Helge Simonnes

928

Mobbing eller satire?

Satiren retter seg oppover, mot makten. Den er et middel til å knuse makt. Mobbing retter seg mot den svake.

Publisert: 9. jan 2015

Onsdagens tragiske terrorangrep mot satirebladet Charlie Hebdo har fått noen ytringsfrihetsforkjempere til å gå av skaftet i hyllest av dem som har valgt provokasjon og satire som publisistisk levebrød.

Den lille redaksjonen er blitt ytringsfrihetens martyrer. Da kommer også de store ordene fra alle som kjemper for retten til den frie ytring. Når ordene blir store, kan også noen viktige nyanser forsvinne. De som skal forsvare verdiene, kan fort bli enøyde i iveren. Ingen liker å bli kalt for fundamentalist. Ytringsfrihetsfundamentalistene liker det aller minst.

Når satiren nå opphøyes, skal vi tenke på de verste virkningene. Et avgjørende spørsmål blir da: Hva er forskjellen på mobbing og satire? De fleste har svaret klart. Satiren retter seg oppover, mot makten. Det er et middel til å knuse makt. Mobbing retter seg mot den svake. Den brukes til å trykke ned folk som allerede ligger i søla.

Kan vi alltid ta for gitt at vi alltid vet hva som er den sannferdige posisjonen til en gruppe? Behandlingen av jødene før krigen er et godt eksempel på hvordan maktposisjonen ble feiltolket. Det er en hårfin balansegang mellom hva som oppleves som satire og hva som kan oppleves som mobbing.

Vanskelig øvelse.

I den vestlige verden er opphøyelsen av de som krenker, blitt en oppvisning i at man står for de rette demokratiske verdier. Å være forsvarere av ytringsfriheten samtidig som man stiller spørsmål ved virksomheten til dem som har valgt provokasjon og satire som levebrød, er blitt en vanskelig øvelse. Det er så lett å bli misforstått.

Jeg mener det er misforstått å tro at man utviser stort mot om man publiserer mest mulig og søker å opptre mest mulig provoserende. Det er ikke på denne måten man viser seg som ytringsfrihetens forsvarer. Det er en del av ytringsfriheten å holde fast ved sine prinsipper og det man mener er riktig. Jeg forstår ikke at det kan karakteriseres som feigt.

Terror mot ytring.

Provokasjon har vært Charlie Hebdos forretningsidé. Bladet har slått i mange retninger, og har betegnet seg som antireligiøst. Kristen og muslimsk makt har fått sitt pass påskrevet, til glede for noen og til forargelse for andre. De publisistiske virkemidlene har vært så sterke at mange journalister og redaktører har veket tilbake for å kopiere metodene.

Så utsettes den lille redaksjonen for det verst tenkelige. Islamistisk terror mot retten til den frie ytring har vært satt opp som skrekkscenarioet. Den brutale og krigerske atferden til al- Qaida, IS og Taliban har skapt frykt i en hel verden. Angsten stiger til nye høyder. 

Den naturlige reaksjonen hos mange er å sette hardt mot hardt, ikke bare militært, men også publisistisk. Nå må vi vise hvor skapet skal stå. For noen er svaret å trykke karikaturer og tekster som vi ellers ikke ville ha trykket.

Jødefrykten.

Det er i kritiske situasjoner som dette at vi skal hente hjelp fra historien. Det er nå vi må evne å holde hodet kaldt.

«Den største forbrytelsen» av Marte Michelet er kanskje den viktigste av fjorårets bøker. Den verbale uthengingen av jødene på begynnelsen av 1900-tallet la grunnlaget for nazistenes forfølgelse og utryddelse av folkeslaget. I sin bok viser Michelet hva som kunne bli publisert av anstendige nordmenn i anstendige publikasjoner. Satire og nedsettende vitser var en del av dette bildet.

Rett etter 1. verdenskrig var det hos mange en klar oppfatning at jødene var en maktgruppe som fortjente å bli herset med. Vi vet nå hvor feil det var.

Jo mer man forakter og frykter en gruppe, jo større glede har man av at den blir krenket. Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden.

Red. anm.: Denne versjonen er oppdatert.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det er i kritiske situasjoner som dette at vi skal hente hjelp fra historien. Det er nå vi må evne å holde hodet kaldt.

En viktig påminnelse. 

Det arabiske og muslimske folk føler seg krenket. I den grad de identifiserer seg med en totalitær kultur, med overordnede regimer som viderefører denne holdningen er det også åpenbart at de kan ha en viss rett i dette. Etter beseiringen av det ottomanske riket, de nye grensedragningene i Midt-Østen og opprettelsen av Israel kan man si at det finnes grunner til å føle seg krenket. Krenkerne kan ha vært stormakter, Vesten, mektige fyrster eller klansledere. Den som har hatt overtaket har hatt mulighet til å krenke andre, og har i stor grad benyttet seg av muligheten. Selv om det skjer i mer fredelige former i dag kan man også si at krenkelsene fortsetter med avvisning av kleskoder, mangelfull utdannelse og for få jobber. Hvis man selv ikke har tilstrekkelig utbygde demokratiske antenner er det lett å se den generelle samfunnsutvikling som beveger seg stadig lenger bort fra Midt-Østens feudalsamfunn som en slags glidende krenkelse av en tilvant livstil. Det tar tid å migrere fra ett land til et annet med hud og hår og virkelig bli en borger av det nye landet. Vi som selv ikke har opplevet dette, enten frivillig eller påtvunget, kan ha vanskelig for å forstå dette fullt ut.

Jeg kan vise til et mer overraskende eksempel enn muslimer. I min kirke har vi en mengde polakker. Mange av de eldre kom under trengselstiden før 1990. De tok med seg sine holdninger og er like polske i dag som den gang, og de er autoritære slik det polske samfunn var på den tiden. Man kan diskutere hvor riktig inntrykket er, men for meg ser det ut til at de i liten grad har tatt til seg vårt demokratiske styresett som en del av seg og sitt. Overfor disse skal man være forsiktig med polskevitser for det er ikke selvsagt at de har såpass avstand til det polske at de klarer å le av det enda i dag, både 30 og 40 år siden migrasjonen. Autoritære regimer setter spor man ikke lett får utløp for. Det indre kartet i hjernen forandres ikke nødvendigvis av at det ytre kartet er nytt. Polakker er ikke krenket i Norge, men de kan ha med seg en hårsårhet hjemmefra. I eldre år finner da også mange tilbake til sin tapte tid ved å hyppigere oppsøke hjemlandet.

Jeg er ikke Charlie. Jeg har ikke hengt meg på bølgen med å forsøke å rane til meg den franske terror. Jeg er alt for feig til å stille opp fysisk mot terrorister. Ingen solidaritet kan bøte på denne frykt. Etter ISIS påbud om å gå ut å drepe alle uskyldige har det sneket seg inn en frykt for at det kan skje hvor som helst når som helst. En knivmann kan gå løs på oss på et hvilket som helst busstopp. Trusselen fra i fjor sommer er høyst reell også i vårt samfunn. Jeg unnskylder ingen som vil begå terror, men vil heller forsøke å forstå og forklare for meg selv for å stå bedre rustet.

Verden må bruke sin innflydelse og sine ressurser på å rette opp mangler som særlig rammer de fattigste og mest utsatte, være seg i Afrika, Asia eller Midt-Østen uansett hvor disse befinner seg. Blandt den nye internasjonale underklassen er det mange muslimer. Noen av dem tror at de kan bare gjøre slik profeten sa de skulle gjøre i sitt hjemland. Vår oppgave er enorm mht relæring. Deres oppgave som mottagere er enda større. Vår brekkstang inn i kulturen er de mer vellykkede som har slått rot i Vesten, skapt seg egne liv, egne karrierer. Andre sitter på gjerdet og venter på at andre skal trekke dem opp. Oppgavene er mange og uløste. Særlig gjelder det at det kommer på plass løsninger i krigsherjede områder og at det etableres en rettsstat i alle land. Dernest er det vår egen verdiskapning og organisering av vestlige samfunn som må bli så sterk at vi ivaretar alles tarv slik at den ekstreme blir lite interessert i å være ekstrem men finner andre utløp for sin fortvilelse. Og så er det de rene kriminelle som er så sinte at de har glemt sin tro og kommet på avveie. Al-Shabaab, Boko Haram og ISIS, alle er på avveie fra både tro og samfunn. Hvis det finnes en løsning for disse er det å skape et så sterkt samfunn der de hører hjemme at de finner mest behag i å gi opp sin protestlinje. Dette generasjonsprosjektet er i gang enkelte steder, men feudalismen er sterk og dypt rotfestet. Utdannelse, jobber, vekst og velferdsdeling er stikkord som vil komme til anvendelse. Ingen kjappe seire ligger og venter på noen. Her må det arbeides fra nå og til evig tid. 

Vi har ikke sett det siste terroranslag. Det kommer værre. En delmålsetning må være at samfunnsutviklingen skal gjøre at det blir lengre mellom anslagene og at de blir mindre og mindre alvorlige. Forbrytere må pågripes, straffes og de må sone mens samfunnet arbeider med integreringen, nedbygging av nasjonale grenser og barrierer internt i hvert enkelt samfunn slik at hver enkelt får del i demokratienes goder på bred front.  

Kommentar #2

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Jo mer man forakter og frykter en gruppe, jo større glede har man av at den blir krenket. Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden.Dette synes jeg ble veldigt grovt! Det er tross alt ingen som hadde grunn til å frykte for sine liv i fobindelse med jødefrykt. Hvordan kan du blande dette sammen?

Kommentar #3

Ola Bog

286 innlegg  67 kommentarer

Mobbing. Og vel så det.

Publisert over 6 år siden

Takker for denne artikkelen, Simonnes.

Minner om at i timene etter angrepene på¨regjeringskvartalet og Utøya
ble mennesker med "feil" utseende trakassert og slått på åpen gate.
"Alle" visste liksom hvem som sto bak.

Alle tok feil. 

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Man kan virkelig lure

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Jo mer man forakter og frykter en gruppe, jo større glede har man av at den blir krenket. Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden.

Jeg forundres like mye hver gang denne koblingen mellom jødeforfølgelse og islamkritiske holdninger blir koblet sammen.

Fordi de rett og slett IKKE kan sammenlignes overhode.

Drev jødene med terrorhandlinger Simonnes ?

Forsøkte de å innføre noen lover på linje med sharia o.l. ?

Var den trussel mot noen på noen som helst måte ?? 

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det var IKKE det Simonnes skrev, Holt...

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg forundres like mye hver gang denne koblingen mellom jødeforfølgelse og islamkritiske holdninger blir koblet sammen. Fordi de rett og slett IKKE kan sammenlignes overhode. Drev jødene med terrorhandlinger Simonnes ? Forsøkte de å innføre noen lover på linje med sharia o.l. ? Var den trussel mot noen på noen som helst måte ??

Han snakker ikke om islamkritiske holdninger - - er det ikke greit å lese før du skriver...??

Det må jo i alle fall forventes at du leser det du siterer.

Han snakker om MUSLIMfrykt og JØDEfrykt - frykten som har blitt/blir skapt - - - det er noe helt annet.

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vårt Land har en konsekvent linje

Publisert over 6 år siden

Jeg synes Vårt Land ikke opptrer noe kritikkverdig når de stiller spørsmålstegn ved riktigheten av å trykke karikaturer som kan oppfattes som krenkelser av reliiøse følelser.

Det begrunner jeg med at Vårt Land alltid har hatt en konsekvent forhold til dette spørsmålet, og er motstander av slike krenkelser av enhver religion.

De kan derfor med ryggen rak stille spørsmålstegn ved klokskapen i å trykke den typen karikaturer.

Helt annerledes stiller det seg selvsagt for dem som forsvarer og trykker denne typen karikaturer som må oppfattes som latterliggjøring eller kritikk av f eks den kristne tro. Vi har et godt eksempel i den meget godt kjente og respekterte karikaturtegneren som har tegnet både i Dagbladet og det gamle Arbeiderbladet, Finn Graff. Han har opp gjennom årene tegnet mange satiriske karikaturtegninger som har rammet kirken og kristendommen. Men Graff tegner aldri islam-kritiske karikaturer. Han har begrunnet det med at han ikke ønsker å risikere sitt liv.

I slike tilfeller oppstår det en inkonsekvens, der man rammer bare de religionene som man ikke frykter for represalier fra. Det vil si det samme som at man lar terroristene få bestemme dagsordenen i norske aviser, og det må man vel si er temmelig betenkelig.

For en avsiredaksjons troverdighet, synes jeg man må følge en prinsipiell linje og behandle alle religioner og politiske retninger likt. Og her har altså Vårt Land sitt på det tørre.

Jeg vil likevel komme med litt kritikk, og si at jeg hører til dem som ikke er særlig begeistret når det dras sammenligninger, uansett hvordan man formulerer seg, mellom jødenes situasjon i forrige århundre, og situasjonen for muslimer i dag. Andre har sammenlignet romfolkets situasjon med jødenes. Selvsagt kan man finne enkelte likhetstrekk, men forskjellene er likevel så store, at sammenligningen blir relativt meningsløs. Dessuten så er det ikke til å unngå at man trekker med seg noen uhyre negative assosiasjoner til gassing og masseutrydning i nazistenes regi, og de som drar slike paralleller må vel innrømme at det er en uendelig lang vei fra dagens islamkritikk og negative islam-strømninger, til at Europa vil begynne å masseutrydde muslimer, eller romfolk for den saks skyld.

Slike sammenligninger virker i mine øyne kun provoserende og polariserende, og bidrar til å øke avstanden og skape steile fronter. Jeg ser på det som en type "hitling", som er svært lite hensiktsmessig og svært lite fruktbar.

Mvh Sverre

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Deg om det

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Han snakker ikke om islamkritiske holdninger - - er det ikke greit å lese før du skriver...??

Det må jo i alle fall forventes at du leser det du siterer.

Han snakker om MUSLIMfrykt og JØDEfrykt - frykten som har blitt/blir skapt - - - det er noe helt annet.

Som vi ser så tolkes det skrevne ord forskjellig,og jeg har lest hver eneste bokstav.

Kommentar #8

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Men....

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som vi ser så tolkes det skrevne ord forskjellig,og jeg har lest hver eneste bokstav.

....det blir som oftest feil - _ fra din side.

Når du siterer og skal kommentere det siterte så er det vel en forutsetning for å bli tatt en smule seriøst at kommentaren reflekterer det den skal kommentere.....eller ??

Her er det rett og slett umulig å fortolke det Simonnes skriver på noen annen måte enn akkurat det som står.

Men du klarer det, Haug - - igjen og igjen.

Men det er vel kansje ikke så farlig for Haug - - bare for alle andre.

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Jo mer man forakter og frykter en gruppe, jo større glede har man av at den blir krenket.

Sanne ord! Slik spiller frykten seg ut i våre samfunn. - Jeg setter pris på at "Vårt Land" som en kristen dagsavis ikke deltar i satire overfor andre religioner.

For dere må veien heller gå via dialog, - noe jeg og tror skjer? For noen må holde fokuset på løsningene.

Litt på siden, så tenker jeg at vi må erkjenne at vestens kunnskap, vitenskap og industrialisering har gjort at vi, i vår vestlige verden, har tatt på oss eventyrenes "sjumilsstøvler" i forhold til mange andre kulturer på vår klode. - Nå er tiden kommet for at andre vil ta del i denne vår verden. Men også sette oss på plass og fortelle oss at vi ikkei er alene her.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #10

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Nå har Vårt Land vitterlig

Publisert over 6 år siden

"lost it" med: "Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden"

Så det som egentlig ikke er "muslimfrykt" men å komme med satire mot en religiøs figur og det å forsøke å dehumanisere mennesker som rotter, skadedyr etc er "har noen likhetstrekk"

Hvor mye mer på bærtur er det mulig å komme? 

Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

religion og krenkelse

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det begrunner jeg med at Vårt Land alltid har hatt en konsekvent forhold til dette spørsmålet, og er motstander av slike krenkelser av enhver religion.

Vi bør stille oss det prinsipielle spørsmålet om ikke religion i seg selv er en krenkelse.

Da tenker jeg på den monoteistiske ideen om at store menneskegrupper forventes å havne i en eller annen form for evig straff, og at denne evige straffen er fortjent. Og i dette perspektivet kommer jødedommen bedre ut enn både kristendom og islam.

Det er så ufattelig lettvint å peke ut "de andre" som krenkerne.

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Sannheten, Avnskog

Publisert over 6 år siden

Avnskog : I slike tilfeller oppstår det en inkonsekvens, der man rammer bare de religionene som man ikke frykter for represalier fra. Det vil si det samme som at man lar terroristene få bestemme dagsordenen i norske aviser, og det må man vel si er temmelig betenkelig.

Det er dette som er sannheten. "Kunsten å håne og latterliggjøre" som en innsender har satt som overskrift på et inlegg, den kunsten har hatt gode vilkår i Norge siden Arnulf Øverlands dager.  Det er likevel ingen som vil ( tør) brenne en Koran som bevis for likestilling og nøytralitet eller det som kalles for mobbing.  Islam vil for all fremtid ha en  fordel, fordi de fleste har livet kjært.

Kommentar #13

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
...det blir som oftest feil - _ fra din side.

Når du siterer og skal kommentere det siterte så er det vel en forutsetning for å bli tatt en smule seriøst at kommentaren reflekterer det den skal kommentere.....eller ??

Her er det rett og slett umulig å fortolke det Simonnes skriver på noen annen måte enn akkurat det som står.

Men du klarer det, Haug - - igjen og igjen.

Men det er vel kansje ikke så farlig for Haug - - bare for alle andre.

Er det umulig å tolke det som sies i noen annen retning enn det du har godkjent? Jeg vl si JA!

"Jo mer man forakter og frykter en gruppe, jo større glede har man av at den blir krenket. Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden." sitat fra Simonnes.

Det han er inne på i sitt innlegg er å sette spørsmålstegn ved om frykten for Islam kan føre til at man begynner å bekjempe Islam med våpen og terror. Han kommer i sitt innlegg flere ganger inn på denne sammenligningen.

Det mange av oss har reagert på er at det blir helt feil å blande disse to hendelsene sammen da utgangspunktet for frykten er så diametralt forskjellig. Jøden ble ikke fryktet fordi de forlangte å få bestemme, drepte sine motstandere eller på annen måte ville endre samfunnet de levde i.

Frykten som nå er i ferd med å spre seg i forhold til muslimer er jo basert på faktiske hendelser hvor vi kan se at mennesker som tenker anderledes enn muslimer faktisk har god grunn til å frykte.

Simonnsen sier videre:

"Det er i kritiske situasjoner som dette at vi skal hente hjelp fra historien. Det er nå vi må evne å holde hodet kaldt.

«Den største forbrytelsen» av Marte Michelet er kanskje den viktigste av fjorårets bøker. Den verbale uthengingen av jødene på begynnelsen av 1900-tallet la grunnlaget for nazistenes forfølgelse og utryddelse av folkeslaget. I sin bok viser Michelet hva som kunne bli publisert av anstendige nordmenn i anstendige publikasjoner. Satire og nedsettende vitser var en del av dette bildet."

Det han hevder her er jo at vi må lære av historien - det var ingen grunn til å frykte jødene men den frykten som ble skapt ble brukt til å angripe. Igjen vil jeg hevde at det i dag finnes en reell grunn til å frykte Islam, det finnes en reell grunn til å frykte at det etter fredagsbønnen kan komme mennesker ut av moskeene som har fått en overbevisning om at jeg har krenket dem på en eller annen måte og at jeg dermed kan drepes.

Det ville jo ikke vært første gangen det hadde skjedd?

Kommentar #14

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Simonnes sauser sammen

Publisert over 6 år siden

Jeg har de siste dagene merket meg at flere trekker paralleller til jødetegninger i mellomkrigstida, nå også Simones. Det er underlig at han ikke ser forskjellen på å karikere/hetse en folkegruppe og på å karikere/hetse en religiøs figur. Det ene er rasisme, som er uakseptabelt, det andre er kritikk/harselas av religion. Det første er selvsagt uaksepatbelt og forbudt, det andre må vi tåle. Jeg har ikke lest mye Charlie Hebdo i mitt liv, men det jeg har sett de siste dagene, har vært karikaturer av Muhammed og religiøse ledere, ikke hets av muslimer generelt. Mener Simones at dette kan sammenliknes med fremstillingen av jøder som skadedyr? Folkegrupper har krav på beskyttelse mot hets og sjikane. Gud, Allah, Muhammed, Jesus, Buddha, paven og Osama bin Laden har det ikke.

Kommentar #15

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Godkjent ?? Tolke ??

Publisert over 6 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.
Er det umulig å tolke det som sies i noen annen retning enn det du har godkjent?

For det første så har ikke jeg noe med å godkjenne noe som helst av det noen måtte finne på å lire utav seg her inne på VD.

For det annet så kan ikke jeg skjønne at det går an å tolke muslimfrykt og jødefrykt for noe annet enn det som er skrevet.

Simonnes minner betimelig om at ting kan utvikle seg i en retning som ikke er ønsket.

Hatretorikken er i alle fall på plass i visse segmenter av befolkningen.

Kommentar #16

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Spar oss

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Kan vi alltid ta for gitt at vi alltid vet hva som er den sannferdige posisjonen til en gruppe? Rett etter 1. verdenskrig var det hos mange en klar oppfatning at jødene var en maktgruppe som fortjente å bli herset med. Vi vet nå hvor feil det var.

Spar oss for sammenligninger mellom mellomkrigstidens jøder og dagens muslimer. Jødene plaget ingen, kom ikke med all verdens krav, men levde i ro og fred. En mer reell sammenligning er å sammenligne dagens muslimer med datidens nazister. Det er muslimer som utfører terror mot jøder i Europa i dag - senest i Paris i dag. Det er muslimer som er årsaken til at jøder i hopetall flytter fra europeiske land. Det er fremdeles jødene som er ofrene for gale voldsmenn. Og nazistene kunne holde på som de ville fordi ingen turde å stå opp mot dem.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.
Dette synes jeg ble veldigt grovt! Det er tross alt ingen som hadde grunn til å frykte for sine liv i fobindelse med jødefrykt. Hvordan kan du blande dette sammen?

I Frankrike har noen få jøder organisert sin egen milits. 

Kommentar #18

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Og nå frykter muslimer i Frankrike.

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Han snakker om MUSLIMfrykt og JØDEfrykt - frykten som har blitt/blir skapt - - - det er noe helt annet.

Kassem Hamadé er på plass utanfor Charlie Hebdos redaksjon, dagen efter terrorangrepet

”Nu vrider sig profeten Mohammed troligen i sin grav”

"Jag står utanför satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris och iakttar hur folk lägger ner blommor på trottoaren. En man med ett arabiskt utseende kommer fram och är nyfiken på vem jag skriver för.

”Det är ett fruktansvärt hårt slag mot oss muslimer i Frankrike. Folk är rädda för att gå ut på gator. Jag går omkring och känner hur jag blir uttittad. Jag är rädd. De flesta är rädda”, säge...r mannen som är född i Algeriet – samma land där de jagade männen har sina rötter.

Det är också samma ursprungsland för polismannen Ahmed Merabet, 41 som dödades här på samma trottoar."
 

Kommentar #19

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Jødene plaget ingen, kom ikke med all verdens krav, men levde i ro og fred.

@Ant Tyve: jeg har et konkret spørsmål til deg: Hva all verdens krav kommer muslimer her i Norge i dag, eller i Tyskland for den saks skyld, som ikke jøder krevde den gang?

Kommentar #20

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Satire kan vere på sin plass

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Når satiren nå opphøyes, skal vi tenke på de verste virkningene. Et avgjørende spørsmål blir da: Hva er forskjellen på mobbing og satire? De fleste har svaret klart. Satiren retter seg oppover, mot makten. Det er et middel til å knuse makt. Mobbing retter seg mot den svake. Den brukes til å trykke ned folk som allerede ligger i søla.

Sitatet ovanfor er eg einig i. Men kven er dei sterke og kven er dei svake? Og kva er god satire? Somme har hevda at dei såkalla 'Muhammed'-karikaturane, som Jyllands-Posten publiserte, ikkje var særleg gode. Eg hugsar ikkje alle, men ein syntest eg var heilt glimrande. Den viste 'Muhammed' framfor 'Paradis' der han vendt mot sjølvmordsbombarar, som ville inn og få si 'velfortente' løn, ropte: "Stans, stans! Vi har gått lens for jomfruer." Denne harsellerer såleis med den vanvittige tanken at ein mordar fortener guddommeleg løn for å ta livet av sivile personar, og også med at den himmelske belønninga i så fall er seksuelle orgiar, der unge kvinner er reduserte til nytingsmiddel for mordaren. Strekteikninga og replikken med akkurat denne grunngjevinga for ikkje å bli sleppt inn gjennom perleporten, gjev satiren humor og snert. Dessutan tilfredsstiller teikninga Simonnes sitt krav om at satire skal knuse makt. For det er i høgste grad dei som væpnar seg med bomber og handvåpen som har maktmiddel, medan uskuldige sivile offer ikkje har noko å verje seg med.

Journalistar har sjølvsagt makt i kraft av det dei skriv, og det gjaldt teiknarane og redaktøren i Charlie Hebdo også, men denne makta har avisene berre så lenge aktiklane og teikningane deira har relevans. At "den verbale uthengingen av jødene på begynnelsen av 1900-tallet la grunnlaget for nazistenes forfølgelse og utryddelse av folkeslaget", slik Simonnes skriv, som ein parafrase av det Marte Michelet (og Berit Aalborg) har sagt, er ein påstand som saknar grunngjeving. Det var knapt eit nødvendig og slett ikkje eit tilstrekkeleg vilkår for at så kunne skje. Og endå mindre grunn er det til å påstå at muslimar er dagens 'jødar', same korleis ein formulerer det.

Men ein må ikkje rette bakar for smed. Sjølv om islam har ei politisk side som søkjer verdsleg makt og står for undertrykking på mange vis, skal ikkje kritikk av dette rettast mot alle muslimar, og vald mot uskuldige muslimar vil vi slett ikkje ha noko av. Skot mot eller hærverk på moskear og trakassering av muslimar er difor berre av det vonde og bør sterkt fordømast.

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Wahl : Hva all verdens krav kommer muslimer her i Norge i dag, eller i Tyskland for den saks skyld, som ikke jøder krevde den gang?

Hvis ikke Thyve har et svar, så er det mulig at Selbekk eller Støre kan hjelpe deg.

Kommentar #22

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det gjelder å holde tunga rett i munnen

Publisert over 6 år siden
I familiesammenheng er det til stadighet problemer med å vite hvem som er på topp og hvem som er "the underdog". Jeg definerer meg som en betahann og resten av familen som alfaindivider.
Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men kven er dei sterke og kven er dei svake?

Essensielt spørsmål. Dette lar seg ikke tallfeste så enkelt som man skulle tro. Styrkeforhold er uansett relative - og med en andel på 10%, hvor de unge utgjør mer enn 20%, utgjør muslimene en majoritet også rent tallmessig for atskillige andre grupper i Frankrike. 

Uansett må satire tas på ordet. Det er ikke slik at en tolker kan fortelle satirikeren at satireverket "egentlig" ikke er satire. Alle tolker vi. Det vet vi når et verk av noen klart oppfattes som god satire, og av andre oppfattes som smakløs stigmatisering. Og vi har alle ansvar for våre egne tolkninger. Der begynner det, og der stopper det. 

Kommentar #24

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Wahl : Hva all verdens krav kommer muslimer her i Norge i dag, eller i Tyskland for den saks skyld, som ikke jøder krevde den gang?

Hvis ikke Thyve har et svar, så er det mulig at Selbekk eller Støre kan hjelpe deg.

@Nisi: Det er Tyve som kommer denne uttalelsen og som jeg derfor ønsker svar fra. 

Kommentar #25

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Når satire blir kvasi-satiriske tegninger

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Uansett må satire tas på ordet. Det er ikke slik at en tolker kan fortelle satirikeren at satireverket "egentlig" ikke er satire. Alle tolker vi. Det vet vi når et verk av noen klart oppfattes som god satire, og av andre oppfattes som smakløs stigmatisering. Og vi har alle ansvar for våre egne tolkninger. Der begynner det, og der stopper det.

 

Veldig interessant argument, RobinH. Selv om jeg til tider krymper meg over hva som fremstilles i satire, så kan jeg prinsipielt være enig med deg. Men så har jeg diskusjonen om satiretegningen i Dagbladet, som viste omskjæring, i minne Dagbladets blodige karikatur. Der er du ikke like klar

«Med slikt fokus ville det være unødvendig med den type kvasi-satiriske tegninger som det her er tale om. Og hva merkeligere er, som også ARSs Berglund Steen så riktig gjør oppmerksom på, så blir en tvetydig tegning gjort svært entydig når det post facto vises til "jødisk følsomhet."»

Kommentar #26

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Der er du ikke like klar

Jeg er nok like klar. Men det vedrører nok ikke diskusjonen her, Wahl. Du får ta frem arkivet ditt ved en mer egnet anledning. Så skal jeg nok diskutere dette med deg. 

La meg bare kort si at jeg jo ikke tilhører en gruppe mennesker som norsk media viser en særlig sensitivitet overfor etter at medlemmer av samme gruppe til stadighet begår terrorhandlinger. Jeg er klar over at mine tolkninger er mine egne - og jeg ville slett ikke drepe tilfeldige folk for dem, og jeg ville slett ikke fremstille meg selv som mobbet. Osv.

Kommentar #27

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Om Poppe og krenkelsestyranni

Publisert over 6 år siden

Krenkelsestyranniet er byttet ut til fordel for journalistiske kriterier og en dypere forståelse for hva ytringsfrihet de facto er.

Erik Poppe må gjerne insistere på å lage filmer som hverken krenker eller utfordrer offentligheten. Mye kan sies om en slik tilnærming, men noe stort forsvar for ytringsfriheten er det ikke.

Kommentar #28

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Som i alt annet....

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men det vedrører nok ikke diskusjonen her, Wahl.

kommer meget an på øynene som ser...hva som er helt OK og hva vi utmerket godt klarer oss uten.

Jeg vil si at vi helt klart hadde klart oss utmerket både uten "omskjæringstegningen" og #Muhammed med bombe i turbanen".

Det gode med Charlie Hebdo er at bladet slår i absolutt alle retninger - der  gården er det "likhet for satiren" - det er/var det ikke i Jyllandsposte eller i Dagen.

Kasje heller ikke hos Haug.

Kommentar #29

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men det vedrører nok ikke diskusjonen her, Wahl. Du får ta frem arkivet ditt ved en mer egnet anledning.

Dette er en særdeles egnet anledning til å frem mitt hukommelses-arkiv, RobinH 

 

«Med slikt fokus ville det være unødvendig med den type kvasi-satiriske tegninger som det her er tale om. …» Og du fortsetter «…  det kan ikke være tvil om at det eksisterer en årvåkenhet overfor slike uttrykk blant jøder. Slik årvåkenhet kommer jo som en tragisk følge av de uhyrligheter det jødiske folket har blitt utsatt for gjennom 20 hundreår. Shoah'en, for eksempel, er fortsatt et levende minne blant jødene. På denne bakgrunn blir Dagbladets patroniserende uttalelse bare desto styggere.

Jødene, dette lille folket, er dét folket som gjennom historien har opplevd suverent mést rasisme, diskriminasjon, og alt som gjerne følger med slikt, pluss diasporah gjennom 2000 år, pluss Shoah. Sammenlikningsgrunnlaget --- hvis det er slikt Dagbladet har hatt som (sekundær eller primær?) intensjon med denne tegningen --- er i det hele tatt ikke-eksisterende når det kommer til, for eksempel, muslimer og islam

Vedrører ikke dette du sier diskusjoner her? Hva er dette for dobbelstandart når det gjelder satire? Noen kan krenkes men ikke andre?

Kommentar #30

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Forklar Wah.l

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hva all verdens krav kommer muslimer her i Norge i dag, eller i Tyskland for den saks skyld, som ikke jøder krevde den gang?

Under den russiske borgerkrigen ble jødene i Ukraina utsatt for systematisk folkemord fra de"hvites" side, som varmet opp gammelt jødehat med påstander om at jødene sto bak bolsjevikrevolusjonen.  Noen andre kunne det umulig være, hevdet de "hvite" generalene og ble trodd av ukrainske antisemittter som ville tro.

I 1918 og 1919 ble polske jøder forfulgt og slaktet ned av politi og soldater i spissen for en antisemittisk mobb.  Det var helt utenkelig for polske myndigheter å garantere jødenes sikkerhet - ikke en gang for syns skyld ovenfor utenlandske diplomater.

Dobbelt så mange tyske jøder som andre tyskere slåss på tysk side under !. verdenskrig sett i forhold til jødenes andel i den tyske befolkning.  Tyske jøder var meget patriotiske og var blant de første som meldte seg frivillig - men det forhindret ikke at de fikk skylden for nederlaget.

Tyske myndigheter tvang ca. 100.000 polske og galiciske til Tyskland under 1. verdenskrig for å sikre arbeidskraft til krigsindustrien.  Rettsløshet og interneringsleire for østeuropiske jøder og progomer i de jødiske bydelene i Berlin i årene 1919-1923 var takken.

Flertallet av de østeuropiske jødene reiste til USA.  Ca. 100.000 slo seg ned i England hvor de ble møtt med veldedighet på engelske vis - men atisemittisme også.  Den engelske fremmedloven av 1905 var en anti-jødisk lov.

I Frankrike var antisemittismen uttalt.  Likevel bosatte ca. 30.000 østjøder seg i Paris hvor de ble sett på med en blanding av medfølelse og reservasjon fra franske jøder.  De, på sin side, var engstelige for at det særpregede ved de ortodokse østjødene ville bli brukt mot alle jøder.

Assimilerte tyske jøder, som talte bedre tysk enn tyskere flest, møtte jødene fra øst med en blanding av frivilig hjelpearbeid og frykt for antisemittisme.

Tyske myndigheter voktet grensen mot øst-jødene bortsett fra underbetalte jødiske arbeidere som ble hentet inn og kastet ut etter behov.  Tyske byråkrater beskyldt jødene for å være smittebærere av bl.a. kolera, men lot dem nådigst passere når de var på togreise gjennom Tyskland for utreise fra Hamburg og Bremen til USA.

Jeg venter i spenning på at du dokumenterer at disse i Tyskland kom særkrav og krevde noe av stat og samfunn ut fra sin jødiske tro.  Jeg mener å ha skjønt det motsatt - at disse ble møtt med motkrav, hundsing og stigma av værste sort.

For meg er dette alt annen enn sammenlignbart med den reklame vi har fått av islam iblandt oss av værste sort og det islam som følger med en samfunnsstyring enten det er i en no-go sone eller et større område.  

Det er ingen paraleller mellom den håndtering jødene ble utsatt for i mellomkrigstiden og det vi opplever i Europa og våre nabolag av i dag.  Det er som mangt annet en strofe som forsøkes å selges inn i beste Gøbbelsstil - gjenta den inntil den sitter uavhengig av sannhetsgehalten.

Kommentar #31

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Men du klarer det, Haug - - igjen og igjen.

Men det er vel kansje ikke så farlig for Haug - - bare for alle andre.

Hvis du først skal leke vaktbikkje og arrestere Holt for å tolke "feil", så bør du selv i alle fall klare å stave navnet hans rett. Han heter altså Holt, ikke Haug. Men du er kanskje ikke så begeistra for debattanten Haug heller? Aner vi en smule forutinntatthet her? :)

Kommentar #32

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg skjønner overhodet ikke hva som skal være så vanskelig

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen paraleller mellom den håndtering jødene ble utsatt for i mellomkrigstiden og det vi opplever i Europa og våre nabolag av i dag. Det er som mangt annet en strofe som forsøkes å selges inn i beste Gøbbelsstil - gjenta den inntil den sitter uavhengig av sannhetsgehalten.

med dette.....

Det er fremveksten av de samme holdningene- denne gangen rettet mot en etnisk og religiøs minoritet som er en annen enn den jødiske.

Det har ingen ting med behandlingen eller forsåvidt Holocaust å gjøre - - det har med de holdningene som førte tilfolkemordet.

Hvor vanskelig skal man tillate seg selv å gjøre det.

Kommentar #33

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg spurte ikke Knut Ny gaard om noe som helst.

Kommentar #34

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Men hvis du så i sitatboksen

Publisert over 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvis du først skal leke vaktbikkje og arrestere Holt for å tolke

 i innlegget så fikk du kansje med deg at der stod det Holt, men det er jo automatikk i det.

Men helt fint at du påpeker "blemmen", men aner jeg en aldri så liten forutinntatthet hos deg .

Forøvrig er jeg ganske ikker på at både Holt og Haug fikk med seg at det ar en skrivefeil - - det fikk forbausende nok du også med de - - men du bare måtte påpeke det.

Hva kan vi kalle det ?? Barnslig ?? Ja, det er passende.

Og hva kan vi kalle deg ?? Jo, en barnslig vaktbikje.

Kommentar #35

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Neppe

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Muslimfrykten anno 2014 har noen likhetstrekk med jødefrykten for 100 år siden.

Mener redaktøren den "jødefrykten" som førte til at landets 700 jøder ble transportert til Auschwitz uten at en sjel deretter spurte etter dem, heller ikke da overlevende Auschwitsfanger skulle hentes hjem?

"Den verbale uthengingen av jødene" la neppe grunnlaget for nazistenes forfølgelse og utryddelse av folkeslaget, derimot vitenskapelige raseteorier og sosialdarwinismen. At folkeslag gikk til grunne var en vitenskapelig begrunnet ide som gjorde seg gjeldende i samfunnet helt fra århundreskiftet.

"Den verbale uthengingen av jødene" var antageligvis den måten samfunnseliten forberedte folket på hva som skulle komme.

Kommentar #36

Elin Kristin Helene Olsen

3 innlegg  51 kommentarer

Hva kom først? Høna eller jødedommen - egget eller islam...

Publisert over 6 år siden

Jeg er enig i ingressen din.  Man skal alltid sparke oppover! God leveregel.

MEN

Det var IKKE vitsetegninger som drepte 6 millioner jøder. Det var ikke ordet eller tegninger som drepte. Det var en hinsides og grov menneskeforaktende rasistisk udemokratisk voldskultur.

Hvis noe var farlig i nazi-tyskland - så var det presseSENSUREN. Hvis du skrev eller tegnet noe myndighetene ikke likte - så var det på et tidspunkt kjørt! Deler av den frie pressen ble garantert sendt i konsentrasjonsleir eller arbeidsleir - for å lære den rette krypende og servile holdningen til myndighetene. Pressen kunne ikke eller ville ikke - skrive sannheten om Hitler og naziregime. At tyskerene i tillegg var et ekstremt autoritets-respekterende folk hjalp heller ikke.

Men hvis det var noe tyskerene - og for ikke å snakke om jødene - faktisk hadde "privat" så var det svart humor og satire. Det hjalp enkelte med å komme igjennom "tøffe" krigsår - for å si det mildt.

Det var nok heller det at man ikke hadde demokratiske rettigheter - som for eksempel en fri presse med FULL trykkefrihet - som var problemet. En tysk presse med brukket penn. Uansett, den norske jødeparagrafen var der vel før vitsetegningene? Uønsket i landet...

Er ikke dette hovedpoenget - hvis man skal lære av historien og trekke frem nazi-tyskland - i forhold til ytringsfrihet?

- Altså MER ytringsfrihet og mindre sensur?

Var ikke ytringene en konsekvens av menneskeforakten - ikke omvendt?

Er problemet at noe finnes - eller at det ytres?

Jeg mener det første.

Kommentar #37

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Håper

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte ikke Knut Ny gaard om noe som helst.

Jeg håper likevel du leste hva han skrev, selv om han ikke ba om tillatelse til å snakke til deg.

Det interessante er kontrasten mellom jødenes bidrag til samfunnet og den forfølgelse de møter.

Kommentar #38

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Karlsen håpet ikke forgjeves

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper likevel du leste hva han skrev, selv om han ikke ba om tillatelse til å snakke til deg.

Ja, jeg leste. De som har fulgt meg her på VD vet at jeg kjenner historien. Jeg har beskjeftiget  meg grundig med tema! Men jeg er nysgjerrig hva Tyve mente med sitt utsagn.

Enig med deg, at kontrasten mellom jødenes bidrag til samfunnet og den forfølgelse de møter er viktig å huske. Men det mente man altså ikke den gang. Da het det at jødene forpestet kulturen, de passet ikke inn. Det fantes kun én konflikt, og den var mellom jøder og europeisk kultur.

Kommentar #39

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kort innspill

Publisert over 6 år siden

Jeg er helt enig med flere her om det meningsløse i å blande inn jødene. Simonnes som jeg har stor respekt for, må ha hatt tidsnød og dermed en glipp.

Så et retorisk, men fra meg med mitt ståsted, akk så ærlig spørsmål:

Er ikke CA Art. XVII mobbing av meg? Er det i stedet jeg, dersom jeg klarer å nå fram med en solid latterliggjøring av det som der står, som blir en mobber?

Kommentar #40

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Ikke presist å sammenligne jøder med muslimer

Publisert over 6 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Spar oss for sammenligninger mellom mellomkrigstidens jøder og dagens muslimer. Jødene plaget ingen, kom ikke med all verdens krav, men levde i ro og fred. En mer reell sammenligning er å sammenligne dagens muslimer med datidens nazister. Det er muslimer som utfører terror mot jøder i Europa i dag - senest i Paris i dag. Det er muslimer som er årsaken til at jøder i hopetall flytter fra europeiske land. Det er fremdeles jødene som er ofrene for gale voldsmenn. Og nazistene kunne holde på som de ville fordi ingen turde å stå opp mot dem.

Enig! - og det er heller ikke presist å sammenligne jøder med muslimer - eller vice versa.  Jødene er et folk. Muslimer er jo ikke betegnelse på et folk, men på islamske religionsutøvere fra mange land. 

Kommentar #41

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Jøder og muslimer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg forundres like mye hver gang denne koblingen mellom jødeforfølgelse og islamkritiske holdninger blir koblet sammen.

En av virkningene av det grusomme attentatet mot Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris er at satire og provokasjon som virkemiddel blir lovprist til de store høyder. Jeg forstår godt behovet for å snakke stort om hvilken verdi ytringsfrihet representerer når slike terroraksjoner skjer.Men vi må samtidig kunne gi plass til en annen tanke, nemlig at satire og provokasjon ikke alltid gir et samfunnsmessig godt resultat. Her har jeg brukt jødehetsen i mellomkrigstiden som et eksempel. Den gangen, altså rundt 1930 - før Hitler og holocaust - trodde svært mange at jødene var en farlig gruppe som ville ta makten i Europa via konspirasjoner. De ble beskyldt for bare å følge sin egen religion og ikke være lojal mot nasjonene de bodde i. Tidens satirikere mente derfor at de angrep makten når de hetset jødene. Når vi nå lovpriser satirikerne i kjølvannet av hendelsene i Paris, skal vi være oppmerksomme på at vi også i dag kan trå feil og gjøre skade, enten det muslimer eller andre grupper som får unngjelde.Det handler ikke om å sette jøder eller muslimer i samme båt, men om å være oppmerksomme på hvor lett det er å trå feil når satiriske virkemidler brukes.
Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Religionen Islam tvinger dem til å være muslim.

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det handler ikke om å sette jøder eller muslimer i samme båt, men om å være oppmerksomme på hvor lett det er å trå feil når satiriske virkemidler brukes.

Du er inne på noe vesentlig, å sette samfunnet opp mot dem en ikke liker. Nei det skal en ikke.

Det du glemmer å skrive her er at på hatten til SS og tyskerne var det et dødningehode. Det viste forakt for det gode liv. Derfor var også jødeforfølgelsen et resultat av og sette et folkeslag som jødene opp mot "tyskerne". Det var rasisme. Kritikken mot islam er ikke en kritikk mot muslimer da en umulig kan legge skylden på mennesker som vel ikke kan komme seg ut av sin religion. Apostasi er som kjent ikke mulig og vil medføre en dødsdom.

Derfor blir det helt feil og legge skyld på muslimer. Religionen Islam tvinger dem til å være muslim.

Kommentar #43

Ola Bog

286 innlegg  67 kommentarer

Helt presist å sammenligne jøder og muslimer

Publisert over 6 år siden

I 1929 smalt det på børsen i USA.
Det ble krise i det kapitalistiske systemet.
Og krisa spredde seg jorda rundt.
Da er det greit for elitene med en syndebukk.
Så folk ikke ser hva som egentlig skjer.

- Jødene har skylda!

I 2008 smalt det på børsen i USA.
Det ble krise i det kapitalistiske systemet.
Og krisa spredde seg jorda rundt.
Da er det greit for elitene med en syndebukk.
Så folk ikke ser hva som egentlig skjer. 

- Jødene har skylda!
(- Eh, psst, den brukte vi forrige gang, folk husker kanskje ..)

- Muslimene har skylda!


 

Kommentar #44

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Satiren går ikke utover en svak gruppe eller muslimer generelt sett, men mot f.eks terror gjort i navnet til Muhammed. Det burde muslimer være glad for, dersom de ønsker å ta avstand fra terror.

Vi skal selvsagt fortsette å sette søkelys på støtte for terror, være seg det gjøres av muslimer begrunnet med Islam, eller av George W. Bush som den gang leder for GOP.

Hvorfor er det i det hele tatt et spørsmål? Hvem skal være skånet for kritikk for å utføre kritikkverdige handlinger?

Denne satiren burde bli laget av muslimer for å påpeke at de ikke står for selvmordsbombinger, tortur, undertrykking osv. De burde være interessert i at deres hellige mann ikke kobles til umoralske handlinger, og det er hva satiren påpeker.

Kommentar #45

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Den gangen, altså rundt 1930 - før Hitler og holocaust - trodde svært mange at jødene var en farlig gruppe som ville ta makten i Europa via konspirasjoner. De ble beskyldt for bare å følge sin egen religion og ikke være lojal mot nasjonene de bodde i. Tidens satirikere mente derfor at de angrep makten når de hetset jødene. Når vi nå lovpriser satirikerne i kjølvannet av hendelsene i Paris, skal vi være oppmerksomme på at vi også i dag kan trå feil og gjøre skade, enten det muslimer eller andre grupper som får unngjelde.Det handler ikke om å sette jøder eller muslimer i samme båt, men om å være oppmerksomme på hvor lett det er å trå feil når satiriske virkemidler brukes.

Men realiteten var at det var noe de TRODDE...uten å ha noen konkrete eksempler på at jødene var voldelige eller truende på noen måte.Det var altså en ren konspirasjonsteori som ble til et stort fjell av et "problem" uten hold i fakta.
Jødene ble dermed en syndebukk pga misunnelse og ren rasisme opphauset av Hitler og hans medløpere.

I DAG ser vi hva radikal islam virkelig er.Det er ingen konspirasjonsteori som ligger bak det vi ser med egne øyne utspille seg.
Så tegnes det guder og forbilder rundt i hele verden av det vi kan kalle politiske kunstnere og samfunnskritikere.
Og sånn MÅ det være i en fri verden.Hvis ikke har totalitære ideologier tatt ballegrep på verden for å styre folket i SIN retning...Noe som igjen gjør verden til et ufritt sted å leve. 

Kommentar #46

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ola Bog. Gå til den siterte teksten.
Muslimene har skylda!

Jeg kan ikke erindre at noen har lagt skylden for finanskrisen på muslimer. Dete er direkte tøvete, medmindre du kan dokumentere annet selvsagt.

Kommentar #47

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg tviler ikke på at Simonnes har en god mening

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Tidens satirikere mente derfor at de angrep makten når de hetset jødene. Når vi nå lovpriser satirikerne i kjølvannet av hendelsene i Paris, skal vi være oppmerksomme på at vi også i dag kan trå feil og gjøre skade, enten det muslimer eller andre grupper som får unngjelde.Det handler ikke om å sette jøder eller muslimer i samme båt, men om å være oppmerksomme på hvor lett det er å trå feil når satiriske virkemidler brukes.

når han trekker opp denne sammenligningen. Når jeg likevel er uhyre skeptisk til denne typen sammenligninger, så er det fordi det er så mange flere og GRUSOMME assosiasjoner som dras med på lasset, enten man vil eller ikke.

Simonnes' parallell fører nemlig lett til assosiasjoner om en parallell mellom dagens satiriske karikaturer av islamistiske ekstremister til nazitysklands propaganda mot jødene, der jødene ble fremstilt som parasittiske rotter.

Drar man parallellen enda et ørlite hakk lengre, kan man lett komme til å assosiere dagens islamkritikere med nazistene, og deres masseutrydning av jøder.

Drar man først opp EN parallell til jødenes situasjon, faller det seg lett å assosiere andre grupper inn i en rolle som som de definitivt ikke har. 

Jeg har selv deltatt i diskusjoner, der den parallellen Simonnes kun antyder, blir dratt hakket lengre, og muslimkritikere blir sammenlignet med nazistene, ikke fordi de står for nazisme, men fordi deres angrep på islam FUNGERER på samme måte som nazistenes propaganda og skaper muslimhat. Ja, dette er faktisk noens argumentasjon, og er ikke funnet på av meg.

Jeg er så godt som ALLTID motstander av å sammenligne nåtidens konflikter med nazismenes menneskeforaktende jødeutrydning, eller jødenes situasjon i mellomkrigstiden overhode.

De eneste tilfellene der denne sammenligningen er holdbar, er etter min mening i situasjoner med etnisk rensing og masseutrydning av mennesker.

I alle andre tilfeller, fører parallellen til jødenes tragiske skjebne til å eksalere konfliktnivået i debatter, skape fronter og unødvendige provokasjoner.

Jeg mener altså ikke at dette er tilsiktet fra Simonnes, men det kan bli en utilsiktet følge av hans resonnement. Man ser også hvor mange som reagerer.

Mvh Sverre

Kommentar #48

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Satiren går ikke utover en svak gruppe eller muslimer generelt sett, men mot f.eks terror gjort i navnet til Muhammed. Det burde muslimer være glad for, dersom de ønsker å ta avstand fra terror.

Her er vi helt på fot. 

(Det er bare synd, og ikke mindre røpende, at man skal måtte si "burde være glade for". Tenk hvis man kunne si: "Det er muslimer svært glade for.")

Kommentar #49

Raimond Oseland

1 innlegg  8 kommentarer

Krenkelser hindrer ytringsfrihet

Publisert over 6 år siden
Dersom man under dekke av ytringsfrihet skal kunne krenke enkeltmennesker, vil det på sikte føre til at mennesker med et vanlig følelsliv trekker seg fra den offentlige diskursen for å slippe ubehag for seg og sin familie. Da sitter vi igjen med følelsesløse psykopater som mangler empati og forståelse for sine meningsmotstandere. Med andre ord, krenkelser kan hindre ytringsfrihet. Dag Steinfeld formulerte seg slik på TV2 i morges: det er konsekvenser av religionen vi kan kritisere, ikke at de er religiøse. Det er en viktig nyanse. Vi må være tydelige når ideologier krenker andre, eller forherliger vold. Men da må virkemidlene være saklige og presise og ikke ramme grupper. Jeg har alltid reagert på karikaturer av jøder som fremstiller jøden som slu eller grisk. Av den grunn reagerer jeg også på tegninger som fremstiller den vanlige araber som terrorist. For muslimske terrorister fremstilles som regel med arabisk utseende. På samme måte som jeg ville reagert om den norske terroristen ble fremstilt i utenlandske medier med våre nasjonalsymboler som bunad eller lusekofte, og dermed gjorde alle nordmenn til terrorister. Ellers en liten refleksjon. En NRK reporter måtte fjerne sitt smykke, et kors, når hun satt i studio. En lærer i Kristiansand skolen fikk ikke bruke davidstjernen når han underviste fordi det provoserte noen elever. Ytringsfrihet?
Kommentar #50

Raimond Oseland

1 innlegg  8 kommentarer

Når sammenligninger med jødisk historie øker konfliktnivået

Publisert over 6 år siden
Mange reagerer på Simonnes sammenligninger mellom jøder og muhammedanere. En sier det øker konfliktnivået. Men hva når man på saklig grunnlag kritiserer Israelsk politikk og militære aksjoner, og noen straks kleber anti-semitt stempel på meningsmotstandere. Det blir da helt umulig å diskutere dagens israelske virkemidler dersom noen straks skal føle seg krenket på vegne av jødene, selv om jødisk kultur og religion ikke er tema.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere