Johannes Morken

Redaktør
444

Amos Oz: «Det haster med palestinsk stat»

Amos Oz, ledende israelsk forfatter i kronikk i Vårt Land i dag: «Dersom det ikke blir to stater her, blir det én stat, og det vil det bli en arabisk stat.»

Publisert: 20. mar 2015

Den ledende israelske forfatteren Amos Oz skriver et lengre essasy i dagens Vårt Land. Oz er verdenskjent for sine romaner, mange av dem utgitt også på norsk. Og han var den første som etter krigen i 1967 advarte mot å beholde de okkuperte områdene på Vestbredden. han var med på å grunnlegge den israelske fredsbevgelsen Fred Nå.

Etterhvert som fredsprosessen har stoppet opp, og drømmen om en løsning med en palestinsk stat ved siden av Israel er blitt mindre realistisk, har aktører både på israelsk høyreside og andre tatt til orde for at området kan være en stat.

Her følger innledningen av kronikken som er publisert med norsk enerett i dagens utgave av Vårt Land:

«Israel må gi opp drømmer - nå

La oss starte med det viktigste, med et spørsmål om liv og død: Dersom det ikke blir to stater her, vil det bli én stat her. Dersom det blir én stat, vil det bli en arabisk stat. Dersom det blir en arabisk stat her, kan vi bare forestille oss skjebnen til våre barn og deres barn.

Av Amos Oz

Israelsk forfatter og ledende fredsaktivist

Jeg sier at vi vil få en arabisk stat på alt land fra Middelhavet til Jordanelven. Det blir ingen tonasjonal stat. Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler – de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Å forvente at palestinere og israelere, som har påført hverandre så mye smerte så lenge, plutselig skal snu arket for å leve i harmonisk, likeverdig sameksistens i en felles stat, ser for meg ut som en vrangforestilling. Etter en adskillelse kan de kanskje, i en fjern fremtid, åpne for en eller annen form for samarbeid. Men det kan ikke bli før palestinerne har fått erfare den frihet og verdighet som kommer med uavhengighet, noe vi israelere vet så altfor godt.

Derfor: Siden vi ikke har fått to stater og siden likeverdighet i en tonasjonal stat er en fantasi, blir utsiktene til at vi i stedet å få en arabisk stat som undergraver vår sionistiske drøm, truende store.

Diktatur. I et forsøk på å forsinke en arabisk stat i hele området fra Middelhavet til Jordanelven, kan Israel bli styrt av et selotisk jødisk diktatur, karakterisert av rasemessig fanatisme. Dette vil være et diktatur som tvinger sin vilje på både den arabiske majoriteten og dets jødiske opponenter. Men som med de fleste av samtidens diktatur der et mindretall styrer over flertallet, vil heller ikke dette vare lenge. Det vil dessuten møte internasjonal boikott og erfare internt blodbad – eller begge deler, helt til det blir tvunget til å gi etter for det uunngåelige: en arabisk stat fra havet til elven.

(...)

Lovende. I 100 år har det ikke vært et mer lovende tidspunkt for å løse konflikten enn i dag. Det er ikke det at våre naboer har konvertert til sionismen. Heller ikke har de plutselig anerkjent vår rett til dette landet. Det handler derimot først og fremst om det faktum at de viktigste regionale aktørene – Egypt, Jordan, Saudi Arabia, land i Den persiske golf så vel som i Nord-Afrika – nå møter en destruktiv trussel, en trussel som vil være der i lang tid. Trusselen blir sett på som en mye større trussel enn Israel.

For somme av disse topper Iran listen over ondskapens krefter. For andre er det ISIL. Men både Teheran og ISIL utløser søvnløse netter i alle de nevnte hovedstedene. Det er med dette som bakteppe at Israel nå oppfattes som del av løsningen. Men samarbeid med oss må bli legitimert av at okkupasjonen tar slutt og at den palestinske drømmen om en egen stat blir adressert.»

LES HELE ESSASET I DAGENS VÅRT LAND

Kommentar #201

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Det høyrer med

Publisert over 6 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
I "mainstream kristendom" er vel helvetet nærmest avlyst og "dommedag" omgjort til en slags formøte for den endelige familiesammenkomsten, -det kan en saktens forskyve til en fjern fremtid". Jeg er imidlertid uenig i at denne forståelsen bør utelates når en vurder islams (og muslimsers(sic) holdninger til disse spørsmålene også i dag.

å ta med desse spørsmåla i vurderinga - og framveksten av moderne fundamentalisme i islam gjer diverre nokre av desse spørsmåla aktuelle. Den sekulære frigjeringsideologien frå Nasser og Ben Bellas tid er nok diverre daud i den arabiske verda. Men kva ein reknar som "mainstream" kristendom er eit viktig spørsmål. Ser ein på dei politisk viktigaste rørslene i kristendomen - som td. fundamentalistisk sørstatskristendom i USA - er desse spørsmåla på langt nær uaktuelle.

Kommentar #202

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Forvirret og grusom ideologi

Publisert over 6 år siden

Eskatologi har ofte vært populært tema innen dikterverker ned gjennom historien. Kanskje kan det faktum at Israel sitt omfattende atomvåpenarsenal skaper alminnelig angst i hele regionen, være en slags katalysator til endetidsgrublerier. Men slik terror er lite relevant for nøkterne, politiske overveielser.

Forekomsten av nasjonalistisk betinget hyllelse av krig kan være mer relevant for å forstå hvor farlig situasjonen er. Blant aktuelle, litterære verker fremstår da Gammeltestamentet som en diktsamling der krig og erobring gjennom terror er et sentralt tema. 

Krigshistorikere ved militære akademier studerer gjerne Joshua sine felttog fordi beskrivelsene representerer et strategisk paradigme. Poenget er at slik grad av råskap under krigføring savner sidestykke i tilsvarende beretninger fra gammel historie. Ved benyttelse av ekstrem terror oppnådde Joshua til slutt å underkue de landområdene han erobret. Moderne, militære teoretikere fremhever stoffet som viktig for å forstå hvordan pefeksjonert terror kan være et effektivt virkemiddel i krig.

Både jødisk og islamsk tanketradisjon er influert av abrahamistisk tankegods. Forholdet kan kanskje bidra til å forklare tilbøyeligheten til terror i konservative og fanatiske kretser som er relevante for Israel-Palestina konflikten.

For den jødiske trostradisjonens vedkommende kommer også den religiøst baserte, nasjonalistiske ideologiseringen inn i bildet. Da de ulike tekstene fra oldtiden ble gjort til gjenstand for en omfattende redigeringsvirksomhet, ble det en rød tråd gjennom diktsmlingen å poengtere nasjonalistisk begrunnelse for "retten" til landområder som i gammel tid hadde blitt hærtatt under Joshuas erobringer. Særlig i forbindelse med Babylon utgjorde forholdet et viktig, propagandistisk virkemiddel for motivere "israels folk".

Realpolisk sett er slik tenkning utdatert i vår tid. "Volksgeist-begrunnelsen" for at et "sop-i-hop" av alle slags nasjonaliteter, basert på at enkeltindividene bekjenner seg til jødisk tro, har noe slags rettmessig krav i okkuperte, palestinske områder synes intellektuelt sett meget fjern. Når slik ideologi videreutvikles til en ide om at Israel skal hærta alt palestinsk område, så er det uakseptabelt og farlig.

Når Likud-ere og andre, jødiske nasjonalister hisser til krig, så utgjør de en fare også for Israel sin egen fremtid.    

Kommentar #203

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Endetida

Publisert over 6 år siden

Jakta på ei raud kvige i følgje den gamaltestamentlege oppskrifta er eit opplegg for å påskynda endetida. Då Napoleon for to hundre år sidan kalla saman ein ”Sanhedrin”av jødiske lærde åtvara leiande katolske teologar mot å påskynda endetida. Også innanfor jødedomen vart det sett på som syndig å påskynda endetida. I dag går endetidsteologane på speed, og det blir spytta millionar inn på avlsarbeid som skal gje ei raud kvige, slik at ein kan riva Al-Akhsamoskeen og byggja det tredje tempel. Når ein snakkar om eksatologi dreier det seg også om islam, men slett ikkje berre om islam.

http://www.breakingisraelnews.com/17303/holy-cow-red-heifer-born-us/#pMxLWxWHEbXgh5q4.97

Kommentar #204

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Til # 175

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er oppsiktsvekkende at du mener det er legitimt å bruke Bibelen til å begrunne hvorfor jødene ikke bør ha et eget nasjonalt hjem. Mens det på den annen side ikke er legitimt å begrunne med Bibelen hvorfor jødene har krav på et nasjonalt hjem.

-  Jeg kan ikke se at jeg overhode har nevnt bibelen , og ialle fall ikke brukt den for å argumentere for noe som helst .

- Jeg har derimot holdt fram at jødene selv har brukt sine hellige skrifter til å rett ut advare mot å påskynde , eller ut fra menneskenes egne ønsker , å ta initsiativ til å vende tilbake til det hellige landet eller å bygge sin egen stat .

-  I denne kommentaren , som i de andre , har jeg kun satt søkelys på en del av historien som i denne sammenheng synest å være sterkt underkommunisert for ikke å si fraværende , noe jeg mener bidrar til sterk ubalanse i fremstillingen .

" This view has been expressed repeatedly in our history. In 1841, at the dedication ceremony of Temple Beth Elohim in Charleston, South Carolina, Rabbi Gustav Poznanski declared, “This country is our Palestine, this city our Jerusalem, this house of God our temple.”

Sitatet over er fra denne http://www.wrmea.org/2015-march-april/israel-and-judaism-despite-new-nationality-bill-claims-israel-is-not-the-nation-state-of-american-jews.html  ; han er tilmed så nonsjalant at han bruker benevnelsen Palestine og ikke Israel ....

Ellers , å få støtte av noen for det en skriver er nå bare hyggelig det , utover det kan jeg selvfølgelig ikke hverken påvirke eller ta ansvar for hvem som gir slik støtte .

Sitat AK :  "For min egen del mener jeg at man overhodet ikke behøver å bruke Bibelen for å begrunne et nasjonalt hjem for jødene."

Nei , og som jeg prøver å vise , det er heller ikke mulig , iflg. ortodokse jødiske antisionister . Hva jeg personlig mener har jeg ikke sagt så mye om . Jeg er ikke apologet for hverken den ene eller andre siden.

Prøv med begrunnede  argumenter , eller la vær . Det er nå min mening .

Kommentar #205

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Back to business - the wizard of - Oz

Publisert over 6 år siden

Eller Oz - the doctor with the recipe som Haaretz idag forsøker å selge etter valgnederlaget.  Tror Oz kan ta det helt med ro - det ligger ikke for alle jøder - eh - innbyggere i den jødiske staten Israel - å ta over Ramallah og Nablus - et sted må - eh - grensen gå.

Det er noe underlig med utlegningen til Oz - hvorfor har araberene ... krav ... som det er opp til jødene .. eh ... innbyggerene i den jødiske staten Israel - å etterkomme.  Hvorfor har ikke jødene .. eh ... innbyggerene i den jødiske staten Israel - likeverdige krav?  Er kravsmentalisering annerledes for disse ut i verdenssamfunnet?

Har jøder .. mer .. eller mindre rett til Tempelhøyden enn arabere?  Har jøder ... mer .. eller mindre rett enn arabere til Gush Etzion?  Har Hallum, Brendberg eller Økland mer rett til tråden enn Morken?  Kor er det blitt av han?

Disse arabiske krav på hellige steder i Jerusalem er akkurat det ... krav, men har de rett til det?  Eller er det bare tilsynelatende blitt slik fordi media gjentar det så ofte at selv ... eh.. jøder begynner å tro at det er sannheter?

Oz forklarer ikke hvorfor det eventuelt skal være slik at arabiske krav skal ha større verdi eller gjennomslagskraft enn jødiske.  Hvis det eksisterer konkurrende krav/rett - hvem skal da avgjøre hva som er rettferdig ut fra ??

Det må vel være slik at de steder som er mest hellige for ... jøder .. og de steder .. der det bor .. eh.. jøder er steder som ... eh... jøder har mer krav på enn arabere?  Det er jo det stater vanligvis gjør - beskytter sin kulturarv og eh... sitt folk.

Men... for Oz og resten av Haaretz staben og J-street gjengen så er hatet til Likud så stort at arabiske krav har vokst seg til arabiske veto i fremleggingen til Oz.  Denne interne sabotasjeaksjon fra lefties og peacelovers ikledd en kappe av at vi er for Israel i rollen som hestehandlere på vegne av nasjonen er å heise det hvite flagget og overgi seg til de arabiske krav.

Det er m.a.o. toppen av dumhet.  Hvis vi først skal lytte til stråmenn - la araberene få en stat i område A og B - that's it - no more!

Forskjellen på Oz, lefties og såkalte peace lovers er at de vil føye seg etter alle arabiske krav, mens den resterend befolkning ønsker en eventuell statsløsning som gir en løsning  langt nærmere virkeligheten.  Selvsagt bør venner av Israel - som disse lefties og Oz later som de er - kjempe for den beste løsningen for Israel - ikke den værste.

Og - ingen i Haaretz eller J-street minnes at araberene faktisk ikke ønsker en 2-stats eh.. løsning.  Nei, de har dessverre blikket rettet kun en vei - mot Israel - og nærmest anklager Israel for ikke å ha solgt seg selv ... nok ... eller omstendlig nok.

Dessverre er og blir dette selvhatende stråmenn.

Og dessverre kan en gjerne undres hvorfor det er slik, men sånn er det no bare..

Kommentar #206

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Denokratisk sinnelag?

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Men... for Oz og resten av Haaretz staben og J-street gjengen så er hatet til Likud så stort at arabiske krav har vokst seg til arabiske veto i fremleggingen til Oz. Denne interne sabotasjeaksjon fra lefties og peacelovers ikledd en kappe av at vi er for Israel i rollen som hestehandlere på vegne av nasjonen er å heise det hvite flagget og overgi seg til de arabiske krav. Det er m.a.o. toppen av dumhet. Hvis vi først skal lytte til stråmenn - la araberene få en stat i område A og B - that's it - no more! Forskjellen på Oz, lefties og såkalte peace lovers er at de vil føye seg etter alle arabiske krav, mens den resterend befolkning ønsker en eventuell statsløsning som gir en løsning langt nærmere virkeligheten. Selvsagt bør venner av Israel - som disse lefties og Oz later som de er - kjempe for den beste løsningen for Israel - ikke den værste. Og - ingen i Haaretz eller J-street minnes at araberene faktisk ikke ønsker en 2-stats eh.. løsning. Nei, de har dessverre blikket rettet kun en vei - mot Israel - og nærmest anklager Israel for ikke å ha solgt seg selv ... nok ... eller omstendlig nok. Dessverre er og blir dette selvhatende stråmenn. Og dessverre kan en gjerne undres hvorfor det er slik, men sånn er det no bare..

Jeg leser det du skriver her, Nygaard - og stusser.  Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at du mener kun støttespillere for Netanyahus politikk er meningsberettigede.  Og da er det altså ikke bare snakk om å "oute" Netanyahu-kritikere utenfor Israel - men faktisk også i Israel!

Hva slags "demokratisk" sinnelag er dette et uttrykk for?  Les dine egne kommentarer en gang til - og legg merke til hvordan du omtaler kritikere av dagens styre i Israel: "Haaretz staben", "J-street gjengen", "lefties", "peacelovers" - "selvhatende stråmenn".  Hva?  Jeg trodde da at du var tilhenger av opposisjon, ytringsfrihet, utfordring av konsensus osv. - men jeg skjønner jo nå at akkurat når det gjelder Israel, så er politisk opposisjon fy-fy.

Kommentar #207

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Bra, Johannessen!

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser det du skriver her, Nygaard - og stusser. Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at du mener kun støttespillere for Netanyahus politikk er meningsberettigede. Og da er det altså ikke bare snakk om å "oute" Netanyahu-kritikere utenfor Israel - men faktisk også i Israel!

Hva slags "demokratisk" sinnelag er dette et uttrykk for? Les dine egne kommentarer en gang til - og legg merke til hvordan du omtaler kritikere av dagens styre i Israel: "Haaretz staben", "J-street gjengen", "lefties", "peacelovers" - "selvhatende stråmenn". Hva? Jeg trodde da at du var tilhenger av opposisjon, ytringsfrihet, utfordring av konsensus osv. - men jeg skjønner jo nå at akkurat når det gjelder Israel, så er politisk opposisjon fy-fy.

Denne Ny gaard avslører gang på gang at han seiler under falskt flagg når han forsøker å fremstille seg som en forsvarer for jødene - i bestemt form flertall. Her er sterke forbehold. De som ikke deler hans egne ekstreme poltiske meninger om hva som tjener Israel best, er ikke mye verdt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere