Hallgeir Reiten

215

Sagaen om da Høie sparket direktøren i Helse Midt-Norge

I morgen møtes Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Den bør uten tvil be om åpen høring vedrørende prosessen og helseministerens rolle i sykehussaken i Møre og Romsdal.

Publisert: 5. jan 2015

Helseminister Bent Høie grep personlig inn og fikk sparket daværende administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge RHF. Dette hersker det ingen tvil om, siden Høie selv har opplyst oss om det både gjennom pressen og i sitt brev til Kontrollkomiteen på Stortinget, der han skriver:

«Den 9. oktober 2014 mottok departementet et brev fra ASUR Midt (Akademikernes samarbeidsutvalg) som gikk på styreleders evne til å håndtere situasjonen i Helse Midt-Norge.

Med utgangspunkt i dette brevet tok jeg kontakt med styreleder fredag 10. oktober og hadde gjentatte samtaler med henne gjennom helgen. Gjennom disse samtalene med styreleder, ble det klart at vi var grunnleggende uenige om både situasjonsbeskrivelse, alvor i situasjonen og hvordan det skulle håndteres videre. Styreleder valgte da også selv å trekke seg. Nestlederen i styret ble da av styret konstituert som leder, og sa senere også ja til å bli utnevnt til ny styreleder».

Bent Høie sa også følgende i et intervju med Sunnmørsposten den 15. oktober 2014: «Jeg hadde ikke gjort jobben min om jeg ikke hadde grepet inn».

Det berømte varslerbrevet som Helse- og Omsorgsdepartementet mottok fra ASUR har siden ligget åpent tilgjengelig på bloggsiden Nye Molde Sykehus – en bloggside som har vært en utrettelig forkjemper for lokalisering av nytt sykehus til Molde. Hvordan varslingsbrevet fant veien fra ASUR og dit vet vi ikke, men det gjorde det altså. Selve varslingsbrevet fra ASUR om Andersen finner du her på bloggsiden jeg refererer til. En alternativ link til det samme varslingsbrevet finner du for sikkerhets skyld her

Om en går inn og faktisk leser varslingsbrevet, kan det være vanskelig å fatte hvorfor dette beskriver så alvorlige forhold at en administrerende direktør må gå av omtrent på dagen. Det kan jo for eksempel være at brevet i like stor grad beskriver to ulike ledelseskulturer som møtes – en med større rom for selvledelse fra høgskolesystemet og en mye mer hierarkisk, top-down ledelseskultur i Helse Midt-Norge RHF. Les varslingsbrevet og bedøm selv. Det er også oppsiktsvekkende at avsettelsen av Andersen skjer så raskt at alle normale regler i arbeidsmiljøloven reelt sett forbigås. Nå er arbeidskontrakter for ledere ofte litt tøffere formulert, i mange tilfeller med enkelte unntak fra arbeidsmijølovens bestemmelser. Men hastigheten i denne saken er uansett meget oppsiktsvekkende.

Da varslingsbrevet var sendt, handlet Høie og departementet så raskt at selv de som hadde sendt varslingsbrevet ble meget overrasket. Det skrev Adresseavisen en egen artikkel om som belyser dette nærmere. ASUR ba nemlig om et møte med departementet for å utdype sine påstander. Så langt vi vet fant dette møtet aldri sted før Høie selv raskt gikk direkte inn i saken og sparket Andersen. I etterkant har det også vist seg at varslingsbrevet som ble sendt heller ikke var klarert med sentrale legetillitsvalgte i Møre og Romsdal (Ålesund og Kristiansund).

Legg ellers merke til at dette varslingsbrevet er underskrevet av en rekke tillitsvalgte fra Trøndelag, samt Molde-legen Bernd Müller fra Møre og Romsdal. Müller hadde også spilt en betydelig rolle i forrige runde av sykehusstriden. Mer om hans vrede da bygging av nytt sykehus i Molde ble satt på vent av daværende helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen kan du få belyst i NRK Brennpunkt «Sykehuskrigen». Müller ble flere ganger filmet som aktør i denne dokumentaren da Strøm-Erichsen kom på besøk til Molde. Se fra ca. 44 minutter og utover i programmet.

Den 13. oktober trekker styreleder Marte Styve Holte i Helse Midt-Norge RHF seg fordi hun «opplever at eigar har redusert styret sitt handlingsrom om mynde, slik at tilliten ikkje lenger er til stades. På den måten har dei også fråteke meg moglegheita til å utøve godt leiarskap». Dette sier hun blant annet i et intervju med NRK.

Den 14. oktober trekker administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge RHF seg fra sin stilling etter samtaler med Ola Strand, daværende konstituert styreleder og nåværende styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Høie kommenterte også Andersens avgang.

Det ble raskt klart at Styve Holte og Høie hadde helt ulike versjoner av hva som faktisk hadde skjedd i forbindelse med Andersens avgang, noe denne artikkelen fra Sunnmørsposten viser tydelig.  

I ettertid har Styve Holte sagt offentlig i et intervju med Sunnmørsposten den 23.12.2014 at hennes oppfatning er at Høie instruerte henne til å sparke Andersen. Og at dette er den faktiske grunnen til at hun gikk av: «Derfor trakk jeg meg».

Sunnmørspostens journalist følger i intervjuet opp med et nytt spørsmål og spør:

- Du opplevde altså instruerende signal i form av at du ble bedt om å sparke Trond M. Andersen?

- Ja, selvfølgelig. Det er jo det som ligger i min pressemelding. Det var det jeg tok konsekvensen av og årsaken til at jeg trakk meg som styreleder. Det fratok meg muligheten til å utøve godt lederskap.

Dette viser med all tydelighet at helseminister Høie brøt helseforetaksloven: Han instruerte slik saken nå framstår daværende styreleder i Helse Midt-Norge RHF til å sparke Trond Michael Andersen utenom foretaksmøte. Det er ulovlig.

Sunnmørsposten siterte interessant nok helseforetaksloven i denne saken allerede dagen etter at det ble klart at Styve Holte gikk av som styreleder – samme dag som det ble klart at Andersen gikk av som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. I ettertid har det for øvrig vist seg at Andersen i henhold til sin sluttavtale også er pålagt full taushet om hva som faktisk har skjedd. Det kan være god grunn til å løse sentrale personer i saken fra sin taushetsplikt for å få mer klarhet i hva som faktisk har skjedd. Andersen opplever naturlig nok denne saken som en stor personlig belastning, og har gitt tydelige signal om at han vil snakke dersom han får mulighet. Så langt forholder han seg nobelt nok til sin taushetsplikt.

Bent Høie sa også noe annet interessant i samme intervju som jeg viser til over:

- Jeg er glad for at nestleder i styret, Ola Strand, vil fungere som styreleder. Dette bidrar til god kontinuitet i arbeidet i regionen, kommenterer Høie.

Han påpeker at Helse Midt-Norge står foran viktige oppgaver og at det er sentralt at ledelsen har legitimitet og styringsautoritet i situasjonen.

- Jeg har tillit til at disse to som nå skal inneha disse viktige vervene kan bidra til at hele organisasjonen kan jobbe konstruktivt, sier Høie.

Høie sier flere ting her for den som er oppmerksom: Han peker for det første på at HMN står foran viktige oppgaver og at det er sentralt at ledelsen har legitimitet og styringsautoritet i situasjonen. For det andre sier han at han har tillit til at «disse to som nå skal inneha disse viktige vervene».

Helseministeren har i brevet til kontrollkomiteen distansert seg fra at han hadde noe direkte å gjøre med at Daniel Haga ble innsatt som ny direktør i Helse Midt-Norge RHF. I brevet til Kontrollkomiteen skriver Høie følgende: 

«Jeg ser at enkelte gir utrykk for at dette ble gjort i en strategi for å "bane vei" for konstituert direktør Daniel Haga. Dette er selvsagt fullstendig feil. For det første er det styret i Helse Midt-Norge som konstituerer direktør i foretaket. For det andre var jeg på det tidspunktet klar over at Daniel Haga var sykemeldt. Jeg ville derfor ikke kunne forutse at resultatet av at Andersen trakk seg fra stillingen ville være at Haga ble konstituert».

Da spør jeg: Ville ikke Helse- og Omsorgsdepartementet ved politisk ledelse være høyst interessert i hvem som skulle lede Helse Midt-Norge RHF videre i situasjonen han beskriver i intervjuet. Ville det ikke være høyst naturlig om eier hadde en mening om det? Og hvem er de to Høie henviser til i intervjuet – som han sier han har tillit til? Visste ikke Høie bare (etter eget utsagn) om Daniel Haga at han var sykemeldt? Den samme Høie var i forrige stortingsperiode leder for helsekomiteen på Stortinget - ville han da ikke kjenne godt til sentrale spillere på direktørnivå i de ganske få regionale helseforetakene?

Bent Høie har også sagt noe helt annet til Dagbladet enn til Kotrollkomiteen om hva han faktisk visste om Daniel Haga og hans kanditatur. Det bør være høyst alarmerende for Kontrollkomiteen. 

Høie prøver nå å framstille det som om han har hatt minst mulig direkte å gjøre med sykehussaken.

Styrelederen i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal sa på sin side noe helt annet i et intervju med NRK den 27.10.2014. Jeg siterer:

– Det er viktig for oss å være helt sikre på at vi vet hva Helse Midt-Norge og helseministeren mener, sier Stein Kinserdal.

Den 4. desember går administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal av. Hun er på dette tidspunktet den lengstsittende administrerende direktøren i et helseforetak i Norge, og har blant annet vært kåret til årets helseleder. Hva er grunnen?

Astrid Eidsvik sier selv i sin pressemelding:

"Jeg opplever nå i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har grepet inn i prosessen lokalt før min innstilling til styret er klar. Dette tolker jeg slik at Helse Midt-Norge ikke stoler på min dømmekraft i innspurten av dette krevende arbeidet".

Resten av historien kjenner vi.

Det viser seg at Stein Kinserdal møtte Bent Høie i forbindelse med en konferanse i regi av Spekter samme dag som Astrid Eidsvik gikk av som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Der spurte han Høie om hans mening, og fikk et svar fra helseministeren som han refererer til i en e-post som senere har kommet fram. Høie skriver selv i sitt brev til Kontrollkomiteen at det også var en regjeringskonferanse samme dag som dette skjedde, og at Astrid Eidsvik selv ringte til statssekretær Erlandsen i Helsedepartementet denne dagen. «Etter regjeringskonferansen fikk jeg vite at hun hadde gått av», kan Høie fortelle.

Manne- og kvinnefallet har ikke vært så rent lite i de to helseforetakene denne tragiske og betente saken angår. En god del kan dessverre tyde på at det skyldes mer enn tilfeldigheter.

Etter at e-posten fra Kinserdal ble kjent, har han endret sin forklaring. Høie har også frenetisk forsøkt å distansere seg fra det som kommer fram i e-posten. Det har også kommet fram at Stein Kinserdal advarte Høie om at saken om møtet mellom de to ville detonere i media.

I morgen skal Kontrollkomiteen på Stortinget se nærmere på brevet fra Høie.

Etter min mening er det allerede nå mer enn klart at denne saken må få en åpen høring. Det er så mange uavklarte spørsmål knyttet til prosessen fram mot valg av sykehustomt at det bør være helt uunngåelig. Alt annet vil være en skandale.

Så er det store spørsmålet hva slags konsekvenser saken får for Bent Høie. Det får tiden vise. Jeg sier meg uansett delvis enig med redaktøren Inge Grøsland, som kommenterte saken på Twitter:

«Det kan hende Molde er beste stedet for nytt sjukehus, men beslutningsprosessen har vært en katastrofe».

 

 

 

 

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kompetanse og proporsjonar ?

Publisert rundt 6 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Det kan jo for eksempel være at brevet i like stor grad beskriver to ulike ledelseskulturer som møtes – en med større rom for selvledelse fra høgskolesystemet og en mye mer hierarkisk, top-down ledelseskultur i Helse Midt-Norge RHF. Les varslingsbrevet og bedøm selv.

Punkt nummer to i bekymringsmeldinga kan kanskje tolkast slik Reiten gjer, men neppe det første punktet, med slik ordlyd:

"En grunnleggende mangel på faglig innsikt kan delvis forklares med direktørens bakgrunn «utenifra», men vi ser ingen bedring. Vi i ASUR opplever også at direktøren har manglende kunnskap på fagområder hvor vi hadde forventet mer av en tidligere høyskolerektor med ansvar for utdanning av studenter innen flere helseprofesjoner."

Her blir det peika på at direktøren har høgskuleerfaring, men manglar kunnskap om medisin og helse. Trua på at leiarerfaring glatt kan overførast frå ein sektor til ein annan, rir samfunnet som ei mare, og dette er berre endå eit eksempel på at dette ikkje stemmer. For å vere leiar innan eit kunnskapsbasert område som medisin, må ein sjølv ha eit minstemål av kunnskap og innsikt på området. Manglar dette, hjelper det heller ikkje å delegere leiaroppgåvene til fleire andre, slik det her synest å ha skjedd.

Men Høie sin reaksjon på klager over ein inkompetent direktør er reelt sett småplukk mot Anne Grete Strøm-Erichsens sparking av heile styret for Helseregion Midt Norge for tre år sidan, ikkje minst fordi ho gjorde det eine og åleine for å hindre bygging av nytt sjukehus i Molde, noko Ap-bastionen Kristiansund var i mot. Det hjelpte lite at helsestatsrådane Brustad og Hanssen, nettopp frå Ap, fleire gonger hadde lovd Molde/Romsdal nytt sjukehus og at HRM var for bygging og hadde brukt 100 millonar på planlegginga, som var så godt som ferdig.

Kommentar #2

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Kompetanse og proporsjoner

Publisert rundt 6 år siden

Høie gikk jo faktisk inn og sparket Andersen uten at brevsenderne hadde fått noe møte for å utdype noen av disse punktene. Å fastslå at Andersen ikke hadde nok kunnskap om helse og medisin synes jeg derfor med respekt å melde at blir spekulativt, Runde. Vi vet jo ikke hva brevsenderne faktisk la i dette. Det er en påstend og det er det. De går ikke konkret inn i noen ting.

AP har også hatt en rolle i dette i forrige runde, det er jeg enig i. Det er nok en grunn til at alle - også AP er tjent med en åpen høring. Men jeg tror ikke det er særlig mange flere skjeletter å hente ut av skapet om AP sin rolle - siden det allerede er skrevet en bok om dette som jeg mener heter "Stille diplomati" eller noe i den retningen.

Kommentar #3

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Høyres skremmeskudd om superhøring

Publisert rundt 6 år siden

Høyre på Stortinget går i dag ut i pressen og åpner for en «superhøring» om sykehusssaken. 

Helge Orten fra Høyre mener at en eventuell åpen høring må gå helt tilbake til 2010 og at den også må ta for seg Arbeiderpartiets rolle i sykehussaken. Orten er for ordens skyld fra tidligere kjent som en forkjemper for Molde-alternativet.

Om en tenker taktisk må en selvfølgelig kunne tillate seg å tenke at det ikke er tilfeldig at dette utspillet kommer fra Høyre akkurat i dag, siden kontrollkomiteen på Stortinget skal behandle saken kl. 14:00. Det er derfor om å gjøre for Høyre å legge press på Arbeiderpartiet.

Høyre ønsker at Arbeiderpartiet skal skjønne at en høring også kan slå tilbake på dem.

Arbeiderpartiet sitter på mange måter med nøkkelen til om det blir en åpen høring eller ikke. Dersom AP først går for en åpen høring i denne saken, så følger nok flere partier etter og går for det samme. Dette skjønner Høyre godt.

Siden Kontrollkomiteen er en del av Stortinget er det svært mye politisk spill knyttet til denne komiteens arbeid. Det kan nok være en ulempe med tanke på å få belyst sykehussaken skikkelig. De ulike partiene tenker nå nøye gjennom hvilken fordeler og eventuelle ulemper de oppnår ved å gå for en åpen høring.

Helge Orten og Romsdal Regionråd krever altså at hele saken tilbake til 2010 belyses. Det synes jeg kan være greit nok, selv om denne saken er åpnet mot nåværende helseminister Bent Høie. Det er derfor først og fremst hans håndtering av sykehussaken som skal belyses. Men Arbeiderpartiet har også hatt en klar rolle i saken tdligere.

Høyre skal imidlertid også være klar over at kravet om å belyse saken tilbake til 2010 også kan slå tilbake på dem selv.

Jeg nevner her tre ting Høyre bør tenke over:

Det er et faktum at Helse Midt-Norge i forrige runde forsøkte å rasere akutt- og føde tilbudet ved Kristiansund sykehus - ved å flytte dette til Molde. Dette falt i grus for dem fordi Helse Midt-Norge ikke hadde fått utarbeidet noe så elementært som en risikoanalyse knyttet til slik flytting av funksjoner. Dette førte blant annet til at daværende administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Gunnar Bovim gikk av. Høyre-miljøet i Molde var også den gangen tungt involvert i prosessen. Sentrale spillere fra Helse Midt-Norge sin side den gangen var nåværende konstituert administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF og prosjektleder for eierstyring Magnussen. Begge disse sto den gangen fram som klare Molde-forkjempere. I denne runden ble Daniel Haga løftet enda lenger opp i systemet med Bent Høies velsignelse. Dette har Høie selv uttalt til Dagbladet, som beskrevet i egen link i hovedinnlegget på denne strengen. Anne-Grethe Strøm-Erichsen gjorde i hovedsak to ting i 2010. For det første stoppet hun prosessen med flytting av funksjoner fra Kristiansund – blant annet på bakgrunn av manglende risikovurdering. Dette skjedde etter politisk press fra Kristiansund. Det kan etter min mening ikke være tvil om at dette var en riktig avgjørelse på bakgrunn av situasjonen som hadde oppstått. En manglet altså risikovurdering, noe Gunnar Bovim ønsket «å legge seg helt flat for». Se her NRK Brennpunkt «Sykehuskrigen» som jeg har linket til i hovedinnlegget på denne strengen. Det andre Anne-Grethe Strøm- Erichsen gjorde var å slå sammen de to helseforetakene i Møre og Romsdal til ett felles helseforetak og be det nye helseforetaket utrede et felles sykehus for nordre del av Møre og Romsdal. Hun stoppet derfor den lovede og planlagte utbyggingen av Molde sykehus. Det ble det mye rabalder av. Men også her hadde Strøm-Erichsen etter min mening mye faglig gangsyn. Et sykehus bør nemlig ha et stort nok pasientgrunnlag til å kunne sørge for gode nok spesialiteter. En kan også i teorien effektivisere driften og spare penger på å slå sammen mindre enheter til en stor. Hennes avgjørelse om å utrede et, felles sykehus tror jeg derfor står seg godt for ettertiden. Selv om den skapte mye rabalder den gangen. Det nye sykehuset som var planlagt i Molde den gangen, ble planlagt slik at det senere kunne utvides kraftig ved behov. Det skapte mye bekymring i sykehusmiljøene andre steder i fylket. Dette med bakgrunn i flere tiårs lokaliseringskamp mellom byene med tanke på sykehus i Møre og Romsdal. Det er godt kjent at det lå et politisk spill bak dette som enda ikke er belyst. Og som Molde-miljøet var en aktiv deltaker i. Mange har den samme bekymringen nå.

Det vi vet, er at flere partier enn AP i utgangspunktet har gitt signaler om at de er positive til en åpen høring i sykehussaken. Det er grunn til å tro at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Venstre, MIljøpartiet, SV og FrP i utgangspunktet kan være beredt til å stemme for en høring. Nå åpner altså Høyre for det samme, men med noen klare betingelser. I utgangspunktet kan det derfor se ut som om det går mot høring, eventuelt med mellomstasjonen «flere spørsmål til statsråden». 

Mørebenken på Stortinget bør nå først og fremst være bevisste på at de er valgt som representanter for hele fylket. De må ikke la seg forlede til å bli pådrivere for en bestemt by i denne saken. Mørebenken må forsøke å se ting i helhet. Siden det har kommet mye kritikk mot prosessen fram mot lokalisering av nytt, felles sykehus tror jeg alle – slik Tom Harald Nesvik viselig sier til NrK Møre og Romsdal i dag – er tjent med en åpen høring for å sikre at dette vedtaket får den nødvendige legitimiteten. Det er faktisk svært viktig for Møre og Romsdal.

Konsekvensene av å ikke åpne for høring er nemlig at spekulasjonene fortsetter og at det politiske samarbeidsklimaet i Møre og Romsdal blir dårlig i lang tid framover. Det kan lamme mange viktige politiske prosesser. Men verre er det faktisk at hele fylket i verste fall kan sprekke ved at Nordmøre velger å se mer nordover mot Trøndelag.

Ved neste valg kan unnlatelsessynder i dag også straffe seg hardt ved at det blir etablert en egen Nordmørsliste som slik situasjonen ser ut nå kan få massiv oppslutning på bekostning av andre politiske parti. Dette må politikerne på Stortinget ta innover seg i dag.

 

 

 

 

Kommentar #4

Svein Erik Leren

0 innlegg  1 kommentarer

Re: Høyres skremmeskudd

Publisert rundt 6 år siden

Hallgeir Reiten refererer til at brevet fra ASUR som på mystisk vis har havnet på sykehusbloggen ”Nye Molde Sykehus”. Brevet har ligget tilgjengelig på Dagens Medisin siden 14. oktober eller tidligere og er lastet ned derfra. Litt gjemt i oppslaget i linken "skrevet en bekymringsmelding". Mer mystisk enn det er det ikke. 

I tilsvar til Per Steinar Runde skriver Reiten: ”Men jeg tror ikke det er særlig mange flere skjeletter å hente ut av skapet om AP sin rolle - siden det allerede er skrevet en bok om dette som jeg mener heter "Stille diplomati" eller noe i den retningen”.

Kristiansund Kommune publiserte i 2004 en bok av Helge Hegerberg med tittelen:”Et stille diplomati: oljebyen Kristiansund 1970-2005”. Er det denne boken du refererer til Reiten?
I så fall er det skivebom da den ikke har noe med sykehussaken å gjøre.

Når det gjelder din advarsel til Høyre og mørebenken om å kreve åpen høring på visse betingelser, glemmer du å nevne at politikere i komiteen uten tilknytning til fylket, har krevd akkurat det samme. Per Olaf Lundteigen ønsker å gå tilbake i tid og granske om også tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens brøt foretaksloven da hun stanset byggingen av nytt sykehus i Molde i 2010 og i stedet gikk inn for et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

Kristiansund har drevet risikosport på høyt nivå sier Lundteigen til Aftenposten. Det kan det neppe være tvil om, og i særdeleshet gjelder det byens ordfører Per Kristian Øyen, som de facto har stått i bresjen for å avvikle byens lokalsykehus. Om metodene forteller han selv i et intervju med lokalradioen den 17. desember 2010. Og så spørs det bare om Kolberg er interessert i en åpen høring der også AGSE, Ingebrigtsen, Almlid, Øyen og NATO’s generalsekretær blir kalt inn på teppet.

Kommentar #5

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Høyres skremmeskudd

Publisert rundt 6 år siden

Hei.

Takk for innlegg.

For det første har du helt rett i at jeg det jeg mente å huske om boktittel ikke var riktig. Boken er skrevet av journalisten Helge Hegerberg om Arnt Wærnes og heter «Alt på en hånd». Og den beskriver først og framst den veldige tidlige fasen i denne saken - ikke så direkte Arbeiderpartiet sin rolle i kamprunden i 2010.

Ellers flott å få forklart hvordan ASUR sitt varslingsbrev kom fram til nettsiden Molde Nye Sykehus.

Jeg skriver for øvrig i kommentaren du henviser til at jeg synes en høring som går tilbake i tid er helt greit. Så ditt fjerde punkt kommenterer jeg ikke mer her. Jeg sier bare at dettte også kan slå tilbake på Høyre selv og Molde-miljøet generelt.

Med tanke på risikosport fra Kristiansund sin side når en åpnet for felles sykehus, så kan en også se dette fra en annen vinkel. Kristiansund gav ganske mye i prosessen med å være villige til å utrede felles sykehus. De visste jo utmerket godt tilbake i 2011 da utredningsprosessen ble satt i gang at dette kunne gå flere veier. Kristiansund kunne stått knallhardt på at de skulle ha sitt eget sykehus - slik også bredden av politiske partier i fylket gikk nn for (4 sykehus). Men Kristiansund valgte altså å komme Molde i møte. Og de visste da ingenting om utfallet av den store prosessen som ble satt i gang.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere