Kirsten Schei

17

Om å vite hvem ISIL er når man debatterer...

Debatt på debatt møter vi begreper om ISILs virksomhet, det være seg terror, type Islam,verdisyn, religion, ekstremisme, mv. Listen over tema man roter seg bort i, er så lang som herfra til månen. Ingen av disse er i dagens situasjon av betydning!

Publisert: 19. feb 2015

Fakta vi bør forholde oss til, er på tide å spore debatten over på.

Ser vi litt på håndgripelige fakta, finner vi fort ut at den terror og ekstremisme vi i dag ser fra Islamister er at det her er tale om en kjent terrororganisasjon som har byttet navn.

Jeg tror man vet hvilken.

Så til hva jeg ønsker meg en debatt om, fordi vi da kan nærme oss å debattere de reelle fakta når man vet hvem vi her har med å gjøre som har vært i stand til å begå disse grufulle handlingene i Europa og USA.

ISIL er ikke lenger en "vanlig/kjent" terrorgruppe! Tvert om!!!!

Hva vi her må se i øynene, bør etter mitt skjønn være de fakta vi bør forholder oss til i slike ordskifter.

ISIL er et kalifat blitt. Et kalifat som i styrke og økonomi er langt bedre stillet enn mange stater her på jorden. Også i Europa!

De eier egen oljeutvinning og foredling, mengder av annen virksomhet og  har etterhvert fått en ganske så stor "regjering" dvs: MINISTERE er på plass

. Ministere som er organisert og har ansvarsområder som i de fleste andre normale stater.

Disse har i oppgave å organisere deres områder, kontakt med verden, skaffe militærmakt, og selvsagt en  Finansminister med budsjettansvar. Dvs,... også å opparbeide "stastinntekter" og forvalte dem.

Så langt har ISILs finasminister gjort en .... for ISIL god jobb.

De tjener ulovlig/lovlig 2000,000,- US Dollar PR. DØGN! 

Samtidig bør man være klar over at ISIL har like mange medlemmer som en stor Europeisk stat.

Jeg kan ikke forstå annet enn at DETTE bør bekymre oss langt mer, enn hvilke verdier som er best, hvordan bekjempe terror, Islam verus kristen, mv. av tematikk som på ingen måte står i forhold til de reelle utfordringene verden står overfor i forhold til ISIL!

Kan vi ha noen konstruktive samtaler om de faktisk truslene og de reelle utfordringene verden står overfor?

For dette kalifatet som er av en slik karakter har verden ikke sett før. Jeg ser foreløpig ingen tegn til at våre Statsledere og vår befolkning forholder seg til de faktisk forhold ,siden de foreløpig ikke har tatt i bruk metoder en slik situasjon nødvendiigvis må bemøtes med.

Vårt Land 

19.02.2015. kl.00.18

Kirsten Schei

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvilke metoder møter man ISIL med?

Publisert over 5 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Samtidig bør man være klar over at ISIL har like mange medlemmer som en stor Europeisk stat.

Jeg kan ikke forstå annet enn at DETTE bør bekymre oss langt mer, enn hvilke verdier som er best, hvordan bekjempe terror, Islam verus kristen, mv. av tematikk som på ingen måte står i forhold til de reelle utfordringene verden står overfor i forhold til ISIL!

Kan vi ha noen konstruktive samtaler om de faktisk truslene og de reelle utfordringene verden står overfor?

For dette kalifatet som er av en slik karakter har verden ikke sett før. Jeg ser foreløpig ingen tegn til at våre Statsledere og vår befolkning forholder seg til de faktisk forhold ,siden de foreløpig ikke har tatt i bruk metoder en slik situasjon nødvendiigvis må bemøtes med.

Hvilke metoder bør ISIL møtes med?

Kommentar #2

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

For sent.

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke metoder bør ISIL møtes med?

Det er litt sent å spørre nå når de tidligere ikke har forstått hva som var hva og at ISIL ikke kan samtales med eller nåes med diplomati ... NATO skulle for 2 år siden .. ,iverksatt  midlertidig evakuerig av lokalbefolkning i samarbeid med satsledere ( eks Assad m fl.)  .og gått til nødvendige operasjoner.

Nå har vel verden sett og forstått, men alt for sent.

Til en annen gang ,kan hende media m.fl. snart forstår at statsledelse ikke kan utøves på vår måte i hele verden og ledere de har hetset, har ledet på nødvndig vis i land hvor de har helt andre utfordringer enn hva vi har her i Vesten. F eks..... Det muslimske brorskap mot Mubarak. Mobbing av Assad, Ghadaffi.... ja han var "gal" men alternativet var verre.... DS i Egypt og Syria. 

Heldigvis har imidlertid Egypt nå en leder i Mubaraks fotspor, og et Egypt som samlet er glad for ham.  Det tok tid....(.Jeg håper bare han også snart vet å vokte naturen der på samme måte som Mubarak , for den er uerstattelig.)

Det er som sagt årsaker til at Statsledere andre steder kan vær noe hardere i klypa enn her. : Det er behov for det!!

Kan hend Vesten snark kan tenke klart, og begripe at de ikke kan og vet alt .....ikke kan vurdere all utfordringer andre Statsledere må håndtere mm. Så det er på tide med litt likemanns-strategi -statsledere imellom og få samarbeidet på bena (både med Putin , Assad ++) De kan noee de og vet du. Dessuten er Putin dn eneste statsleder som selv er sylskarp i ettteretningns kunst. Når Han bomber, er det en årsak! Putin er også meget intelligent.

MAO: SAMARBEIID ALLE Statsledere i mellom ..og

At NATO NÅ!!  får  fart i baken og forstår , og  lytter til de Statslledere som kjenner sitt land ,så de sørger for å utslette ISIL helt og holdent. 

ISIL er IKKE ønsket noe sted av noen andre enn ISIL

Men nå blir det en langt mer krevende oppgave enn om de forstod litt tidligere at det ikke finnes diplomatiske muligheter , sitte stille, stikke hodet i sanden, mm i forhold til ISIL. 

ISIL rygger nemlig ikke. De frykter ikke døden som vesten gjør, så de er totalt fryktløse...

Lykke til.....

Mvh Kirsten

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere