Jahn Otto Johansen

69

Et innvandringsfiendtlig Europa?

Et av de mest skremmende trekk ved nyttårsskiftet er at de innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa øker.

Publisert: 5. jan 2015

Vi har lenge sett hvordan innvandrer- oh fremmedfiendtlige partier har gått frem i mange europeiske land. Med den siste utvikling i Tyskland er det blitt et almeneuropeisk fenomen. 

Sverigedemokratenes fremgang og brannanslagene mot moskeer har overrasket mange, men lenge før dette skjedde i vårt naboland, presset innvandrerfiendtlige krefter på i Danmark der det ble ulovlig for tverr-nasjonale ektepar under en vis alder å bo. Det gjaldt til og med dansker som var gift med amerikanske statsborgere, for ikke å tale om ektefeller fra den tredje verden. Da flyttet de over til Skåne mens de fortsatte å arbeide i Danmark. Dermed fikk skåningene problemet i fanget.

Det nye ved årsskiftet er at disse innvandrerfiendtlige krefter begynner å få fotfeste i Tyskland der de to store folkepartiene – SPD g CDU-CSU – har stått sammen mot en slik utvikling. Det har også De grønne og Linke og til dels Fridemokratene som for tiden er parkert på en sidelinje. Lenge var det bare nynazistene som appellerte til fremmedfiendtlighet og rasisme, men de var små og splittet. Dessuten hadde ikke Tyskland noen fremmedfiendtlig lederskikkelse med en slik folkelig appell som Østerrikes Jørg Haider. Thilo Sarrazins bok «Deutchland schafft sich ab» (Tyskland avskaffer seg selv) ble bestselger, men Sarrazin ble aldri noen populær førerskikkelse.

Så kom «Alternativ for Tyskland» (AfD) som etablerte seg på landsbasis og ifølge meningsmålinger nå har en oppslutning på 7,5 prosent som ved neste valg vil bringe dem inn i Forbundsdagen og kanskje gjøre det til tungen på vektskålen. AfD hadde sin opprinnelse i en borgerlig protest mot EU og særlig mot euroen, og det fikk også fikk oppslutning fra Linke. AfD vil også ha en begrensning av innvandringen.

Men det var først med PEGIDA (Patriotiske europeere mot islamisering av Aftenlandet, dvs Vesten) et det utviklet seg til en folkebevegelse. PEGIDA samlet tusener i demonstrasjoner der de i Dresden benyttet seg av slagordet fra tiden før Berlin-murens åpning og Tysklands samling – «Wir sind Das Volk» (Det er vi som er folket). Pegida retter seg spesielt mot muslimske innvandrere og ikke bare de ekstreme salfanister som det er all grunn til å bekjempe. I Hamburg og Köln gikk pøbler – hooligans – sammen med nynazister mot salfanister, men de angrep også muslimer generelt. I demonstrasjonene i Dresden regner man med at 500 eller flere var hooligans og det ble også observert flere nynazister. Men de fleste Pegida-demonstranter der og andre steder er vanlige borgere som føler seg glemt og forsømt av storsamfunnet og ser muslimer som en trussel. Både AfD og Pegida utnytter det forhold at Tyskland tar imot flere innvandrere enn noe annet OECD-land – i fjor hele 465 000, halvparten av dem asylsøkere som ble sendt nordover fra middelhavslandene.

Angela Merkel forsøkte først å ignorere denne bevegelse, men kom så ut med en klar fordømmelse av dem. Det samme gjorde sosialdemokratiske ledere, selv om noen av dem føler presset fra egne velgere. SPD`s viseformann Ralf Stegner sa at det stinket av Pegida-demonstrantene som han mente var høyreekstreme til tross for at mange av dem faktisk hadde stemt sosialdemokratisk.

Merkel har fått oppslutning i motdemonstrasjoner. Men mange seriøse tyske kommentatorer som slett ikke befinner seg på høyre fløy, f.eks Frankfurter Allgemeines utgiver, Berthol Kohler, advarer mot å demonisere Pegida-demonstrantene ved å feste nazimerkelappen på dem. Kohler skriver at det slett ikke er galt å kreve at innvandrere lærer seg tysk og lar seg integrere, og man må innse at mange tyskere er fattige og ser seg truet av asylanter som de mener får sydd puter under armene. Det er genuin frykt og engstelse som ligger bak mye av protestene.

Merkel opplever allerede at flere i hennes eget parti, CDU, og i søsterpartiet CSU tar Pegida mer alvorlig enn hun gjør. Innenriksminister Thomas de Maiziere (CDU) sa at mange demonstranter følte seg som fremmede i eget land på grunn av den enorme innvandring. Utviklingsminister Gerd Müller (CSU) mener man må ta Pegida alvorlig. Han henviste til «millioner av fattige familier i Tyskland». CSU har faktisk en kristelig-sosial velferdspolitikk som mange utenlandske observatører overser. Müller sa at mange tyske familier er sterkt presset og føler at regjeringspartiene ikke bryr seg om dem. I Bayern er det nå sterke krefter i gang for å få sendt raskere ut de asylsøkere som egentlig ikke har rett til å bli i Tyskland.

Hans-Werner Sinn, som er sjef for det anerkjente IFO-instituttet som jeg ofte oppsøkte som korrespondent, hevdet nylig at innvandringen belastet samfunnet sterkt. Han ble kritisert for det, men kritikerne feilsiterte ham. Det Sinn sa var at innvandrerne koster samfunnet, ikke bare staten mer enn de selv yter. Dette merker man først og fremst i arbeidslivet der innvandrere benytter alle de muligheter det tyske systemet gir dem.

Utviklingen i Tyskland burde interessere oss meget. For som jeg ofte har skrevet og sagt: Går det bra for Tyskland, går det bra også for Norge. Går det ikke bra for Tyskland, blir det verre også for oss. Det gjelder i dette spørsmål så vel som i økonomien for øvrig. Ja, Tyskland har egentlig nøkkelen til om Europa skal oppleve en ny øst-vest-spenning og det langsomt skal senke seg ned en ny form for jernteppe. 

 

 

Kommentar #1

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Når krybben er tom...

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Angela Merkel forsøkte først å ignorere denne bevegelse, men kom så ut med en klar fordømmelse av dem. Det samme gjorde sosialdemokratiske ledere, selv om noen av dem føler presset fra egne velgere. SPD`s viseformann Ralf Stegner sa at det stinket av Pegida-demonstrantene som han mente var høyreekstreme til tross for at mange av dem faktisk hadde stemt sosialdemokratisk.

Merkel har fått oppslutning i motdemonstrasjoner. Men mange seriøse tyske kommentatorer som slett ikke befinner seg på høyre fløy, f.eks Frankfurter Allgemeines utgiver, Berthol Kohler, advarer mot å demonisere Pegida-demonstrantene ved å feste nazimerkelappen på dem. Kohler skriver at det slett ikke er galt å kreve at innvandrere lærer seg tysk og lar seg integrere, og man må innse at mange tyskere er fattige og ser seg truet av asylanter som de mener får sydd puter under armene. Det er genuin frykt og engstelse som ligger bak mye av protestene.

Merkel opplever allerede at flere i hennes eget parti, CDU, og i søsterpartiet CSU tar Pegida mer alvorlig enn hun gjør. Innenriksminister Thomas de Maiziere (CDU) sa at mange demonstranter følte seg som fremmede i eget land på grunn av den enorme innvandring. Utviklingsminister Gerd Müller (CSU) mener man må ta Pegida alvorlig. Han henviste til «millioner av fattige familier i Tyskland». CSU har faktisk en kristelig-sosial velferdspolitikk som mange utenlandske observatører overser. Müller sa at mange tyske familier er sterkt presset og føler at regjeringspartiene ikke bryr seg om dem. I Bayern er det nå sterke krefter i gang for å få sendt raskere ut de asylsøkere som egentlig ikke har rett til å bli i Tyskland.

Hans-Werner Sinn, som er sjef for det anerkjente IFO-instituttet som jeg ofte oppsøkte som korrespondent, hevdet nylig at innvandringen belastet samfunnet sterkt. Han ble kritisert for det, men kritikerne feilsiterte ham. Det Sinn sa var at innvandrerne koster samfunnet, ikke bare staten mer enn de selv yter. Dette merker man først og fremst i arbeidslivet der innvandrere benytter alle de muligheter det tyske systemet gir dem.

Jeg kjenner dårlig til hva som foregår i Tyskland, men det som her fremkommer er skremmende og tragisk Likevel ikke overraskende ut fra min logikk.

I første avsnitt av det siterte fremkommer at strategien først har vært ignorering. Når dette ikke virket kom fordømmelsen og stemplingen. Det kommer neppe til å føre til annet enn at demonstrantene blir enda mer rabiate og helt uspiselige mtp å komme i posisjon for dialog.

Hva om man tok engstelsen og frykten på alvor, før den utviklet seg til "stinkende høyreekstremisme og nazisme"? Eller er det slik at man skal vente til demonstrantene blir så mange at de ikke lenger kan holdes i sjakk ved ignorering og fordømmelse?

For de blir flere om myndighetenes eneste strategi er å ignorere/ fordømme. Om jeg tar Müllers tall er det millioner av potensielle opprørere rundt om det ganske land.  I verste fall blir de så mange at de stemmer frem en ny Hitler.

Merkel burde kanskje låne mer enn et øre til Kohler, de Maiziere, Müller og Sinn.

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Det splitter Norge.

Publisert nesten 7 år siden

Prisverdig av Johansen å ta opp dette temaet, mens han siste avsnitt om bra for Tyskland og bra for Norge,kan jeg stå over.

  Utviklingen inni Tyskland går jo slik at tunge krefter innen industri-banking, vil ha slutt på dette med sanksjoner av Russland. Mye tyder på at de i løpet av 2015 vil vinne fram.

  Dette betyr intet mindre at Tyskland (og støttet av Italia-Ungarn-Bulgaria,etc) vil komme på kollisjonskurs med det som er USAs planer for nyordninger i ØstEuropa og i Russlandsspørsmålet.

  Så langt har den norske regjeringen støttet opp om USAs militante linje,ja sogar SVs Snorre Valen støtter sanksjoner mot Russland.(ABC-nyheter)

  Johansens teser om bra for Tyskland,bra for Norge, vil i utenrikspolitisk henseende framkalle en politisk splittelse i Norge mellom Tysklandsfraksjonen og USAfraksjonen. Ikke ulik den på 1930-tallet mellom Tyskorienterte og Englandsorienterte.

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Splittinga

Publisert nesten 7 år siden

er nok der allereide, sjølv om den offisielle politikken framleis held samla front. Ivan Kristoffersen har jo gått hardt ut mot Russlandspolitikken, som undergrev den nordområdesatsinga vi har halde på med i tjue år. Tilhøvet til Russland er heilt sentralt i nordområdesatsinga - og viktig for dei tre nordlegaste landsdelane. Også for den nordlege landsdelen er det slik at "det som er bra for Tyskland, er bra for Noreg."

Kommentar #4

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Tyskeres reaksjon på PEGIDA og Fragida

Publisert nesten 7 år siden

Å ja, det er bungrums som kommer opp. At det er vanlige borgere (og ikke bare voldelige høyreekstremister) som marsjerer, har Johansen rett i. Jeg skulle ønske at Jahn Otto Johansen hadde fortalt oss noe mer av «den vanlige» tyske borgers motreaksjon. Nå veier det tyske fanen i PEGIDA-demonstrasjoner – fanen som inn til nylig var et tabu etter krigen. Ikke nok med det, blant de tyske faner veier også norske.

 Kjenner Johansen til fb-side «No Fragida»   

Da jeg vet at Johansen snakker godt tysk, oversetter jeg ikke noe av det som rører seg i motstanden mot patriotismen som blomstrer

En satire om PAGIDA: http://youtu.be/IFAtCecCZcY

En annen sak:Moslems gegen die Verdummung des Abendlandes

Reaksjon på fb:

«Thema PEGIDA
Ich kanns nicht mehr hören:
Die Ängste der Menschen ernst nehmen? Welche denn? Die Angst vor 2,2% Ausländern (in Sachsen), von denen die wenigsten Moslems sind, oder doch eher vor einem randalierenden Nazi-Mob, dem in 10 Jahren schon über 100 Tote zuzuordnen sind? Liebes Christkind, hoffentlich schneit es diesen Winter etwas Hirn!

Til slutt flg: Bürgerrechtler, warum schweigt Ihr?

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jøder kontra muslimer

Publisert nesten 7 år siden

I Norge, i 1814 ble en grunnlov for landet vedtatt. Norge tok sine første steg bort fra å være et lydrike av Danmark. Eidsvoll-mennene var samlet, det var vel 150 av dem, storbønder og adel. Grunnloven inneholdt ikke mange sidene, men en av de lovene som ble vedtatt var jødeloven. Der vedtok flertallet at ingen jøder skulle komme inn i landet. Grunnen er ganske oppsiktvekkende: Det var på grunn av at jødefolket hadde Jehova som sin høyeste konge og Han adlød de, ingen andre.. Resultatet ville blitt at jødene hadde blitt en stat i staten. Slik ville forsamlingen ikke ha det, naturlig nok. Men de bygget på feil premisser.

Noe ganske annet er muslimene som kommer inn i enhver europisk by og land for tiden. De vil ikke underlegge seg noen øvrighet, de har Koranen som deres øverste autoritet. Muslimene er nettopp i ferd å bli en stat i staten. Slik ville ikke Eidsvoll-mennene ha det, slik vil ikke vi som lever idag ha det! Hva sier den boken? "Jo, først skal jødene utryddes, siden tar de de kristne." Koranen er hver muslim tvunget til å følge, eller går det dem ille. Det vil det jo også gjøre hos oss kristne som lever idag, dersom vi ikke reagerer i tide. Ingen muslimer inn i noen europiske land!

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Ingen muslimer inn i noen europiske land!

---

Så hvis 200 lutfattige og krigstraumatiserte flyktninger strander med en båt langs Italias kyster, hva mener så Myhren at Europa skal gjøre med dem?

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

De flyvende hollendere

Publisert nesten 7 år siden

Stakkars emigranter, stakkars  Italia og Europa.  Selvfølgelig tar siviliserte menneker i mot  folk.

Nå er økonomien blandt menneskesmuglerne så god at de har råd til å kjøpe store utrangerte skip til  å stue hundrevis av relativt velstående kunder  ned i, og deretter sende dem til sjøs som flyvende hollendere.  Dette til ettertanke.

Kommentar #8

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ja vi tilrettelegger for menneskesmugling i stor stil

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå er økonomien blandt menneskesmuglerne så god at de har råd til å kjøpe store utrangerte skip til å stue hundrevis av relativt velstående kunder ned i, og deretter sende dem til sjøs som flyvende hollendere. Dette til ettertanke.

Hadde det egentlig vært mer brutalt å returnert alle umiddelbart? På den måten ville det ikke lenger være lønnsomt å bedrive denne type virksomhet og mange ville vært spart for å sette seg i gjeld, utsette seg for livsfare, sette livet på vent, for så kanskje å måtte vende tilbake likevel. Mange har til og med forlatt kone(r) og barn.

Jeg tror, summa summarum, flyktningepolitikken som føres i dag forårsaker mer elendighet enn den forhindrer, kontra om vi hadde satt inn større ressurser på å bekjempe nøden i verden. Kanskje er problemet at der finnes for mange mektige krefter som har interesse av å opprettholde status quo.

Kommentar #9

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Å omtale noen som

Publisert nesten 7 år siden

"førerskikkelse" som Johansen gjør i startinnlegget er vel et godt eks på http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law. For det er ikke slik at SOSIALDEMOKRATEN Sarrazin så på seg selv i slik forkvakla retning når han ga ut boken "Deutschland schafft sich ab" så hadde det sammenheng med den kompetanse Sarrazin hadde om økonomi og kostnader i et samfunn. 

Det er veldig politisk korrekt å hevde at man har, som også Johansen påstår med, "innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i -Europa øker" Men uansett hvor mye dette blir påstått så blir det ikke mer korrekt. For det handler hverken om innvandrerskepsis eller fremmedfientlighet, men om ansvarlige innbyggere over hele Europa som ser at ting ikke går rett for seg. 

Det fins ingen dokumentasjon eller opprop i europeiske land om at man skal drive med storstilt importering av forkvakla tankegods og påfølgende sutrekultur om "støtt og krenket" hvis de med forkvakla tankegods ikke får vilja si. Det er mulig at man har hatt en politisk korrekt elite og MSM som har gjort sitt for å forklare/bortforklare dette forkvakla tankegodset og ikke minst fulgt opp med å lefle til importert sutrekultur om "støtt og krenket" og samtidig vært en slags gatekeeper mot alle med kritiske merknader, men det betyr ikke at vanlige folk ikke har fått seg realiteene. 

Kommentar #10

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et av de mest skremmende trekk ved nyttårsskiftet er at de innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa øker.

Ser på dette som et utslag av hendelser over flere år, der enkelte både innvandrings kåte politikere og andre ikke har hverken hørt eller sett grassrota eller advarsler forøvrig, men bare fortsatt en vill og uhemmet innvandring uten å følge opp med integrering eller stille de minste krav og fruktene av det ser vi jo ganske klart i veldig mange byer i europa, der innvandrer kriminalitet står for brorparten av kriminaliteten, enda de er i mindretall.....

Og når ikke folk blir hørt men bent frem neglisjert får det utslag i radikale krefter dessverre, men dette vet vi jo alle sammen, dette har skjedd igjen og igjen, så jeg skjønner ikke hvorfor politikere og andre hele tiden neglisjerer advarslene og når de radikale kreftene dukker opp så  spiller de overrasket. Blir ikke folk hørt så må det annen lut til da og det er det vi begynner å se nå.. Tenk om de steindøve politikerne både her i landet og ellers faktisk hadde hørt litt på hva som faktisk foregår på grunn av en total mangel på integrering, men har de hørt etter? Nei... Det virker som om politikkere gennerelt bor så langt fra problemene at det aldri rammer dem. Enten det eller så driter de bare i alle signaler på at ting ikke er som de burde være...

 

For ting er IKKE som de burde være når ghettoene vokser seg større og større i byene og kriminaliteten vokser bland de som har innvandret. Neida, ALLE er ikke kriminelle, det skjønner jeg også, men VELDIG mange er det, de har ofte ikke noe valg da de ikke kan språket (både fordi de ikke selv vil lære språket og fordi integreringen ikke virker...) og derfor heller ikke får jobb.

Så hvorfor dra inn enda flere når de vi allerede har ikke er integrert engang? Nå har enkelte politikere ropt varsku i åresvis, men hva skjer? Jo, vedkommende blir båssatt som ny nazist og kneblet... Istedenfor å bli lyttet til og forstått... Og folk flest føler de ikke blir hørt... Og hva gjør folk flest når de ikke blir hørt? Jo, de stemmer frem noen som ikke kan og ikke lar seg hysjes ned, for å bli hørt... Og til overmål blir rikssynsere og politikere overrasket over dette? Utrolig...

At radikale krefter IKKE er veien å gå har jeg forstått for lengst, men dette er et utslag av å IKKE bli hørt av politikere, som fremfor å faktisk gjøre noe med situasjonen som faktisk eksisterer der ute, utenfor de rike bydelene de tydeligvis selv bor i, mener vi skal ta inn enda flere innvandrere uten å stille hverken krav eller integrering når de har passert grensa ... Da får du slike grupperinger som folk flest stemmer på i håp om å bli hørt...

Det eneste vi lærer av historien er å gjøre de samme feilene en gang til tydeligvis...

Spørsmålet er om politikerne tar advarslene eller bare snur seg vekk og later som ikke noe nå også... Blir spennende å se...

 

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Først og fremst

Publisert nesten 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Så hvis 200 lutfattige og krigstraumatiserte flyktninger strander med en båt langs Italias kyster, hva mener så Myhren at Europa skal gjøre med dem?

må myndighetene trygge sikkerheten til vårt lands egne innbyggere, det er en politikers viktigste gjerning.

Og mitt spørsmål er til myndighetene:"Hvor blir alle disse flyktnigene av som kommer til Italia?" Ingen spør om det og ingen snakker om det, men jeg har fått vite at de blir sendt videre nordover, spesielt til Tyskland. Da er det jo ikke lenge før de kommer til Skandinavia.

Da kan jo hvertfall Frode Meland bli glad. 

Alle flyktninger må få opphold i nærområdene der det er krig. Hadde det vært krig i Sverige eller Danmark, så hadde vi garantert tatt imot ALLE som ønsket det, kanskje det hadde blitt millioner! 

Men i Midt Østen er det annerledes, men vi skal selvfølgelig hjelpe dem med penger...mange penger.

Og som Linda Hagen skriver, de som er kommet må sendes tilbake, til sine egne land. Med dagens politikk blir flykningstrømmen større og større, spesielt i land HVOR DET IKKE ER KRIG! Det er jo ikke så lenge siden, at det kom  noen familier i eget fly, og flesteparten fikk oppholdstillatelse!

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Et interessant fenomen

Publisert nesten 7 år siden

I Pegidas artikkel 13 står det å lese: "PEGIDA ist FÜR die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur! (Pegida er for å bevare og beskytte vår kristen-jødisk dominerte vestlige kultur!).

Ser vi en indikasjon på at Pegida ønsker å markere at de ikke har neo-nazistiske eller ekstremistiske sympatier mot høyre? Eller antisemittiske holdninger? Interessant er det at det for tiden er tusener av israelske jøder som søker om tysk pass basert på sin tyske herkomst fra før/etter krigen. Og det er flere jøder som emigrerer til Tyskland enn til Israel. Da Berlinmuren falt i 1989 var det kun 20.000 jøder i Tyskland. I 2003 immigrerte over 15.000 jøder fra Øst-blokken til Tyskland mens bare godt og vel 12.000 dro til Israel. Trenden har vært den samme etterpå, delvis takket være Tysklands myke immigrasjonslover for jøder, men som ble avsluttet etter protester fra Israel.

Det er interessant at det samme land som planla å utrydde enhver jøde for 75 år siden nå er mer attraktivt for jøder en Det Lovede Land selv.

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda...

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er interessant at det samme land som planla å utrydde enhver jøde for 75 år siden nå er mer attraktivt for jøder en Det Lovede Land selv.

men grunnen er nok det behagelige livet de finner i Tyskland. Noe annet blir Israel, der må de jobbe hardt for føden, og sønnene og døtrene deres må inn i hæren, med de farer det innebærer.

Ikke så rart likevel, Gullberg?

Kommentar #14

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I Pegidas artikkel 13 står det å lese: "PEGIDA ist FÜR die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur! (Pegida er for å bevare og beskytte vår kristen-jødisk dominerte vestlige kultur!).

Nettopp dette - om det er en indikasjon på at Pegida ønsker å markere at de ikke har neo-nazistiske eller ekstremistiske sympatier mot høyre? Eller antisemittiske holdninger? - prøvde en herre i Dresden å finne ut . Han og kamaraten tok med seg et israelske flagg og ville entre demonstrasjonen i Dresden. Før han kom så langt, ble han stoppet av hyggelige politimenn, måtte vise frem legitimasjon som ble notert, advart mot å delta, i det minste pakke ned falgget. Personen trosset, gikk videre og helt riktig:

„Ihr seid hier auf der falschen Seite!“ (dere er på feil side)
„Verpisst euch!“
(piss off)
„Die Flagge sollte man anzünden!“
(flagget burde brennes)
„Wir wollen euch hier nicht!“
(vi vill ikke ha dere her)

Dette var noe av det hatet de møtte.

 

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vel,

Publisert nesten 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Dette var noe av det hatet de møtte.

Denne episoden illustrerer bare det vi nå ser hele tiden: Israel blir gjort til hele verdens Jøde når staten Israel begår overgrep i sitt nærmiljø. Resultatet er antisemittiske ytringer som strengt tatt ikke var ment slik, men mer korrekt er anti-israelske.

Kommentar #16

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

et menneske som koster noe..

Publisert nesten 7 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det Sinn sa var at innvandrerne koster samfunnet, ikke bare staten mer enn de selv yter. Dette merker man først og fremst i arbeidslivet der innvandrere benytter alle de muligheter det tyske systemet gir dem

kalkulatorene er hele tiden framme.  Alt skal lønne seg.

Det er krig og fattigdom som gir oss flyktninger. Vi kjenner til årsakssammenhengene. Vi som de aller fleste borgere av"frie" nasjoner bærer vår del av ansvaret. Det var så mange måter man kunne ha bidratt for å finne løsningene, før flyktningemassene ble uhåndterlige.

Norge var før siste verdenskrigen innvandringsfiendlig. Det var ikke lett for en person med J i passet å få innreisetillatelse.

I tiden etter krigen var det tabu å uttale seg rasistisk eller innvandrerfiendlig. I dag flommer igjen hatet over i alle spalter. Det er utrolig hva som kan sies ustraffet om en flyktning med muslimsk bakgrunn.

Det vi snakker om er mennesker i nød, på flykt. Vi står der med kalkulatorene våre og stenger grensene: dere koster mer enn dere kommer til å yte. Kan det bli verre?

Hva er det vi holder på med? Det er snakk om mennesker som er villige til å drukne, ofre livet, som er villige til hva som helst bare de slipper unna krig og nød. Var vi der, hadde vi mulighetene, ville vi gjort det samme. Vi er, som resten av Europa nødt til å avhjelpe situasjonen. Det handler ikke om å bygge millionvillaer -det handler om å skaffe mennesker nødhjelp til situasjonen av avklaret. I Europa har vi mye plass - vi har plass og mat til alle som måtte trenge beskyttelse. Det er ikke snakk om individer som drømmer om Norge, men om mennesker som trenger hvile fra helvete.

 Alle de gode anstendige kristne borgerene i dette landet burde stått i kø for å hjelpe. Skammen etter 2.verdenskrig - og vårt bidrag i forhold til jøder som ble skipet ut fra Vippetangen,de mange som sikret seg, som samarbeidet med "fienden" henger fortsatt over oss som en stank.

 I forhold til muslimene har Europa igjen samlet seg, i hat. Og vi bør være redde - fordi vi vet hva vår "sivilisasjon" er istand til. Det er bare noen uker siden jeg sist besøkte Auschwitz.

Jeg pratet med en ung norsk mann for noen uker siden. Han hadde mye hat i seg. - Har du noensinne snakket med en muslim, spurte jeg. Han hadde ikke det. Det er kanskje på tide at vi besinner oss? Istedet for å snakke om snyltere ( hvem er ikke det?) bør vi kanskje åpne noen dører og prate sammen. Vi løser ingen ting med lukkede dører.

Kommentar #17

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Symptomene.

Publisert nesten 7 år siden

Larsen i kommentar 16 skriver:"Det er krig og fattigdom som gir oss flyktninger. Vi kjenner til årsakssammenhengene."

   Dette er jo helt riktig, men Larsen opptrer akkurat som Aftenposten forleden dag,nemlig med å forlate årsakene og starter opp en humanitær opprustning på SYMPTOMENE. Jeg drar fram Larsen nå for det er utrolig mye symptom-humanisme ute og går på verdidebatt.

   Hvert år vil det komme nye og grusomme kriger. Ukraina forestår, med Kievs gater fulle av tusener av Stephan Bandera-folk med nazistiske symboler og fakler,faktisk blåkopier av tyske nazimarsjer. De vil ha full krig og de vil få det for de er Natos dødsskvadroner. Ingen stopper denne viljen til full krig som igjen i løpet av 2016 vil frambringe tusenvis av nye krigsflyktninger.

  Fattigdommen. De store internasjonale matvarekjedene kjøper opp fruktbar jord i Afrika og Asia og legger om jordbruket på vis som tapper vannreserver og  knuser lokalt jordbruk - gjør folk fattigere.

  Denne humanismens omsorg for flyktningen blir håpløs sentimentalitet om den ikke settes i en forbindelse med Larsens "årsakssammenhenger." 

  Om folk i Norge istedet for å huja på jihadist-terror i Syria gjennom tre år,hadde satt seg fore å stoppe dem,hadde vi ikke hatt tidens største flyktningekatastrofe i Syria.

Kommentar #18

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Til kommentar 16

Publisert nesten 7 år siden

og vedkommendes "kalkulatorene er hele tiden framme. Alt skal lønne seg"

Beklager å måtte si det, men snakk om patetisk, stakkarslig føleri. 

Man kan jo bare tenke seg hvor mye tjenester man hadde hatt om noen år til både nynordmenn og gamle nordmenn hvis Norge er et gedigent fluepapir for alskens som kan "fly forbi". 

Og for å tilføye: Ja vi har kalkulatorer framme. Og på alle andre områder i samfunnet så er dette helt uproblematisk. Faktisk vil bare antydning av uansvarlighet  når det kommer til manglende sammenheng mellom inntekter og kostnader medføre kritiske merknader, og selv på de mest grunnleggende oppgaver som f.eks eldreomsorg. 

Men å prate om konstnader tilknyttet innvandring både på lang og kort sikt vil være "slemme greier" og "kalkulatorer er framme hele tiden"

Kommentar #19

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Skummel begrepsbruk

Publisert nesten 7 år siden

@Johansen: «Et av de mest skremmende trekk ved nyttårsskiftet er at de innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa øker.»

Jo da, det finnes definitivt "innvandrer- og fremmedfiendtlige stemninger i Europa."

Men, slik jeg ser dette, er denne begrepsbruken, når den brukes ukritisk, noe som ofte skjer, veldig farlig. Den kan ødelegge hele vår politiske struktur, selve demokratiet og føre oss ut i en elendighet som vi ikke har hatt her på våre kanter på 70 år.

Det er uforståelig at de etablerte partiene med alle de kloke og innsiktsfulle hodene ikke ser dette. Alarmklokkene har kimt lenge, men det kan se ut til at de velger å svare med å holde seg for ørene.

Innvandringen til Europa er formidabel. Har faktisk ikke sett at noen bestrider dette. Noen vil kanskje heller velge å bruke "stor" i stedet for "formidabel". Men dog...

De negative virkningene, demografisk, kulturelt, økonomisk og sosialt begynte å vise seg alle rede for et tiår eller to siden i noen av storbyene. Siden har det tiltatt og bredt om seg. Etter hvert er det blitt en allmenn bekymring i den store og gemene hopen for hva dette kan føre til.

Fremmedfrykt, svarer de etablerte. Underforstått, du er en teiting fra bygda som ikke forstår noen ting. Men ... den med fremmedfrykten antyder at han nok forstår (mer enn de etablerte tror), og er reelt bekymret for hvordan utviklingen vil bli. Så, når han igjen ytrer seg, svarer de etablerte med brysk stemme: Rasist!

Og så viser det seg at rasisten, han med fremmedfrykten og som egentlig ikke har gjort annet enn å stille spørsmål ved en viktig del av samfunnsutvikling, også har en og annen meningsfelle. Ja, faktisk fler og etter hvert mange. Det er veldig mange som er bekymret. I følge meningsmåler er det nå ikke i noe europeisk land at andelen bekymrede er under femti prosent i. Tull og tøys, fnyser de etablerte.

Men de vet råd. De satte tidlig opp en veisperring. Alle som kommer dit og som uttrykker bekymring for en viktig del av samfunnsutviklingen, blir bryskt avvist. Ikke kom til oss. Vi vill ikke diskutere dette med deg. Da får du heller pelle deg bort dit, i sumpa der til høyre og sette deg sammen de andre gærningene.

Etter hvert har de borte i sumpa blitt mange. Ettersom de etablerte har avvist så mange, ja, etter hvert hele horder, har den lille klyngen vokst seg til et stort berg. De etablerte gjør som kjerringa mot strømmen. De ligger alle rede under vann, men like fullt rekker de hånda opp og ... klippe. klippe.

Og de gir seg ikke. Det lille partiet, som er blitt temmelig stort, fordi altså de etablert har sendt som mange over til dem, blir rakket ned på. Pressen, kommentatorer og «eksperter» henger seg på. Strategien er å skremme folk fra å vende seg mot dette fælslege trollet som berget har avfødt. Men ettersom folk både har stemme- og ytringsfrihet og evner å tenke sjæl, noe de etablerte naturligvis plent nekter å tro noe på, blir de bare enda fler.

Forferdelig sier de etablerte – og mediene, kommentatorer og «eksperter». Hvor kommer dette til å ende? Hvor går Europa? La oss isolere dem enda mer. La oss fortelle folket enda tydeligere at de er rasister med en åpenbar fremmedfrykt når de støtter de der ute i det politiske mørket – der vi har slått av lyset.

Det er alt for sent, demningen har for lengst slått betydelige sprekker, og stadig fler bryr seg ikke et døyt om de etablerte politikerne – eller om det media, kommentatorer og «eksperter» sier, de som i årevis ikke har brydd seg et døyt om hva folk mener og deres bekymringer. Fuck you! sier horden og begynner å bli drittlei.

Det pussige er at de etablerte, mens de stadig krymper, ser ut til å være rammet av sterk ADHD. Evnen til å lære av egne feil synes å være fraværende. Og dette kan, som kjent, være et betydelig handikap. Men det finnes begandling for slikt  –  også.

Slik har de etablerte både utløst, vært pådriveren for, og her snakker vi om høyoktan bensin på bålet, og til slutt utviklet stadig sterkere nasjonalisme og høyredreining i europeisk politikk. Det nytter ikke å gå til Forbrukerrådet heller. For her de fått akkurat som bestilt. All klagerett er opphevet.

Og dermed må de bale videre med elendigheten selv. Og ettersom de altså aldri ser ut til å lære av egne feil, forsetter de med mer av de samme.

I svensk politikk er det unntakstilstand. Like fullt fortsetter de å ignorere SD. I Tyskland er det en gryende folkereisning imot den økende islamske innflytelsen (ikke nødvendigvis mot muslimsk innvandring – etter det jeg forstår). Selv om gærningene med skinnjakker naturligvis kaster seg på, er det en majoritet av vanlige folk. Altså en folkereisning. Merkel beskylder dem for å ha fremmedfrykt, mens kirken slår av lyset. Og dermed vokser protestene og oppslutningen i omfang. Som sagt, mer av det samme.

Men så finnes det glimt av håp – for Europas framtid. I Sverige har politikere på borgerlig side erkjent at de må ta innvandringsspørsmålet mer på alvor og om ikke annet ha en dialog også med Sverigedemokratene. Du verden! Snakk om å være tungnemme. Det måtte ei krise av historiske dimensjoner til før de forstod dette enkleste av det enkle, det å ta folk og deres antakelig berettigede bekymringer på alvor. 

I går kunne en kommentator fortelle at Angela Merkel er kommet til det samme – på tross av retorikken. Og i England er faktisk David Cameron alle rede kommet på andre tanker. Men det måtte et stadig sterkere og voksende UKIP (som primært kjemper imot EU, men som også i stor grad også er opptatt av innvandringen). Tungnemme? Ja, men de lærer oppsiktsvekkende nok litt om senn. Heldigvis.

Begrepene 'fremmedfrykt' og 'rasist' virker farlig søvndyssende på det etablerte Europa. For det er nemlig ikke slik at alle de 250 mill. europeerne (halvparten av innbyggeren i Vest-Europa) er besudlet med fremmedfrykt og rasisme. De er bare alvorlig bekymret for en viktig del av samfunnsutviklingen. Ikke verre enn det. Mens altså de etablerte partiene, mediene, kommentatorene og «ekspertene» insiterer hardnakket på at det er det de er. Klippe, klippe.

Det må helt klart kunne slås fast, selv uten å være ekspert på noe som helst at det er de etablerte partiene, mediene, kommentatorene og «ekspertene» som er Europas store problem og ikke befolkningen.

Avslutningsvis vil jeg i denne konteksten påberope meg å være en gjennomsnittseuropeer.

Jeg stemmer traust på et av landets eldste partier, er bekymret for den voldsomme innvandringen og den demografiske, kulturelle, økonomiske og sosiale utviklingen i kjølvannet av dette, samtidig som to av mine beste venner og kollegaer nettopp er innvandrere.

Jeg har ikke fremmedfrykt og jeg er ingen rasist, prøver jeg meg. Jo!! påstår de etablerte.

Sånn er det med den saken, liksom.

Kommentar #20

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Et rop i mørket

Publisert nesten 7 år siden

Deilig symbolsk ironi at man i Tyskland omgir legitime demoer med mørklegging. 

Det hadde vært intreressant å høre Johansens syn på de legitime spørsmål som PEGIDA reiser. 

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Holt : Det hadde vært intreressant å høre Johansens syn på de legitime spørsmål som PEGIDA reiser.

Jahn Otto Johansen har dette innlegget, og sto bak to bidrag i året som gikk.  Hva han mener om mulige detaljer i skrift og tale fra  folkereisingen PEGIDA  er for meg mindre interessant.  Men hva han generelt er opptatt av når det gjelder Europa går etter mitt skjønn tydelig fram av artiklene. Selv om han som profesjonell forfatter, journalist  og korrespndent uttrykker seg mere diplomatisk enn oss amatører.  Nettopp dette gir hans meninger stor tyngde.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere