Jonas Stava

16

Frp-Sandberg tar feil om slaveriet

Sandberg tar feil: Sannheten er at Evangeliske Kristne Stod bak Avskaffelsen av Slaveriet.

Publisert: 13. apr 2015

Vi lever i en tid med mye historieforfalskning. Frp politikeren Per Sandberg kom med en utrolig påstand. Sandberg sa, "Nestkjærlighet og altruisme er utviklingstrekk i menneskelig evolusjon som har resultert i siviliserte samfunn. Det er eksempelvis ikke på grunn av kristendommen, men på tross av den, at vi ikke lenger aksepterer noen form for slaveri i vår del av verden. Både Det Gamle og Det nye testamentet forsvarer og promoterer som kjent denne høyst uetiske praksisen som selv Jesus aldri tok avstand fra". Denne kommentaren forteller oss at kunnskap om politikk ikke er det samme som kunnskap om historie. Siste del av Sandbergs utsagn er blir tilbakevist av de aller fleste historikere. (Les Sandberg sitt innlegg: Her)

I år 1807 opphevet England slave handelen. Selve slaveriet ble opphevet i 1833 (England). Hva gjorde at slaveriet ble opphevet? Den kjente historikeren W.E.H Lecky sier, "The crusade of England against slavery may probably be regarded as among the three or four perfectly virtuous acts recorded in the history of nations. Yet after all the debate, and the research it engendered, Lecky seems vindicated: Abolition was an act of moral revulsion which defied the strict commercial interest of European and anglophone nations". (Dette ble sitert fra MacCulloch's bok, "A History of Christianity")

Hvem var pådriverene for avskaffelsen av slaveriet? Den Evangeliske vekkelsen som begynte med metodisten John Wesley var fundamentet for avskaffelsen av slaveriet. Oxford historiker Alister McGrath sier, "Some opposed slavery on the basis of secular consideration, but the growing criticism was religious in nature. Religious opposition come from the Quakers and the Evangelical group known as the Clapham Sect". De mest kjente personene bak opphevning av slaveriet er John Newton, John Wesley, Thomas Clarkson og William Wilberforce. John Newton publiserte i 1764, "Authentic narrative" om moralen i slavehandelen. Han publiserte også, "Olney Hymns og "The Negro Complaints" som gave en teologisk kritikk av slavehandelen. Det Netwon kanskje er mest kjent for er innflytelsen han hadde på William Wilberforce. Den rike politikeren William Wilberforce ville gå inn i prestetjeneste/misjon etter han ble kristen. Newton overbeviste han å fortsette som politiker for å anvende Evangeliske prinsipper i politikken.

John Wesley er annen viktig person. Wesley var en av gigantene bak den Evangeliske vekkelsen i England. Wesley var rasende på slaveriet og sa at de som var involvert i slavehandelen ville få en verre skjebne enn Sodom og Gomorrah. Han sendte også brev til William Wilberforce og sa, "Om Gud har kalt deg ingen stå imot deg". Wesley's innflytelse på Wilberforce kan ikke undervurderes. Han hadde også en enorm innflytelse på samvittigheten til de engelske folk gjennom den Evangeliske vekkelsen.

Thomas Clarkson og Wilberforce var de to gigantene som kanskje gjorde aller mest for å avskaffe slaveriet i England. Oxford historiken Alister McGrath sier, "University of Cambridge announced an essay competition in 1785 with the title: Is it right to make men slaves against their own will? The prize was won by Thomas Clarkson (1760-1846), who later described who had, "a direct revelation from God ordering me to devote my life to abolishing the trade." Clarkson startet, "The Society for the Abolition of the Slave Trade". Clarkson og Wilberforce var et perfekt team. Clarkson samlet beviser for Wilberforce å bidro sterkt til at folket i England forandret sitt syn. 

Den siste men kanskje aller viktigste personen er William Wilberforce (1759-1833). Han var medlem av det Engelske Parlamentet. Han hadde en religiøs opplevelse i 1784. Som et resultat av hans omvendelse og samtaler med medlemmer av Clapham sekten så forpliktet hans eg til opphevelsen av slaveriet på kristent grunnlag. Wilberforce så sin oppgave som et direkte kall fra Gud, "God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners". Wilberforce sin Evangeliske overbevisning gav han enhet og koherens i hans arbeid.

Angående Usa så er det korrekt at Sør statene var for slaveri mens nord statene var mot. Det er også sant at Bibelen ble brukt både for og mot slaveriet. Dermed skal det sies at Usa grunnleggere i nord var nærmest nødt til å godta at sør statene kunne ha slaver om de ville ha et samlet Usa. Ledere opprettet, "The Abolition Movement". Blant annet Lyman Beecher, Harriet Beecher Towe, William Loyd Garrison og Charles Finney. Finney er en av Amerikas mest kjente vekkelsespredikanter og fordømte slaveriet i sine prekener. 

Benjamin Franklin (deist) og Benjamin Rush (kristen lege) opprettet "Pennsylvania Society" for å promotere opphevningen av slaveriet. Rush ønsket å oppheve slaveriet basert på kristne prinsipper. James Madison sa at lovene i sør hadde degradert slavene og tatt fra dem rettigheter de fortjente. John Adams angrep også slaveriet med avsky. Sønnen hans John Quincy Adams ble kalt, "The hell-hound of abolition". I 1774 fikk Pennsylvania en lov som endte slaveriet. Kong George i England godkjente ikke denne loven. Slaveriet ble opphevet i Pennsylvania i 1779, Massachusetts og New Hampshire på 1780 tallet. Når Den Amerikanske konstitusjonen ble signert hadde alle nord statene gjort slaveriet forbudt eller suspendert (unntatt Georgia).

I 1865 ble slaveriet opphevet i sør statene. Dette kom etter, "The Civil War" med Abraham Lincoln i spissen. En av Usa's beste historikere Mark Noll beskriver denne krigen som en religiøs krig. En religiøs krig som tydeligvis bidro til at slavene fikk frihet. En kan også legge til at Martin Luther King litt under hundre år etter sto i spissen for, "The Civil Right Movement". King var baptist pastor med doktorgrad i teologi. Den verdenskjente Evangeliske vekkelsespredikanten Billy Graham jobbet sammen med King og nektet å preke om setene mellom svarte og hvite var segrerte. Det er ikke vanskelig å vite hvor King og Graham fikk sin inspirasjon fra: Bibelen. 

Oxford sosiolog og bestselgende forfatter Os Guiness beskriver blant annet avskaffelsen av slaveriet som et resultat av at Vesten har en tradisjon for gjentakende reform bevegelser som ikke har parallell gjennom historien. Dette er er direkte resultat av Bibelen.

Argumenter som ble brukt av kristne som jobbet med opphevningen av slaveriet: 

1) All mennesker er skapt i Guds bilde.

2) Frihet for slaver, fanger og de undertrykte.

3) Elsk din nabo slik som du vil din nabo skal elske deg.

4) Gud vil dømme slave eiere.

Konklusjon: Evangeliske Kristne sto i spissen for avskaffelsen av slaveriet i både England og Usa. Bibelen er en historie om slaver som blir satt i frihet. Kristne som var blitt påvirket av vekkelsene var årsaken til at slaveriet ble opphevet. Det kristne kan kritiseres for er at de ikke avskaffet slaveriet tidligere. Dette er derimot noe helt annet enn å si at det var til tross for kristendommen at slaveriet ble avskaffet. Dette er en historieløs påstand som hadde gitt Sandberg stryk om han leverte det inn som oppgave. Sandberg gir oss ingen kilder men mener at vi skal ta han på ordet. En bør forvente mer av våre politikere.

Anbefalt litteratur

- John Coffey, The Abolition of the Slave Trade: A Christian Conscience and Political Action: Her

- Mark Noll, The Civil War as a Theological Crisis.

- Molly Oshatz, Slavery and Sin: The Fight against Slavery and the Rise of Liberal Protestantism. (La meg legge til at alle bøkene blir brukt på pensum listen til Oxford).

- Denne posten er også på min blogg: http://www.kristenapologetikk.blogspot.co.uk. Her finner du bildene av bøker som jeg har sitert fra.

Kommentar #151

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Slaveri

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
1. Slaver ble kanskje behandlet bedre under Moseloven, men de var likevel slaver, ikke frie tjenere.

2. Jo, Bibelen godkjenner slavehandel: "Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere. Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet." 3. Mos 25,44-45

3. Bibelen er realistisk om at slaveri er en del av verden, ja, og som dermed ikke nødvendigvis må avskaffes.

4. Israelitter kunne selge seg selv og bli fri det syvende året. Men hvis han hadde giftet seg og fått barn med en av eierens andre slaver, får han ikke med seg kona og barna når han blir fri: "Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i seks år. Men i det sjuende året skal han få sin frihet uten å betale for det. Kommer han som enslig, skal han dra bort som enslig. Er han gift, skal hans kone frigis sammen med ham. Hvis herren hans gir ham en kone og hun føder ham sønner eller døtre, skal kona og barna tilhøre hennes herre, og han skal frigis alene." 2. Mos 21,2-4

Og det var forørig bare israelittiske slaver som ble frigitt i det syvende året, ikke utenlandske slaver, de var slaver for livstid: "Dere kan eie dem, 46 og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid." 3. Mos 25,46

Ikke heller israelittiske kvinner som ble solgt som slaver av sine fedre ble gitt fri: "Når en mann selger datteren sin som slavekvinne, skal hun ikke gis fri på samme måte som de andre slavene." 2 Mos, 21,7

5. Evangeliske kristne motivert av Bibelen kjempet også mot å avskaffet slaveriet:

"There is not one verse in the Bible inhibiting slavery, but many regulating it. It is not then, we conclude, immoral." Rev. Alexander Campbell

"The right of holding slaves is clearly established in the Holy Scriptures, both by precept and example." Rev. R. Furman, D.D., Baptist, of South Carolina

1. Jeg minner deg igjen på at dette ble skrevet i bronsealderen. Mange oversettelser bruker ordet, 'tjener' nettopp fordi slike misforståelser ikke skal oppstå. Dette er ingen urettferdig oversettelse med hensyn til Hebraisk og moderne kontekst. Mange solgte seg for å betale gjeld. Dette skjedde også i kolonseringstiden. Mange kunne ikke betale reisen til Amerika og valgte å være en kontrakt-tjener. 1/3 av hvite innvandrere gjorde dette. Når gjelden ble betalt var de frie. Professor i GT John Goldinggay sier at det ikke var noe uverdig med å være en 'ebed' som betyr tjener/slave. Det forunderlige er at slike begrep finnes overalt også idag. Fotballspillere eies jo av sine klubber. Er de derfor slaver? Jakob som solgte seg til Laban (1 Mosebok) for å gifte seg med datteren er et eksempel på dette. For mange var altarnativet sultedøden eller tjener/slave. Et ganske åpenbart valg for de fleste. I realiteten så var det knapt noen forskjell på forhold mellom mester og tjener/slave sammenlignet med sjef og ansatt idag. Svaret mitt blir derfor at de ikke var noe mer slaver enn folk er idag. I GT tok mennesker ansvar for sine handlinger og betalte ned sin gjeld. Fengselssystemet i Vesten fungerer etter min mening mye dårlige i mange av Vestens land idag. En stjeler noe og den en stjeler fra betaler skatt for å huse fangen i fengsel. 

2. 2 Mosebok 21:16 gjør det tydelig at Jødene ikke har lov å kidnappe andre. Det er faktisk dødsstraff om de kidnapper eller selger en annen person. 1) Med tanke på at Israelittene behandlet slavene/tjenerene mye bedre så er ikke dette vanskelig å forstå. De ville uansett være slaver på sitt hjemsted. I Israel ville de derimot ha muligheten til å bli satt fri etter 6 års arbeid. 2) Fattige mennesker hadde kun dette altarnativet. I 3 Mosebok 19:33-34 så er det også tydelig at Israelittene skal behandle fremmede bra. Det var også lover som sa at Israel ikke kunne undertrykke andre med tanke på at de selv var undertrykt. Igjen ber jeg deg tenke på vårt eget land. I Norge er det mange innvandrere som blir leid inn til Norge for å jobbe for lavere lønn. Er dette slaveri?

3. Med tanke på det virker som du forstår slaveri (samme som på 1800-tallet) så er ikke beskrivelsen din treffende. Bibelen forteller tjenere at de skal være lydige mot sin sjef. Derimot er de begge under Kristus og skal behandle hverandre deretter. Slaveriet på 1800-tallet var fælt. Bibelen godkjenner et arbeidsforhold mellom ansatt og sjef, men ikke det fæle slaveriet på 1800-tallet. Dette må leses i kontekst fordi det er to forskjellige ting. Wilberforce og co var opptatt av Bibelens autoritet og ble overbevist om at Bibelen fordømte dette slaveriet.

4. Søk på Peter S. Williams Moral objections to Old Testament (video), eller Paul Copan, is God a moral monster (video og bok).

5. Det er kristne som mener alt mulig. Idag har vi prester som godkjenner homofili. Betyr dette at Bibelen godkjenner det? Selvsagt ikke. Det er korrekt at Whitefield var for slaveriet. Det er også korrekt at han var elsket av sine slaver og at han fordømte slave eiere som ikke behandlet sine slaver godt. Nå skal det sies at Metodist lederene ikke fikk lov å eie slaver verken i England eller Usa nettopp fordi dette var galt. Whitefield tok feil angående slaveriet. Han mente god behandling og rettigheter av slaver var løsningen. Heldigvis så fordømte Wesley slaveriet noe som stor effekt på Usa og metodistbevegelsen.

Murray bekrefter i tidligere sitat at det var knapt noen forskjell på en slave og en som var fri i Romerriket. Verken rase, tale eller klær skilte slaver og frie. De levde som folk flest. Slaver tjente også penger og kunne blant annet kjøpe sin frihet. Nesten ingen var slaver for livet uten de selv hadde valgt dette. Slaveriet på 1700-tallet var noe helt annet. Her var det eiendom, drap og voldtekt involvert (til tider). Det var også rase basert og for hele livet. De ble også kidnappet (noe Bibelen fordømmer flere steder). Dette slaveriet eksisterte ikke gjennom store deler av historien og ble avskaffet av kristne nettopp fordi de mente at det ikke var forenlig med Bibelen. 

Slaveriet i Amerika: 

- GT forbyr kidnapping, returnering av slaver og skader på slaver. Om dette hadde blitt følgt av Amerikanerene i sør så hadde slaveriet aldri oppstått.

Det aller meste er blitt sagt. Les mine tidligere kommentarer fordi jeg har allerede svart på svært mye. Regner også med å skrive noen mer grundige poster på min blogg om slaveri i NT og GT. Det finnes mange gode videoer og bøker som jeg allerede har anbefalt. Mitt inntrykk er at det finnes overbevisende svar på disse spørsmålene. 

Kommentar #152

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvordan leser vi Bibelen?

Publisert over 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det som gjenstår, mener jeg, er om folk vil innrømme at de har syndet. Og at de trenger Guds tilgivelse.

Før jeg svarer på mitt eget spørsmål, vil jeg kommentere det jeg siterer deg på:

Ad. å "innrømme at vi har syndet". Uavhengig av metafysisk oppfatning er de fleste mennesker i stand til granske seg selv, sine motiver og sine handlinger. Men hvordan kan vi "innrømme at vi trenger Guds tilgivelse" hvis Gud er ikke-eksisterende?

Så til mitt eget spørsmål:

Vi kan lese bibeltekstene som de står. Det gjør jeg. Vi må selvsagt plassere bibeltekstene og deres respektive forfattere inn i sin samtids og kulturs forståelseshorisont. Det er kurant. Men skal vi plassere Gud og hans evige moral inn i en kulturell og historisk kontekst? Jeg mener nei. En åpen og ærlig lesing av Bibelen kan ikke gi oss noe annet enn et innblikk i hvordan mennesker (les: eliten) tenkte før i tiden. Slaver og døtre var ting (eiendom). En åpen og ærlig lesing av Bibelen gir oss bildet av en monogud som er et kulturelt produkt. Vi kan lese bibeltekstene som vi ønsker at de står. Vi kan fjerne, eller ignorere Guds rabiate homohat. Vi kan fjerne, eller ignorere, Guds slaveforordninger. Vi kan fjerne, eller ignorere, Josva (boken). Vår iver etter å forsvare og forbedre gud gjør oss til superapologeter. Hvem som helst kan innta en slik rolle, men det gjør noe med deg og din integritet. Denne tråden er et ypperlig eksempel på uærlighet "i det godes tjeneste".
Kommentar #153

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
I Israel ville de derimot ha muligheten til å bli satt fri etter 6 års arbeid.

Dette gjelder bare for mannlige, israelittiske slaver, ikke for utenlandske slaver eller kvinnelige israelittiske slaver.

"Dere kan eie dem, 46 og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid." 3. Mos 25,46

"Når en mann selger datteren sin som slavekvinne, skal hun ikke gis fri på samme måte som de andre slavene." 2 Mos, 21,7

Kommentar #154

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
I Norge er det mange innvandrere som blir leid inn til Norge for å jobbe for lavere lønn. Er dette slaveri?

Nei.

Kommentar #155

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Fotballspillere eies jo av sine klubber. Er de derfor slaver?

Nei, fotballspillere eies ikke av sine klubber,  sammenligningen er absurd!

Kommentar #156

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
I realiteten så var det knapt noen forskjell på forhold mellom mester og tjener/slave sammenlignet med sjef og ansatt idag. Svaret mitt blir derfor at de ikke var noe mer slaver enn folk er idag.

Har sjefen din kjøpt deg fra en tredjepart? Må du jobbe for ham i 6 år før du får gå fri hvis du er israelitt, eller jobbe for ham eller hans barn så lenge du lever hvis du ikke er det?

Kommentar #157

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
1) Rettferdiggjøre sin egen synd ved å anklage Gud.

2) La seg rettferdiggjøre av Gud - ta imot frelse.

3. La være å bli syk...

Kristendom fremstår for meg som noe som knekker bena dine (synd) og tilbyr deg krykker etterpå (jesus)... Så neitakk, forblir heller frisk jeg.. :)

Kommentar #158

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Murray bekrefter i tidligere sitat at det var knapt noen forskjell på en slave og en som var fri i Romerriket. Verken rase, tale eller klær skilte slaver og frie. De levde som folk flest. Slaver tjente også penger og kunne blant annet kjøpe sin frihet.

Hva har det romerske slaveriet med Bibelen å gjøre?

Kommentar #159

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
- GT forbyr kidnapping, returnering av slaver og skader på slaver

"Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom." 2 Mos 21, 20-21

Kommentar #160

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Så sier Herren:

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
"Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom." 2 Mos 21, 20-21

!

Kommentar #161

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Mitt inntrykk er at de fleste som har deltatt i denne posten leser slaveriet i GT rett på 1800-tallet. Jeg har allerede beskrevet hvorfor dette er feil. Slaveriet i GT er faktisk svært fornuftig om det leses med hensyn til kultur og historie. Det er forhold i Norge som fungerer mye dårlige enn GT. Det finnes ingen som leser historie slik de fleste har gjort i dette innlegget. All historie leses i kontekst med hensyn til kultur. Det er forunderlig hvor vanskelig det faktisk er å se dette.

Om det er interesse for å faktisk vite hva GT sier med hensyn til historie og kultur så se videoene av Copan og Williams. Vi har allerede brukt mye mer tid på denne posten enn hva det tar å se en av disse videoene. De gir svar på disse spørsmålene veldig grundig. Jeg kan selvsagt repetere hva eksperter har sagt men det er bedre å se hele videoen for å ble mer informert. Andre tips er Bibel leksikon som også er lett tilgjengelige. Om en legger ned arbeidet å faktisk prøver å forstå hvem teksten var skrevet til i hensyn til alt det andre så er det lett å se at det faktisk virker svært fornuftig. Det er ingen tilfeldighet at det er nettopp jøder som stikker av med mange av nobelprisene. En klok bok skaper kloke folk.

Det siste altarnativet er selvsagt å velge å ignorere alt som eksperter har skrevet om dette. Dette er den nyateistiske holdningen som forholder seg til Harris og Dawkins. Disse er sikkert gode i sine felt men har vist total kunnskapsmangel på alt som har med teologi, filosofi å gjøre. Mitt tips er å ignorere disse.

Jeg skal kjøpe en mange bøker som er blitt anbefalt om slaveri i GT og NT og lese dem for å gi bedre svar på disse spørsmålene. Det finnes også bare 24 timer i mine dager så jeg beklager om at jeg ikke har gått gjennom alt enda.

Kommentar #162

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Blinken

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, fotballspillere eies ikke av sine klubber, sammenligningen er absurd!

Her traff du blinken. Sammenligningen er absurd. Det var nettopp mitt poeng. Du burde derimot også innrømme at påstandene dine om GT og slaveri også er absurde. Historisk bakgrunn er nøkkelen til å forstå GT. Det har aldri vært enklere å forstå disse tingene enn idag. Vi har lettleste leksikon tilgjengelige. Jeg har allerede lagt til mine anbefalinger.

Kommentar #163

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Romerne

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hva har det romerske slaveriet med Bibelen å gjøre?

Paulus talte til mennesker i rommeriket. Slaveriet som eksisterte i romerriket er viktig for å forstå hva Paulus mener. Om Paulus fortalte slavene at de skulle rømme så hadde de blitt drept. Paulus fortalte dem å forbli i sine posisjoner fordi han visste at det knapt var forskjell på dette og å være fri. Paulus godkjenner ikke slaveri men forhold mellom mester og tjener som begge er under Kristus.

Kommentar #164

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Mosebok

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom." 2 Mos 21, 20-21

Jeg ser ikke hvordan dette motsier noe av det jeg skriver? Slaven er regnet som eiendom. Dette betyr derimot ikke at slaven skal bli misbrukt. At det skjedde er en helt annen sak. Israelittene var i likhet med resten av oss langt fra perfekte.

Egentlig så har jeg allerede svart på mye av dette i mine tidligere kommentarer. Det blir mye repetering.

Kommentar #165

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Du burde derimot også innrømme at påstandene dine om GT og slaveri også er absurde.

"Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere. Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet. Dere kan eie dem, og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid." 3. Mos 25,44-46

"Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i seks år. Men i det sjuende året skal han få sin frihet uten å betale for det. Kommer han som enslig, skal han dra bort som enslig. Er han gift, skal hans kone frigis sammen med ham. Hvis herren hans gir ham en kone og hun føder ham sønner eller døtre, skal kona og barna tilhøre hennes herre, og han skal frigis alene." 2. Mos 21,2-4

"Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom." 2 Mos 21, 20-21

Hva er dette hvis ikke slaveri?

Hva blir det neste du påstår, at Bibelen forbyr dødsstraff også?

Kommentar #166

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Slaven er regnet som eiendom

Ja, nettopp!!!

Kommentar #167

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Dette betyr derimot ikke at slaven skal bli misbrukt

Så du mener at å slå en person så hard slik at personen dør en eller to dager senere ikke er misbruk?

Kommentar #168

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Det er som du sier. Man kan forklare en del ting. Men til slutt kommer man ikke bort fra det som faktisk står. Gud dømte jorden med en flom - og han begrunner hvorfor. Han ødela byer - og begrunner hvorfor. Osv. Man kan bare forsvare Gud inntil et visst punkt. Til slutt går det ikke lenger. Gud er Dommer. Og det er ikke Gud som har syndet - det er menneskene. Så meningen var ikke å

Tja, trådstarter ber oss lese i kontekst. Flere har vært inne på det. Det som står det står sier du. Er det å lese i kontekst? 

Gud dømte jorden ved flom sier du. Veldig mange historikere vil mene at dette er å misforstå skriftene. Bak denne historien mener de det ligger babylonske myter som "epic of gilgamesh". Flommen er heller ikke sannsynliggjort av forskning, og de fleste relevante fagfelt vil si at det ikke har vært noen flom som dekket jorden.

Jeg tenker at "brødrene Karamasov" formidler noe. historien er fiction, men romanen har likefult et budskap den formidler. Det kan finnes mellommennesklige sannheter i et dikt.  Slik også med flommen. Mesopotanske myter ble brukt da jødene formet sin religion og historie. Det gav deres religion legimitet og troverdighet i dens samtid, men mye tyder på at folk den gang forsto at det ikke var snakk om bokstavlige sannheter. Det var myter designet for å si noe om lov, etikk, lov osv. Dermed mister vi poenget ved at vi ikke klarer å lese i kontekst, og vi ender opp med et Gudsbilde som skildrer en brutal og ond Gud. 

Dermed er det ikke sikkert det er slik at Gud dømte jorden ved flom. Det er ikke sikkert at GUd hadde noen finger med i spillet da byer ble ødelagt osv. Det vi har er mennskets formidling i mennesklig språkdrakt. Historiene hadde ulike formål som politiske formål, religiøse, etiske osv. 

Vi ender da etter min mening opp med å miste poenget med de bibelske skriftene. Vi tar skriftene for noe de ikke er og tvinger dem inn i en sjanger de ikke var ment til å si noe om. 

Når det kommer til slaver så er det utvilsomt slik at GT og NT ikke forbyr dette. Kanskje kan noen av tekstene representere en oppmykning, men de lærede mener forskjellig også om dette. 

Jeg tror nok ikke kristne var verre en andre folk, men registrerer at slaveriet var en realitet også i perioder der kristne hadde betydelig innflytelse. 

Kommentar #169

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vår iver etter å forsvare og forbedre gud gjør oss til superapologeter. Hvem som helst kan innta en slik rolle, men det gjør noe med deg og din integritet. Denne tråden er et ypperlig eksempel på uærlighet

Har egentlig meldt meg ut av tråden. Men svarer deg. 

Helt enig. Og det var dette jeg til slutt fikk nok av, det jeg siterer deg på. Én ting er å forstå bibelen, som er ditt poeng. Noe annet å bortforklare - som det noen ganger kan virke som at blir gjort (sier dette på generelt grunnlag, og sikter ikke til personer eller kommentarer i denne tråden).

Det som står, står. Ingen grunn til å forandre på bibelen. Eller Gud.

Gjennom hele bibelen har Gud alltid vært Dommer og Tilgiver. Og alle andre ting man leser om. Ingen grunn til å bortforklare det. Ta det som det står eller kast bibelen i søpla. Enten så får man forholde seg til bibelen som den står, eller man må bedrive bibel-fusk. 

I en lang kommentar forsøkte jeg å gå inn på det historisk-kontekstuelle. Det antropologiske. Osv. Dette er et forsøk på å forstå. Men til slutt var det bare å gå rett til kjernen - fortsette å utfordre Gud, eller bøye kne. Og her vil jeg gi en siste kommentar på dette: Folk hadde aldri vært så respektløse overfor politi, myndigheter, osv. Men så fort det er Gud det er snakk om - som er øverste Myndighet - da er disrespekten til å ta og føle på. Det samme gjelder tekst-kritikk. Man har ikke en så svak intellektuell tilnærming til andre historiske dokumenter. Men så fort det kommer til bibelen, gjers enkelte på å gjøre seg selv dummere enn de er. Eller det kan være andre grunner. Hvorfor? Fordi bibelen er så rett på sak. Det går rett i hjerterota, den boka der. Og det er det som er svært så behagelig, og svært så ubehagelig. Og det er jo derfor vi i det hele tatt debatterer bibelen. Den kaller en spade for en spade.

Og jeg tror ærlig talt at ateister og folk med en annen religion, heller vil at kristne skal være ærlige med bibelen. Ikke bortforklare den. Så får man hate eller elske budskapet. Det får Gud og ethvert menneske selv ordne opp i, seg imellom. Også undertegnede.

Gud er god og nådig. Når det gjelder at man ikke har tro, så har bibelen oppskriften på dét også: troen kommer av forkynnelsen. Fortsett å lese bibelen, så kommer troen. Be Gud om tro. Be til en Gud man ikke tror på, om tro. Og Gud vil svare. Oppsøker man tro, finner man den til slutt. Oppsøker man ikke-tro, finner man den til slutt. Det er så enkelt.

Og ja, vet at å lese bibelen også gjør at enkelte mister sin tro. Av ulike grunner. F.eks at man ikke klarer å godta Gud i GT.

Med ønske om en god helg. :-)

Kommentar #170

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Misforstår

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
"Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere. Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet. Dere kan eie dem, og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid." 3. Mos 25,44-46

"Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i seks år. Men i det sjuende året skal han få sin frihet uten å betale for det. Kommer han som enslig, skal han dra bort som enslig. Er han gift, skal hans kone frigis sammen med ham. Hvis herren hans gir ham en kone og hun føder ham sønner eller døtre, skal kona og barna tilhøre hennes herre, og han skal frigis alene." 2. Mos 21,2-4

"Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom." 2 Mos 21, 20-21

Hva er dette hvis ikke slaveri?

Hva blir det neste du påstår, at Bibelen forbyr dødsstraff også?

Det virker ikke som har lest noe av det jeg skriver. Jeg har aldri benektet at dette er slaveri. Derimot har jeg forklart at slaveri trenger ikke være annerledes enn mye av det vi ser idag. Forhold med sjef og ansatt. For 3000 år siden var ikke folk opptatt av å skaffe hytte, hus, båt og bil. De handlet for folk flest om å overleve. Å selge seg som tjener/slave var en måte å gjøre dette på. Derimot betyr ikke dette at folk hadde et dårlig liv.

Behandlingen av afrikanere på 1700-tallet var 10 ganger verre. GT forbyr den typen slaveri. Det handler om å behandle folk som medmennesker fordi de er skapt i Guds bilde. Forholdet mellom mester og tjener har eksistert gjennom hele historien. Spørsmålet er vel heller hvordan dette forholdet er. Det er viktig at vi ikke leser vår forståelse inn i teksten. La oss ta hensyn til historie, kultur og hva det betydde å være slave på denne tiden. Om vi gjør det

GT forbyr ikke dødsstraff. NT derimot sier ingenting om dødsstraff.

Hva jeg påstår er lite viktig. Det som derimot er viktig er hva de som har studert dette et helt liv påstår. Det er også viktig hva skolerte jøder selv har å si om denne saken. Det meste av det jeg har skrevet er tatt fra fagfolk som er spesialiserte i GT.

Kommentar #171

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Misbruk

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at å slå en person så hard slik at personen dør en eller to dager senere ikke er misbruk?

Selvsagt er dette misbruk. Det finnes 5 Mosebøker. Her finnes det lover som straffer den som misbruker slaver. En slave ble sluppet fri om han ble misbrukt.

Kommentar #172

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Post hoc ergo propter hoc

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen tilfeldighet at det er nettopp jøder som stikker av med mange av nobelprisene. En klok bok skaper kloke folk.

Denne tråden utvikler seg raskt mot å bli en lærebok i tankefeil. I det siterte begår ikke Stava som tidligere kun den noe mindre alvorlige tankefeilen "kausal overforenkling", men roter seg inn i nok en kausalitetsfeil, en soleklar "post hoc" feilslutning. Kort fortalt er Stavas mange drøye påstander totalt uholdbare...

Kommentar #173

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Du burde derimot også innrømme at påstandene dine om GT og slaveri også er absurde.

Yeeebus, for en farse...

Si meg, er det bare om å gjøre å bent frem juge om hva som står i GT og om slaver og slaveri?

Hvis det er så om å gjøre å heve disse primitive påstandene noen skrev for to tusen år siden opp til dagens standard er det ikke da bedre å skrive bibelen på nytt, sett med moderne øyne?

For denne ville frikjennelsen av bibelen enkelte kristne er villige til å fremme, der bortforklaringer, unnskyldninger, vri og vend og tolk og rene løgner er "redskapene" får å få det til blir bare latterlig.... Det er mulig at de fleste kristne tror det, for de færreste av dem har faktisk lest bibelen, men for de som har lest bibelen står det ganske svart på hvitt hvor primitiv og brutal denne guden er i tankegangen med både døds straff, kvinne undertrykking, slaveri og en rekke andre ting vi i vårt moderne samfunn rygger vekk i fra fordi vi finner det ytterst umoralsk...

Så enten må man bare medgi at bibelen faktisk har gått ut på dato som noen moralsk rettesnor i slike spørsmål eller man må skrive en ny og bedre bibel. Slike unnskyldninger og bortforklaringer som kristne med Strava i spissen ville vært "innafor" om ingen andre hadde hatt muligheten til å lese bibelen.... men når de aller fleste her inne har lest bibelen og vet hva som står der er det ikke rart at slikt møter motstand...

Kommentar #174

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen tilfeldighet at det er nettopp jøder som stikker av med mange av nobelprisene. En klok bok skaper kloke folk.

Dette er bare et nytt eksempel ting som du finner på underveis i debatten, Stava. Det er selvfølgelig bare tøv. 

Det er kun Askenasiske jøder som har fått nobelpriser. Denne etniske gruppen har den høyest målte gjennomsnitts-IQ i verden, og betydelig høyere enn ikke-akenasiske jøder

Alle israelske statsministere har også kommet fra denne gruppen.

Det er ingen grunn til å tro at den Askenasiske "akademiske suksess" har noe med bibelen å gjøre. 

Kommentar #175

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Kunnskapskultur

Publisert over 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette er bare et nytt eksempel ting som du finner på underveis i debatten, Stava. Det er selvfølgelig bare tøv.

Det er kun Askenasiske jøder som har fått nobelpriser. Denne etniske gruppen har den høyest målte gjennomsnitts-IQ i verden, og betydelig høyere enn ikke-akenasiske jøder.

Alle israelske statsministere har også kommet fra denne gruppen.

Det er ingen grunn til å tro at den Askenasiske "akademiske suksess" har noe med bibelen å gjøre.

Nå er det vel kunnskapskulturen til Jødene som gjør dem så kunnskapsrike. Denne kulturen har dype røtter i GT. Både troende og sekulære Jøder høster fruktene av denne kulturen. Å si at GT ikke har noe med dette å gjøre synes jeg er en utrolig påstand. Kulturen deres er formet av GT. Jeg vet ikke om eneste Jøde som ville sagt noe annet. Kultur er avgjørende for hvordan en forholder seg til utdannelse. Dette er dette er godt dokumentert.

Kommentar #176

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Nå er det vel kunnskapskulturen til Jødene som gjør dem så kunnskapsrike. Denne kulturen har dype røtter i GT. Både troende og sekulære Jøder høster fruktene av denne kulturen. Å si at GT ikke har noe med dette å gjøre synes jeg er en utrolig påstand. Kulturen deres er formet av GT. Jeg vet ikke om eneste Jøde som ville sagt noe annet. Kultur er avgjørende for hvordan en forholder seg til utdannelse. Dette er dette er godt dokumentert.

Hvis dette var riktig, så ville Askenasiske jøder ikke utmerket seg i forhold til andre jøder. Askenasiske jøder er en distinkt genetisk gruppering. 

Kommentar #177

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Rasisme?

Publisert over 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette var riktig, så ville Askenasiske jøder ikke utmerket seg i forhold til andre jøder. Askenasiske jøder er en distinkt genetisk gruppering.

Merkelig utsagn? Er det en form for rasisme med positivt fortegn? At det er distinkt genetisk gruppering betyr ikke nødvendigvis at de er mer intelligent. Spørsmålet Stava tar opp har jeg lurt på mange ganger. Jeg tror Stava er inne på noe vesentlig.  Dette har noe med å være fri i tanken å gjøre. Tviler sterkt på at dette har noe med genetikk å gjøre. Personlig her jeg konkludert med at livssyn i siste innstans er det som gir rom for tanke, fantasi og skaperkraft. Jeg har registrert i sosiale miljøer hvor vanskelig det kan være å få gjennomslag for nye ideer, tanker og hvordan dominerende mennesker innskrenker folks mentale kapasitet. Temaer snakkes ned motivert av folks egen utrygghet og/eller ønske om dominans. Innefor alle ateistiske miljøer hvor risikerer man påstandsregimer det ikke er mulig bryte ut. Fantasien lukkes. I jødiske miljøer finnes det alltid en utbrytermulighet i kraft av en bestemt gudsoppfatning. Selv den mest ortodokse jøde vil ikke kunne utøve makt i kraft av seg selv. Dette siste er en nødvendighet i alle ateistiske miljøer. Man kan tro på gud eller ikke, men dette er i det minste et interessant phsykologisk fenomen. Ateister bør vurdere om å tro på en gud gir en god pedagogikk for menneskelig frihet ?

Kommentar #178

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #177, Rasisme og slaveri

Publisert over 6 år siden

Det er ingen tvil om at rasisme er en sterk drivkraft og en sterk motivasjon for å rasjonalisere slaveri som institusjon.

Det er ikke uten grunn at hvite ikke ble brukt som slaver i sørstatenes plantasjer eller at Gud påla jødene å være mer humane mot hebraiske slaver enn mot slaver av andre folkeslag.

Kommentar #179

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

er dette noe du har

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Dette har noe med å være fri i tanken å gjøre. Tviler sterkt på at dette har noe med genetikk å gjøre. Personlig her jeg konkludert med at livssyn i siste innstans er det som gir rom for tanke, fantasi og skaperkraft

noe vitenskapelig belegg for å hevde, eller er det, som jeg mistenker, nok et produkt av en kanskje ikke så fri tanke allikevel?

Kommentar #180

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Logikk og motsetninger

Publisert over 6 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
nok et produkt av en kanskje ikke så fri tanke allikevel?

Det er kanskje lurt å lese hva jeg skrev før man skriver et svar! Forøvrig er det alle meste av det vi mener, hevder og konkluderer langt utenfor vitenskapelighet. De aller færreste har noe forhold til vitenskap.

Kommentar #181

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Personlig her jeg konkludert med at livssyn i siste innstans er det som gir rom for tanke, fantasi og skaperkraft. Jeg har registrert i sosiale miljøer hvor vanskelig det kan være å få gjennomslag for nye ideer, tanker og hvordan dominerende mennesker innskrenker folks mentale kapasitet.

Vi har da aldri vært i tvil om at dette er "din personlige konklusjon"! :-)

Kommentar #182

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Helt korrekt

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen tvil om at rasisme er en sterk drivkraft og en sterk motivasjon for å rasjonalisere slaveri som institusjon.

Enig med Frøland for en gangs skyld og det er kanskje underkommunisert i denne tråden.  Da kan det være greit å minne om at Jesu misjonsbefaling om å gjøre alle folkeslag til hans disipler. Altås det motsatte av rasisme. Jesu gjorde ikke forskjell på rase eller etnisitet.  Jesu misjonsbefaling er godt innenfor ytringsfrihetens grenser og de midlene han ga sine disipler var uten vold, intriger og hersketeknikker. 

Kommentar #183

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Vel....

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vi har da aldri vært i tvil om at dette er "din personlige konklusjon"!

Takk for den men det hadde vært interessant å utdypet denne phsykologiske mekanismen noe? ( Forøvrigkan jeg ikke huske å målbåret none meninger om akkurat dette herinne tidligere ? )For jeg tror denne mekanismen går langt utover jødemiljøer.  Sett fra et atetistisk side må dette evt. handle om sosiale konstruksjoner som representerer livsvilje og andre sosiale konstruksjoner som virker passiviserende. Mao. et av flere kvalitetskriterier på et gitt livssyn. Temaet om frihet og fordomsfullehet og sosial-phsykologiske mekanismer bør definitivt interessere ateister når de ønsker å definere sine livssyn, hver enkelt av de ateister som har et bevisst forhold til temaet. Du har kanskje ikke tenkt over saken enda?

Kommentar #184

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Jøder

Publisert over 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette var riktig, så ville Askenasiske jøder ikke utmerket seg i forhold til andre jøder. Askenasiske jøder er en distinkt genetisk gruppering.

Jøder uansett bakgrunn gjør det gjennomsnittlig bedre enn alle andre folkegrupper. De er på toppen i alle felt.

Kommentar #185

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jøder uansett bakgrunn gjør det gjennomsnittlig bedre enn alle andre folkegrupper. De er på toppen i alle felt.

Jeg antar ar du også hevder at årsaken til at vi fra den kristne kulturkrets virker noe tettere i pappen enn jødene, er at vi er blitt varig svekket av NT? :-)

Kommentar #186

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Tja

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar ar du også hevder at årsaken til at vi fra den kristne kulturkrets virker noe tettere i pappen enn jødene, er at vi er blitt varig svekket av NT? :-)

I motsetning til Jøder så er spredning av evangeliet viktigere. En er i verden, men ikke av verden som Bibelen sier. Mange vil si at en kun er Jøde om moren er Jøde. I tillegg til dette så gjør nok fokuset på evangelisering at kristendommen for ofte har blandet seg med annen lære som ikke er Jødisk. Mange blir også kristne i voksen alder og har ikke dette livssynsmessige og kulturelle grunnlaget. Om du interesserer deg for dette emnet så kan du finne god dokumentasjon i denne boken: Her.

Kommentar #187

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Om du interesserer deg for dette emnet så kan du finne god dokumentasjon i denne boken:

Om du hadde interessert deg for emnet og ikke kun var ute etter å få bekreftet egne vrangforestillinger, hadde du sannsynligvis hatt kjennskap til andre, gode forklaringsmodeller for hvorfor jøder tradisjonellt er overrepresentert i akademiske yrker.

Kommentar #188

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Siste kommentar

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om du hadde interessert deg for emnet og ikke kun var ute etter å få bekreftet egne vrangforestillinger, hadde du sannsynligvis hatt kjennskap til andre, gode forklaringsmodeller for hvorfor jøder tradisjonellt er overrepresentert i akademiske yrker.

Jeg er ganske sikker på at jeg leser mer variert enn de fleste som har svart på denne posten. Jeg leser som oftest to ulike syn som er mot hverandre før jeg gjør meg opp en mening. Alle oppgavene på teologistudiet handler om å studere det en er uenig med. Jeg har lest blant annet Harris, Dawkins og Ehrman og mange flere. Angående slaveriet så fokuserte jeg mest på Selwyn Carrington som mener det var økonomiske årsaker at slaveriet ble avskaffet. Jeg har fortsatt til gode å se noen kommentarer som viser at andre har lest variert om slaveriet. 

Jeg synes sosiologi er interessant og har faktisk lest flere perspektiv som fremmer helt andre meninger enn mine egne. At jeg ikke er kommet til samme konklusjon som deg betyr ikke at jeg ikke kjennskap til andre modeller. Boken jeg refererte til var skrevet av en Jøde som har stor kjennskap til dette emnet. Andre gode bøker er også tilgjengelige. Han forklarer i boken hvorfor de andre modellene er feilaktige.

Dette blir mitt siste innlegg på denne posten. Jeg skrev nylig et svar om slaveri og NT som egentlig har mye av det samme jeg allerede har skrevet. Men om det er av interesse så finner dere også en del av bøkene jeg har brukt på bloggen: Slaveri og NT

Takk for alle kommentarene.

Vi kan i det minste konkludere med at vi kan være enige i at vi er uenige. Det er alltid berikende å høre ulike perspektiv uansett hvor en selv står.

Kommentar #189

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jøder uansett bakgrunn gjør det gjennomsnittlig bedre enn alle andre folkegrupper. De er på toppen i alle felt.

Du snakker i mot bedre vitende, Stava. 

Harald Eia hadde en liten sekvens om akkurat dette emnet i sin serie Hjernevask, du kan se snutten her

Det er jo interessant at du plutselig inntar samme posisjon som den norske venstreliberale og hjernevaskede eliten...

Deg om det. 

Du for komme tilbake hvis du ikke overbevises av det som blir sagt, så får vi heller dykke inn i detaljene...

Kommentar #190

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
At det er distinkt genetisk gruppering betyr ikke nødvendigvis at de er mer intelligent.

Nei, hvem har sagt det?

Kommentar #191

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke uten grunn at hvite ikke ble brukt som slaver i sørstatenes plantasjer

Du glemmer at vores skoler ikke underviser raceneutralt, men uafvidende eller med vilje installerer internaliseret racisme i sine hvide elever.

Der har været mange hvide slaver - også i sydstatsplantagerne.

https://www.youtube.com/watch?v=yextpoQw-w4

White Slavery 101* what they never told you in History Class part I

https://www.youtube.com/watch?v=3Hh_aRwVoYA

White Slavery in America - Michael Hoffman

Man behøver ikke se videoerne. Bare alle titlerne giver et hint om omfanget.

En tekst:

http://www.irishcentral.com/roots/history/irish-the-forgotten-white-slaves-says-expert-john-martin-188645531-237793261.html

Irish are 'the forgotten white slaves’ claims expert

Fænomenet er underbelyst på samme måde som ikke-euroæeres, slavehandel er.

I europas nærhed er det især afrikanere, arabere og tyrkere, der har drevet med slaveri - og i et omfang der så langt overgår europæernes.

Kommentar #192

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar ar du også hevder at årsaken til at vi fra den kristne kulturkrets virker noe tettere i pappen enn jødene, er at vi er blitt varig svekket av NT? :-)

Sådan lidt på den humoristiske side, så driller/erter jøderne faktisk europæerne med at det skyldes at vi sendte vores mest intelligente i kloster.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere