Shoaib Sultan

55

Forenklet debatt om karikaturer

Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn.

Publisert: 17. jan 2015

Debatten om karikaturtegningene er en kompleks debatt som forringes av forenklinger.

I dagene etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo og deretter mot et jødisk supermarked har debatten stått om karikaturer og ytringsfrihet. Det første og viktige å slå fast er at ytringsfriheten er en viktig verdi i seg selv, men at det er minst like viktig å forstå at det er en forutsetning for religionsfriheten.

Mitt eget ståsted i saken er enkelt, synes jeg selv i alle fall. Men det har for enkelte syntes å være vanskelig å ta inn over seg. Jeg setter ytringsfriheten høyt og støtter retten til å trykke også blasfemiske eller på andre måter provoserende karikaturer. Samtidig forbeholder jeg meg retten til å kritisere en gitt beslutning om å trykke de samme karikaturene.

Jeg provoseres ikke av publiseringen av den siste Charlie Hebdo-forsiden, men jeg liker den ikke. Vi vet heller ikke om det er Muhammed som er karikert, men denne og andre karikaturer tolkes til være av Muhammed, og det skaper opphisselse hos noen.

Press. En uheldig tolkning av striden har vært å legge et press på en rekke medier om å trykke – trykkefriheten forsøkes skyves over til en trykkeplikt. Det er faktisk en tilnærming som begrenser ytringsfriheten, som forutsetter en fri og uavhengig presse med redaktører som er de eneste som kan og skal kunne ta beslutningen om hva som skal på trykk. Dette er et prinsipp som jeg støtter fullt ut! Et press om å trykke karikaturer er slik sett like problematisk som et press for ikke å trykke.

Personlig synes jeg det er et kjempeproblem dersom en tegner ikke tør tegne, eller en redaktør ikke tør trykke en tegning av frykt for konsekvenser. Jeg håper samtidig at de kan la være å gjøre det av helt andre årsaker.

Det er også en del merkelige og feilaktige forestillinger som det kan være greit å rydde litt opp i. Det fremstilles ofte som at karikaturstriden handler om en strid om et billedforbud innen islam. Det er en sammenblanding av en rekke ulike ting som ikke henger sammen. La oss løse litt opp i dette.

1. Det finnes noe som tolkes som et billedforbud innen islam, eller det finnes blant enkelte muslimer. Enkelte hadith, fortellinger om hva profeten sa og gjorde, går ut på at man ikke ønsker avbildning av levende vesener. De som følger denne tankegangen, problematiserer også fotografering av mennesker og dyr. Men over tid har de fleste godtatt behovet for foto på identitetspapirer. Her handler det altså om hva en selv gjøre, ikke hva andre gjør. 

Billedforbud? 2. Store muslimske grupperinger vil ikke ha avbildninger av noen av Guds profeter. Dermed er det heller ikke tradisjon for avbildninger av bibelske profeter heller, som av muslimer sees på som muslimske. Dette er det dominerende synet blant den største gruppen muslimer – sunnimuslimene. Det handler om en frykt for at slike avbildninger vil fremme avgudsdyrkelse. Man forbyr ikke andre, men man avstår fra å lage eller eie slike bilder selv. Innen den største islamske minoriteten, ulike sjiamuslimske grupper, er det derimot veldig vanlig med bilder av profeten og hans familie.

3. Da er vi fremme ved karikaturtegningene. Det handler altså ikke om at det er noe slags billedforbud i seg selv. Det er snakk om opplevd hån og hets. Tegningene oppfattes som latterliggjørende. Her må man prøve å forstå den muslimske selvforståelse hvor man opplever seg angrepet og fornedret av «Vesten».

 En slik opprydning her gjør ikke problemstillingen enklere, heller ikke vil det påvirke beslutningen om å trykke eller la være. Men det gir i alle fall en forståelse av hva problemet egentlig dreier seg om, en forutsetning for å komme seg videre.

Største blasfemi. Så er det et helt annet spørsmål som flere og flere muslimer og muslimske ledere har begynt å ta tak i, nemlig hva som er den største blasfemiske handlingen. Karikaturtegninger, om enn respektløse, kan ikke endre muslimers syn på profeten som de ser som et forbilde. Kan og bør man i det hele tatt ta tak i dette, eller bør man bare ignorere og bare bla videre?

Terror mot sivile ikke kan uansett aldri unnskyldes med noe som helst. Det viktige fremover er at vi må arbeide med å styrke samholdet i samfunnet vårt og dermed bekjempe en av de viktigteste målene terroristene har for øye med slike terrorangrep. Nemlig å så splittelse.

Vi må stå sammen for å beskytte fellesverdiene i samfunnet vårt. Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn. Det tror og håper jeg kan bli et punkt som muslimer og ikke-muslimer kan samle seg bak.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.1.2015

Kommentar #1

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Leite etter bråk...

Publisert over 7 år siden

Enig i det som skrives. For det første slår Streisand-effekten inn for fullt. Dette er uunngåelig. Videre blir det et mål i seg selv å holde på med foretagendet i større grad enn før, da man må vise at man ikke lar seg overtale av voldsbruk. 

Videre vil jeg legge til at jeg fascineres grenseløst over hvordan disse ekstremistene, og iblandt mer moderate følgere av islam, klarer å grave frem disse tegningene. Man skulle tro de abonnerte på alle blader med sekulær og anti-autoritær agenda. Det er jo fullstendig frivillig å kjøpe bladet, som i seg selv, ihvertfall inntil nylig, kom ut i et temmelig begrenset opplag i et land som ligger i et sekulært kjerneområde globalt sett. Det er rett og slett det vi på bygda kaller "å leite etter bråk". Man ønsker å provoseres.

Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Sånn er det bare

Publisert over 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Det er rett og slett det vi på bygda kaller "å leite etter bråk".

Ja enig.

Som du sier en skulle tro de abbonerte på Charlie Hebno. Nei dette er ikke en diskusjon om karikatur. Dette er en diskusjon om ytringsfrihet. En frihet til å gi uttrykk for det en mener med islam. I mine øyne er dette en debatt om en skal tillate det frie ord rettet mot islam.

For dem som ikke ønsker en slik diskusjon kan dette være vanskelig å akseptere. Men slik er det i alle saker. Der hvor noen må ta inn over seg ufordelaktige sider, der styrer en unna.

Sånn er det bare.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
. Her må man prøve å forstå den muslimske selvforståelse hvor man opplever seg angrepet og fornedret av «Vesten».

For det første er det veldig bra at Shoaib Sultan kommer på banen med et muslimsk standpunkt i disse tider. Det har vært ufattelig mange uttalelser fra veldig mange som har latt seg lede av sterke følelser. Debatten bør bestå av flere innfallsvinkler og Sultan kan sikkert bidra i så måte. 

Til det siterte, hvordan kommer vi ut av denne situasjonen og over i et tillitsforhold som jevnbyrdige i dag. Hvor kan veien tenkes å gå? Sett herfra er ikke Vestens holdning ovenfra og ned, men jeg forstår at det finnes historiske grunner til at det gjør det. Opprettholdes disse grunnene i dag? Virker det fortsatt som Vesten er beseirere til daglig nå? For ikke lenge siden oppdaget jeg at nettopp dette dogmet var et sentralt tema i historisk perspektiv. En forfatter skrev det endelig rett frem og jeg har vært opptatt av det som tankegods siden. Men er det der vi er i (mangelen på) samhandling i dag? 

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvis da muslimer sliter så med opplevd fornedrelse fra Vesten

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Her må man prøve å forstå den muslimske selvforståelse hvor man opplever seg angrepet og fornedret av «Vesten».

- hvorfor står de da i kø for å komme hit?  Jo, fordi vi alle som innbyggere har rettigheter og en fred i hverdagen som de gjerne aldri fant i sine hjemland.  Tenkt da at flertallet av de som kommer hit opplever helt eller delvis dette - blir de ikke da mindre følsomme ovenfor sin egen kulturbakgrunn?  Vil de ikke gradvis oppleve at The clash og civilizations fører til at de endrer seg og mer glir inn i en vestlig kultur der de bærer med seg det beste fra sin kultur og våger å kaste fra seg de inhumane og mest fanatiske forestillinger?

President Netanyahu sa bl.a. følgende i minnestunden i den største synagogen i Paris etter drapet på fire jøder - kun fordi de var - jøder:  "Today we bow our heads in memory of the victims in Paris. However, as representatives of an ancient and proud people, we stand tall against evil because we can overcome it. "The more they were oppressed, the more they multiplied and spread" – because truth and justice are on our side. And here is the truth: Our shared enemy is radical Islam, not Islam and not just radicals – radical Islam. This form of Islam has many names: ISIS, Hamas, Boko Haram, al-Qaeda, al-Nusra, al-Shabab, Hezbollah; but they are all branches from the same poison tree.


Although the various factions of radical Islam are given to local bloody conflicts, including amongst themselves, they all share the same aspiration: To impose a dark tyranny on the world, to return humanity one thousand years to the past. They trample anyone who does not share their path, first and foremost their Muslim brothers, but their greatest hatred is saved for Western culture, that same culture that respects freedom and equal rights – all the things they so despise.

For this reason it is not a coincidence that radical Islam has sought to destroy Israel from the very day it declared its independence: Because Israel is the only Western democracy in the Middle East, because Israel is the only place that is truly safe for Christians, women, minorities, that respects all human rights.

Well, here is another truth: Radical Islam does not hate the West because of Israel. It hates Israel because it is an organic part of the West. It rightly views Israel as an island of Western democracy and tolerance in an ocean of fanaticism and violence that it wishes to impose on the Middle East, Europe and the entire world." 

Vi er nå - dessverre - etter mitt syn over i en krigssone - og det er mange som deler den med meg.   Vi er nå mer og mer der at den frykt og utrygghet som mange muslimer forlot i sine hjemland også blir en del av vår hverdag.   

Vi er enda naive og tror at dette gjerne skal gå over av seg selv, men innerst inne vet vi alle at den tid vi har hatt kommer ikke tilbake med det første.  Vi er ikke vant til å tenke sikkerhet og gjør vi det, så skjønner vi fort at sikkerhet i en hverdag 24 timer i døgnet er et ullent begrep.  Her er vi alle potensielle targets fra de øverste myndighetspersoner til den tilfeldige mannen i gata.  Vi er et fredlig folk og mange av oss har aldri tatt i et våpen eller tenkt sikkerhet innenfor fire vegger, slik som vi gjerne tvinges til å tenke og handle i tiden framover.

Takker for info om muslimsk tenkning knyttet til billedgjøring og karikatur.

Egentlig tolker jeg innlegget ditt til å dreie seg om en forståelse av islam iblandt oss slik at vi ikke fortsetter å vekke en opplevelse av fornedrelse i de mest radikale troende.   Jo, vi er vel mer eller mindre tvunget dit hvis Mangfoldssamfunnet ikke skal endre opp i varige krigssoner, men ulmen vil jo ligge der uansett om Vesten begynner å gå på ytringsmessige gummisåler.  Samtidig blir det jo innarbeidet i oss alle at islam er en tikkende bombe som kan gå av hos noen som kjenner seg fornedret av noe vi i Vesten tillater oss ut fra våre nedfelte rettigheter i et demokratisk og liberallistisk samfunn.  

Jeg har undret meg noe om hva som hadde skjedd i 2006 hvis hele Vesten hadde trykket Muhammed -karikaturene.  Ville vi da vært der vi er nå, eller ville krig/konflikt ha ført til at dette var et tilbakelagt stadie?

Europa og Vesten har endret seg etter 2006.  Mangfoldssamfunnet vokser i variasjon hver dag.  Vi har IS og vervingskampanjer i våre bakgårder.  Vi har radikale islamister som kommer hjem.  Vi har vandrende imam(er) som bærer med seg sin radikale kulturreligion.  

Vi vet hva tre kan utrette i Paris.  Vi vet hva en kunne utrette i Norge.  Det å drepe noen er ingen heltedåd for en retning eller en kulturreligion - det er som du sier den ytterste grad av fornedrelse - samtidig er dessverre disse klar for det ...

https://alplatformmedia.com/vb/ 

Derfor er det ikke enkelt å forenkle at vi har ?? hvor mange som mistrives så mye med vår vestlige kultur at vi enten må helt eller delvis underkaste oss uten å tro - også ytringsmessig - eller føre en krig vi ikke er vant til og heller ikke forberedt på.

Fred være med oss alle!

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Videre vil jeg legge til at jeg fascineres grenseløst over hvordan disse ekstremistene, og iblandt mer moderate følgere av islam, klarer å grave frem disse tegningene. Man skulle tro de abonnerte på alle blader med sekulær og anti-autoritær agenda. Det er jo fullstendig frivillig å kjøpe bladet, som i seg selv, ihvertfall inntil nylig, kom ut i et temmelig begrenset opplag i et land som ligger i et sekulært kjerneområde globalt sett. Det er rett og slett det vi på bygda kaller "å leite etter bråk". Man ønsker å provoseres.

Karikaturstriden hadde neppe oppstått som internasjonalt fenomen hvis ikke de danske imamer hadde reist til Egypt for å hisse opp sitt folk. Særlig gikk én av dem [Laban?(No pun)] inn med overdrivelser som ga et bilde som var mer alvorlig enn det strengt tatt var. Én side er at man føler seg beseiret, men i det tilfellet og i andre kommer underlegenhetsfølelsen sterkt frem og det ser ut til å være en kraft i seg selv - riktig eller ikke. Hvis denne opprettholdes vil det aldri bli en vending. Man må snu bort fra de historisk lite levedyktige føringene og finne nye veier. 

Jeg har fx i et par sammenhenger gitt opp å lese bøker av palestinske forfattere fordi deres innhold kan i enkelhet beskrives som syt, syt og mer syt. Hverdagen til den jevne palestiner er underkommunisert i Norge. Utfordringene man møter på Gaza er av en dimensjon som ikke er detaljrikt kjent her. Men altså, likevel, det er grenser for hvor mye rent syt man kan fylle en bok med uten å gå inn i hvorfor man syter og klager. En mer fruktbar vei ville være å berette den virkelige historien men parkere klagingen og sytingen noe. Da ville man ha lettere for å bli hørt, tror jeg. 

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn.

Dette er ikke noe blasfemie mot den treenige kristne Gud. Den kristne Gud står seg godt overfor satire og karikaturtegninger.

Det berører oss ikke det minste, da både Guds ord eller Jesus som sann Gud og sant menneske hever seg godt over en hver satire eller blasfemi. 

Jeg vil våge å påstå at i slike settinger ler Jesus med. Det er det det går på.  

Fra det ene til det andre. Du bruker ordet Gud som om du refererer til den kristne treenige Gud. Det mener du vel ikke? Du mener Allah? Hvis du mener Allah hvorfor bruker du ikke dette navnet?

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Fra det ene til det andre. Du bruker ordet Gud som om du refererer til den kristne treenige Gud. Det mener du vel ikke? Du mener Allah? Hvis du mener Allah hvorfor bruker du ikke dette navnet?

Vær så snill, ikke spor av til de gamle diskusjonene der igjen. Her er det mer fruktbare ting å ta fatt på. 

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Det handler altså ikke om at det er noe slags billedforbud i seg selv. Det er snakk om opplevd hån og hets. Tegningene oppfattes som latterliggjørende. Her må man prøve å forstå den muslimske selvforståelse hvor man opplever seg angrepet og fornedret av «Vesten».

Med denne informasjonen som bakgrunn, faller såkalt "hellig krig" ned til å bli overdimensjonerte reaksjoner på egen opplevelse av livssituasjonen, der religionen kun er et påskudd for voldsutgytelser. Det var svært oppklarende. Og et uendelig viktig budskap å få frem for de som hjernevaskes til å tro at terroren er en "hellig krig" og noe ærefullt.

Kommentar #9

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Hvordan måles blasfemi?

Publisert over 7 år siden

Shoaib Sultan: "Her må man prøve å forstå den muslimske selvforståelse hvor man opplever seg angrepet og fornedret av «Vesten»."

Kanskje troende muslimer og muslimske ledere i Norge - i stedet for å kritisere Vesten og tyste til over-imamer  - kan begynne å kritisere forståelsen av hva som er blasfemiske handlinger og uttalelser i land de kommer fra? 

Shoaib Sultan: Største blasfemi. Så er det et helt annet spørsmål som flere og flere muslimer og muslimske ledere har begynt å ta tak i, nemlig hva som er den største blasfemiske handlingen."

Når en ung kristen kvinne blir tystet på av venninner, blir fengslet og får dødsdom fordi hun har uttalt at Muhammad ikke er noen forbilledlig profet, da er slike problemstillinger absolutt aktuelle - og behøver motsigelser - fra muslimer over hele verden, også fra Norge, om de ikke er enige i fengslingen. 

Kan Sultan svare: Hvordan måles blasfemi? (se ovenfor) Og hvem mener rmuslimene er den største/øverste autoritet i islam - Allah eller Muhammad? Er det dissens her, eller mener alle retninger innen islam det samme?   

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Du er ikke Charlie, Tybring-Gjedde

Publisert over 7 år siden

Sitat fra Dagbladet-innlegg: Felles for samtlige av Charlies Mohammed-karrikaturer var at de dro et tydelig skille mellom terrorister og islam. Det er det motsatte av hva du gjør Tybring-Gjedde.

En norskspråklig franskmenn, trolig muslim, har hatt det  vondt. For han har sett Tybring-Gjedde med et Charlie Hebdo - symbol.  Og folk som Tybring-Gjedde har ikke rett til å briske seg med navnet fordi CH kun slo til høyresiden, aldri til venstresiden. Og de angrep kun maktmennesker. De gjorde narr av paver og politikere, religoner, kristne og terrorister. Men aldri islam. 

Men siden de karikerte Muhammed, anser bladet og denne forfatteren Muhammed for å være terrorist  ?

Les oppslaget i Dagbladet !  Det er forresten ikke for pyser,  det inneholder  fy-ord.  Men du kan lære mye  om islamsk logikk og hårsårhet.Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Je suis Charlie

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Les oppslaget i Dagbladet

Mener du at vi skal ta til inntekt oppslaget i Dagbladet av Simon Souyris Strumse, en SV politiker fra Oppland fylke. Nei takke meg til.

Tybring-Gjedde har virkelig stått på for ytringsfrihet. Hvis undertegnede kan kalle seg Je suis Charlie, kan helt sikker Tybring-Gjedde det også.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det er likevel lov å tegne !

Publisert over 7 år siden

Bye-Pedersen: Mener du at vi skal ta til inntekt oppslaget i Dagbladet av Simon Souyris Strumse,

Fint at du fikk fram en link. Men du har muligens misforstått.

 Jeg mener heller at mannen bør beskyttes mot seg selv. Ikke det at jeg har medlidenhet med SV.  Men han personlig kan utsette seg for hevn fra muslimer av  den typen som går amok når profeten blir avbildet.  For SSS synes det er helt greit  at CH ( og andre kunstnere ? ) tegner Muhammed, når det bare gjøres  på den riktige måten.  Likevel vil jeg frarå nervøse folk å ta ham på ordet, det er trolig bare  Simon Souyris Strumse som er kapabel  til å gjøre de rette vurderinger av produktet. Og da må du først og fremst bevise at du tilhører den ytterste venstresiden. Og selv han kan trolig misse med dødelig utgang.  For CH- folka  ble drept selv om alle bladets Muhammed-tegninger gjennom tidene er godkjent av SSS

.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er visse ting

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vær så snill, ikke spor av til de gamle diskusjonene der igjen. Her er det mer fruktbare ting å ta fatt på.

Som ikke kan gjentas ofte nok.

Når en muslim som Sultan bruker ordet Gud og ganske sikkert mener allah,er det stor grunn til å minne både han og andre på dette.

For har vi ikke nå fått klargjort at det norske ordet på muslimenes gud er allah ?

 

Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Særlig gikk én av dem [Laban?(No pun)] inn med overdrivelser som ga et bilde som var mer alvorlig enn det strengt tatt var.

Jo, han havde fundet billeder fra en fransk grisefestival, hvor franskmænd klæder sig ud som grise og præsenteret dem for den muslimske verden som en del af JP's publikation.

Som han sagde bagefter, anklaget for at lyve om tegningerne: 'Nå ja, det er sandheden plus moms'.

Det fleksible og tolerante forstår man godt - i visse sammenhænge.

En væsentlig årsag til eskaleringen den gang, var at især Egypten havde brug for afledning fra hjemlige problemer  - man havde bl.a. brug for at stå som 'islams forsvarer' - og den egyptiske ambassadør i Danmark spillede en yderst aktiv rolle i opviklingen, som skete adskillige måneder efter publiseringen.

Forsvaret for islam hjalp dog ikke Mubarak, for senere kom Obama til landet og krævede ham væk og Muslimbrødrene til magten.

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Prisverdig - og temmelig vanskelig

Publisert over 7 år siden

Sohaib Sultan representerer en etterlengtet mangelvare. Han gir som muslim en god og balansert vurdering av karikaturer og ytringsfrihet i den opphetede situasjonen verden har befunnet seg i den siste halvannen uken.

Jeg nøyer meg med tre sitater:

Sohaib Sultan: «Personlig synes jeg det er et kjempeproblem dersom en tegner ikke tør å tegne, eller en redaktør ikke tør å trykke en tegning av frykt for konsekvenser. Jeg håper samtidig at de kan la være å gjøre det av helt andre årsaker.»

Meg selv – på en annen tråd: «Vi forstår at mange kan bli såret av det de selv opplever som krenkende ytringer – og tegninger. Vi skal selvfølgelig ikke gå inn for å såre noen. Det er egentlig en forbasket uting – det også.»

Lars Gule: «Men vi bør reservere uttrykket krenkelse for noe mer alvorlig og grunnleggende enn sårede følelser, uansett hvor såret vi er. … Ekstremistene skal ikke bestemme hva andre skal tenke, tro og ytre. De må lære seg å leve med sine sårede følelser.»

Som man kanskje forstår. Jeg er enig med oss alle.

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Det første og viktige å slå fast er at ytringsfriheten er en viktig verdi i seg selv, men at det er minst like viktig å forstå at det er en forutsetning for religionsfriheten.

God pointe at pege på overfor et religiøst mindretal imod ytringsfrihed.

Kommentar #17

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Fra det ene til det andre. Du bruker ordet Gud som om du refererer til den kristne treenige Gud. Det mener du vel ikke? Du mener Allah? Hvis du mener Allah hvorfor bruker du ikke dette navnet?

Allah er det arabiske navnet for Gud. Siden jeg skriver på norsk foretrekker jeg altså å bruke ordet Gud.

Kommentar #18

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Til det siterte, hvordan kommer vi ut av denne situasjonen og over i et tillitsforhold som jevnbyrdige i dag. Hvor kan veien tenkes å gå? Sett herfra er ikke Vestens holdning ovenfra og ned, men jeg forstår at det finnes historiske grunner til at det gjør det. Opprettholdes disse grunnene i dag? Virker det fortsatt som Vesten er beseirere til daglig nå? For ikke lenge siden oppdaget jeg at nettopp dette dogmet var et sentralt tema i historisk perspektiv. En forfatter skrev det endelig rett frem og jeg har vært opptatt av det som tankegods siden. Men er det der vi er i (mangelen på) samhandling i dag?

Handler mest om hvordan vi takler sameksistens oss i mellom, og noe vi alle kan jobbe med!

Kommentar #19

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Koranspørsmål!

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn.

Jeg har et spørsmål til vers i Koranen, Shoaib Sultan.

Koranen 33:56

Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse over ham, og fred.

33:57

De som forulemper Gud og Hans sendebud, dem har Gud forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.

33:58

De som forulemper troende menn og kvinner uten at de har fortjent det, de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd.

33:59

Du profet, si til dine hustrer og døtre og de troendes kvinner at de skal svøpe om seg kledningen. Dette er nærmest til at de gjenkjennes og ikke sjeneres. Gud er tilgivende, nåderik.

33:60

Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun for kort tid.

33:61

Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned.

33:62

Dette var Guds vanlige fremgangsmåte overfor de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Guds praksis!

Vi har dette fra Hadith:

"Narrated Ali ibn AbuTalib: A Jewess used to abuse the Prophet and disparage him. A man strangled her till she died. The Apostle of Allah declared that no recompense was payable for her blood."

Sunan Abu Dawood 38:4349

Jeg er ikke muslim så jeg er selvsagt (som alle kritikere) automatisk ikke kvalifisert til å uttale meg. Men ser du at visse deler av islamsk teologi og mytologi kan brukes for å forsvare svært streng straff for de som håner profeten og de som håner religionen? At for samfunn der det i det hele tatt praktiseres dødsstraff, så skal denne benyttes mot de som håner profeten? For hvem begår vel en større urett enn den som oppdikter en løgn om Allah (Koranen 6:93)?

Kommentar #20

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Når en ung kristen kvinne blir tystet på av venninner, blir fengslet og får dødsdom fordi hun har uttalt at Muhammad ikke er noen forbilledlig profet, da er slike problemstillinger absolutt aktuelle - og behøver motsigelser - fra muslimer over hele verden, også fra Norge, om de ikke er enige i fengslingen.

Kan Sultan svare: Hvordan måles blasfemi? (se ovenfor) Og hvem mener rmuslimene er den største/øverste autoritet i islam - Allah eller Muhammad? Er det dissens her, eller mener alle retninger innen islam det samme?

Kan jo bare svare deg med å sitere Petter Dass: "Gud er Gud, om alle land lå øde". Altså, Gud. 

Vedr den saken du viser til har jeg skrevet en rekke ganger, både her på verdidebatt og andre steder. Det må man fortsette å gjøre, og over tid får vi kanskje en endring. 

Kommentar #21

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
En norskspråklig franskmenn, trolig muslim, har hatt det vondt. For han har sett Tybring-Gjedde med et Charlie Hebdo - symbol. Og folk som Tybring-Gjedde har ikke rett til å briske seg med navnet fordi CH kun slo til høyresiden, aldri til venstresiden. Og de angrep kun maktmennesker. De gjorde narr av paver og politikere, religoner, kristne og terrorister. Men aldri islam.

Det interessante her er jo behovet for å definere vedkommende som muslim. Kanskje et tegn på at fiendebildene er for statiske? Jeg vil invitere til en litt åpnere tilnærming. 

Kommentar #22

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Og, Herr Sultan; jeg og alle kristne vil ha oss frabedt at du kaller din ørkendemon for Gud!!

Hvem ga deg retten til å snakke på vegne av alle kristne? Kjenner faktisk mange kristne som ikke deler din holdning, tilnærming og språkbruk. Måtte Gud velsigne dem for det, og rettlede deg til en bedre vei. Guds fred!

Kommentar #23

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
For har vi ikke nå fått klargjort at det norske ordet på muslimenes gud er allah ?

Hvem er vi og når skjedde det? 

På arabisk er ordet for Gud altså Allah. Siden jeg ikke snakker arabisk akkurat her så bruker jeg altså Gud. 

Kommentar #24

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Som man kanskje forstår. Jeg er enig med oss alle.

Deler din oppfatning :D

Kommentar #25

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har et spørsmål til vers i Koranen, Shoaib Sultan.

Nå har jeg ikke tenkt å sitte og diskutere enkeltvers opp ned og i mente, men bare enkelt og greit slå fast at joda dette legitimerer å kalle det en synd, men ikke til en straff du eller jeg skal dele ut. 

Kommentar #26

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Godt og velkomment innlegg

Publisert over 7 år siden

Når muslimer kommer på banen, intellektuelle, lærde eller mindre lærde, er det av den aller største betydning i disse dager å unngå å provosere til rask flukt, men å få til saklig debatt.

Jeg ser Nygaards kommentar #4 som uønsket. Hva hvis jeg hadde svart med min mening om den (evigvarende?) fornedring og hundsing av palestinerne som kreftbyllen i dette aggresjonsbildet. Nei, vekk med det her og nå; i denne tråden.

Derimot er Rune Foshaugs kommentar #29 nødvendig. Vi må få tak på hva våre fredelige muslimske landsmenn tror og ikke tror. Hvor skal vi lese? Hvem kan gi oss representative meninger og henvisninger?

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Da har Gud en splittet personlighet

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
På arabisk er ordet for Gud altså Allah. Siden jeg ikke snakker arabisk akkurat her så bruker jeg altså Gud.

Hvis Gud først sendte Jesus til verden for å opprette syndefallet og lage en vei og mulighet for alle mennesker til å ta del i Jesu forsoning så Gud ikke lenger tilregner oss våre overtramp,....for så 600 år senere å finne ut at det Jesus gjorde ikke var tilstrekkelig,og sendte muhammed...!?

Hva slags Gud er det Sultan ?

Attpåtil så var muhammed av en helt annen karakter enn Jesus,da han brukte menneskelige metoder for å få folk med seg...
Så som : Erobring,dreping og tvang..og ville du ikke,så var det kort prosess og over og ut.

HVis dette er samme Gud,må han være angrepet av sterke personlighetsforstyrrelser,og bør snarest få hjelp.

Konklusjon : Gud og allah KAN IKKE være samme Gud.

 

Kommentar #28

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Arnesen

Publisert over 7 år siden

Denne tråden handler om karikaturer. Kan du ikke starte egen tråd om gudsbegreper ?  Måten du skriver på er for øvrig dårlig reklame for den utgave du setter høyest.

Kommentar #29

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
hån mot meg som kristen..

Du gjør nå en god jobb av de selv uten at andre behøver å blande seg inn. Er det nå slik du ønsker å fremstå?

Kommentar #30

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tilpasning mulig?

Publisert over 7 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Halvparten av muslimene bor i vestlige land, så hvis ikke de tilpasser seg er jeg redd for at vi må gjøre d

Det å drepe for islam her i Vesten - er det et budskap om at det er vi som skal tilpasse oss en kulturreligion vi ikke liker konsekvensene av? Anjem Choudary, som er mentor for UH, rettferdiggjør det som skjedde i Paris i en videre kontekst enn karikaturer f.eks. at Frankrike hadde forbudt kvinner å dekke seg til - og da har de nærmest bedt om det.

Noen tar til orde for at  (MODERTAOR HAR FJERNET EN GENERALISERING SOM ER I STRID MED RETNINGSLINJENE) islamister mener at ytringsfriheten skal begrenses i forhold til denne kulturreligionen - det er snakk om å bruke blasmefilov for å stoppe frihet til å tegne og kritisere religionen islam.

Etter karikaturkonsekvensene i 2006 har media tatt på seg selvsensur i forhold til fare for å krenke islam. Det var stort sett bare CH som tok denne risken og så lenge dette ikke er spredt som en med almen ytringsinnstilling, så vil det være enkelt for islamister å plukke ned det mediahus som satser sine liv på noe som hadde blitt annerledes hvis mer eller mindre alle våget - eller for den del - et mediahus er fri til å først vudere hensikten.

Det kan ikke være slik at under 30 vestlige personer er de som holder oppe vår vedtatte ytringsfrihet og dermed blir islamisttargets med dusør for nedslakting.

Jøder er en rase og de karikaturer som ble gjort og gjøres fortsatt stigmatiserer en rase - det er noe helt annet og vedtatt krenkende enn å krenke/kritisere en kulturreligion.  Og - der igjen - er vi ved en eksisterende begrensning i ytringsfriheten - rasistisk hatespeech.  En annen begrensing er den som går på å holde opp fornektelse av faktiske historiske begivenheter - som holocaust og Frankrike har strenge regler knyttet til forsøk på eller noe som kan tolkes som antisemittisme.

I et samfunn blir vi alle dann og vann krenket av ytringer, men vi får ikke voldelig til verks mot de som ytrer seg av den grunn.

Det å bli krenket eller ikke bli krenket er som alt annet en subjektiv beslutning.  

Det å krenke en rase er annerledes enn å krenke en religion.  Rase er noe du er - religion er noe du har valgt - eller ( bortsett fra islam) kan velge deg bort fra.  Dette med rase og religion blandes ofte i debattene.

Som muslim kan du enten tilgi eller gjengjelde en opplevd krenkelse av f.eks. profeten.  Kanskje på tide å redusere den problemstillingen til det ene alternativet - tilgi?  Eller dreier dette seg om motytringer via terror som gjør at islam skal ha et fripass? 

Og så kommer dette som jeg personlig har endt mer opp med - er alle ytringer visdom? - er det rett å ytre noe annet kan vurderes som gift, hån og spott? - burde vi mer tenke harmoni og det som kan skape fred i Mangfoldssamfunnet før vi ytrer oss, men da innser jeg og at min ytringsfrihet har tatt inn vesentlige subjektive begrensninger.  

Islam må selvsagt fortsatt under lupen og her er det så mye å ta fatt i at det kan være visdom i å velge det mest hensiktsmessige verktøyet - og det er kanskje ikke via å tegne.

Vi skal ikke bli stille.

Fred være med oss alle.

Kommentar #31

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Hald dykk til saka

Publisert over 7 år siden

Eg har sletta ein serie avsporingar.  Eg minner også om retningslinjene om å vise respekt for den ein er usamd med.

Kommentar #32

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Svært kloke ord

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Vi må stå sammen for å beskytte fellesverdiene i samfunnet vårt. Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn. Det tror og håper jeg kan bli et punkt som muslimer og ikke-muslimer kan samle seg bak.

Jeg skulle også ønske at det bredte seg en forståelse for at når noen ikke ønsker å offentliggjøre karikaturer av Muhammed , så er det ikke automatisk et knefall for terrorister, men det kan være et prinsipielt standpunkt som bygger på at man generelt ikke ønsker å bidra til å krenke det som andre mennesker holder for hellig.

Det oppstår veldig lett svart-hvitt tenkning i tider av opprørthet, og noen hevder at det er feigt å gi etter for terroristers krav.

Ja, dersom man er mot karikaturerne av frykt, kan det kalles feigt, men definitivt ikke dersom det er et standpunkt man har inntatt lenge før terroren inntraff.

Sultan har noen meget kloke betraktninger.

Mvh Sverre

Kommentar #33

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tja, jo, men

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg skulle også ønske at det bredte seg en forståelse for at når noen ikke ønsker å offentliggjøre karikaturer av Muhammed , så er det ikke automatisk et knefall for terrorister, men det kan være et prinsipielt standpunkt som bygger på at man generelt ikke ønsker å bidra til å krenke det som andre mennesker holder for hellig.

Før vi fikk begivenhetene med disse karikaturtegningene, hadde jeg det klare standpunkt at følsomme mennesker ikke skal plages på en slik måte. Ref. min andre kommentar her på Vd Hva kan diskuteres? Det standpunktet har jeg fremdeles som generell rettesnor.

Men da jeg så på TV de forferdelige reaksjonene og truslene på de danske karikaturtegningene, følte jeg sterk treng til å gå ut og slå dem opp på alle gatehjørner. Ikke for å provosere mer, men som et forsøk på, å i det minste dempe, en meget ubehagelig følelse - en følelse av å være tyrannisert og truet til taushet, være berøvet ytringsfriheten, og bare måtte vente på neste underkastelse. Jeg tror da virkelig at de fleste frihetselskende mennesker har fått slike følelsesmessige opplevelser - som ved ettertanke også blir funnet å være fornuftsrelaterte.

Kommentar #34

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Riktig sletting? Språk er jo makt!

Publisert over 7 år siden

Mange slettede avsporinger her. Er ikke sikker på at dette er riktig? Se evnt http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11552917/

Unnskyld avsporingen!

Se gjerne tråden "Språk er makt"

Kommentar #35

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

"Vi må stå sammen for å beskytte fellesverdiene i samfunnet vårt"

Publisert over 7 år siden

Det er vel dette som er problemet at dette ikke er noen felles verdi. Hadde dette vært fellesverdier så hadde dette slett ikke skjedd. Er dette en verdi som også springer ut av islamsk samfunns forståelse hadde de fleste muslimske land vært demokratiske og åpne samfunn med yttringsfihet, - men det er de ikke. Det finnes knapt noe land hvor islam er den bærende ideologi som er demorkatisk og hvor yttringsfrihet praktiseres og enda mindre forsvares. Forklar gjerne hvor har du det fra, som muslim, at yttringsfihet er et gode som må forsvares og hegnes om?

Kommentar #36

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
Det er vel dette som er problemet at dette ikke er noen felles verdi. Hadde dette vært fellesverdier så hadde dette slett ikke skjedd. Er dette en verdi som også springer ut av islamsk samfunns forståelse hadde de fleste muslimske land vært demokratiske og åpne samfunn med yttringsfihet, - men det er de ikke. Det finnes knapt noe land hvor islam er den bærende ideologi som er demorkatisk og hvor yttringsfrihet praktiseres og enda mindre forsvares. Forklar gjerne hvor har du det fra, som muslim, at yttringsfihet er et gode som må forsvares og hegnes om?

Når vi snakker om fellesverdier snakker vi om noe mange eller de fleste er enige om. Du vil alltid finne folk som ikke vil høre til. Ellers er jeg faktisk litt usikker på hva du egentlig spør om og hva du egentlig vil. Jeg har sagt ganske tydelig og klart hva jeg står for, at du finner det problematisk er egentlig ikke noe jeg kan bry meg så veldig mye med. 

Kommentar #37

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er bra at du sier det du sier, men jeg vil gjerne vite hvor du har det fra. Islam er både en religion og en politisk ideologi (verdier) som styrer adferd og sameksistensen mellom mennesker. Ingen plasser ser jeg at yttringsfrihet er en del av dette verdisettet. Tvert imot representerer isalm ensretting og undertrykking av avvikende meninger (og religiøs tro). Hvor finner du skjæringspunktet mellom «vestens» verdier og islam, (fellesvedriene, bl.a. yttringsfriheten) uten å ta bort sider ved islam som ikke er forenlig med disse verdiene?

Kommentar #38

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
Det er bra at du sier det du sier, men jeg vil gjerne vite hvor du har det fra. Islam er både en religion og en politisk ideologi (verdier) som styrer adferd og sameksistensen mellom mennesker. Ingen plasser ser jeg at yttringsfrihet er en del av dette verdisettet. Tvert imot representerer isalm ensretting og undertrykking av avvikende meninger (og religiøs tro). Hvor finner du skjæringspunktet mellom «vestens» verdier og islam, (fellesvedriene, bl.a. yttringsfriheten) uten å ta bort sider ved islam som ikke er forenlig med disse verdiene?

Vi ser nok rett og slett bare ulike ting når vi ser islam, jeg finner godt fundament for alt jeg står for der. 

Kommentar #39

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 7 år siden

OK, skjønner at du ikke vil inn på dette og sikkert med god grunn. Synd at man ikke kan få svar på viktige spørsmål. Å ikke svare sier også mye.

Kommentar #40

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Ikke gjennomført

Publisert over 7 år siden

Jeg vet ikke hva som skjedde med denne kommentaren min, så jeg legger den inn igjen, slik: 

Publisert 5 timer sidenShoaib Sultan – gå til den siterte teksten.Muslimen Sultan har tidligere også skrevet om behovet for å skrive på norsk når vi snakker om islam her i Norge.

Hva er det norske navnet på Muhammad, og hvorfor brukes ikke det navnet av muslimer i Norge? Og hvorfor brukes ikke norske betegnelser på moskeer, forbudt eller lovlig mat osv. osv.? Vil Sultan, som er såkalt kulturell muslim, arbeide for at arabisk brukt her i Norge, blir erstattet med norsk? 

Bra! Rapportere til moderator Vis hele debatten
Kommentar #41

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja dessverre

Publisert over 7 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
OK, skjønner at du ikke vil inn på dette og sikkert med god grunn. Synd at man ikke kan få svar på viktige spørsmål. Å ikke svare sier også mye.

Jeg ser at vi ikke kan få det ut av denne tråden som jeg hadde håpet på. Det samme gjentar seg. Jeg begynte for en tid siden å gå på dialogmøter i Stavanger (Kirkelig dialogsenter og STL). Noen hyggelige muslimer har jeg møtt. Men spørsmål for å få mer klarhet i hva de egentlig tror og ikke tror - hva de mener konkret om fellesverdier - vegrer de å svare på.

På tråden til Erik Hillestad skrev jeg:

Det skal vel mer til enn å utveksle smil med en kassadame i hijab.

Har du forsøkt å få kontakt med og spørre de antatt lærde av disse om teologi og Koranens leveregler, for å vurdere grunnlaget for god sameksistens? Gir de skikkelig svar uten først å spørre en innleid imam på korttidsopphold, fra et muslimsk land, og hva svarer han? Gir det deg i så fall tillit? Kan du gi meg et godt råd, jeg vil så gjerne vite og forstå mer om disse moderate, om kvinnesynet m. m.

På en annen tråd skrev jeg nylig bl.a.:

Det fins kanskje en annen variant av islamsk tro og tolking av Koranen, som fredelige muslimer holder seg til. Men vi må forholde oss til den terroriserende truende varianten. Noen fredelige muslimer blant oss, med sin Allah variant, kan ikke frelse oss. De kan dessverre, dersom vi ikke makter en inkluderende tillitskapende integrering (uthevet her) kun bidra med farlige prospektive terrorister, som har konvertert og lar seg rekruttere.

Det vi trenger er skikkelig dialog og åpenhet. Hva er våre fellesverdier? Hva med likestilling for kvinner og homofile, som er viktigere og alvorligere enn ytringsfriheten?

Jeg hørte nettopp rykter om at muslimske foreldre i Stavanger skal ha fortalt at deres barn kommer gråtende hjem fra skolen. Hvis dette er riktig må det reageres kraftig og bringes til opphør. Stikkordene er åpenhet, tillit og inkludering. Tross triviell krangel har dette blitt bedre og bedre, til det uproblematiske, mellom kristne og ikke-troende i dette landet. Innvandring av muslimer må ikke få lov til å sette oss tiår - for ikke å ta hardere i - tilbake i tiden.

Kommentar #42

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Den store blasfemien mot Gud står uansett ekstremistene bak, som dreper og begår terror i Hans navn.

Debatten om karikaturtegningene er en kompleks debatt som forringes av forenklinger.

Jeg ser ikke noen forskjell på det du skriver i ditt innlegg og en ateist, altså du stiller deg på lik linje med de som kaller seg Kristen men er ikke Kristne, og som mange muslimer som også kaller seg muslimer men er ikke muslimer. Det er det av tradisjon og ikke av tro, og er blitt sekularisert inn i den humanistiske tankegangen..

Kommentar #43

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hva som skjedde med denne kommentaren min, så jeg legger den inn igjen, slik:

Publisert 5 timer sidenShoaib Sultan – gå til den siterte teksten.Muslimen Sultan har tidligere også skrevet om behovet for å skrive på norsk når vi snakker om islam her i Norge.

Hva er det norske navnet på Muhammad, og hvorfor brukes ikke det navnet av muslimer i Norge? Og hvorfor brukes ikke norske betegnelser på moskeer, forbudt eller lovlig mat osv. osv.? Vil Sultan, som er såkalt kulturell muslim, arbeide for at arabisk brukt her i Norge, blir erstattet med norsk?

Jeg svarte da på denne igår, men finner det ikke igjen. Jaja, da prøver vi igjen.

Navn på folk oversettes ikke. Bjørn heter ikke Bear på engelsk, ei heller kaller vi en som heter Black for Svart bare fordi vi snakker norsk. Sån er det ikke med muslimer heller, så Muhammed (med ulike måter å stave det på) forblir Muhammed, også i Norge. 

Jeg er forøvrig ikke hverken en "såkalt" eller "kulturell" muslim. Jeg er en muslim. Punktum. Jeg snakker forøvrig ofte om mat som er tillat, eller ikke. Det handler altså først og fremst om hvem man snakker med. Snakker jeg med nordmenn foretrekker jeg så langt det lar seg gjøre å bruke norsk. 

Kommentar #44

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke noen forskjell på det du skriver i ditt innlegg og en ateist, altså du stiller deg på lik linje med de som kaller seg Kristen men er ikke Kristne, og som mange muslimer som også kaller seg muslimer men er ikke muslimer. Det er det av tradisjon og ikke av tro, og er blitt sekularisert inn i den humanistiske tankegangen..

Hvordan dømmer du noen som kaller seg kristen, eller muslim, til ikke å være det? Må si det blir en ekstremt arrogant tilnærming. I min bok blir det å leke Gud. 

Kommentar #45

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
OK, skjønner at du ikke vil inn på dette og sikkert med god grunn. Synd at man ikke kan få svar på viktige spørsmål. Å ikke svare sier også mye.

Nja, ikke vil svare er ikke helt korrekt. Poenget er at det er helt umulig å svare på. For meg er det en rekke ulike ting som ligger til grunn. Religionen stiller seg ikke i veien for det. Men det blir vanskelig og klønete å prøve å forklare med mindre man skriver en bok om det. Det skjer nok ikke med det første :)

Kommentar #46

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Hvordan dømmer du noen som kaller seg kristen, eller muslim, til ikke å være det? Må si det blir en ekstremt arrogant tilnærming. I min bok blir det å leke Gud.

Det er enklet det, de lever ikke etter det bøkene sier..

Kommentar #47

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hva bøkene sier?

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det er enklet det, de lever ikke etter det bøkene sier..

Ja, ja, Wara - du lever i en forenklet verden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere