Knut Vidar Paulsen

184

Vår nordiske dimensjon, felles og kollektiv sikkerhet

Islands utenriksminister og de nordiske forsvarsministrene avslutter en felles artikkel i Aftenposten 10. april med et løfterikt perspektiv: «Vår felles ambisjon er å øke forutsigbarheten, bidra til en fredelig utvikling og til å unngå militære hende

Publisert: 14. apr 2015

ÅPENT BREV TIL:

Gunnar Bragi Sveinsson, Islands utenriksminister

Børge Brende, Norges utenriksminister

Ine Eriksen Søreide, Norges forsvarsminister

Holger Nielsen, Danmarks utenriksminister

Nicolai Wammen, Danmarks forsvarsminister

Erkki Tuomioja, Finlands utenriksminister

Carl Haglund, Finlands forsvarsminister

Margot Wallström, Sveriges utenriksminister

Peter Hultqvist, Sveriges forsvarsminister

                                                                                    Sandefjord den 13. april 2015

Vår nordiske dimensjon, felles og kollektiv sikkerhet

Islands utenriksminister og de nordiske forsvarsministrene avslutter en felles artikkel i Aftenposten 10. april med et løfterikt perspektiv: «Vår felles ambisjon er å øke forutsigbarheten, bidra til en fredelig utvikling og til å unngå militære hendelser og konflikter».

De nordiske land har på denne bakgrunn støttet fredsavtaleni Minskmellom Ukraina, folkerepublikkene Lugarsk/Donesk og Russland. Vi bør ved sanksjonenes utløp ikke forlenge dem og oppfordre EU og Russland til å gjøre det samme.Det eksisterer i dag ikke noe konfliktstoff  mellom Norge, de nordiske og baltiske land og Russland som har potensial for å bli omsatt i væpnet konflikt. Norge og Russland har aldri vært i krig, men har historisk gjerne vært allierte når det var krig i vår del av verden. Dette geopolitiske perspektiv er gyldig også i vår tid. Vi skal derfor ivareta de arktiske land suverenitet, territorielle integritet, støtte nedrustning, tillitskapende samarbeid, felles og kollektiv sikkerhet.

Dette er kjernen i vår nordiske dimensjon og må tas opp ovenfor NATO, Collective Security Treaty Organisation, CSTO og Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) før Tilsynskonferansen for Ikkespredning av atomvåpen, NPT, i New York 27. april til 22. mai 2015. Et internasjonalt møte med 189 land som diskuterer ikke-spredning, nedrustning og fredelig bruk av kjerneteknologi. De nordiske og baltiske land bør foreslå følgende 5 punkter til Sluttdokumentet på NPT-konferansen:

 

1.    Reduksjonsplan for atomvåpen fram til  2020.                            

                                 Antall stridshoder

Atommakt År: 2015  2016   2017   2018    2020

USA                  5113  1500     750     300          0

Russland            4650  1500     750     300          0

Storbritannia        185   170     100       50           0

Frankrike             300   250     150       75           0

Kina                     180   160      100      50           0

Israel                      80     30        0         0            0

Pakistan         <70–90     50      25       15            0

India                60–80     50       25       15            0

Nord-Korea         <10       5         0        0             0

Forslag til skisse støtter FNs sikkerhetsråds mål om global zero – globalt null – for atomvåpen og er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i Bulletin of the Atomic Scientists, The Guardian, Federation of American Scientists og VG 27. mai 2009. Under NPT-konferansen i New York 3. mai 2010 offentliggjorde USA for første gang antallet atomstridshoder. Ifølge utenriksminister Hillary Clinton hadde USA da 5113 atomstridshoder. Den 26. november 2011 vedtok Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen å gå inn for et forbud mot atomvåpen. Se også :http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html

2. Alle land med atomvåpen vedtar innen den 22. mai ikke å anvende atomvåpen mot land som har undertegnet avtalen om Ikke spredning av atomvåpen.

3. Avståelse av øvelser med atomvåpen, atomvåpnene tas ut av beredskap og modernisering av arsenalene fryses fra 01.07.2015—2020.

4. Atomvåpenmaktene trekker tilbake sine atomvåpen fra alle andre lands territorium og avvikler rakettskjoldet innen 2016.

5. Alle atommakter deltar i Den internasjonal konferanse om virkningene av atomvåpen og atomkrig. På den tredje konferansen i Wien 8. og 9. desember 2014 deltok 146 land.

6. Midler fra atomnedrustning øremerkes grønn omstilling og avskaffelse av fattigdom.

De seks punktene er i samsvar med nordiske, baltiske og norske interesser, da Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba Forsvarssjefen om et fagmilitært råd innen 1. oktober — et sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NMS) innen 1. juli — og en uavhengig ekspertgruppe skal ha sin rapport klar innen 1. mai 2015.

Den nye langtidsplan for det norske Forsvaret skal legges fram for Stortinget i 2016.  Disse seks punktene er fremmet førNPT-konferansen og Den internasjonale klimakonferansen (UNPCCC) — COP 21 i Le Bourget utenfor Paris — den 30. november til 11. desember 2015. I en Tilleggsavtale på Tilsynskonferansen for Ikkespredning av atomvåpen bør de nordiske og baltiske land anbefale følgende punkter:

1.       Frys av alle avskrekkende militærøvelser.

2.       Tillitskapende militærøvelser mellom NATO og med Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) og landene i Konferansen om samkvem og tillitskapende tiltak i Asia mot terrorisme, for beredskap og redning av sivile.

3.       I 2015 til 2020 å frigjøre tilstrekkelig med militært bundne budsjett midler til:

·         60 % CO2 kutt fra 1990 nivå innen 2020 og 80 % CO2 kutt fra 1990 nivå innen 2030.

·         en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850-niva innen 2100

·         å avskaffe arbeidsløshet og fattigdom innen 2017 ved å styrke de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene og etablere nullutslipp i byer og land i klimabalanse innen 2030.

 

Pr. 1. mars 2015 har Ordførere for fred 6585 medlemsbyer i 160 land, og 100 medlemsbyer, kommuner og fylkeskommuner i Norge. Politikerne fra alle partier med ordførere i Norge og globalt vil avskaffe atomvåpen innen 2020. Kontaktperson i Ordførere for fred i Norge Thore Vestby (Høyre) Frogn kommune er en av vicepresidentene i Mayors for Peace, se www.mayorsforpeace.org

Tilsynskonferansen for Ikkespredning av atomvåpen, NPT, i New York ogDen internasjonale klimakonferansen (UNPCCC) — COP 21 i Le Bourget utenfor Paris—  skal være viktige bidrag til sikkerhet og fred på den nordlige og sørlige halvkule. Sagt med andre ord hovedmålet med norsk, nordisk, baltisk og arktisk sikkerhets- og klimapolitikk skal være å fremme tillitskapende samarbeid, felles og kollektiv sikkerhet, nedrustning, avskaffe fattigdom, sikre en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850 innen 2100 og forhindre krig på den nordlige og sørlige halvkule.

Dokumentet: Vår nordlige dimensjon i «The New Climate Economy» er vårt bidrag for å styrke denne utviklingen. Lykke til med arbeidet.

Vennlig hilsen

Stiftelsen Natur og Kultur

Knut Vidar Paulsen

Leder

Fakta og vurderinger

I begynnelsen av september 2014 pågikk øvelsen Northern Coasts i Østersjøen, der Sverige, Finland, Norge, USA og ni andre nasjoner var med.  I januar 2015 deltok Norge nok en gang i en av EUs innsatsstyrker The Nordic Battlegroup (NBG), en flernasjonal bataljonsstridsgruppe bestående av militære styrker fra Sverige, Finland, Norge, Irland og Estland. NBG utgjør en av Den europeiske unions 15 bataljonsstridsgrupper.

I november 2014 lå den franske fregatten «La Motte-Picquet» og trente antiubåtkrigføring utenfor Finnmarkskysten.En russisk flåtestyrke seilte inn i Den engelske kanal for å øve og en avdeling fra den russiske Nordflåten under ledelse av jageren «Severomorsk» passerte Doverstredet og lå utenfor utløpet av Seinen på den franske kysten i påvente av bedre vær, meldte RIA Novosti i følge Aftenposten 29. november 2014.

Norges NATO-øvelse Joint Viking fant i mars 2015 sted øst for 24 °Øst i Finnmark. Den ført til at Russland utplasserte kanskje verdens beste luftvern, S―400 med en rekkevidde på 400 km, i Murmanskområdet. Den russiske Nordflåten ble i mars satt i full beredskap som ledd i en militærøvelse med 40 000 mann innen russisk sektors arktiske strøk. I følge nyhetsbyrået RIA ble både fallskjermstyrker og den russiske Nordflåten stilt i høyeste beredskap. En kapasitets demonstrasjon som inkluderer 41 krigsskip, 15 ubåter og mer enn 10 fly og helikoptre.

Noen av Norges Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens vurdringer:

Varslingstid for Norge på bare noen dager

- Særlig legger jeg vekt på den modernisering vi har sett innenfor det russiske Forsvaret det siste tiåret. Langs Ukrainas grense ble store militære styrker flyttet over store avstander på overraskende kort tid.

- Denne militære evnen viser at vi ikke lenger kan basere oss på varslingstider på uker og måneder, men snarere dager. Russland utgjør ikke en direkte trussel mot Norge. Vi må likevel erkjenne at vi har gjøre med et annet og mer selvhevdende Russland og dette må vi ta høyde for i vår planlegging. 

- Asias utvikling mot et økonomisk og etter hvert også sikkerhetspolitisk tyngdepunkt gjør det til et svært viktig område, ikke minst vår viktigste allierte, USA. Da må den europeiske delen av NATO være forberedt på å håndtere en større andel av europeiske sikkerhetsutfordringer på egen hånd. Kilde: www.ap.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere