Thor Dag Halvorsen

9

Påsken også en historie om svik

Sviket mot sannheten gjentar seg hele året. Og i fronten står media, politikere og kirke som oppmuntrer folket til å rope "Gi oss Barabbas!"

Publisert: 6. apr 2015

Påsken er over. Lyset har seiret over mørket. Men samtidig har den frie verdens politikere, media og kirkeledere har på nytt demonstrert sitt eget svik. Mens hanen har galt både en og to og tre ganger har de hardnakket fortsatt å fornektet virkeligheten. Nei, ingen muslimer har begått overgrep mot kristne. Nei, muslimsk ufrihet undertrykkelse har ingenting med islam å gjøre. Nei, vi ser ingen forbindelse mellom islam og islamsk terror.
Slik har de forrådt sannheten og slik har de forrådt sin neste. Muren av Vestlig fornektelse og taushet overfor islamsk  terror får Berlinmuren til å blekne i sammenligning.
Nå er imidlertid tausheten og virkelighetsvegringen blitt så påfallende at selv paven (som jeg som protestant som regel ikke har noe ønske om å fremheve) har funnet det nødvendig å uttrykke sin bekymring for at verden sitter stille og ser på at kristne myrdes for fote av islamister.

I den grad mordene på kristne – som skjer kun fordi de er kristne – blir omtalt, havner det som regel under betgnelsen «humanitær katastrofe» og fører til intens jobbing i redaksjonene for å frikoble overgriperne fra islam, samme hvor høyt de roper "Allahu ahkbar" og slakter i koranens og islams navn. Muslimer må jo ikke fornærmes, må vite! 

Vestlige media, politikere og kirkeledere vet nemlig at islamistene som massemyrder bare misbruker islam, som egentlig er en fredens religion. De vet bedre enn de fleste muslimske teologene opp gjennom århundrene og de fire store lovskolene innen islam. Disse har ifølge Vestens islamapologeter ingen peiling på hva de snakker om … Ayatholla Khomeini kjente f.eks.  ikke til det «sanne islam». Karadhawi, åndelig overhode for millioner av muslimer som støtter Det muslimske brorskap, og som hyller holocaust,   aner heller ikke hva han snakker om. Vestens politikere, journalister og biskoper derimot, de kan sin islam.

Nylig ble 145 kristne studenter, i det foreløpig siste massemordet på «vantro», myrdet av islamister i Kenya. Slaktet ene og alene fordi de var kristne. Muslimer fikk gå. Like fullt er kirker, politikere og media mest engstelig for at dette skal oppfattes som at det har med islam å gjøre, og bortforklarer alt de bare makter. Redselshistoriene fra de overlevende om at folk ble spurt om de kunne koranen eller ei og ble myrdet om de svarte nei, er ikke nok til å overbevise noen om at dette har med religion å gjøre. For islam er fredelig. Islam er god. Denne løgnen  hylles i et samstemt kor av media, politikere og kirke.


Det er ganske betegnende at en kritikk som i denne egyptisk videoen må man til egyptisk TV for å se. Her hjemme ville den ikke bli tillatt fremført. Om noen tok sjansen, ville det reise seg en mediestorm med beskyldninger om hat og hets mot muslimer, og «kristelige» Vårt Land ville være blant de første til å gå av skaftet i fordømmelse.
Kritikk av islam skal nemlig leses som kritikk av muslimer, må vite. Det står nemlig øverst på listen over avledningsmanøver når virkeligheten blir for brutal: Snakk heller om stigmatisering av muslimer!


Så får heller Vårt land og kirken og våre feige politikere fortsette å messe om at virkeligheten ikke alltid er svart-hvit men som regel mer «nyansert». Joda, den ble sikkert opplevd nyansert for de kristne studentene som ble slaktet i islams navn. Kanskje en idé for Vårt Lands redaksjon og avisens reklamefigur og faste skribent, Hadja Tajik  sammen med politikere og Mellomkirkelig råd, å reise til Kenya og fortelle de etterlatte det? Fortelle dem at det ikke har med religion å gjøre at kristne ble drept og muslimer slapp unna? Kritisere dem for at de ikke ser hvor nyansert konflikten egentlig er? Det vil sikkert lindre deres smerte.

En skulle tro at  hele den påståtte «fredelige» muslimske verden ville reise seg i protest når massakre av en grusomhet verden knapt har opplevd, begås om og om igjen i deres religions navn … at gatene ville være fulle av muslimer som protesterer mot «misbruk» av deres religion. Det hadde også vært å vente at  kristne i Vest fulgte opp – strømmet ut i gatene verden over for å tilkjennegi sin avsky for drap på uskyldige mennesker og mot forfølgelsen av kristne. I stedet rår en øredøvende taushet.

Nei, det må noe mer grusomt til for at media, politikere og kirker og muslimer protesterer. Som at noen i Vesten får revet av seg en hijab, at en enslig pastor for en ørliten menighet i Florida sier at han vil brenne en koran eller at demokratiske partier som vil bremse innvandringen tillater seg å holde lovlige demonstrasjoner. Eller at en israelsk soldat leverer en steinkastende pøbel tilbake til foreldrene etter først å ha tatt gutten i nakken. DA våkner pressen kvesser sine penner og finner frem krigsoverskriftene.  Da skriker politikere opp, da raser kirken mot overgrep og utålelig maktbruk i en proteststorm som vi ikke ser noe i nærheten av når talløse muslimske geistlige, oppfordrer til drap på alle vantro og islamske terrorister begår de mest avskyelige voldshandlinger og massakrerer «vantro» i en hemningsløs krig for islam.

Imens fortsetter media, politikere og kirker bevisst å lukke øynene for fakta, slik Kokkvold så betimelig påpekte i en kronikk nylig, og innbiller folket at å lyve og forlede folk er en «god» og nestekjærlig gjerning. Det trodde vel kanskje også Jesu fiender da de bestakk folk til å rope det media, politikere og kirken i dag samstemt krever: Gi oss løgnen. Gi oss Barabbas!

Så får kristne og andre "vantro" som slaktes ned fortsette å dø forgjeves.Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

*

Publisert over 6 år siden

Et veldig viktig og aktuellt innlegg som speiler dagens situasjon.

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja, det er grusomt!

Publisert over 6 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Nylig ble 145 kristne studenter, i det foreløpig siste massemordet på «vantro», myrdet av islamister i Kenya.

Det er vi nok alle enige om, og saken har blitt bredt opplyst i mediene.

Hva mener egentlig Halvorsen vi skal gjøre? Helt konkret? Hvordan kan vi, etter din mening, stanse dette? Og hva er vårt svik?

Jeg synes ikke jeg kan finne noe svar i din artikkel.

Mvh Sverre

Kommentar #3

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det må noe mer grusomt til for at media, politikere og kirker og muslimer protesterer.

Jo, hvis en pressemann som har provosert Islam blir rammet, protesterer man mer enn når tusen kristne som ikke har provosert på noen måte blir masakrert. Det er også en del av løgnen.

Kommentar #4

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Hva kan vi gjøre?

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hva mener egentlig Halvorsen vi skal gjøre? Helt konkret? Hvordan kan vi, etter din mening, stanse dette? Og hva er vårt svik? Jeg synes ikke jeg kan finne noe svar i din artikkel.

Det viktigste vi kan gjøre er å slutte å fornekte at dette har noe med islam å gjøre. Ved å påstå, slik media, politikere og kirken gjør, at volden ikke har noe med islam å gjøre, løper vi terroristenes ærend. Ved å lyve og late som om det handler om annet enn islam, fratar vi islam og dets tilhengere ansvaret for det som skjer. Og vi legitimerer fordømmelsen av islamkritikere for at de retter søkelyset mot "feil" kilde.
Ingen er så flinke til å snakke om "vi" som muslimer. Når de mest grufulle avrettinger av mennesker skjer i islams navn, ja, så må vi være såpass modige og ærlige at vi i det minste retter søkelyset mot massemordernes ideologiske inspirasjon og kilde.
Enten vi liker det eller ei, henter de den fra samme sted som 1,6 milliarder andre muslimer, og når hele denne "fredelige" muslimske verden ikke protesterer mot ugjerningene som begår i deres religions navn, skal ikke våre journalister og redaktører, politikere og kirke kappes om å unnskylde dem og  si at de ikke har noe med grusomhetene å gjøre fordi religionen er noe helt annet enn det vi ser tusener av grusomme vitnesbyrd om hver enester dag. Det er muslimene selv som må tas avstand!
Denne siden bannlyses og kritiseres stadig av mennesker som er ute etter å tilsløre sannheten, ene og alene fordi nettsiden bringer uomtvistelige FAKTA om hvilke forbrytelser som begås hver eneste dag i islams navn. Det er på høy tid at vi tar av oss bindene for øynene og våger å se hva som faktisk skjer, i stedet for å lulle oss inn i et drømmebilde som ikke eksisterer. Og stiller islam til ansvar!

Krever vi ikke ansvar, vil heller ikke muslimer føle noe ansvar for sin religion. De har jo vestlige medier, politikere og kirker som enstonig bortforklarer terroristenes kobling til islam for dem. Og jo mer man bortforklarer, desto mindre ser den muslimske verden noe poeng i å ta et oppgjør med sine religiøse fundamentalister. Slik løper Vesten islamistenes ærend. I sin febrilske iver etter å frikjenne islam og dens tilhengere for terroristenes gjerninger, legitimerer vi holdningen: "muslimer har ikke noe med terrorismen å gjøre."
Muslimer er tilhengere av islam. Dermed har de et ansvar for islamistisk terror så lenge de ikke protesterer, akkurat som tyskere også hadde et kollektivt moralsk ansvar for nazistenes herjinger.

Mitt svar er derfor klart. Vi skal bruke de rette ordene på det vi ser. Og ikke minst: Vi skal be den såkalte "muslimske verden" som både muslimene selv og vestlige medier snakker om (selv om det er en "rasistisk" generalisering om muslimer) ta ansvar for ugjerninger i deres religions navn. Det er nemlig ikke snakk om noen få enkelttilfeller. En hel verden terroriseres. HUndretusener myrdes mens det ropes "allahu akbar".
Dersom deres religion virkelig blir skjendet av terroristene, så får muslimene reise seg i protest! Når de nå ikke gjør det, burde det det MINSTE man kunne forlange av media, politikere og kirken være at de spurte "den muslimske verden": Er det virkelig slik islam er? Og da snakker vi ikke bare om terrorisme, men den grove undertrykkelsen og krenkelse av menneskerettighetene som vi ser i alle muslimske land.
Det er muslimene selv som må stanse terroren og ta et oppgjør med terrorens ideologiske opphav. Så lenge de ikke gjør det, er det vår fordømte plikt og rett til å påpeke at så lenge det ikke skjer, da er det faktisk en akseptert versjon av islam vi ser når mennesker halshugges eller skytes eller får halsen skåret over i Allahs navn.

Å unnlate å stille muslimske troende til ansvar er vårt svik. Å unnlate å se at den islamske terroren har sitt opphav i islam, er vårt svik. Å unnlate å protestere mot at kristne og andre minoriteter myrdes og forfølges under islam, er vårt svik. Å demonisere og fordømme  islamkritikere og demokratiforkjempere, er vårt svik. Å ikke forsvare våre verdier om ytringsfrihet, personlig frihet og likestilling er vårt svik.  Og som sagt: her stiller media, politikere og kirke i forreste rekke.

Les gjerne denne kommentaren også.

Kommentar #5

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
En skulle tro at hele den påståtte «fredelige» muslimske verden ville reise seg i protest når massakre av en grusomhet verden knapt har opplevd, begås om og om igjen i deres religions navn … at gatene ville være fulle av muslimer som protesterer mot «misbruk» av deres religion.

Vel, når "Herrens frigjøringshær" skal redde Uganda med de ti bud og massakrer, fyller heller ikke vi gatene med demonstrasjonstog. Det finnes tvilsomme grupperinger blant kristne også som vi ikke vedkjenner oss. Også blant muslimene er det flere grupperinger. Så langt jeg vet har Ahmadiyya-muslimene enda ingen liv på samvittigheten. De representerer en tolking av Islam uten voldselementer. Da blir det feil om vi fordømmer dem på lik linje med andre grupperinger.

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Så lenge vi anser det som formåls tjenlig å sette merkelappene "kristen", "muslim", "ateist", "hindu" etc på mennesker, isteden for å kalle dem mennesker, så vil denne dritten fortsette... Så dumme er vi mennesker dessverre, at vi i vår dumskap er villige til å drepe andre mennesker over noe så sinnsvakt som påstander i gamle bøker....

Så lenge vi vil fortsette å tro at slike ubekreftede myter er ordene til primitive guder så vil dessverre oppfattningene til de som følger disse sinnsvake ideologiene fortsette å slakte hverandre ned for de påståtte gudene sine...

Tenk om verden var sånn ellers også? At det holt å TRO at man eide en bil, en leilighet eller annet kun på bakgrunn av påstander uten fnugg av bevis og så drepe andre over de påstandene... Hadde ikke vært en hyggelig verden og å i det hele tatt fremme disse religiøse påstandene med den hensikten at andre folk skal tro på dem, med alt det grusomme som har krystalisert seg i kjølevannet av slik ubekreftet tro, er noe vi må slutte med. Vi må bli smartere enn å falle for slike ubekreftede påstander i gamle bøker, rett og slett... Hvis ikke kommer slaktingen til å fortsette, for så stupid blir man når man tror man besitter sannheten og handler ut i fra at det man tror på er sannheten... Religiøs tro hører fanden til og er noe av det dummeste vi mennesker noengang har funnet opp....

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Vel, når "Herrens frigjøringshær" skal redde Uganda med de ti bud og massakrer

Ser du hvor selvmotsigende dette sitatet blir ?

Går det an å bruke de ti bud ved å massakrere mennesker ? Dessuten er ikke DGT de kristnes lærebok.

Når det gjelder islamister,så har de kun koranen som lærebok. 

Kommentar #8

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Her bedriver

Publisert over 6 år siden

Holt samme slags bortforklaring som trådstarter påstår en samlet vestlig medieverden driver overfor islam. Og begge deler er selvsagt like langt fra sannheten. Dessuten synes jeg Halvorsen er unnvikende og feig i sitt tilsvar om hva vi i det kristne vesten bør gjøre med islam og muslimer.

Kommentar #9

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ser du hvor selvmotsigende dette sitatet blir ?

Selvfølgelig, jeg sier ikke at dette er en kristen bevegelse, bare at den utgir seg for det. Også kristendommen har sine svin på skogen, selv om mesteparten nå heldigvis er historie. Jeg vil bare ikke at man skal skjære alle over en kam. Ahmadiyya  muslimene tolker Koranen på en mer menneskevennlig måte og det bør de få kreditt for, ikke slås i hardtkorn med de voldelige.

Kommentar #10

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder islamister,så har de kun koranen som lærebok.

Les deg opp litt Holt... Til og med uinteriserte og ureligiøse meg har fått med meg at koranen kun er utgangspunktet, tolkningene i de forskjellige rettningene i islam er det hadither og Sulaer (?) som står for...

Kommentar #11

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Merkelapper

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så lenge vi anser det som formåls tjenlig å sette merkelappene

Vi? Hvem er vi? Omtaler ikke disse gruppene seg selv ved å bruke disse merkelappene?
Selvfølgelig skal ALLE behandle hverandre som mennesker. Men når man følger en trosretning hvis stifter sier at man IKKE skal det, så er det selvfølgelig både en plikt og en rett til å påpeke at dette er galt.

Også nazister og kommunister kan være hyggelige som mennesker og fortjener å behandles med samme respekt som andre. Men når det begås massemord i deres ideologis navn og de ikke protesterer, så må man selvfølgelig kunne snakke om et kollektivt ansvar. Man kan ikke være nazist uten å støtte nazismen. Man kan ikke være muslim uten å støtte islam.

Kommentar #12

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Tolkning

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Les deg opp litt Holt... Til og med uinteriserte og ureligiøse meg har fått med meg at koranen kun er utgangspunktet, tolkningene i de forskjellige rettningene i islam er det hadither og Sulaer (?) som står for...

Du burde kanskje selv bestrebe deg på å tolke. Det jeg oppfattet at Holt sier, er at de bare bruker Koranen som lærebok. Ikke at de bruker kun koranen.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Saken er

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig, jeg sier ikke at dette er en kristen bevegelse, bare at den utgir seg for det. Også kristendommen har sine svin på skogen, selv om mesteparten nå heldigvis er historie. Jeg vil bare ikke at man skal skjære alle over en kam. Ahmadiyya muslimene tolker Koranen på en mer menneskevennlig måte og det bør de få kreditt for, ikke slås i hardtkorn med de voldelige.

At om det finnes noen som påberoper seg kristennavnet og samtidig går rundt og dreper,er de på ingen måte i nærheten av å følge Jesus som er kristendommens forbilde.

De muslimene i verden som er ikkevoldelige og som tilpasser seg vestlige/norske lover,er ikke noe problem å integrere.
De voldelige muslimene derimot,har bestemt seg for å følge muhammeds eksempel ved å ture fram med vold og drap,og gjør seg dermed til fiender av vår kristne/humanistiske kultur.

Det er disse det snakkes om. 

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Holt samme slags bortforklaring som trådstarter påstår en samlet vestlig medieverden driver overfor islam. Og begge deler er selvsagt like langt fra sannheten. Dessuten synes jeg Halvorsen er unnvikende og feig i sitt tilsvar om hva vi i det kristne vesten bør gjøre med islam og muslimer.

Du får lese mitt svar til Bording.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere