Sunniva Gylver

75

De faste refrengene

Er det dette Einar Gelius har klart å lære om islam, etter å ha vært prest i Gamle Oslo i mange år, med rik anledning til å bli godt kjent med et mangfold av norske muslimer? Islam

Publisert: 19. mar 2015

Det ser ut til at lyset plutselig har gått opp for Einar Gelius. Hans kronikk i Dagbladet 26. februar er en lovprisning av Hege Storhaug (Human Right Service), som i følge Gelius «det siste tiåret har vært kompromissløs i sin kamp mot religiøs fanatisme, vold og ekstremisme. Hun har vist oss hva religionen islam har ført til av ekstremisme og undertrykkelse både her i Norge og over alt ellers i verden. Hun fortjener en stor takk for sitt engasjement og sitt forsvar for våre grunnleggende demokratiske rettigheter; frihet, likhet og menneskeverd.»

Det er mange meninger om Storhaug og HRS sin innsats. Jeg hører til dem som opplever at hun diskvalifiserer seg selv som seriøs samtalepartner, fordi jeg opplever henne så unyansert og usaklig i sin beskrivelse av islam og muslimer generelt og deres forhold til det norske samfunnet, at jeg ikke vet hvor vi skal begynne å snakke sammen.

Hun går rett inn i virkelighetsforståelsen til Samuel Huntington, med hans velkjente tese om en uunngåelig sivilisasjonskonflikt mellom islam og Vesten - slik Gelius nå også viser seg å gjøre: «Problemet er religionen islam, dens ideologi og verdigrunnlag.» Intet mindre.

Lei av. Jeg tror flere av oss er lei av de faste refrengene på dette tema - men fra hvert vårt ståsted. «Problemet er religionen islam, dens ideologi og verdigrunnlag. Nå må snart flere våge å si dette høyt og tydelig i den pågående debatten. Vi må våge å konfrontere islam  både teologisk og politisk,» skriver Gelius. Sier Hege Storhaug. Sier veldig mange andre. De hevder at vi snart må våge å si ting som de er: At islam - i sin helhet - er problemet. Hele problemet, faktisk. De synes lei av at vi andre ikke skjønner eller våger.

Mens jeg er lei av de stadige beskyldningene om feighet og politisk korrekthet fra de som Aftenposten-spaltist Bjørn Stærk kaller «dørinnsparkerne»: «Kommer til en for lengst opplåst dør innen religionskritikk, erklærer høylytt «nå må vi våge å sparke inn døren!», før de sparker den inn, til forundring for de som står innenfor. Så går de ut for å gjøre det hele om igjen.» (Aftenposten 20. februar). Kan vi klare å ta samtalen litt videre?

Kritikk. Selvfølgelig må både islam, kristendom og andre religioner, livssyn og ideologier utsettes for kritikk. Hellige skrifter kan brukes og misbrukes og tas til inntekt for det meste - og det skjer. Religiøse (og sekulære!) tradisjoner kan trekkes i mange retninger - og det skjer. Derfor er det livsviktig med ærlig, saklig, faglig fundert og konstruktiv religionskritikk. Den fungerer best når den kommer innenfra, men ofte med impulser utenfra.

Samtidig synes jeg kanskje Hans-Aage Gravaas i sin ellers gode kronikk (Vårt Land 21. februar) står i fare for å bagatellisere utviklingen av islam i europeisk og norsk utgave, gjennom å henvise til hvordan muslimer i Afghanistan, Pakistan, Egypt og Jordan tenker om trosfrihet.

Ikke fordi et slikt globalt perspektiv er uviktig, men fordi vi her i norsk kontekst bør gi mer vekt til hva hovedstrømmen av norske muslimer og deres ledere sier. For eksempel gjennom Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norges uttalelser: Felleserklæring om trosfrihet og konvertering (august 2007) og fellesuttalelsen mot religiøs ekstremisme (november 2011).

Mangfold. Sylo Taraku skriver i sin kronikk (Vårt Land 19. februar) om islams mange ansikter. Han fastholder at islam ikke er én ting, og at religionen er hva muslimer gjør den til (vi kunne lagt til: Religionen er hva kristne, jøder, sikher, hinduer osv. gjør den til). Dermed hviler det et stort ansvar på alle troende og særskilt religiøse ledere hvordan vi presenterer og lever vår religion.

Taraku sier: «Når enkelte muslimske ledere sier at «terror ikke har noe med islam å gjøre», så kan det være en form for normbyggende avstandstaken. Det betyr at de kategorisk avviser ekstremistenes tolkning av islam og dermed sender gode signaler til den muslimske befolkningen. Men det å definere terroristene som ikke-muslimer eller avvise deres versjon av islam, må ikke bli en lettvint måte å distansere seg fra et problem som det er nødvendig å ta tak i.»

Selvfølgelig. Det er mye å ta tak i. Og vi trenger et mangfold både innenfor og mellom våre religioner og livssyn, hvor vi kan bryne oss på hverandre. Men de færreste blir gode på sånt hvis man opplever seg stigmatisert, utstøtt, misforstått, mistenkeliggjort, truet, foraktet.
Det er jo bare å se på egne, nære erfaringer - samspillet i kjæresteforholdet, familien, skolen, på jobben, for å se hvordan det fungerer. Det blir sjelden god utvikling av sånt. Heller ikke dersom vi skalerer det opp til gruppe- eller land/kultur/region-nivå. De eneste som tjener på slikt, er ekstremister og fundamentalister på alle kanter.

Utfall. Så hva ønsker egentlig Gelius og andre å oppnå med slike utfall? At muslimer kollektivt skal ta avstand fra sin religion? At de skal dra fra landet? Eller i hvert fall fra bygda? Jeg vet ikke hvor mange muslimer det er i Lom, men jeg håper de har noen bra kirkefolk å snakke med.

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det finnes fiender av menneskeheten og fiender av evangeliet, noe vi ser og hører om altfor ofte. Vi vet hvordan kristne og andre minoriteter blir diskriminert i muslimdominerte land. Vi vet også at mange av disse er svært forsiktige og ikke ønsker å kritisere noen. Og vi vet at det er fordi de ønsker å overleve i de landene det gjelder.

For hver karikaturtegner som uttrykker seg i vår del av verden, så får kristne og andre minoriteter gjennomgå så det svir. I tillegg gjør myndighetene i disse landene svært lite for å hjelpe dem. Islam har kanskje ikke så mange ansikter. Men det har menneskene som er innenfor denne religionen. Og disse menneskene skal vi være vennlige og gode mot.

Det vi kan gjøre i vårt eget land for ikke å miste kontrollen, er at vi styrkes som enkeltmennesker og nasjon i den religion og tradisjon som har formet oss gjennom 1000 år. Da kan vi med visdom skjelne mellom godt og ondt, og samtidig være barmhjertige og rettferdige.

Kommentar #2

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Hvem Hører vi på ?

Publisert over 6 år siden

Tja, det er mulig Hege Storhaug diskvalifiserer seg som samtalepartner med enkelte miljøer, likevel peker hun på elementer som mange innen Islam får problemer å svare for. Helt vekke er hun da ikke heller, med flere års bo-erfaring i Islamsk styrt land og reiser i flere. Kanskje det heller er snakk om måten hun gjør det på som er vanskelig å takle? I all fall har jeg sett dette hos andre samfunnsdebatanter, de kan ha rett i mye men det er mer Måten man gjør det på som forstyrrer. 

Kommentar #3

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Bygge broer eller murer?

Publisert over 6 år siden

Jeg stiller meg bak hvert ord som Sunniva Gylver her skriver. Om man spør seg om hva vil prege Norge om 50 år, kan man med sikkerhet si at kristne, muslimer, hinduer og ikke-troende lever side om side i nabolag, arbeidsplasser og skoleklasser. Med mindre sikkerhet kan man si om vi har brukt de 50 årene på å bygger broer eller bygge murer. Mye av den "hakk-i-plata-islamkritikk" som fyller kommentarspaltene er destruktiv, den bidrar til segregering, mistenksomhet og parallellsamfunn.

Kommentar #4

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert over 6 år siden

For dem som vil forstå Islam så kan jeg sterkt anbefale Nabeel Qureshi sin bok: Seeking Allah, Finding Jesus. Nabeel var en overgitt muslim hele sitt liv helt frem til han ble kristen. Boken tar en på innsiden av den muslimske kulturen og setter ting i perspektiv. Med tanke på at hele hans familie er muslimer så er dette ingen svartmaling av Islam men en bok som bidrar til folkeopplysning. Han har også laget korte videoer som er tilgjengelige på youtube: Islam. Nabeel er utdannet lege. Har mastergrad i verdensreligioner og jobber for tiden med doktorgraden sin. Han deltar i debatter verden rundt og det er ingen overdrivelse å beskrive han som en stor Islam ekspert. Han har også undervist på Oxford.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden

...min erfaring er at det er AT man gjør det som provoserer.

Ser ikke at 'noen' reiser adekvate, saklige spørsmål om islam som samtidig har tilgang til MSM....

Jeg tenker at Gelius nok har gjort seg sine erfaringer på Vål'enga og at det er noen av dem han deler. Og at han ved en annen anledning kan gi oss den positive erfaringen. Men akkurat nå, var det ikke sånn...

Kommentar #6

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Definer religionene du skriver om

Publisert over 6 år siden

Om en mann skriver Gylver anerkjennende: "Han fastholder at islam ikke er én ting, og at religionen er hva muslimer gjør den til (vi kunne lagt til: Religionen er hva kristne, jøder, sikher, hinduer osv. gjør den til). Dermed hviler det et stort ansvar på alle troende og særskilt religiøse ledere hvordan vi presenterer og lever vår religion."

Det er viktig at vi får høre hva du snakker om. Så vennligst definer "islam" for oss.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Gylver prater tull

Publisert over 6 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Om en mann skriver Gylver anerkjennende:

Dama bedriver bare tull, hun kan knapt nok ha forstått begrepet ideologi, for religion er en dogmatisk ideologi, ja religionen er selve dogmene, altså ikke noe den enkelte gjør den til. Det blir rett og slett tullete. Og ut fra denne dogmatikken påvirkes samfunnet, kulturen og tenkemåten, ja den former en mentalitet for å henvise til en annen tråd som du har skrevet Sandemose, og vær ikke redde for å anvende begrepet mentalitet, det er et nødvendig begrep i en hver historisk og samfunnsvitenskapelig analyse, for mentalitet er ikke biologisk betinget, men kulturellt og sosialt betinget, man sosialiseres til mentalitet, også begrepet klasse og klasseforskjeller bærer i seg forskjellige mentaliteter, en proletær og en borgerlig, med undergrupper.

Kommentar #8

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Om en tar

Publisert over 6 år siden

konsekvensen av Storhaugs (og nå Gelius) argumentasjon bør altså vi i vesten eliminere islam og muslimer med alle midler. Dette tør de selvsagt ikke si åpent, men pakker det pent inn i "forsvar for vestlige verdier, demokrati og frihet". Men ved sin totalt unyanserte holdning til islam, er det faktisk en utryddelseskamp Storhaug argumenterer for. Dette er midt sagt en lite konstruktiv holdning i møte med medmennesker og landsmenn. Jeg er derfor enig meg Gylver i at med en slik tilnærming har en stilt seg utenfor en seriøs diskusjon om hvilke utfordringer muslimsk (og annen) fanatisme stiller oss overfor.

Kommentar #9

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Enda en gang

Publisert over 6 år siden

Aarsund: "hun kan knapt nok ha forstått begrepet ideologi"

Kan så være. Det er iallfall ingen forskjell mellom det Gylver serverer, og de ubehjelpeligheter som er levert av Møllersen og Gule mht. islam. For de sistnevntes vedkommende var følgen at de rømte fra debatten. Det hadde vært verdifullt om Gylver forsøkte seg der det glapp for de øvrige. Så, la oss gjenta uten flere avsporinger:

Hvordan definerer du islam, Gylver?

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vås fra Wigdel

Publisert over 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
konsekvensen av Storhaugs (og nå Gelius) argumentasjon bør altså vi i vesten eliminere islam og muslimer med alle midler. Dette tør de selvsagt ikke si åpent, men pakker det pent inn i "forsvar for vestlige verdier, demokrati og frihet". Men ved sin totalt unyanserte holdning til islam, er det faktisk en utryddelseskamp Storhaug argumenterer for. Dette er midt sagt en lite konstruktiv holdning i møte med medmennesker og landsmenn. Jeg er derfor enig meg Gylver i at med en slik tilnærming har en stilt seg utenfor en seriøs diskusjon om hvilke utfordringer muslimsk (og annen) fanatisme stiller oss overfor.

Kjære deg du føler og du synser, men du makter ikke å ta stilling til om det Gylver hevder er objektivt sant eller ikke ! Det er klart, innlysende at mennesker og mennesklig mentalitet formes av de ideologier de sosialiseres inn i, og disse ideologienes normer eller dogmer blir retningsgivende for deres måte å betrakte verden på ! Skal du forandre på objektive sannheter fordi disse ikke passer inn i din og Gylvers idelle verdensbilde ? Et religiøse eller politisk dogme er nettopp det, et dogme en læresetning som skal følges i praksis, ikke noe du selv gjør det til.

Kommentar #11

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja, hva snakker du om?

Publisert over 6 år siden

Det har inntil det aller siste kun vært kristne og ateister som her i landet har vært opptatt med å løse mulige sameksistensproblemer. I dag er muslimer kommet til som en tredje betydningsfull gruppe. De to førstnevnte har over en hundreårsperiode hatt en meget positiv utvikling hva slike problemer angår.

Bibelens og kristendommens grunnleggende lære slik den i detalj er å finne under kirken.no, kan se temmelig problematisk ut: Menneskene er delt i to: Troende og ikke troende, gudelige og ugudelige, utvalgte eller fortapte, gode eller onde. De onde som ikke kan tro dette "skal på dommens dag, sammen med djevelen, kastes i ildsjøen for evig pine". Troende som tar dette alvorlig kalles fundamentalister. De som ikke tror, men viser til og kritiserer denne læren, er blitt kalt "ikke-troende fundamentalister". Men de fleste rasjonaliserer og fortrenger, eller blåser i det; ingen kan da tro og mene noe slikt i dag?

Vi er med andre ord kommet så langt i vår humanistiske utvikling at det gamle Bibelske menneskesynet i svært liten grad sjenerer oss. Det er fritt fram å forkynne og utøve enhver tro. Men hvis troen gir skadelige utslag for andre, griper samfunnet gjerne inn. Slik fungerer vi godt sammen, og underholder oss med diskusjoner og krangel om verdier. Nå lærer vi å forstå at vi strever med luksusproblemer. Vi har hatt en opplysningstid og en humaniserende utvikling. Likestilling for de homofile, og ikke minst for kvinner kan nevnes blant det mest betydningsfulle i så måte. Vi ser og hører at de som lever der muslimske tilstander råder, de fleste steder lever i en grufull primitiv fortid.

Muslimen Mohammad Usman Rana fant i sin prisbelønte artikkel nevnte diskusjoner blant oss for høyrøstet, og så prospektiv mangel på trosfrihet for muslimer så vel som for kristne, som vil "holde fast ved Bibelske prinsipp". Han hevder at det kreves utdanning i islamsk vitenskap for å tolke Koranen. Huff, mot "vitenskap" i form av religiøse dogmer har vi lite å stille opp.

Vi bør være svært fornøyd med å ha klart å komme dit vi er. Men muslimer har gjerne vanskelig for å forstå dette. Når de som er kommet til oss blir spurt om hva de tror og mener vegrer de å svare uten å spørre en imam, eller sentrale islamske ledere, slike som kommer fra og har fått sin "vitenskapelige utdanning" nettopp i land der vi ser islamsk moral i praksis.

Jeg har levd i 70 år som voksen ateist i dette landet uten det minste problemer. Jeg ble gift i kirken, og tok ikke noe skade av det. Selv om prinsippet "like barn leker best" også gjelder for livssyn, så er det ingen som helst hindrig for ekteskapsinngåelse over trosgrenser. Ingen kristne i min omgivelse har sagt de har tatt skade av nære relasjoner til ateister. Noen enkelte sære kristne sutrer riktig nok i ny og ne over et sekulært samfunn. Men i kommunen her jeg bor er det kirker og bedehus over alt, og presten viser seg over alt etter behov.

Så kommer det betydningsfulle og aktuelle spørsmål: Kan og vil muslimer la seg integrere i denne levemåten? Kan og vil de la seg integrere i denne vår så vel fungerende kultur?

Og først og fremst: Bør de kanskje selv i det minste være behjelpelig med å få i stand en god dialog om dette? I så fall tror jeg at øvrig god integrering, ikke minst tilfredsstillende sysselsetting av unge muslimer, kommer etter hvert. Eller - er vi i ferd med å få tilbake religionsproblemer som var knyttet til primitive "Bibelske prinsipp". Kan vi håpe på fremtidig harmonisk sameksistens, og ikke tilstander vi har sett f. eks. i Kosovo?

Så Sunniva Gylver: Hva har du gjort for å få klare svar fra muslimene her i landet? Hva vet du om hva de tror og står fast ved ? Hvordan har deres kvinner det - og de homofile? Skal de være undertrykte midt iblant oss? Vet du hva du snakker om? Kanskje det er slik at Hege Storhaug vet så mye bedre hva hun snakker om?

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvorfor så engstelige for å være mennesker

Publisert over 6 år siden

Det forbauser meg stadig at så mange mennesker er engstelige for rett å slett være seg selv, innse og trives med at de er født som mennesker og kommer til å dø som mennesker. Det vi har felles som art er at vi er mennesker, så er vi alt det andre i tillegg. Kan vi møte hverandre som mennsker først og som alt det andre i andre rekke er det håp. Men litt for mange ser ut til å definere seg som alt det andre før de definerer seg som mennesker og medmennesker. 

Valget er såre enkelt man kan definere seg som mennesker først og så som religiøs eller man kan velge å være religiøs først og så menneske. 

Kommentar #13

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Greit og fornuftig sagt

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det forbauser meg stadig at så mange mennesker er engstelige for rett å slett være seg selv, innse og trives med at de er født som mennesker og kommer til å dø som mennesker.

Men hva fikk deg til å skrive dette akkurat her?

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Bygge broer og brenne biler

Publisert over 6 år siden

I helgen ble det satt fyr på 12 + 5 biler i Stockholmsområdet. Fredag brant det 7 store lastebiler i Uddevalla.  Slikt er muligens ubetydelige nyheter for norske media ?

Men at dette skjer i Sverige, et land det det minste mukk mot godhetstyranniet blir sett på som rasisme og  nazisme  og helt ødeleggende for sunn integrasjon  i samhället ?  Slik det også blir hevdet i denne tråden.  Og imens kryper SD opp mot 20 %.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Mente det passet

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men hva fikk deg til å skrive dette akkurat her?

For jeg mener at mennesker går seg vill i religionene og rett og slett blir avslepne som mennsker når de lar religiøsitet gå forran menneskelighet.

Det faste refenget for meg er det at man diskuterer religioner og ikke individene som følger religionene. Førstnevte er noe man kan lese seg opp på, sistnevte er noen man må leve med.

De som definerer sin eksistens ut fra religion eller religiøse tradisjoner og tilhørighet vil forbli introverte og lite fruktbare i en utvikling av en bedre verden for arten homosapiens, slik jeg ser det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere