Steinar Steinkopf Sund

14

Lysbakken og helligdagen

Audun Lysbakken bommer totalt når han bruker det gammeltestamentlige hviledagsbudet som argument mot søndagsåpne butikker. Hviledagsbudet har gudstjenestefeiringen som viktigste mål og innhold og hvilen er ikke et mål i seg selv.

Publisert: 17. mar 2015

SV-leder Audun Lysbakken prøvde seg i helgen som teolog og forsøkte å begrunne SVs holdning til søndagsåpne butikker ut i fra Bibelens skapelsesberetning. Hans forståelse av helligdagsbudet trenger visse teologiske nyanseringer. Den kristne forståelsen av helligdagsbudet er nemlig ikke helt den samme som den jødiske sabatt og det er slett ikke tilfeldig at jødene holder sabatt, mens vi feirer søndag. Søndagen er ikke sabatt. Den er Jesus oppstandelsesdag og den dagen da Kristi menighet kommer sammen og feirer Jesu oppstandelse i gudstjenesten. Jesus selv gikk langt i å oppheve sabattsbudet da han fastslo at sabatten var til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabattens skyld og tillot både disiplene å høste aks på sabatten - fordi de var sultne og å helbrede syke på sabatten. Begge deler var forbudt i henhold til jødisk forståelse av sabatten.

Dette viser at kristne ikke holder hviledagsbudet ved å ligge på sofaen å dra seg på søndagen. Søndagens viktigste innhold etter klassisk luthersk forståelse er feiringen av gudstjenesten. Derfor opplever jeg det som hykleri når en rekke politikere står fram og viser til helligdagsbudet når de vil si nei til søndagsåpne butikker. Biskop Per Arne Dahl understreker hvor viktig det er å ha en dag som er annerledes. Det er riktig nok, men en annerledes dag er ikke noe mål i seg selv. Den er et mål fordi man skal ha en dag i uken da man har tid og mulighet til å gå i kirken og høre Guds ord, ikke fordi vi skal ha en dag til å ligge på sofaen. I gamle dager var det nødvendig å ha fri på søndagen fordi folk trengte faktisk den dagen for å komme seg i kirken. Mange gikk til fots og hadde langt å gå. Bruker man et par timer til kirken og like lang tid tilbake, i tillegg til at gudstjenesten gjerne innbefattet en preken som kunne vare godt over en time, så sier det seg selv at det ikke var tid til så mye annet når man kom hjem fra kirken.  I dag er mange ting annerledes. For de fleste tar det ikke mer enn noen minutter å komme seg i kirken og gudstjenesten varer sjelden lenger enn en tmes tid.

Problemet i Norge er ikke at det er altfor mange som jobber på søndagen. Problemet er at det er altfor få som bruker hviledagen til å gå i kirken for å høre Guds ord. Jeg tror ikke søndagsåpne butikker vil ha noen betydning i den sammenhengen. Samfunnet vårt blir ikke mer sekulært av søndagsåpne butikker og det blir heller ikke mer kristelig om alle butikker holder stengt på søndagen. Mer kristendom i landet får vi først når det norske folk igjen begynner å søke Guds ord og sakramentene.

Steinar Sund

teolog

Kommentar #1

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Sundagen er ikkje kviledag, det er sabbaten!

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
Dette viser at kristne ikke holder hviledagsbudet ved å ligge på sofaen å dra seg på søndagen.

Mage av dei som må arbeida i sundagsopne butikkar &&

er foreldre, som vert sakna i heimen!

Dessutan er det mange butikkar som får økonomiske problem

om dei må halda ope sundagane, Herrens dag!

Kommentar #2

Steinar Steinkopf Sund

14 innlegg  20 kommentarer

Ikke obligatorisk søndagsåpent

Publisert nesten 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Mage av dei som må arbeida i sundagsopne butikkar &&

er foreldre, som vert sakna i heimen!

Dessutan er det mange butikkar som får økonomiske problem

om dei må halda ope sundagane, Herrens dag!

Ingen må holde åpent på søndag. Forslaget går på at det skal være opp til butikkene selv. Hvis det ikke lønner seg, så kan de jo stenge døra. Men dette var ikke poenget mitt. Poenget mitt var at det er helt feil å bruke hviledagsbudet i Bibelen som argument mot søndagsåpne butikker. I så fall må vi jo se å få stengt alle de butikkene som i dag faktisk er søndagsåpne. Det er ganske mange.

Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Konkurransen er hard!

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
Ingen må holde åpent på søndag. Forslaget går på at det skal være opp til butikkene selv.

Konkurransen er hard!

Og den styrer vel det meste i handelen??

Og dei tilsette har ikkje fritt val!!

Kommentar #4

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja til en annerledes dag!

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
Problemet i Norge er ikke at det er altfor mange som jobber på søndagen.

Lysbakken bommer når han bruker Bibelen som argument mot endringene som foreslås i arbeidsmiljøloven. Disse endringene skaper ikke mer søndagsarbeid, men gjør det enklere å avvikle det nødvendige søndagsarbeidet på lovlig vis. Det foregår mye nødvendig søndagsarbeid i blant annet sykehus og sykehjem. I dag må man ofte bryte, eller dispensere fra arbeidsmiljøloven for å få gjort dette søndagsarbeidet, og det bidrar til å svekke respekten for loven.

Det er imidlertid relevant å bruke Bibelen som argument mot søndagsåpne butikker. Gud hvilte på den sjuende dagen da han skapte jorden. Vi har et tredje bud som sier at vi skal holde hviledagen hellig. Å hvile hver sjuende dag er sundt både for kropp og sjel. I dagens samfunn er det ikke fysisk slit som preger hverdagen for folk flest. Derfor er ikke hvile på sofaen alltid den beste avkobling, men heller en annerledes dag der folk flest har fri fra arbeid og mulighet til å besøke både kirker og hverandre. Kanskje er friluftsliv den beste avkobling.

Stress er et problem for mange. Vi har behov for en hviledag, en annerledes dag. Derfor er det etter min oppfatning problematisk å ordne samfunnet slik at stadig flere må arbeide på søndagen, og at denne dagen dermed blir mer lik de andre dagene.

Om hviledagen er lørdag eller søndag er i utgangspunktet nokså likegyldig, men det er viktig at flest mulig har fri den samme dagen. Derfor er søndagen den beste fridagen for oss i Norge, siden vi har tradisjon for å holde denne dagen hellig.

Kommentar #5

Steinar Steinkopf Sund

14 innlegg  20 kommentarer

Hva gjør søndagen til en hellig dag?

Publisert nesten 7 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Derfor er søndagen den beste fridagen for oss i Norge, siden vi har tradisjon for å holde denne dagen hellig.

Samtlige av dere som til nå har kommentert mitt innlegg har misforstått mitt anliggende. Mitt hovedpoeng er hva som gjør søndagen til en hellig dag, er det at vi ligger på sofaen denne dagen eller er det at vi samles til fellesskap om ord og sakrament?

Min påstand er at Norge verken blir noe mindre kristent land om vi har søndagsåpne butikker eller noe mer om vi lar det være. En av påstandene fra SV-landsmøtet var at forslaget om søndagsåpne butikker ville gjøre Norge 75% mer verdslig. Det er rett og slett ikke sant. Det som gjør at Norge har blitt et mer sekulært land er at folk har sluttet mer og mer å gå i kirken og høre Guds ord. Det er der vi må begynne for det er da det kan skje noe.

Det er mulig å samles om ord og sakrament selv om butikker er åpne. Fritid har folk mer enn nok av i dag, vi ligger godt an i den sammenheng sammenlignet med de fleste land. Problemet er ikke at vi har for lite fritid, problemet er at vi ikke bruker fritiden til å samle oss om det ene nødvendige. Diskuter gjerne for og imot søndagsåpne butikker, men kom ikke trekkende med argumentet om at søndagsåpne butikker gjør oss til en mer verdslig nasjon. Det er rett og slett ikke sant. La oss heller arbeide for å ta tilbake gudstjenesten, få folk i kirken, spre Guds ord, mane til vekkelse og omvendelse. Det er det vi trenger.

Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Søndagsfri er ei god tid!

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
Fritid har folk mer enn nok av i dag,

For dei som må arbeida i butikken er ikkje sundagen ein samlingsdag!

Kommentar #7

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Bare en korreksjon

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
En av påstandene fra SV-landsmøtet var at forslaget om søndagsåpne butikker ville gjøre Norge 75% mer verdslig. Det er rett og slett ikke sant.

Det var endringene av arbeidsmiljøloven med tillatelse til å arbeide tre søndager på rad som, ifølge Lysbakkens landsmøtetale, ville gjøre søndagen 75% mer verdslig, ikke søndagsåpne butikker. 

Kommentar #8

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Steinar Steinkopf Sund. Gå til den siterte teksten.
Ingen må holde åpent på søndag. Forslaget går på at det skal være opp til butikkene selv. Hvis det ikke lønner seg, så kan de jo stenge døra.

Eg er heilt samd med poenget ditt; at samfunnet truleg ikkje vert meire sekulært med søndagsopne butikkar, og truleg ikkje meir kristeleg med søndagsstengde butikkar. Ordet og sakramenta er heilt sentrale, og er det vi treng for å 'kristne samfunnet.'

Men påstanden som er sitert overfor er fei. For viss det vert generell søndagsopning, så butikkane halda opent på søndag, ikkje fordi dei elles vil bryte lova, men fordi om ein lot vere ville ein ikkje overlevd. Konkurransen styrer som kjent, og dette er ein av hovudgrunnane til at kjøpmennene ikkje vil ha desse nye opningstidene. Tilbodet vil ikkje blir betre, men prisane vil stige.

Så ja, med generell søndagsopning vil det vere opp til butuikkane sjølv om dei vil overleve eller stenge døra - for godt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere