Robin Haug

127

Krig er kommet til Københavns gater

En retorikk har mer og mer festnet grepet om de danske medier: "det er politisk motivert." Krigen har kommet til Danmarks hovedstad. Men den er i virkeligheten religiøst motivert.

Publisert: 15. feb 2015

Den danske statsminister ønsker å understreke det "politiske" ved situasjonen i Indre København. Som i Paris for noen få uker siden, ble ytringsfriheten og jøder angrepet med morderisk forsett i København. Dette ordvalget fordreier. Det dreier seg selvsagt, som i Paris, og etterhånden så mange byer i Europa, om religiøst motivert vold. (Her faller alle venstrefløyere av lasset, for i deres tenkning er det kun banale sosioøkonomiske betingelser som gjelder.)

En annen retorisk figur som mer og mer utkrystalliserer seg er at nå må folk "leve som normalt." Kanskje har man problemer med å forstå hva dette massive oppbudet av tungt bevæpnet politi, etterretningstjenester og militær i gatene i den danske hovedstaden signaliserer. Men våpnene er krigens. Det er ikke mulig å leve "normalt" i et slikt bybilde. Ikke lenger. Nå har det skjedd og sannsynligheten for at det vil gjentas må sies å være temmelig  stor. For vi har nettopp bevitnet manifestasjonen at en helt særlig grense ikke lenger er sprengt. Og antallet på slike terroraksjoner bare vokser i hele Europa. Vi ser ikke det motsatt, men en jevn vekst. I kjølvannet av Paristerroren så vi til og med åpen bejubling av udådene, og i et omfang som burde skremme noen og enhver.

De bærer tønne på tønne med bensin inn i huset hans, og selv om han godt er klar over at katastrofen snart vil inntreffe, gir han forbryterne en eske fyrstikker. Slik beskrev Max Frisch penhetens og passitivitetens pris i dramaet “Biedermann und die Brandstifter.” Mange politikere, akademikere og media burde nok lese dette dramaet. Det er mange som tenker og handler som Biedermann i våre dager - enda det bare blir mer og mer tydelig hva dette handler om. De er pene i mæle, og svært passive. Og det er den åndsfraværende innvandringspolitikken som har skapt denne situasjonen.

Det handler om at noen har erklært demokratiet, likeverdighet og ytringsfrihet krig. En fryktelig krig som foregår i bygatene våre. Det er særlige grupper som er utvalgt som mål. Vi vet også hva som er felles for disse terroristene: de er alle muslimer. Muslimer som tydeligvis er villig til å følge oppfordringer i Qur'an helt bokstavelig.

Det påhviler danske muslimer et stort ansvar i tiden fremover. Det er særlig én ting som de burde gjøre: de burde organisere en massedemonstrasjon FOR YTRINGSFRIHETEN.

Jeg er bare redd det aldri kommer til å skje. Det er meget som taler for at radikaliseringen er fremskreden, at den nærmer seg noe som kunne kalles normalisering, og at den henger sammen med fremveksten av moskér finansiert av de mest redselsfylte regimer på vår jord. 

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Et stykke frem til krig

Publisert over 6 år siden

At vold har blitt utøvet i danmarks gater er så sin sak, men det gjør det ikke til noen krig og langt fra krigshandlinger på dansk jord. Til spørsmålet om vi må tåle og leve med slikt så tror jeg at svaret er ja. Vi kunne selvfølgelig gjort veldig mye mer for å stoppe slike nålestikk av terror men det vil nok gå på bekostning av vår egen frihet i en slik grad at den neppe vil være tålelig for oss selv i lengden. 

Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Jihad eneste sikre veg til Paradis

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det påhviler danske muslimer et stort ansvar i tiden fremover. Det er særlig én ting som de burde gjøre: de burde organisere en massedemonstrasjon FOR YTRINGSFRIHETEN.

De burde også ta avstand fra bekjempelsen av jøder, kristne og ateister.

Ja er det da noe igjen av deres tro? Nei dessverre.

Jihadistene drømmer om å komme til Paradis med sine jomfruer. Det er det det går på og ingenting annet. Det er også den eneste garantert sikre veg å komme til Paradis i følge Koranen.

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De burde også ta avstand fra bekjempelsen av jøder, kristne og ateister.

Ja, i særlig grad jødene. Dessverre lite som tyder på at så skjer. Svært lite. Jødehatet er derimot blitt bare mer og mer åpent uttrykt. 

Bare tilfeldigheter gjorde at islamisten ikke fikk tatt seg inn på synagogen i Krystalgade, hvor det var 80 mennesker til konformasjon, deriblant mange barn. 

Det viser seg at gjerningsmannen var kjent av PET, og det foretas i skrivende stund en rekke arrestasjoner. Dog er politiet sparsommelige med å gi ut mer inngående informasjon.

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Robin Haug har rett

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
En annen retorisk figur som mer og mer utkrystalliserer seg er at nå må folk

Det blir ikkje muleg å leve normalt i tida framover, verken for jødar eller for dei som har trakka islam på tærne, om aldri så lett. Samfunnet har difor berre tre alternativ; 1) å resignere, dvs godta at fanatiske muslimar kan drepe jødar og får setje premissane for debatten på somme felt, 2) overvake einskildpersonar og grupper, både dei potensielle drapsmennene og dei mulege offera, endå meir intenst enn i dag, 3) utvise eller isolere alle som er medlemmer av eller ytrar sympati for grupper med valdeleg islam som ideologi.

Ingen av desse alternativa er særleg gode eller liberale. Når vi har kome opp i dette dilemmaet, kjem det, som Robin Haug så rett seier, av at styresmaktene har tillate det, slik herr Biedermann let brannstiftarane få rom i huset sitt og få gjere alle førebuingar til å brenne det ned. Ein meir fullstendig versjon av Max Frisch si forteljing har Jespersen og Pittelkow referert i boka "Islamister og naivister" og eg sjølv teke med i Vd-innlegget "Herr Biedermann og brannstifterne".

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

3. Ja dette må til

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Samfunnet har difor berre tre alternativ; 1) å resignere, dvs godta at fanatiske muslimar kan drepe jødar og får setje premissane for debatten på somme felt, 2) overvake einskildpersonar og grupper, både dei potensielle drapsmennene og dei mulege offera, endå meir intenst enn i dag, 3) utvise eller isolere alle som er medlemmer av eller ytrar sympati for grupper med valdeleg islam som ideologi

1. Kommer ikke på tale for undertegnede. Dessverre er det mange som er likegyldige og lar jihadister bære bensin til bålet.

2. Dette er Ola Nordmann. Nei mener undertegnede.

3. Ja dette må til. Så drastisk må en være.

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ingen av desse alternativa er særleg gode eller liberale. Når vi har kome opp i dette dilemmaet, kjem det, som Robin Haug så rett seier, av at styresmaktene har tillate det, slik herr Biedermann let brannstiftarane få rom i huset sitt og få gjere alle førebuingar til å brenne det ned. Ein meir fullstendig versjon av Max Frisch si forteljing har Jespersen og Pittelkow referert i boka

Vi er endt i en virkelig vanskelig situasjon. Husk bare hvor raskt dette egentlig har gått. De gruelige responsene på Paristerroren fra akk! så mange franske muslimer, i alle aldre, ville nok ikke vært mulig for bare 10 år siden. Nå er slike reaksjoner tydeligvis kutyme. Det er ikke til å inngå konfliktlinjene spisses voldsomt med slike reaksjoner. 

Les gjerne også Det Islamske Trossamfunds pressemelding på hendelsen. En "forkert handling" som "desverre har hatt uheldige konsekvenser." Langt for svakt! Dessuten benyttes anledningen til å fokusere på at muslimer blir ofre for danskenes rasisme. Men les selv: http://www.wakf.com/index.php/da/presse/922-angrebet-pa-krudttonden 

Ja, vi må nok se det i øynene. Dette er resultat av våre politikeres systematiske valg de siste tiårene. Man har valgt å mistenkeliggjøre de som mente at enkelte kulturer ikke er kompatible, og man har valgt å omskrive hva som skjer for øynene på oss i våre egne samfunn. Man akter tydeligvis heller ikke å endre på denne politikken. Spørsmålet om en slags biedermannsk medskyld er ikke til å unngå. 

Jeg har alltid ment at folk burde sette seg ned å lese Qur'an hvis de ønsker å forstå noe som helst av hva som foregår i vår tid. Det er nok ikke mange politikere som har lest i Qur'an, men de er mange som på merkeligste vis bare har definert islam som fredens religion. Obama sa for ikke lenge siden at "fremtiden ikke skal tilhøre de som fornærmer profeten Muhammad." Det må være svært ubehagelig å være Obama i dag. Men slik er det når man insisterer på å slett ikke forholde seg til terreng i sine karttegninger. Man har jo bare definert islam som fred, slik at dersom noe ikke er fred kan det ikke være islam. Når avstanden til virkeligheten blir stor nok, er det lite annet tilbake enn en slags Mor Nille-logikk.

Min prognose: alt dette vil bare eskalere. Konfliktene vil tilta, i mengde og styrke. Økonomien vil fortsatt svekkes via innvandringens hodeløse dimensjoner. Politistatlige virkemidler vil bli flere og tydeligere. Den tunge kriminaliteten vil bare vokse (i Danmark er tallene for disse virkelig skremmende, tross at myndighetene har bestemt at allerede 2.-generasjonsinnvandrere er å betrakte som 'danskere'). Og demoniseringen av egen befolkning vil bare vokse. Vi vil kunne se alvorlige håndgripeligheter mellom befolkningsgrupper. 

Det eneste som ville hjelpe var en global reformasjon av islam. Det er dog intet som tyder på at dette vil skje. Det er alt for mange biedermannere også på muslimsk side. 

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Folkevandringer

Publisert over 6 år siden

Haug:  Dette ordvalget fordreier

Under store folkevandringer så må jo nødvendigvis  målområdene etterhvert bli preget  av kulturen som de  nye mennesker bærer med seg.   Det finnes områder i Europa der folkevandringer gjennom tidene har vært en berikelse. I verden ellers har det som regel endt med katastrofe for urbefolkningen.

Kommentar #8

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Islam

Publisert over 6 år siden

Robin Haug har helt rett. Jeg var nylig i Cardiff i England. Der traff jeg fem hyggelige muslimer som jeg hadde en lang samtale med. De var født og oppvokst i England og vært gjennom det Engelske skolesystemet. En av dem studerte medisin og en annen økonomi. De var selvsagt flytende i Engelsk og hadde omtrent like stor kunnskap om Engelsk kultur som alle andre. Det som var skremmende var at denne gjengen var enige i at England ville bli bedre med Sharia lov. At folk ikke kunne forlate troen var til til deres eget beste siden dette kunne sende dem til helvete. De var ikke terrorister, men en hyggelig gruppe ungdom i alder fra 20-30 år. Denne erfaringen bekrefter det jeg har visst hele tiden. At Islam er et totalitært system som er en vår tids største trussel til ytringsfriheten. Dette finner vi både i Koranen, hos Muhammed og beklagligvis også hos muslimsk ungdom som er født i Vestlige land. Jeg tror beklagligvis at vi bare har sett begynnelsen av disse angrepene.

Kommentar #9

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det som var skremmende var at denne gjengen var enige i at England ville bli bedre med Sharia lov. At folk ikke kunne forlate troen var til til deres eget beste siden dette kunne sende dem til helvete. De var ikke terrorister, men en hyggelig gruppe ungdom i alder fra 20-30 år. Denne erfaringen bekrefter det jeg har visst hele tiden. At Islam er et totalitært system som er en vår tids største trussel til ytringsfriheten.

Forsvarer ikke du din religiøse overbevisnig på eksakt samme måte?

Kommentar #10

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Nei

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Forsvarer ikke du din religiøse overbevisnig på eksakt samme måte?

Dette var en pussig sammenligning. Om det hadde vært opp til meg Pedersen så hadde vi aldri hatt en statskirke. Stat og kirke bør være to separate institusjoner. Jeg synes den Amerikanske modellen er den beste. En sekulær konstitusjon, men land som i stor grad har blitt formet av kirken. Dette må aldri skje gjennom at staten tvinger mennesker inn i troen, men gjennom et fritt valg. I Islam finnes det ikke et slikt skille. Islam er et totalitært system der stat og kirke er smeltet sammen. Det var slik Muhammed praktiserte Islam og slik har det i ettertid blitt praktisert.

Angående ditt eksempel så er det ganske så stor forskjell. Norge har gjennom 1000 år vært dominert av Kristendommen. Å forsvare Kristendommen er å forsvare mange av de sentrale norske verdiene. Jeg går ikke ned til Saudi Arabia og krever et Bibelsk lovverk.

Det finnes ingenting totalitært i læren til Jesus og hans disipler. Dette ser vi klart og tydelig gjennom de første 300 årene der kristne ble forfølgt for sint tro. Jesus befalte aldri sine disipler å spre budskapet med sverdet. Dette var en arv etter keiser Konstantine. At Kristendommen ble statsreligion er det verste som har skjedd kirken gjennom historien. 

At du sammenligner meg med muslimer med totalitære holdninger forteller meg at du verken forstår Kristendommen eller Islam. Jeg tror på evig fortapelse. Derimot mener jeg det blir helt galt å ikke gi mennesker et valg til å velge. Jesus tvang aldri noen til å følge han. Disse ungdommene mente det var rett å drepe mennesker som gikk bort fra troen. Noe slikt har jeg aldri verken ment eller sagt. Livssynsfrihet er grunnleggende for oss alle. 

Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Omar Abdel Hamid El-Hussein

Publisert over 6 år siden
2013-11-29 12:09 CET

Københavns Politi efterlyser Omar Abdel Hamid El-Hussein.  

Han efterlyses i forbindelse med knivstikkeriet, der skete fredag 22. november 2013 kl. ca. 1510 i et S-tog ved Ny Ellebjerg Station.

Omar El-Hussein indfandt sig i S-toget, hvor han gik hen til en 19 årig ung mand, som var medpassager, og stak denne flere gange med i venstre lår med en stor kniv.

Da toget ankom til Ny Ellebjerg Station løb Omar El-Hussein i højt tempo ud af toget og væk fra stationen.

Han beskrives som: Mand, 21 år, 188 cm, alm. af bygning, kort sort hår og med fipskæg. 

Eftersøgte anses af politiet som farlig og såfremt han træffes bør han ikke kontaktes men der skal derimod rettes henvendelse til politiet på telefon 112. Såfremt offentligheden ligger inde med oplysninger om eftersøgtes opholdssted bedes de ringe 114 eller 3314 1448 til Københavns Politi. 

Der vedhæftes 4 foto af gerningsmanden.

https://www.youtube.com/watch?v=p3VkpTj5woo

Kommentar #12

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne også Det Islamske Trossamfunds pressemelding på hendelsen. En "forkert handling" som "desverre har hatt uheldige konsekvenser." Langt for svakt! Dessuten benyttes anledningen til å fokusere på at muslimer blir ofre for danskenes rasisme. Men les selv: http://www.wakf.com/index.php/da/presse/922-angrebet-pa-krudttonden

Jeg ble faktisk litt sjokkert over skrivet fra DIT, selv om det tross er alt føyer seg inn i et mønster hvor muslimer ser på seg selv som ofre for storsamfunnet. Jeg ønsker virkelig å se flere muslimer som Rana som adresserer problemet på en konstruktiv måte: Moderate/liberale muslimer må ta ansvar for hva islam skal være. Så lenge responsen er som fra DIT, så må man nesten konkludere med at islamismen har sin berettigelse (eller at man har en stor grad av forståelse for dette). 

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
At du sammenligner meg med muslimer med totalitære holdninger

Det har jeg ikke gjort. Jeg spurte om du ikke forsvarer din tro på samme måte.

Spørsmålet handler ikke om troens innhold, men hvilke typer argumenter som brukes for å forsvare den troen man har.

Hvis du ser bort ifra at du tror på A og disse herrene tror på B, hva er forskjellen på dere?

Kommentar #14

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

«Det dreier seg selvsagt, som i Paris, og etterhånden så mange byer i Europa, om religiøst motivert vold»

Publisert over 6 år siden

Dette har du helt rett i. Men, politikerne sier noe helt annet. Det store prosjektet som de er ansvarlig for nemlig, masse-immigrasjonen fra muslimske land, skal komme til å vise seg som et selvmords prosjekt. Derfor må det ikke under noen omstendigheter innrømmes. Det ville jo si at deres politikk er en katastrofe og til undergang og forferdelse for kommende generasjoner. Det de sådde skal altså våre barn og barnebarn høste!!. Gud hjelpe oss! Hverken Støre eller Solberg tør å si sannheten på NRK- Dagsnytt (15/2). Det vanlig svada, at vi må "leve som normalt." Jeg er redd ingenting kommer til å bli normalt etter at dette som skjedde i Danmark sannsynligvis snart skjer i Norge. For en stund siden fortalte Venstre politikeren Raja om hvordan han ble opplært i jødehat i sitt muslimske hjem. Er det ikke snart tid for å ta ett oppgjør også med islams iboende jødehat? Hvor lenge skal politikere og presse lyve (først og fremst for seg selv)?

Kommentar #15

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Forskjellen

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det har jeg ikke gjort. Jeg spurte om du ikke forsvarer din tro på samme måte.

Spørsmålet handler ikke om troens innhold, men hvilke typer argumenter som brukes for å forsvare den troen man har.

Hvis du ser bort ifra at du tror på A og disse herrene tror på B, hva er forskjellen på dere

Forskjellen er at vi kristne tåler å bli kritisert. I nesten alle muslimske land blir skolerte innenfor Islam fengslet eller drept om de sier noe politisk ukorrekt om Islam eller Muhammed. Muhammed tålte selv ikke kritikk og drepte den som sa han imot. Den som ikke tåler kritikk har som oftest elendige argumenter. Jesus derimot ble konstant kritisert og drept for sine lære. I over 200 år har Bibelen blitt kritisert. Vi tåler kritikk og vår bok har blitt kritisert mer enn noen annen bok gjennom hele historien. Vi tåler kritikk fordi vi mener at sannhet bør tåle å bli kritisert. Kristendommen har blomstret under forhold der den har blitt kritisert.

En annen forskjell er at vi har bedre argumenter. De historiske kildene og bevisene for Jesus oppstandelse er imponerende uavhengig om du er ateist eller teist. Hele Kristendommen er avhengig av Jesus oppstandelse. Den er det gode beviser for. Les Habermas og Lincona om du er interessert i vite mer.

Kanskje vi også kan nevne at det var katolikkene opprettet universitetet for omtrent 1000 år siden. Harvard var startet av Puritanere. Oxford's motto er, "Herren er mitt lys" tatt fra Salmene. Det har aldri manglet på gode argumenter for vår overbevisning. De vil jeg gjerne diskutere med deg men ikke i denne tråden. Denne tråden handler om krigen som er kommet til Københavns gater. La oss holde oss til det.

Kommentar #16

Arne Lauvhjell

24 innlegg  40 kommentarer

Parallellsamfunnet

Publisert over 6 år siden

Dansk røst: http://sorenpind.blogs.berlingske.dk/2015/02/15/gore-som-vi-plejer/

Kommentar #17

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Feil igjen og fortsettelse med ny feil følger

Publisert over 6 år siden

Jeg beklager til både Haug og andre "vitende"/uvitende debattanter politikere og øvrig "elite".

Dere går rett i fellen. Man fortsetter den samme argumentasjonsrekken, mens det ene terrorangrepet etter det andre manifisterer seg i Europa.

Mitt spørsmål er: Hvorfor stiller man seg ikke spørsmålet : Hva er det vi ikke har lært, siden vi ikke klarer å håndtere dette på en måte som gir ønsket resultat?

Hva i all verden har skjedd når andre ikke opplever et demokrati som godt? (For visst er det et angrep på både demokrati og vår kultur)

Jeg må minne om at terrorister som befinner seg i et land, er helt og holdent avhengige av at det finnes flere individer i deres omgivelse som heller ikke har en opplevet lojalitet overfor dette landet, og derfor ikke varsler myndigheter.

Før man stiller seg disse spørsmålene, er man helt og holdent ubrukelig i denne situasjonen. Hva man her i Europa kaller "ekspertise" på terror, er i beste fall en forledning til innbildt "kunnskap".

Spørsmålet man her må stille seg, er om vi har utdannet noe menneske i det hele tatt som har de evner man må ha for å begripe hva som foregår?

I denne sammenhengen kan det være greit å huske vår kultur , hvor man lytter til bestemte personer og ikke nødvendigvis reell kunnskap. Hva det har kostet, er en pris man må påregne Haug.

Så til neste spørsmål denne forsamlingen av ensporet lærdom vi har her på berget:

Hva oppleves som terror av hvem?, Og hvilke begreper dekker opplevelsen av trusler, og hvilke inretninger oppleves som våpen?

Før du har bevart dette Haug, kan heller ikke du i likhet med svært mange andre intellektuelle som førsøker å gjette, så mye som nærme deg en sannhet om hvorfor vårt demokrati åpenbart er uønsket, så uønsket at man heller ønsker Sharia ol....?

Jeg kommer ikke til å si så mye mer, fordi jeg ikke opplever oppfattelsesevnen i vår del av verden som vert å streve med. Det blir nok bortkatet tid, og nye terrorangrep fordi man må hete det riktige for å bidra. (eks: Nrk. feat Gule)

Dette tatt i betraktning , kan det vel sies at et demokrati som fungerer slik har saget av grenen det sitter på. 

Når man så omtaler at det spres mye frykt, er vel også det noe todelt: Mange har også levet med mye frykt i vårt demokrati , og å frykte andre ting , gir andre frykt. Men skal man først spille ut dette frykt-kortet, bør man spørre seg om det faktisk virker?

Har ikke også vi måttet venne oss til trusler fra diverse? Resultatet må da nødvendigvis bli: Who cares?.... trusler er trusler....

Mvh Kirsten

Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Negativt ordgyteri

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Hva oppleves som terror av hvem?, Og hvilke begreper dekker opplevelsen av trusler, og hvilke inretninger oppleves som våpen?

Før du har bevart dette Haug, kan heller ikke du i likhet med svært mange andre intellektuelle som førsøker å gjette, så mye som nærme deg en sannhet om hvorfor vårt demokrati åpenbart er uønsket, så uønsket at man heller ønsker Sharia ol....?

Jeg kommer ikke til å si så mye mer, fordi jeg ikke opplever oppfattelsesevnen i vår del av verden som vert å streve med. Det blir nok bortkatet tid

Hvorfor ikke se på dette på en enkel måte ?

Islam har fått fotfeste  også her i Skandinavia,og politikere flest,og ikke minst den SÅKALTE ekspertisen har ikke skjønt hva som følger i fotsporene til islam og en alt for stor innvandring.

Vi her i vårt rolige kristenkulturelle hjørne av Europa opplever SELVFØLGELIG det som skjer som ren terror.Hva ellers ?

At muslimer...mange flere enn vi tror,ønsker sharialover også her i landet,kommer av religionen/ideologien islams vesen.

Så lenge politikere og muslimske moderate ledere bare står og messer om å "ta avstand" fra terror uten å bruke de midlene de har til rådighet vil vi ikke komme av flekken.

SV-politikere står og jamrer seg over at politiet bærer våpen offentlig.De har fortsatt hodet under armen. 

Kommentar #19

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Du må nok ta med flere her Holt.

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så lenge politikere og muslimske moderate ledere bare står og messer om å "ta avstand" fra terror uten å bruke de midlene de har til rådighet vil vi ikke komme av flekken.

Det er da ikke bare disse som messer om å ta avstand mv?

Til meg skrev du om negativt orgyteri. For min del er det grunn nok til å la være å engasjere meg ytterligere. Det bli på samme måte som den gangen jeg varslet politikere om etnisk Norske terrorceller i Norge 2 år før 22- juli : Man visste at dette ikke kunne legges frem for ansvarlige myndigheter /PST mv, fordi de ville ha latterliggjort det som : negativt orgyteri slik som du gjør.

De ansvarlige ville ikke ha løftet en finger. At media ikke forstod det var en Nordmann før timer senere, får være deres problem. 

Hvorfor i all verden skulle man samtale med slike holdninger?

Da får det bare smelle igjen da..... hovmod lærer ikke på annet vis.

....om det noen gang lærer noe, for  så langt jeg har sett er intellekt langt mer ydmykt og således istand til å utvikle kapasitet.....

Mvh Kirsten

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei for all del

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Til meg skrev du om negativt orgyteri. For min del er det grunn nok til å la være å engasjere meg ytterligere. Det bli på samme måte som den gangen jeg varslet politikere om etnisk Norske terrorceller i Norge 2 år før 22- juli : Man visste at dette ikke kunne legges frem for ansvarlige myndigheter /PST mv, fordi de ville ha latterliggjort det som : negativt orgyteri slik som du gjør.

De ansvarlige ville ikke ha løftet en finger. At media ikke forstod det var en Nordmann før timer senere, får være deres problem.

Hvorfor i all verden skulle man samtale med slike holdninger?

Da får det bare smelle igjen da..... hovmod lærer ikke på annet vis.

....om det noen gang lærer noe, for så langt jeg har sett er intellekt langt mer ydmykt og således istand til å utvikle kapasitet.....

Du må ikke misforstå meg.Det er også en mulighet for at jeg mistolket deg.

Alle stemmer er viktige,men jeg syns du var i overkant negativ til de stemmene i samfunnet som FAKTISK forsøker å sette fokus på saken med rett perspektiv.

Frp og Hagen m.flere har i lang tid advart det norske folk mot følgene av ukritisk islamsk påvirkning i Norge og Europa,og har blitt latterliggjort til de grader.

Hege Storhaug er et annet eks på noen som forsøker å informere folk,men hun har også fått stempelet EKSTREMIST  og islamofob av de fleste.

Det er mange røster nå..til og med ETTER terroren i Danmark,som messer videre om dialog..Og at islam ikke har noe med dette å gjøre.

 

Kommentar #21

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Ok.

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du må ikke misforstå meg.Det er også en mulighet for at jeg mistolket deg. Alle stemmer er viktige,men jeg syns du var i overkant negativ til de stemmene i samfunnet som FAKTISK forsøker å sette fokus på saken med rett perspektiv. Frp og Hagen m.flere har i lang tid advart det norske folk mot følgene av ukritisk islamsk påvirkning i Norge og Europa,og har blitt latterliggjort til de grader. Hege Storhaug er et annet eks på noen som forsøker å informere folk,men hun har også fått stempelet EKSTREMIST og islamofob av de fleste. Det er mange røster nå..til og med ETTER terroren i Danmark,som messer videre om dialog..Og at islam ikke har noe med dette å gjøre.

Det er helt klart at Hagen m.fler  -også i Danmark har hatt helt rett, og blitt ledd av. Du har så rett, for her ligger selve problemet: At den Skandinaviske diskurs på ingen måte klarer å forholde seg til ulike oppfattninger innad i eget land.

Det får meg til å undre over vordan i all verden et slikt debatttklima skal kunne klare å forholde seg til faktum som ligger utenfor deres egen sfære?

Her på berget er vi ca 5mill mennesker som ikke engang klarer å samles om et par enkle saker. Man klarer ikke engang legge bort mobbekulturen i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Mitt spørsmå blir da: Hvordan i all verden skal man vinne kunnskap? Hvert eneste minutt man anvender til å mobbe andre, taper man tid i å begripe hva utfordringene handler om.

Dette er arbeidsforhold for folket , som vil besørge den komplette inkompetanse uten at noen har øyner og hodet på en plass hvor man ser det komme. 

Du har således etter mitt skjønn helt rett mht de holdninger mennesker som ser utfordringer blir møtt med. Av samme årsak ser jeg ikke at hverken Danske ,Norske, Finske eller Svenske myndigheter har forstått sitt eget problem: Demokratiets problematiske arbeidforhold, og forholdet til sitt eget demokrati.

Av samme årsak blir begreper som : dialog, ekstrem islam, religion og demokrati kun substituttbegrep som dokumenterer manglende kunnskap om hva dette handler om, og hvilke prosesser som finner sted i mennesker som slutter seg til slike organisasjoner/grupper. Ingen av svarene er således i seg selv svaret. Svaret ligger i de utløsende faktorer som forårsaker radikalisering.

Vi ser bla. at PSTs og andre Nordiske sikkerhetstjenesters"innsats" mot radikalisering av ungdom, ikke virker, fordi de glemmer å stille noen grunnleggende viktige spørsmål.

Om de hadde stillet de rette spørsmål, ville de forstått at innsatsen ville nødvendigvis ha måttet vært satt inn lenge før en radikaliseringsprosess var startet. Dette fordi det i det øyeblikk et menneske er igang med en slik utvikling har passert et punkt hvor samhandling, respekt, tilgivelse eller tro på samtaler og prosjekt mm. er tapt for lenge siden.

Derav også den religiøse biten hvor slike grupper da kun har "Gud" "de samtaler med  og forholder seg til" Når man da forviller seg selv til å tro man på et slikt punkt i andres prosesser faktisk kan SAMTALE/ HA DIALOG , dokumenterer man hvor lite man forstår hva man holder på med.

På dette punktet er det intet annet enn sikkerhetspolitikk som kan redde noen, samtidig som man trist må konstatere at den sikkerhetspolitiske elite  ikke har forstått sin egen sikkerhetspolitikk og agenda....

Mao: terror er så sammensatt, at før man legger bort den skandinaviske tradisjonelle samfunnsånd med tilhørende dårlig arbeidsklima, har vi ingen sikkerhet.


Den tradisjonelle vestlige tankemodeller er derfor ute av stand til å se hvilke prosesser som foregår i de ulike deler av samfunnet og verden. Av samme årsak er de ute av stand til å beskytte sine borgere.

Ergo er det herværende problem av en såvidt omfattende karakter , at jeg er redd dette bare er en begynnelse på noe ingen i "eliten" kan få oss helskinnet gjennom pr i dag.

Det er vel det jeg prøver å si, for så å si noe om årsaken til vår sårbahet i Norden, og våre myndigheters mangel på sikkerhetsevner....som fører til disse stadige angrepene.

Mvh Kirsten

Kommentar #22

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det handler om at noen har erklært demokratiet, likeverdighet og ytringsfrihet krig.

Er det disse begrepene noen egentlig går til krig mot?

Eller går disse noen til krig mot hvem noen andre er, eller de tror disse andre er?

Og er ikke vårt problem at vi deltar i denne kategoriseringen.

De nevnte begrepene ser ut til å ha et begrenset gyldighetsområde. Er det ikke da bedre å se på hvilke mangler begrepene eventuelt har før en trykker på med mer av det samme?

Finnes det argumenter i randsonen av disse begrepene som kan tydeliggjøre hva krigen går ut på og hvordan en best kan forholde seg til den?

Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg er redd ingenting kommer til å bli normalt etter at dette som skjedde i Danmark sannsynligvis snart skjer i Norge.

Jeg tror man må stålsette seg for at dette snart kommer til Norge også. Overalt i Europa skjer det en radikalisering av muslimer. Nå etter Paristerroren manglet det ikke på hyllester! Noe liknende har vi faktisk sett her i Danmark også; det er særlig unge muslimer som ikke er tilbakeholdne. "Krudttønnemanden" var blitt kraftig radikalisert i fengsel, og talte åpent om å fra til IS/Syria; Kriminalforsorgen snappet opp og oversendte til PET. Det er mange slike i Danmark. http://www.bt.dk/mobil/omar-ville-til-syrien-for-at-kaempe

Radikaliseringen inntreffer samtidig med at innvandring fra islamske land bare fortsetter å øke. Videre: media er fylt med forståsegpåere som "tar avstand", men som ofte også "forstår". Det er gjerne vår egen skyld: "vi har ikke tatt godt nok hånd om dem."

Det er mange som ikke blir tatt godt hånd om og som aldri en gang tenker tanken på å utøve vold på andre. Elitene våre lider av en viss fobi: man må for guds skyld ikke tenke tanken at volden oftest er motivert i islams hellige tekster, ofte formidlet av imamer og andre islamske lærde og store navn. Den egentlige islamofobi finnes i elitene - for man tør slett ikke ta tak i islam, enn si nærme seg den. Man har bare besverget med sine egne lykkeønskede fiatdefinisjoner. Det merkelige er at slike besvergelser ofte også kommer fra folk som selv er sekulære! "Islam er fred!", roper de. De har bare bestemt seg - og kommer aldri til å få skjellene fra sine øyne. Men de har helliggjort og tabuisert islam på en måte som man ikke har sett eksempler på tidligere i historien. 

Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Forsvarer ikke du din religiøse overbevisnig på eksakt samme måte?

Det er der ingen selvmodsigelse i.

At du tror det, er fordi du opererer med et usagligt, alt for omfattende, begreb, 'religiøs overbevisning'.

Religioner er forskellige og islam og oplysningsideologierne deler en del selvovervurderende fejltagelser.

Overfor dem står kristendom og den rationalitet, den har udviklet, bl.a. i form af empirisk videnskab.

De første tankekonstruktioner er påviseligt faktuelt forkerte.

De sidste er om ikke Sandheden, så en søgen efter den.

De første har ikke noget operationelt sandhedsbegreb - kun blind tro - og had og terror for at gennemtvinge dens accept hos alle.

Derfor er det det rigtige at foreskrive kristen oplysning og for dens sags skyld mission.

Oplysningsideologierne har intet konstruktivt at bidrage med som følge af deres radikale misforståelser, som de delvist deler med islam - hvorfor de heller ikke indser problemet med samme.

Kommentar #25

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

! Og !

Publisert over 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Oplysningsideologierne har intet konstruktivt at bidrage med som følge af deres radikale misforståelser, som de delvist deler med islam - hvorfor de heller ikke indser problemet med samme.

Og tenk om noen kunne ha selvinnsikt nok til å begripe dette?

Men jeg tenker nok vi ikke ser slike reelle utviklinger i dette årtusen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere