Anders Torp

6

Etter den vanskelige troen

Publisert: 1. mar 2015

Av og til hører vi om dem – en etter en. I drypp her, og i drypp der. I lokalavisen, i Verdens Gang, radiointervjuer og dokumentarer; Sekt-utbrytere som forteller. Vanskelige barndommer, negativ oppdragelse, negative menighetsaktiviteter, manipulasjon, psykisk og fysisk vold, overvåkning... Listen over depriverende temaer er dessverre alt for lang, og enda verre; den vil bare fortsette å bli lengre...

En utfordring jeg mistenker er gjennomgående for de personer som har brutt ut av en sekt, eller kontrollerende religiøs gruppe – om du vil, handler om troen videre. Kristendommens teologi – dersom man skal lese det som faktisk står i Bibelen – lokker med kjærlighets- og nådebudskapet, og fengsler med synd- og helvetesbudskapet. Flere trossamfunn praktiserer til og med utstøtelse fra menighet og familie, ettersom de må beskytte seg fra den som har brutt en regel, som følge av behovet for å ha et nært forhold til Gud.

Hva gjør du når du er låst fast – grunnet overbevisningen om at om du forlater doktrinen vil du bli dømt til evig pine i helvete, eller hva gjør du dersom du tror at Gud kjente alle dine tanker – selv før du ble født – og du ikke en gang tørr tenke kritisk?

Det krever styrke å bryte ut av en sekt eller usunt trossamfunn. Den gode nyheten, Hjelpekilden Norge, vil formidle til Verdidebatt sin leserskare er: Dersom du ønsker å bryte ut, trenger du ikke gjøre det alene. Samt: Dersom du har det vanskelig, finnes det hjelp, nettverk og støtte.

«Etter den vanskelige troen» er nyoppstartede samtalegrupper, og et pilotprosjekt Hjelpekilden har iverksatt, med støtte fra Redd Barna og Ekstrastiftelsen. Samtalegruppene sineoverordnede mål er å bidra til å bedre den psykiske helsen til mennesker som har forlatt usunne religiøse miljøer, for slik å unngå langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg. Videre er det et mål at samtalegruppene skal bidra til å bearbeide religiøse traumer, bygge opp mestringsevne og evne til deltakelse i samfunnet, samt bygge opp selvfølelse og selvtillitt.

Kom til oss – du er ikke alene.

For mer informasjon: http://www.hjelpekilden.no/prosjekt-etter-den-vanskelige-troen.html

Kommentar #1

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

De vet hva de snakker om.

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Det krever styrke å bryte ut av en sekt eller usunt trossamfunn. Den gode nyheten, Hjelpekilden Norge, vil formidle til Verdidebatt sin leserskare er: Dersom du ønsker å bryte ut, trenger du ikke gjøre det alene. Samt: Dersom du har det vanskelig, finnes det hjelp, nettverk og støtte.

Det er tydelig at Anders Torp og andre knyttet til denne hjelpevirksomheten vet hva de snakker om, og eventuelt kan være til støtte for unge og eldre som sliter med livssituasjoner som hverken psykologer eller "folk flest" forstår så mye av. Lykke til!
Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Åpenhet i tillegg

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Samtalegruppene sineoverordnede mål er å bidra til å bedre den psykiske helsen til mennesker som har forlatt usunne religiøse miljøer, for slik å unngå langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg. Videre er det et mål at samtalegruppene skal bidra til å bearbeide religiøse traumer, bygge opp mestringsevne og evne til deltakelse i samfunnet, samt bygge opp selvfølelse og selvtillitt.

Virker som et flott tiltak!

Like viktig er det nok å forhindre at noen mennesker i hele tatt kommer inn i slike ukristne miljøer som knuser og ødelegger individets eget trosgrunnlag. Full åpenhet om disse miljøene og hva de bedriver kan nok ha en god avskrekkende virkning.

Hva er så et ukristent miljø? Hva er det motsatt av kristendom som tjener Gud? I prinsippet er det satanisme, hvor man i praksis tjener den motsatte part og motarbeidet Jesu bud: "Du skal elske din neste som deg selv".

Når noen får langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg av å være del av disse ukristne miljøende bør ingen være i tvil om hvilke krefter som her har fått lov å virke.

Kommentar #3

Inger Marie Johnsen Aralt

2 innlegg  15 kommentarer

Psykisk mishandling

Publisert over 6 år siden

Mange av disse trossamfunnene driver psykisk mishandling mot barn. Det burde ikke være lov i 2015. De burde i hvertfall ikke få statsstøtte for å ødelegge barn!

Kommentar #4

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Hjelpekilden hjelper

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Like viktig er det nok å forhindre at noen mennesker i hele tatt kommer inn i slike ukristne miljøer som knuser og ødelegger individets eget trosgrunnlag. Full åpenhet om disse miljøene og hva de bedriver kan nok ha en god avskrekkende virkning.

Hei, Mads. 

Du må gjerne gå inn på www.hjelpekilden.no, å lese om hva Hjelpekilden tilbyr trengende; for ødeleggelse av trosgrunnlag er ikke et av dem. Hjelpekilden - som organisasjon - respekterer og gir full frihet til medlemmer som vil beholde sin tro, eller om de ønsker å gå vekk fra alt, eller deler av troen. Viktigst av alt i Hjelpekilden tilbyr vi uforpliktende hjelp - alt fra informasjon om psykiske prosesser i bruddfaser, tilbud om samtalepartnere og samtalegrupper med andre som generelt har mer religiøs erfaring enn hverdagsmannen- eller psykologen i gata. 

Derimot kan jeg på vegne av Hjelpekilden uttale at vi som organisasjon generelt oppfordrer mennesker, som per definisjon er medlem av et trossamfunn, å gi rom for kritisk tenkning og refleksjon en gang i blant. 

Kommentar #5

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Du må gjerne gå inn på www.hjelpekilden.no, å lese om hva Hjelpekilden tilbyr trengende; for ødeleggelse av trosgrunnlag er ikke et av dem.

Jeg omtalte ukristne miljøer og ikke hjelpekilden. Det er de ukristne miljøene som ødelegger og som danner et behov for hjelpekilden.

Disse miljøene er altså ikke kristne men ukristne.

Beklager dersom min kommentar #2 ikke var klar nok.

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Disse miljøene er altså ikke kristne men ukristne.

For en latterlig arroganse du her oppviser Tengesdal... Hvem er DU til å si hvem kristendom som er den riktige, når du ikke selv besitter noen fasit på det området?

I så fall er alle like kristne eller like Ukristne som det du holder deg med... Som sagt, noen fasit finnes ikke.

Men det er jo såklart MYE viktigere å fokusere på hvem som er de "EKTE" kristne fremfor å hjelpe de som lever under denne heller undertrykkende ideologien og sliter med det...

Kommentar #7

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvem er DU til å si hvem kristendom som er den riktige

Nå tviler jeg på at en ateist har noe særlig kunnskap om hva som er sann kristendom eller ikke.

Jeg forholder meg til kristendommens to viktigste bud gjengitt i Matt 22:36-40. Dessuten gir 1. Kor 13 en god beskrivelse av kjærlighetens budskap.

Så ut fra faktum i Bibelen er det enkelt å skille ut de ukristne fra de kristne. En menighet som får sine medlemmer til å få langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg, tilhører ikke kristendommen.

Kommentar #8

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Nå tviler jeg på at en ateist har noe særlig kunnskap om hva som er sann kristendom eller ikke.

Jeg mistenker at alle religiøse forfølger en løgn, så nei, jeg er nok ikke den rette til det nei. Men det er heller ikke du, selv om du har et stort behov for å fjerne alt det negative troen din også står for og kalle det ikke retttroende kristendom..

Noen fasit foreligger ikke... Om vi ikke bare skal skjære imellom da og konkludere med at katolikkene var de første, og den største, kristne gruppa og alt annet enn katoholisme (som er og blir orginalen), er falsk kristendom...

For hvem klarer å finne ut av hvem som har den rette troen i det virvaret av grener som kristendom i dag utgjør, som nå sikkert må være oppe i 100 000 forgreninger... Det vil vel atagelig gjøre din gren falsk også, men sånn er det jo bare.

 

Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Noen fasit foreligger ikke... Om vi ikke bare skal skjære imellom da og konkludere med at katolikkene var de første, og den største, kristne gruppa og alt annet enn katoholisme (som er og blir orginalen), er falsk kristendom...

For hvem klarer å finne ut av hvem som har den rette troen i det virvaret av grener som kristendom i dag utgjør, som nå sikkert må være oppe i 100 000 forgreninger... Det vil vel atagelig gjøre din gren falsk også, men sånn er det jo bare.

Dine kommentarer gjenspeiler en dyptliggende uvitenhet og manglende forståelse av hva tro er og samtidig en manglende respekt for ca. to milliarder mennesker i verden.

Det å si at fasit ikke foreligger viser den samme uvitenhet. En stor del av Norges kristne har 2011 utgaven av Bibelen som sin fasit; deiblant meg. Og det er slett ikke så mange som sitter på en egen forgrening selv om deler av forståelsen kan være litt forskjellig - og det er stort sett helt greit.

Personlig er jeg ikke del av noen forgrening, men har Bibelen som mitt grunnlag. Jeg er med andre ord ikke avhengig av at andre tolker Bibelen for meg. 

Det som er rart her; er at en ateist engasjerer seg så sterkt i slike diskusjoner. Kanskje du også deler skjebnen til dem som har opplevd ukristenhet? I så tilfelle kan din reaksjon være forståelig.

Kommentar #10

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Spesifiser

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det som er rart her; er at en ateist engasjerer seg så sterkt i slike diskusjoner. Kanskje du også deler skjebnen til dem som har opplevd ukristenhet? I så tilfelle kan din reaksjon være forståelig.

Hei, Mads. 

Kan du spesifisere hva du mener med utsagnet over? 

Kommentar #11

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Kan du spesifisere hva du mener med utsagnet over?

Hans Petter er ifølge seg selv en ateist.

Det jeg mener er at en person som har bestemt seg for å være ateist kan har blitt det som en følge av egne erfaringer med det jeg kaller for ukristne miljøer.

Det vil i slike tilfeller være helt naturlig å få et hatforhold til disse miljøene og da kanskje velge å dekke alle former for tro under denne forståelsesparaplyen. Det som skjer i slike ukristne miljøer kan ødelegge mennesker og definitivt fjerne dem fra troen for alltid.

Kommentar #12

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det vil i slike tilfeller være helt naturlig å få et hatforhold til disse miljøene og da kanskje velge å dekke alle former for tro under denne forståelsesparaplyen. Det som skjer i slike ukristne miljøer kan ødelegge mennesker og definitivt fjerne dem fra troen for alltid.

Hei igjen, Mads. 

Mener du at ukristne miljøer har et hat til kristne miljøer? 

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Mener du at ukristne miljøer har et hat til kristne miljøer?

Disse ukristne miljøene er altså det som Hjelpekilden omtaler som "lukkede, fundamentalistiske eller usunne trossamfunn".

En gjennomsnitts ateist er nok mye mer kristen i sitt liv og sin nestekjærlighet ifølge Bibelen, enn en som deltar i disse ukristen lukkede, fundamentalistiske eller usunne trossamfunn.

Om disse har et hat til normale kristne miljøer har jeg ingen anelse om. Tror vel ikke det.

Kommentar #14

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

http://www.hjelpekilden.no

Publisert over 6 år siden

Forøvrigt, så vidt jeg kan se utgjør Hjelpekilden en flott hjep og et flott bidrag til de som har fått problemer gjennom sin deltakelse i disse ukristne miljøene. http://www.hjelpekilden.no/

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nåja...

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Så ut fra faktum i Bibelen er det enkelt å skille ut de ukristne fra de kristne. En menighet som får sine medlemmer til å få langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg, tilhører ikke kristendommen.

Det er ikke så lett å få helt tak på hva du mener her, Tengesdal.  Ditt skille mellom "kristne" og "ukristne" miljøer virker nokså oppkonstruert.  Kan du konkretisere?

Kommentar #16

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke så lett å få helt tak på hva du mener her, Tengesdal. Ditt skille mellom "kristne" og "ukristne" miljøer virker nokså oppkonstruert. Kan du konkretisere?

Jeg skrev: "Så ut fra faktum i Bibelen er det enkelt å skille ut de ukristne fra de kristne. En menighet som får sine medlemmer til å få langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg, tilhører ikke kristendommen".

Jeg vil nå mene at dette er nokså konkret.

Der er ingenting i Bibelen som skulle tilsi at noen skulle få langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg. Hviken del av Bibelen mener du i så tilfelle at dette skulle kunne komme fra? Og da snakker jeg selvfølgelig om Det nye testamentet og ikke loven i det gamle. Kristendommen tilhører den nye pakt etter Jesu forsoningsdød, og ikke loven.

Kommentar #17

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det er tydelig at Anders Torp og andre knyttet til denne hjelpevirksomheten vet hva de snakker om, og eventuelt kan være til støtte for unge og eldre som sliter med livssituasjoner som hverken psykologer eller "folk flest" forstår så mye av. Lykke til!

Helt enig!

Selv var jeg ikke klar over Hjelpekildens eksistens før dette innlegget. Et viktig samfunnsbidrag som her blir gjort.

Personlig håper jeg at fremtiden kan frembringe en rettsak hvor disse trossamfunnene kan bli avslørt og ansvarliggjort for sine gjerninger imot enkeltpersoner. For dette er ikke fra Gud, men fra helt andre krefter.

Kommentar #18

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Kristendommen lokker og fengsler.

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Der er ingenting i Bibelen som skulle tilsi at noen skulle få langsiktige og alvorlige psykiske etterreaksjoner som depresjon, ensomhet, skyldfølelse, angst og sorg. Hviken del av Bibelen mener du i så tilfelle at dette skulle kunne komme fra? Og da snakker jeg selvfølgelig om Det nye testamentet og ikke loven i det gamle. Kristendommen tilhører den nye pakt etter Jesu forsoningsdød, og ikke loven.

Hei igjen, Mads. 

Gode spørsmål du har! Som skrevet i innlegget: Kristendommen lokker med kjærlighets- og nådebudskapet, og fengsler med synd- og helvetesbudskapet. 

Det populære bibelverset som til og med Statskirken repitativt innprenter på skolegudstjenester, i julen og konfirmasjonsleirer: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på hans navn, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

Den hyppige bruken av dette bibelverset i seg selv, mener jeg er å spille på menneskers fysiologiske behov, sikkerhetsbehov og behovet for kjærlighet og tilhørighet. Dette, som vel er blant hovedbudskapene i kristen teologi, er skadelig i seg selv. Mennesker blir skremt til å forbli religiøse, og skremt til å konvertere. 

Kommentar #19

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det jeg mener er at en person som har bestemt seg for å være ateist kan har blitt det som en følge av egne erfaringer med det jeg kaller for ukristne miljøer.

Nope...

Var medlem i den såkalte "folkekirken" når jeg ramlet ut av kristendommen... Og den gangen var det ikke det U-kristne miljøet jeg ikke orket å være en del av lenger, man alle halvløgnene, unnskyldningene og ikke-forklaringene som tøt ut når jeg spurte for å få et svar...

I dag er jeg redd jeg anser ALT av religiøsitet med en U foran...

Kommentar #20

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Det populære bibelverset som til og med Statskirken repitativt innprenter på skolegudstjenester, i julen og konfirmasjonsleirer: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på hans navn, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Den hyppige bruken av dette bibelverset i seg selv, mener jeg er å spille på menneskers fysiologiske behov, sikkerhetsbehov og behovet for kjærlighet og tilhørighet. Dette, som vel er blant hovedbudskapene i kristen teologi, er skadelig i seg selv. Mennesker blir skremt til å forbli religiøse, og skremt til å konvertere.

Jo, men jeg er ikke helt uenig med deg her heller, selv om vi nok har et litt forskjellig syn på akkurat det verset. Og årsaken til at jeg har et forskjellig syn på det verset er vel kanskje at jeg kun ser det positive i det, basert på evangeliets overordnede budskap hvor kjærligheten er det overordnede.

Teologi er dessverre basert på et menneskeskapt, systematisk og vitenskapelig studie av kristendommen, og mange feiler begås ved at man studerer seg ihjel i et budskap som i utgangspunktet er såre enkelt. Altså en slags skriftlærdhet innenfor kristendommen. Rom 12:3 prøver å formidle noe av dette på en enkel måte "Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham".

Disse sektene er gode eksempel på at lederne der ikke holder seg til det mål av tro de faktisk har fått, men tror de har fått noe mye mer enn de fleste andre.

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk for din opptreden på TV

Publisert over 5 år siden

Takk til deg Anders Torp for din fine opptreden på TV i kveld!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere