Solveig A. Wahl

21

Pegida i Tyskland er brannfarlig. Borgernes motstand mot Pegida vokser

Pedigas ærekrenkelser og verbale angrep på islam er fullstendig uakseptabelt.

Publisert: 6. jan 2015

Bevegelsen"Patriotische Europäer Gegen Islamisierung des Abendlandes" (Pegida) har tusenvis av støttespillere til sine protestdemonstrasjoner i Dresden. Også sympatiserende aktivister fra andre europeiske land innfinner seg, skal vi tro bildene der også norske flagg veier.

Dessuten ha bevegelsen fått avleggere i andre tyske byer, og flere mennesker uttrykker sin sympati med dette anti-islamske initiativ.

Josef Schuster, ordfører for jødenes sentralråd i Tyskland tar til motmæle. Han tar muslimer i forsvar og advarer: «Vi har ikke lov til å undervurdere Pegida-personene. Bevegelsen er brandfarlig. Her samles neonazis, partier helt til høyre og borgere, som mener "endelig å kunne få lov til fri å leve ut sin rasisme og fremmedfrykt." Schuster ønsker å beskytte muslimene mot generaliserende mistanke.

Die Angst vor islamistischem Terror werde "instrumentalisiert", um eine ganze Religion zu verunglimpfen, sagte der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster. Das sei "absolut inakzeptabel".(Frykten for islamsk terrorisme "instrumentaliserer" til å rakke ned på en hel religion. Dette er "fullstendig uakseptabel")

Schuster sier klart fra, at Islamistisk ekstremisme bør tas like alvorlig som andre ekstremistbevegelser. Men sikkerhetsmyndighetene er jo "for lengst klar over dette". Derimot er Pegidas påstand om trusselen, at Tyskland blir en stat med islam som statsreligion, like "absurd, som om vi på grunn av eksistensen av høyreekstremister konkluderte med, at i morgen vil nazi-diktaturet bli gjenoppbygd".

Kunngjøring av neste demonstrasjon i Dresden vakte ubehag i den katolske kirken. Hat mot mennesker fra andre religioner og å hisse opp nasjonen har ingen ting med kristendom å gjøre, sier Kardinal Reinhard fra München. Han vil dog ikke forby sine troende å delta i de antiislamistiske demonstrasjoner. Det finnes ikke instruksjoner for dette. Enhver må avgjøre hvilket banner han vil løpe etter.

Rådsleder for Den Evangeliske Kirke i Tyskland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, derimot oppfordrer klart og tydelig sin kirke å ta avstand fra Pegida: «Til generaliserte angrep på religion, flyktninger eller asylsøkere må vi si et helt klart nei," krevde Bedford-Strohm Intervju med Deutsche Welle.

(kilde)

Den vakre domen i Köln var mørklagt da en Pegida-demonstrasjon var annonsert der. Motdemonstrasjonen «Köln auf die Strasse» samlet så mange mennesker at de få islamfiendtlige som var møtt frem, ga opp. Stuttgart auf die Strasse samlet10.000 mennesker til motdemonstrasjon under motto: Nei til Pegidas hets og rasisme.

 

Aldri mer fasisme

 

(Kilde No Fragida )

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ikke lov men praksis

Publisert rundt 6 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jurist Geir Woxholt har en interessant kronikk omkring dette i Aftenposten i dag:

En i og for seg grei redegjørelse, men la meg trekke frem følgende :

Arbeidstagere står imidlertid i en stilling som kan medføre at de må legge bånd på sine uttalelser. En slik innskrenkning i ytringsfriheten må i så fall hjemles i lov, arbeidsavtale eller i den ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i alle arbeidsforhold.

.............................................................. ..................................................................................... .............

 arbeidsavtale eller i den ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i alle arbeidsforhold.

altså Grape;

Den ulovfestede lojalitetsplikten. Skal den  innebære en politisk lojalitet ? En lojalitet til pedagogiske prinsipper også utenfor klasserommet i samfunnsdebatten ?. Ja den er ikke hjemlet i lov, altså er den praksis, og en en praksis da uten fastlagte kriterier. Det er vel her problemet ligger i norsk skole på det personalpolitiske området, og som kan tendere over i yrkesforbud. Denne praksisen kan ende ut i ren synsing siden den ikke er hjemlet i lov, altså kan den bli gjenstand for rent subjektive vurderinger.

Kommentar #102

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Tvetydig - derfor fungerer vitsen.

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
ytringsfrihetens navn ikke burde tillate slike karikeringer av muslimer slik som her. Men siden det er lovlig, så postes det herved til skrekk og advarsel. (Hentet fra det Norske Pegidas Facebookside.)

Leif Gullberg mener bildet han postet i #84 er en karikatur av muslimer. Men hvordan kan det være det?

Vi vet ikke om personen som er avbildet er religiøs i det hele tatt. Og billedteksten sier dette her:

"Experience bungee jumping

Only £35 a jump

Muslims go for free

No strings attached"

Det er et ordspill i den engelske teksten, som noen her i Norge øyensynlig har gått glipp av.

"No strings attached" betyr som oftest noe ala dette her: 'Ingen forpliktelser' eller 'ingen binding' (lol) og så videre.

Det som skaper humoren i bildet er at teksten KAN tas bokstavlig - og da med betydningen "no bungee cord attached". De som har engelsk som morsmål ser denne tvetydigheten med en gang. Desverre er det noen i Norge som IKKE ser denne tvetydigheten, selv om de presumtivt har alle forutsetninger for å gjøre det. 

Kommentar #103

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Noen smakebiter

Publisert rundt 6 år siden

Etter som jeg har vært inne på den generelle delen av læreplanen så gjengir jeg noen smakebiter.

Faren er selvsagt at dette er en avsporing fra trådstarters tema og burde muligens vært plassert i en av de utallige (?) andre trådene, men det berører i hvert fall en side ved debatten.

Jeg kan jo legge til at jeg selvsagt har noen egne synspunkter omkring dette, men de vil i hvert fall fungere som avsporing.

Mitt poeng, småborgerlig eller patetisk hykleri, er at det å si opp Hermansens jobb med grunnlag i hans meninger, er et brudd på ytringsfriheten. Men så kan en diskutere hvorvidt hans handlinger bryter med den generelle delen av læreplanen og dermed skaper grunnlag for oppsigelse. Den delen av debatten er selvsagt mer enn bare juridisk, men akkurat nå lar jeg de andre delene av den debatten ligge - dette bare til opplysning.

"Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide
friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase,
religion, nasjon eller posisjon."

"Opplæringen må altså klarlegge og begrunne etiske prinsipper og regler. Disse kan
anskueliggjøres med utgangspunkt i Bibelen, men også ved eksempler fra andre religioner, fra historie, fortellinger og biografier, fra sagn, lignelser, myter og fabler."

"Skolen har fått mange elever fra grupper som i vårt land utgjør språklige og kulturelle
minoriteter. Utdanningen må derfor formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de
muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell
bakgrunn gir. Viten om andre folk gir egne og andres verdier en sjanse til å prøves.
Oppforstringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt
og toleranse mellom grupper med ulike levesett.

Utdanningen skal oppøve evnen til samarbeid mellom personer og grupper som er forskjellige. Men den må også gjøre tydelig de konflikter som kan ligge i møtet mellom ulike kulturer."

"Men selv i en felles kultur er det store variasjoner mellom individer etter sosial bakgrunn, kjønn og lokalmiljø. Det som er et slående eksempel eller et treffende bilde for én elev,
kan være meningstomt for en annen. Det elevene har tatt med seg fra hjem, bosted eller
tidligere skolegang, avgjør hvilke forklaringer og eksempler som skaper mening. Elever
som kommer fra andre kulturer, har ikke samme del i den norske fellesarven. Den gode lærer bruker derfor mange og ulike bilder for å vise felles mønstre, og henter stoff og illustrasjoner fra de opplevelser ulike barn har hatt og de forskjellige erfaringer unge har
gjort."

"En autoritær, ironisk og negativ lærer kan slokke interessen for faget og skade elevenes
selvoppfatning. En god lærer kan inspirere ved oppmuntring, ved å gi opplevelser av
egen mestring og ved å gi bekreftende tilbakemeldinger om vekst. Trygghet er en
vesentlig forutsetning for læring."

"Et arbeidsmiljø virker godt når alle tar inn over seg at de former vilkårene for hverandre,
og at de derfor må ta hensyn til andre. Framgang avhenger derfor ikke bare av hvordan
lærerne fungerer i forhold til hver av elevene, men også av hvordan de får elevene til å
fungere i forhold til hverandre."

"Det integrerte menneske
Opplæring har en rekke tilsynelatende motstridende formål:

å bibringe vår kulturs moralske fellesgods, dens omtanke for andre - og gi evne til å stikke sin egen kurs; å gi fortrolighet med vår kristne og humanistiske arv - og kjennskap til og respekt
for andre religioner og trossyn;"
Kommentar #104

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tolkninger av intensjoner er ikke lovgivning

Publisert rundt 6 år siden

Hvor vidt vi beveger oss bort fra tråden er mulig, men det får stå sin prøve litt til. Hva dette illustrerer er at det dreier seg om evnetuelle praksiser utledet av ullene formuleringer i en læreplan. Det må være fullt tillatt for mennesker å mene at motstandere skal ha yrkesforbud, jeg er så klart ikke enig med dem, men jeg gir dem retten til å mene det, det er en demokratisk rett, men i så fall så får de fremme et lovforslag om det, man kan ikke skalte og valte med personer på bakgrunn av tolkninger, formuleringer og eventuellt hva som skulle være intensjonene bak disse formuleringene.

Kommentar #105

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Muslimske karikeringer

Publisert rundt 6 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Leif Gullberg mener bildet han postet i #84 er en karikatur av muslimer. Men hvordan kan det være det?

Nei, personen på bildet var uten religiøs  identitet, men teksten var også en del av bildet. Det er kanskje forrykende morsomt for en del pegidatilhengere og andre at muslimer kan få kaste seg utfor uten å være knyttet til et sikkerhetstau slik teksten kan tolkes om man ser bort fra den vanlige betydningen av begrepet "strings attached". Men så er det altså også noen her på VD som også mener at å publisere slik humor på andres bekostning for deres religiøse tradisjon er upassende.

Kommentar #106

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Ideologisk grunnlag for undervisningen

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hva dette illustrerer er at det dreier seg om evnetuelle praksiser utledet av ullene formuleringer i en læreplan.

Jeg ser selvsagt at disse formuleringene i den generelle delen av læreplanen representerer det ideologiske grunnlaget en lærer har å forholde seg til og at disse formuleringene må tolkes, noe som innebærer skjønn og vurdering. Men dersom arbeidsgiver tar utgangspunkt i dette og sier opp et arbeidsforhold, så står selvsagt arbeidsgiver sterkere i saken. Den ansatte må da gå til rettslige skritt (eventuelt legge press f.eks. gjennom fagforening) for å få omgjort denne oppsigelsen.

Kommentar #107

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Jeg kan legge til

Publisert rundt 6 år siden

Jeg kunne godt demonstrere MOT Pediga, men jeg vil ikke demonstrere for oppsigelse av Max Hermansen.

Kommentar #108

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Presedens

Publisert rundt 6 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne godt demonstrere MOT Pediga, men jeg vil ikke demonstrere for oppsigelse av Max Hermansen.

Ja da kan vi langt på vei være enige, det er to debatter her Pegida, og den andre ytringsfrihet og yrkesforbud, folk må være i stand til å skille. For man skal huske på følgende, tilfellet Marx Hermansen kan/kunne skape presedens, i verste fall avslører den en praksis som anvendes også på andre i dag.Og idag er det Hermensen i morgen kan det bli Grape i Rødt, eller andre som måtte ha opposisjonelle meninger. Du ser logikken ?

Kommentar #109

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Logikken

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Og idag er det Hermensen i morgen kan det bli Grape i Rødt, eller andre som måtte ha opposisjonelle meninger. Du ser logikken ?

Javisst ser jeg logikken.

Jeg har jo forstått at Aarsund har hatt sine opplevelser i fohold til ansettelsesprosess. Akkurat den erfaringen har også jeg opplevd en gang i tiden, men det lar jeg ligge her og nå.

Kommentar #110

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

En vits

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nei, personen på bildet var uten religiøs identitet, men teksten var også en del av bildet.

Leif Gullberg har vedgått at bildet i seg selv ikke er en karikering av muslimer. Men fortsatt synes det som at Gullberg mener at det fortsatt finnes en karikering, nærmere bestemt i selve billedteksten. Ham om det... 

Jeg vil kalle bildet + billedteksten en vits, jeg... Og som i mine øyne er en morsom vits - som kan fungere for andre grupper også... Så som svigemødre, bruktbilselgere og mullah'er.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere