunnlag for å tro at Høyre vil droppe søndagshandelen. Det er nok også nødvendig om KrF fortsatt skal støtte regjeringen. Men kanskje ikke nok.

Jeg tror Høyre gjør klokt i å planlegge samarbeidet i neste stortingsperiode etter helt andre faktorer enn i dag. Vi kan nærme oss en modell hvor Frp er for lite til å ha særlig stor egen makt og blir nødt til å gjøre andre valg enn i dag, i den forstand at de må bestemme seg for enten å gå mot midten eller bli en eksklusiv populistisk gruppe for de få. 

Velgerne satser på styringsdyktige alternativer. I Norge er vi så heldige at vi egentlig slåss om detaljer. Det er dyre detaljer, og det er mest prisen som bestemmer temperaturen i debatten. Alle får, før eller siden. Akkurat i dag ser det ut til at kampen kan komme til å stå mellom AP på den ene siden og samarbeidspartnere som kommer over sperregrensen, og en motpart med Høyre som det sentrale. Hvordan flertallet ender kan vi naturligvis ikke si i dag. Det kan også tenkes at De Kristne karrer til seg et mandat her eller der. Jeg er overrasket over at ikke det bekymrer Hallaråker mer. Helheten blir et mer sprikende borgerlig bilde og det er vanskelig å spå om hvem som kommer til å fylle Frp's plass i regjeringen så lenge samarbeidspartiene ikke profiterer mer på Frps tilbakegang. Nå er det AP som får Frp-stemmene, og AP er suverene på venstresiden så lenge SV er impotent. SP er partiet som knapt noen vil regjere med med mindre de må. MDG må bli mer profesjonelle før de vil være en partner AP vil stole på. Foreløbig ser alt til å kunne gå i alle retninger. 

Kommentar #14

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Større verdiproblem med dei blåblå

Publisert rundt 6 år siden
Faktabassert vurdering eller symptom tolking

Takkar for respons på mitt innlegg i Vårt Land. Meiningsbryting er sunt for demokrati og folkeopplysing. Reell usemje er også ei ærleg sak.

Eg må likevel tilstå at ein del reaksjonar synest meir å vera prega av at ein assosierer det eg har sagt inn i eigen samanheng enn at ein tek utganspunkt i det eg faktisk har sagt (og meint). Når det gjeld dei kritiske merknadene til Ap om etiske og politiske val langt frå KrF som abort eller lefling med Hamas eller godkjenning av Palestina før avklara forhandlingar, så er slikt sjølvsagt uaktuelt for meg.

Når nokon seier at vi må ikkje gløyma problema med Ap og dei raud grøne, så kan dei faktisk ta sitat frå mitt innlegg. Skulle KrF skifta «side» i 2017, er det sanneleg mange ting å ta fatt på. Men det har det også blitt i relasjon til dei blåblå. Realitetane er at regjeringa har bidrege til undring og stemningsskifte grunna mange av dei politiske sakene som dei har fremja.

Hukommelsen omfattar ikkje berre verdiproblema med Ap, men også at mange av dei same problema er ikkje mindre med liberalistane og sekularistane i Venstre og dei blåblå. Det er nok å minna om høgrekvinnene sine hatefulle angrep i debatten om abortkriteriene og i reservasjonsdebatten. Det var forresten lettare å registrera forståing hos fleire etisk medvitne Ap-politikarar enn hos dei blåblå!

Det same gjeld faktisk også verdien av ideell sektor og ikkje berre fritt fram for kommersiell sektor. Nå gjeld det kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Då har eg peika på at vi står overfor to store politiske saker - kommunereforma og det eg kallar "livsrytmereforma".

Det er sant nok rikspolitiske saker. Men dei er høgaktuelle i haustens val. Her konstaterer eg at det må til eit samarbeid med Ap og Sp for å få KrF sine prioriteringar på plass. ( Gløym heller ikkje at eg tek med Sp og ikkje berre Ap.) Vi har tydeleg folkefleirtallet med oss også.

Regjeringa snakkar om store og robuste kommunar. Eg meiner vi treng sterke og robuste regionar med maktoverføring frå staten. Det vil styrka demokratiet. Då kan vi også godt leva med variert storleik på kommunane for å gjennomføra mange politiske saker nær folk, der dei kjenner kvarandre og veit kva behova er.

Søndagsopne butikkar gjeld ikkje om kor mange og store butikkar skal kunna vera opne kvar dag. Det er er kulturreform som storparten av folket og organisasjonane i arbeidslivet ikkje ønskjer. Det vil endra mønsteret for familieliv, kulturliv og frivillig sektor.

Det er ufatteleg at ikkje statsminister Solberg stoppar dette. Det har gjort uboteleg skade for lysten på samarbeid med dei blåblå. Så legg eg til: Sjølvsagt er tilhøva ulike lokalt og samarbeidssituasjonen er variert. Kjemi og lokale relasjonar er viktige blir det sagt. Sant nok. Men hugs kva KrF ofte seier: Det viktige er ikkje kven vi samarbeider med, men kva vi samarbeider om. Til det høyrer politiske realitetar og ikkje kameraderi!

Kommentar #15

Audun Henriksen

0 innlegg  10 kommentarer

Påstandar og manglande argumentasjon

Publisert rundt 6 år siden

Hallaråker meiner det er behov for nye fargar ved haustens val. Han meiner det gjeld vårt lands framtidige kurs på fundamentale område. Men dersom han er oppteken av landets fundamentale kurs er det noko underleg at han fokuserar på eitt lokalval. Eit lokalval er trass alt avgrensa til å gjelde saker i den einskilde kommune.

Før eg går vidare vil eg understreke at det er saker der eg kan identifisere meg med Krf.

Når det gjeld Hallaråker sitt innlegg inneheld det fleire påstandar, men eg set til tider med ei kjensle av at argumentasjonen manglar. 

Hallaråker nemner proffboksing, taxfree, alkohol, jordbruk og asyl. Det er ei kjend sak at media set dagsorden. At saker blir lagde merke til er vel sannsynlegvis ein konsekvens av at nokre saker er lette å selja, og at journalistikken i andre til tider saknar balanse.

Når det gjeld kommunreforma viser lett tilgjengelege tal at Norge har fleire kommunar enn Sverige og Danmark til saman. Sverige er inndelt i 290 kommunar.Når våre naboar kan leve godt med større kommunar burde me også kunne det. 

Søndagsopne butikkar.
Om eg ikkje tar heilt feil var Krf i si tid med på å innføre «Brustadbua» som jo nettopp inneber søndagshandel. Kor er den prinsipielle skilnaden mellom Brustadbua og generell søndagsope. Kor blir det av den prinsipielle tenkjinga. 

Eg er samd i at god livsrytme mellom kvardag og helg er eit gode. Sidan no søndagshandel allereie er eit faktum, er det imidlertid legitimt å spørja om denne rytmen er endra pr i dag. Eg er ikkje overtydd om det.

Det ville ikkje overraska meg om det er svært mange Krf'arar som ikkje deler Hallaråker sitt syn, men som meiner at partiet er best tent med å halde fram samarbeidet.

Kommentar #16

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Et ultimatum – søndagsåpne butikker kan sammenlignes med demonteringen av det kristne ekteskapet.

Publisert rundt 6 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Søndagsopne butikkar gjeld ikkje om kor mange og store butikkar skal kunna vera opne kvar dag. Det er er kulturreform som storparten av folket og organisasjonane i arbeidslivet ikkje ønskjer. Det vil endra mønsteret for familieliv, kulturliv og frivillig sektor.

Enig med Halleråker her. Ingen har noe å tjene på frislepp av søndagsåpne butikker. Men enda verre: Man demonterer ved et slikt vedtak nok et bud i fra vår skaper som hele tiden har vært fundamentet i vår felles kristne kulturarv og forståelse av hva som har vært viktig og riktig gjennom hundreder av år - nemlig det tredje bud.

KrF og Hallaråker burde ikke være så opptatt av kommunevalget som det å påvirke via Stortinget regjeringens prioriteringer og posisjoneringer. Jeg har hele tiden vært av den oppfatningen at KrF hadde vunnet [mye] mere på å ha vært en del av denne regjeringen. Da hadde denne saken og mange flere som KrF nå sliter med å få aksept for ikke vært noe issue. For da hadde KrF selv vært en del av det grunnlaget som fremmet saker fra regjerings hold og de andre partiene i regjeringen måtte da ha tatt hensyn til KrFs hjertesaker i så henseende. Dessverre er det ikke slik og KrF har seg selv å takke for det. Man kan vel si at å velge riktig strategi for å vinne sine kjernesaker dessverre ikke har vært KrFs sterkeste side de siste ti åra.

Selv om KrF ikke er direkte med i regjeringen er den et opplest og vedtatt støtteparti for de blåblå og «signerer» derfor enhver sak som regjeringen trumfer igjennom. Selv om de sammen med Venstre skulle ha dette flertallet følger KrFs «signatur» med på lasset. Det mest fatale eksempelet for KrF her er ‘søndagsåpne butikker’. Her gjelder det å radere ut hviledagen og fjerne alle spor etter å helligholde den slik vi er blitt opplært til av det 3. bud. Alvorlighetsgraden i et slikt vedtak fra regjeringens side bør derfor vurderes opp mot og på linje med når det kristne ekteskapet ble demontert i 2009 av de Rød-Grønne. Her kunne KrF aldri ha vært et opplest og vedtatt støtteparti for noen regjering. Derfor når en sak av samme dimensjon nå skal opp i Stortinget og avgjøres, så bør KrF stille sitt ultimatum: Enten bevares søndagen som fortsatt helligdag, eller så trekker KrF seg fra ethvert videre samarbeide med denne regjeringen i resten av denne stortingsperioden. Dette vil kunne bidra til å gi et kraftig signal om at skal KrF i fortsettelsen av denne stortingsperioden kunne være et støtteparti for denne regjeringen, så må dette forslaget trekkes tilbake av regjeringen - prompte. Til Venstre vil også KrF gi et sterkt signal om at de ikke lenger kan operere i «tospann» med Venstre hvis ikke Venstre viser respekt for KrFs ultimate standpunkt i denne saken.

Å på sentralt plan velge Arbeiderpartiet som har vært spydspissen i all avkristningspolitikk fra Stortinget de siste 10 årene vil være en fallitterklæring for KrF. Hva man velger i kommunene etter høstens valg blir selvsagt en noe annen sak. Hvis Venstre skulle velge å trumfe igjennom regjeringens vedtak om søndagsåpne butikker og overlate ansvaret til kommunene så bør KrF selvsagt søke støtte i hver enkelt kommune der man kan forhindre at dette skjer. Det blir ikke lett for kommunegrenser kan ikke hindre handelslekkasjer og nødvendige tiltak for å bevare konkuranseevnen.

Og da er man allerede på defensiven.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

I begynnelsen var det påbudene og reguleringene. Samfunnet var temmelig strikt regulert og påbudene var mange. Åpningstidene var fra 09 til 17 i de fleste butikker fem dager i uken og til 14 på lørdager. 

I fortsettelsen ble deler av disse reguleringene opphevet. Det vare en lukkelov som ble avløst av en åpningslov og forholdene utvidet seg. Arbeidsplasser ble skapt, folk handlet til ulike tider enn før. Man fikk bedre tid til å gjøre sine ærender fremfor å halse rundt i en lunsjpause. 

Jeg ser at man rakker ned på Høyres sjel for at man nå vil gå videre ved å fjerne dagens bestemmelsene. Er det da andres sjel at det skal være mer lukket også på kveld og natt?

Arbeide på ubekvemme tider er intet nytt fenomen. Til alle tider har noen vært nødt til å ofre seg i ulike tjenester. Dette har vært og er holdt på et minimum for at flest mulig skal få fri i helgene, og det finnes en normalarbeidsdag som nå er lett forlenget fra hva den var for få år siden. Et spørsmål om sjel? Eller praktisk? Det er lenge siden Høyre hadde flertall i Norge. Jeg har ikke finlest Stortingstidene men vet strengt tatt at flere partier har vært med på å åpne landet i ulike fasetter. 

For Høyre er det en gammel sak at vi ønsker mest mulig åpenhet i forretningslivet. Vi har et realistisk bilde på dette, et bilde andre mangler. I forbindelse med endringer i åpnings eller lukkelover ble det fx åpnet for at man kunne ha åpent om dagligvareforretningen var inntil 100kvm. Hvor er sjelen da? 

Noen klarte å lure inn at enkelte spesialforretninger skulle kunne ha åpent på søndager fordi de selger ferskvarer som potteplanter. Hvor er sjelen da? Satt den i at man ville begunstige gartnernæringen? Mens mor får hageplantene sine får far ikke kjøpe planker og skruer til det nye terrassegulvet. Hvorfor prioriteres mors sjel fremfor fars? Er mor dårligere til å planlegge innkjøpene slik at hageplantene må handles på søndag fremfor på lørdag? 

Jeg synes ikke det er noe særlig edelt i å angripe dette som noe negativt kallet Høyres sjel.  Vår sjel er knyttet til at man ikke skal ha noen regler om at butikkene skal behøve å være stengt. Vår tro er at en hver vil forstå hva som er lønnsomt for den enkelte butikk. Tar man for seg de ti største kjøpesentrene i Norge er det lite trolig at disse vil vise seg lønnsomme mht å være åpne. De gjør det i andre land, og de tjener penger på det, men Norge er et mer begrenset marked. Jeg er ikke overbevist om at det vil være lønnsomt, og da vil butikkene stemme.

Folket vil gjøre sine frie valg. Jeg har selv arbeidet på søndagsåpen butikk og vet at det kan være tildels enorm etterspørsel. I slike butikker burde vi kanskje ha spurt om konfesjon for å vite om det var en kristen synder som brøt helligdagsfreden eller om kunden er ateist. Uansett, poenget er at også mange kristne har gjort seg godt av åpne butikker. Bare folket vil vise hvor stort markedet er og hvilket omfang dette vil få. Handelsnæringen er i endring gjennom at konkurranseforholdene særlig på dagligvaresiden er under sterkt press om dagen. Holder folket seg hjemme må de holde søndagsstengt. Handler folket slik de gjør i dag vil det bli kjempebusiness. For det er hva det er. Jeg kjenner kjøpmenn som sier at de heller vil ha stengt en tirsdag enn en søndag, om de ble tvunget til å velge. 

Myndighetene kan seffli gjøre en begrensning ved å si at "alle skal holde stengt én dag hver uke". Vi har alltid vært ridd av konkurransevridende tiltak. Det har alltid skapt kreative løsninger. Det er på tide at man forsøker ytterligere liberalisering, for det er der sjelen ligger hos det norske folk. Man vil ha mulighetene, åpningene og retten til å handle når man vil. Jeg har sett meningsmålinger som tyder på annet, men jeg tror ikke på dem, for omsetningstallene for søndager er så gode at de forteller noe annet. Dernest anser jeg det lite sannsynlig at faghandel i ulike former vil finne det lønnsomt i særlig grad. Kjeder vil kanskje holde én butikk åpen, men ikke ti etc. Det er begrensninger i kjøpekraft, prioritering og behov som avgjør om man skal besøke brudesalonger på søndager. Alt er ikke bærekraftig som søndagshandel, og slikt har vi også erfaring fra den siviliserte verden. 

Kommentar #18

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

O, store Mammon!

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vår sjel er knyttet til at man ikke skal ha noen regler om at butikkene skal behøve å være stengt.

"Frihet" for de ansatte i varehandelen er at de må jobbe om søndagen også. Alle dager skal bli like grå, altså hverdager.

Sånn er nå engang tankegangen. Søndagsfrihet for pengeadelen, Mammons yppersteprester, innebærer naturligvis at tjeneskapet må innfinne seg på postene sine.

Vare- og lastebilsjåførene også. Butikkene må ha ferskvarer.

De som har penger, bør få slippe unødige hindere. Sånt kalles å "skape arbeidsplasser". Underforstått: De pengesterke er velsignet med en slags "skaperkraft".

En mer nymotens og "sivilisert" skaperkraft, altså. Skaperen hvilte på den syvende dag - egentlig var han vel litt av en latsabb? "Effektivisering" er roten til alt godt. Hviledagen er et onde.

Arbeid adler, innfinn dere på jobb, folkens! Det store flertallet bør få anledning til å bruke penger om søndagen også. Det er pengebruk som driver samfunnet fremover. Søndagsfreden er en bremse for kommersielle samfunnshjul.

Å reservere en ukedag for tilbedelse, familie, barn, fritidsaktiviteter, hobbyer og hvile er en uting for allmugen. Helst burde slikt være reservert for eierklassen.

Skal folk på liv og død tilbe noe, så får de stille opp foran kassaapparatene og tilbe Mammon.

Og så bygger jo lukkeloven på en regulering. Høyre liker ikke samfunnsregler og orden. Anarkismen er et umiskjennelig element i dypet av høyresjela. "Frihet" kaller høyrefolkene det.

Kommentar #19

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Nei til søndagsåpent

Publisert rundt 6 år siden

Meningene om dette går på tvers av partisympati. Det beste argumentet imot så jeg her på VD: Frp har alltid fremmet tanker om folkeavstemming i kontroversielle saker.  I denne saken vet vi mye fra de meningsmålingene som har vært. Og  flertallet er motstandere av generelt søndagsåpne butikker.  Paradokset er videre - jo mere fritid for noen- jo mere må andre jobbe for at "noen" skal ha noe å fylle fritiden med. Selv om det naturligvis må ansettes flere folk. Og det betyr dyrere varer, fordi omsetningen ikke vil øke tilsvarende.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Og så bygger jo lukkeloven på en regulering. Høyre liker ikke samfunnsregler og orden. Anarkismen er et umiskjennelig element i dypet av høyresjela. "Frihet" kaller høyrefolkene det.

Innimellom alt mølet er det mulig å feste en viss logikk til det siterte. Du kjenner ikke høyre-staten ser jeg. Vi er for en liten men effektiv stat. Den skal engasjere seg i så få saker som mulig, men der den engasjerer seg skal det være med tilstrekkelig kraft. Vi vil at folket skal ordne opp for seg selv etter en konservativ og liberal orden. Det er lite anarki over den statsformen, du. 

Kommentar #21

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi vil at folket skal ordne opp for seg selv etter en konservativ og liberal orden.

Minst mulig regulering av konkurransen, skal det være. Mest mulig uhemmet flyt av varer, tjenester og mennesker. Skitt på "orden" - sånt høres jo nesten kommunistisk ut.

Og høyrestaten skal jo være en betydelig redusert stat, sammenliknet med eksempelvis sosialdemokratiet, ikke sant? Jo mindre staten styrer, jo bedre er det vel? Spekulanter og bedriftseiere styrer jo best, på vegne av fellsesskapet.

Nå har jo det konservative elementet bleknet ganske godt, da. Solbergregimet bærer lite bud om slik verdikonservatisme som vi husker fra Willochs og Syses æra. Så vidt jeg kan forstå, har nyliberalismen tatt fullstendig overhånd.

Det der med "at folket skal ordne opp for seg selv" er vel en sannhet med visse, modifiserende elementer? Folket bør vel helst ikke eie og administrere større, kommersielle tiltak i fellesskap? Altså sånt som elsempelvis Statsskog, Flytoget og Telenor etc. 

Uheldig er det sikkert at staten eier kirkebygningene også. Kirkene burde vel legges ut på "markedet", så kunne det bli skikkelig liv og røre, hallelujah-gaul og kaffeslabberaser, i stedet for trøtte prekener?

I mer frislupne opposisjonstider var det vel til og med spekulasjoner om å selge fossefallene også? Da kunne kanskje rike kinesere få kjøpe seg opp. Folk kunne betale strømregningene sine til dem, og så kunne norske eierinteresser og banker kanskje endelig få slippe til og investere kroner i kinesiske virksomheter? Det er jo så bra med alt som blir "globalisert".

A propos dette med søndagsåpne utsalg: Høyre holder seg jo med et lite, mørkeblått "underbruk" for tiden. Er det rett å forstå at Siv Jensen sine apostler ikke kunne nå frem i kollegiet med for eksempel et forslag om at Vinmonopolet skulle holde åpent i kirketiden - slik som andre typer utsalg?

Aller helst burde vel brennevinsflaskene stå på hyller i kolonialbutikkene, søndag som mandag, synes trolig de mørkest blå. Det ville vel være for den rendyrkede, høyrepopulistiske herligheten å regne.

Men Polet er jo et fellesskapseie, så det er vel egentlig ikke så bra at akkurat det selskapet selger mer. Overskuddet går jo rett i felleskassa. Bedre at private har eierskapet til sånt som man tjener penger på. Pushe vinflasker på flyplassene og den slags. Forferdelig hvis Vinmonopolet skulle overta Taxfree-ordningen på flyplassene og holde lukket i helgene. Folk ville jo måtte reise med danskeferja i stedet for med fly! Nei, det statseide Polet bør tjene minst mulig - la nå det bare være søndagsstengt, da.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

@Økland

Publisert rundt 6 år siden

Minst mulig regulering av konkurransen, skal det være. Mest mulig uhemmet flyt av varer, tjenester og mennesker. Skitt på "orden" - sånt høres jo nesten kommunistisk ut.

Ja, inngripen i markedet er ikke det vi er mest glad i. Markedet funker best når det er balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er tegnet på at prisen også er riktig. 

Og høyrestaten skal jo være en betydelig redusert stat, sammenliknet med eksempelvis sosialdemokratiet, ikke sant? Jo mindre staten styrer, jo bedre er det vel? Spekulanter og bedriftseiere styrer jo best, på vegne av fellsesskapet.

Ja, det er riktig at vi ønsker en mindre, men mer effektiv stat. Staten skal ta seg av det private ikke kan eller bør forvalte på fellesskapets vegne. Hva dette er kan variere. Der staten engasjerer seg skal den være sterk nok. Spekulanter er ikke noe Høyre ønsker seg. Vi er også i mot for sterke private maktkonsentrasjoner, slik vi er i mot for sterke offentlige maktkonsentrasjoner. 

Nå har jo det konservative elementet bleknet ganske godt, da. Solbergregimet bærer lite bud om slik verdikonservatisme som vi husker fra Willochs og Syses æra. Så vidt jeg kan forstå, har nyliberalismen tatt fullstendig overhånd.

Vel, her forstår du nok ikke rett. 

Det der med "at folket skal ordne opp for seg selv" er vel en sannhet med visse, modifiserende elementer? Folket bør vel helst ikke eie og administrere større, kommersielle tiltak i fellesskap? Altså sånt som elsempelvis Statsskog, Flytoget og Telenor etc.

Jo, folket bør absolutt eie slike firma som du beskriver her. Men det er egentlig ikke noe poeng å selge Flytoget til kineserne mens vi investerer i Kina. Da kan vi heller eie og styre Flytoget selv. 

Uheldig er det sikkert at staten eier kirkebygningene også. Kirkene burde vel legges ut på "markedet", så kunne det bli skikkelig liv og røre, hallelujah-gaul og kaffeslabberaser, i stedet for trøtte prekener?

Nei. Irrelevant og useriøst av deg. 

I mer frislupne opposisjonstider var det vel til og med spekulasjoner om å selge fossefallene også? Da kunne kanskje rike kinesere få kjøpe seg opp. Folk kunne betale strømregningene sine til dem, og så kunne norske eierinteresser og banker kanskje endelig få slippe til og investere kroner i kinesiske virksomheter? Det er jo så bra med alt som blir "globalisert".

Du har en veldig kampanjepreget forståelse av Høyre. Forsøk å les et program en gang og se om du klarer å sette deg inn i hva vi står for på en seriøs måte. 

A propos dette med søndagsåpne utsalg: Høyre holder seg jo med et lite, mørkeblått "underbruk" for tiden. Er det rett å forstå at Siv Jensen sine apostler ikke kunne nå frem i kollegiet med for eksempel et forslag om at Vinmonopolet skulle holde åpent i kirketiden - slik som andre typer utsalg? Aller helst burde vel brennevinsflaskene stå på hyller i kolonialbutikkene, søndag som mandag, synes trolig de mørkest blå. Det ville vel være for den rendyrkede, høyrepopulistiske herligheten å regne. Men Polet er jo et fellesskapseie, så det er vel egentlig ikke så bra at akkurat det selskapet selger mer. Overskuddet går jo rett i felleskassa. Bedre at private har eierskapet til sånt som man tjener penger på. Pushe vinflasker på flyplassene og den slags. Forferdelig hvis Vinmonopolet skulle overta Taxfree-ordningen på flyplassene og holde lukket i helgene. Folk ville jo måtte reise med danskeferja i stedet for med fly! Nei, det statseide Polet bør tjene minst mulig - la nå det bare være søndagsstengt, da.

Folket har signalisert at de ønsker at AS Vinmonopolet skal være statlig. Polet står derfor ikke på noen dødsliste for tiden. Alkohol av alle varianter burde selges i dagligvareforretninger hele deres åpningstid. Mitt eget synspsunkt er at taxfree-ordningen kan nedlegges. Den har uttjent sin hensikt. Jeg tror også at det er riktig at prisen på flybilletter ikke subsidieres av taxfree, og at passasjerene betaler reisen gjennom en korrekt priset billett. 

Jeg tror ikke du leste det forrige svaret særlig nøye. Det er derfor en del gjentagelser her. 

Kommentar #23

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Høyre....

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Markedet funker best når det er balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er tegnet på at prisen også er riktig

Ja, prisen på en vare eller tjeneste skal ikke reflektere den faktiske verdien av varen eller tjenesten, men hva man kan lure kunden til å betale... Ganske sprøtt at man åpenlyst får seg til å forfekte et slikt prinsipp.

Prinsippet kunne i teorien tenkes å virke samfunnsgagnlig, men da måtte man forutsette at partene står like sterkt under prisforhandlingene. Det er svært sjelden. Regelen er ulik styrke, og da vinner alltid den part som på forhånd har sterkest utgangspunkt.

Eventuelt kan det offentlige gripe inn og regulere, så partenes forutsetninger blir likere, men markedsregulerende tiltak liker jo slett ikke Høyre...

- "Staten skal ta seg av det private ikke kan eller bør forvalte på fellesskapets vegne".

Vel, privat forvaltning er strengt tatt et ukjent fenomen. Forvaltningsloven er tuftet over at forvaltning skal være offentlig. Aksjeloven forutsetter at private bedrifters formål er å tjene penger, ikke å drive forvaltning.

Offentlige bedrifter som selger varer eller tjenester til inntekt for fellesskapet, burde trolig være underlagt Forvaltningslovens bestemmelser. Målsettingen er å forvalte verdier på vegne av offentligheten, ikke å spekulere i maksimalt utbytte eller bedriftens vekst, så Aksjelovens formålstenkning blir ikke helt relevant. 

- "Alkohol av alle varianter burde selges i dagligvareforretninger hele deres åpningstid"

Er dette nedfelt i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene?

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ja, prisen på en vare eller tjeneste skal ikke reflektere den faktiske verdien av varen eller tjenesten, men hva man kan lure kunden til å betale... Ganske sprøtt at man åpenlyst får seg til å forfekte et slikt prinsipp.

Du kan ikke lure folk til å handle en vare til feil pris over lang tid. Forsøk og du skal se markedsmekanismene komme og innhente deg. Forsøker du å tjene for mye for raskt dukker det opp konkurrenter og tar deg med lavere priser og større volum. 

Prinsippet kunne i teorien tenkes å virke samfunnsgagnlig, men da måtte man forutsette at partene står like sterkt under prisforhandlingene. Det er svært sjelden. Regelen er ulik styrke, og da vinner alltid den part som på forhånd har sterkest utgangspunkt.

Forhandlingene foregår hver gang du selger eller kjøper en vare. Viser varen seg å være feilpriset over tid vil kunden falle fra. Alle som har forsøkt å klare seg uten kunder har i perioden etterpå i varierende grad sognet til NAV. 

Eventuelt kan det offentlige gripe inn og regulere, så partenes forutsetninger blir likere, men markedsregulerende tiltak liker jo slett ikke Høyre...

I avreguleringsfaser som den tiden vi har levet i siden 1981 må man bruke reguleringer til å balansere ut reguleringer. Høyre har ingen aversjon mot reguleringer, men de må brukes med kløkt for å skape et friest mulig marked. Se på landbrukssiden i samfunnet. Vi vil at markedet skal avreguleres for å bli mer reellt. Det har allerede begynt å virke etter fjorårets landbruksoppgjør. Et nytt er underveis i disse dager. Nå gir flere Listhaug rett i det hun fikk pes for i fjor. 

- "Staten skal ta seg av det private ikke kan eller bør forvalte på fellesskapets vegne".Vel, privat forvaltning er strengt tatt et ukjent fenomen. Forvaltningsloven er tuftet over at forvaltning skal være offentlig. Aksjeloven forutsetter at private bedrifters formål er å tjene penger, ikke å drive forvaltning.

Jeg er overrasket over at du ikke kjenner til hvor utbredt privat forvaltning er. Alt fra at du selv forvalger på din families vegne helt i det små din egen hageflekk eller eiendom til de store prosjektene som forvaltning av tusenvis av mål skog, milliardbedrifter innen industri og vannkraft som vårt land har hatt i alle år. Staten har aldri forvaltet over halvparten av landet selv om staten i Norge har vært stor. Vårt land er privat og forvaltet av private. Høyre tror på at enkeltmennesket kan både skape og forvalte, og at dette er den beste måten det skjer på. 

Offentlige bedrifter som selger varer eller tjenester til inntekt for fellesskapet, burde trolig være underlagt Forvaltningslovens bestemmelser. Målsettingen er å forvalte verdier på vegne av offentligheten, ikke å spekulere i maksimalt utbytte eller bedriftens vekst, så Aksjelovens formålstenkning blir ikke helt relevant.

Litt usikker på hva du mener her, men alle offentlige forvaltningsområder er underlagt Forvaltningsloven så vidt meg bekjent. Det gjelder også Statens Pensjonsfond - Utland. 

- "Alkohol av alle varianter burde selges i dagligvareforretninger hele deres åpningstid" Er dette nedfelt i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene?

Tror ikke dette ble med i Samarbeidsavtalen. Høyre aksepterer egne meninger. Jeg benytter meg av denne aksepten til å mene noe ut fra eget resonnement. Det er mitt inntrykk at jeg deler synspunkt med mange Høyremedlemmer. 

Kunnskapsnivået om hvordan samfunnet fungerer og hva Høyre mener ser ikke ut til å være det beste ved deg, Økland. Jeg tror du kan ha kommet i skade for å velge parti på for svakt grunnlag.

Kommentar #25

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Det dreier seg, grunnleggende sett, om verdier

Publisert rundt 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kunnskapsnivået om hvordan samfunnet fungerer og hva Høyre mener ser ikke ut til å være det beste ved deg, Økland. Jeg tror du kan ha kommet i skade for å velge parti på for svakt grunnlag

La og diskutere saker og verdispørsmål. Det er bedre enn å diskutere hverandre.

Jeg er fullt klar over at advokaten flår meg, bilverkstedet flår meg, og kjøpmannen flår meg. Jeg kan nok prøve å prute, men kommer ikke særlig langt, for styrkeforholdene er så ulike. Teorien bak prisdannelse i markedet er i praksis bare tull. Valget blir mellom å handle eller la det være. Men jeg kan ikke la være å gå til tannlegen eller kjøpe mat.

Fra alle hold bombarderes vi med reklamer og moter. For egen del har jeg plassert postkassen ved siden av den grønne dunken og sorterer på stedet. Influert av min avdøde ektefelle som var kunsthistoriker, har jeg selv ingen problemer med å møte motepresset med genuin forakt. Problemet er at mitt 10 år gamle barnebarn er hjelpeløs mot påvirkningene.

Barn lærer uavbrutt, gjennom hele oppveksten. Ideen om at menneskenes mest høyverdige form for adferd skal bestå å konkurrere mot hverandre, hamres inn i mottakelige sjeler, generasjon etter generasjon. Skolen, idretten, fjernsynet, underholdningen og PC-spillene…

Alt på grunn av den moderne, (neo)liberalistiske Mammon-troen: Budet gjelder at markedet skal styre livene våre, og vi skal alle konkurrere mot hverandre. Livskvalitet, «myke» verdier, og nestekjærlighet har lite for seg, for penger er eneste, gyldige verdimåler i samfunnet.

Og, på toppen av det hele, legger ikke en gang markedsprofetene skjul på sin forkvaklede tenkning: Pengene er bare et mål på makt, altså markedsmakt, De har ingen relevans i forhold til verken realverdier eller sjelelige verdier.

Hvordan ble vi så avstumpet? Hvordan kom vi dit at vi lar pengemakten avgjøre hvordan vi takler vårt hellige forvalteransvar for naturen, miljøet, og livet i alle dets former og alt dets mangfold? Hvordan ble vi slike råskinn at å redde flyktninger fra å drukne er et budsjettspørsmål? Hvorfor ble vi fullblods egoister som i alle sammenhenger først og fremst tar hensyn til vår egen, personlige eiendom og kjøpekraft?

Hvor, i politikken, ble det av sansen for å sette rettferdighet, fred, livskvalitet og nestekjærlighet i høysetet – altså overordnet pengemakt? Ingen blir snille av penger. Ingen kan spise penger, drikke penger eller puste inn penger. Man kan ikke kjøpe kjærlighet eller frisk luft. Ikke fred heller.

Den såkalte «markedsideologien» har forrådt oss, tatt fra oss tryggheten og forherdet vår sjel.

Partiene som utgjør regimet vårt, er håpløse. De er gjennomsyret av ideene om pengemakt og markedsmakt. Det fins ikke pyntemonn på dem.

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet stått for samme råskap, men i arbeiderbevegelsen finner man i det minste idealer som solidaritet og likeverd. Rett skal sies: Ledelsen i Arbeiderpartiet har vært brutal. Fra partitoppen har man kommandert alle ledd til først og fremst å tenke penger og la solidaritet og likeverd bli vurdert og veiet ut fra prislapp. Sosialdemokratiet har også den tvilsomme, historiske «æren» for at vi i Norge lar hensynet til vår natur og vårt miljø nedprioriteres i forhold til kravene fra et vanvittig, økonomisk system.

Men Stoltenberg er ute av ledelsen. Han er blitt talsmann for imperiets militære maskineri, så endelig kom han vel på rett hylle i forhold til tenkningen sin. Eller kanskje ikke? Kanskje drømmer han om en retrett til konsultativ toppjobb i pengemaktens høyborg i Brussel? Han er jo egentlig helfrelst markedsøkonom, ikke først og fremst militær kriger.

Landsmøtet i Ap bærer bud om at mer menneskelige verdier kanskje kan få en sjanse i partiet. Kanskje kan den nye partiledelsen være i stand til å lytte til grasrota i stedet for å kommandere den. Det er lov å håpe. Å la landet ledes etter de «prinsipper» som nåværende regime sin politiske praksis står for, er i alle fall en sikker vei videre nedover etisk unnabakke.

Vi skylder oss selv og våre etterkommere å slippe verditenkningen inn i politikken, å velge en tredje vei. To partier blinker seg ut fordi de lar verdiene styre politikken, og ikke omvendt: Krf og Mdg.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vi skylder oss selv og våre etterkommere å slippe verditenkningen inn i politikken, å velge en tredje vei. To partier blinker seg ut fordi de lar verdiene styre politikken, og ikke omvendt: Krf og Mdg.

Jeg konstaterer at vi har to ganske forskjellige syn på hva som er verdier. Det er neppe formålstjenlig å skrive en avhandling som tilsvar da dette omfatter hele det politiske og verdimessige spekteret. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere