John Doe

81

Trusselen fra øst og Gog-krigen

Publisert: 18. mar 2015

Aftenposten skriver i dag om trusselen fra øst, der forsvarseksperter er uenige om hvorvidt Russland er en trussel for norsk territorium. Det faktum at vesten nå igjen er i en kald krig mot Russland, kaldere enn noensinne, er et tegn på at det Bibelen omtaler som Gog-krigen kan være rett rundt hjørnet.

Norge truet? 

«Slik situasjonen er i Øst-Finnmark kan russerne stille og rolig marsjere inn i Kirkenes med børsa på ryggen». Dette sier en forsvarsekspert til Aftenposten i dag. Det nevnes også at en russisk invasjon i Baltikum kan skape grunnlag for at russerne ønsker å skape en viss kontroll over Nord-Norge: «Ved en krisesituasjon i Baltikum kan det være fristende for Russland å legge press på Norge for ikke å involvere seg», sier marinetopp Jacob Børresen.

I forbindelse med dagens oppslag i nevnte avis er det naturlig å trekke frem innhold fra blogginnleggene jeg skrev om Russland og endetiden i 2006. Det er naturlig å tenke at Russland vil sikre seg et grep over nordområdene og Baltikum i forkant av et angrep på Israel (Gog-krigen). Problematikken må ses på i lys av bibelsk perspektiv.

Angrepet på Israel

I 2006 skrev jeg flere blogginnlegg om endetiden, Russland og de som samler seg mot Israel i de siste tider. Bibelen forteller om konstant uro i Guds hellige land Israel samt en oppblussende konflikt mellom verdensmaktene. En av profetiene i Bibelen handler om tredje verdenskrig, den såkalte Gog/Magog-krigen, der Israel skal angripes fra nord (Esekiel 38-39). I følge Bibelen vil angrepet komme fra Russland, i nær koalisjon med sine allierte som de har våpenhandelavtaler med.

Ved granskning av bibeltekstene, i samsvar med demografiske folkevandringer, kommer vi til at Gog er en statsleder for Russland. Magog er et indoeuropeisk folkeslag som geografisk utgjør Kaukasusområdet og det sørlige Ukraina. For folk flest er Russlands nylige Ukraina-operasjoner velkjent. Dette er en naturlig oppbygning til det som vil ramme Israel.

I Esekiel 38-39 står det at det gamle Persia (Iran og eventuelt Irak, Afghanistan og Pakistan) skal spille en avgjørende rolle ved invasjonen av Israel. Russland har i en årrekke solgt våpen til Iran. Irans forhenværende president Mahmoud Ahmadinejad uttalte at Israel bør utslettes fra verdenskartet og at Bibelens profetier er i ferd med å bli oppfylt. Iran har også uforbeholdent gitt støtte til terroristorganisasjonen Hamas og deres planer om å utslette Israel. Andre viktige allierte av Russland, med våpenhandelavtaler, har i lange tider vært Kina, Nord-Korea og en rekke muslimske land (blant andre Libya). Nubia (Etiopia eller Kusj) vil være en del av alliansen mot Israel og inkluderer deler av Sudan, noe som er interessant fordi islamistene i landet står bak mange grusomheter mot den kristne befolkningen. Russland er kalt «kongen av nord» mens Nubia representerer «kongen av sør». Put (Libya) er med i alliansen og var en av de viktigste allianserpartnerne for det gamle Sovjet. Mange andre folkeslag vil også gå sammen med Gog (Russland); noe som utgjør en arabisk/muslimsk union.

Russland som del av «ondskapens akse»

Tidligere KGB-sjef, nå president, Vladimir Putin, bygget sterke personlige, politiske og militære relasjoner til Irans president Mahmoud Ahmadinejad og Nord-Koreas diktator Kim Jong Il. Putin har gjennom lang tid solgt atomteknologi og våpen for mange milliarder dollar til Iran og Nord-Korea. Putin har vært med på å gjøre den vestlige verdens fiender klare for krig. På den måten har Russland blitt en del av det George Bush kalte «ondskapens akse». Bush tok feil på flere områder – men hadde mye rett også.

Det er mye som bekrefter Russlands nære forhold til Nord-Korea:

  • I desember 2000 annonserte russerne at de skulle ha en dramatisk økning av våpensalg til Nord-Korea.
  • I april 2001 undertegnet russerne en offisiell avtale som gjorde at Nord-Korea fikk modernisert sitt militære utstyr. En rapport sier at Nord-Korea i 2001 importerte kampfly, militære kjøretøyer, helikoptre og ammunisjon verdt 120 millioner dollar, fra Kina og Russland.
  • Kim Jong Il hadde møter med Putin i Moskva både i 2001 og 2002.

Syria har vært en nøkkelalliert av Hisbollah og Hamas i kampen mot Israel og jødene, og Russland har i en årrekke levert våpen til Syria. Syria har vært den ledende motstanderen av den jødiske staten Israel helt siden gjenopprettelsen i 1948. Profetene Jesaja og Jeremia forteller at Syrias hovedstad Damaskus vil bli ødelagt i endetiden. Den siste tiden har nettopp dette skjedd, og opprøret i Syria kan derfor være et nytt steg på veien mot Gog/Magog-krigen.

Israel skal seire

Profeten Joel forteller i Joel 2:18-20 at Israel skal seire over «Gog»-alliansen. Med disse begivenhetene i Midtøsten «gir Gud seg til kjenne for mange folks øyne» (Esekiel 38:33), og Midtøsten blir aldri det samme igjen. Israel vil under «Gog»-krigen bli støttet av vestens kapitalistiske land og noen av vestens allierte land på Den Arabiske Halvøy, i følge Esekiel 38:11: «Folk fra Sjeba (Saba) og Dedan, og kjøpmennene (kapitalistene) fra Tarsis (vesten) og alle deres unge løver».

Kaldere vind fra øst

Hva skjer med Norge midt oppi dette? Håpet er at Norge inngår i koalisjonen med vestens unge løver, hvis vi da ikke er underlagt russisk okkupasjon. Kanskje vi for tiden blendes så mye av kampen mot islamisme og terrorisme i vestlige land at vi «glemmer» trusselbildet fra Russland og deres allierte mot Israel og jødene? Det kan være en farlig tendens og skape grobunn for opprustningen til Gog-krigen. Vinden fra øst har blitt kaldere i år.

PS: Visste du at det før den 2. verdenskrig ble eksportert blyanter fra Russland til England der det sto «Made in Gog»?

Kommentar #1

Kent Owe Oterholm

1 innlegg  51 kommentarer

Russisk okkupasjon

Publisert rundt 7 år siden

For Norges del mener jeg å lest en profeti om at ikke hele landet blir under russisk okkupasjon, men nordområdene fra Finnmark og ned til Salten. Noen kommentar på det?

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Flere trusler..

Publisert rundt 7 år siden

Alltid spennende når vi kan lese 2-3000 år gamle profetier inn i vår egen samtid. Men det er risikosport likefullt.

Selv har jeg foran meg et utklipp fra avisen Dagen fra 1993 en artikkel med teksten "Endetiden, EF og Dyret". En artikkel av DFEF-veteran Willy Høyås som avslutter slik: "Vi forstår at det som skjer understreker tidens alvor. Men jeg vil si med Skriften: La oss løfte våre hoder: For er trengselen nær, så er bortrykkelsen enda nærmere."

Nå har imidlertid  Russland overtatt på førsteplassen, men trues av islam som i følge boken "Dyret fra Midtøsten" (Joel Rosenberg | Perleporten forlag) nå er den nye bevegelsen for antikrist. Hvilket vel har den konsekvens at vi ikke lenger trenger å advare fullt så mye mot EU eller den store tre-etasjer høye datamaskinen i Brussel som kunne lagre informasjon om hver eneste verdensborger.

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nebukanesars drøm i Daniels bok er også interessant. Statuen som hadde føtter som var blandet av leire og jord kan si oss noe som er aktuelt i vår tid.

Det er viktig å forstå tidens tegn, men like viktig er det å være edruelige i så måte. Luther skal ha sagt noe slikt som; om han visste at Herren kom tilbake imorgen, så ville han allikevel ha plantet et tre idag.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Fra hoftene og ned til nederst på leggene var det jern

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Statuen som hadde føtter som var blandet av leire og jord

Jernriket er av mange profetigranskere oppfattet som et symbol på Romerriket. Fra hoftene deles det i to bein, som kan korrespondere med delingen av Romerriket i en vestlig og en østlig del på 500 tallet. En tilsvarende deling av kirken i en romersk-katolsk vestlig del og en ortodoks østlig del fulgte i 1054.

Mens Roma alltid har vært hovedstaden i den vestlige delen, var Konstantinopel/Bysants hovedstad i den østlige delen, helt til de ble fordrevet av de Ottomanske tyrkerne fra Sentral-Asia på 1400-tallet.
Den siste Øst-romerske keiseren i Konstantinopel var onkel til den første russiske tsarens hustru. Denne tradisjonen med Moskva som det tredje Rom/Konstantinopels arvtager, har vært holdt levende under alle de russiske tsarene i Kreml frem til 1917, og etter en 70 år lang kommunistisk parentes er denne forestillingen i dagens nasjonalistvelde under Vladimir Putin igjen høyst levende.

Det er ikke for ingenting at flere av de russisk-ortodokse katedralene er forsynt med kors på toppen av løkkuplene der en bysantinsk halvmåne ligger på tvers under kors-armene, noe som symboliserer en 500 år gammelt russisk drøm om å gjenerobre Konstantinopel.

https://msabelli.files.wordpress.com/2012/08/tallinn-0031.jpg

Noen ser også for seg at et nytt, forent Romerrike under russisk ledelse kan være en mulig fortolkning av det romerske endetidsrike. For hvorfor skulle et slikt gjenforent rike bare omfatte det ene av de to beina på kolossen i Daniels syn, dvs. EU/Vestromerriket? 

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

En risikosport.

Publisert rundt 7 år siden

Å bruke nyhetene som grunnlag når man tolker Bibelen må bare gå galt. Når så elementær bibelkunnskap ser ut til å mangle i sin helet, ja da går man seg vill. Men, hva i all verden menes med «Gog-krigen»?

Etter det Bibelen forteller oss såvar Gog en fyrste i Magogs land, og følgelig vil jo alt som skrives om fyrsten Gog (og landet Magog) måtte forstås i overført betydning når vi kommer til profetier som gjelder endetiden.

 

 

Esek 38,2 Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!

Esek 39,1Og du menneskesønn! Spå mot Gog og si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!

 

Det er veldig besnærende å ta dagens avis for å tolke Åpenbaringen. Det man risikerer er å lure seg selv og andre, som ikke er grunnfestet i Guds ord, trill rundt.

For øvrig kan nevnes at opprinnelsen til landet Magog er navnet på Jafets sønn (og Noas sønnesønn) Magog (1. Mos 10,2).

Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Andreas Hesselberg.

Publisert rundt 7 år siden

Mener du at sjebnen ruller av skaperverket som fra en film?At alt er forutbestemt? En kosmolog jeg kjente mente at menneskets viktigste oppgave på jorden er å forbedre  sin sjebne for neste liv- altså re-inkarnasjon. I fall er jo Jesus det viktigste vi har å ty til og som kan fri oss fra runddansen fra liv-til liv igjen. Ellers synes vel de fleste at det er bare dumt å spekulere på  noe så dunkelt,skjult og tvetydig som de fleste profetier i Bibelen .Og synes en har nok med å forholde seg til hverdagens utfordringer.

Kommentar #7

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Å bruke nyhetene som grunnlag når man tolker Bibelen må bare gå galt. Når så elementær bibelkunnskap ser ut til å mangle i sin helet, ja da går man seg vill. Men, hva i all verden menes med «Gog-krigen»?

For en gangs skyld tror jeg at jeg er enig med deg. Tror dette er den negative siden av at det ikke stilles krav til dem som forkynner. Det er liksom bare å sett i gang, og så påvirker man andre mennesker. Dette til tross for at man ofte mangler basic forståelse av hva bibelen er for noe. 

I alle fall satt jeg selv som ung gutt og hørte på slike "profeter" som utla hvordan endetiden skulle forløpe. Det Andreas skriver er langt fra nytt. I tillegg var det ofte deprimerende scenarioer med atomkrig og verdens undergang. Hvor er det glade budskapet? Denne apokalyptiske forståelsen er negativ i sin natur, og har vel også vist seg å feile helt fra Paulus dager. 

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En ting er sikkert

Publisert rundt 7 år siden

Det står mye om Gog i Bibelen som rett og slett blir oversett, som dette hos Esek.38.;

Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt.

Bare dette bærer budskap om uoppfylte profetier... aldri har Israel ligget helt øde, og Nethanyahu frykter for å bli angrepet av Iran, altså kan man heller ikke si at Israel bor særlig trygt?

Et annet ordvalg ut fra bibelteksten er "når årene er omme" er ord man finner igjen i teksten i Åp.10.5-7 «Tiden er ute. - Eller det ikke skal være mere tid. Og det er etter alle basunene fra Åp.8.2- 11.19 er et tilbakelagt stadium.

Så er det jo mye annen tekst man kan jobbe med for å bli sikrere i sin antakelser;Derfor skal du tale profetord, menneske, og si til Gog: Så sier Herren Gud: Sannelig, den dagen, når mitt folk Israel bor trygt, da skal du få vite om det.Da skal du komme fra ditt sted lengst i nord, du og mange folk med deg, alle til hest, en stor flokk og en tallrik hær.Du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem.

Dette er nok langt unna 2.Tess.2.2 ff om man skulle stille Bibelen opp mot seg selv?

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. - Men om alt dette kan man jo lese seg opp på i Dan.11 ?

Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor er det glade budskapet?

Du etterlyser det glade (gode) budskapet, og det finner vi naturligvis like mye i de apokalyptiske bøkene i Bibelen som i evangeliene, og også i Bibelens siste bok, hvor de siste kapitlene forteller oss at Gud skal gjøre alle ting nye, og at det ikke mer er noen død, smerte eller tåre.

Men før vi kommer så langt er det noe som de fleste av dem som kaller seg kristne helt overser, eller i beste fall ser på som noe forferdelig. Dommen. Dommen er faktisk (en del av) de gode nyhetene, eller som du sier "det glade budskapet", for i dommen blir man nødvendigvis ikke dømt til fortapelse og død. De som velger Jesus Kristus som sin frelser og forløser og følger hans Ord vil bli frikjent, eller "dømt til evig liv" sammen med Gud i et paradis.

Åp 21,1-4: «1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

Det er gode nyheter det.

Kommentar #10

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men før vi kommer så langt er det noe som de fleste av dem som kaller seg kristne helt overser, eller i beste fall ser på som noe forferdelig. Dommen. Dommen er faktisk (en del av) de gode nyhetene, eller som du sier "det glade budskapet", for i dommen blir man nødvendigvis ikke dømt til fortapelse og død. De som velger Jesus Kristus som sin frelser og forløser og følger hans Ord vil bli frikjent, eller "dømt til evig liv" sammen med Gud i et paradis.

Jo, det høres jo bra ut. Hvor mange er det som "dømmes" til evig liv da? Hva må til? Er det stort sett adventistene? Kommer katolikkene med i dette riket? Pinsevennene? Muslimene?

Om det skal være noe godt nytt, så må det vel gjelde mange? Det står noe om den brede vei som mange går på og som leder til fortapelsen. Det står vel også om den trange vei som få finner, og som leder til livet. 

Er det en god nyhet om mange finner veien til fortapelsen? 

Jeg har lest fra det du skriver at du er adventist. Jeg ble født inn i en menighet som mente at feks dere tar grundig feil. Dere var på en måte villedet. Dette gjaldt ikke bare dere, men også mange andre religiøse grupperinger. Jeg kunne blitt en ivrig kristen og gått helhjertet inn for saken som ble forkynt i min tidligere menighet. Ville det gagnet meg? 

Hvordan ser du på andre kristne? ER de på feil spor? Eller vil dere alle en dag dømmes til det evige liv? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere