Imam Yasir Fawzi

7

Blasfemi og Koranen

For noen dager siden uttalte Ubaydullah Hussain at “Det er bred enighet blant lærde i Islam om at hån og krenkelse av profeten Mohammad skal straffes med døden.” Mullah Krekar uttalte også at blasfemi skal, i følge Koranen, straffes med døden.

Publisert: 27. feb 2015

Dette er verken første eller siste gang slik blir hevdet om Koranen. Men jeg tror det er sjelden noen imamer i Norge motbeviser slike anklager om Koranen med bevis fra samme bok. Dette skal jeg forsøke å gjøre nå.

 

Jeg ønsker først å si at jeg erkjenner at det er “bred enighet blant lærde i islam om at blasfemi skal straffes”. Jeg vet også at mange land med muslimsk majoritet, har straffer for blasfemi. Mange muslimske organisasjoner er tidlig ute med å fordømme vold mot folk som begår blasfemii Europa, men sier ikke noe om den samme volden som foregår i “muslimske land”. #Hykleri

 

Det jeg ønsker å legge vekt på er: Hvilke bevis har man i islam for at blasfemi skal straffes?  Dødsstraff er noe meget alvorlig, og man kan ikke bare utstede det på basis av noen hadith som strider med Koranen. Jeg tror ikke bare det er “bred enighet”, men absolutt enighet blant lærde i islam, at Koranen har høyeste autoritet, og så kommer Profetens tradisjon. Er det noen som la merke til at verken Hussain eller Krekar refererte til ett eneste vers fra Koranen. Er det noen som har lagt merke til at det aldri refereres til spesifikke vers i Koranen, når folk snakker om straff for blasfemi?

 

Hadde Koranen vært helt stum angående blasfemi, kunne man hatt ørlite mer forståelse for de som hevder at hån mot Profeten bør straffes. Koranen er full av diskusjon rundt blasfemi. Det er ikke slik at Koranen bare diskuterer og fordømmer blasfemi. Den har klare retningslinjer om hva en muslim skal gjøre når han eller hun utsettes for slikt:

 

·         Hvis man sitter et sted der det gjøres narr av Allah og hans tegn, skal man gå vekk fra et slikt sted, helt til samtaleemnet endres(4:141 og 6:69).

 

·         Muhammad er ikke den første som blir hånet. Koranen forteller at enhver profet har blitt gjort narr av(15:1236:31 og 43:8). Derfor blir Muhammad også bedt om vise tålmodighet(20:131) og heller lovprise Gud(15:99). De som spotter skal overlates til Gud. Han sier selv at han vil ta seg av dette(15:96).

 

Når man allerede har tre rettlingslinjer, hvordan kan man da si at noen "tolker" Koranen annerledes, og velger å ikke bare straffespotterne, men straffe med dem med døden?!?

 

Ulike folk kan oppleve ulike ting som blasfemi. Og Koranen inneholder mye som tilhengere av andre religioner kan oppfatte som blasfemi. Derfor er det ganske logisk at Koranen ikke foreskriver noen straff for blasfemi.

 

Siden islam også hevder å være fredens religion, har den heller ikke tillat sine egne tilhengere å si noe stygt om andres avguder(6:109), selv om avgudsdyrkelse er den største synd i islam(4:49 og 4:117).

 

Jeg utfordrer alle som er uenig med meg angående blasfemi og Koranen, å komme med sine bevis.

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Treet kjennes på fruktene

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Jeg utfordrer alle som er uenig med meg angående blasfemi og Koranen, å komme med sine bevis.

Vi hører daglig om hendelser fra muslimske land om straffemetoder og bråk,og folk blir drept for sine ytringer med begrunnelse i islamsk lovgivning.

Så kan du og andre påstå hva dere vil,men FRUKTENE av den islamske tradisjon og religion taler mye høyere enn dine påstander om hvor fredelig islam er.

Vi hører også daglig om at islam ikke er islam.....så får de tro på det de som vil.Jeg gjør det ikke. 

Kommentar #2

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Tja

Publisert over 6 år siden
Sure 5 jo populær, og enkelte vers misbrukes ofte i polemikker ( ....den som tar livet av et menneske....osv) . ( Den vanligvis underslåtte) konteksten for det spesielle utsagnet er jo hva Gud/Allah påla Israels folk. Ytterligere kontekst finnes i versene som følger, bl.a. 5:33. Jeg skulle mene at dette er ganske klare ( og forkastelige) a) pålegg fra guden, b) handlingsregler for de troende. Jeg merker meg også at utsagnet ser ut til å være gitt universell gyldighet, altså ikke avgrenset til et internt-muslimsk anliggende
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Allah har beredt for dem paradisets haver

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Hadde Koranen vært helt stum angående blasfemi, kunne man hatt ørlite mer forståelse for de som hevder at hån mot Profeten bør straffes. Koranen er full av diskusjon rundt blasfemi.

Det var vel få om noen som tok avstand fra fatwaen mot Salman Rushdie. Forlegger Nygaard ble skutt på og forsøkt drept for den norske oversettelsen av boken Sataniske vers.

Derfor blir dette tøys og tull med et slikt innlegg. Du fordømmer ikke straff mot blasfemi.

Hvor står det at islam er fredens religion? Jihad er nevnt her:

Sura 9 vers 88-89

Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.

Allah har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier.

Kommentar #4

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

tull og tøys?

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det var vel få om noen som tok avstand fra fatwaen mot Salman Rushdie. Forlegger Nygaard ble skutt på og forsøkt drept for den norske oversettelsen av boken Sataniske vers.

Derfor blir dette tøys og tull med et slikt innlegg. Du fordømmer ikke straff mot blasfemi.

Ahmadiyya Muslim Jama'at har tatt klar avstand fra fatwaen mot Salaman Rushdie gang på gang, og ved flere anledninger. Det er nettopp straff for blasfemi jeg fordømmer i mitt innlegg. Og du mener det blir tull og tøys med et slikt innlegg bare fordi, noen prøvde å drepe Knut Nygaard og Rushdie? 

Budskapet i dette innlegget er først og fremst mot muslimer som mener det er dødsstraff for blasfemi. 

Din avfeielse av hele mitt innlegg på denne måten beviser en av to ting. Enten er den gode læren nevnt i Koranen om blasfemi for godt for deg å svelge, eller så ønsker du at muslimer skal drepe folk som håner profeten.

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Enten er den gode læren nevnt i Koranen om blasfemi for godt for deg å svelge, eller så ønsker du at muslimer skal drepe folk som håner profeten.

Dere må stå sammen hvis dere ønsker å fremstå som ærlige. Dere må ta et oppgjør dere i mellom.

Å ta avstand fra Profetens Ummah er første steg å ta.

Kommentar #6

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

ta avstand

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dere må stå sammen hvis dere ønsker å fremstå som ærlige. Dere må ta et oppgjør dere i mellom.

Å ta avstand fra Profetens Ummah er første steg å ta.

Vi kan ikke stå sammen med Profetens Ummah hvis vi ønsker å ta avstand fra deres syn på islam. Vi velger å bare ta avstand fra dem. 

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke stå sammen med

Derfor blir det mye tøys og tull med dere. Dere må fordømme dem og gå i demonstrasjonstog mot dem. Og så må dere ta avstand fra alle vers i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes.

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hmm...

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dere må stå sammen hvis dere ønsker å fremstå som ærlige. Dere må ta et oppgjør dere i mellom.

Å ta avstand fra Profetens Ummah er første steg å ta.

Bye-Pedersen - Imam Yasir Fawzi er ahmadiyya-muslim.

Kommentar #9

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Derfor blir det mye tøys og tull med dere. Dere må fordømme dem og gå i demonstrasjonstog mot dem. Og så må dere ta avstand fra alle vers i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes.

Blir for mye tull og tøys når man begynner man ikke har nok kunnskap, og begynner å kommentere uten å ha lest innlegget godt nok. Er ikke Ubaydullah Hussain med i Profetens Ummah? Profetens Ummah mener i likhet med mange andre muslimske organisasjoner, at ahmadiyya-muslimer er vantro. De fordømmer oss og hele Norge fordømmer dem. Har du glemt demonstrasjonen mot dem ifjor? Demonstrasjonstog kan du selv gå i. Vi ahmadiyya-muslimer er fredelige lovlydige borgere. Vi går aldri i demonstrasjonstog, fordi vi ønsker å holde oss unna enhver form for anledning som kan ende opp i bråk.

Vi tar avstand fra tolkninger i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes pågrunn av deres tro eller vantro.

Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Sånn skal det sies.

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Vi tar avstand fra tolkninger i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes pågrunn av deres tro eller vantro.

Godt å høre!

Sånn skal det sies.

Kommentar #11

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert over 6 år siden

Jeg bor for tiden i England og har hatt mange hyggelige samtaler med mange muslimer. Vi hadde en muslim som bodde hos meg en ukes tid. En usedvanlig hyggelig kar som jeg hadde mange gode samtaler med. Jeg har snakket med ti forskjellige muslimer i tre forskjellige byer i England de siste ukene. Alle disse muslimene er født og oppvokst i England. Flere av dem hadde doktorgrad eller mastergrad fra et Engelsk Universitet. Til tross for ulike tolkninger så var det noen ting som alltid gikk igjen: Det var Vestens feil at de tegner Muhammed og staten bør straffe dem som gjør det. Og enhver som har vært muslim bør straffes om han forlater Islam. Dette er ifølge dem alle konsekvent med Islam og Muhammed. Dette er konsekvent med hva du finner i Midtøsten. Du finner knapt et eneste land i hele Midtøsten der du kan åpen kritisere Muhammed eller Koranen. Sannheten er beklagligvis at en kan rettferdiggjøre angrep på den som kritiserer boken og profeten. 

Sunnan Abu Dawud 4361 Chapter 2. The ruling Regarding One Who Reviles the Profet:

It was narrated that 'Ikrimah said: "Ibn 'Abbas told us that a blind man had a female slave who had borne him a child (Umm Walad) who reviled the Prophet and disparaged him, and he told her not to do that, but she did not stop, and he rebued her, bus she paid no heed. One night she started to disparage and revile the Prophet, so he took a dagger and put it in her stomach and pressed on it and killed her. There fell between her legs a child who smeared with the blood that was there. The next morning mention of that was made to the Prophet and he assembled the people and said: 'By Allah, I adjure the man who did this, to stand up. The blind man stiid up and came and through the people, trembling, and he came and sat before the Prophet. He said: 'O Messenger of Allah, I am the one who did it. She used to revile you and disparage you, and I told her to not do it, but she did not stop, and I rebuked her, but she paid no heed. I have two sons from her who are like two pearls, and she was good to me. Last night she started to revile you and disparage you, and I took a dagger and placed it on her stomach and I pressed on it until I killed her. 'The Prophet said: 'Bear witness that no retaliation is due for her blood.

Sunnan Abu Dawud 4361 kapittel 2 er et klassisk eksempel på hva Muhammed mente om drap på dem som kritiserte profeten. Det er helt greit å drepe moren til barna. Dette til tross for at hun er en god kone som tar vare på barna. Alt hun gjorde var å kritisere profeten. Muhammeds reaksjon er at hevn ikke engang er nødvendig. En dreper en kvinne med ufint språk mot Muhammed uten noen som helst form for straff.

Mark Gabriel som selv var muslim og har doktorgrad fra kanskje det aller beste Islamske universitetet i Midtøsten, "Al Azhar". Han har også en mastergrad verdensreligioner og memoriserte hele Koranen fra barndommen. I boken, "Jesus og Muhammed" sier han: Muhammad taught that his mission was to spread Islam through the use of holy war. He gave his followers authority to attack unbelievers and seize their belongings. 

Patrick Sookhdeo er direktør for Insitute for the Study of Islam and Christianity. Han sier at Sharialoven er tydelig på at enhver som forlater troen skal drepes. Også der Sharia ikke blir praktisert til det fulle så er holdningene bak dette lovverket til stede hos mange muslimer over hele verden. Det ultimate målet til radikale muslimer er å fremme Sharia basert på Muhammeds egen modell i Medina.

Det finnes heldigvis mange muslimer som verken tar Koranen eller Hadith på alvor. Det finnes mange muslimer som elsker ytringsfrihet, frihet og andre Vestlige verdier. Dette er bra og vi må oppmuntre dem som gjør dette. Derimot så betyr dette ikke at Islam slik Muhammed praktiserte den er en fredens religion. Det trengst sårt en reformasjon innenfor Islam. Den reformasjonen bør etter min mening bevege seg så langt bort fra Muhammed som overhode mulig. Muhammed var ikke fredsfyrste men krigsherre.

Koranen er knapt mulig å forstå ettersom den ikke er kronologisk. Det krever nærmest en doktorgrad for å i det hele tatt skjønne hva Koranen sier. Hadith derimot er mye lettere å forstå. Den burde alle lese for å forstå hvordan Muhammed praktiserte Islam.

Kommentar #12

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Hva med 8:12?

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Vi tar avstand fra tolkninger i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes pågrunn av deres tro eller vantro.

Yasir Fawsi skrev i denne tråden at han og menigheten han er medlem i, tar avstand fra tolkninger av visse vers i koranen som omtaler at vantroende skal beskjempes.

Dette reiser et intereassant dilemma for Fawzi. I #32 i tråden "Hvor er ekte og sann islam?" skrev Fawzi dette her: "Mirza Ghulam Ahmad var den første, etter en land stund som kom og sa at ingen vers i Koranen er opphevet. Vi tror på alle versene i Koranen. Vi plukker ikke vekk et eneste vers."  

For det finnes nemlig vers i koranen som tar for seg hva muslimer skal gjøre  med vantro. Vers 8:12 er ett av disse versene. 

Vers 8:12 lyder slik:  (4 engelske oversettelser følger)

"Yusuf Ali 12: Remember thy Lord inspired the angels (with the message): "I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them."

Og dette:

"Shakir 12: When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them."

Og dette:

"Pickthal 12: When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger."

Og til slutt dette:

"Mohsin Khan: 12 (Remember) when your Lord revealed to the angels, "Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes." 

Her ser vi 4 oversettelser av vers 8:12. Disse 4 versene har en ørliten variasjon i ordbruken, men hovedpoenget finnes i alle 4 oversettelsene.

Da blir mitt spørsmål til Fawzi dette:

- Er ikke vers 8:12 ganske så klar i sitt budskap? Hvordan kan man mene at dette verset IKKE er en oppfordring til å halshugge vantro mennesker?

Kommentar #13

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Koranen 33:57-62

Publisert over 6 år siden

De som forulemper Gud og Hans sendebud, dem har Gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.


De som forulemper troende menn og kvinner uten at de har fortjent det, de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd.


Du profet, si til dine hustrer og døtre og de troendes kvinner at de skal svøpe om seg kledningen. Dette er nærmest til at de gjenkjennes og ikke sjeneres. Gud er tilgivende, nåderik.


Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun for kort tid.


Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned.


Dette var Guds vanlige fremgangsmåte overfor de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Guds praksis!

Kommentar #14

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert over 6 år siden

Jeg er også nysgjerrig på hvor Fawzi's type Islam blir praktisert? Hvilket land i Midtøsten er det greit å åpent kritisere Muhammed og Koranen? Jeg var i liberale Jordan i over to måneder. Her var det livsfarlig å forlate Islam. Kritikk av Muhammed og Koranen var ikke tolerert. Hvilket land der muslimer er over 90% presenterer den sanne Islam? Nærmere 75-80% av muslimer over hele verden mener jo at den som forlater Islam skal straffes med døden. Er det i Vesten der muslimene er en liten minoritet Islam blir korrekt praktisert? I hvilket land finner vi denne typen Islam? 

Islam de siste 1400 årene har tatt det som en selvfølge at enhver som forlater troen blir drept. Blasfemi har også vært en selvfølge innenfor Islam. Boken og mannen kan ikke kritiseres. I det 21 århundre så ser vi presist det samme i omtrent hvert eneste land der muslimer er i flertall. Du risikerer fengsel, tortur og døden for disse handlingene.

At muslimer er glade i Vestlige verdier ser jeg på som meget positivt. Derimot må vi være tydelige på hvor disse verdiene komme fra og hva som hindrer slike verdier å blomstre. Islam har fortsatt til gode å produsere et land der disse verdiene lever overens med Koranen og Muhammed.

Kommentar #15

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Livsfarlig

Publisert over 6 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned.

Det er rimelig livsfarlig av den allmektige Allah, dersom han har åpenbart et vers til Profeten som, dersom det leses rett fram bokstavelig, faktisk beordrer noen å pågripe og hugge ned noen hvor enn de påtreffes. For det er faktisk det det står der.

Dersom dette er en fredens religion og man vil innse at dette verset er fredelig så lenge man bare tolker det på en riktig og lærd og skolert måte, så er det fortsatt veldig skummelt gjort av Allah å åpenbare et vers som jo faktisk inneholder ordene "hvor de enn påtreffes" og "skal de pågripes og hugges ned".

For om radikale muslimer og oss vantro ikke skjønner at dette må tolkes i forhold til hvor Muhammed befant seg og hvilken situasjon han var i da verset ble åpenbart, så er det jo nærliggende å lese det slik det står.

Og slik det står, er det et vers som befaler at de som forulemper Allah og hans sendebud og troende menn og kvinner, skal hugges ned. Det er ikke et vers som er komplett uforståelig for uskolerte, det er lett å forstå, og om den åpenbare nærliggende rett-fram-tolkningen er riv ruske gal, så er det en meget dårlig skrevet Koran vi har med å gjøre her.

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Demonstrasjonstog kan du selv gå i. Vi ahmadiyya-muslimer er fredelige lovlydige borgere. Vi går aldri i demonstrasjonstog, fordi vi ønsker å holde oss unna enhver form for anledning som kan ende opp i bråk.

Vi tar avstand fra tolkninger i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes pågrunn av deres tro eller vantro.

Men da har dere en stor jobb å gjøre.

Dere får skrive en ny lærebok så dere slipper å skrive om det meste i koranen.Det er nok enklere enn å omvende de korantroende. 

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

"Tolke"

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger.

Et uhyggelig vers. Virkelig uhyggelig. En og en halv milliard mennesker tror virkelig at dette er selveste guds ord.

For den troende inviteres til å la sin "gud" ta bolig i ham for slik å instansiere hva Allah sier han selv vil gjøre med de "vantro," nemlig "smite the necks."

For uten at noen faktisk fullfører slike handlinger vil Allahs ord vise seg tomme og usanne. Troen henger på, betinges av, at folk hogger hodene av folk. Disse handlinger "beviser"  at Allah talte sant i disse versene.

Det er ikke meget å "tolke" i slike vers. 

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ahmadiyya muslim jamaat

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også nysgjerrig på hvor Fawzi's type Islam blir praktisert?
Kommentar #19

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

@Fawsi

Publisert over 6 år siden

Som du ser er det noen av oss som har en del forslag til vers hvor en slett ikke behøver å tolke veldig "kunstferdig" for å finne koranreferanser som KAN tolkes som "straff" mot blasfemi.

Her er tekstene gjengitt, hentet fra "mainstream" islamske nettressurser :

5:33 "Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment,"

8:12, "[Remember] when your Lord inspired to the angels, "I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip."

 33:60-62

60: If the hypocrites and those in whose hearts is disease and those who spread rumors in al-Madinah do not cease, We will surely incite you against them; then they will not remain your neighbors therein except for a little.

61: Accursed wherever they are found, [being] seized and massacred completely.

62: [This is] the established way of Allah with those who passed on before; and you will not find in the way of Allah any change.

Kommentar #20

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Spørsmål

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya

Det jeg mente med mitt spørsmål er hvor finner du Islam som godtar åpen kritikk av Koran og Muhammed og at en muslim kan forlate troen? Denne bevegelsen har tydeligvis ikke mye innfyltelse på denne typen praksis. Nederst sies det:  Islamsk Råd Norge mener Ahmadiyya ikke oppfyller minstekrav til islam og godtar ikke menigheten som medlemmer.[6]

Kanskje vi kan sammenligne denne bevegelsen med Mormonere elller Jehovas vitner som verken katolikker, protestanter eller ortodokse vil beskrive som kristne. Ahmadiyya er sikkert en bevegelse som fremmer mye godt men beklagligvis virker til å være et avvik fra mainstream Islam. Jeg kan helt ærlig talt ikke se hvordan en slik bevegelse kan få gjennomslagskraft.

Kommentar #21

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Hvem er det som misbruker?

Publisert over 6 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
Sure 5 jo populær, og enkelte vers misbrukes ofte i polemikker ( ....den som tar livet av et menneske....osv) . ( Den vanligvis underslåtte) konteksten for det spesielle utsagnet er jo hva Gud/Allah påla Israels folk.

[5:33] On account of this, We prescribed for the children of Israel that whosoever killed a person — unless it be for killing a person or for creating disorder in the land — it shall be as if he had killed all mankind; and whoso gave life to one, it shall be as if he had given life to all mankind.

Koranens mottakere er først og fremst muslimer. Du mener altså at verset ovenfor bare forteller hva som ble pålagt israelittene, og muslimene "misbruker" det hvis de refererer til det?

Kommentar #22

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

forkastelige?

Publisert over 6 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
Ytterligere kontekst finnes i versene som følger, bl.a. 5:33. Jeg skulle mene at dette er ganske klare ( og forkastelige) a) pålegg fra guden, b) handlingsregler for de troende. Jeg merker meg også at utsagnet ser ut til å være gitt universell gyldighet, altså ikke avgrenset til et internt-muslimsk anliggende

[5:34] The reward of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to create disorder in the land is only this that they be slain or crucified or their hands and their feet be cut off on alternate sides, or they be expelled from the land. That shall be a disgrace for them in this world, and in the Hereafter they shall have a great punishment;

Dette er altså verset du referer til. Hva har dette med blasfemi å gjøre? Verset sier klart "...de som kriger mot...". Å krige er langt mer alvorlig enn å håne. Den som går til krig må jo forvente å bli drept. 

Kommentar #23

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

saklighet

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det var Vestens feil at de tegner Muhammed og staten bør straffe dem som gjør det. Og enhver som har vært muslim bør straffes om han forlater Islam. Dette er ifølge dem alle konsekvent med Islam og Muhammed. Dette er konsekvent med hva du finner i Midtøsten. Du finner knapt et eneste land i hele Midtøsten der du kan åpen kritisere Muhammed eller Koranen. Sannheten er beklagligvis at en kan rettferdiggjøre angrep på den som kritiserer boken og profeten.

Jeg vet at slike holdninger finnes blant muslimer. Vi ahmadiyya.muslimer blir selv ansett som frafalne, og alt vi gjør av muslimske handlinger blir sett på som blasfemi. I Pakistan f. eks. må man være gal i hodet, hvis man sier noe stygt om Muhammad. Derfor tror jeg personlig, at ingen minoriter sier noen stygt om han. Likevel er det både muslimer og andre som regelmessig blir anklagt for blasfemi. Og bare en anklage kan være nok til å få drept noen man ikke liker.

Du bare bekrefter min påstand ved å ikke referere til et eneste koranvers. Du refererte bare til andre folks menninger og hadith, som må forkastes hvis de strider med koranens klare lære.

Kommentar #24

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

halshugge vantro

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
- Er ikke vers 8:12 ganske så klar i sitt budskap? Hvordan kan man mene at dette verset IKKE er en oppfordring til å halshugge vantro mennesker?

Jeg har svart på dette tidligere. Kan prøve å forklare på en annen måte. Du ønsker nok ikke å forstå det, men det er bra at du spør slik at jeg får muligheten til forklare andre. 

Som jeg sa tidligere, verset forteller om en hendelse i fortiden. Noe ordene "when" og "remember" i de forskjellige oversettelsene dine indikerer. På den tiden var det bare de som ikke trodde på Muhammad som var fienden til muslimene. Og årsaken til fiendskapen var også bare islams budskap og deres vantro. Derfor refereres det til fienden bare som vantro. Men Koranen er tydelig når det gjelder religionsfrihet. Derfor er det feil å si at muslimene kjempet mot noen vantro pga deres tro eller vantro. Verset snakker om det første slaget, det ved Badar. Det var hæren fra Mekka som hadde reist over 300km for å utslette muslimene, og dermed også islam. Når muslimene under halvparten i antall, rykker ut for å slåss, så kalles en slik krig forsvarskrig.

Et vers som snakker om en hendelse i fortiden, en forsvarkrig, et slag som varte i noen timer, kan ikke brukes til å legitimere drap på uskyldige mennesker idag. 

Og dette verset har heller ingenting med blasfemi å gjøre

Kommentar #25

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Hvor er straffen for blasfemi foreskrevet?

Publisert over 6 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
De som forulemper Gud og Hans sendebud, dem har Gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff. De som forulemper troende menn og kvinner uten at de har fortjent det, de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd.

Grei forsøk, men jeg kan ikke se at muslimene er foreskrevet å straffe noen her. Det står bare at "...Gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff." eller at "...de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd."

Resten av versene du siterte, handler ikke om blasfemi

Kommentar #26

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også nysgjerrig på hvor Fawzi's type Islam blir praktisert? Hvilket land i Midtøsten er det greit å åpent kritisere Muhammed og Koranen?

Jeg har aldri hevdet at sann islam blir praktisert i noen stat i verden i dag. Jeg mener at den sanne islam blir praktisert av enkeltmennesker, og spesielt av ahmadiyya-muslimer. Se mitt innlegg om nettopp dette her

Kommentar #27

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

uskolert eller lesevansker?

Publisert over 6 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Og slik det står, er det et vers som befaler at de som forulemper Allah og hans sendebud og troende menn og kvinner, skal hugges ned.

I versene du siterte står det ikke at de som forulemper Allah og hans sendebud og troende menn og kvinner, skal hugges ned. Men du ønsker kanskje at slik burde det være? Isåfall bidrar du til å sette livene til mange uskyldige i fare

Kommentar #28

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Tull fra Fawzi

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Som jeg sa tidligere, verset forteller om en hendelse i fortiden. Noe ordene "when" og "remember" i de forskjellige oversettelsene dine indikerer.

Yasir Fawzi, jeg må bare si at dine siste kommentarer her på Verdidebatt ødelegger kun for din egen troverdighet. Mitt råd til deg er å opptre mer edruelig, siden vi alle kan faktasjekke dine påstander. Og til nå har du blitt tatt med buksa rundt anklene i din første debattråd her på Verdidebatt.

Du nektet tidligere for at det fantes vers i koranen som påbød muslimer å halshuggge vantro. Selv etter at jeg dokumenterte at et slikt vers forefinnes i koranen så forsøkte du deg på en ro-tur ved å hevde at noe slikt vers fantes ikke i koranen bare fordi du selv ikke er enig i verset. - Denne utvekslingen fant sted i tråden "Hvor er ekte og sann islam?" 

I denne tråden og i det som er i siteringsboksen; "verset forteller om en hendelse i fortiden" UNDERSLÅR du Fawzi det faktum at verset har en befaling til muslimene rettet fremover i tid! Noe disse ordene bevitner:

"I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them"

"therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"

"So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger."

"I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes." 

"I will cast" signaliserer hva som kommer til å skje...

Fawzi, du skrev også dette: "Og dette verset har heller ingenting med blasfemi å gjøre" - Her bare kommer du med en påstand! Med tanke på din viste evne til å forstå vers 8:12, så har ikke du akkurat en topp troverdighet med hensyn til din udokumenterte påstand.

Selvsagt har vers som omhandler "disbelievers" implisitt et meningsinnhold som omhandler blasfemi!

For hva er det "disbelievers" gjør for noe? - Jo vi  respekterer ikke koranen og den muslimske religionen!  Og derfor kommer vi med uttalelser som er garantert blasfemiske for muslimer.

Og vers 8:12 blant annet er et vers av flere vers i koranen som forteller hva muslimer skal gjøre med "disbelievers"! 

Kommentar #29

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

urelevant

Publisert over 6 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
33:60-62

60: If the hypocrites and those in whose hearts is disease and those who spread rumors in al-Madinah do not cease, We will surely incite you against them; then they will not remain your neighbors therein except for a little.

61: Accursed wherever they are found, [being] seized and massacred completely.

62: [This is] the established way of Allah with those who passed on before; and you will not find in the way of Allah any change.

De andre versene har jeg allerede svart, at ikke har noe med blasfemi å gjøre. Og det har heller ikke de versene jeg har sitert fra deg nå. Folk som ikke kjenner til historien om Muhammad, kan selvfølgelig gjøre all slags tolkninger. De som velger slike folk til sine imamer, vil naturligvis bli villedet. De som kan historien, vet at dette verset handler om en tid da den lille muslimske befolkningen i Medina, kjempet på tre fronter. 1. Den eksterne fienden, som hadde slått leir rett utenfor medina. dette var en svær hær bestående av ulke arabiske stammer.

2. Den ene jødestammen med sine befestninger. 

3. Hyklerne blant muslimene. 

Midt oppi krigens hete forsøkte disse tre gruppene å gjøre alt de kunne for å skade muslimene. Det er dette det refereres til, og de advares mot slike handlingene. Og hvis de fortsetter, vil de ikke være muslimenes naboer særlig lenge. Tverdt om vil mange bli drept. Noe som faktisk skjedde da den siste gjenværende jødestammen begikk forræderi midt under slaget. 

Kommentar #30

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du nektet tidligere for at det fantes vers i koranen som påbød muslimer å halshuggge vantro.

jeg nektet at det finnes vers i Koranen som påbyr mulimene å halshugge de vantro pga av deres vantro.

Og det mener jeg fortsatt, nettopp fordi det er så mange vers i Koranen som fremmer religionsfrihet. 

Kommentar #31

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Teller ikke alle vers likevel?

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Og det mener jeg fortsatt, nettopp fordi det er så mange vers i Koranen som fremmer religionsfrihet.

Yasir Fawzi, du "misforstår" hele problemstillingen!

Det er irrellevant hva DU mener eller ikke mener. Det som var det springende punktet var at du nektet for at det fantes et vers alá 8:12 i koranen.

Helt ordrett skrev du Fawzi dette i #40 i tråden "Hvor er ekte og sann islam?": "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen.

Tilsvar, atter en gang: Jo, vers 8:12 er et av flere vers som har som påbud at muslimer skal halshugge vantro. (disbelievers i engelsk språkdrakt)

Og dernest Fawzi: Hvordan kan du mene at vers som 8:12 er noe du ikke kan tillegge vekt når du selv skrev i #32 i den andre tråden dette her: "Mirza Ghulam Ahmad var den første, etter en land stund som kom og sa at ingen vers i Koranen er opphevet. Vi tror på alle versene i Koranen. Vi plukker ikke vekk et eneste vers." 

Så er ikke det du gjør nå i denne tråden en ignorering av vers 8:12. Eller med andre ord; En bortplukking? 

Kommentar #32

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

@Fawsi (#21)

Publisert over 6 år siden

Jeg regnet med at du kjente skriften og stedet jeg refererte til. Verset som viser eksplisitt til "Israels folk" er  5:32, se her:

http://quran.com/5/32: 

Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one - it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.

Det "polemiske misbruket" av vers 32 er for det første at addressaten (Israels folk) underslås. Men mer alvorlig er underslaget av de andre forbeholdene som nevnes:

Unless for a soul (i.e. drap)

or corruption of the land (Det er dette som etter min mening gir tolkingsrom for en rekke forhold som f.eks angår ytringsfrihet, og f.eks blasfemi)

Her ser en altså at en med gudegitt "velsignelse" faktisk kan drepe for mord og for "corruption in the land". Med mindre muslimer etter hvert klarer å svekke skriftens autoritet slik at dette kan tolkes i en mer human retning. er ikke denne lett svulstige filantropien så mye verd

Når det gjelder ditt spørsmål om jeg mener muslimer "misbruker" skriftstedet (det har sikkert en opprinnelse i Torah) er mitt svar både ja og nei. 

Islam er et amalgamat av judaisme, kritendom sabeerisme, zoroatsterisme og  arabisk "paganisme". Bortsett fra at Mohammeds sørget for å skaffe seg en meget sentral posisjon selv, er ikke islams tilblivelse vesensforkjellig fra noen av de nevnte religionene. De er alle i større eller mindre grad tankebygninger av konstruert ved hjelp av ideer som dels har vært til stede i området/kulturene på de aktuelle tidsrommene, og dels har blitt tilført i møte med andre kulturer i "grenseflatene" for kulturene.

 

Kommentar #33

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
"I will cast" signaliserer hva som kommer til å skje..

Når du fjerner forrige del av verset, virker det som det er snakk om framtiden. Men verset er ganske klar:

"When thy Lord revealed to the angels, saying, ‘I am with you; so give firmness to those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Smite, then, the upper parts of their necks, and smite off all finger-tips.’ "

verset snakker om en hendelse i fortiden, rett før det første slaget mot fienden, der muslimene var i svært svakt tilstand. Gud minner muslimene på hva han sa til englene, og etter det fortelles det hva han sa. Og man kan ikke endre setningen ved å bøye det i f. eks. preteritum. For da blir det ikke nøyaktig hva Gud sa. Det kunne heller ikke vært i preteritum, siden Han sa det før det skjedde. Dette burde ikke være så vanskelig å forstå. 

Kommentar #34

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
or corruption of the land (Det er dette som etter min mening gir tolkingsrom for en rekke forhold som f.eks angår ytringsfrihet, og f.eks blasfemi)

Her ser en altså at en med gudegitt "velsignelse" faktisk kan drepe for mord og for "corruption in the land". Med mindre muslimer etter hvert klarer å svekke skriftens autoritet slik at dette kan tolkes i en mer human retning. er ikke denne lett svulstige filantropien så mye verd

Som du innrømmer så kan verset bare gi tolkningsrom, det er ikke et klart påbud for å straffe blasfemi. Etter min mening er ikke noe tolkningsrom for å buke dette verset som et straff for blasfemi, siden Koranen på så mange andre steder er så klar på hva straffen for blasfemi er(altså det overlates til Gud), og hvordan muslimene skal reagere (se mitt innlegg)

Kommentar #35

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Mer rot fra Fawzi

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Når du fjerner forrige del av verset, virker det som det er snakk om framtiden. Men verset er ganske klar:

"When thy Lord revealed to the angels, saying, ‘I am with you; so give firmness to those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Smite, then, the upper parts of their necks, and smite off all finger-tips.’ "

Fawzi, nå roter du!

"I am with you" er presens.

"so give firmness.." - peker i fremover i tid

"I will cast terror" - peker fremover i tid

"Smite, then, the upper parts of their necks..." - Befaling, rettet fremover i tid! 

Så vers 8:12 er soleklar i sin mening. Den har en befaling/påbud til muslimer om å halshugge vantro mennesker!

Og IS tar dette verset bokstavelig, dokumentert ved nylige hendelser. IS ser på seg selv som de mest rettroende muslimer som finnes. Det er de som trenger Fawzi's belæringer, ikke oss sekulære nordmenn! 

Kommentar #36

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Flere bevis finnes i koranen, gitt

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Hvilke bevis har man i islam for at blasfemi skal straffes?

Straff for blafemi i koranen.

Vi kan se på vers 6:93:

"Shakir 93: And who is more unjust than he who forges a lie against Allah, or says: It has been revealed to me; while nothing has been revealed to him, and he who says: I can reveal the like of what Allah has revealed? and if you had seen when the unjust shall be in the agonies of death and the angels shall spread forth their hands: Give up your souls; today shall you be recompensed with an ignominious chastisement because you spoke against Allah other than the truth and (because) you showed pride against His communications."

Vi kan også se på vers 33:57:

"Yusuf Ali 57:  Those who annoy Allah and His Messenger - Allah has cursed them in this World and in the Hereafter, and has prepared for them a humiliating Punishment." 

Kommentar #37

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Takk til Imam Yasir Fawzi

Publisert over 6 år siden

Jeg er veldig glad for at vi endelig har fått en Imam til å forklare et muslimsk syn for oss, og jeg er veldig glad for eksistensen av den varianten av Islam som Fawzi representerer. Det er jo nettopp en slik tolkningsvariant av Koranen vi som står utenfor Islam gjerne skulle sett mer utbredt. Da er det underlig å se den mottakelsen Fawzi får. Her virker det jo rent som man argumenterer mot Fawzi og for en mest mulig voldelig tolking av Koranen. Man ser krenkings-tilhengere som prøver å dreie tolkingen slik at drap blir det eneste riktige for enhver muslim. Jeg har jo opplevd akkurat det samme i forsvar av Bibelen. Folk utenfra som henter fram løsrevne sitater og tolker dem opportunistisk uten hensyn til kontekst og andre hermeneuttiske hensyn. Da som nå undrer jeg meg over hva motivene til debattantene er. Hva er hensikten med disse utallige personlige angrepene på Fawzi fordi han forfekter en Koran-tolking som gjør det mulig å bygge en mer fredelig verden?

Vi mannen respekt, han fortjener det.

Kommentar #38

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo, han gjør sin religiøse plikt, men

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Vi mannen respekt, han fortjener det.

står utenfor islam.

Fra wiki:  I dag er det ca. 1500 registrerte ahmadiyya-muslimer i Norge, hovedsakelig bosatt i det sentrale østlandsområdet. Islamsk Råd Norge mener Ahmadiyya ikke oppfyller minstekrav til islam og godtar ikke menigheten som medlemme. 

Så - sånn sett er det "a waste  of time" ...

Kommentar #39

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg synes det er så godt fokus i innlegget og et viktig poeng å peke på at få eller ingen `terrorister` klarer/kan vise til konkrete Koranvers når de forsvarer drap for håning av profeten og blasfemi.

Takk for interessant innlegg!

Men:

Når det gjelder det siterte fra Koranen " I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger" - så fremstår det uklart for meg hvorfor ordet `disbelievers` i det hele tatt er brukt. Slik det forklares av innleggsforfatteren her så handler det kun om en forsvarskrig, ja? Det er også uklart for meg om jøder og andre ville drepe fredelige muslimer kun for deres tro. At det ikke var andre faktorer/årsaker for den påståtte angrepskrigen har jeg vanskelig for å forstå. Koranen utgjør basisen for troen og en kan derfor heller ikke forvente at historien har blitt fortalt uten noe som helst feil eller mangler.  

Slik jeg oppfatter det så er det blitt lagt til rette for, i Koranen, å blande inn de som ikke tror med dreping med noe som egentlig kun handler om rent forsvar, slik det sies. Så kan en si det er å ville misforstå (med vilje), men dette sitatet representerer faktsisk et godt argument for revisjon for å få fjernet ordet `vantro` og erstatte det med et annet, mer presist uttrykk. Hvis det i virkeligheten var et forsvar i en bestemt setting.

"Vi tar avstand fra tolkninger i Koranen som omtaler vantroende som dem som skal bekjempes pågrunn av deres tro eller vantro." (Fawzi)

Eller kan du være litt mer presis og si at det er feil tolkning? Alle sier `ta avstand fra`. Men du argumenterer med forsvarskrig, derfor må tolkningen være 100% feil, ja?

Koranen kommuniserer uklart - som vist. Få normale religionskritikere går i mot hvilken som helst enkeltperson bare fordi han er muslim. Nei, det dreier seg om responser til islamisters referanser til Islam og til konkrete Koran /hadith vers lest.  

Jeg synes Inge K`s påpekning av problemet med nevnte sitat er relevant til blasfemi. Det viser at den upresise ordbruken brukt i Koranen legger til rette for misbruk og en burde lukke igjen dette rommet gjennom revisjon.

Når det gjelder f.eks. blasfemi så er det naturlig at menneskers sårede følelser fører til ønske om gjengjeldelse (hevn). Godt at det kommer fram sitater om BARE fredelige løsninger for blasfemi. Mitt inntrykk er at Fawzi har rett i akkurat dette med blasfemi og Koranen. Men som vist har det da blitt brukt feil ord i sitatet fra Koranen og derfor er Inge K`s påpekninger helt på sin plass. Spørsmålet som kommer opp hos meg i den forbindelse er hva det er blitt lagt mest vekt på i Koranen: ikke håne profeten eller ikke å gjengjelde med vold. For alle muslimer og islamske samfunn er det tabu å håne profeten eller å latterliggjøre ham for ting han sa eller gjorde i forbindelse med islamsk tro. Hvis mange nok gjør det likevel så kan det true selve religionen. En ting er et samfunn hvor noen avvikere håner profeten, en annen ting er å føle seg omringet av folk som håner profeten (i vestlige land).  

 

Kommentar #40

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Waste of time"?

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Så - sånn sett er det "a waste of time" ..

Det synes jeg var en svært så arrogant holdning...  

Kommentar #41

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Støtte

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Jeg er veldig glad for at vi endelig har fått en Imam til å forklare et muslimsk syn for oss, og jeg er veldig glad for eksistensen av den varianten av Islam som Fawzi representerer. Det er jo nettopp en slik tolkningsvariant av Koranen vi som står utenfor Islam gjerne skulle sett mer utbredt. Da er det underlig å se den mottakelsen Fawzi får. Her virker det jo rent som man argumenterer mot Fawzi og for en mest mulig voldelig tolking av Koranen. Man ser krenkings-tilhengere som prøver å dreie tolkingen slik at drap blir det eneste riktige for enhver muslim. Jeg har jo opplevd akkurat det samme i forsvar av Bibelen. Folk utenfra som henter fram løsrevne sitater og tolker dem opportunistisk uten hensyn til kontekst og andre hermeneuttiske hensyn. Da som nå undrer jeg meg over hva motivene til debattantene er. Hva er hensikten med disse utallige personlige angrepene på Fawzi fordi han forfekter en Koran-tolking som gjør det mulig å bygge en mer fredelig verden?

Vi mannen respekt, han fortjener det.

Jeg støtter Fawzi's syn og vil gjerne at alle muslimer skal være som han. Til tross for at min støtte er stor så vil jeg samtidig være realistisk. Jeg kjenner ingen som satser på at mormonerne eller Jevhoas vitner skal bli sterke nok til å redefinere hva kristendommen egentlig er. Enhver kristen gruppe over hele verden blant både katolikker, protestanter og ortodokse vil ikke beskrive dem som kristne. Årsaken til dette er at de lærer noe som er et avvik fra Bibelen og Jesus.

Fawzi har mer respekt blant kristne enn blant muslimer. Han får min fulle støtte og respekt. Min oppmuntring er han fortsetter det gode arbeidet. Derimot skulle jeg heller ønske at også mainstream muslimer støtter hans arbeid. At denne greinen av Islam har lite støtte av de fleste muslimske grupper forteller meg at det er et avvik fra hva Muhammed lærte og hvordan han levde. Jeg ser helt ærlig ikke hvordan denne bevegelsen kan få gjennomslagskraft i mainstream Islam.

Jeg er helt enig at vi ikke skal hente frem løsrevne sitater fra Koranen. Alt jeg har sitert er fra eksperter i Islam. Alle leksjonene jeg har hatt i Islam er fra folk med doktorgrad i Islam. Flere av dem med muslimsk bakgrunn. Det har ikke gitt meg grunn for optimisme at denne bevegelsen kan slå gjennom. Forhåpentligvis tar jeg helt feil.

Kommentar #42

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

I hensikt islam

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det synes jeg var en svært så arrogant holdning...

er det fullstendig waste of time - for å få innsikt i tenkningen til en  minigruppe her til lands som står utenfor islam er det gjerne ok for noen - det blir noe lik å diskutere kristendom med en bahai, men jeg har all respekt for deres trossyn og jeg ser fra nettsiden deres at de sliter som kristne gjør på hjemlige trakter i Pakistan.

http://www.ahmadiyya.no/

For meg kunne gjerne Norge ha blitt et fristed for disse likesom for koptiske kristne, men da gjerne med svært sterk reduksjon av øvrig muslinsk innvandring.  Da ville Mangfoldssamfunnet hatt bedre forutsetninger.

Kommentar #43

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Enig i det, men

Publisert over 6 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Vi mannen respekt, han fortjener det.

Det viktigste er hvordan vi skal kunne leve godt og sikkert sammen. Liberale tolkninger av Bibelen og Koranen er fint. Men her er det meget lett for oss å se at andre og destruktive tolkninger ligger rett foran nesen. Og vi ser at slike tolkninger dominerer i den muslimske verden.

Så derfor må vi konkretisere det som betyr noe og se på muligheten for sameksistens. La oss ta en ting om gangen og begynne med det vesentligste, nemlig den aktuelle troens betydning for kvinnesynet. Det holder ikke å si at kvinnene har frihet, for ellers ville de ha forlatt troen og miljøet. Hva vil konsekvensene være for dem i så fall?

Kan muslimene hos oss stå fram og erklære følgende: Dersom en av våre unge kvinner kommer hjem med en selvvalgt solid kjæreste som er kristen eller uten en gudstro, så tar vi godt imot dem og gir dem vår kjærlighet og støtte? Med andre ord, hva er forventet reaksjon på en slik situasjon?

Vi har over lang tid med humanistisk og kunnskapsmessig utvikling kommet fram til menneskevennlige og humane prinsipper som vi ikke går på akkord med. Vi kan ikke godta et primitivt kultursamfunn plantet i vårt humaniserte menneskerettsbaserte samfunn, som i verste fall betyr livsfare for kjærlighetsforhold over trosgrenser. Her må vi begynne, her må det ryddes opp. Glem derfor denne Korantolkingen, kom til saken - den gjelder det levde liv.

Kommentar #44

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Sitat

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet at slike holdninger finnes blant muslimer. Vi ahmadiyya.muslimer blir selv ansett som frafalne, og alt vi gjør av muslimske handlinger blir sett på som blasfemi. I Pakistan f. eks. må man være gal i hodet, hvis man sier noe stygt om Muhammad. Derfor tror jeg personlig, at ingen minoriter sier noen stygt om han. Likevel er det både muslimer og andre som regelmessig blir anklagt for blasfemi. Og bare en anklage kan være nok til å få drept noen man ikke liker. Du bare bekrefter min påstand ved å ikke referere til et eneste koranvers. Du refererte bare til andre folks menninger og hadith, som må forkastes hvis de strider med koranens klare lære.

Jeg er enig med deg at Koranen ikke gir noe klart og tydelig svar at blasfemi skal straffes. Derimot blir dette praktisert nesten overalt. At noe blir praktisert betyr selvsagt ikke at Koranen rettferdiggjør det. Mange kristne praktiserer også ting som du ikke finner i læren til Jesus. 

Sharia er en samlet forståelse av Koranen, Hadith, Ijma og Qiyas. Det er ikke ubetydelig hva Hadith har å si. Hvordan Muhammed praktiserte Islam er modellen som alle muslimer prøver å følge. Hvordan Muhammed levde og spredde Islam er av stor betydning. Dette bidrar til å forstå hvordan han forstod Islam. Mitt tidligere eksempel er derfor gyldig fordi nesten alt innenfor Islam blir tolket i lys av Muhammed.

Jeg vil også legge til at jeg med glede støtter ditt prosjekt. Vi trenger flere muslimer som deg. Din utfordring blir derimot å overbevise mainstream Islam. Om du kan argumentere konsekvent utifra Koranen og livet til Muhammed så kan du muligens bygge opp en god sak for å fremme denne typen Islam. Alle muslimer som vil praktisere sin tro og fremme vestlige verdier bør bli oppmuntret til det. Hverken rase eller religion bør hindre oss å oppnå felles mål.

Kommentar #45

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Grei forsøk, men jeg kan ikke se at muslimene er foreskrevet å straffe noen her. Det står bare at

"Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun for kort tid.


Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned.


Dette var Guds vanlige fremgangsmåte overfor de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Guds praksis!"

Nøyaktig hvem mener du det er som blir beordret pågrepet og hugget ned i dette verset, og hvordan vil du etisk forsvare det, enten det er for blasfemi eller "urostifteri" eller hykling eller for å ha sykdom i sitt hjerte?

Kommentar #46

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Hvorfor denne tausheten?

Publisert over 6 år siden

Det hadde vært interessant om noen kunne ha vist til muslimer som har protestert på overgrepene som begås hver dag av det muslimske regimet i Saudi Arabia. Skal man tas seriøst når man påstår at dødsstraff for frafall ikke er i henhold til islam, så burde man vel protestere mot de 13 landene som faktisk har dette i sine lover??

Ett av dem, selveste vokteren av islams største helligdommer, er Saudi Arabia. Når har en islamsk geistlig eller vanlige muslimer hevet sin røst i protest mot dette barbariske regimet? Hvorfor denne øredøvende tausheten?

Det gir INGEN troverdighet at all verdens muslimer holder kjeft når vokteren av islam bryter med alle de flosklene om rettferdighet og barmhjertighet som man til stadighet hører fremtredende muslimer roper ut. 

Hvor er imamene som protesterer på prosessen mot Raif Badawi som vi kan lese om i Dagbladet i dag? Hvor er protestene fra Usman Rana, fra Basim Ghozlan, fra Mellomkirkelig råd, fra biskopene, fra norske politikere - og ikke minst fra de såkalte "fredelige" muslimene??

Tausheten avslører et hykleri uten sidestykke.

Kommentar #47

Fredrik Weisethaunet

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dere må stå sammen hvis dere ønsker å fremstå som ærlige. Dere må ta et oppgjør dere i mellom.

Å ta avstand fra Profetens Ummah er første steg å ta.

Som om kristne verden over står sammen?

Det finnes en rekke kristne retninger som forfekter alt mulig rart, man stiller da ikke den gjevne kristne til ansvar for det Westborough Baptist church måtte finne på å gjøre eller si eller?

Kommentar #48

Fredrik Weisethaunet

5 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Å trekke koransitater ut av sammenheng er minst like meningsløst som å trekke bibelsitater ut av sammenheng, om man virkelig skal begynne å krangle om hvilken religiøst tekst som er verst, så stiller ikke bibelen spesielt sterkt, den heller.

Mosebøkene er ikke akkurat kosestoff, men det blir irrelevant om man ikke forholder seg til konteksten og tolkningstradisjonen.

Frafalne fra islam blir ofte forfulgt eller drept, og det samme gjelder også de som ytrer seg blasfemisk. Derimot har den muslimske delen av verden i langt større grad enn Europa historisk vært relativt tollerante overfor andre religioner. Stort sett har både jøder og kristne levd i fred i Midt-østen så lenge de har betalt Taqfir, jødehatet i den muslimske delen av verden er relativt nytt.

(Det er dog noen unntak også i historien, enkelte muslimske regimer var ikke like hyggelige med anderledestroende, spesielt ikke om man tar utgangspunkt i historien til Saudi-Arabia og Salafi/wahabiskolen)

Kommentar #49

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Mer utdypning, takk

Publisert over 6 år siden
Fredrik Weisethaunet. Gå til den siterte teksten.
Å trekke koransitater ut av sammenheng er minst like meningsløst som å trekke bibelsitater ut av sammenheng

Fredrik Weisethaunet, hvordan vil du gi mer kjøtt på beinet til din påstand: "Å trekke koransitater ut av sammenheng er minst like meningsløst som å trekke bibelsitater ut av sammenheng"?

Kommentar #50

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Fredrik Weisethaunet. Gå til den siterte teksten.
Som om kristne verden over står sammen?


Det skulle vel ikke være grunn for det heller da kristendommen ikke taler om å drepe de vantroende.

Det gjør islam.

En avskyelig og rasistisk handling som muslimer må ta avstand fra.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere