Lars Gule

97

Mistilitsforslag mot Siv Jensen?

Siv Jensen har ved mer enn én anledning presentert ekstreme synspunkter. Hun går imidlertid langt over streken når hun som statsråd uttrykker vilje til å krenke menneskerettighetene og tråkke på Grunnloven.

Publisert: 21. jan 2015

I 2009 uttalte partileder og opposisjonspolitiker Siv Jensen at hun var villig til å sette menneskerettighetene til side for å få mulla Krekar ut av landet. Det er i seg selv en ekstrem og uverdig uttalelse. Men det er også en uttalelse som sier mye om hva slags symbol mulla Krekar har blitt for alle dem som vil ha "dem" ut - innvandrerne, flyktningene, asysløkerne, muslimene, imamene - og mullaen.

Det er likevel enda mer forstemmende at minister Siv Jensen bare for noen få dager siden gjentar og bekrefter det hun sa i 2009. Dette innebærer at vi har en minister som uttaler at hun er villig til å trampe på norsk lov. Menneskerettighetene var inkorporert i lovgivningen i 2009. Denne inkorporeringen har blitt enda grundigere etter den siste og nylig vedtatte grunnlovsrevisjonen.

Siv Jensen har dermed uttrykt vilje til å tråkke på Grunnloven.

Det er opplagt at dette berettiger et mistillitsforslag i Stortinget. Jeg har ikke dermed sagt noe om sjansene for at et slikt forslag vil få flertall. Og statsministeren er nødt til å holde sin hånd over Jensen fordi hun er partileder i koalisjonspartiet. Finansminsteren kan således ikke byttes ut som en hvilken som helst statsråd. Dessverre!

Dette bør likevel ikke forhindre Stortinget i å markere hvor skapet skal stå. Regeringen skal beskytte, forsvare og håndheve loven, ikke undergrave den. Men kan ikke Stortinget - eller opposisjonen på Stortinget - manne/kvinne seg opp til et (om nødvendig) symbolsk mistillitsforslag, bør i alle fall Stortinget utbe seg en forklaring.

Stortinget kan be minster Jensen stille i spørretimen for å gjøre rede for hva hun mener - og for at Stortinget skal fortelle henne hva lovgiverne mener som en slik holdning.

Man kan vel også tenke seg at hun - alternativt - måtte gjøre rede for seg i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Uansett bør ikke Stortinget ta lett på en statsråd som utviser forakt for lovverket. Det bør heller ikke den fjerde statsmakt og kommentariatet. Siv Jensen er avkledd av seg selv og står avdekket som noe annet og mer enn en populistisk politiker. Hun har i realiteten leflet med de verste og mest autoritære ideer. Som hun også gjorde da hun sommeren 2012 ville deportere EU-borgere fra landet. Siv Jensens ekstremisme har med andre ord blitt ekspontert ved mer enn én anledning. Det er mer enn nok!

Lars Gule

Kommentar #101

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert nesten 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og hva slags rasistisk svineri som ble prestert av en av de masjerende overfor TV2s reporter.

Selvfølgelig var det rasistisk det denne gjøken sa,men dette har Hermansen tatt klar avstand fra.

Jeg tror ikke han er velkommen flere ganger,og den første gangen visste ikke Hermansen om det som hadde skjedd på TV. 

Kommentar #102

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Islam er i dag ikke fri verdensreligion, men et gissel for diktatoriske stater

Publisert nesten 7 år siden

Lars Gule later som han ikke forstår at Iran og Saudi-Arabia tok islam som verdensreligion som gissel ved væpnet voldsaksjon og kupp i 1979, og siden har fortsatt å propagandere for den mest fundamentalistiske versjon av troslæren, samt sponse terror og drive barbarisk krig i regi av ulike grupper, og bygge moskeer i en rekke vestlige land, mens man selv ikke tillater kristne menigheter.

I dag er Det muslimske brorskap organisert over hele verden i celler etter leninistiske prinsipper, og virker for formål som likner mye på Kalifatet til ISIL, det er knapt diskutabelt. De påvirker nok også en rekke moskeers forkynnelse også i våre land, som i disse dager får Folketinget til å diskutere lukking av Grimshøjmoskeen i Aarhus. Flere Samveldeland som også Østerike forbereder en tiltak som vil begrense muslimideologisk virkei våre land, men i tråd med vår gjeldende religionsfrihet, men ikke også rett til å drive ekstrem propaganda for religiøst diktatur med tvangslover for samfunn og individer. 

 Vi vet at såvel flere av våre hjemvente jihadister, som internasjonalt kjente terrorister hadde bakgrunn i moskeer i Larvik og Rabita i Oslo. Om hele det uvesen den totalitære ideologi islam i dag står for i regi av de nevnte olje- og gassrike maktstater, som vi må regne med som hovedutspring for de mest totalitære versjoner, hører til de mest rigide og diktatoriske som finnes globalt, med et bestialsk strafferrettsystem, som flere store intellektuelle kapasiteter og akademikere har stått opp mot i skrift og tale, noen av dem framragende personligheter som valgte sekularisering, men med intimt kjenneskap til islamsk kultur og religion. Vi har som kjent også enkelte slike her i Norge.

Å kritisere islam ut fra den aktuelle situasjon, men for at den som religiøs tro skal tilpasse seg et moderne vestlig samfunn, der lovverk og arbeidsetikk ennå er helt i tråd med et kristent etisk grunnlag, hva gjelder samfunnsmessig praksis, er fullt i tråd med vår ytringsfrihet og den rett vi har til å tilrettevise nye borgere i vårt eget land innen offentlig liv og demokrati, og tilhørende retter og plikter som borgere i dette land. I vårt arbeids og samfunnsliv hører selvsagt ikke tildekking av identitet og personlig uttrykk til, der vi i stedet skal være aktive og deltakende borgere med personlig identitet og som kan stille som vitne i norske rettssaler når tilfeldigheter avgjør at tredje part skal få sin vandel og sine handlinger bedømt. Hvorfor har ingen jurister som Lippestad sagt fra om dette?

Det må være evident at den dyktig lærer som Max Hermansen ikke skal tilsidesetteses fordi han er en av de få lærere som tør å starte den utfordrende jobben med å fronte radikaliserte unge muslimer som vi vet opptrer utfordrende også i klasserommene til tider. Her må norske verdier om likeverd, likhet for loven og våre fri og rettigheter hevdes omsvøpsløst og enhver som hevder meninger for det barbariske eller groteske vi kjenner fra shariastraffedom eller samfunnspraksis, skal fratas ethvert håp om at det nytter å framsette den slags i norsk offentlighet med noen utsikt til å vinne fram. Dette har ikke med diktatur, men med etisk samfunnskamp å gjøre, som krever andre egenskaper enn de som er i omløp innen dagens politiske såkalte elite av luftige liberale og tingparkerte lettvintkarrierister.  

Tilsidesettelsen av Hermansen som nå foreslås er det beste bevis på at Oslos skolemyndigheter og politikere ikke engang har tenkt over, og ennå mindre vet hvordan de skal innrette seg på nødvendig grensetting og integrering av nye statsborgere, som selvsagt er forpliktet på lojalitet til vår nasjons også når den gjelder verneplikt og andre pliktmessige forhold. Det må snart være slutt med at vi lar politikere og myndighetspersoner sluntre unna sitt ansvar for integrering av folk makteliten selv har invitert hit til landet!

Vi vil nå se i praksis at Norge går fremst i kampen for integrering, og motsetter seg alt som smaker av flerkoneri og tvangsgifte, æresrelatert vold i familieforhold, omskjæring og annet groteskeri, samt at også kvinnene respekteres som lilkeverdige i vårt samfunn. Nå får snart de liberale feigingene tre fram i åpent lys og vise hva de er gode for, enten de kaller seg markedsliberale eller sosialister, siden vi også i Norge åpenbart er i ferd med å endre vårt samfunnsklima slik at nasjonalkonserative og verdifaste holdninger igjen kan få fast fot under føttene og gradvis skifte ut vårt politiske lederskap med noen som duger!

De norske politikerne i samlet tropp har ikke fnugget av troverdighet på strategier mot radikalisering og behørig internering og straff for jihadister, det er hele sannheten for de som vil se. De dilter etter og avventer en rekke tiltak i andre vestlige land, før de gjør noe selv. Denne type laissez-faire i våre egne forhold, er det som særlig utsetter frittallende opinionsledere som Max Hermansen, som er en ener i sitt forsvarsbevisste miljø, der mange er offiserer, og selv er den første som ville stile opp for Norge om det gjeldt, for den personlige risikoen for å stå for verdifaste holdninger opp mot verbale uhyrligheter som ikke hører til på norsk jord. Hva gjelder kriminalitet som Gule er inne på med et forsøksvis svingslag mot kritikere, er det bare en kjensgjerning at mens muslimer utgjør 3% av befolkningen er fengslende stuvende fulle av folk med såkalt muslimsk bakgrunn, minst 50% av alle. 

Hva gjelder spørsmålet om islam på godt eller ondt, og muslimer som mennesker i det hele, er jeg overbevist om at den måten myndigheten og mediene har innrettet sine ulike tiltak og dertil sin del av samfunnsdebatten på, er den som aller minst gavner de mange gode muslimer vi har her, mange av dem sekulært innstilt og humanister av sinn, men kanskje med et religiøst hjerte, som de har full rett til. og jeg tror personlig de fleste er virkelig gode folk som gjerne vil leve i et bra samfunn de vet de har funnet i Norge; men i stedet har myndighetene oppmuntrer og underbygd og sponset deres trossamfunn helt ukritisk og uten behørig grensesetting. Der har vi de uforpliktende sjarlatanene som rår i norsk politikk og alltid henviser til overnasjonale konvensjoner når noe skjer og de ikke øsnker å ta ansvar.     

Vi er i en overgangsfase, og det er et tidsspørsmål før jiahdister som vender tilbake fra Irak får samme straff i Norge som Anders Breivik alt har fått for de samme uhyrligheter de har utført i den irakske ørken. Vi har nemlig likhet for loven her i landet, Hadia Tajik, og har hatt det i våre skrevne lover, som var først for hele landet alt i 1272. Dette lovgrunnlaget har kontinuitet tilbake til 1030 og grunner seg i helhet på kristenretten, selv om noen bestemmelser i den danske grunnloven fra 1814 er noe endret de siste få år.  

Kommentar #103

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Egen tråd

Publisert nesten 7 år siden

Det er greit at debatter skjærer ut. Men en så fullstendig avsporing, med et innlegg som verken har med Siv Jensen, mulla Krekar eller ytringsfrihet å gjøre, blir det litt meningsløst å forholde seg til i denne tråden.

Tips: Start en egen tråd.

Lars Gule

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere