Imam Yasir Fawzi

7

Hvor er ekte og sann islam?

I Agderposten 18.01 og i VG 01.02 har Einar Gelius knyttet noe av galskapen som skjer rundt om i verden, med religionen islam. Det er veldig viktige spørsmål, de Gelius stiller, «… hva er da ekte islam, og hvor finner vi den i dagens verden?»

Publisert: 20. feb 2015

I Agderposten 18.01 har Einar Gelius skrevet en nokså lang kronikk hvor han knytter noe av galskapen som skjer rundt om i verden, med religionen islam.

Det er ingen tvil om at det er problemer med den muslimske verden i dag. Og det er veldig viktige spørsmål, de Gelius stiller, «… hva er da ekte islam, og hvor finner vi den i dagens verden?» Dette skal jeg forsøke å svare på til slutt. Først vil jeg ta opp andre viktige spørsmål han stiller, nemlig: Hvordan kan jeg som islamsk leder, si at de ekstreme islamistene misbruker religionen? Hvordan kan jeg som troende muslim si, at islam står for fred og forsoning i vår verden, når vi er vitne til noe helt annet i media idag. Profeten Muhammad(Måtte Allahs fred og velsignelse være med ham) sa engang:

«…det vil komme en tid på folket at det ikke vil bli noe igjen av islam, unntagen dens navn. Og det vil ikke være noe igjen av Koranen, unntagen dens skrift. Deres moskeer vil være fylte, men tomme for rettledning. Deres lærde vil være de verste av de under himmelen. Fra dem vil ondskapen utløse seg, og hos dem vil det returnere”.(Kilde)

Med andre ord har det syke som skjer i den muslimske verden i dag, ingenting med islam å gjøre.

Gelius spør om den ekte og sanne islam er å finne Saudi Arabia. Veldig fint at han henter frem blasfemisaken og Badawi. For Koranen inneholder mange vers om blasfemi. Utrolig nok pålegger ikke ett eneste vers muslimene å straffe noen for det. Tvert imot oppfordres det til å vise profetenes eksempel, ved å vise tålmodighet(20:131).

Den sanne islam heller ikke der man skyter jenter som vil gå på skole. Hvor i Koranen har jenter blitt nektet undervisning? Utallige steder i Koranen oppfordres det til å forske på naturen. 1/8 av Koranen handler om vitenskap. Og det ingenting i Koranen som tyder på at kvinner ikke skal få studere.  Profetens kone, Aisha, kunne så mye om islam at Muhammad sa, at muslimene kunne lære halve troen fra henne.

Ekte islam er heller ikke der minoriteter blir forfulgt. Det er ingen vers i Koranen som sier at det må opprettes en shariastat. Det eneste prinsippet som legges frem er at når man skal styre mellom mennesker så skal man styre med rettferdighet(4:59).

Sann islam er heller ikke å finne i alle muslimske land hvor frafall fra islam straffes med døden. Dette har heller ingen basis i Koranen. Det ironiske er at det er nettopp slik avstraffelse som fordømmes(88:22-23), og religionsfrihet som fremmes(2:257). Allikevel handles det stikk i strid med Koranen i såkalte islamske eller muslimske land.

Så nevner Gelius at «I islam er det satt opp ulike regler for mann og kvinne med hensyn til autoritet, ekteskap, skilsmisse, arv og vitnetroverdighet.» Hvorfor ikke sammenligne koranens lære om disse temaene med andre religioners autoritære skrifter?

Nettopp det at det ikke er religionsfrihet i muslimske land, skaper flere problemer med etterfølgere av islam. For har man religionsfrihet, trenger man ikke å skylde på islam hvis man er misfornøyd. Man trenger bare å skylde på seg selv hvis man fortsatt er en del av en slik religion. Men her i Norge er det jo religionsfrihet. Hvorfor melder ikke alle kvinner seg ut av islam, hvis det faktisk er et kvinneundertrykkende religion?

Tilslutt skriver Gelius «I tillegg vet vi at det er troende muslimer som praktiserer tvangsekteskap og omskjæring». Det impliserer at det igjen er islam som er problemet. Hver gang en muslim gjør noe galt så er det islam som er årsaken. Man la oss nå se hva som er fakta. Koranen sier «…gift dere med de dere liker…» (4:3/4).

Hvis omskjæring av gutter er et problem, bør den tidligere presten vite at Jesus var omskåret.

Omskjæring av jenter har like lite med islam å gjøre som det har med kristendommen å gjøre, på tross av at det er kristne land i Afrika som har det som tradisjon.

Men så tilbake til det viktige spørsmålet; hva er da ekte islam og hvor finner vi den i dagens verden?

På slutten av 1800-tallet, da folk ventet Messias komme, dukket det opp en mann fra en liten bygd i India. Han hevdet å være Den Utlovede Messias. Han het Mirza Ghulam Ahmad. Og han tok for alvor «et teologisk oppgjør» med datidens forståelse av islam. Selv om de ortodokse Mullaene fornektet ham og erklærte ham kjetter, vokste hans tilhengerskare.

Selv de muslimene som ikke er etterfølgere av Mirza Ghulam Ahmads menighet, Ahmadiyya Muslim Jama’at, har de fortsatt ikke unngått å bli preget av hans tanker. Den største æren tilkommer Mirza Ghulam Ahmad, for at det i det hele tatt finnes «moderate» muslimer i verden i dag. Ahmad kom ikke med noen ny lære. Han viste enkelt og greit til Koranen, da han argumenterte for at det f. eks. ikke er noe straff for blasfemi og frafall – to av de største problemene i den muslimske verden i dag.

Angående jihad viste Ahmad til historiske kilder, der Muhammad kun forsvarte seg fordi folk prøvde å utrydde en hel religiøs folkegruppe. Siden slik ikke forekommer i dag, har ingen muslim rett til å erklære hellig krig mot noen, mente han.

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet. 

Kommentar #51

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Se min kommentar #34. Det bibelversene jeg nevner er kun for å illustrere mitt poeng. Jeg tror som de fleste fredelige kristne at Jesus ikke mente det slik f. eks LRA eller sentralafrika eller KKK tolker kristendom. Jeg prøver å svare i rekkefølge men svarte deg nå siden jeg allerede hadde svart på det

Jesus mente det akkrurat slik som Han sa det.. Spørsmålet er om en forstår det Han sier.

Kommentar #52

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Bjelken

Publisert over 6 år siden

@ Fawzi: "...hver gang et menneske med muslimsk bakgrunn gjør noe kriminelt, blir han omtalt som terrorist (som nå er synonymt med muslim), ikke kriminell. Jo det er viktig å vite om slike handlinger har basis i Koranen. Derfor er det viktig å lese det."

-----

Andre får ta seg av teologien. For egen del har jeg mer enn nok med å forholde meg til den kristne, og har derfor ingen ambisjon om å kunne noe om eller langt mindre delta i en diskusjon om islamsk teologi. Men jeg diskuterer gjerne bruk og misbruk av religion i debattene, slik som her: "Nyttige idotoer"

I så måte er det lettere å forholde seg til nåtidige fakta. Og de er objektivt sett ikke særlig lystelige for den muslimske teologien og kulturen. Misunner ikke religiøse ledere som Fawzi eller vanlige muslimer. De har mye å tass med, ikke minst med sine egne trosfeller.

Det er en umulig oppgave å forsvare Islam eller å fremme budskapet om fredens og barmhjertighetens religion i en verden der Cyber-universet har opphevet ensrettingens tusenårige dominans. Det er hverken kolonialisme, politisk og økonomisk makt eller bomber og granater som er den største trusselen mot Islam eller mot de muslimske landene og kulturen.

Selv sitter jeg her med verdenshistoriens farligste og mest dødbringende våpen  –  mot ødeleggende ideologier. Tastaturet. Mitt heter Packard Bell og lades et par ganger i døgnet. Det er det hele. Med dette kan jeg, sammen med milliarder av andre individer, enten avsløre løgner eller spre løgner. Her er det fritt valg. Men ettersom sannheten alltid vinner, er løpet kjørt for ideologier som er basert på løgn og ensretting.

En viktig måte å skyte ned løgner eller illusjoner på er å publisere fakta. Her er noen:

Samlet sett er landene og regionene med muslimsk majoritet dysfunksjonelle. Noen av dem er hårreisende dysfunksjonelle og helt ute av stand til å yte et minimum av rettferdighet for sine innbyggere. Tvert imot. Noen hundre millioner mennesker er underkuet og uten noen som helst rettigheter. Jo da, slikt finnes også i andre deler av verden, men her utmerker den muslimske verden seg. Det er faktisk på denne måten at den muslimske verden utmerker seg mest. Det er dette som er det mest framtredende. Som kjent eksisterer det ingen markant tilstrømming av vantro til muslimske land, mens det typisk er en formidabel immigrasjon av muslimer fra muslimske land til de vantro sine land.

Muslimske land dominerer på listene over flest henrettelser i verden, minst religionsfrihet, minst ytringsfrihet og ikke minst når det gjelder krig, drap og ufred. Og videre ligger de også "godt" an på oversikten over mest korrupsjon og andre lite flatterende forhold. Som nevnt, her snakker vi om fullstendig dysfunksjonelle samfunn.

På fruktene skal treet kjennes. Dette er fra min side det første av to teologiske referanser i denne debatten. Det får holde. De brukes fordi de er rimelig betimelige.

Ser at Fawzi skriver at Koranen gjør et tydelig skille på religion og poltikk. Men det hjelper ikke så mye, når nettopp de muslimske landene også er de meste religiøst ensrettede. I få om noen land i verden er poltikk og religion så sammenvevd som i den muslimske verden.

Fawzi vil trolig her argumentere med at Islam og de muslimsk troende ikke kan ta ansvaret for hvordan den verdslige staten oppfører seg. Her er to viktige forhold:

Det ene er at det til enhver tid sittende lederskapet eller diktatoren som regel bekjenner seg som aktivt troende muslimer og bygger, sier de, lover og maktutøvelse på islamsk skikk og Koranens anvisninger. Noen land holder seg med Sharialover og i enkelt land er det et rent teokrati.

Det andre er at kultur er en sterk kraft i de fleste henseender. Hvordan påvirker den muslimske kulturen forhold som straffemetoder, religionsfrihet, ytringsfrihet, korrupsjon og annet? Her kan svaret, slik vi andre opplever det, være at den påvirker i stor grad. Dette er den muslimske kulturen.

Her vil kanskje Fawzi hevde at den muslimske kulturen, slik den kommer til syne og slik vi oppfatter den, ikke er i henhold til Islam. Greit nok. Men det er den muslimske kulturen vi må forholde oss til, hvordan muslimer lærer og lever i forhold hverandre og i forhold til oss andre, og hvordan de skikker sitt hus – med andre ord fruktene – som er det eneste vi andre kan forholde oss til.

Så dersom det skulle være slik at selveste kulturen ikke er i henhold til Islam, har Fawzi og hans lærde kollegaer en formidabel oppgave foran seg. Imellomtiden har vi andre ikke noe annet alternativ enn å forholde oss til det enn vi faktisk ser og erfarer.

Fawzi skriver at "...hver gang et menneske med muslimsk bakgrunn gjør noe kriminelt, blir han omtalt som terrorist (som nå er synonymt med muslim), ikke kriminell."

Det er mulig at denne litt flaue påstanden fungerer i moskeen og blant trosfeller, men her ute faller den sammen som en minaret bygget på sandgrunn. Det hadde vært interessant om Fawzi kunne dokumentere at rene kriminelle handlinger blir benevnt som terrorhandlinger. Og har det skjedd en slik misforståelse en gang eller noe slikt, er det ikke slike statistiske avvik jeg er ute etter.

Ja, det er riktig at når muslimer begår uhyrligheter, så avklarer man tidlig om det var en terroraksjon eller "bare" en kriminell handling. For det er dessverre slik, som Fawzi skriver, at terrorisme ofte forbindes med muslimer. Men her må de fredelige muslimene gå i rette med sine voldelige sønner og brødre og ikke antyde at det er vi som generaliserer eller har en lemfeldig omgang med begrepne. Når de mest bestialske og også spektakulære (synlige) volds- og ødeleggelsehandlingene i den vestlige verden nesten alltid ledsages av et "Allahu akbar!" kan vi ikke se bort i fra dette.

Nei, det skjer aldri at, når en muslim  –  slik som andre kriminelle, begår et bankran eller raner eldre, at vi kaller det for en terrorhandling. Men det kan hende at vi lurer på om det kan være det, inntil vi kan slå fast at det ikke er det. For oss i vår del av verden er det viktig å holde orden på slikt, en sannhetssøken som trolig ikke er like framtredende i Fawzis opprinnelsesland? Også dette har med kultur å gjøre.

Fawzi og hans kollegaer og følgere har en umulig oppgave foran seg dersom de ikke er villige til å starte den tunge jobben med å prøve å få ut den formidable bjelken i sitt eget øye, men i stedet panisk og også ofte hjelpeløst velger å streve med splinten i andre sitt.

Det er noe med dårlig frukt. Den smaker vondt og den lukter heller ikke godt. Slik er den lett gjenkjennelig.

Er alle muslimer like? Mangler alle et minstemål av selvinnsikt, og dyrker alle en håpløs kultur og en forkvaklet verdensanskuelse? Ingen lunde. Jeg kjenner selv flotte mennesker med gode og anstendige verdier som har opprinnelse i den muslimske kulturen.Men et betydelig flertall synes dessverre å ha…

Det er her utfordringene ligger, Fawzi.

Kommentar #53

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Apropos

Publisert over 6 år siden

Yasir Fawzi får sin innsikt og oppgave vanskeliggjort av en iherdig og aldri hvilende forkludring fra vestlig presse, politikere og enkelte viktige samfunnsdebattanter. De insisterer på at det ikke er noen probelmer eller feil med den islamske kulturen. Er det noen som har feil, ja, så er det oss selv. Det er vi som ikke forstår. Og skulle vi ha noen verdier som vi synes er viktige for oss, ja, så skal vi ikke åpent bekjenne det og for all del ikke kjempe for dem.

Slikt kan gjøre noen og enhver blant de moderate muslimene forvirret og usikker. Når de ikke får støtte fra de i vest, ja, så ender de som et lett bytte for den tradisjonelle ensrettingen i den muslimske kulturen. Apropos nyttige idioter. Langt på veg kan derfor de nevnte politikerne, mediene og samfunnsdebattene tildeles hedersbetegnelsen nyttige kronidioter.

De går gjerne så langt som de mener at det trengs. Slik blir det laget statistikker som f.eks. viser at muslimer relativt sett i liten grad figurerer på statistikk over antisemittisme, kriminalitet og terror. Da er det godt at ytringsfriheten står så sterkt som den gjør her hos oss. De som kan noe om slikt, kan gå bak tallene, analysere metoder og avdekke svakheter og bevisste feil. Og de kan publisere sine funn.

Kjetil Rolness har skrevet kronikken: "Sverdet og blomsten" (les gjerne hele kronikken)

Han tar for seg flere påstander som den nevnte gruppen av iherdig velmenende stadig slår om seg med.

--------

BARE 0,7 PROSENT(eller under 2 prosent) av terrorangrep i Europa er utført av muslimer. Slike tall får du om du velger en periode som ikke omfatter bombene i Madrid (2004) og London (2005). Og bruker Europol-statistikk med en terrordefinisjon som omfatter vindusknusing. Teller vi terrordødsofre i Europa og Nord-Amerika mellom 2000 og 2010, ble hele 97 prosent drept av islamister. Ser vi på Vest-Europa og perioden 2001-2015 (inkludert Breiviks massive «bidrag») er andelen på 58 prosent. Militant islam er den klart største terrortrusselen i Europa. Og enda mer på verdensbasis. 80 prosent av all terror finner sted i fem land med muslimsk majoritet, stort sett utøvd av islamister.  

TERRORISME skyldes utenforskap, fattigdom, mangel på jobb og utdanning. Nei, de fleste terrorister kommer fra ve lstående familier og er høyt utdannet, ofte ingeniører. Alle 19 flykaprerne i 9/11 hadde studert ved vestlige universiteter. «Ensomme ulver» som ser lyset på sosiale medier, «taperne» som drepte i Paris og Køben, og PSTs rapport om norske Syria-krigerne, endrer ikke hovedbildet av terror som middelklassesyssel. «Å spørre 'Hvem blir terrorist?' er nesten som å spørre: 'Hvem eier en Volvo?'», ifølge en av verdens fremste terroreksperter, Peter Bergen. Han ber oss innse at den virkelige driveren er religiøs ideologi.

---------

Som nevnt, Yasir Fawzi, og spesielt den lille, men heldigvis voksende gruppen av moderate muslimer har en vanskelig oppgave som vanskeliggjøres ytterligere, for ikke å skrive umuliggjøres av alle de nyttige idiotene her midt i blant oss.

Kommentar #54

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Jeg sier ja takk til alle muslimer som tolker koranen til å bli en human bok. Så stå på. Håper du/dere "omvender" ekstreme muslimer som eventuelt kunne bli selvmordsbombere om det fins noen av de i Norge. Håper mange muslimer ser at man kan lese koranen på en fredellig måte. Gamle testamentet i bibelen er også  mange steder brutalt, men allikevel tror kristne på en fredelig  Gud slik Jesus forkynte oss at vi skulle være. Så hvorfor ikke tolke koranen på  samme måte.  Flere som gjør det, mer fred vil vi få  i verden. Og det hadde også vært fint med religionsfrihet og kvinnefrigjøring også. Og ikke så grusomme straffer som det fins i Sharia domstolen. Håper muslimer ser slik du gjør en åpning for å tolke koranen som en fredelig bok.

Ønsker deg lykke til her inne på Verdi debatt.

Kommentar #55

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Har det noe med islam å gjøre

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Det synes, for meg, underlig å hevde at grusomhetene vi er vitne til ikke har noe med islam å gjøre, når utøverne vitterlig henter sin inspirasjon fra "den hellige" Koran og hadith samlingene. Det kan godt være du har rett i at de ikke var ment å brukes slik, men, om det ikke har noe med islam å gjøre, hvordan forklarer du da at denne type grusomheter nærmest eksklusivt representeres av muslimer? Er det, nok en gang, USA og vesten som har skylden?

Med mindre man tror at Koranen både har bud som skaper fred og ufred, er det enten terroristene eller de fredelige muslimene som har rett. Vår ståsted angående Hadith er, at samsvarer det ikke med koranen, forkaster vi det. men hvis utøverne av grusomhetene hevder å hente sin inspirasjon fra Koranen, utfordrer jeg dem til å presentere sine vers. 

forklareringen på den type grusomheter som nærmest eksklusivt representeres av muslimer er jo denne hadithen jeg nevnte i innlegget.

«…det vil komme en tid på folket at det ikke vil bli noe igjen av islam, unntagen dens navn. Og det vil ikke være noe igjen av Koranen, unntagen dens skrift. Deres moskeer vil være fylte, men tomme for rettledning. Deres lærde vil være de verste av de under himmelen. Fra dem vil ondskapen utløse seg, og hos dem vil det returnere”.

skylder ikke på USA eller vesten jeg. Det er slik at det er en lang tradisjon i verden at Gud sender profeter til folk. Noen tror på dem, andre fornekter dem. de som tror gjør etterhvert stor framgang. men så kommer det en tid da nedgangen starter. folk glemmer læren, og det må en ny profet til for å rettlede menneskene. Bare les Dommerne i GT, så kan du se hvor mange ganger israelittene vendte tilbake til avgudsdyrking. så kom det igjen guds utsendte for å rettlede dem.

muslimene var ingen unntak. vi har hatt våre reformatorer etter hvert århundre som har forsøkt å lede muslimene tilbake til den opprinnelige læren. en annen hadith belyser dette:

"På slutten av hvert århundre vil Allah oppreise for denne ummah, en som vil fornye religionen for dem (Sunan Abi Dawood)

Åpningssuraen i Koranen lærer oss en viktig bønn, relevant for ditt spørsmål:

Led oss på den rette vei 6

veien til dem du har vist din nåde, ikke til dem som har pådratt seg din vrede, og ikke de villfarnes. 7

pga vår tro på Gud, er vi sikre på at Gud ikke lærer oss bønnene i Koranen hvis de ikke var nødvendige. m.a.o. det var dømt at noen blant muslimene ville ende opp som villfarne, eller pådraseg allahs vrede, og noen ville bli vist allahs nåde. 

Derfor finnes de blant muslimer de som er på rett vei og de som ikke er på rett vei. Men jeg må også presisere at rett tro betyr, ikke nødvendigvis at man er på den rette vei. Hvis en ahmadiyya-muslim driver med kriminelle handlinger, eller plager andre, er han ikke på rett vei, samme hvor mye han ber til Gud og lovpriser Muhammad.

Det kan heller ikke sies at en som ikke er ahmadiyya-muslim, eller ikke er muslim er dømt til helvete. En som ikke har hørt om islams budskap, eller bare fått negativt bilde av det, kan ikke klandres for at han ikke er muslim. Gud er allvitende. Han vet hva som skjuler i hjertene. Alle hyggelige mennesker som handler etter sin samvittighet er gode mennesker. Det er jo ikke nødvendigvis deres skyld at de ikke har fått vite det sanne budskapet om islam. Slik er det med muslimer også. Mange gode muslimer vil aldri få muligheten til å bli overbevist om Ahmadiyya-islams sannhet. De kan allikevel være på riktig vei, og det er nok, selv om man ikke kommer i mål. Allah har bare lært oss at vi skal be om å bli ledet på den rette vei. 

Profeter kommer bare når folk har forlatt den rette vei. Vi mener Mirza Ghulam Ahmad kom for å lede verden tilbake til den rette vei. 

Kommentar #56

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

koranen er falsk lære

Publisert over 6 år siden

koranen og dens lære er falsk lære. Det som bibelen beskriver seg som selve antikrist som skal regjere i 7 år - den er det muslimene venter på som skal komme å styre.

Bibelen er soleklar på falsk lære. enhver som hevder at Jesus ikke er Guds Sønn, de har antikristus ånd over seg. Legg merke til at bibelen sier , den som fornekter, altså ikke den som ikke tror, men den som fornekter at Jesus er Guds Sønn. korenen representerer mørke for kirstne. Den rake mottsettningen til hvem Gud er.

Kommentar #57

Thomas Kårvand

5 innlegg  227 kommentarer

Hvordan debattere...

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
koranen og dens lære er falsk lære. Det som bibelen beskriver seg som selve antikrist som skal regjere i 7 år - den er det muslimene venter på som skal komme å styre. Bibelen er soleklar på falsk lære. enhver som hevder at Jesus ikke er Guds Sønn, de har antikristus ånd over seg. Legg merke til at bibelen sier , den som fornekter, altså ikke den som ikke tror, men den som fornekter at Jesus er Guds Sønn. korenen representerer mørke for kirstne. Den rake mottsettningen til hvem Gud er.

Jeg vil oppfordre til å la vær å føre denne typen debatt. Man kan godt diskutere Koranes sannhet, men vær forberedt på å diskutere Kristendommen i så fall. 

Koranen sier angående misjonering (men det kan også brukes som et prinsipp for enhver debatt) følgende:

"Inviter til din Herres vei med visdom, god formaning og argumenter på et vis som er best" (16:126). 

Det er her altså snakk om 3 trinn i hvordan man skal diskutere.

Det første er visdom. En fortolkning av dette i denne sammenhengen er: alt som hjelper deg i din sak. Å kalle den andres ståsted for løgn er ikke noe som gjør din samtalepartner eller debattmotstander spesielt velvillig innstilt. Det er mye bedre å være vennlig innstilt. inviter på en kopp kaffe for eksempel. 

Andre trinn er god formaning. Ett eksempel på dette når det gjelder diskusjon mellom kristne og muslimer kan være som følgende: Dere (kristne) tror at Jesus var en fantastisk personlighet og det tror vi også. Vi har imidlertid noen uenigheter om noen ting rundt hans virke og posisjon. La oss finne ut hva som stemmer best overens med skriftene. Altså et fokus på likheter ihvertfall i utgangspunktet er nok mere akseptabelt for mange.

Tredje trinn er debatt. Her skal man argumentere. Det som er uheldig er at mange hopper rett på dette trinnet. Og ikke bare det, noen går rett på krenking og lignende. Dette vil i mange tilfeller styrke polariseringen og gjøre debatten vanskeligere. 

Kommentar #58

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thomas Kårvand. Gå til den siterte teksten.
Dere (kristne) tror at Jesus var en fantastisk personlighet og det tror vi også.

Dette er feil, de som er Kristne tror ikke Jesus var en fantastsik personlighet, Kristne tror Han er Gud.

Ordet som ble kjød og født av jomfru Maria. Jesus var 100% Gud og 100% Menneke. 

At Gud skulle komme til jorden var profetert i DGT. Faktisk så ser vi Kristus i alle bøkene i bibelen.

Derfor er det også lett å avsløre falsk lære.

Hver den som fornekter at Jesus er Guds Sønn, den fornekter også Faderen. Uten Jesus død og oppstandelse, så finnes det ikke noe Kristendom..

Åndelige opplevelser finner du i de muslimske lerier også. Men det som skiller bibelen så klart i fra koranen er at det var en person som tok plassen for våres synder- Jesus Krsitus. Dvs ingen mennker kan rettferdigjøre seg selv ved sine gjerninger for å komme til himmelen.

koranen forteller ikke om noen stedforreder, emn om gjerninger som du som troende må gjøre for å gjøre deg fortjent til å komme til himmelen. 

Hele bibelen dreier seg om Jesus Kristus - det som han skulle komme til å gjøre på korset. 

Derfor enhver som prøver å diskutere bibelen uten Jesus som Guds Sønn har alerede blitt dømt til å tape den debatten. 

Bibelen sier, du må bli født på ny, det kan bare skje ved å tro på Jesus Krsitus som Guds Sønn. Det å bli født på nytt betyr at en ny ånd kommer til deg. I tillgegg så går den som tror DHÅ som veilder og lærer en opp.

På den måtene så kan den troende Kristne ha et intitmt forhold med Gud. 

Nå denne relasjonen utvikles, så kommer fruktene frem. 

Ved muslimske ledere ser jeg ikke glede, harmoni. Jeg ser stolthet, kjødslighet, sinne, frustasjon. Jeg ser heller ikke tegn og under slik som mirakler, helbredelser. Jeg ser der hvor muslimene råder er det underetrykkelse, fattigdom. Jeg ser fruktene av deres atferd. Jeg ser et hovmod, ære råder høyt i disse miljøene.

Bibelen er akkurat mottsatt av koranen på de sentrale punktene, det som er hellig i bibelen er blasfemi i koranen.

Derfor er å blir koranen en falsk lære, fordi den fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn, og hver den som fornekter Jesus Krsitus som Guds Sønn har ikke Faderen, dvs Gud. De har en falsk Gud.

Det er ikke forsent å snu, det er mange muslimske som har kommet til tro på Jesus Kristus.

Kommentar #59

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Derfor er å blir koranen en falsk lære, fordi den fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn

Siterer meg selv fra en annen tråd: (Bare byttet ut Holt med Wara..)

"Sukk... Er det noe rart at jeg hevder at det ALDRI vil bli fred i verden om man skal underlegge seg så primitive og lite medgjørlige ideologier?

Ingen av dere evner å føre et eneste adekvat bevis for NOEN gud, så hvorfor ikke bare ta det faktumet som utgangspunkt og rekke hverandre hendene og heller enes om hva vi faktisk kan bevise da?

Og nei, det hjelper nok ikke om alle hadde trodd på det Rudi Wara tror på eller om alle hadde trodd på det Thomas Kårvand tror på, for innen vi kommer så langt hadde disse sektene vært splittet også og de splittelsene hadde kranglet så busta fyker også, altså må konklusjonen være at religiøse ideologier er serdeles elendige til å bygge fred og fordragelighet mennesker imellom..

Tro for all del hva dere vil, bare la være å slå hverandre i hodene med disse ignorante gjettningene, overdrivelsene og påstandene, det skader nemlig ikke bare dere selv, men andre som lever på denne planeten også!!! For noe særlig dummere enn å slå hverandre ihjel over slike påstander finnes ikke, så vet dere det... "

Kommentar #60

Thomas Kårvand

5 innlegg  227 kommentarer

Poeng ikke tatt!

Publisert over 6 år siden

Jeg noterer meg at poenget mitt ble oversett ihvertfall...

Kommentar #61

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og nei, det hjelper nok ikke om alle hadde trodd på det Rudi Wara tror på eller om alle hadde trodd på det Thomas Kårvand tror på, for innen vi kommer så langt hadde disse sektene vært splittet også og de splittelsene hadde kranglet så busta fyker også, altså må konklusjonen være at religiøse ideologier er serdeles elendige til å bygge fred og fordragelighet mennesker imellom..

Spørsmålet e rikke om hvordan jeg tror, spørsmålet er om en klarer å holde seg unna fortapelsen eller ikke..

Kommentar #62

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thomas Kårvand. Gå til den siterte teksten.
Jeg noterer meg at poenget mitt ble oversett ihvertfall...

Falsk lære må sette på plass.. settes der det hører hjemme..

Kommentar #63

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet e rikke om hvordan jeg tror, spørsmålet er om en klarer å holde seg unna fortapelsen eller ikke..

Så la de som vil få fortape seg da!! Hvorfor skulle du bry deg om det? Folk går fortapt hele tiden om man skal tro påstandene du tror på, så hvorfor dette behovet for å "lære" andre hva du tror er de riktige påstandene? Hva med å strekke ut en hånd og innse at like lite som du tror du har feil tror motparten at han har feil?

Det er jo akkurat denne trangen religiøse har til å prakke det de tror er sant på andre som er problemet jo, for innser dere ikke at det eneste dere faktisk har felles er måten dere kommer frem til disse sannhetene på kommer det, som jeg hevder, ALDRI til å bli fred på jorden!! Så la de som tror eeller ikke tror få lov til det, da du knappest har et eneste ønske om å "fri de fra fortapelsen" som du hevder, men kun er opptatt av at DU har den riktige troen...

La det heller være og forsøk heller å lave religionene deres til noe nyttig og brukbart istedenfor det stridsspørsmålet dette har vært i de siste to tusen årene...

Kommentar #64

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Falsk lære må sette på plass.. settes der det hører hjemme..

Bullshit! Din "rette" lære er like falsk som alle andre "lærer" uten adekvate beviser Wara! Sikkert en hard pille å svelge, (helt håpløst i mange tilfeller...) men ikke desto mindre viktig å få med seg, da det nettopp er slik arroganse som lager de fleste av krigene vi har utkjempet...

Kommentar #65

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

får si det samme

Publisert over 6 år siden

velkommen til Verdidebatt Fawsi :)

Som du kanskje begynner å få en følelse av ...så er dette en dabattside som er en blanding av allslags folk...kristne, ateister, humanister etc..etc. Det er ikke slik at selvom Vårt Land har en kristen profil så er Verdidebatt utelukkende dominert av kristne....det er som beskrevet....

Ellers så vet man jo hva resten av den Muslimske verden sier om din versjon av Islam....som Hagen nevner dere er 11 millioner, mens dere er ikke ansett å representere Islam av de andre. Da moskeen til Amadiyya-forsamlingen ble bygd på Furuset, snakket jeg med folk fra menigheten som "holdt døgn vakt " rundt denne der man hadde satt opp gjerder etc.  Grunnen var rett og slett angrep fra andre muslimer i oslo området. De opplevde så mye trakkaseringer og hærverk fra andre muslimer at de måtte ha vakthold for å søke å forhindre denne ramponering og hærverk. Så det hjelper lite hva du sier når majoritene av muslimer sier dere er vranglærere eller aviker fra den sanne lære...I Norge er ikke dere askeptert av Islamsk Råd som sier dere ikke fyller minstekravene til Islam.....

Kommentar #66

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

kvinneundertrykkende religion?

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
"Men her i Norge er det jo religionsfrihet. Hvorfor melder ikke alle kvinner seg ut av islam, hvis det faktisk er et kvinneundertrykkende religion?" spør du. Glemmer du ikke her det faktum at de færreste av norges muslimer er Ahmadiyya (flott at dere er for religionsfrihet); og at mange ser ut til å gjøre et unntak fra sin egen regel om at Medina-perioden (det er ingen tvang i religionen) trumfer i akkurat dette spørsmålet? Andre faktorer kan være redselen for utstøtelse fra det fellesskapet de kjenner. Dette er heller ikke ukjent fra diverse sekteriske/ konservative kristne miljøer, selv om det i liten grad er rapportert om at apostater fra disse miljøene må leve i skjul, slik det har forekommet i muslimske miljøer. Jeg ser heller ikke bort fra at der antakelig finnes en god del norske muslimer som ikke har en kvinneundertrykkende praksis. Kvinneundertrykking er forøvrig ikke et særmuslimsk fenomen, men nå er det islam og muslimers praksis vi diskuterer.

Forsto ikke hva skrev om Medina-perioden og det. tør ikke si noe om det før alt er klart.

Jeg forstår at for en utenforstående så kan det virke som islam er en kvinneundertrykkende religion. Men det må jo være litt underlig at nettopp islam er den reliogen flest kvinner konverterer til.

Jeg mener, så lenge det er religionsfrihet, så er det ingen religioner som undertrykker kvinner. De som føler seg undertrykt men allikevel er en del av den relevante religion, i et land med religionsfrihet, undertrykker seg selv. redselen for utstøtelse fra det fellesskapet  kan være en faktor for at kvinner, og også men ikke ikke forlater Islam. Men dette kan gå begge veier. Mange omvender ikke til islam eller ahmadiyya i frykt for å bli utstøtt av venner og familie.

Kommentar #67

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Hvem har rett?

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Du snakker om ekte og sann islam, men representerer selv en gruppe som utgjør en svært liten andel av verdens muslimer. Hva med f.eks Mona Eltahawy, Hadia tajik, Linda Alzaghari og Sylo Taraku etc; er ikke de representanter for sann islam? Tar 1.3-1.6 milliarder muslimer feil, mens 11 millioner Ahmadiyya, som blir ansett som kjettere av det store flertall "trosfeller", har rett? Var det ikke litt klønete av Allah, "den allmektige, allvitende, ufeilbarlige og altforutseende" (eller er han ikke det?) å la sitt ord føres i pennen av en (Muhammed) som etter 1400 år kun har maktet å inspirere ca 0.14% av verdens befolkning?

Antallet er ikke et bevis på hva som er rett og galt. Flertall er noe man snakker om i et demokrati. Alle er enig i at det det store flertallet bestemmer, nødvendigvis ikke trenger å være rett. Hva hvis noen klarer å oppfinne en flyvende bil, men folk lar være å bruke det, fordi flertallet ikke gjør det? Derfor bør vår atferd, vår lære og våre argumenter være målestokk. 

Det å si at Ahmadiyya Muslim Jama'at er ca 0.14% av verdens befolkning, gir etter min mening ikke et riktig bildet av forholdet. AMJ er en enhet, en menighet som fungerer under én leder. Sånn sett er vi kanskje, eller faktisk den aller største retningen innenfor islam. For verken sunni-muslimer eller shia-muslimer er ett homogent gruppe. Begge disse hovedretningene har igjen mange flere rettninger i seg. Og ingen av retningene har én overhode som styrer alle innenfor retningen i resten av verden. Slik er det i AMJ. Vår kalifat har eksistert siden 1908, da Mirza Ghulam Ahmad døde. Alle i AMJ deler kalifens oppfatning av islam. Dette betyr ikke at vi ikke er uenige om spørsmål om tro. Det er selfølgelig lov å diskutere og å være uenig, men dette er et annet tema. Du vil ikke se forskjeller eller nyanser i min tro og troen til en ahmadiyya-muslim i landsbyen Busu i Uganda. Nyanser er imidlertid et meget mildt ord hvis man skal beskrive forskjellen mellom våre lokale muslimer som f.eks. Hadia Tajik og Arfar Bhatti. 

Jeg hevder at den retningen jeg tilhører er de sanne. Alle som har en mer seriøs tilknytning til religionen sin hevder, eller bør hevde det samme. Men jeg hevder ikke at noen verdensreligioner ikke er sanne i sitt opphav, eller at alle andre er fordømt til fortapelse. Jeg kan ikke uttale meg om Mona Eltahawy, Hadia tajik, Linda Alzaghari og Sylo Taraku. Hevder de å være representanter for sann islam? Det kan sikkert hende de er bedre mennesker enn meg. Bare Gud vet best. Hvem er jeg til å hevde noe annet. Etter min mening har jeg dessuten større sjanse for falle i Guds øyne, siden jeg gjør så stor krav på sannheten. Jeg vil også bli tatt hardere for syndene mine. Mange handlinger vil være synd for meg, og ikke for alle andre.

Jeg sier ikke at Muhammad bare har inspirert 0.14% av verdens befolkning. Han har inspirert 1.3-1.6 milliarder muslimer. Det er MGA som bare har inspirert 0,14% av verdens befolkning (hvis tallene er riktige). For oss er dessuten kvalitet viktigere enn kvantitet. Jeg mener bare at jo lenger man beveger seg vekk fra en profets tid, jo lenger beveger mann vekk fra hans lære. Derfor er profeter en nødvendighet. De har direkte kontakt med Gud, og kan lede folk tilbake på rett spor.

Vi i AMJ kan heller ikke hevde at vi er like oppriktige som de tilhengerne som avla troskapsed hos Mirza Ghulam Ahmad. Og hadde det ikke vært for kalifatet vi har, ville vi også ha beveget oss langt vekk fra hans lære. 

Kommentar #68

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

skriftlærd

Publisert over 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Det gjentas stadig at det er vanskelig/ umulig å diskutere religion uten å ha lest den enkelte religions hellige skrifter. Jeg innrømmer at jeg har svært mangelfulle kunnskaper om religioner generelt, men mener alle bør kunne delta i diskusjonen kun på bakgrunn av det å være et menneske som er tvunget til å forholde seg til verden og all den galskap som utspiller seg her. Om man må være skriftlærd i alle religioner, ideologier og livssyn for å delta i samfunnsdebatten (for det er vel i bunn og grunn de sosiologiske aspektene vi diskuterer?) vil vi få et elitistisk diktatur forbeholdt noen ytterst få meningsberretigede.

Enig med deg, så lenge man de sosiologiske aspektene, men det er litt irritende når folk sier ting om Koranen, som ikke eksisterer i det. Alle kan ikke lære seg arabisk, men hvis man skal snakke om Koranen, kan man i det minste lese en oversettelse. Koranen er ikke den lengste boken heller.

Kommentar #69

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

handlinger

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Eller er det slik at om jeg som ikke troende gjør noe godt og dette jeg gjør også er beskrevet i en eller annen religiøs skrift så blir det jeg gjør automatisk tillagt kred. til denne eller disse religionene.

Din gode handling er det kun du som tjener på. Din tro har ingenting å si akkurat sånn sett. 

I islam dømmes handlingene etter intesjonene. Aller første hadith i den velkjente hadith-samlingen Sahih Bukhari, er nettopp denne hadith - "handlingene er etter intesjonene" kan også oversettes som "handlingene dømmes etter intesjonene"

Gir du penger til fattige fordi du tror de er Guds skapning, vil du få igjen for det for den intensjonen

Gir pengene for PR og for å briefe vil du kanskje ikke få noe belønning av Gud.

Gir du pengene som ikke-troende pga at det er et menneskeliv det er snakk om eller fordi du hører på samvittigheten din, er det uansett en god handling som Gud vil belønne deg for, selv om du ikke tror på ham. 

Gir du penger fordi Gud befaler det, får du belønning for den intensjonen, og slik fortsetter det.

Tusen takk for ros og hyggelige ord :-)

Kommentar #70

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Forsto ikke hva skrev om Medina-perioden og det. tør ikke si noe om det før alt er klart.

Min referanse til Medina-perioden er hentet fra Kårvands kommentar #22, i hans egen tråd: "Det som gjerne sies er at versene som ble åpenbart i Medina-perioden trumfer versene åpenbart i Mekka. Det er da litt pussig at verset om at det ikke er noen tvang i religionen(2:257) er åpenbart i Medina-perioden".

Kommentar #71

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Begge er blinde og leder hverandre i grøfta..

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Bullshit! Din "rette" lære er like falsk som alle andre "lærer" uten adekvate beviser Wara! Sikkert en hard pille å svelge, (helt håpløst i mange tilfeller...) men ikke desto mindre viktig å få med seg, da det nettopp er slik arroganse som lager de fleste av krigene vi har utkjempet

Utefra ditt ståted, så er du på samme ståsted som muslimene, dere begge er blinde og dere leder hverandre dirkete i grøfta. Stolthet og æren oversvulmer den videre forståelsen..

Jeg må bare gjenta følgende.. Tar du bort at Jesus er Guds Sønn, da fjerner du hele Kristendommens fundament. Alle de 66 bøkene i bibelen omhandler Jesus Kristus. 

For at forståelsen din skal kunne vekkes tydeligere. Vist du fjerner motoren, alle fire hjulene og rattet på en bil - hva har du igjen. Det er det samme en gjør når en hevder at Jesus ikke er Guds Sønn.

Det er det som er kjernen. Fjerner du at Jesus er Guds Sønn, eller du hevder Han ikke er det. Da kan jeg med hanna på hjerte si følgende, det er falsk lære fra koranen. En absolutt falsk lære.

Det var ordet som ble kjød..

Kommentar #72

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Flere tilsvar til Fawzi

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
det er litt irritende når folk sier ting om Koranen, som ikke eksisterer i det.

Yasir Fawzi, la meg snu på det du skrev: Det er litt irriterende når folk sier at ting ikke står i koranen, og så viser det seg at det faktisk gjør det likevel!

Jeg viser til #40 av Fawzi. Der skrev han dette: "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen."

I min #42 viste jeg til koranen og 8:12 og dette sitatet: "Shakir 12: When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them." 

- Noen kommentar til dette, Fawzi? 

 

----    -----    ----

 

I #49 skrev Fawzi dette: "Steining f. eks er ikke nevnt som straff i Koranen. selv om vi leser om det i innlegg og i kommentarfeltene. Da er det ikke noe tolkningsrom. man kan ikke tolke uten noe basis eller grunnlag." 

- Tilsvar: Muslimer som praktiserer steining finner sin basis i hadithene. Noe denne nettsiden forteller om. Og et sitat derfra: 

Sahih Muslim 17.4201: Ibn Abbas reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) said to Ma'iz b. Malik: Is it true what has reached me about you? He said: What has reached you about me? He said: It has reached me that you have committed (adultery) with the slave-girl of so and so? He said: Yes. He (the narrator) said: He testified four times. He (the Holy Prophet) then made pronouncement about him and he was stoned (to death)."

----   ----    ---    ----

Fawzi skrev i #66 dette her: "Jeg mener, så lenge det er religionsfrihet, så er det ingen religioner som undertrykker kvinner."

Tilsvar: - Er det VIRKELIG religionsfrihet i muslimske land?

- Har kvinner i muslimske land frihet til å selv velge religion av eget fritt  ønske - eller å eventuelt velge å være ikke-religiøs i det hele tatt? 

Har forøvrig kvinner friheten til å velge egen karriere, velge egen ektemann eller kvinnelig partner, mon tro? I såfall, hvilke land dreier det seg om?

Kommentar #73

Thomas Kårvand

5 innlegg  227 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Falsk lære må sette på plass.. settes der det hører hjemme..

Er det en oppfordring til debatt om hvilken religion som er sann? Jeg på min side tror på Jesus...

Kommentar #74

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thomas Kårvand. Gå til den siterte teksten.
Er det en oppfordring til debatt om hvilken religion som er sann? Jeg på min side tror på Jesus...

Tror du Jesus er Guds Sønn? 

Kommentar #75

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

halshugge de vantro

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg viser til #40 av Fawzi. Der skrev han dette: "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen."

I min #42 viste jeg til koranen og 8:12 og dette sitatet: "Shakir 12: When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them."

Du skrev: "For det er vel ikke mange muslimer i Kristiansand med fortsett om å halshugge vantro, eller hva?"

Dette får enhver leser, inkludert meg, til å tro at islam tillater å halshugge folk uten videre, fordi de er vantro. Og det er dette jeg regner med at du også mente, ellers hadde det ikke nødvendigvis vært noe å kritisere.

Derfor skrev jeg: "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen."  For da skjønner leseren at islam ikke tillater å halshugge vantro helt uten videre, bare fordi de er vantro.

Så henviste du til et vers, noen setninger, som du tok ut av en sammenhengende tekst i Koranen. Vet ikke hva hensikten din var, men jeg har en mistanke om at du prøvde å bevise med disse linjene at min påstand var feil og at Koranens lære er å halshugge de vantro. 

Kapittelet du hentet verset fra heter Anfál, altså krigsbytte. Tittelen forteller vanligvis hva handlingen i teksten er, i dette tilfelle krig. Verset du siterte var vers nummer 12. det betyr at det finnes 11 vers vers før den tolvte. uten de elleve kan man ikke forstå vers 12 fullt ut. Sånn er det i alle tekster. De med normal IQ, når de skal lese en tekst, starter gjerne forfra. Jeg regner med at du er et smart og dannet mennesket. Du må ha lest fra begynnelsen av kapittelet du også, og da har du nok forstått at det er krig det handler om. I krig slåss mann. Det er veldig vanlig at folk blir drept i krig. I Arabia på 600-tallet hadde man ikke bazooka, granater og gevær. Man hadde spyd, sverd eller pil og bue. Koranen hevder å være en komplett bok med en komplett lære. Dermed lærer den også hvordan krig skal utføres. I dette verset forsikrer den Muhammad at Gud er med ham. Derfor befales han å gi mot til de troende. Gud forsikrer de 313 muslimene, at selv om de er under halvparten i antall, uerfarne og meget dårlig utrustet, vil Gud allikevel sørge for å skremme de vantro. Derfor må muslimene gi alt,  og kutte av hoder og ledd (kan også oversettes fingertupper). Å kutte av hodet, eller å halshugge, var den mest effektive måten å drepe noen på i en krig på den tiden. Fordi sverdet var det mest effektive våpenet for denne hensikten. En slik effektiv måte å drepe noen på er også en human måte å drepe på. Det innebærer ingen pine i det hele tatt. Jeg regner med at verken Inge Kristiansen eller noen annen intellektuell person, har noen innvendinger angånde denne måten å opptre i krig på. Kan ikke akkurat se at IS henter sin inspirasjon fra Koranen. De halshugger jo fanger kaldblodig. Angående fanger er Koranens lære klar: Når krigen er over skal de enten løslates mot penger, eller gratis som en tjeneste. Dette er måten islam lærer å oppføre seg på i krig.

Nå til litt sammenligning. I mitt første svar til deg, henviste jeg til GT:

Jos 8,24 Israelittene slakter ned 12 000 uskyldige menn og kvinner i Ai

24 Da israelittene hadde drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hadde fulgt etter dem, og de hadde falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der, hogg de ned med sverd. 25 Det var i alt tolv tusen som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai.

Får jeg lov til å hevde at kristne og jødiske nasjoner henter sin inspirasjon fra Bibelen når de bomber i ihjel land. Under slike bombetokter blir både menn og kvinner drept. Ikke engang barn blir spart. Det er ikke så viktig å bare sikte på finden, virker det som. Mulig det ikke er meningen å drepe, eller skade for livet barna. Derfor har de et fint ord for det på engelsk, collateral damage. Slik er trist nok krig idag. Dette er også en av grunnene til at ahmadiyya-muslimenes grunnlegger kom og satte en stopper for krigføring i religionens navn. Før sloss man ute i slagmarken, hær mot hær. Med dagens våpenutvikling er det alltid uskyldige liv som går tapt, i hver krig . 

Kommentar #76

Thomas Kårvand

5 innlegg  227 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Tror du Jesus er Guds Sønn?

Slik som Jesus selv forklarer det. Her sier han at de som ordet kom til er guder. Det er derfor ikke noe rart at han er Guds sønn.  Det vil si han er en manifestasjon av Guds egenskaper. 

Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. 32 Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» 33 Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» 34 Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: ‘ Dere er guder’? 35 De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. 36 Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’? 

Kommentar #77

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Det virker som en befaling om å halshogge

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Derfor skrev jeg: "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen." For da skjønner leseren at islam ikke tillater å halshugge vantro helt uten videre, bare fordi de er vantro.

Yasir Fawsi, du skrev som kjent i #40 dette her: "...står ikke noe om at man skal halshugge de vantro i Koranen." -  Denne uttalelsen fra deg er det vi kan kalle 'binær'. Altså enten 'ja' eller 'nei'. Vi vet fra det jeg har dokumentert i denne tråden, at det vitterlig står at man skal halshugge de vantro. Og det er dermed det stikk motsatte av hva du ville ha oss andre til å tro.

Og så skrev du Fawsi dette: "Så henviste du til et vers, noen setninger, som du tok ut av en sammenhengende tekst i Koranen" - Det spiller ingen rolle om DU mener sitatet fra 8:12 er usammenhengende eller ei. Det er ikke saken. Saken er at dette verset faktisk finnes i koranen! 

Dernest, man kan jo lure på hvor usammenhengende det er, da jeg linket til en nettside som tillot lesere som klikket på linken, til å lese hele kapittelet, hvis de ønsket det. Videre; jeg leste faktisk også versene i kapittel 8 før vers 12, by the way. Det kan som sagt alle gjøre, linken finnes i #42.

Og det at verset faktisk finnes i koranen er av betydning i dene debatten, da du selv tidligere i denne tråden skrev at du og menigheten du tilhører, mener at alle versene i koranen hører med. Dere vil altså ikke fjerne noen vers. Ei heller 8:12! - Tenk det...

Så skrev du Fawzi dette: "Vet ikke hva hensikten din var, men jeg har en mistanke om at du prøvde å bevise med disse linjene at min påstand var feil og at Koranens lære er å halshugge de vantro." - Det er helt korrekt. Jeg beviste vitterlig at du kom med en feilaktig påstand om hva som står og ikke står i koranen. Du er jo utdannet imam; Mener du det er riktig av deg å komme med uriktige påstander til det norske folk om hva koranen faktisk består av? 

Videre Fawzi, du skrev dette: "Verset du siterte var vers nummer 12. det betyr at det finnes 11 vers vers før den tolvte. [...]  Du må ha lest fra begynnelsen av kapittelet du også, og da har du nok forstått at det er krig det handler om. I krig slåss mann." - Som jeg skrev tidligere i denne kommentaren, jeg har lest de foregående 11 versene også. Ikke noe spesielt krigersk der....  Her kommer de 13 første versene:

"They ask you about the windfalls. Say: The windfalls are for Allah and the Apostle. So be careful of (your duty to) Allah and set aright matters of your difference, and obey Allah and His Apostle if you are believers. [1]  Those only are believers whose hearts become full of fear when Allah is mentioned, and when His communications are recited to them they increase them in faith, and in their Lord do they trust. [2]  Those who keep up prayer and spend (benevolently) out of what We have given them.[3]  These are the believers in truth; they shall have from their Lord exalted grades and forgiveness and an honorable sustenance. [4]  Even as your Lord caused you to go forth from your house with the truth, though a party of the believers were surely averse; [5]      They disputed with you about the truth after it had become clear, (and they went forth) as if they were being driven to death while they saw (it).  [6]   And when Allah promised you one of the two parties that it shall be yours and you loved that the one not armed should he yours and Allah desired to manifest the truth of what was true by His words and to cut off the root of the unbelievers. [7] That He may manifest the truth of what was true and show the falsehood of what was false, though the guilty disliked. [8]   When you sought aid from your Lord, so He answered you: I will assist you with a thousand of the angels following one another. [9]   And Allah only gave it as a good news and that your hearts might be at ease thereby; and victory is only from Allah; surely Allah is Mighty, Wise. [10] When He caused calm to fall on you as a security from Him and sent down upon you water from the cloud that He might thereby purify you, and take away from you the uncleanness of the Shaitan, and that He might fortify your hearts and steady (your) footsteps thereby. [11] When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them. [12] This is because they acted adversely to Allah and His Apostle; and whoever acts adversely to Allah and His Apostle-- then surely Allah is severe in requiting (evil). [13]  " 

----     ------

Yasir Fawzi, i slutten av din #75 siterte du noe fra det gamle testamentet. Men hva er relevansen til temaet for trådstarten? Denne tråden handler jo om islam, ikke sant? Da er det ikke interessant å trekke inn hva andre religioner har av tankegods. La oss heller forholde oss til trådstarten og fokuset på den islamske troen.

Forøvrig så har ikke jeg tenkt til å forsvare noen religion, da jeg er ikke-religiøs. Så jeg iallefall blir uansett ikke svar skyldig for hva andre religioner har av "rart" tankegods. - Men du Fawzi skal ha for forsøket på å vri fokuset vekk fra det du mener er den rette muslimske troen. 

Kommentar #78

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Steining

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tilsvar: Muslimer som praktiserer steining finner sin basis i hadithene. Noe denne nettsiden forteller om. Og et sitat derfra:

Ja, som du ser er ikke steining foreskrevet i Koranen. Når jeg i neste setning av setningene du siterte, snakker om basis eller grunnlag, mener jeg basis eller grunnlag i Koranen. Hadithen du siterer forteller om noen som ble steinet for utroskap på Muhammads tid. Koranen har en annen straff for utroskap, nemlig hundre piskeslag. For slaver som begår samme synd, er straffen halvparten. Hvordan kan man ha steining som straff for utroskap basert på hadith hvis Koranen foreskriver en annen straff? Hvis vi allikevel godtar at steining er straffen, hvordan skal vi halvveis steine til døde en slave? Konklusjon: Steining er ikke riktig straffemetode for utroskap.

Nå har vi et problem, enten er hadithen en forfalskning, siden den strider med Koranen, eller så har vi ikke forstått konteksten. Kanskje episoden er fra en tid da Allah ikke hadde åpenbart noen ny lov om utroskap (Hele Koranen ble ikke åpenbart på én dag). Inntil da pleide Profeten å følge læren i bibelen, mulig det var dette:

45 Men rettferdige menn skal dømme dem for brudd på loven om ekteskapet og loven mot å utøse blod. For de har brutt ekteskapet, og de har blod på hendene.
    46 For så sier Herren Gud: Jeg samler en menneskemengde mot dem og gir dem over til angst og plyndring. 47 Mengden skal steine dem og skamhugge dem med sverd. (Esekiel, kapittel 23)

Kommentar #79

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ikke hadith?

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Ja, som du ser er ikke steining foreskrevet i Koranen. Når jeg i neste setning av setningene du siterte, snakker om basis eller grunnlag, mener jeg basis eller grunnlag i Koranen.

Yasir Fawzi: Mener du altså at hadithene ikke er en del av grunnlaget/basisen for den muslimske troen?

Og hvorfor gidder du Fawzi å trekke inn andre religioner inn i en tråd om den ekte og sanne islam? - Holder det ikke å debattere den muslimske troen? 

Kommentar #80

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Muslimene dyrker Muhammad som var han Gud, og det er også blasfemi.

Jaha.. 

Kommentar #81

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Ønsker deg lykke til her inne på Verdi debatt.

Takk takk:-)

Kommentar #82

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Thomas Kårvand. Gå til den siterte teksten.
Slik som Jesus selv forklarer det. Her sier han at de som ordet kom til er guder. Det er derfor ikke noe rart at han er Guds sønn. Det vil si han er en manifestasjon av Guds egenskaper.

Men jeg tror du ikke ser det at Han er Guds Sønn.

Han ER, I kristendommen så snakker vi om den treenig Gud. Gud er EN men i tre personer..

Men her er hva en tidligere lærd Muslim kommer med..

Så på denn linken

Kommentar #83

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

hva mener andre?

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
velkommen til Verdidebatt Fawsi :)

takk for velkomsten:-)

Hva så om noen ikke annerkjenner oss som muslimer. For oss er ikke menneskers annerkjennelse viktig. Religion er først og fremst noe mellom mennesket og Gud. For oss er det viktig at vi er gode muslimer i Guds øyene. 

Jeg forstår ikke hvorfor det skal ha noe å si hva andre tenker om oss. Dere deler ikke akkurat trosoppfatningen dems. Der er våre bevis som burde avgjøre vår sannhet, ikke hva det stor flertallet tenker om oss. 

Kommentar #84

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Du vil på liv og død ha halshugging

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg skrev tidligere i denne kommentaren, jeg har lest de foregående 11 versene også. Ikke noe spesielt krigersk der....

Jeg ønsker ikke at folk skal tro at vantro må halshugges. Derfor prøvde jeg motbevise det fra Koranen. Virker som du på liv og død vil ha det som straff. Må regne deg som en av skyldige, hvis demoktratiet i Norge en uheldig dag stemte for slik IS-tankegang. 

Kommentar #85

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Ser ut som det var Muhammed som på død og liv ville ha halshugging

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker ikke at folk skal tro at vantro må halshugges. Derfor prøvde jeg motbevise det fra Koranen. Virker som du på liv og død vil ha det som straff. Må regne deg som en av skyldige, hvis demoktratiet i Norge en uheldig dag stemte for slik IS-tankegang.

Yasir Fawzi, det er ikke så interessant hva du personlig mener om å straffe de som omtales som "vantro" i koranen. Det som derimot er interessant i denne debatten er at 8:12 finnes i koranen samt det du selv skrev tidligere i denne tråden; At ingen vers skal tas vekk - alle vers som er i koranen skal være med.

Det synes som du Fawzi har et dilemma. Du selv vil ikke at "vantro" skal straffes, men likevel vil du ikke fjerne 8:12. Det synes ikke å henge på greip.

Videre, jeg er ikke-religiøs, så jeg vil selvsagt ikke ha noen straff for de som er "vantro". Det er således rart at du får deg til å tro at jeg "på liv og død vil ha det som straff".  - Nei du; jeg har kun dokumentert at det finnes i koranen vers som sier at "vantro" skal halshugges. - Noe du forøvrig benektet tidligere i denne tråden.

 

---  ----

Videre, ser du Fawzi og den menigheten du tilhører, fullstendig bort fra hadither? Eller har de en betydning for deres muslimske tro?

Kommentar #86

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
å det hjelper lite hva du sier når majoritene av muslimer sier dere er vranglærere eller aviker fra den sanne lære.

Husk at de aller fleste konvertitter til Ahmadiyya er nettopp fra sunnimuslimer - majoriteten av muslimene, som bor i land hvor omvending til ahmadiyya regnes som frafall fra islam. 

Kommentar #87

Thomas Kårvand

5 innlegg  227 kommentarer

Her er forklaringen

Publisert over 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det synes som du Fawzi har et dilemma. Du selv vil ikke at "vantro" skal straffes, men likevel vil du ikke fjerne 8:12. Det synes ikke å henge på greip.

Profeten har sagt at forskjellige deler av Koranen skal fortolkes slik at de stemmer overens med hverandre. Koranen sier selv at det ikke er noen motsigelser i den. Derfor må forskjellige vers som tilsynelatende strider mot hverandre fortolkes annerledes. Hvis man fortolker verset om slå dem over deres nakker og fingertupper som en generelt bud om å drepe alle vantro får man problemer med 60: 9-10 som sier at det er kun de som kriger, som driver muslimer ut av deres hjem og hjelper de som gjør dette, man ikke skal være venn med. Det er ikke noe forbud mot de som ikke faller innunder noen av disse kategoriene om å være vennlige mot dem og være rettferdige mot de. Det er en åpenbar motsigelse at man har et generelt bud om å halshugge vantro og samtidig kan være vennlig mot dem. Dette innebærer at det må være en annen fortolkning enn at det er et generelt bud. Så hva kan dette være? Koranen 22:40 sier at tillatelse gis de det kjempes mot fordi de har lidd urett. Verset om å slå mot halsen gjelder således kun i en selvforsvarssituasjon. I tillegg sier Koranen at hvis motstanderene er tilbøyelig til fred så skal også muslimene være det. Hvordan kan muslimene være tilbøyelig til fred hvis det eksisterer et generelt bud om at vantro skal halshugges? Så hva betyr egentlig verset? Den femte Kalifen etter Mirza Ghulam Ahmad har fortalt at Koranen er laget slik at mennesket må tenke seg om. Dette er for at tenkemuskelen ikke skal bli overflødig, Koranen er slik at den skal overveies. Så over til tenkningen: Verset gir en instruks om hvordan man skal forholde seg til fienden under et slag. Verset forklarer to forskjellige handlemåter overfor to forskjellige fiender. Det er ikke den samme fienden, for det ville være idiotisk å slå fienden over fingrene når man allerede har slått dem over halsen. Verset betyr derfor at det er snakk om to forskjellige fiender. Lederene for fienden som har mest å tape på at status quo forandres er også de som gjerne med størst styrke vil gå imot den nye religionen. Med en ny religion forsvinner gamle maktstrukturer og gamle inntekstkilder. Det er derfor det er de som tjener på disse tingene som er de bitreste fiendene av den nye religionen, og derfor de som vil ha de største vanskeligheter med å la være å forfølge og med å slutte fred. Derfor skal de slås over nakken slik at de dør (kun i krigssituasjon). Livene til de som enklere vil gi seg skal derfor spares ved at de kun skades slik at de får problemer med å kjempe. Derav over fingertuppene. Det er muligens slik at hvis noen skulle gå over i en annen kategori vil også tilnærmingen forandre seg feks undersått som er hardnakket slås over nakken. Koranen legger opp til å bruke hodet. Det forklares veldig godt med følgende prinsipp: ”Gjengjeldelsen for en skade skal være en skade lik denne; men den som tilgir og (således) forårsaker en forbedring, hans belønning er hos Allah. Sannelig, Allah elsker ikke de urettferdige”. Mirza Ghulam Ahmad sier om dette prinsippet: ” Straffen for det onde skal normalt være i det rette forhold til det onde som har blitt begått, men hvis en person tilgir og derved skaper en forbedring og ikke en forverring ved å tilgi, da er Gud fornøyd med ham og vil belønne ham. Ifølge Koranen skal man ikke hevne seg ved enhver anledning, heller ikke tilgi ved enhver anledning. Den krever at vi skal vurdere omstendighetene i hvert enkelt tilfelle og velge det som leder til det gode. Vi bør ikke straffe eller tilgi som følge av vår egen vilje, men vi må bruke vår vurderingsevne og handle i henhold til hva som er rett ved den enkelte anledning. Det er dette Den hellige Koranen sier” (Noahs Ark).Verset om å spre terror i hjertene og drepe gjelder altså bare i situasjoner hvor dette er påkrevd. Et annet eksempel som kan være med å vise dette er forbudet mot å spise svinekjøtt. Dette er det generelle budet, men i en situasjon hvor man er nødt til å spise svinekjøtt så kan man gjøre det. Forbudet mot å spise svinekjøtt er det som vanligvis skal praktiseres. På samme vis skal man til vanlig praktisere godhet mot familie, naboer, fattige og veifarende, men på Muhammads tid vendte hans klan og naboer seg mot ham på grunn av hans profetdømme. De forfulgte, torturerte, drepte, forsøkte å drepe og angrep militært. Han fikk da tillatelse til å kjempe mot dem. 

Kommentar #88

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

jeg mente...

Publisert over 6 år siden

Poenget mitt Fawsi, er .....skal man forholde seg til det en minioritet innen Islam tror på, og sier Hva som er korrekt/ikke korrekt..i forhold til det som skjer i verden. feks av vonde ting ......eller til resten 1,5 -1,7 milliarder.....Hva rolle spiller det hva dere sier om hva som er rett eller galt/ når dere Ikke er akseptert i å representere Islam..."altså om du sier at det ikke er riktig å hugge hånden av en tyv, at dette ikke er Islam, mens majoriteten innen Islam mener det motsatte"  hvilken troverdighet skal vi vanlige folk tillegge dere, når dere altså ikke er akseptert å være en del av Islam ? 

Sammenligning: Om jeg går til kristendommen, så har vi  det vi kaller sekter... noe som minner meg om dine ord....at   "dere representere det sanne Islam" anyway......f.eks en sekt som sier seg å være kristen, den eneste vei til Gud, den eneste sannhet osv, men ikke er akseptert å være det innen tradisjonell kristendom. Denne har på verdensbais ca 20 millioner tilhengere, men innen tradisjonell kristentro, vet man de bryter med Sentrale sannheter. Dette er sannheter som eksisterer på tvers av kirkesamfunn......f.eks.....katolikkere, protestanter, den ortodokse kirke,  den norske kirke, baptister, metodister, frelsesarmeen, pinsemenighter, indremisjonen....tror alle på de samme sentrale sannheter/verdier.....Javisst, er man uenige om vise ting, men ikke de sentrale om Jesus og det han gjorde....

Jeg har med årene gjort en del erfaringer ( sekt som sier seg å være den sanne, den eneste vei) og når noen sier til meg "vår sekt har rett, det finnes kun en vei, den vi følger, vi har sannheten" etc..etc så er slikt nok for meg at dette er viktige signaler....om å holde meg unna....  Det kan synes som om det også er noe lignende innen Islam......

Kommentar #89

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kilder

Publisert over 6 år siden

Her er svaret jeg mottok fra et sentralt og kjent muslimsk nettforum:  utdraget er en slags konklusjon av følgende link:   Hva er dine synspunkter på det?

http://islamqa.info/en/4060

"Qadianiyyah is a misguided group, which is not part of Islam at all. Its beliefs are completely contradictory to Islam, so Muslims should beware of their activities, since the ‘Ulama’ (scholars) of Islam have stated that they are Kaafirs "

Kommentar #90

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

fikk ikke med det siste...

Publisert over 6 år siden

Skulle redigere, men tida gikk ut mens jeg holdt på....men forrige kommentar skulle sett slik ut: 

Her er svaret jeg mottok fra et sentralt og kjent muslimsk nettforum: utdraget er en slags konklusjon av følgende link: Hva er dine synspunkter på det?

http://islamqa.info/en/4060

"Qadianiyyah is a misguided group, which is not part of Islam at all. Its beliefs are completely contradictory to Islam, so Muslims should beware of their activities, since the ‘Ulama’ (scholars) of Islam have stated that they are Kaafirs "

Da er jeg tilbake til spørsmålet i forrige kommentar (første).....om majoriteten av Muslimer i verden mener det samme i en sak, da har jo ikke din retning noe med den realitet som verden må deale med....vi må forholde oss til det majoriteten av muslimer sier og gjør. Derfor vil ikke dine ord være troverdig i møte med majoriteten av muslimer....som altså også mener dere ikke er en del av Islam ? 

Kommentar #91

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
utdraget er en slags konklusjon av følgende link: Hva er dine synspunkter på det?

Blir ikke dette det samme som å påstå at ALLE kristne rettninger bortsett fra katolikkene IKKe er kristne? Et eller annet sted MÅ det jo begynne, og alle begynner i det små, så hvis en av de store grenene innad i islam sier at den eller den gruppen IKKE er islam blir ikke det omtrent som paven som nektet for at den lutherske grenen, og alle de tusenvis av avarter, avgreninger, sekter og meningheter som har derivert derav, IKKE er kristendom også? Hva betyr det i så fall for alle de som ikke er katolikker? Betyr det at alle de som ikke er katoliker ikke anser seg som kristne eller ikke?

Jeg bare lurer, da alt må ha en start et eller annet sted... Også avarter, sekter, avgreninger og menigheter i islam..

Kommentar #92

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

skjønner hva du mener Skoug..

Publisert over 6 år siden

Jeg prøvde å ta sammenligninger med kristendommen og det trådstarter skriver, derfor linken til det islamske aksepterte lærere sier...og den konklusjonen. Det han hevder --> strider med Sentrale Punkt innen Islam, og sikkert derfor de ikke er akseptert som en del av Islam......så søkte jeg å sammenligne ....At selv om man er uenig i diverse saker, så er man enige om de sentrale punkt....både katolikkere, pinsevenner, DNK  m.f enige......

Helt greit at trådstarter mener det han sier....vi har jo også lignende (sekter) som er beslektet med kristendommen ....og har tatt en del elementer derfra, men som aviker veldig fra sentrale punkt....men det blir kanskje en anna tråd, men det kan nok se ganske mye ut som flisespikkerier for en som ikke er troende  :)

Men poenget var at  kristne, ateister, humanister m.f må på en måte forholdet oss til den realitet vi møter, som 1,5-1,7 milliarder Muslimer representerer, og ikke en forståelse fra noen som ikke representerer disse muslimene ....1,5-1,7 milliarder....

Kommentar #93

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Men poenget var at kristne, ateister, humanister m.f må på en måte forholdet oss til den realitet vi møter, som 1,5-1,7 milliarder Muslimer representerer, og ikke en forståelse fra noen som ikke representerer disse muslimene ....1,5-1,7 milliarder....

Det er sant. Nå er det vel to ganske store grupper innad i islam, shia og sunni, (som katolikker og lutherianere omtrent...) og en del undergrupper som bruker innslag av, eller deler av koranen i sin tilnærming av det hele, så du har forsåvidt rett i at det blir litt som at jehovas vitner skulle definere hva kristendom var som at denne Ahmadiyya gruppen skal definere hva islam er. Ser den :)

Kommentar #94

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

korrekt Skoug

Publisert over 6 år siden

....du sier det jeg tenkte :)   leste her om dagen intervju som et anerkjent organisasjon har gjort med tilfeldig utvalgte Muslimer (husker ikke navnet selskapet, men skal være anerkjent globalt)

 38000 tusen muslimer dannet grunnlaget for resultatet/rapporten, av disse så var ca 80 % for Sharia lover som steining, hugge av hender etc....og det er jo dette man må forholde seg til og ikke hvordan det kunne vært....så er jo enhver "sekt" fri til å promotere sitt syn......

Kommentar #95

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
38000 tusen muslimer dannet grunnlaget for resultatet/rapporten, av disse så var ca 80 % for Sharia lover som steining, hugge av hender etc....og det er jo dette man må forholde seg til og ikke hvordan det kunne vært....så er jo enhver "sekt" fri til å promotere sitt syn......

Det som er litt viktig å huske på her er at veldig mange av disse spurte antagelig ikke vet om annet enn dette barbariet heller. Eller har tenkt igjennom hva et samfunn styrt som et sånt barbari ville medført. Disse tror i all sin ensfoldhet (og ensfoldige er det faktisk MANGE religiøse som er!!) at slike straffer vil lage et bedre samfunn med mindre tyveri, drap og annen kriminalitet, men helt uten å tenke på hva som faktisk får kriminaliteten ned. De er forledet, eller fordummet, til å tro at koranen og islam ER det ultimate og vil, i likhet med en rekke andre religiøse, aldri tørre å trekke det de tror på i tvil...

Deesverre er det samme greia i all religiøsitet når det tros som bare det, for gud har jo sagt det og da MÅ det jo være sant da, og rettferdig, og godt, og bra og ... (legg inn superlativer her...). Og det er jo nettopp dette som er så ufattelig dumt med religiøs tro, men forledes til å sette en innbildt gud over menneskers ve og vel og da får man utslag som i denne undersøkelsen.

Uten sammenligning forøvrig tror jeg du ville fått et akkurat like stort tall om du hadde spurt kristne om slaveri var greit for tre hundre år siden. Det står jo i bibelen at det er greit, og da er det greit da...

Islam har IKKE måttet forholde seg til sekulære lover og regler slik kristendom har, og vet derfor ikke at sekulære lover er langt bedre enn slike gudegitte lover og regler og derfor sikrer ALLE, ikke bare en korrupt religiøs  elite, en rettferd. Vi vet jo foreksempel at i Saudi Arabia, der de praktiserer dette barbariet, så venter det fengsels straff på 10 til 20 år for gifte kvinner som har blitt voldtatt, fordi disse barbariske lovene sier at hun også må straffes for utroskap... De som ikke er gifte blir såklart drept, da de jo har ført skam over familien sin... Alt dette mens mannen veldig ofte går helt fri... .. Lover og regler gitt av slike innbilte guder har aldri vært rettferdige og kommer aldri til å bli det heller. Men den jevne muslim forstår ikke dette, dessverre. For det de tror på MÅ være det beste, det mest otimale også i lovgivning... Dessverre

Kommentar #96

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Koranen har en annen straff for utroskap, nemlig hundre piskeslag. For slaver som begår samme synd, er straffen halvparten.

Å ja men DA er jo saken en annen - DA er jo islam både human og fredelig og ivaretar menneskeverdet...

Kommentar #97

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

sekt

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Jeg har med årene gjort en del erfaringer ( sekt som sier seg å være den sanne, den eneste vei) og når noen sier til meg "vår sekt har rett, det finnes kun en vei, den vi følger, vi har sannheten" etc..etc så er slikt nok for meg at dette er viktige signaler....om å holde meg unna.... Det kan synes som om det også er noe lignende innen Islam......

Når jeg skriver at vi er den sanne så er det et svar på Gelius sitt spørsmål, hvor er den sanne islam? Hva er galt med å hevde å være den sanne? Tror ikke alle religioner og retninger at de er sanne? hvis ikke, hvorfor er man fortsatt i den retningen?

Vi hevder ikke at det bare er én vei, eller at islam er den éneste veien til sannheten. Koranen sier ganske tydelig at både jøder, de tilhørende andre religioner med åpenbaring fra Gud og kristne kan bli frelst hvis de tror på Gud, dommedagen og handler rettferdig:

Surely, those who have believed, and the Jews, and the Sabians, and the Christians — whoso believes in Allah and the Last Day and does good deeds, on them shall come no fear, nor shall they grieve. Chapter 5 : Verse 70  

ٓVidere sier Koranen at profeter er sendt til alle folkeslag:

Verily, We have sent thee with the truth, as a bearer of glad tidings and as a Warner; and there is no people to whom a Warner has not been sent.Chapter 35 : Verse 25 og så sier den at de som tror på profetene skal bli frelst:And We send not the Messengers but as bearers of glad tidings and as warners. So those who believe and reformthemselves, on them shall come no fear nor shall they grieve. 6:49
finner man lignende lære i andre religiøse skrifter? er det neon annen religion som hevder at frelse kan oppnås i andre religioner enn den selv?
Kommentar #98

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

majoriteten

Publisert over 6 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Her er svaret jeg mottok fra et sentralt og kjent muslimsk nettforum: utdraget er en slags konklusjon av følgende link: Hva er dine synspunkter på det? http://islamqa.info/en/4060

Siden majoritet er det som teller for dere, vet jeg ikke om det jeg har å si har noe særlig effekt. Jeg ønsker uansett å svare på det du siterte fra et muslimsk nettforum:

"Qadianiyyah is a misguided group..."

VI kaller oss ikke, og liker ikke at noen kaller oss Qadianiyyah. Vår retning heter Ahmadiyya, menigheten heter Ahmadiyya Muslim Jama'at, og de som tilhører det ønsker å bli kalt Ahmadiyya-muslimer. Koranen forbyr oss å bruke slike kallenavn som de har gjort:

O ye who believe! let not one people deride another people, who may be better than they, nor let women deride otherwomen, who may be better than they. And defame not your own people, nor call one another by nicknames. Bad indeed is evil reputation after the profession of belief; and those who repent not are the wrongdoers. 49:12   Hva er deres synspunkter på dette?

"...a misguided group..."

De venter selv på en Mahdi - The Guided One - Den Rettledede. Vi tror at Mahdi er kommet, i form av Mirza Ghulam Ahmad. Hvis det er noen som er rettledet så er det oss. Så lenge Mahdien deres ikke kommer, burde i følge dem, alle være misledet. Hva er deres synspunkter på dette?

"...which is not part of Islam at all. Its beliefs are completely contradictory to Islam..."

"at all" faktisk..."completely contradictory to Islam" til og med... Hva er det isåfall i vår lære som er helt imot islam? Det er mye derimot i deres lære, som er stikk i strid med Koranens lære, som f. eks straff for blasfemi og frafall. Hva er deres synspunkter på dette?

"since the ‘Ulama’ (scholars) of Islam have stated that they are Kaafirs"

Siden når fikk de "lærde" definisjonsmakten? Hva sier Muhammad om disse "lærde":

 “Det fryktes at det vil komme en tid på folket at det ikke vil bli noe igjen av islam, unntagen dens navn. Og det vil ikke være noe igjen av Koranen, unntagen dens skrift. Deres moskeer vil være fylte, men tomme for rettledning. Deres lærde vil være de verste av de under himmelen. Fra dem vil ondskapen utløse seg, og hos dem vil det returnere.”  (Sjo’abol iman lilbaihaqi) Hva er deres synspunkter på dette?

I en velkjent hadith, som er nevnt flere steder, som f. eks. Tirmizhi, leser vi følgende:

قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ 

" Han sa, O Muhammad, Hva er innebærer troen? Han svarte: å tro på Allah, hans engler, hans bøker, hans profeter, dommedagen og skjebnen, om det er godt eller ondt. Så spurte han, hva er islam? Han svarte: Trosbekjennelsen, at det ikke er noen Gud unntagen Allah og Muhammad er hans sendebud, å be Bønnen, å betale almissen og å dra på pilegrimsreise til Huset,  å faste i ramadan..."

Profeten forteller at Troen er troen på Allah, hans engler, hans bøker, hans profeter, dommedagen og predestinasjonen, noe flere vers i Koranen også bekrefter:

O ye who believe! believe in Allah and His Messenger, and in the Book which He has revealed to His Messenger, and the Book which He revealed before it. And whoso disbelieves in Allah and His angels, and His Books, and His Messengers, and the Last Day, has surely strayed far away.4:137

Videre forteller profeten trospillarene i islam, som er Trosbekjennelsen, Bønnen, Fasten, Almissen og Pilegrimsreisen. Trosbekjennelsen hvisker de stadig vekk fra våre moskeer i Pakistan. Pilegrimsreise får vi heller ikke dra på. Begge disse tingene skulle vært en grunnleggende rett for alle muslimer. Hva sier Koranen om de som hindrer folk fra Kabaen:

And what excuse have they now that Allah should not punish them, when they hinder men from the Sacred Mosque, and they are not its true guardians? Its true guardians are only those who are righteous, but most of them know not. 8:35

Hvilker sentrale punkter er det ahmadiyya-muslimene avviker fra nå?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere