Eivind Sletner

8

Karikaturtegningene - fortsatt dødelige

Som vi nå ser er karikaturtegningene fortsatt høyaktuelle, og ytringsfriheten blir fortsatt satt på prøve. Er det på tide å repetere argumenter for og imot behandlingen tegningene fikk av øvrige media den gang de første reaksjonene kom?

Publisert: 7. jan 2015

Dette blir ikke et langt innlegg, da målet i første omgang ikke er å mene for mye, men snarere å innhente argumenter. Jeg skal allikevel innrømme at jeg i lang tid har irritert meg over at vestlig media så enkelt lar seg skremme bort fra sine viktigste prinsipper. Er det kun et uttrykk for reell toleranse, eller er det snarere en misforstått snillisme som gjør at vi sakte men sikkert tvinges til å akseptere verdier vi, uten trusselen om vold, ville tatt sterkere avstand fra? 

Skal man trekke paralleller til håndtering av kidnapping, så er det jo her nærmest allment akseptert at å gi etter for krav vil øke fremkvensen av tilfeller. Skal ikke det samme gjelde for denne typen kidnapping; kidnappingen av vår ytringsfrihet? I effekt er den tatt fra oss og gis kun tilbake hvis vi lover å ikke bruke den. Så langt fungerer trusselen såvidt jeg kan se, og dagens hendelse er i realiteten en likvidering av gisler for manglende innfrielse av kravene.

Bør vi gi etter?

Kommentar #51

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Jeg kaller det "bending over backwards!"

"Bending over backwards as a coward...!!", er det jeg kaller det... Blir som å sette skylden på den voldtatte for voldtekten...

Kommentar #52

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Er de troende troende til hvasomhelst ?

Publisert nesten 7 år siden

Mye tyder på at de troende ikke er mere til å tro på enn folk flest. Hareide nevnte at diskusjonene med regjeringen om innvandringspolitikken var harde, men ikke voldelige. Det blir de kanskje i neste runde.

Forøvrig synes de fleste å ha glemt at vår nåværende statsminister ble drapstruet av Norges mest profilerte muslim og at vedkommende nå blir løslatt fra fengslet.

Kommentar #53

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

På alvor

Publisert nesten 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, det er, når man sætter Allah og ikke mindst hans profet over mennesket.

Skal vi ikke respektere monoteistene såpass at vi tror dem når de hevder at de tror på Gud?

Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud. (sier de som har greie på det)

Kommentar #54

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Sticks and Stones...

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Han finner det passende å trekke frem det han kaller det 'redaksjonelle ansvaret' som et moment i disse hendelsene.

Nemlig! Noe slikt ansvar finnes ikke. Ytringer er ytringer, og ytringen er fri!

Kommentar #55

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Forsøk på oppklaring.

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Ok, jeg regnet med at det er jeg som hadde misforstått hva du mente med hospitalisering. Er det mulig å få en oppklaring omkring hva dette skulle bety?

Det jeg uttalte var følgende "Om man vil provosere kun for provokasjonens skyld, står man selvfølgelig fritt til å gjøre det, men man kan ikke kreve å ikke møte motstand*. Analogt til når noen kritiserer kun for å kritisere. Kverulanter pleier man vel å kalle slike? I sin ytterste konsekvens kan det føre til hospitalisering."

En del ytringer burde kanskje aldri kommet på trykk? Man ser da til stadighet at debattanter her på VD, mer eller mindre rettmessig, får tildelt lite flatterende, av og til direkte stygge, karakteristikker og indikasjoner på at de burde holde fingrene fra tastaturet. Noen får endatil beskyldninger om at de sprer hat med sin retorikk og at de nærmest er ansvarlige for at det finnes typer ala A.B.B. Ikke sjelden ropes det på moderator. Og dette er bare et forum for spesielt intressert.

Når ytringer, som kanskje ikke har annet motiv enn å provosere, blir slått stort opp i en avis, rett i synet på allmenheten, er de plutselig beskyttet av ytringsfriheten. Følelsene til enkelte individer på VD er altså bedre beskyttet enn feks 1 6000 000 muslimers. Jeg er selvfølgelig ikke tilhenger av at vi skal gi etter for trussler, og slik det har utviklet seg er det all grunn til å trykke muhammedkarikaturer på forsiden av alle landets aviser, men feks stilte jeg spørsmål ved motivet bak trykkingen i den kristenkonservative avisen Magazinet i januar 2006. Muligens har jeg ingen dekning for denne skepsisen, men den dukket altså opp.

Eksemplet med hospitalisering var ikke særlig godt I alle fall ikke om man isolert ser det i forhold til karikaturstriden, men jeg tenkte i en større sammenheng. Vil vi forsvare alle ytringer like innbitt; Eller vil vi oppfordre noe til å forbli usagt?-------- Uansett; Det jeg mente var at det å provosere/ kritisere uten annen beveggrunn enn nettopp det, i sin ytterste konsekvens kan diagnostiseres som kverulantisme/ kverulantparanoia og derav mulig hospitalisering.

For ordens skyld nevner jeg og at jeg her* sikter til verbal motstand, 

Kommentar #56

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

De kan kanskje klare å mobbe folk til offentlig taushet

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det var karikaturer av profeten som ble hevnet i terroraksjonen i dag. Ikke engang danskene våger i dag å republisere karikaturene av profeten.

Men de karikaturene av den såkalte profeten deres som vokser fram i folks hjerter, har de ingen kontroll med. For hvert terroranslag vokser bare forakten.

Og hvis det nå er slik at profeten Muhammed ikke var slik som hans mest ekstreme etterføgere i dag, ja da er det disse ekstreme islamistene som dreper for å forsvare profeten Muhammeds rykte, som selv med sine liv er de verste, levende Muhammedkarikaturene. 

Eller hva sier de moderate muslimene om det? 

Kommentar #57

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Se her, for eksempel

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Eller hva sier de moderate muslimene om det?

Journalisten (og muslimen) Shazia Sarwar sier vel noe om det i denne ferske VG-kronikken:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/kommentar-spoersmaal-til-den-muslimske-terroristen/a/23370028/

Kommentar #58

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Informasjonsfriheten

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Noen får endatil beskyldninger om at de sprer hat med sin retorikk og at de nærmest er ansvarlige for at det finnes typer ala A.B.B. Ikke sjelden ropes det på moderator. Og dette er bare et forum for spesielt intressert. Når ytringer, som kanskje ikke har annet motiv enn å provosere, blir slått stort opp i en avis, rett i synet på allmenheten, er de plutselig beskyttet av ytringsfriheten. Følelsene til enkelte individer på VD er altså bedre beskyttet enn feks 1 6000 000 muslimers.

Jeg er ikke enig i at moderators arbeide utføres som et ledd i innskrenkelse av ytringsfriheten. De langt fleste innlegg som modereres bryter på ingen måte ytringsfriheten, men søker ikke å utvikle debatten, slik jeg ser det.

Moderator har uansett ingen myndighet til å juridisk sett bedømme noe som et brudd mot retningslinjene for ytringsfriheten, kun en myndighet til å nekte enkelte utsagn plass på sine sider. Dette er synonymt med eiers rettigheter; at du kan nekte noen å være i ditt hus, samt bortvise dem derfra; men det berører selvsagt ikke spørsmålet om de juridisk sett kan oppholde seg i staten Norge.

Her blander du altså to fundamentalt forskjellige konsepter; moderators rettighet til å moderere forumet, og ytringsfrihetens begrensninger. Uansett snakker vi ikke om et brudd på ytringsfrihetens begrensninger; slik avgjøres nemlig juridisk, og 1,6 milliarder mennesker kan ikke kollektivt la seg krenke.

Jeg minner også om at vi har noe som kalles informasjonsfrihet; nemlig retten til å oppsøke informasjon man ønsker. Jeg foreslår i den sammenheng at mennesker som evt. lar seg krenke av ymse avisers forsider avbestiller abonnementet!

Kommentar #59

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Javel...

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Her blander du altså to fundamentalt forskjellige konsepter; moderators rettighet til å moderere forumet, og ytringsfrihetens begrensninger. Uansett snakker vi ikke om et brudd på ytringsfrihetens begrensninger; slik avgjøres nemlig juridisk, og 1,6 milliarder mennesker kan ikke kollektivt la seg krenke.

Jeg minner også om at vi har noe som kalles informasjonsfrihet; nemlig retten til å oppsøke informasjon man ønsker. Jeg foreslår i den sammenheng at mennesker som evt. lar seg krenke av ymse avisers forsider avbestiller abonnementet!

Jeg er kanskje mindre opptatt av formaliteter/ teknikaliteter og mer av praksis/ konsekvenser enn du ser ut til å være. Uten at jeg dermed har sagt at det ene er bedre eller riktigere enn det andre. Kanskje trengs begge deler? Uansett er jeg selvsagt klar over at det er forskjell på reglene i et debattforum og ytringsfriheten.

At muslimer ikke kan la seg kollektivt krenke er jeg derimot ikke sikker på. Kan du belegg for denne påstanden?

Å unngå avis/ nyhetsoppslag er ikke så enkelt. Har selv ofte erfart at jeg sitter inne med ting jeg absolutt ikke ønsker å vite noe om, pga fete overskrifter som lyser i mot meg når jeg skal betale i kassa. 

Kommentar #60

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Utmerket!

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Journalisten (og muslimen) Shazia Sarwar sier vel noe om det i denne ferske VG-kronikken:

En muslimsk kvinne som taler til muslimske menn. Hjelp disse kvinnene i massevis fram på banen!

Vår sivilisasjons humanisme og likestillingen kom hånd i hånd - var det tilfeldig?

Kommentar #61

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
At muslimer ikke kan la seg kollektivt krenke er jeg derimot ikke sikker på. Kan du belegg for denne påstanden?

Såvidt meg bekjent, og hva jeg kan lese ut av aktuelle bestemmelser, heter det seg at kollektiv æreskrenkelse, som blant annet er grunnlaget for forbud mot rasistiske og enkelte pornografiske ytringer, kun kan legges til grunn hvis en gruppe gjennom ytringene blir nektet "likestilling og likeverd". Jeg kan vanskelig se hvordan dette skal kunne være en konsekvens av de omtalte karikaturer. Særlig absurd blir en slik påberopelse når vi ser hva andre religioner, livssyn og samfunnsgrupper må tåle av karikering og satire.

Etter revideringen av §100 i 2004 så viser man også en tydelig oppmykning i retning av hva som kan sies om religion, og jeg vil derfor tro et en slik sak i enda mindre grad vil vinne frem nå enn for 11 år siden. Selv pornografiytringer har man myknet opp mot, selv om kvinnesaksforkjempere har en mye tydeligere sak der.

Om dette kvalifiserer til dokumentasjon er jeg usikker på, men akkurat i dette tilfelle vil vi ikke få dokumentasjon før en eventuell sak er prøvet. At ingen meg bekjent er det, eller ihvertfall ikke har vunnet frem, er slik sett en dokumentasjon i seg selv. 

Kommentar #62

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Er det å krenke et mål i seg selv?

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Såvidt meg bekjent, og hva jeg kan lese ut av aktuelle bestemmelser, heter det seg at kollektiv æreskrenkelse, som blant annet er grunnlaget for forbud mot rasistiske og enkelte pornografiske ytringer, kun kan legges til grunn hvis en gruppe gjennom ytringene blir nektet

Man kan vel ikke lovbestemme hva mennesker kan oppleve krenkende? Det er ufattelig mange mennesker som går rundt og føler seg krenket hele tiden, uten at det er nedfelt i noen lov at de har en slik rettighet. Jeg stiller altså spørsmål ved om man bør gjøre noe som kan oppfattes krenkende om den eneste motivasjonen man har er å demonstrere sin rett til å krenke. Man har da flust av anledninger til å krenke i sammenhenger der man faktisk har et budskap å formidle.

Kommentar #63

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Ytringerer modereres alltid "post-ytret"

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Man kan vel ikke lovbestemme hva mennesker kan oppleve krenkende? Det er ufattelig mange mennesker som går rundt og føler seg krenket hele tiden, uten at det er nedfelt i noen lov at de har en slik rettighet. Jeg stiller altså spørsmål ved om man bør gjøre noe som kan oppfattes krenkende om den eneste motivasjonen man har er å demonstrere sin rett til å krenke. Man har da flust av anledninger til å krenke i sammenhenger der man faktisk har et budskap å formidle.

Jeg ser poenget ditt, men jeg snakker altså ikke om følelsen av krenkelse, men domsstolenes bedømmelse av hva som rimeligvis kan ansees som såpass alvorlig krenkende at det bør innskrenke ytringsfriheten. At folk føler seg krenket både her og der er jeg helt enig med deg i, og det skal selvsagt ingen ta fra dem retten til. Retten til å føle hva man vil er kanskje en av de få rettighetene som er enda mer grunnleggende enn retten til å ytre seg fritt. 

Videre er jeg enig med deg at det er meningsløst å krenke noen bare fordi man vil krenke dem. Men slik åpenbar krenkelse for krenkelsesns skyld anser jeg det som redaksjoner og moderatorers oppgave å moderere, alternativt så skal slike ytringer, ifølge gjeldende rett, testes etter at de er fremlagt, ikke før. 

Kommentar #64

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Budskapet er der, selv om det ikke 'fordøyes'

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Man har da flust av anledninger til å krenke i sammenhenger der man faktisk har et budskap å formidle.

Linda Hagen mener visst at noen krenkelser ikke har et budskap i seg.  - Jeg er uenig! Ta f.eks. karikaturtegningene fra 2006. Og for eksempel tegningen av Muhammed med en bombe i turbanen. Den tegningen har et budskap. Om så muslimer oppfatter tegningen som krenkende, ja det får så være. Men budskapet er tydelig. Og det er vel egentlig derfor muslimene liksom følte seg krenket. - De forstod budskapet så meget vel....

Kommentar #65

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En tidligere redaktør i Charlie Hebdo har tatt poenget

Publisert nesten 7 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men budskapet er tydelig

i denne twittermeldingen:Former Charlie Hebdo editor Phillipe Val:

"Do you know what threatens democracy the most? Silence." 

Kommentar #66

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Din egen religion setter også gud over menneskene, bare så det er sagt. Alle religioner som er basert på at døden er det eneste hellige er det, det er jo nettop det som gjør de så destruktive og det er jo nettopp dette vi må bort i fra, vi må sette menneskeverdet som det ENESTE hellige, det eneste ukrenkelige, og la være å tro at imaginære, innbilte og påståtte guder må forsvares. Disse påståtte gudene klarer sikkert å forsvare seg selv om de finnes... men av en eller annen grunn ser man kun udådene av tilhengerne til disse døds kultene, gudene glimrer med sitt fravær..

Jo, jeg kan nok ikke stille det sådan op - det er mere konsekvenserne, der er forskellige.

Men du har uret i at udåder kun begås af 'dødskultene'.

Ingen mennesker har som ateister massemyrdet.

Og ja, det er fordi de er ateister at de myrder så voldsomt.

Det hænger igen sammen med ateismens manglende kontakt med virkeligheden, der igen gør at man gør sig pseudoreligiøse forestillinger, især om menneskets egenskaber.

Disse ønskedrømme medfører så igen at man (helt urealistisk) ser for sig muligheden for at lave det perfekte samfund - så perfekt og ejegodt at det er berettiget at eliminere alle, der enten ikke er enige eller ikke kan bruges i superprojektet.

'Menneskeværd' kan hverken begrundes rationelt eler videnskabeligt og vil derfor være fraværende under ateisme, hvad historiske erfaringer da også til fulde bekræfter.

Kommentar #67

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Skal vi ikke respektere monoteistene såpass at vi tror dem når de hevder at de tror på Gud?

Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud. (sier de som har greie på det)

Øhh, jo - jeg forstår vist ikke, hvor du vil hen.

Hvis det er at Muhammed ikke er guddommelig, så er han det de facto - det evige perfekte forbillede.

Det kan jo intet almindeligt menneske være.

Kommentar #68

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ytringsfrihet for de som ikke har barn

Publisert nesten 7 år siden

Aftenposten melder i dag om en forfatter, Steffen Sørum, som fikk en alvorlig trussel etter at han hadde gitt ut boka "Fundamentalt Nå !" i 2002.  Det går ikke direkte fram fra hvem eller fra hvilke miljøer trusselen kom,  men om en leser mellom linjene er det  ikke så vanskelig å gjette.

Han var tydeligvis ikke alene om å bli truet, og han og en kollega ga seg et løfte om  "ikke å skrive romaner så lenge det var barn i huset".  Jeg kjenner ikke boka, men forstår at det kontroversielle ikke var satire om profet og tro.

Trusselen bærer preg av "vi vet hvor du bor kulturen", men at dette også gjelder kunst og ikke bare politi, advokater og dommere, det er nytt for meg.  Tydeligvis har pressen selv vært forsiktige  med å skrive om det, for det gir jo noen riper i den vanlige forgyllingen av fremmedkulturen.

Ytringsfrihet ?  Ja, for de modige mennesker i dag.  Som ikke har barn.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere