Dag Skottene

9

Hva er hellig for deg?

Jeg reagerer på ensidigheten i begrunnelsen, synet på mennesket som «eit syndig vesen».

Publisert: 4. feb 2015

Takk til Magnar Kartveit for interessante refleksjoner om hellighet (Vårt Land 30. januar). Men ensidigheten i begrunnelsen, synet på mennesket som «eit syndig vesen», reagerer jeg på.

Det uttrykker et tradisjonelt menneskesyn, og dermed også et gudsbilde, som i sterk grad har preget vår kirke: «Fattig i meg selv jeg er», «Selv er jeg intet», «Med et hjerte fordervet av synd» osv. Kartveit skriver riktignok: «Det er flott å justera opp sjølvkjensla, fjerna skamma, redda ansiktet». Men så legger han til: «men det blir trass alt for lite i møte med Gud». Det blir nesten umulig å unngå en teologi som formidler at jo svartere og mer elendig jeg er i meg selv, jo mer avhengig blir jeg av nåden, jo viktigere blir Jesus. Her skal en forkynner balansere hårfint hvis ikke en slik tenkning skal virke nedbrytende på menneskets selvfølelse og mentale helse.

Mangler. Så hva er det som mangler? Det er Gud som skaper. At jeg er skapt i Guds bilde og dermed er uendelig verdifull i meg selv. Jeg er ikke primært en hjelpeløs og utilstrekkelig skapning, men Guds skaperverk med potensial for godhet, kjærlighet og skjønnhet. Det som mangler er en balanse mellom menneskets synd og verdighet. Vi kjenner lysten til det onde, men vi kjenner da også lysten til det gode i vårt hjerte. Anvendt på Kartveits hovedanliggende: Gud er hellig.

Ja, men når mennesker blir spurt om hva som er hellig for dem, så behøver ikke Guds hellighet stå i motsetning til hellighet i Guds skaperverk. Det uttrykker i tilfelle et menneskesyn og et gudsbilde som jeg er dypt uenig i.

Helheten.  Jeg deler ofte disse synspunktene med medmennesker i kirkelige sammenhenger. Da får jeg en opplevelse av at stadig flere i kirken vil bort fra ensidigheten. Vi lengter etter en bekjennelse som favner inn helheten i livet og i Bibelen. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 4.2.2015

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Konkurrerer vi med Gud?

Publisert nesten 7 år siden

Hellighet, ærefrykt og nåde er noe godt jeg forbinder med Gud. Han er universets konge og opphøyet over alt.

Selv er jeg et lite menneske som sammen med mange andre myldrer omkring og strever med mitt.

Når jeg fornemmer at himmelens hellige Gud bryr seg med meg, så er det ganske stort og oppløftende. Det skal ikke så mye innsikt til, for at jeg begriper min litenhet. Alt annet er for meg en hovmodig illusjon. Dessuten vet jeg at jeg er begrenset, både hva min livslengde og mine andre muligheter angår.

Så hvorfor skulle jeg ikke heller være glad for at den allmektige Gud bryr seg om meg, enn å konkurrere mot Ham om Hans storhet?

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei 

Hva innebære det å leve i frihet i Kristus? Kjærligheten har sin glede i sannheten i mennesket. 

Jesus kom i nåde og i sannhet. så vil det være opp til oss å leve i den frihet Jesus kom med, Vi dømmer oss selv og andre, med vår samvittighet som er tynget av syndige handlinger. men Sannheten setter oss fri fra våre byrder. Lever man i synd så lever man med byrder, da blir livet ikke Helligt. men lever man i Kristus så er livet en frihet. Forskjellen ligger på hvor vårt hjerte er.

mvh

Rune

Kommentar #3

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Ingenting?

Publisert nesten 7 år siden
Dag Skottene. Gå til den siterte teksten.
Mangler. Så hva er det som mangler?

Vi har jo fått alt i Ham.

Så  det mangler vel ingenting?   

Når skriften leses, er det jeg som leser, og det du sier er kan hende i nærheten av "mine" meninger.    Selvbilde, eller forståelsen av hvem jeg er, i lyset av hvem Gud er, kan være milevis fra en annen.   Om jeg har en Hellig Gud, må mitt selvbilde være i enhet med den helligheten.

Så den som har ett lavt selvbilde, har heller ikke en Hellig Gud?

Er jeg blitt ett med Ham, burde jeg kunne kose meg i meg. :)/

Kommentar #4

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Tror du, men ikke jeg?

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vi dømmer oss selv og andre, med vår samvittighet som er tynget av syndige handlinger

Vår samvittighet er vår alene.  

Om vi vil la den tynge oss, er opp til oss. Ikke en Gud eller andres gjøren og laden, kun oss selv.

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Vår samvittighet er vår alene.

Om vi vil la den tynge oss, er opp til oss. Ikke en Gud eller andres gjøren og laden, kun oss selv.

Hei Per

Mange troende er flinke til å dømme seg selv, og mange lever med fordømmelser over sitt eget liv. Friheten i livet til den troende ligger i sannheten og i Nåden. Når man forstår dette skriftstedet, at det er ingen fordømmelse i Kristus, så forstår man dens frihet i Kristus også. Men samvitigheten må man ha, for den hjelper oss til å forstå rette og galt.

mvh

Rune

Kommentar #6

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Friheten ligger i at en er fri:)/

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Friheten i livet til den troende ligger i sannheten og i Nåden

Alt i skriften kan forståes.

Friheten føles. Kjennes, smakes, luktes ,høres sees.

Før du har opplevd at "Sannheten" har satt deg fri, er og forblir det ord.

Trenger ikke være kristen for å være fri. Det har med den enkeltes selvbilde å gjøre.

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Lever man i synd så lever man med byrder, da blir livet ikke Helligt. men lever man i Kristus så er livet en frihet. Forskjellen ligger på hvor vårt hjerte er.

Nei. Man trenger ikke å dra over seg det heller tarvelige selvbildet kristne må bade seg i for å "oppfylle kravene" i kristendom for å leve i frihet, tvert i mot.

Da jeg ramlet at av det jeg i dag kaller tankefengslet (krisetendom om noen lurte...) følte jeg en voldsom frihet nettopp i det ansvaret som nå lå på meg, at nå var det opp til meg! Jeg måtte selv ta skylden for det dumme jeg gjorde og jeg måtte ta skylden for det gode, jeg hadde ikke lenger noen jesus figur eller satan figur å peke på. Og for meg var det ansvaret (som jeg jo i etterkant har forstått at har ligget på meg hele tiden, jeg innbilte meg bare at mytene om jesus var sanne og dette med synd, skam og fordervelse) en frihet, for nå var det opp til meg å være et godt menneske. Borte var innbildninger om synd, skam og fordervelse og lettvinte løsninger og jeg fant ut at siden jeg selv sto ansvarlig og jeg ikke lenger kunne be til jesus eller skylde på satan så fant jeg fort ut at om man ikke skal gjøre noe man angrer på så må man la være å gjøre det man angrer på. Egentlig ganske enkelt...

 

For meg, for å bruke en metafor, så virker det som om kristendommen knekker benet på deg (synd, skam, utilstrekkelighet) for å tilby deg krykken (jesus) og for mitt vedkommende er det bedre å holde seg frisk enn å la benet sitt knekke i kristendommens navn. Eller i noen annen religions navn for den sakens skyld.

Jeg vil være et fritt tenkende menneske og det er man ikke når han treller for innbilte guder og sønnene deres, ikke i noen religion....

Innbildningene fra kristendom hang i en stund, i ca to år etter at jeg begynte på min vei ut av det, så helt fri var jeg ikke før jeg hadde konfirmert meg. Den opplæringen og helt spinnville forsøk på å glorifisere kristendom satte et effektivt punktum om forestillingene jeg hadde gjort meg om kristendom. Og det som satt i lengst var dødsangsten, det var det jeg trodde på lengst, var stadig redd for at gud ville komme å slå meg død som han jo lover i boka si, men ingenting skjedde såklart. I dag forstår jeg mekanikken bak disse innbildningene og fantasien som slippes fri når man innbiller seg at dette er hellig, sant eller nøyaktige beskrivelser, for det er det ikke. Ikke noe hellig i de nedtegnelsene som tilslutt ble de kristnes bibel, det er det ihvertfall ingen tvil om...

Hva jeg holder hellig? Det må i så fall bli menneskeverdet. Det er jo den direkte grunnen til at jeg er motstander av organisert religion også, for de religiøse rettningene, så og si samtelige av dem, strider så veldig mot menneskeverdet med sine intolerante og kjærlighets innsnevrende forbud, påbud og tilbud og straffer der innbilte guder hele tiden skal settes foran menneskers ve og vel...

Å gjøre ting hellig er egentlig bare en annen metode for å gjøre det fritatt fra kritikk, skepsis og tvil det... Og det har jo vært forbudt å ikke tro i største delen av de to tusen årene kristendom har vært blandt oss, nettopp ved å peke på det "hellige" og påstå at dette var sannhet, noe det altså ikke er.

Men menneskeverdet kan ikke kritiseres, man kan ikke stille seg skeptisk, man kan ikke tvile på menneskeverdet, derfor er det "hellig"!

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Hans 

Takk for at du delte din egen erfaring med hva frihet betydde for deg. Og det er sikkert mange som deler din erfaring på hva frihet er Ikke livet. Frihet kan Være så mangt. Både i det indre og i det ytre livet. men frihet kan også koste litt. Det avhenger av dine egne valg og handlinger.Alle våre valg i livet får en konsekvens troende eller ikke troende. Ikke bår frihet så ligger det også en sannhet og kjærlighet som er nåde. Både trenger de fleste ikke livet. uavhengig  om man er troende eller  ikke troende. Friheten i  livet kommer andre på hvor vårt hjerte er. Er livet vårt  i   fordømmelse heller  er det I sannhet. Sannheten setter mennesker i frihet uansett tro. For i sannhet er det en rettferdighet og en både som  man kan leve i uten fordømmelse. Og det er en frihet som Gjør livet letter å leve. I min tro finner jeg den frihet og sannhet og nåde for meg er Kristus. 

MvH 

Rune

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Per

Syndens byrde henger på mennesket til sannheten når menneskets hjerte. Når sannheten når inn så blir mennesket opplyst om at det er håp I en nåde som kom til oss. For å forene oss med vår Far I himmelen. Uten nåde og sannhet så blir det ingen frihet. For synden vil da Være en heftelse ved menneske om man merker det eller ikke. Det er mange måter å ignorere synd på. Og godta synden på. Men når man er forbi det stadige som preget det gamle livet. Så får man kjenne smaken på det nye livet I Kristus. Som koster mer. .Men den frihet er dyrebart betalt for oss. I Kristi blOd. 

MvH

Rune

Kommentar #10

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Sannheten setter mennesker i frihet uansett tro.

Dette er tydeligvisnoe du sier for å liksom "spore" inn på at det er gud og jesus og dette hellige spøkelset som er sannheten, gjør du ikke Rune?

At du velger dine sannheter og tror dette er sannhet har for lengt gått opp for meg, for skjeldent har jeg møtt et menneske som har et så løst forhold til hva som er sant eller ikke som det du har, men det ville vært veldig moro og hva DU finner sant UTEN å blande inn gud og jesus... Hva er det som bestemmer hva som er sant for Rune Staven? Hvordan går du frem for å konkludere med hva som mest sannsynlig er sant? Er det bare å gjøre som pleier å gjøre her inne, føye til jesus et eller annet sted og vips er det en sannhet god som noen? Eller har du andre metoder?

Virker bare så teit at du hele tiden skyver bibelen "sannheter" foran deg hele tiden, da vi VET at bibelen er langt unna noen sannhet. Ikke for det, disse "sannhetene" gjør sikkert lykke nede på bedehuset for alt jeg vet, hvem tør å si i mot der liksom, men for vanlige normale folk er ikke religiøse påstander noen sannhet lenger og hvordan møter du dem, om du omgåes andre ikke-troende i det hele tatt da... ?

Hva er det som forteller deg hva som er mest sannsynlig sant og ikke Rune? Uten å sette inn jesus og gud foran eller bak...

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

nåde og sannhet

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Uten nåde og sannhet så blir det ingen frihet.

De fleste av oss, trenger nok begge deler. Men du sikter sikkert her til Jesus som kom med nåde og er sanheten. Du snakker ikke om en frihet som går an å oppleves her i dette livet.

Det du skriver er religion, satt i bevegelse ved forskjellige doktriner. Og bevegelsen oppleves ikke som noe som setter fri. Det begynte godt, og ble tankebygninger som hos de fleste kristne, om ikke alle. Du får håpe det er en rest igjenn, eller så får du komme utenfor til oss andre som venter på invitasjon til brulupsfesten. Limer inn noe fra Hans P S

"I dag forstår jeg mekanikken bak disse innbildningene og fantasien som slippes fri når man innbiller seg at dette er hellig, sant eller nøyaktige beskrivelser"

Heri kjenner jeg igjenn noe av den kristne tros største proble:  Det å "ha" de doktrinemessige sannheter, men ikke friheten.

Kommentar #12

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Trenger ikke være kristen for å være fri. Det har med den enkeltes selvbilde å gjøre.

Om Guds Ord er grunnleggende Sannhet vil vårt selvbilde i oss selv ikke gagne oss, lucifer falt i sitt selvbilde, mange andre faller også i fristelsen til å speile seg i/gjennom andre mennesker. De første menneskene hadde også sin frihet, men falt.

Frihet til å velge Guds Nådegave for livet og Evigheten må være den største frihet og gave som kan gis mennesket, sett i et Evighetsperspektiv. 

-noen tanker-

 

Kommentar #13

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Hans 

Sannhet er en kilde til et bedre liv uansett. Man får det bedre med seg selv og det påvirker andre I stor grad. Sannhet gir respekt og tillit I samfunnet. Så sannhet er ikke bare noe jeg sier for å komme inn på essensen I sannheten Jesus kom med.

Vår samvittighet forteller oss hva som er rett og galt. Hvis ikke man har ignorert samvittigheten slik at den har blitt herdet eller om det er noe physkiske lidelser som hindrer samvittigheten. 

Vår sannhet er forskjellige.  Fordi en sannhet er bygd på menneske visdom. Og den andre sannhet er bygd på Guds visdom. Troen på det man har mottatt som visdom I ordet avgjør hvilken sannhet man følger I sitt eget liv. Tror man på sin egen oppbyggelse og kjenner frihet I dette så er det det valg man selv har tatt og det kan man også respektere på samme måte en troende har fått sannheten åpentbart I sitt hjerte. Vår sannhet er ikke bare bygd på visdom men troen på det man har hørt. Har fått vårt hjerte til å se på en annen måte. Gud åpenbare den sannhet for alle som vil åpne seg opp for denne visdom.

Så man har forskjellige tanker om hva sannhet er. Men den sannhet som.består vil en dag bli åpenbart for hvert et menneske troende eller ikke.

Mvh 

Rune

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Per 

Friheten kom med Jesus. Frihet I fra synden.Jesus satte oss fri fra trelldommen. Som menneskene hadde I sitt liv. Det nye livet Jesus gav oss, ble renset I Jesu  Blod. Derfor kan man feire sin frihet fra det man var slave under Før.  Det var synden.men No er vi underlagt nådenskraft til frihet. For I Kristus er det ingen fordømmelse. Men vil det si at man kan leve slik som Før det nye livet kom til oss ?.Hvor er vår frihet hvis man fortsetter I samme sporet som Før? 

Mvh

Rune

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Frihet til å velge Guds Nådegave for livet og Evigheten må være den største frihet og gave som kan gis mennesket, sett i et Evighetsperspektiv.

Og for meg blir dette bare å trelle for løse påstander, et falskt håp, en livsløgn... Samt et tankefengsel med veldig dårlige moralske rettningslinjer som, takk og lov, svært få kristne forholder seg til og det er derfor ikke annet enn rent hykleri...

Å slavebinde seg til slike påståtte guder har ingenting med frihet å gjøre gitt den diktatoriske guden og de rigide og lite menneskevennlige skriftene man også slavebinder seg selv til å følge, til man ved et gitt tidspunkt er sin egen undertrykker. Man kan ikke tenke ditt og datt (grunnet påstått gudegitte straffer og påbud), man kan heller ikke si ditt eller datt av samme grunn og man må aktivt velge å se bort i fra andre menneskers ve og vel, lykke og håp, for å følge disse intolerante og lite moralske skriftene (som fælt få, som sagt, følger i dag, men det er ikke fordi religionen sier det, men fordi et samfunn med overlegne moralske verdier ikke tillater det). På toppen av det må man bade i innbildningen om at man aldri er god nok i øynene til en streng gud, noe som lager mer ufrihet og ikke minst hykleri, for det finnes vel knapt en kristen som IKKE tror han/hun vil komme til himmelen, hvorfor skulle de ellers trodd på dette, om de ikke trodde de ville vinne hovedpremien i himmel lotto? Sammen med denne pakka kommer innbildningen om at man er bedre enn andre, heldigere stilt som ikke skal til helvette og alle de tvangs tankene som medfølger. Og til sist, grunnet alt det over, følger det at man binder seg til disse påstandene. Samme hvor dumme de er, samme hvor urettferdige og intolerante og hatefulle de er og samme hvor beviselige feil de er, påstandene MÅ tros på!

Er dette frihet for deg så vil jeg påstå at du ikke vet hva frihet er. Blir omtrent som når en slave sier han er fri fordi han ikke går med fysiske lenker, de psykiske lenkene er der allikevel... og slave er han likefullt...

 

Og gudetro er ikke noe man bare kan velge. Dette burde snart gå opp for religiøse, for like lite som de kan velge fritt hvilken religion de skal tro på kan jeg velge å tro på deres religion, så den friheten kan du se langt etter. Jeg kan ikke bare begynne å tro på jesus eller muhammed eller en eller annen gud etter eget forgodt befinnende av flere grunner. En av dem er ærlighet. For meg er det ingen ærlighet i å tro på et sett med påstander fremfor andre påstander om andre guder. Det finnes ikke et eneste bevis for noen av dem, så hvorfor skulle jeg velge en gud og tro på den guden på forskudd liksom når vi ikke aner om den guden eksisterer? Alle gudepåstander er likelydende og alle er, så langt, like imaginære. Så det er ikke forbunder med ærlighet å tro på en av disse gudene, det eneste ærlige standpunktet er å stille seg tvilende.

En annen grunn er at HVIS dette var et valg ville jeg ikke valgt å tro på den kristne/jødiske/muslimske guden da det rett og slett er under min verdighet og min moral å tro på en så sint, umoralsk,  hevngjerrig og urettferdig gud som ikke evner å løse sine egne problemer på annen måte enn med drap og straff. Så får han heller sende meg til helvette om han finnes så skal jeg gå dit rakrygget, vel vitende om at jeg er moralsk overlegen den guden vi kan lese om i bibelen...

Ville vel mye heller valgt Tor og Odin om jeg kunne velge en gud å tro på, da det er mer fest og moro i det etterlivet som åsatro tilbyr enn det nitriste tilværelsen med tilbedelse som tilbys hos den kristne guden.... Å være en marionette dukke som sitter på kne foran denne guden og jesus og tilber er for meg ikke spesielt innbydende..

Frihet for meg er til min nestes nesetip og ikke svare for noen hverken for hva jeg tenker eller hva jeg sier så frem til den nesetippen :) Og ikke være bundet opp at kunstige regler og lover gitt av ignorante og primitive skrifter av noe slag :)

 

 

Kommentar #16

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vår sannhet er forskjellige. Fordi en sannhet er bygd på menneske visdom. Og den andre sannhet er bygd på Guds visdom. Troen på det man har mottatt som visdom I ordet avgjør hvilken sannhet man følger I sitt eget liv. Tror man på sin egen oppbyggelse og kjenner frihet I dette så er det det valg man selv har tatt og det kan man også respektere på samme måte en troende har fått sannheten åpentbart I sitt hjerte. Vår sannhet er ikke bare bygd på visdom men troen på det man har hørt. Har fått vårt hjerte til å se på en annen måte. Gud åpenbare den sannhet for alle som vil åpne seg opp for denne visdom.

Ok.

Skjønner at det er vanskelig for de som innbiller seg at sannheter er fluktende og flytende og at det som er sannhet for noen ikke er det for andre å fatte at det er svada... For sannhet ER sannhet for ALLE, hvis ikke kan det ikke kalles for sannhet og de påstandene du refererer til hele tiden er overhodet ingen sannhet når det ikke eksisterer et eneste bevis for påstandene... Enten så forstår du ikke dette eller så vil du ikke forstå, men å referere til deg selv som sannhets søkende kan du ihvertfall gi deg med, for du er ikke ute etter noen sannhet, du er kun ute etter ting som stadfester det du allerede tror og  innbilder deg, og det er ikke sannhet.

Og igjen fabler du om denne visdommen Rune, noe flere kristne fabler om, og som jeg finner som rent oppspinn og innbildning, for ikke kan dere vise til noen visdom og ikke ser det ut til at noen av dere har blitt noe klokere av det, tvert i mot vil jeg vel påstå... Hva bruker du den visdommen til? Å innbille deg at dette er sannhet enda hardere?

Tror vi like gjerne kan fastslå at du har en veldig lett omgang med sannheter, for det er så enkelt for deg at er ikke jesus eller gud nevnt så er det ikke sant.... Deg om det.

For sannheter er sannheter for alle, hvis ikke er det ikke sannheter og påstandene i bibelen, uten bevis, kan derfor ikke bli annet enn påståtte sannheter i så fall, ikke sannheter....

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Hans

Du er også en slave for samfunnets regler og lover?Du også må følge spillereglene.  Hvis ikke kan det få følger for ditt liv.Da blir du ihvertfall  ikke fri. Loven I Norge ble I utgangs punktet tatt I fra de ti bud.

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Hans

Jeg skjønner at du ikke vil tro på en annen sannhet en den du har lagt til ditt hjerte. Og det er også greit for din egen del hvis du selv er fornøyd med det svaret du har kommet fram til. Svaret komed til meg ved troen av det jeg hørte av evangeliets kraft til tro og sannhet. Du trenger ikke tro på dette og det er ingen som tvinger deg til å Gjøre det hellet og det er også en frihet et menneske har til velge å tro på det de selv hører

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Hans 

Alle er vi slave under noe. Den troende er slave under kristi nåde som er et bilde på vår frihet i våre skrøpelighet .Hva er du slave under? 

Mvh

Rune

Kommentar #20

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du ikke vil tro på en annen sannhet en den du har lagt til ditt hjerte. Og det er også greit for din egen del hvis du selv er fornøyd med det svaret du har kommet fram til. Svaret komed til meg ved troen av det jeg hørte av evangeliets kraft til tro og sannhet. Du trenger ikke tro på dette og det er ingen som tvinger deg til å Gjøre det hellet og det er også en frihet et menneske har til velge å tro på det de selv hører

Frosøker å forholde meg til hva som mest sannsynlig er sant jeg Rune, altså ikke hva presten, naboen eeller hvermansen ønsker/syntes/tror er sant, men hva som mest sannsynlig er sant for oss alle, enten man er prest, klokker eller stsminister og holder derfor tro utenfor det hele. Ikke bruker jeg hjertet heller, men hjernen. Jeg ville aldri ha henfalt til å tro at påstander er noen sannhet fordi jeg ønsket/syntes/trodde det...

Så der er vi forskjellige.. Du tror at innbildninger og de fantasien du har på det grunnlaget gjør ting sant og jeg forholder meg til hva som mest sannsynlig er sannhet uten å blande inn tro i det... Var bare for å se forskjellen...

Kommentar #21

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Alle er vi slave under noe. Den troende er slave under kristi nåde som er et bilde på vår frihet i våre skrøpelighet .Hva er du slave under?

Jeg er ikke slave under en tro som forlanger at jeg skal undertrykke meg selv i både tanker og gjerninger ihvertfall ... :) Ikke er jeg serlig skrøpelig heller..

Men vi er alle "slaver" av noe ja, uten at jeg helt gidder å navngi alt både jeg og andre er slaver av. Men det hjelper jo ikke å bli enda mer slave under et åk som så langt bare er et falskt håp tuftet på stormannsgalskap ihvertfall..

 

 

 

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke slave under en tro som forlanger at jeg skal undertrykke meg selv i både tanker og gjerninger ihvertfall ... :) Ikke er jeg serlig skrøpelig heller..

Men vi er alle "slaver" av noe ja, uten at jeg helt gidder å navngi alt både jeg og andre er slaver av. Men det hjelper jo ikke å bli enda mer slave under et åk som så langt bare er et falskt håp tuftet på stormannsgalskap ihvertfall..

Hei Hans

Alle har både bekymringer og byrder man bærer på. I min tro, så kan jeg kaste mine byrder på Jesus. Jeg kan betro meg til et håp som ligger der framme,som venter på en fullkommenhet uten bekymringer og byrder for menneskene. Uten håpet så forsvinner troen hos de fleste. Alle håper på noe.

mvh

Rune

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Frosøker å forholde meg til hva som mest sannsynlig er sant jeg Rune, altså ikke hva presten, naboen eeller hvermansen ønsker/syntes/tror er sant, men hva som mest sannsynlig er sant for oss alle, enten man er prest, klokker eller stsminister og holder derfor tro utenfor det hele. Ikke bruker jeg hjertet heller, men hjernen. Jeg ville aldri ha henfalt til å tro at påstander er noen sannhet fordi jeg ønsket/syntes/trodde det...

Så der er vi forskjellige.. Du tror at innbildninger og de fantasien du har på det grunnlaget gjør ting sant og jeg forholder meg til hva som mest sannsynlig er sannhet uten å blande inn tro i det... Var bare for å se forskjellen...

Hei Hans

Helt i orden at du tror slik du gjør, jeg gjør ikke narr av deg begrunn av at du tror slik du tror, du kan ikke motbevise at det ikke finnes en slik Gud jeg tror på Kan du det??. Hvis du ikke kan det hvordan kan du rakke ned på noe du ikke kan motbevise??.

mvh

Rune

Kommentar #24

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Helt i orden at du tror slik du gjør, jeg gjør ikke narr av deg begrunn av at du tror slik du tror, du kan ikke motbevise at det ikke finnes en slik Gud jeg tror på Kan du det??. Hvis du ikke kan det hvordan kan du rakke ned på noe du ikke kan motbevise??.

Motbevise noe som mest sannsynlig ikke finnes er vel rimelig håpløst ja... Men hva med alle andre guder Rune? Er troen din like sterk på dem? Tror du på Tor, Odin, Zevs og Manitou også eller tror du bare på den kristne gude forestillingen? Og i så fall hvorfor, når bevisene er likelydende for alle sammen? At du har fantasier om dette som du tror er virkelighet kan vel også være, men du har aldri tenkt over at de som trodde på de nevnte guder hadde akkurat de samme fantasiene om de gudene, gitt ut av mytene og slikt om de gudene?

 

For meg så holder det at ingen av disse gude påstandene evner å føre et eneste bevis for seg. Hva de kristne mytene angår så er historien så syltynn at det mest sannsynlig er en løgn og løse påstander hele greia, slik all religion er funnet på av menn som traktet etter makt og kontroll. At det var en mann ved navn jesus kan nok stemme, men alt som er funnet på, overdrevet, løyet og tillagt i etertid om denne jesus har jeg svært liten tro på, det er faktisk mer sannsynlig at jesus var en religiøs landsby tulling ala de religiøse skrullingene vi finner den dag i dag, som TRODDE han var jødenes konge og gjenglemte messias enn at han faktisk var det. Og for alt vi vet kan han ha vært en drukkenbolt og en skjørte jeger fra barndommen og til historien tar seg igjen på slutten av hans liv, kanskje det er en grunn til at man ikke har skrevet om jesus før?. For om han hadde gjort alt dette bibelen påstår han har gjort ville det vært skrevet langt flere steder enn i bibelen og hvor andre steder enn nettopp i bibelen er det vi finner påstandene om gudesønnen jesus og alle hans påfunn? Jepp, i bibelen... Som er, når man gidder å sjekke det, en meget syltynn historie som jeg rett og slett ikke finner troverdig.. (og det hadde ikke du heller om det hadde blitt presentert for en rasjonell Rune Staven..). Så vil du bygge livsløgnene dine på dette grunnlaget så er det opp til deg, men hold deg i det minste for god i å påstå at disse påstandene, overdrivelsene og løgnene er noen sannhet er du snill, for det er de beviselig ikke...

Vi vet i dag at skapelsen ikke har funnet sted og når den myten er begunket, hva skulle jesus her å gjøre da? Det er nok grunnen til at du og veldig mange andre fornekter den viten også, for hvorfor skal dere følge disse mytene etter om det ikke var for jesus og når hele hans gjerninger bortfaller (syndefallet er jo bare tull) så er det jo liten vits i å følge dette å være kristen....

 

 

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så vil du bygge livsløgnene dine på dette grunnlaget så er det opp til deg, men hold deg i det minste for god i å påstå at disse påstandene, overdrivelsene og løgnene er noen sannhet er du snill, for det er de beviselig ikke...

Vi vet i dag at skapelsen ikke har funnet sted og når den myten er begunket, hva skulle jesus her å gjøre da? Det er nok grunnen til at du og veldig mange andre fornekter den viten også, for hvorfor skal dere følge disse mytene etter om det ikke var for jesus og når hele hans gjerninger bortfaller (syndefallet er jo bare tull) så er det jo liten vits i å følge dette å være kristen....

Hei Hans

Da er det klart, at du ikke kan bevise at Gud ikke finnes. Derfor så blir ikke dine ord så viktige i denne sammeheng,og da blir dine ord, bare påstander om at det ikke Finnes en Gud, bare ord uten en visshet. Da kan jeg ha min tro, og du din tro, uten at jeg rakker ned eller kritiserer deg for din tro.

Ha en fin dag videre Hans:)

mvh

Rune

Kommentar #26

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da er det klart, at du ikke kan bevise at Gud ikke finnes. Derfor så blir ikke dine ord så viktige i denne sammeheng,og da blir dine ord, bare påstander om at det ikke Finnes en Gud, bare ord uten en visshet.

Omtrent som å tro at gud er ord uten visshet ja...

Men det endrer ikke det faktum at den eneste ærlige innstillingen til slike påstander er å stille se skeptisk og tvilende... Å tro blindt på slike påstander kommer aldri til å bli annet enn en øvelse i uærlighet.

ER ikke å rakke ned å si det, det er et faktum å påpeke uærligheten som religiøse legger for dagen i dette spørsmålet der de overbeviser seg selv ved hjelp av fantasier og innbildning om at påstander er sanne.

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
ER ikke å rakke ned å si det, det er et faktum å påpeke uærligheten som religiøse legger for dagen i dette spørsmålet der de overbeviser seg selv ved hjelp av fantasier og innbildning om at påstander er sanne.

Hei Hans

Du ser det du ønsker å se, du tror det du vil tro. Men I hjertet til den som vandrer i kristi fotspor, Er det ikke en tvil i troen på Guds eksistense. som er en levende Gud i det indre mennesket. Ingen fantasi eller evantyr kan borforklare det indre livet i en troende sjel:) Forskjellen på en som ikke tror, og en som tror er den Hellige Ånd.

Mvh

Rune

Kommentar #28

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ingen fantasi eller evantyr kan borforklare det indre livet i en troende sjel:)

Og hvordan skiller du det som for meg ser ut til å være fantasier fra dine "erfaringer" ? Ingen har enda kunne svare meg på dette, da det for meg er helt umulig å fastslå om det er fantasier på bakgrunn av innbildninger eller faktiske erfaringer.... Og ALLE religiøse har dette, akkurat de samme fantasiene om SIN gud... Hvordan fastslår du at den guden du tror på er den riktige? Og hvorfor tror du ikke like mye på de gudene?

Kommentar #29

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og hvordan skiller du det som for meg ser ut til å være fantasier fra dine "erfaringer" ? Ingen har enda kunne svare meg på dette, da det for meg er helt umulig å fastslå om det er fantasier på bakgrunn av innbildninger eller faktiske erfaringer.... Og ALLE religiøse har dette, akkurat de samme fantasiene om SIN gud... Hvordan fastslår du at den guden du tror på er den riktige? Og hvorfor tror du ikke like mye på de gudene?

Hei Hans 

Min kontakt med Gud i det dagelige bekrefter min tro, og den Gud som jeg har lært å kjenne igjennom mitt tros liv, der Han har talt til meg, og der han forløste meg i fra mine avhenigheter.i over 15 og 30 år. på dagen. Forteller meg at Han er en levende og en skapende Gud. Det er for meg nok til å skjønne at hans godhet til oss menensker er stor, og at vårt håp avhenger DEN NÅDE SOM OSS ER GITT. Jeg har også sett Jesu skikelse. så jeg vet at det jeg har opplevd med Gud er virkelig, og derfor kan det styrke min tro på det jeg har fått. som sannhet for mitt liv.

mvh

Rune

Kommentar #30

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Dette med den frie vilje er veldig interessant og som innlegget forteller oss er vi mennesker Skapt i Guds bilde med potensiale til å velge det gode fremfor det onde. 

En positiv tanke skaper positive holdninger og et positivt sinn, på den måten kan vi i takknemlighet se storheten i Skapelsen og når sant skal sies må jeg innrømme at følelsesmessig spiller Skapelsen på mange strenger, alt fra ærefrykt, kjærlighet, omsorg, beskyttelsesinnstink og til og med en god latter og da ser vi Skapelsen i et bilde utfra hva Skapelsberetningen forteller oss,

det skulle myldrer av dyr både på vann og land,

pandabjørnen står for meg som den søteste, rareste i Guds Skaperverk, meningen var antageligvis at dyrene skulle være våre venner og vi ser hvordan Skapelsen bugner av liv i alle varianter.

Midt oppi dette vakre ser mennesket dagens lys, i dette bilde ser vi Guds kjærlighet.

Bare noen tanker til innlegget.

Kommentar #31

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Før du har opplevd at "Sannheten" har satt deg fri, er og forblir det ord.

Et lite såkorn vil jeg si,

ord er skapende i seg selv enten til godt eller ondt, spiller også på vårt følelsregister,

Guds Ord er ikke bare ord, Ordet som var hos Gud er Gud derfor kan vi se Ordet som overordnet vår egen språkopplevelse av våre egne ord. Ikke rart Ordet blir kalt såkorn, det er også Hellig, uklanderlig og uforanderlig, Bibelhistorien forteller oss en ting, budene og profetiene har en annen tale.

Jeg tror ord er Skapende.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Klart at det er

Publisert nesten 7 år siden

Lise Helgesen:

Dette med den frie vilje er veldig interessant og som innlegget forteller oss er vi mennesker Skapt i Guds bilde med potensiale til å velge det gode fremfor det onde.
___________________________________________________________

Men i grunnen veldig vanskelig å forstå ordrett riktig, siden skriften ikke er ordrett gjengitt, og at det er mange ting som kommer ut av mening slik mange forstår skriften.

For eksempel er ikke mennesker lik Gud, det kan du lese mer om hos Kol.3.1-11 og i 1.Kor.15.49-57, og 1.Mos.3.22 sikter nettopp til denne tiden hvor de kan ta av livets tre, spise av det og leve evig. Det må være noen av grunnelementene for å være lik Gud, hvis ikke, hvorfor må han da skape om menneskene på nytt sammen med en ny himmel og en ny jord?

Ny skapning, se: 2.Kor.5.17, Gal.6.15, Matt,19.28, Joh.3.3-7, 1.Pet.1.23, 1.Kor.1.15.49-51, Åp.21.ff - men alt dette hviler vel på skapelsen i 2.Pet.3.13?

Er ikke dette skapelsen, så vet jeg sannelig ikke? Skulle vi være skapt i Guds bilde nå, kan vi vel regne med at Gud er forkjølet sammen med oss på denne tiden i det samme bilde?

 

Kommentar #33

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Til Kjell.

Takk for Bibelhenvisningene.

Det interessante i saken blir at vi ser mennesket har hatt fri vilje før fallet etterfulgt det å kunne føle på godt og ondt, slik ser vi da også gjennom bibelversene oppfordringen til det å vokse i Nåde og kjennskap til Jesus Kristus samt oppfordring om å ferdes i Hellighet og Gudsfrykt.

I det ligger også å vende om fra det som ikke gagner, mens nå oppmuntres vi derimot til å se det som ligger foran, ja og lyset kan som kjent ikke forenes med mørket.

Det virker på meg som vi har et ansvar for våre liv, her kommer også troen inn i bildet.

Ha en god kveld, jeg må alltid slå opp bibelversene du henviser til.

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva er fri vilje?

Publisert nesten 7 år siden

Lise Helgesen:

Det interessante i saken blir at vi ser mennesket har hatt fri vilje før fallet etterfulgt det å kunne føle på godt og ondt, slik ser vi da også gjennom bibelversene oppfordringen til det å vokse i Nåde og kjennskap til Jesus Kristus samt oppfordring om å ferdes i Hellighet og Gudsfrykt.

I det ligger også å vende om fra det som ikke gagner, mens nå oppmuntres vi derimot til å se det som ligger foran, ja og lyset kan som kjent ikke forenes med mørket.

Det virker på meg som vi har et ansvar for våre liv, her kommer også troen inn i bildet.
________________________________________________________________

Hyggelig at du får bruk for bibelhenvisningene som jeg gir. Ser man de i en sammenheng lærer man seg til å bli langsynt! (Se lengre inn i fremtid) Problemet eller skal en si paradokset med den frie vilje, er at alt er relativt innefor hva mennesker kan oppleve innenfor de grenser det lever inn under. (Menneskene kjenner bare til det som tilhører deres egen sfære, - Jesus gikk på vannet, mennesker som vil dette, kan ikke, og deres vilje er blitt hemmet.)

Om du vil puste under vann uten å ha med deg en oksygenflaske, kan du ikke det, selv om du vil, fordi viljen er begrenset av naturlover. (Som å kunne gå på vann).

Rom.8.23-39 beskriver for deg herligheten i det nye livet om virkelig frigjør deg til å kunne utføre alt det som det jordiske mennesket ikke er i stand til.

Slik det jordiske mennesket engang er skapt (av jord - i Adam - og oss) - gagner det neppe annet enn å vente på den siste Adam som gir liv ( det evige 1.Kor.15.45 og v22-23, 27.)

Mørke og lys

Selv mørket skal bli til lys - lys bryter ut av mørket; Salm.139.11-12: Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.» Men mørket er ikke mørkt for deg,natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

Matt.10.27: Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.

Matt.22.13: Da sa kongen til tjenerne: ‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’ 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.»

Matt.8.11-12: Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»

Joh.1.5: Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det

Joh.2.9: Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket

2.Kor.4.6: For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

1.Tess.5.1 -5: Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.

1.Pet.2.9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

Da minner jeg om Joh.2.9 og 2.Kor.11.14. (Og 2.Tess.2.2-11)

 

Kommentar #35

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Sannhet

Publisert nesten 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Om Guds Ord er grunnleggende Sannhet vil vårt selvbilde i oss selv ikke gagne oss,

Som eksempel er "Ordet" en rettesnor, følgesvenn, hjelp, kontrast, veiviser, til hva?

Utgangspunktet for denne tråden var hva er Hellig for deg/meg.

Om du/jeg har fått tilerte doktriner som rettesnor veiviser etc, er vi da representant for noe "Hellig" sett i lys av dette? Sett at doktrinene er feil, hvor blir det da av det hellige?

Hellig betyr utvalgt. Og deri ligger selvbildet vårt, om vi ønsker det. Jeg er Utvalgt/Hellig.

Og da vil den som "Opplever" frihet, være Hellig" eller på bedre norsk utvalgt? Ut fra skriftstedet ikke den som sier, men gjør, har det, da vil ikke nødvendigvis den kristne være "innenfor" men friheten til den vi sier er utenfor er dennes bevis på at hen er innenfor?

Så om evigheten er ordnet(ved at en har sonet all synd, også dens synd som endatil ikke er klar over evangeliets kraft),  da blir vel frihetens vidnesbyrd rettesnor for hvem som har "Det" eller ikke har det?

Kommentar #36

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

bundet

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvor er vår frihet hvis man fortsetter I samme sporet som Før?

Om du ikke er bundet trenger du ikke frihet, da er du fri.

Teologi religion er tankebygninger. Og deri sitter den kristne fast, i en eller myriader av dem.

Den som er fri, trenger ikke å endre seg. Han er endret. Har vendt om fra den veien han gikk på. Den som ikke er fri, må vende seg om fra den veien han går på, starte på frihetens vei, og forhåpentlig tar det ikke hele livet før denne har funnet friheten.

Ikke alle vil finne friheten i dette livet. Uansett er seieren vunnet, ingen ting å frykte på den andre siden.

Kommentar #37

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

enige

Publisert nesten 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ord er Skapende.

Alle ord er skapende. 

Formidlingen av ordene er oftest utslagsgivende om de skal bygge opp, eller rive ned.

Når vi skriver, utaler oss, blir våre ord vurdert. Når ordene ikke samsvarer med våre handlinger, som også kan leses i våre ord, vil leseren se om den frihet vi taler er ordgyteri, eller reel frihet. For friheten er reel. Kan ikke fakes overfor den som er fri.

Den som motar ordet, vil også av egen erfaring oppleve om ordet slår rot og gir frukt. Derfor er den kristne som ikke er fri, og ikke serverer frisk livgivende føde, så lett å avsløre.

Kommentar #38

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Den som motar ordet, vil også av egen erfaring oppleve om ordet slår rot og gir frukt. Derfor er den kristne som ikke er fri, og ikke serverer frisk livgivende føde, så lett å avsløre.

Hei.

Om Sannheten er ønsket og ligger vårt hjerte nær tror jeg også vi kan prøve åndene om det som formidles er ekte og godt.

Jeg tror forøvrig også våre handlinger først og fremst formidler våre tanker og intensjoner.

Skriverier kan også være formidlende ønsker og drømmer, om du eller jeg skulle få muligheten til å skrive en bestselgende bok måtte vi virkelig legge vår sjel og alt i arbeidet, samt bringe på banen tanker og erfaringer fra et oppriktig og ærlig ståsted.

God kveld videre.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere