Eivind Sletner

8

Karikaturtegningene - fortsatt dødelige

Som vi nå ser er karikaturtegningene fortsatt høyaktuelle, og ytringsfriheten blir fortsatt satt på prøve. Er det på tide å repetere argumenter for og imot behandlingen tegningene fikk av øvrige media den gang de første reaksjonene kom?

Publisert: 7. jan 2015

Dette blir ikke et langt innlegg, da målet i første omgang ikke er å mene for mye, men snarere å innhente argumenter. Jeg skal allikevel innrømme at jeg i lang tid har irritert meg over at vestlig media så enkelt lar seg skremme bort fra sine viktigste prinsipper. Er det kun et uttrykk for reell toleranse, eller er det snarere en misforstått snillisme som gjør at vi sakte men sikkert tvinges til å akseptere verdier vi, uten trusselen om vold, ville tatt sterkere avstand fra? 

Skal man trekke paralleller til håndtering av kidnapping, så er det jo her nærmest allment akseptert at å gi etter for krav vil øke fremkvensen av tilfeller. Skal ikke det samme gjelde for denne typen kidnapping; kidnappingen av vår ytringsfrihet? I effekt er den tatt fra oss og gis kun tilbake hvis vi lover å ikke bruke den. Så langt fungerer trusselen såvidt jeg kan se, og dagens hendelse er i realiteten en likvidering av gisler for manglende innfrielse av kravene.

Bør vi gi etter?

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Skal man trekke paralleller til håndtering av kidnapping, så er det jo her nærmest allment akseptert at å gi etter for krav vil øke fremkvensen av tilfeller. Skal ikke det samme gjelde for denne typen kidnapping; kidnappingen av vår ytringsfrihet? I effekt er den tatt fra oss og gis kun tilbake hvis vi lover å ikke bruke den. Så langt fungerer trusselen såvidt jeg kan se, og dagens hendelse er i realiteten en likvidering av gisler for manglende innfrielse av kravene.

Bør vi gi etter?

Vi bør ikke gi etter, selv om problematikken skaper en rekke dilemmaer.  

Kommentar #2

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Nei!

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Er det kun et uttrykk for reell toleranse, eller er det snarere en misforstått snillisme som gjør at vi sakte men sikkert tvinges til å akseptere verdier vi, uten trusselen om vold, ville tatt sterkere avstand fra?

Skal man trekke paralleller til håndtering av kidnapping, så er det jo her nærmest allment akseptert at å gi etter for krav vil øke fremkvensen av tilfeller. Skal ikke det samme gjelde for denne typen kidnapping; kidnappingen av vår ytringsfrihet? I effekt er den tatt fra oss og gis kun tilbake hvis vi lover å ikke bruke den. Så langt fungerer trusselen såvidt jeg kan se, og dagens hendelse er i realiteten en likvidering av gisler for manglende innfrielse av kravene.

Bør vi gi etter?

Vi kan ikke gi etter. Vi bør kunne stille spørsmål ved motivet enkelte har hatt for å publisere muhammedkarikaturer, men derfra til å gi etter for vold, drap eller trussler er mer en ett syvmilssteg. 

Parallellen til kidnapping er absolutt relevant. Riktignok vil antallet kidnappinger forekomme omvendt proporsjonalt, men da på bekostning av ytringsfriheten. 

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Nei, vi burde ikke gitt etter litt engang, men kjenner jeg politikerne rett er det vi andre som blir bedt om å moderere våre syn og meninger, for vi MÅ vel ikke irritere, må vi vel? (underforstått: Vi må bøye oss for truslene de kommer med og gi dem rett...)

Spørsmålet er hvor lenge vi skal la dem kneble andre med den samme retten de selv nyter godt av... Vi ser det jo her hjemme også, der sinnsvake religiøse tullinger påberoper seg ytringsfrihet hver gang de forsøker å kneble andre med trusler...

På tide politikerne tar på seg frakken med mot og ryggrad, før den eneste "friheten" vi har er friheten fra å tenke og mene fritt...

 

Kommentar #4

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Ikke helt uenig...

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Vi bør kunne stille spørsmål ved motivet enkelte har hatt for å publisere muhammedkarikaturer, men derfra til å gi etter for vold, drap eller trussler er mer en ett syvmilssteg.

...men er motivet bak en publikasjon, og hvor godt dette eventuelt er eller ikke er, egentlig relevant? Jeg kan ikke helt finne noen grunner til at det i det hele tatt skal vurderes i denne sammenheng. Provokasjon, om enn for provokasjonens skyld, er faktisk også sanksjonert under den store paraplyen som er ytringsfriheten. Eller?

Kommentar #5

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ja, men...

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
...men er motivet bak en publikasjon, og hvor godt dette eventuelt er eller ikke er, egentlig relevant? Jeg kan ikke helt finne noen grunner til at det i det hele tatt skal vurderes i denne sammenheng. Provokasjon, om enn for provokasjonens skyld, er faktisk også sanksjonert under den store paraplyen som er ytringsfriheten. Eller?

Å stille spørsmål ved/ være kritisk til  motiver er jo ikke det samme som å forby noen å handle på bakgrunn av disse motivene. Om vi skulle slutte å være kritiske til hverandres motiver/ beveggrunner ville vel all diskusjon opphøre?

Om man vil provosere kun for provokasjonens skyld, står man selvfølgelig fritt til å gjøre det, men man kan ikke kreve å ikke møte motstand. Analogt til når noen kritiserer kun for å kritisere. Kverulanter pleier man vel å kalle slike? I sin ytterste konsekvens kan det føre til hospitalisering.

Kommentar #6

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Vi ble nettopp fortalt at

Publisert nesten 7 år siden

"Et av de mest skremmende trekk ved nyttårsskiftet er at de innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa øker."

Ingen ytterligere kommentarer her og nå.

Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Provokasjon for provokasjonens skyld

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Provokasjon, om enn for provokasjonens skyld, er faktisk også sanksjonert under den store paraplyen som er ytringsfriheten. Eller?

Nå må vi ikke uten videre godta "de seriøse" fundamentalistenes virkelighetsbeskrivelse.

Å vise karikaturer av religiøse, selvhøytidelige, voldelige klovner, er ikke provokasjon for provokasjonens skyld. Det er et forsvar for menneskeligheten og for sunt tull og tøys.

Den beste måten å vise avsky overfor totalitære, religiøse ledere og solidaritet med deres ofre, er å delta i provokasjonen. Ikke for provokasjonens egen skyld, men for å vise at også normale mennesker kan stå opp for seg selv og sine.

Seriousness is the only refuge of the shallow.

Oscar Wilde

Kommentar #8

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Om man vil provosere kun for provokasjonens skyld, står man selvfølgelig fritt til å gjøre det, men man kan ikke kreve å ikke møte motstand

Når den motstanden er kuler og krutt, drap og vold, sier det vel seg selv at den "motstanden" ikke er for annet enn for nettopp å kvele andres rett til å si og mene hva man vil... Og derfor et direkte angrep på ALLES rett til ytring?

Når politikerne nå kommer på banen vil vi med stor sannsynlighet få se hvordan krypingen for truslene fra islamister hjelper, som Støres uttalelse i 2006 "Ekstremister på begge side må ta skylden for volden dette utløste"...

Det han egentlig kunne ha sagt er at vi innskrenker ytringsfriheten gladelig om vi slipper å bli drept for det og på den måten godkjenner at de som kommer med slik trusler vinner.

Hva da om noen år når de samme islamistene begynner å hevde at man ikke kan si i mot sharia og de som motsetter seg sharia vil bli drept? Skal vi da si det samme, at "e kstremister på begge side må ta skylden for volden dette utløste"... ?

Jeg bare lurer på hvor vi skal sette en strek jeg, når skal vi slutte å bøye oss bakover i frykt for å bli skutt mens våre ansvarlige politikere finner det greit? Når er det ikke ytringsfrihet lenger?

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Teikningar drep ikkje

Publisert nesten 7 år siden

Det er ikkje karikaturteikningar som er dødelege, men skot avfyrte av folk utan normale hemningar og normer. Også i NRK synest eg dei legg ansvaret på ofra, dei døde og såra, ved mange gonger å kalle magasinet deira kontroversielt og understreke kor sinte og provoserte muslimane var, som om dette skulle unnskylde mord.

Sjølv synest eg Christiane Amanpour i CNN har gitt den mest presise karakteristikken av alvoret. Medan dei fleste større terroraksjonar utført av militante muslimar i Vesten tidlegare har råka tilfeldige sivile, var denne målretta mot media som kritiserer islam. Målet er å kneble all slik kritikk. Og eg legg gjerne til: Så lenge dei valdelege kan skjule seg blant sympatisørar og desse igjen blant muslimske minoritetar på 5 prosent (Noreg og Storbritannia) eller 10 prosent (Frankrike) av befolkninga, er det umuleg å beskytte seg i eit nokolunde fritt samfunn.

Vala står då mellom kapitulasjon, å stå opp for ytringsfridomen med livet som innsats, innføre eit overvakingssamfunn a la Orwells 1984 eller fengsle, internere eller utvise alle radikale muslimar. Ingen av forslaga gjev oss full sikkerheit eller ytringsfridomen attende, bortsett frå nummer to. Det viser kva kostnad det multikulturelle eksperimentet har ført til, berre fram til i dag.

Men vi har ikkje moralsk rett til å krevje noko av journalistar som vi ikkje vågar å praktisere sjølve. Derimot kan vi med full rett krevje av media at dei praktiserer same kritiske journalistikk overfor muslimske miljø som overfor alle andre. Karikaturar trengst ikkje, berre kritisk analyse. Til no har likevel media behandla islam med silkehanskar, fordi dei ser på muslimske innvandrarar som ei sårbar gruppe. Ei stund var det nok slik, men det stadiet er forlengst passert.

Kommentar #10

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Et av de mest skremmende trekk ved nyttårsskiftet er at de innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa øker

Er vel ikke så rart syntes jeg... For når var det sist man hørte høyrøstede muslimer som var i mot galskapen? Den scenasen som var i sommer ga ihvertfall meg en flau smak i kjeften...

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Skal man trekke paralleller til håndtering av kidnapping, så er det jo her nærmest allment akseptert at å gi etter for krav vil øke fremkvensen av tilfeller. Skal ikke det samme gjelde for denne typen kidnapping; kidnappingen av vår ytringsfrihet? I effekt er den tatt fra oss og gis kun tilbake hvis vi lover å ikke bruke den. Så langt fungerer trusselen såvidt jeg kan se, og dagens hendelse er i realiteten en likvidering av gisler for manglende innfrielse av kravene.

Nei, vi gir ikke etter. Nå står vi som vanlig ved våre verdier og behandler dette primært som en forbrytelse som skal etterforskes frem til dom og soning. Vårt svar må alltid være i tråd med den rettsstat vi har vedtatt og lever etter. Ingenting skal rokke ved de verdier som er nedfellt der. Kampen for ytringsfriheten må fortsette med uforminsket styrke overfor totalitære av alle avskygninger, etniske opphav, raser og konfesjoner.

Ropet på standrett, unntaksregler runger allerede. Da senker vi oss til angriperens nivå. Vi er bedre enn det. Vi har andre verdier og for å vise at de virker og hva de er verdt holder vi fast på dem nettopp i farens stund.  

Kommentar #12

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Streken er passert.

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Når den motstanden er kuler og krutt, drap og vold, sier det vel seg selv at den "motstanden" ikke er for annet enn for nettopp å kvele andres rett til å si og mene hva man vil... Og derfor et direkte angrep på ALLES rett til ytring?

Når politikerne nå kommer på banen vil vi med stor sannsynlighet få se hvordan krypingen for truslene fra islamister hjelper, som Støres uttalelse i 2006 "Ekstremister på begge side må ta skylden for volden dette utløste"...

Det han egentlig kunne ha sagt er at vi innskrenker ytringsfriheten gladelig om vi slipper å bli drept for det og på den måten godkjenner at de som kommer med slik trusler vinner.

Hva da om noen år når de samme islamistene begynner å hevde at man ikke kan si i mot sharia og de som motsetter seg sharia vil bli drept? Skal vi da si det samme, at "e kstremister på begge side må ta skylden for volden dette utløste"... ?

Jeg bare lurer på hvor vi skal sette en strek jeg, når skal vi slutte å bøye oss bakover i frykt for å bli skutt mens våre ansvarlige politikere finner det greit? Når er det ikke ytringsfrihet lenger?

Nå siktet jeg til verbal motstand. Den har også muslimer rett til å benytte seg av, lik som ikkemuslimer. Kuler og krutt er selvfølgelig uakseptabelt som "argument" mot ytringer en ikke liker. Skulle gjerne sagt at det er uakseptabelt i alle sammenhenger, men i situasjoner hvor ens eksistensgrunnlag er truet kan det være påkrevet. 

Vet ikke om du retter de videre spørsmålene til meg. Jeg har i alle fall ikke sagt noe om skyldfordeling i dette spørsmålet.

Streken er allerede passert etter mitt skjønn.

Uten reform er islam ikke kompatibelt med verdier vi setter høyt i vesten.

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Streken er allerede passert etter mitt skjønn.

Uten reform er islam ikke kompatibelt med verdier vi setter høyt i vesten.

Etter mitt skjønn også.

Og helt enig i at isdlam trenger en reform. Det er jo nettopp fordi kristendommen gjennomgikk den reformen at de aller fleste av oss har det bra her i landet og i den kristen domminerte verden. Før den reformen var kirken og kristendom like nådeløs og grotesk som islamistene i dag fremstår, bare med mye mindre effektive våpen...

Problemet er at en sånn reform ser ut til å vente på seg i islam, om den noengang kommer...

Kommentar #14

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Nei og atter nei

Publisert nesten 7 år siden

Skal man bevare grunleggende friheter så skal man aldri, gjentar aldri, "stille spørsmål" med ytringsfriheten. 

Kommentar #15

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor skal det være nødvendig å spørre ?

Kommentar #16

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Uten reform er islam ikke kompatibelt med verdier vi setter høyt i vesten.

Det er vel den store utfordringen!

Kommentar #17

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå står vi som vanlig ved våre verdier og behandler dette primært som en forbrytelse som skal etterforskes frem til dom og soning. Vårt svar må alltid være i tråd med den rettsstat vi har vedtatt og lever etter. Ingenting skal rokke ved de verdier som er nedfellt der. Kampen for ytringsfriheten må fortsette med uforminsket styrke overfor totalitære av alle avskygninger, etniske opphav, raser og konfesjoner.

Ok, men for å være enda tydeligere i min problemstilling; er det da riktig at man i omtalen av de opprinnelige reaksjonen ikke avbildet karikaturene? Ville man ikke i en hvilken som helst annen sak gjort det? Hvorfor slutter man ikke straks å avbilde Dalai Lama fordi Kina ikke tåler fyren?

Svaret er opplagt; man har gitt etter for trusler, og religiøse dogmer har blitt en realitet også for oss som ikke har noe med Islam å gjøre...

Kommentar #18

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

?

Publisert nesten 7 år siden
Daniel Snekkerhaugen. Gå til den siterte teksten.
Skal man bevare grunleggende friheter så skal man aldri, gjentar aldri "stille spørsmål" med ytringsfriheten.

Vet ikke hva du sikter til her. Jeg har da ikke foreslått noen innskrenking av ytringsfriheten. 

Kommentar #19

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Cameron krystallklar

Publisert nesten 7 år siden

Cameron krystallklar på sentrale verdiar som "free speech" osv. i Parlamentet i dag.

Reknar med at norsk PK-elite vil rykke ut med noko slikt som: "...vi har ikkje noko å gjere med dette marginale og kristne satire-Magazinet å gjere"...

Kommentar #20

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Nei. 

Angrepene er nok en påminnelse om hvor viktig det er å bekjempe dogmatiske ideologier og ideer.

Alt slikt tankevrøvl må argumenteres i senk. Ingen bør lenger kunne fremme "personlig opplevde" sannheter, uten å forlate samtalen med en flau smak i munnen. Denne epistemologiske tilnærmingen til virkeligheten har forpestet verden lenge nok. For mange opphøyer, forsvarer og gjemmer seg bak denne måten å tenke på.

Alternativene kjenner vi heldigvis til. De er tilgjengelige for alle.

Nå må folk snart våkne!

Kommentar #21

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Om man vil provosere kun for provokasjonens skyld, står man selvfølgelig fritt til å gjøre det, men man kan ikke kreve å ikke møte motstand. Analogt til når noen kritiserer kun for å kritisere. Kverulanter pleier man vel å kalle slike? I sin ytterste konsekvens kan det føre til hospitalisering.

Det er forsåvidt greit, og føyer seg jo inn i samme nøkterne tradisjon som sier at å kle seg sexy kan føre til voldtekt. Jeg klarer bare ikke helt å kvitte seg med følelsen av at du legger noe av skylden på ofrene, da du sier de ikke kan kreve å ikke møte motstand som kan medføre hospitalisering?

Jo det kan man minsanten kreve! Om kravene når frem er en annen sak, men vi bør iallefall sette alle kluter til for å etterkomme det.

Kommentar #22

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

"motstand som kan medføre hospitalisering"

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Det er forsåvidt greit, og føyer seg jo inn i samme nøkterne tradisjon som sier at å kle seg sexy kan føre til voldtekt. Jeg klarer bare ikke helt å kvitte seg med følelsen av at du legger noe av skylden på ofrene, da du sier de ikke kan kreve å ikke møte motstand som kan medføre hospitalisering?

Har jeg sagt det? For det første har jeg poengtert (i en annen kommentar) at jeg snakker om verbal motstand. Skal man ikke kunne argumentere for at enkelte ytringer er overflødige, eller direkte skadelige, uten at man dermed sagt har lagt skylden på ofrene om noen griper til vold? At jeg ikke synes noe om å gå naken i det offentlige rom betyr da slettes ikke at jeg forsvarer en evt overgriper.

Kommentar #23

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Ikke direkte

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke hva du sikter til her. Jeg har da ikke foreslått noen innskrenking av ytringsfriheten

Men du antyder vel ikke noe sympatisk når du stiller spørsmål med dette motivet som enkelte skal ha.

Kommentar #24

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Motiv

Publisert nesten 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke hva du sikter til her. Jeg har da ikke foreslått noen innskrenking av ytringsfriheten.

Men du antyder vel ikke noe sympatisk når du stiller spørsmål med dette motivet som enkelte skal ha.

Forøvrig skal det beklages at ved siteringen med  forrige kommentar så kom det med noe spam-link-"dritt", uten at jeg har kompetanse til å vite hvordan det har skjedd. Så hvis moderator har mulighet til å "rydde opp" i det siterte, så hadde det vært hyggelig. 

Kommentar #25

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Ok, jeg regnet med at det er jeg som hadde misforstått hva du mente med hospitalisering. Er det mulig å få en oppklaring omkring hva dette skulle bety?

Kommentar #26

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

!

Publisert nesten 7 år siden

Det er med stor glede jeg ser Dagbladet være blant de første til å gjengi de omstridte forsidene! 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Ok, men for å være enda tydeligere i min problemstilling; er det da riktig at man i omtalen av de opprinnelige reaksjonen ikke avbildet karikaturene? Ville man ikke i en hvilken som helst annen sak gjort det? Hvorfor slutter man ikke straks å avbilde Dalai Lama fordi Kina ikke tåler fyren? Svaret er opplagt; man har gitt etter for trusler, og religiøse dogmer har blitt en realitet også for oss som ikke har noe med Islam å gjøre...

Ja, man skulle offentliggjort tegningene i 2005/6 og man skulle stått ved retten til å gjøre det hele veien. Man skulle aldri akseptert noen annen farbar vei som å vurdere hensiktsmessighet etc. En annen side av saken er at dette ikke ville ha noe å si for de som ikke ser forskjell på norske og danske flagg. Provokasjonen var allerede et faktum, men vi skulle altså ikke ha unnskyldt oss for våre gjerninger på noen måte men signalisert noe i retning av at "det er slik vi gjør det her. Godta det!". På det tidspunktet hadde vi ikke den erfaring vi har nå. I dag vet vi noe bedre og ville nok gjort det anderledes, dvs offentliggjort uten sidehensyn. Vi gjør våre erfaringer. 

Kommentar #28

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Kommentar #29

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

No-brainer

Publisert nesten 7 år siden

Svaret er enkelt: Nei!

Kommentar #30

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Svaret er opplagt; man har gitt etter for trusler, og religiøse dogmer har blitt en realitet også for oss som ikke har noe med Islam å gjøre...

Præcis - selvom, der også har været kryben for Kina i forbindelse med Dalai Lama, er man mere bange for islam end for Kina med Jordens største befolkning og økonomi.

Kommentar #31

Jon O Lamvik

4 innlegg  9 kommentarer

Hensikten med sjikane ?

Publisert nesten 7 år siden

Hva er hensikten med sjikane ? Det kan være så mangt. Den som sjikanerer bør vita hva og hvorfor.  Effekten av sjikanen er ganske sikkert  at noen blir opprørt eller fornærmet og med et eventuelt økt konfliktnivå. Hvilken hensikt har det så å oppnå disse effektene ?

Det må selvsakt være tillatt å levere sjikanerende karikaturer og uttalelser, men den som leverer sjikanen må selv være åpen for å motta personlig kritikk og kraftig motargumentasjon, uten at dette medfører terror og drap.  Årsaksloven gjelder også innenfor dette området: en tilsynelatende moderat provokasjon kan utløse alvorlige reaksjoner. En smule toleranse er som regel å foretrekke.

Jon Lamvik (pensjonert overlege)

Kommentar #32

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Vala står då mellom kapitulasjon, å stå opp for ytringsfridomen med livet som innsats, innføre eit overvakingssamfunn a la Orwells 1984 eller fengsle, internere eller utvise alle radikale muslimar. Ingen av forslaga gjev oss full sikkerheit eller ytringsfridomen attende, bortsett frå nummer to. Det viser kva kostnad det multikulturelle eksperimentet har ført til, berre fram til i dag.

Meget enig, men jeg synes at kunne se tydelige tegn på at det netop er den anden (nummer to) 'løsning' politikerne ser for sig.

Det gjorde jo så også Orwell selv og han havde sine forudsigelser fra socialdemokratiske og kommunistiske inderkredse i Fabian Society.

Kommentar #33

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ett skritt til på vegen til Marine Le Pen som president

Publisert nesten 7 år siden

Det russofile ytre høyre fikk seg en skikkelig boost i dag...


"Therefore the only winner in today’s atrocity is Vladimir Putin and his European friends. As I’ve noted for some time, right-wing friends of the Kremlin are the only force in Europe that has consistently and unapologetically sought to address rising public concerns about jihadism in their midst, while mainstream parties have surrendered the field on this vital issue to people on Putin’s payroll. After today, Marine Le Pen, whose condemnation of Islamism and affection for Putin seem equally sincere, may wish to start planning her inauguration party as president of France. You can be sure her friend from Moscow will have a seat of honor."

http://20committee.com/2015/01/07/parisian-terror-will-europe-finally-wake-up/ 

Kommentar #34

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Mission accomplished

Publisert nesten 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Det er med stor glede jeg ser Dagbladet være blant de første til å gjengi de omstridte forsidene!

Det er ikke karikaturer i seg selv pressefolk må regne med å dø for, men karikaturer av profeten.

Det tror jeg vi hermed kan regne med er opphørt. Ingen vil heretter våge å publisere karikaturer av profeten.

Mission accomplished. Hele verden, inklusive den vestlige kultur vil heretter vise profeten den respekt, at man aldri publiserer karikaturer av ham.

Kommentar #35

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Skjære remmer av andres rygg

Publisert nesten 7 år siden

Selvfølgelig skal vi ikke vike en tomme - isærdeles ikke jeg som i solnedgangen sitter rimelig trygg her oppe i bushen.

Men, det må være lov å minne om at forsvaret har anbefalt sine soldater om ikke å provosere - det vil si ikke å bruke uniform i utrengsmål. Det samme formoder jeg gjelder politiet.

De vi altså skal sende fram i første linje er pressen.   Det bør vi huske på.  Selv om noen kanskje synes det er til pass åt dem ,   advokater for multikulturens velsignelser som de fleste journalister har vært.

Kommentar #36

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #34

Publisert nesten 7 år siden

Ja, sånn kan  det gå når man setter Gud over mennesket.

Kommentar #37

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Mission accomplished. Hele verden, inklusive den vestlige kultur vil heretter vise profeten den respekt, at man aldri publiserer karikaturer av ham.

Det tillater jeg meg - på en svart kveld - å tvile på.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det gjør jeg også

Publisert nesten 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det tillater jeg meg - på en svart kveld - å tvile på

Kommentar #39

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg vi hermed kan regne med er opphørt. Ingen vil heretter våge å publisere karikaturer av profeten.

Kommentar #40

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Au contraire

Publisert nesten 7 år siden

Linken din bekrefter min påstand:

But none of the Copenhagen press are planning to reprint the 12 Danish cartoons of the Prophet Muhammad that ignited anger in some areas of the Muslim world seven years ago.

Kommentar #41

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Muhammed?

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
https://pbs.twimg.com/media/B6wFfiaIcAAIgpA.jpg

Blir dette oppfattet som Muhammed?

Kommentar #42

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det blir oppfattet

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
dette oppfattet som Muhammed?

som å nekte å underkaste seg, selv med avkappet hode.

Og er det ikke akkurat det islam betyr: "underkastelse"?

Dette handler ikke nødvendigvis bare om Muhammed, det handler først og fremst om krefter som vil ha en konfrontasjon, og det kommer til å styrke polariseringen og ytre høyre over hele Europa.

Men det var kanskje akkurat det som var meningen?

http://nationalinterest.org/feature/the-attack-charlie-hebdo-warning-europe-written-blood-11990 

Kommentar #43

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ja, sånn kan det gå når man setter Gud over mennesket.

Nej, det er, når man sætter Allah og ikke mindst hans profet over mennesket.

Kommentar #44

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Ikke profeten

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
som å nekte å underkaste seg, selv med avkappet hode. Og er det ikke akkurat det islam betyr:

Det som skapte raseriet blant muslimer (også moderate), var karikaturer av profeten Mohammed.

Nå skal alle vise hvor modige de er på ytringsfrihetens vegne ved å lage og publisere alle slags karikaturer. Men det som er typisk for dem alle, er at de er ufarlige. De er ikke karikaturer av profeten.

Det var karikaturer av profeten som ble hevnet i terroraksjonen i dag.

Ikke engang danskene våger i dag å republisere karikaturene av profeten.

Kommentar #45

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

For de som

Publisert nesten 7 år siden

syns at Støre ikke skal få komme unna med sin åpenbare falske fremtoning ved denne terroraksjonen kan jo se Støres sanne ansikt ca 10 år tilbake http://vimeo.com/88270591

Kommentar #46

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ikke helt riktig

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke engang danskene våger i dag å republisere karikaturene av profeten.

Berlingske, Politiken og Information har i dag valgt å trykke en rekke forsider fra Charlie Hebdo.

Har kikket på Berlingske sin nettside, og selv om jeg ikke forstår noe særlig fransk, så viser en av tegningene fra Charlie Hebdos forsider, nettopp profeten Muhammed.

Fikk først denne nyheten via tekst-tv.

Kommentar #47

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Ytringsansvar?

Publisert nesten 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er ikkje karikaturteikningar som er dødelege, men skot avfyrte av folk utan normale hemningar og normer. Også i NRK synest eg dei legg ansvaret på ofra, dei døde og såra, ved mange gonger å kalle magasinet deira kontroversielt og understreke kor sinte og provoserte muslimane var, som om dette skulle unnskylde mord.

Jeg vil henlede oppmerksomheten mot kommentar #9 av Per Steinar Runde. Runde peker her på noe veldig viktig, og jeg er enig; det er en tendens til at ofrene blir ansvarliggjort. Undertonen har ligget der helt siden skuddene falt.

Det er ikke så rart at dette skjer. Det er en naturlig konsekvens av vårt nye mote ord; ytringsansvar. Den som ytrer har et ansvar, og må være seg bevisst hva vedkommende gjør, når det er sannsynlig at ytringene kan føre til vold.

Så nå står vi her og må, ut fra debatten om ytringsansvar, naturligvis spørre om ikke ofrene burde visst.

Men det hele er selvfølgelig absurd. Ytringsansvar vil naturligvis kneble ytringsfriheten. For hvem kan kritisere eller krenke noen man vet at med stor sannsynlighet vil slå tilbake med vold og makt? Det er jo umulig dersom man skal tillegges ansvar for konsekvensene av ytringene. Resultatet er et samfunn hvor de med makt og de med tilbøyelighet til å bruke vold, aldri kan kritiseres eller krenkes.

Vi står derfor her med selve testen på om vårt demokrati fungerer; tåler samfunnet krenkelse uten at den som krenkes påberoper seg retten til å bruke vold og makt?

Det vil jo vise seg hva vi svarer.

Kommentar #48

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, det er, når man sætter Allah og ikke mindst hans profet over mennesket.

Din egen religion setter også gud over menneskene, bare så det er sagt. Alle religioner som er basert på at døden er det eneste hellige er det, det er jo nettop det som gjør de så destruktive og det er jo nettopp dette vi må bort i fra, vi må sette menneskeverdet som det ENESTE hellige, det eneste ukrenkelige, og la være å tro at imaginære, innbilte og påståtte guder må forsvares. Disse påståtte gudene klarer sikkert å forsvare seg selv om de finnes... men av en eller annen grunn ser man kun udådene av tilhengerne til disse døds kultene, gudene glimrer med sitt fravær..

Kommentar #49

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

http://www.dagbladet.no/2015/01/08/nyheter/charlie_hebdo/medier/terrorisme/37063083/

Ja, som vi ser her er det ikke bare Dagbladet, men også flere aviser i verden som reagerer slik jeg i ettertid har ønsket at de hadde respondert i utgangspunktet. For de som skulle være i tvil er det altså forsiden med den svarte figuren Muhammed som gråter, mens han sier: "Det er hardt å være elsket av slike idioter [jihadistene]". 

Kommentar #50

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg må si jeg er skuffet over Støre. I motsettning til Cameron og mange andre statsledere og fremtredende politikere, så gir han ikke uforbeholden støtte til yttringsfrigheten og vestlige verdier. Han finner det passende å trekke frem det han kaller det 'redaksjonelle ansvaret' som et moment i disse hendelsene. Jeg kaller det "bending over backwards!"

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere