Frode Meland

84

Hvilket parti stemmer Gud på?

La oss anta det finnes en superintelligent, superkjærlig, superallmektig Gud. Bør ikke da vedkommende ha meget gode svar på hva som er optimal politikk i et samfunn?

Publisert: 20. jan 2015

De fleste av oss har et politisk ståsted.  Og de fleste av oss igjen stemte på ett bestemt parti ved siste valg.  Det er å anta at årsaken til at man valgte nettopp dette partiet, er fordi man anser partiet å ha den politikken som ligger nærmest det optimale.  Begrepet "optimalt" bør utdypes.  Politikk, iallefall i demokratier, handler om å finne den rette balansen mellom ting.  Riktig balanse mellom marked og stat, riktig nivå av innvandring, et passende straffenivå, optimale miljøhensyn og så videre og så videre.  For ikke å glemme standpunkt til spørsmål som reservasjonsrett, abort, rusmidler og mange andre ting.

Det er for de fleste vanskelig å finne et parti man mener er 100% optimalt på absolutt alle områder, men igjen - det parti man støtter er vel det parti man mener ligger nærmest det optimale?

Tilbake til det guddommelige.  Denne superintelligente Guden, er det ikke å anta at vedkommende har særdeles vettuge synspunkter på hva som er den mest optimale politikk?  En slik entitet har jo full oversikt fra en bevissthet med fulle evner på absolutt alle områder i en grad vi mennesker ikke kommer i nærheten av.  Og i tråd med det allerede beskrevne; er det ikke da - for å ta Norge som eksempel - et norsk politisk parti som ligger nærmest dette optimale, som Gud ville ha stemt på om Han hadde stemmerett?

Dersom du tror på Gud - vil jeg anse det rasjonelt at du svarer ja på dette spørsmålet.  For hvordan kan du ellers tro på en allmektig og superintelligent guddom?  La oss nå dra problemstillingen videre:

Gitt at du stemmer på et parti du mener er mest optimalt med hensyn til politikk, og at du tror på Gud - mener du da at Gud ville ha stemt på ditt parti?

Sett at svaret på spørsmålet er Ja.  Greit nok, jeg kan forstå logikken selv om jeg - eventuelt - ville vært uenig i valg av parti.  Men sett at svaret er Nei.  Hvorfor mener du det?  Hvordan vil du rasjonelt begrunne ditt standpunkt?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere