Helge Simonnes

928

Stat uten rom for samvittighet

En stat som presser ansatte til ikke å lytte til samvittigheten, vil kunne få mye å slite med.

Publisert: 11. feb 2015

I Telemark kan to fastleger miste jobben fordi de nekter å utføre legetjenester som strider mot deres samvittighet, skriver avisen Varden. Helsetilsynet har nå kommet med en prinsippavgjørelse om at ingen leger kan nekte å sette inn spiral.

For å hindre at legene skal kunne overlate vanskelige oppgaver til andre, forbyr Helsetilsynet at det lages såkalte felleslister.

Dermed kan fastlege Gunnar Grøstad Johnson ikke lenger regne med at Vinje kommune vil inngå fastlegeavtale med ham. Johnson er katolikk, og nekter både å sette inn spiral og henvise til assistert befrukting av samvittighetsårsaker. «Jeg går ikke på akkord med min samvittighet, da ville jeg gått til grunne både som fagmann og privatperson», sier han til avisen.

Stat og kommune har lagt seg på en prinsipiell linje som kan bli tung å bære etter hvert som andre typer samvittighetssaker dukker opp. Tvungen medvirkning til aktiv dødshjelp er ett av eksemplene som er hyppigst nevnt. Etableres det et prinsipp om at egen, personlig samvittighet ikke skal tillegges vekt, må det nødvendigvis gjelde i alle saker som måtte komme opp.

I det moderne Norge liker vi å tenke at vi har en liberal stat, som ikke binder og behandler sine borgere på en utilbørlig måte. Denne liberale holdningen gjennomsyrer blant annet rettsvesenet.

Men staten som arbeidsgiver og kontraktspartner skrur nå til overfor arbeidstakere som skiller den fra private arbeidsgivere på en ufordelaktig måte.

I norske avisredaksjoner skjer det med jevne mellomrom at journalister fritas for å jobbe med spesielle saker av samvittighetsgrunner. Dette liberale prinsippet har sitt feste i Vær varsom-plakatens paragraf 2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

I motsetning til staten sier ikke norske redaktører at journalistene da må finne seg noe annet å gjøre. I respekt for yrkesetikken lar de nåde gå for rett overfor den redaksjonelle medarbeideren.

Det burde også staten som arbeidsgiver gjøre overfor sine ansatte.

Kommentar #1

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Legens samvit

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Stat og kommune har lagt seg på en prinsipiell linje som kan bli tung å bære etter hvert som andre typer samvittighetssaker dukker opp. Tvungen medvirkning til aktiv dødshjelp er ett av eksemplene som er hyppigst nevnt. Etableres det et prinsipp om at egen, personlig samvittighet ikke skal tillegges vekt, må det nødvendigvis gjelde i alle saker som måtte komme opp.

er vanlegvis ein garanti for at vi som pasientar får best mogleg hjelp, og ikkje berre er nummer på samlebandet. Då bør vi tola at vi i nokre tilfelle blir sendt til ein annan lege avdi legens samvit er til hinder for å utføra det vi ønskjer. Innsetjing av spiral dreier seg jo heller ikkje om å kurera sjukdom. Dette er feil veg å gå.

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Dersom staten fortsetter med å hindre ansatte i å følge sin samvittighet, så vil jeg tro at det blir stadig mer aktuelt å åpne for utbygging og drift av kristne institusjoner som legesentere, sykehus, sykehjem og skoler.

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Ingen nåde når rettighetsaktivistene er fornærmet.

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
En stat som presser ansatte til ikke å lytte til samvittigheten, vil kunne få mye å slite med. I Telemark kan to fastleger miste jobben fordi de nekter å utføre legetjenester som strider mot deres samvittighet, skriver avisen Varden. Helsetilsynet har nå kommet med en prinsippavgjørelse om at ingen leger kan nekte å sette inn spiral. For å hindre at legene skal kunne overlate vanskelige oppgaver til andre, forbyr Helsetilsynet at det lages såkalte felleslister. Dermed kan fastlege Gunnar Grøstad Johnson ikke lenger regne med at Vinje kommune vil inngå fastlegeavtale med ham. Johnson er katolikk, og nekter både å sette inn spiral og henvise til assistert befrukting av samvittighetsårsaker. «Jeg går ikke på akkord med min samvittighet, da ville jeg gått til grunne både som fagmann og privatperson», sier han til avisen. Stat og kommune har lagt seg på en prinsipiell linje som kan bli tung å bære etter hvert som andre typer samvittighetssaker dukker opp. Tvungen medvirkning til aktiv dødshjelp er ett av eksemplene som er hyppigst nevnt. Etableres det et prinsipp om at egen, personlig samvittighet ikke skal tillegges vekt, må det nødvendigvis gjelde i alle saker som måtte komme opp. I det moderne Norge liker vi å tenke at vi har en liberal stat, som ikke binder og behandler sine borgere på en utilbørlig måte. Denne liberale holdningen gjennomsyrer blant annet rettsvesenet. Men staten som arbeidsgiver og kontraktspartner skrur nå til overfor arbeidstakere som skiller den fra private arbeidsgivere på en ufordelaktig måte. I norske avisredaksjoner skjer det med jevne mellomrom at journalister fritas for å jobbe med spesielle saker av samvittighetsgrunner. Dette liberale prinsippet har sitt feste i Vær varsom-plakatens paragraf 2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning. I motsetning til staten sier ikke norske redaktører at journalistene da må finne seg noe annet å gjøre. I respekt for yrkesetikken lar de nåde gå for rett overfor den redaksjonelle medarbeideren. Det burde også staten som arbeidsgiver gjøre overfor sine ansatte.

Det er lite som skiller den rødgrønne regjeringen og nåværende Helse og omsorgsminister, når Bent Høie i praksis gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre; nemlig å sparke fastleger med et annet moralsk kompass.

Det synlige resultatet av et stadig trangere rom for samvittighetsytringer og praksis - for helsepersonell - ble tydelig for mange som for kort tid siden lyttet til Nrk Telemarksendinga.

Fastlegen  Dag Sele følte seg tvunget til å si opp sin mangeårige stilling (22 år) ved Bø legesenter, som en følge av innstrammingen Helseministeren kunngjorde i fjor sommer. Da la Høie og departementet den særdeles velfungerende reservasjonspraksisen død. Og , foruroligende nok, uten dokumentasjon som kunne bevise eller underbygge at praksisen hadde skapt problemer i pasientbehandlingen.

Hva som da er igjen av "reservasjonsmulighetene" i spesielle samvittighetspørsmål,og åpenhet for en god praksis i den offentlige håndteringen av disse, kan man derfor undres over. I hovedsak er det jo disse tre spørsmålene; abort,visse typer etisk kontroversiell prevensjon, eller å henvise til kunstig inseminasjon for samlevende kvinner, som hele reservasjonsdebatten handler om.

Det ble ansett som en seier når Krf i regjeringsforhandlingene fikk lagt en relativt tung hånd på rattet i forhold til fastlegenes reservasjonsmuligheter, og retten til å nekte å henvise til f,eks abort. Klokt nok er dette punktet heldigvis ivaretatt i den nye loven/forskriften. 

Men, departementet skrev blant annet i sitt høringsforslag at ;  ”det er verdifullt for samfunnet at fastleger har høy etisk bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål” og ”Fastleger bør ha adgang til å reservere seg, men adgangen bør være begrenset og forbeholdt situasjoner med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død”. 

Departementet /Bent Høye aksepterer altså ikke - i motsetning til en langvarig og velfungerende praksis - at fastlegene kan reservere seg mot å skrive ut visse typer etisk kontroversiell prevensjon, eller å henvise til kunstig inseminasjon for samlevende kvinner som bevisst ønsker å føde farløse barn.

Dette til tross for at man ikke har dokumentasjon som i det minste kunne underbygge departementets holdning til spørsmålet.

At Helsetilsynet har akseptert dagens praksis hos fastlegene, gjennom mange tiår, og sammen med Helsedirektoratet og Helse og Omsorgsdepartementet - da den rødgrønne regjeringen forsøkte å stramme inn på en velfungerende praksis i 2011 - ikke kunne legge frem dokumentasjon på at dette hadde medført problemer i pasientbehandlingen - gjør at jeg , i likhet med Simonnes, fortsatt undrer meg på hvorfor man ikke kan tilkjenne en liten gruppe fastleger muligheten til å følge sin samvittighet.

Heller ikke i denne situasjonen (ved Bø legesenter), er man kjent med problemer i pasientbehandlingen som en følge av disse legenes standpunkt og praksis.

Hvorfor  samvittighetsfriheten, som ble løftet frem som en gyldig og legitim posisjon da dagens abortlov ble vedtatt, ikke lenger kan få leve hos fastlegene, er en uendelig trist og unødvendig innsnevring av en av demokratiets viktigste bærebjelker.  Det ville vært et sunnhetstegn om  prinsippet fra den gang hadde vært videreført.

Så langt er konsekvensen at sammenhengende tjeneste som fastlege, for tusenvis av pasienter, over flere tiår, hverken imponerer regjeringen eller Bent Høie. Til tross for at samhandlingsreformen gjør at vi trenger flere leger i dette landet , og ikke færre. Regjeringens udemokratiske pålegg innebærer i virkeligheten yrkesforbud for en rekke av dem.

Tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen. Forstå det den som kan.

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Stat og kommune har lagt seg på en prinsipiell linje som kan bli tung å bære etter hvert som andre typer samvittighetssaker dukker opp. Tvungen medvirkning til aktiv dødshjelp er ett av eksemplene som er hyppigst nevnt. Etableres det et prinsipp om at egen, personlig samvittighet ikke skal tillegges vekt, må det nødvendigvis gjelde i alle saker som måtte komme opp

Takk til Simonnes for å ha løftet frem dette, noe de fleste andre aviser bryr seg lite med. I alle fall med denne vinklingen.

Skal dette nå utvikle seg til at legestanden blir en serviceinstutisjon, for best mulig tilretteleggelse av  utstrakt og uhindret promiskuitet ?

Og jeg som trodde at legestanden var til for å lege,helbrede, og hindre sykdommer .                        Selvsagt kan det tenkes tilfeller der en slik tjeneste har som formål, på en eller annen måte å imøtekomme dette siste også.

Men da har jeg den tillit til disse to leger, og andre leger, at de har både insikt og smvittighet til å vurdere dette seriøst.

Helsetilsynet burde skamme seg.

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Etableres det et prinsipp om at egen, personlig samvittighet ikke skal tillegges vekt, må det nødvendigvis gjelde i alle saker som måtte komme opp.

Og slik er den siste utviklingen i Telemark.Tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen.

http://www.varden.no/nyheter/leger-som-nekter-a-sette-inn-spiral-kastes-ut-av-legekontorene-1.1375653

http://www.ta.no/Leger_som_nekter_spiral_f_r_ikke_v_re_fastleger-5-50-37418.html

Stortingsrepresentanten Lene Vågslid fra Telemark, og andre, har kjempet i front for denne saken og  kan glede seg over utviklingen.

Jeg undres på om det er denne utvikingen som innebærer "mer åpenhet og mer demokrati" - slik hennes eget politiske miiljø så forbilledlig har løftet frem etter 22/7.

Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Skal fastleger sette inn spiraler?

Publisert over 7 år siden

Ja, samvittigheten er vanskelig. Spiralen kan jordmor eller gynekologen sette inn.

I Dagkirurgisk Forum har vi ventet i 18 år på mer dagkirurgi ved norske sykehus. Snart henter alle land oss igjen.

Mitt inntrykk er at det foregår en trenering av dette tilbudet for at det private helsevesenet skal ha nok å gjøre.

Der jeg jobbet før kom halve avdelingen fra Volvat. Hvis "Pasienten først" skal være mer enn en overskrift i en NOU, må noen av politikerne sette dette på dagsorden.

Vi ville spare formidable summer på mindre døgntjeneste, mindre infeksjoner, mindre dødelighet, mindre skader og forbedret livskvalite.

Er det ikke en slik smertefri tilværelse alt helsepersonell ønsker seg?

Kommentar #7

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Tillegg til kommentar 4

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men da har jeg den tillit til disse to leger, og andre leger, at de har både insikt og smvittighet til å vurdere dette seriøst

Det jeg ikke fikk med i komm.4, og som sikkert det viktigste argumentet samvittighetslegene har, er at spiralen bevirker en automatisk form for tidlig abort. Så vidt jeg forstår dør det gryende menneskebarnet i møte med dette apparatet.

Hvor er Krf. i dette, godtar de yrkesforbud på samvittighetens alter ?

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Man ønsker samvittighet uten en pris. Å stå for noe uten en kostnad. På bekostning av andre.

Kommentar #9

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hva om

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
En stat som presser ansatte til ikke å lytte til samvittigheten, vil kunne få mye å slite med.

en lege av samvittighetsgrunner vil utføre en ulovlig senarbort? Skal han også få lov til å følge sin samvittighet? Eller er det bare abortMOTSTANDERE som skal ha rett til å følge sin samvittighet?

Kommentar #10

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
en lege av samvittighetsgrunner vil utføre en ulovlig senarbort?

Her skisserer du en situasjon hvor en lege kanskje kan vise til samvittighetsgrunner for å utføre dette.

I forhold til ansettelse av fastleger som ikke vil utføre deler av jobbeskrivelsen kan jeg ikke se at samvittighet har noe relevans. 

Kommentar #11

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Trådstarters poeng

Publisert over 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Her skisserer du en situasjon hvor en lege kanskje kan vise til samvittighetsgrunner for å utføre dette.

I forhold til ansettelse av fastleger som ikke vil utføre deler av jobbeskrivelsen kan jeg ikke se at samvittighet har noe relevans.

er (såvidt jeg forstår) at staten ikke tillater at leger følger sin samvittighet. Det jeg vil vite er om det prinsipp at leger skal få kunne følge sin samvittighet også gjelder de leger som har samvittighetsgrunner til å gjøre ting som kristenfolketF er motstander av, eller om prinsippet om samvittighetsfriehet kun skal gjelde de leger som deler kristenfolkets syn.

Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Samvittighet, hva er det ?

Publisert over 7 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
en lege av samvittighetsgrunner vil utføre en ulovlig senarbort? Skal han også få lov til å følge sin samvittighet? Eller er det bare abortMOTSTANDERE som skal ha rett til å følge sin samvittighet?

Dette er ikke matematikk Høiland. "Skomaker, bli ved din lest" heter det jo, "Matematiker bli ved dine snirkler"  Da lover jeg å ikke "å tråkke i dine snirkler" Slik som en annen kjent matematiker ba om :-)  Med det jeg mener er at: Ikke dra matematiske lover inn i en slik slik debatt.

En samvittighet må ha et moralsk fundament å forholde seg til.  Om det skjer i saker som sekulære leger eventuelt vil påberope seg, i relasjon mot den moral som kristne leger støtter seg på. Og har disse et allmengyldig, godt, moralsk og objektivt fundament å forholde seg til, skal de også selvsagt lyttes til, og etterkommes.

Verre er det ikke med den saken

Kommentar #13

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
staten ikke tillater at leger følger sin samvittighet.

For meg høres dette merkelig ut. Staten tar ikke stilling til hvilken begrunnelse du bruker for å ikke utføre en på forhånd gitt arbeidsoppgave. Om du velger å ikke søke stillingen på grunn av din samvittighet, er det staten klekkelig likegyldig. Det høres imidlertid rart ut om noen skal ha en særstilling ift. å få en jobb de ikke kan utføre av den grunn at de påberoper seg en samvittighet - de vet jo på forhånd hva stillingen innebærer. Dette blir å opperere med to typer fastlegestillinger - jeg har ikke sett at noen ønsker det.

Det du tar opp rundt en tenkt tilfelle av noe en lege kan tenkes å gjøre som ikke står beskrevet i noen stillingsinstruks, noe som sogar er ulovlig, er etter min mening en situasjon hvor bruk av samvittighet som argument for det en har gjort er relevant - uavhengig av om det en gjør er rett i forhold til et spesielt syn eller ikke. Det er imidlertid ingen garanti for at påberopelse av samvittighetsgrunner virker formildende i vurderingen av handlingen - den risikoen er en vesentlig del av det å handle etter sin samvittighet.

Kommentar #14

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
En samvittighet må ha et moralsk fundament å forholde seg til.

Hvorfor det?

Jeg mener samvittigheten fungerer best når den ikke forholder seg til noe moralsk fundament. Da er det kun den enkeltes vurdering i den gitte situasjon som tas i betraktning. Da kan handlingen best vurderes ut ifra sitt unike innhold. Manglende unikhet, dvs. dette er en vurdering mange har gjort før deg og samfunnet har klare oppfatninger om hva som er forventet handling, reduserer legitimiteten av å påberope seg samvittigheten som ledesnor.

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener samvittigheten fungerer best når den ikke forholder seg til noe moralsk fundament.

Da må du være snill å analysere og definere grundig hva du mener samvittighet er for noe.

Kommentar #16

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Da må du være snill å analysere og definere grundig hva du mener samvittighet er for noe.

Subjektiv vurdering av hva som er riktig handling. 

Det betyr også at dess mer unik den aktulle valgsituasjonen er, dess mer avgjørende er samvittigheten.

Mulig ikke analysen og definisjonen er grundig nok for ditt behov, men da må du heller utdype hva du mener mangler. For meg funker den.

Kommentar #17

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

???

Publisert rundt 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke matematikk Høiland.

Leirgulen mener at det er diskvalifiserende for deltakelse i en debatt om moral å være utdannet matematiker. Nåja, han on det.

Men så hevder han at man skal lyttes til dersom man har "et allmengyldig, godt, moralsk og objektivt fundament å forholde seg til". Dette er en helt umulig prinsipp i praksis. Hvem skal avgjøre om noen har et moralsk fundament som er godt og allmengyldig? Leirgulen? Det kan se slik ut.

Hvordan vet man om en lege som nekter å henvise til abort gjør dette ut fra et moralsk godt fundament? 

I forhold til mennesker som ønsker særbehandlig av påberopte moralske grunner, kan man håndtere dem på 3 måter:

1) Man kan si at alle som påberoper seg samvittighetsgrunner får gjøre som deres samvittighet befaler dem, uten å måtte slutte i stillingen.

2) Man kan si at de som påberoper seg samvittighetsgrunner som vi er enige i, får gjøre som de vil uten å miste stillingen, mens alle andre får utføre arbeidet etter instruks eller finne seg noe annet å gjøre.

3) Man kan si at enten får folk gjøre jobben sin eller finne seg noe annet å gjøre.

Jeg er tilhenger av nr 3.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere