Monica Farinetti

70

Er BIBELEN komplett uten GT ?

Er det ikke lenger et forhold mellom profetier og framtid ? Oppfatter det som om Åpen kirkegruppe ser helt bort fra dette i sin hjemmelagde versjon av sannheten ! Hebraisk ikke lengre obligatorisk for å være prest !

Publisert: 1. feb 2015

På Menighetsfakultetet, kunne vi lese at ordet KJÆRLIGHET hadde ulike betydninger/nyanser

alt ettersom hvilken kontekst og i forhold til ulike meningsbærende betydninger.

Fks AHAV = kjælighet til Guds orden og vilje med mennesket,feks. "...som mann og kvinne skapte

han dem". At barnas har krav/behov for å kjenne sitt biologiske opphav/identitet.

At ulike betydninger av ordet kjærlighet brukes vilkårlig er et verdivalg, eller bortvalg.

Er derimot uenige i en såpass utvidet /akademisk uredelig bruk av et ord blir gyldig, og skal sette

agendaen i kirken.

Monica

Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
På Menighetsfakultetet, kunne vi lese at ordet KJÆRLIGHET hadde ulike betydninger/nyanser

Det finnes fem typer kjærlighet som bibelen snakker om. Men det jeg vil vite hva du mener med "Er bibelen komplett uten DGT" Selvsagt er ikke bibelen komplett uten DGT. Det er en rødt tråd fra hver bok i DGT til hver bok i DNT. DNT ligger skjult i DGT. Eller sagt på en annen måte.. DGT fortalte om hva som skulle komme og DNT utførte det som DGT fortalte.

Kommentar #2

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Ja,. det er jeg enig i !

Publisert over 6 år siden

Men GT/hebraisk ikke lenger er et absolutt krav for å kunne kalle seg teolog, og dermed

fortsetter ÅK å agitere for sitt syn på er uriktig grunnlag.

Eksempel er bruken av ord og begreper - frigjort fra den store konteksten = BIBELEN.

Slik jeg forstår Sturla Stålest og ÅK.

Monica

Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Å bli prest er risikofullt?

Publisert over 6 år siden

Det fins en del teknoyrker som er slik at når de  kommer ut  i jobb, så  er det en helt ny teknologi å sette seg inn i.

Jeg har inntrykk at noe av dette har vi i presteyrket og. Når de skal ut å virke, så er det en helt ny teologi å forholde seg til. Dette må jo være frustrende for mange.

Er det dette som gjør seg gjeldene når det er så mange  menn som faller fra?

Allerede nå er det prestemangel i landet.

Vi kan få en utvikling som i skolen, presteyrket feminisreres.

Når målet er bevegelig er det vanskelig å treffe med sin forkynnelse.

Vi kan ende opp  med omsorgs- og seromoniprester.

Ja de har et stort ansvar de som vil revidere teologien.

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
Men GT/hebraisk ikke lenger er et absolutt krav for å kunne kalle seg teolog, og dermed

fortsetter ÅK å agitere for sitt syn på er uriktig grunnlag.

Det er Herren som peker ut sine pastorer og lærere, ikke et fakultet. For hva en kaller seg har ingen betydning. En teolog er ikke en som har det i hue, men i hjerte. En teolog har en intimt forhold til Herren, ikke basert på religøse ritualer og forordninger. Det finnes en sjelelig tro, som er en død tro, så finnes det en hjerte tro - som er levende. 

Fakultret utdanner folk til sjelelig tro - som er en død tro - som baserer seg på menneskelig kunnskap.

Uten at du er født på ny, så kan du inntet gjøre for Herren.

Kommentar #5

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det er nesten

Publisert over 6 år siden

latterlig å tro at enhver prestespire med et kurs i hebraisk skal forstå grunnteksten bedre enn spesialister som har viet et helt liv til nettopp dette. I beste fall vil han lage sin tolkning, og er ikke dette noe av trådstarters ankepunkt, at enhver prest lager sin egen bibeltolkning. Nei, tolkning av grunnteksten kan trygt overlates til ekspertene, så kan prestekandidatene konsentrere seg mer om anvendt teologi.

Kommentar #6

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Ja,

Publisert over 6 år siden

men anvendt teologi må være bygge på rett tolkning !

Monica

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Alle hellige bøker

Publisert over 6 år siden

Er Bibelen komplett uten GT? Nei, selvfølgelig er den ikke det, les Luk.24.25-27:

Da sa han til dem (til de to disiplene som var på vei til Emmaus): «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Klart at hovedpoenget er at alle skriftene er en historie som ikke er satt sammen i sammenheng, og skal slett ikke tolkes av noen, en ser jo hvordan dette blir at hver og en tolker hver for seg, se også Luk.24.44-47: Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.

Omvendelsens dåp

Apg.3.22-26: Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’ Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘ I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.’ Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

Men en komplett Bibel får man ikke før ALLE bøkene blir tatt med, og den skal omskrives og romme i alt 94 bøker! (4.Esra 14.37-47)

De hellige skrifter blir nedskrevet på nytt

37 Da tok jeg med meg de fem mennene, slik jeg hadde fått beskjed om, drog ut til engen og ble der. 38 Dagen etter kalte en stemme på meg og sa: «Esra, lukk opp din munn, og drikk det jeg gir deg.» 39 Da åpnet jeg munnen, og et drikkebeger ble gitt meg. Det var fylt til randen med noe som lignet vann, men hadde farge som ild. 40 Jeg tok det og drakk. Og da jeg hadde drukket, strømmet mitt hjerte over av forstand, og i mitt bryst vokste visdommen, for min hukommelse var styrket. 41 Min munn ble åpnet, og jeg talte uten stans.
   42 Den Høyeste gav de fem mennene forstand, og i tur og orden skrev de ned alt som ble sagt, med tegn som de ikke forstod. De satt der i førti dager. Om dagen skrev de,43 og om natten spiste de sitt brød. Selv dikterte jeg om dagen og tiet heller ikke om natten.44 På førti dager ble det skrevet nittifire bøker. 45 Da de førti dagene var til ende, talte Den Høyeste og sa: «Du skal gjøre kjent de bøkene du skrev først, så både verdige og uverdige kan lese dem.46 Men de sytti siste skal du ta vare på for å gi dem videre til de vise i folket.47 For disse bøkene rommer en strøm av forstand, en kilde til visdom og en elv til kunnskap.» Og slik gjorde jeg.

Note de bøkene: Noen tekstvitner har «de tjuefire bøkene». Jødene inndelte GT i tjuefire skrifter.

Kommentar #8

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Hvorfor

Publisert over 6 år siden

er ikke da GT obligatorisk for alle som vil bli prester i DNK ?

Det er det jeg lurer på !

Monica

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Menighetsgrunnlag for troen i dag

Publisert over 6 år siden

Monica Farinetti:

Hvorforer ikke da GT obligatorisk for alle som vil bli prester i DNK ?

Det er det jeg lurer på !
____________________________________

Det har vel direkte med trosretning å gjøre? GT er ikke ansett som annet enn passert historie innenfor mange liturgier, men det er her de fleste bommer stygt. Forkynnelsen om kring Jesus ville blitt helt annerledes enn i dag pga at man anser Jesus for født, død og oppstanden, Jesus skulle innføre den nye pakt, mens GT tilhører den gamle pakt. Man regner GT og Jesu fødsel inn etter tradisjon - derfor blir den kristne opplæring deretter.
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_gamle_testamente

Bibelen forteller at Kristus ikke tilhører det tradisjonsmessige (loven og budene), men er en ny skapning ved verdens ende. (Ingen har noen gang sett den enbårne; Joh.1.18, men åpenbart ved verdens ende, 1.Pet.1.20, Heb.9.26) Læren i menighetene og den rette lære, Heb.13.7-17)

Mens NT kan forklare at så lenge den jordiske helligdommen ennå står (som er den gamle pakt, Heb.9.1-10) er ikke den nye pakt (det aller helligste/og Jesus) ennå åpenbart. ( Hele skriften må først oppfylles, Luk.24.25-27)

Mange av skriftene har ikke blitt tolerert som sannferdige eller ekte bøker. Også troen på Jesus ville kommet inn i et nytt lys.

http://da.wikipedia.org/wiki/Apokryfe_skrifter http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Bibelens__innhold/Biblioteket
Kommentar #10

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Jesus sier jo :

Publisert over 6 år siden

"Jeg har ikke kommet for oppheve Love/Moses, men for å oppfylle Loven" !

Hva med det ?

Monica

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva med det ?

Publisert over 6 år siden

Monica Farinetti:

"Jeg har ikke kommet for oppheve Love/Moses, men for å oppfylle Loven" !

Hva med det ?
_________________________________________

Jo, det er en del av en større sammenheng om alt som handler om denne loven, som i fortsettelsen av Matt.5.17 (Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. )

Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Luk.16.16-17: Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort.

Ut fra dette sier bibelteksten at loven ikke når lengre frem enn til døperen Johannes, men siden du viser til Matt.1.17 som sier at Jesus er kommet for å oppfylle dem og ikke kan avvises, betyr det at Jesus må ha kommet før Johannes? (Joh.1.15: Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» -

At loven og profetene ikke varte lengre enn til Johannes dager finner man igjen i Åp.11.3-8: Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Åp.17.12-14: De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»

Vi ser jo også ut i fra Rom.4.15 at loven fremkaller vreden, og at loven kom for at fallet skulle bli stort (Rom.5.20) Rom.7.4-6: Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til live i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven. -

Men som fortsettelsen av Matt.1.17 som du viser til sier, så skal ikke den miste prikk/ tøddel av loven bli borte før alt er skjedd, for før skal himmel og jord forgå… og da mangler vi fortsatt oppfyllelsen av at Jesu kom for å oppfylle loven?

Forkynnes det ikke en litt for tidlig fødsel? Jeg vil nå tro at kvinnen med fødselsriene er involvert i denne barnefødselen? (Åp.12.1-6)

Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Komperrativ analyse nødvendig ?

Publisert over 6 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke lenger et forhold mellom profetier og framtid ?

Kristendommen slik vi kjenner den idag ble designet etter at jødene var jaget ut av Jerusalem i år 70.  På den tiden var Jødene og jødedommen "kristusmordere" og man lagde seg en ny religion som et motstykke til Jødedommen.  Jødedommen med sin synd/nåde modell og kristendommen med sin tro/frelse modell.   Jødene og de kristne har ikke den samme Gud - selv om kristne prøve å tolke seg til det.   Grunnen til å lese DGT må være å finne ut hva kristendommen ikke er - sett med slike øyne.

Idag tror vi ikke på Peters kristendom med Jødenes messias som frelser, men vi tror på Paulus sin Kristusfigur som var menneske og døde for alle og ble Gud igjen.   Paulus hadde kun et teoretisk forhold til Kristus som frelser og nevner ikke Jesus som person noe sted.  Dette er litt undelig da disse brevene var skrevet før evangeliene blir til.

Hva er igjen av jødedommen i Kristendommen som gjør at vi trenger å lese DGT ?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere