Kristin Bruun

2

Er homofili synd eller politikk?

Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat Shoaib Sultan avkreves svar på sitt personlige syn på homofili som synd eller ikke. Ingen lurer på hvilken politikk hans parti ønsker å føre overfor homofile.

Publisert: 24. mar 2015

Så hvorfor spør ingen Shoaib Sultan om hans politiske ståsted? Er det fordi han er muslim, og født i et annet land? Påvirker dette hans evne som politiker? Påvirker det vår oppfatning av ham? Bestemmer hans tro og etnisitet hvilke rammer han kan virke innenfor?

På meg virker Sultan som en godt skikket politiker: han har hatt en rekke viktige verv, flere har vært i rene minefelt, og han har kommet ut av dem på en forbilledlig måte. Ingen riper i lakken, enda anledningene har vært mange. Alt man kan bruke mot ham, er en uttalelse fra 2007.

Shoaib Sultan er aktiv i sosiale medier, han deltar stadig i paneldebatter, holder foredrag, skriver artikler og kronikker. Sultan er til daglig rådgiver ved Antirasistisk senter, med ekstremisme som hovedfelt. Allikevel er ingen interessert i politikeren for annet enn hans personlige syn på homofili og synd. Det er trist.

Andre politikere sklir glattere gjennom på vei mot toppen. Så hvorfor blir Sultan avspist med spørsmål om hans personlige syn på sex og tro, i den grad at det får skygge for politikeren? Kommer han i posisjon for ordførerstolen, er det som representant for sitt parti, hvis politikk han skal målbære. Han går neppe for et sultanat.

Hareides syn på homofili

Jeg ble nysgjerrig, og forsøkte å finne ut hva andre kjente politikere mener om synd og homofili. Jeg klarte ikke å finne at våre "helnorske" politikere må svare på hva de mener om homofili, og om de mener homofil praksis er synd hvis de har en tro.

Så sent som i 2009 omtalte KrF – altså Kristelig folkeparti - den nye ekteskapsloven som "unaturlig", og som en hån og trakassering av Gud. Det aner meg at det hadde blitt et voldsomt rabalder om Shoaib Sultan hadde uttalt noe sånt. For hva er vel et helt kristelig parti med mange av sine velgere, opp mot en enkelt muslimsk politiker?

Endringen av ekteskapsloven førte med seg utvidede rettigheter til homofile og lesbiske par, blant annet til adopsjon. Partnerskapsloven ble opphevet, da den skulle være overflødig. KrF stemte mot lovforslaget, sammen med Frp. KrF vedtok at partiet skulle fortsette å kjempe mot loven.  Det skulle vært politikeren Sultan.

Jeg googler Knut Arild Hareide, som suste opp som medieyndling i 2009 for å gå mot moderpartiet  i homofilispørsmålet. Siden alle vet at Bibelen uttrykkelig sier at homofili er synd og skal straffes med døden, regnet jeg med at også han har måttet forsvare og avklare sitt syn på dødsstraff for homofili, og om homofil praksis i hans øyne er synd. Det har ikke vært mulig å finne ut hva Knut Arild Hareide mener om spørsmålet. Derimot er politikken han står for, blitt omtalt. Hans politiske handlinger. Politikeren Knut Arild Hareide. Ikke den troende privatpersonen.

Kirken og homofili

12. september 2008 forsøkte Oslo-biskop Ole Christian Kvarme å stanse forbønnshandling for Gard R. og Lasse Sandaker-Nielsen, fordi han mente det var regelbrudd, og en ekteskapslignende handling, som kirken, du vet den med nestekjærligheten, ikke skulle utføre.

13. august 2011 måtte Sara Elisabeth Moss og Elisabeth Fongen reise til Sverige for å gifte seg, fordi den norske kirken nektet å vie dem. Ekteskap mellom likekjønnede er synd  i den norske kirke.

Frp og homofili

I 2009 stemte Frp mot den nye ekteskapsloven,  og tapte sammen med KrF med 41 mot 84 stemmer. I 2012, tre år senere, bestemte Frp at de skulle bli mer liberale, og vurdere å myke opp sin holdning til likekjønnede par.
Først i januar 2014 erkjenner Frp at de "henger etter", og beslutter å ikke kutte i støtten til homofiles interesseorganisasjoner for denne gang. Frps likestillingsminister Solveig Horne har da skapt bekymring med sine uheldige uttalelser om skyldfordeling ved voldtekt,  eventyrlesning for barn om homofili, og at barnehagen bør ta ansvar for når det er på tide å snakke om "annerledes" seksualitet. Noen vil sikkert følge opp og spørre  om hennes personlige mening om det å ha "annerledes" seksualitet – for i hennes tilfelle får det utslag for politikken: Frp er kjent for å være lite homovennlige. Horne står ikke alene med sitt syn på dem med "annerledes" seksualitet.

Norge og homofili

Straffeloven § 213 av 1902 forbød "utuktig omgang mellom mænd", frem til den ble opphevet i 1972. Seksuell omgang ble likestilt seksuell omgang med dyr:

"Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar.

Med samme straf ansees den, som har utugtig Omgjængelse med Dyr, eller som medvirker dertil."

Homofili opphørte å være psykiatrisk diagnose i 1992.

Homofile diskrimineres fortsatt på mange forskjellige måter, som at de utelukkes som arbeidssøkere, fra boligleiemarkedet, de stigmatiseres, "homo" er et skjellsord, de bankes fortsatt opp. Voldtatte menn tas fortsatt ikke alvorlig.

Er det fortsatt viktigere om muslimen Shoaib Sultan ser på homofili som synd, enn om MDGs Shoaib Sultan vil videreføre eller hindre diskrimineringen vi i det norske samfunnet har og fortsatt utsetter homofile for?

Kilder (besøkt 23.3.2015)

Behandling av homofili
http://stomm-blog.blogspot.no/2009/01/behandling-av-homofili.html


Må ha debatt om barn skal fortelles om homofili
http://www.nrk.no/valg2013/vil-ha-diskusjon-om-homofili-1.11301696

Han reduserer andres kjærlighet
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Han-reduserer-andres-kjarlighet-6585299.html

Frp-Horne snur i homopolitikken
http://www.vl.no/samfunn/frp-horne-snur-i-homopolitikken-1.28843

En avklaring
http://www.fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9759

Vil ikke kommentere om homofili er «synd»
http://www.fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9764

Bibel Site
http://no.bibelsite.com/leviticus/20-13.htm

Wikipedia – Straffeloven § 213
https://no.wikipedia.org/wiki/Straffeloven_%C2%A7_213

Homofiliens historie:
http://llh.no/nor/homofil/homohistorien/Historisk+oversikt.9UFRDI0d.ips

 

 

Kommentar #1

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Dødstraff

Publisert nesten 7 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Siden alle vet at Bibelen uttrykkelig sier at homofili er synd og skal straffes med døden, regnet jeg med at også han har måttet forsvare og avklare sitt syn på dødsstraff for homofili, og om homofil praksis i hans øyne er synd

Du burde heller skrevet at GT uttrykkelig sier at homofili skal straffes med døden. Det var 2000 år siden dette var bindende for troende. Med tanke på at NT handler om kirken og ikke staten så er det en politisk avgjørelse hvordan homofile skal behandles. Det finnes ingenting i NT som støtter dødsstraff av homofile.

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor spør ingen Shoaib Sultan om hans politiske ståsted? Er det fordi han er muslim, og født i et annet land? Påvirker dette hans evne som politiker? Påvirker det vår oppfatning av ham? Bestemmer hans tro og etnisitet hvilke rammer han kan virke innenfor?Politikeres holdninger som menneske har alltid vært av interesse. Menneskelige egenskaper handler om troverdig og skikkethet. Som politiker mister man en del av sine private privilegier.

Nå er det dessverre slik at noen er født med et kulturelt arvet handikapp når de er født i miljøer preget av sterk religiøsitet. Man skal selvsagt ha en viss tolmodighet og forståelse for dette, men samtidig bør en troverdig politiker ha nok evne til å tenke selvstendig til å frigjøre seg fra dette over tid.

På den annen side har jeg faktisk svært lite sans for mennesker som avkrever slike klargjørelser, enten det handler om homofili, klimasaken, feminisme eller andre mer eller mindre betente politiske spørsmål.

Kommentar #3

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Sier du virkelig det?

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
På den annen side har jeg faktisk svært lite sans for mennesker som avkrever slike klargjørelser, enten det handler om homofili, klimasaken, feminisme eller andre mer eller mindre betente politiske spørsmål.

Bør vi ikke vite hvem vi velger inn i styre og stell? Er det ikke hva politikk dreier seg om, å støtte de vi deler meninger med?

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Bør vi ikke vite hvem vi velger inn i styre og stell? Er det ikke hva politikk dreier seg om, å støtte de vi deler meninger med?

Du må lese hele innlegget mitt. For det er jo nettopp dette jeg skriver i de to første avsnittene.

Det er den inkvisitoriske enkelte har til disse spørsmålene jeg misliker.

Kommentar #5

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Hva dreier politikk seg om?

Publisert nesten 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Bør vi ikke vite hvem vi velger inn i styre og stell? Er det ikke hva politikk dreier seg om, å støtte de vi deler meninger med?

Godt spørsmål fra Robin Tande: hva dreier politikk seg egentlig om? Du har forstått hvor jeg ville med innlegget mitt.

Hadde vi hatt direktevalg slik at hver enkelt politiker velges som enkeltperson, hadde det vært helt nødvendig å få svar på en del spørsmål. Fortsatt mener jeg at det viktigste er å spørre politikeren om hvilken politikk vedkommende vil føre på området. 

Eksempelvis kan det være rimelig å anta at Knut Arild Hareide personlig mener det er synd å praktisere (mannlig) homofili. Allikevel står han opp for homofiles menneskeverd, og for at homofile skal innlemmes i samfunnet på lik linje med den øvrige befolkning.

Solveig Hornes holdninger bekymrer meg, fordi hun prøver å føre politikk ut fra eget eksluderende, fremmedfiendtlig syn. "Fremmedfiendtlig" fordi hun åpenbart ikke selv omgås homo-, bifile og lesbiske - jamfør "annerledes seksualitet". "De" er blant oss i større grad enn vi aner. 

Shoaib Sultan kan kanskje kritiseres for å ha latt seg avspore med anklagene vedrørende hans personlige syn på homofili, i den grad at han ikke har vært tydelig nok vedrørende politikken han vil kjempe for. Ut fra partiprogrammet ser det ut til å være liten grunn til bekymring. CV-en hans skulle også indikere klart nok hvor han står når det gjelder minoriteter: Shoaib Sultan er rådgiver ved Antirasistisk senter, og har vært det i noen år. Antirasistisk senter samarbeider med Skeiv verden, og Sultan deltar i paneldebatter mm.

http://www.antirasistisk-senter.no/skeive-dager/
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/LHBT/4/Program%20LHBT%20Status%202013.pdf 

Denne debatten viser etter min oppfatning hvor riktig vårt demokrati er bygget opp: disse politikerne representerer hvert sitt parti.
Det betyr at om de skulle ha personlige oppfatninger vi misliker eller er uenige i, så vil de nødvendigvis bli korrigert av egne partifeller (det er alltid noen som ønsker seg deres posisjon), og ikke minst av media. Som denne - etter min  mening avsporede - debatten viser. 

Skulle det være ønskelig å vite mer om den enkeltes personlige syn, tror jeg det vil passe å ta det i et personlig intervju: hvordan er det å fronte og kjempe for et standpunkt du personlig mener innebærer synd? Det er langt viktigere for en konstruktiv politisk debatt, som jeg inderlig håper vi får før valgkampens slagord overdøver de fornuftige stemmene. 
 

Kommentar #6

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg og talsperson for Grønn Ungdom, Anna Kvam, har svart på innlegget til Kristin Bruun her

Kommentar #7

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Jeg og talsperson for Grønn Ungdom, Anna Kvam, har svart på innlegget til Kristin Bruun her

Og det var et meget godt svar, takk skal dere ha! Nå bør stafettpinnen bringes videre: hvilke andre politiske partier kjemper disse minoritenes sak på denne måten?

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ingen av delene

Publisert nesten 7 år siden

Forhåpentligvis er det ingen av delene, men en helt naturlig variasjon av mennesklige egenskaper.

Dog har man prøvet i lange tider å gjøre det til politikk ved å forby homofili og gjøre det straffbart og kriminelt. Det forteller vel ikke så rent lite om hva noen mener ligger innenfor det som kalles politikk. Før og under andre verdenskrig hadde man jo også politiske forordninger og tanker rundet blant annet homofili i Tyskland. 

Når det kommer til om det er synd må man vel først se om man kan etablere noen legitim størrelse som kan fortelle om noe er synd eller ikke. Religiøse vil selvfølgelig mene at det finnes en eller flere guder som har et slikt mandat og at det er de troende som er gitt oppgaven å rettlede, trakasere, ta livet av synderne etc.

For oss som ikke tror på guder blir syndebegrepet noe ganske så uhåndgripelig med tanke på nettopp det at vi ikke tror på gudestørrelsene som er begrunnelsen for syndebegrepet.

Kommentar #9

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Good call

Publisert nesten 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Religiøse vil selvfølgelig mene at det finnes en eller flere guder som har et slikt mandat og at det er de troende som er gitt oppgaven å rettlede, trakasere, ta livet av synderne

Her treffer du vel spikeren på hodet, Lars Randby. Personlig tror jeg de forskjellige gudene har torsdagsklubb, hvor de i all vennskapelighet erter hverandre med deres respektive følgeres tåpeligheter, og trøster hverandre over grusomheter begått i deres navn.

Når en trettenåring erklærer homofil praksis som syndig, og i ramme alvor påstår at "de" må unnlate å leve ut sin kjærlighet og seksualitet, har dette etter min mening gått for langt. Noen roper opp om attenårsgrense for å "innta" religion, at barn ikke skal innpodes med dette. 

Vårherre forbeholdt seg retten til å dømme når han sender sin tilbake igjen. Inntil det har visst hver og en av oss i oppgave å granske oss selv, våre egne handlinger, før vi erklærer oss skyldfrie nok til å kaste den første sten.

Når man tenker på hvor mektig og komplisert skaperverket er, både den menneskelige natur med sitt spenn fra ånd til total ignoranse, ondskap til barmhjertig altruisme, som den fantastiske naturen flere av oss heller søker til enn kirkene med de fordømmende, er det vanskelig å forestille seg hvordan Skaperen kan være så smålig at eget skaperverk skal erklæres mangelfullt, og at andre av oss skapte skal fordømme dem som er skapt som de er - av Skaperen selv.

Hvorfor skulle han i så fall la sin sønn si "Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg"? De minste blant oss er nettopp dem som er annerledes, som blir forfulgt, fordømt, hundset og trakassert, som de selverklært skyldfrie fradømmer retten til å leve likeverdige liv.

Jeg fatter det ikke. 

Kommentar #10

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kristin Bruun.

Publisert nesten 7 år siden

En får inntrykk av at du mener det handler om at en person enten er homofil eller heterofil. Alt kan ikke puttes i en sekk og kalles homofili eller  i en annen sekk og kalles heterofili. Det er en skala som jeg vil nevne for deg .   Du har hørt om BIFILI. Lege Ingunn Løkstad Salvesen skriver på verdidebatt.no den 23.jan.2013: "Personlig tror jeg bifili i forskjellige grader er mye mer vanlig enn som oppgis i ofiisielle prosenttall. Jeg tror mange finner seg på en skala mellom de som er utelukkende heterofile og de som er utelukkende homofilie."

Media melder somtid om gifte personer som bryter ut av ekteskapet for å knytte seg til en av samme kjønn. De er altså bifili og kan snu kappa etter vinden og gjør det,selv om det betyr å overkjøre både ektefelle og barn.  Det gjør like vondt for de etterlatte der som på andre arenaer. GUDS ORDS OPPGAVE ER Å HOLDE STYR PÅ OSS . Godtid,lange ferier med reise og tid til å utfolde seg bredt over har lokket frem kaoskrefter i oss

Kommentar #11

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Bra at bi- og annen -fili nevnes

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
En får inntrykk av at du mener det handler om at en person enten er homofil eller heterofil. Alt kan ikke puttes i en sekk og kalles homofili eller i en annen sekk og kalles heterofili.

Godt med nyansering, så klart bi- og annen fili er med i sekken! 

Jeg utvidet ikke med det, siden politikeren kun er blitt konfrontert med sitt syn på homofili. Bra at du nevner det. Min favoritt i de mildt sagt håpløse debattene om homofili som unaturlig, er fra zoologisk museums utstilling i 2006, "Mot naturens orden"

I den anledning fikk vi lære at dyr (som må regnes som naturlige, om noen) kan ha langvarige bifile forhold, og også rene homofile relasjoner. 

Homoseksualitet, evolusjon og mennesker - Hvorfor dør ikke homoseksualitet ut?
http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/skiftende/againstnature/dyr_mennesker.html 

Kommentar #12

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
GUDS ORDS OPPGAVE ER Å HOLDE STYR PÅ OSS .

Som om det ikke finnes bifile kristne liksom... Man blir faktisk ikke et bedre menneske av å tro på religiøse påstander. Man må gjerne tro det, men det blir i så fall bare hykleri frem til noe håndfast foreligger. Og det håndfaste så langt er at kristne har akkurat lik rate som alle andre i alt mulig, altså er de folk de også og helt like alle andre, til tross for din påstand om at guds ord gjør underverker...

 

Og snu kappa etter vinden? Her syntes jeg du nedgraderer andres følelser og liv fryktelig... Men du har vel aldri opplevd skilsmisse selv og tror derfor at det er så enkelt å skille seg som å "snu kappa"... Noe det altså ikke er.... Det er aldri lett å oppgi det man har lagt all sin tid og alle sine ressurser i, skilsmisse er ALLER siste utvei for de aller fleste av de som skiller seg... Noe som sikkert ikke er så lett å oppdage om man aldri har måtte gå den blytunge veien... Men det skal litt mer til enn å snu kappa etter vinden Sonefeldt, ingen tvil om det!!!

Kommentar #13

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Kristin Bruun.

Publisert nesten 7 år siden

Det er vel få som påstår at homofili er unaturlig både blant mennesker og dyr. Men vi er altså  i en virkelighet ,hvor det kreves disiplinering av mangt som er naturlig. Du har også sett det på nært hold hvis du har barn eller kjente med småbarn. Ekte homofili ,men de er få, vokser en ikke av seg,og det er typisk at de trekkes til helsevesenet. Det var kanskje den ugifte jordmora i bygda eller sykepleieren på sykehuset. Ikke noe dårlig å ha kommet inn i slike livskall,men sikkert et bask før de slo seg til ro med annerledesheten og fant sin vei i livet. Det er det hersens ,at tilstanden bifili ties i hjel jeg er arg på,for når bifile,alias homofile, bryter ut og skaper kaos i eget rede,så nåde den som ikke bukker og neier og sier amen. Da er det ikke så nøye om det skites i eget reir.

DET KREVES STORE BOKSTAVER PÅ AT BIFIL UTFOLDELSE ER DET IKKE LOV TIL. Sexualdriften er så sterk,at det sier seg selv,at hvis veien til homoseksualitet for en bifil stenges med feks Guds Lov,så vil den brytes over i heteroseksuelle baner,forhåpentligvis til ektefelle og barn.

Du synes heller ikke det er riktig å drive øretuteri som utelukker det riktige kartet i terrenget, at bifili er en  værenhet som ikke får lov til å utfolde seg.

 

Kommentar #14

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det er det hersens ,at tilstanden bifili ties i hjel jeg er arg på,for når bifile,alias homofile, bryter ut og skaper kaos i eget rede,så nåde den som ikke bukker og neier og sier amen. Da er det ikke så nøye om det skites i eget reir.

Det er allikevel de dette gjelder for som må gjøre som de best føler for, med den kunnskapen de besitter,  det er altså ikke noe du eller jeg har noe med.... Eller en påstått gud for den sakens skyld... Om det var slik at en gud har skapt oss og ønsker det han hevdes å ønske hvorfor har han da skapt oss som vi er?

 

Når det er sagt skulle jeg vel ønske at vi var litt bedre til å si i fra til hverandre... Da jeg skilte meg (er altså ikke bi fil og snudde ikke kappa etter den vinden..  :) ) opplevde jeg å få tekst meldinger fra en del av våre nærmeste venner som hadde sett at vi slet og som lurte på hvor lenge det ville gå før jeg, altså min kone og jeg, ville gå fra hverandre... Har ofte tenkt på at hvis de hadde sagt i fra så kunne vi kanskje reddet det ekteskapet... Men dette er som regel ømtålige temaer vi er litt redde for å tråkke for mye inn i... Og vi føler vel at dette er noe hvert enkelt par må ta stilling til, da det faktisk ikke er vårt bord eller vår plikt til å hverken dømme eller legge oss bort i hva de bestemmer seg for.

Det er for de fleste IKKE lett å skille seg Sonefeldt, og kanskje enda verre om det er annen seksuelitet i bildet... Kanskje er den modellen vi innbiler oss er den beste, en mann og en kvinne, feil...? Kanskje det hadde gått bra om vi tillot menn og kvinner å elske flere? Hvem vet... Det er ihvertfall ingenting som tyder på at den monogame modellen en mann/en kvinne livet ut er det riktige... Kanskje vi må gifte oss med en tids begrensning? Si tyve år (eller til ungene er store...) og så se om man fremdeles er villige til å fortsette ekteskapet?

 

Å slå dette guds ordet i hodet på folk har vært prøvd i ganske mange år nå og skal vi ha noen mulighet til at det skal virke igjen er jeg redd for at enten kvinnen eller mannen må ut av arbeidslivet og gjøres avhengig av den andres inntekt... For det er grunnen til at folk ikke skilte seg så ofte før, ikke at de var under noen guds ord...

 

 For økoniomi, mer enn noen annen faktor, er hva folk flest krangler over og som bryter opp flest ekteskap, ikke utroskap eller at folk skifter legning underveis... som vi forledes til å tro...

 

 

Kommentar #15

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Kilde?

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
DET KREVES STORE BOKSTAVER PÅ AT BIFIL UTFOLDELSE ER DET IKKE LOV TIL. Sexualdriften er så sterk,at det sier seg selv,at hvis veien til homoseksualitet for en bifil stenges med feks Guds Lov,så vil den brytes over i heteroseksuelle baner

Interessant - har du noe forskning som bekrefter dette? Hva sier Guds lov om emnet? Så vidt jeg forstår, strides man fortsatt om hva som er Herrens bud på området. 

Kommentar #16

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Bifili atter engang.

Publisert nesten 7 år siden

Ettersom homosex ikke er lov hverken hos jødene eller islam,som begge har sin rot i Moses,så er det tre store religioner som står sammen her. Russland er også med,så det ortodokse har nok dype røtter. Jeg trenger jo ikke å ramse opp Bibelord til støtte for antihomosex,for de har jo vært oppe og fremme i åresvis nå. Det sier seg selv at om en  bifil er i akt med en samkjønnet,så er det homosex.

Jeg har foresten vært mest opptatt av gammeldags helselære før såkalt homofil frigjøring kom til. Der ble det lagt vekt på at i overgangsalderen kunne kjønnsvåkningen somtid være rettet mot begge kjønn og at hvis noen f.eks. ble forført til homosex da,så kunne driften låse seg fast der. Det gjaldt altså å komme seg helskinnet igjennom den tiden. I gamle dager var det ikke på moten å snakke om slikt,så de fleste fikk gro seg til i fred,forhåpentligvis til kjærligheten kom i normal retning. Overlege i psykiatri ,Arne Austad,ble sitert av Gunnar Heiene i VG 15/11-1995. Han bruker ordet "usikker identitet". En eldre lege som sa til en jente at hun skulle vente og se om hun vokste det av seg,fikk passet sitt påskrevet i en herværende avis,da jenta syntes han svarte så rart at hun gikk til avisen med det.

Skjønner du nå at i potten homofile,finnes mange bifile og ungdom med usikker identitet i overgangsalderen,som får tutet ørene full om at hvis du "føler sånn",så er du skapt "sånn",og det skapes kvaler i ungdommen.Bedre å bruke tidligere tiders beroligende lære om vent og se,du vokser det kanskje av deg.

Kommentar #17

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Fastlåst seksuell identitet

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
i overgangsalderen kunne kjønnsvåkningen somtid være rettet mot begge kjønn og at hvis noen f.eks. ble forført til homosex da,så kunne driften låse seg fast der. Det gjaldt altså å komme seg helskinnet igjennom den tiden.

Jeg regner med at Kjellrun Marie Sonefeldt med "overgangsalderen" mener puberteten. At driften kan låses av praksis, er en interessant problemstilling, som vi kan vri på.
Statistikken synes å bekrefte at overgrep avler overgripere, for eksempel. Bekrefter dette Sonefeldts påstand? Nei.

Statistikken viser nemlig at relativt mange gutter gjør mer eller mindre homoseksuelle erfaringer i puberteten, og går videre med heteroseksuell praksis. 

I følge myter og påstander har mannlig innsatte i amerikanske fengsler andre menn som "venninner" i tiden bak murene, og når de kommer ut, vender de tilbake til heteroseksuell praksis. (Jeg klarte ikke å finne data eller avkreftelser. Ber om tilbakemeldinger fra mer oppdaterte.)

Puberteten (ungdomstiden) er den perioden i livet hvor man finner sin voksne identitet, oftest gjennom prøving og feiling. Er man ikke homofil, så vil man ikke bli det av å prøve ut om man er det og kanskje finne ut at man ikke er det. 

Spørsmålet om Guds lover er heller ikke like entydig som Sonefeldt påstår. Jeg blir korrigert i tråden her, fordi jeg ikke har fått med meg den nye pakt, som opphevet den gamle pakt. Videre påstår noen at passusene om homofili i Bibelen kan vise til praksisen med at voksne menn "hygget" seg med svært unge gutter, altså barn. Og dette vil nok de veldig interessert krangle mye om i årene fremover. 

Personlig tviler jeg på at Vårherre er så opptatt av bagatellmessige forhold som hvilket kjønn som har seg med hvem, mens andre drukner i flåtevis i kampen og håpet om et bedre liv, et liv så godt at slike bagatellmessige spørsmål kan blåses ut av proporsjoner på denne måten.
Jeg tror Vårherre tidvis er oppgitt over sitt eget skaperverk, og tviler på om "fri vilje" nå egentlig var et så godt konsept. Vi tåler jo så inderlig vel, den urett og smerte som ikke rammer oss selv.

Beklager at jeg avsporer, men Middelhavet inneholder (snart) flere syrere enn vi tar i mot i vår forspisthet. Det gjør meg opprørt og nedstemt.  

Kommentar #18

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Pubertetsproblemer.

Publisert nesten 7 år siden

Kristin Bruun.   Det klassiske eksemplet brukt  om lek i puberteten er om engelske kostskoler. Når de var ferdig der,så kom de i normal gjenge.    Man lot naturen gå sin gang og ferdig med det.

Kulturpåvirkningen i dag kan være så brutal at den programmerer , at hvis noen har samkjønnet tiltrekning i puberteten,så er du "skapt sånn" og må være "sånn" resten av livet Å låse fast ungdommer til et slikt bilde må vel være både tyrannisk og brutalt, i stedet for som fra gammelt av,man tidde ihjel og lot naturen gå sin gang.   Det bir en kunstig utklekking av homosexuelle ved tvangsforingen om at du er skapt sånn og må være sånn resten av livet. "Vær tro mot dine første seksuelle følelser" var en parole . Og når den naturlige vinglingen i puberteten drivhuses frem slik ,så blir det jo rimeligivs endel erhvervet homosexualitet,som under andre forutsetninger ville ha blåst bort med vinden. Bifili kan jo disiplineres bort,så det også blåste,stort sett bort med vinden, i en kultur som ikke brukte media til å spre vranglære. 

Jeg er av den tro,at muslimene er sendt til Vesten for å tukte oss på plass,og det må ses på som nåde. Vesten er så befengt med lidelse som skyldes at modernismen trodde det skulle bli så bra ,når det bare ble kvitt Guds bissel i munnen. Det har kjørt så mye i grøfta. Trenger ikke å bokstavere det.

Kommentar #19

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det bir en kunstig utklekking av homosexuelle ved tvangsforingen om at du er skapt sånn og må være sånn resten av livet.

Dette er nok en misforståelse. At man  "er skapt sånn" betyr ikke at man ikke har lov til å finne ut mer om seg selv i voksen alder.

Det betyr derimot at man har lov til å akseptere seg selv slik man er skapt av naturen, uansett om det er ene eller andre veien. Hvilken seksualitet man har eller lever ut skader ingen, verken en selv eller andre (så lenge vi snakker om voksne samtykkende mennesker). 

Det at man ikke er til skade for verken seg selv eller andre reduserer også kristen moral til moralisme på dette punktet. Det er god moral å ta hensyn til andre mennesker. Det er ren moralisme å forsøke å gjøre noe som er ufarlig og uskadelig til galt.

Kommentar #20

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Det har kjørt så mye i grøfta. Trenger ikke å bokstavere det.

Jo det syntes jeg du trenger. Nøyaktig hva er det du mener er kjørt i grøfta? Og begrunn det gjerne med hva du heller ville sett som hadde holdt oss på "veien"...

 

Mistenker at du anser din tro og lære som det eneste riktige å "følge" og at du overhodet ikke anser moderne forskning og kunnskap som mer riktig enn to tusen år gamle påstander som ikke har noen indiskasjoner på at noen andre enn ignorante menn var innblandet i.

Det kristen hykleriet, der ting ble "tiet ihjel" som du sier, og der man bedrev utstrakt dyneløfting og skadefryd var ikke et godt samfunn. Det ødela mer enn det bygget, ingen tvil om det.

Så jeg også mistenker deg for å bedrive moralsime her og at du egentlig blåser en lang marsj i om moralen blandt folk i dag er god eller ikke, det er at de skal følge bibelens påstander som er den virkelige agendaen her virker det som... Du vil ha folk til å frykte gud igjen, det er nok viktigere enn moralen til folk virker det som. Er det sånn Sonefeldt?

Kommentar #21

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Vi er enige, men uenige

Publisert nesten 7 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Kulturpåvirkningen i dag kan være så brutal at den programmerer , at hvis noen har samkjønnet tiltrekning i puberteten,så er du "skapt sånn" og må være "sånn" resten av livet Å låse fast ungdommer til et slikt bilde må vel være både tyrannisk og brutalt

Ironisk nok er vi enige i at det å låse fast ungdommer (eller noen som helst, uansett alder), må "være både tyrannisk og brutalt".

Du tar feil i din tro på at noen låses fast av å prøve ut. De fleste gjør en del erfaringer i puberteten, og kommer gjennom det med en større bevissthet om hva som passer for dem, og hva som ikke passer for dem.
Mine egne erfaringer har lært meg at jeg senere i livet kanskje vil se annerledes på ting. Eksempelvis avskydde jeg vin som barn. Altervinen var ikke noe unntak. I løpet av puberteten lærte jeg å like gode viner, og forlot de kvalmende søte. Jeg ønsker alle mine medmennesker muligheten til å gjenoppdage både seg selv, sine preferanser og verden omkring seg - hele livet.

Atle Pedersen sier det så fint: 
- Det er ren moralisme å forsøke å gjøre noe som er ufarlig og uskadelig til galt. 

Hans Petter Skoug følger opp med sitt spørsmål:
- Du vil ha folk til å frykte gud igjen, det er nok viktigere enn moralen til folk virker det som. Er det sånn Sonefeldt? 

Jeg lurer, jeg og. For meg virker det som om du hever deg opp over Skaperen selv, og uten fnugg av teologisk forankring konstruerer din egen kristne lære, basert på et sammensurium av påstander Vårherres skapte (og paradoksalt nok: gjerne homofilt praktiserende) fugler må vite hvor du har funnet. Er det sånn, Sonefeldt?

 

Kommentar #22

kristian martinsen

0 innlegg  3 kommentarer

homofili synd eller politikk

Publisert over 6 år siden

homofili har nok blitt veldig mye politikk i den senere tid.

ja det står i gamle testamentet om den mann som driver med en mann eller den kvinne som driver med en kvinne osv.

men det de kristene helt har glemt er at vi skal ikke dømme noen, det er guds oppgave, intill da så skal vi respektere og hjelpe alle mennesker.

en annen ting er at om du ikke tolker bibelen men leser den så står det at vi pga at jesus døde på korset så har han tatt all vår synd på seg.

vi er kjøpt fri fra synden.

det er ikke dermed sakt at vi med overlegg skal prøve og gjøre så mye synd som mulig, men vi har heller ingen rett til og dømme noen.

Kommentar #23

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
kristian martinsen. Gå til den siterte teksten.
vi er kjøpt fri fra synden.

det er ikke dermed sakt at vi med overlegg skal prøve og gjøre så mye synd som mulig, men vi har heller ingen rett til og dømme noen.

Og her kommer det latterlige paradokset i kristen tro..

Vi er kjøpt fri fra synd liksom, men ikke så fri at synd opphører... Noe slikt klarer ikke jesus, som syntes det er best at *"gjelden" betales hver eneste dag...  Slik er man like langt og man er aldri bra nok...

Man kan be om tilgivelse, men det er liksom ikke sikkert at man vil få det... En vakker dag kan jesus snu ryggen til deg liksom...

Synd er et kunstig konsept og jeg liker å sammenligne det med at noen knekker bena dine og holder de knekket for resten av livet ditt, for de leier ut krykkene du er avhengige av for å komme deg rundt... problemer er at man ikke trenger å få bene sine knekt... Men kan forbli frisk og er man frisk skjønner man fort at å diskriminere folk med en annen seksuell legning på bakgrunn av noen ubekreftede påstander i en bok er den egentlige synden...Som jesus av uante grunner glemte å fortelle kristne om.... Det var ikke Jesus som skrev bibelen...

Kommentar #24

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Menn med menn (gutter)

Publisert over 6 år siden
kristian martinsen. Gå til den siterte teksten.
det står i gamle testamentet om den mann som driver med en mann eller den kvinne som driver med en kvinne

Dette er en misforståelse,  og du oppfordres til å lese Bibelen bedre. I GT står det at menn ikke skal ha seg med menn, men i et samfunn hvor en mann kunne ha flere koner var det neppe noen som nektet ham gleden av å kose seg med flere av dem samtidig. Hvilket gjerne medførte  (krav om) at de "omgikkes" hverandre også på slikt vis. 

Jeg bruker ikke presens nå,  for disse uhumskheter er selvsagt fortidige ... 

Flerkoneri er avskaffet, men slike endringer i bibelsk praksis er nok uten betydning for Den Rette (mis-)forståelse.

Kommentar #25

kristian martinsen

0 innlegg  3 kommentarer

hans petter

Publisert over 6 år siden

hvor får du det fra at jesus ikke tilgir? hvor har du det fra at jesus mener at gjelden skal gjøres opp hver dag?

jesus har tilgitt alle mine synder, men er ikke dermed sakt at jeg skal prøve og myrde og plyndre så mye som mulig. en prøver jo normaltvis og være snille mot andre mennesker osv osv

hvorfor er det ikke sikkert at man ikke får tillgivelse? hvor har du dette fra?

jesus vil aldri snu ryggen til noen av sine barn.

jesus hadde da samtaler med sine disipler

Kommentar #26

kristian martinsen

0 innlegg  3 kommentarer

kristin bruun

Publisert over 6 år siden

hva er en missforståelse?

ja i GT står dette, men var det før eller etter at jesus sa at han tok på seg alle våre synder??

jeg har ikke i mot homofile eller bifile eller lesbiske.... alle mennesker skal behandles med samme respekt.

ja kan sende oppfordringen til deg også jeg om at du bør lese bibelen bedre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere