Sten André Fagermo

59

Læren om "theosis"

Noe som har fattet min interesse i det siste, og som jeg hungrer etter å finne ut om mer.

Publisert: 3. jan 2015

Kirkefedre som Ireneus, Athanasius, Gregor av Nazianz, Maximus bekjenneren, Gregor av Nyssa, ja til og med mormonernes Joseph Smith jr har utforsket, og formet denne læren.

Nemlig, hvordan kan mennesket "bli Gud"?

Gud, den allmektige skaper er hellig og fullkommen.

Hvordan forenes med ham, og bli som ham?

Tro og gjerninger, er noe som som regel de ortodokse og katolikkene har fremholdt.

Men man har også unntak utenfor disse konfesjonene som Emanuel Swedenborg (dog en slags modalist), Rudolf Steiner, og også N.F.S. Grundvig,med flere.

"Gud ble menneske, for at mennesket kunne bli Gud." Athanasius.

Men hvorfor har da mennesket funnet så mange forskjellige veier, og oppfatninger eller lærer, om hvordan bli lik Gud? Ikke bare innenfor kristendommen?

Personlig tror jeg det er på grunn av menneskelig hunger, eller guddommelig sult.

Mennesker som opplever kriser, enten personlig, åndelig, materiell eller hva som helst, trenger en trøst. Og den trøsten er å bli fullkommen, som menneske ja først og fremst her i dette liv. Men hvorfor all dette strev og tårer her på jorden, hvis man ikke får en "belønning" i det hinsidige? Jordisk glede er jo ganske så kortvarig?

De selv-erklærte ateister for eksempel, hvordan kan dere tro på ingenting? At alt er skapt av intet, og at alt forgår av intet?

Det er nettopp dette, som plager meg i hvert fall. At man fødes, lever, også blir borte for alltid.

Og derfor kan ikke jeg la være å tro på en kjærlig, fullkommen, personlig, og allmektig Gud.

For hva ellers er vitsen, med vårt liv?

Noe av det vakreste jeg har lest og hørt, og som gir uendelig trøst, er:

"Livet her på Jorden er bare en test, og forsmak, på hva som kommer etterpå".

Dermed kommer vi inn på det, med å bli lik Gud.

Man kan jo ikke vite, man kan bare tro. Så enkelt er det. Ateister har rett der.

Men hva er mennesket uten tro?

Ingenting, dessverre.

Derfor trenger mennesket tro.

Selv den mest hardbarka og ihuga ateist, må jo ha noe å tro på. Ett slags halmstrå i hvert fall, å hente inspirasjon fra.

Enten de kanskje har litt skjult sans for åsatru, eller sverger til humanismen fra Firenze eller Athen.

Heldigvis har man fått servert det beste eksempel, på hvordan alt er gjennopprettet.

Alle kristne har derfor Frelseren, men hva med de andre? Ikke-kristne?

Slutter innlegget med ett vers fra Romerbrevet 8.14:

"alle som drives av Guds ånd, er Guds barn".

Derfor, alle som søker, skal finne. Til slutt.

Og det, det er jo også en stor trøst.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Derfor trenger mennesket tro.

Selv den mest hardbarka og ihuga ateist, må jo ha noe å tro på. Ett slags halmstrå i hvert fall, å hente inspirasjon fra.

Enten de kanskje har litt skjult sans for åsatru, eller sverger til humanismen fra Firenze eller Athen.

Heldigvis har man fått servert det beste eksempel, på hvordan alt er gjennopprettet.

Alle kristne har derfor Frelseren, men hva med de andre? Ikke-kristne?

Slutter innlegget med ett vers fra Romerbrevet 8.14:

"alle som drives av Guds ånd, er Guds barn".

Derfor, alle som søker, skal finne. Til slutt.

Og det, det er jo også en stor trøst.

Den andre person i guddommen Jesus som sønn ble menneske.

 

Dette kaller vi for inkarnasjon det er at Jesus ble menneske slik som oss ute synd.

Han er derfor sann guddommelig og sant menneske i en person.

Dette er like vanskelig å forstå for oss naturlige mennesker, som at denne verden ble til av ingen ting.

Dette å forstå har ikke noe med hvor mye tro vi har, men om vi tro på han som har åpenbart seg for oss i sitt ord bibelen.

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Bibelen gir svar

Publisert over 6 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Kirkefedre som Ireneus, Athanasius, Gregor av Nazianz, Maximus bekjenneren, Gregor av Nyssa, ja til og med mormonernes Joseph Smith jr har utforsket, og formet denne læren.

Nemlig, hvordan kan mennesket "bli Gud"?

Gud, den allmektige skaper er hellig og fullkommen.

Hvordan forenes med ham, og bli som ham?

Det fine med Bibelen er at den gir svar på alt dette.

Du er selv en Ireneus, Athanasius, Gregor av Nazianz, Maximus bekjenneren, Gregor av Nyssa og en Joseph Smith jr når du leser Bibelen.

Like lite som paven kan hjelpe deg med din tro, kan disse hjelpe deg.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Oppvåkning

Publisert over 6 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Mennesker som opplever kriser, enten personlig, åndelig, materiell eller hva som helst, trenger en trøst.

Jeg ville heller sagt at de trenger en oppvåkning? - Vanskelighetene synes overveldende, uten noe vei videre. Alt er låst. - Der dypest nede, begynner jeg også å snakke sant om meg selv. - Da kan et bibelord eller annet trenge gjennom; grunnen er bearbeidet. - De psykologiske forsvarsmekanismene er satt ut av spill, og jeg kan våkne til ny erkjennelse. Den erkjennelsen Erna Solberg også viste til i sin nyttårstale: "Jeg kan selv utgjøre en forskjell" - Da begynner en ny vandring på "Veien", min egen vei som andre ikke har noe med å blande seg borti.

At hellige tekster har en slik ibende kraft i seg er vel årsaken til at vi kaller dem "Hellige"? Jeg klarer ikke å se noe annet enn at den éne Gud er Alle menneskers skaper, har skapt oss i sitt bilde  og aldri har latt oss leve uten "ledestjerner" som viser oss riktig vei. - Å se disse ledestjerne som adskilte, og til og med påstå de kommer fra ulike guder, er for meg blasfemi i høyeste grad. (Brudd på det første bud i Mosebøkene)  De har alle sin rot i den samme kilden. Er det ikke dette du kaller "Theosis"? Eller universialismen?

Så til dette å bli Gud. - Jeg ble levende og vil tilhøre Ham, den éne,  som er alle tings opphav. Da følger jeg anvisningene min ledestjerne gir meg fordi dette er for min egen beskyttelse i denne verden. At jeg forsøker å bli en frisk celle i denne kroppen, er noe annet enn selv å være "Helheten"? Helheten er i "Guds enhet", slik det doble kjærlighetsbudet vitner om.

Jeg har personlig en svakhet for enkel systemteori når jeg tenker på Gud, og hvor vanskelig Han er å forstå for lille meg. Teorier som sier at Helheten er Mer enn summen av delene, men at "Helheten"  befinner seg i den minste delen. 

Profeten Baha'u'llah sier det slik:" Om du skulle jage gjennom rommets uendelighet og krysse den vidstrakte himmel, vil du allikevel ikke finne ro om du ikke underkaster deg vår befaling og ydmyker deg for vårt åsyn."

Enda sterkere er dette: "Anser du deg selv kun som en ubetydelig skapning, når universet er foldet sammen inni deg?"

Ellers handler det om å skape samfunn for hverandre som vi alle ønsker å tilhøre. Jeg opplever at  Gudsforståelsen tidligere enten har vært en kraft i det ytre (kristendom?) eller bare en kraft i mennesket (Steinerlæra) Jeg velger å si: "Ja takk - begge deler" i vår tid.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Dette må for all del ikke forstås som om vi skulle bli Gud, men at vi vil blir lik han, og kan ta del i den himmelske herlighets glede i all evighet.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Liten korreksjon

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette må for all del ikke forstås som om vi skulle bli Gud, men at vi vil blir lik han, og kan ta del i den himmelske herlighets glede i all evighet.

Jeg skrev litt enkelt om min forståelse slik:

"Jeg har personlig en svakhet for enkel systemteori når jeg tenker på Gud, og hvor vanskelig Han er å forstå for lille meg. Teorier som sier at "Helheten" er Mer enn summen av delene, men at "Helheten" også befinner seg i den minste delen."

Dette at Helheten er noe annet og mye mer enn summen av delene, er viktig å få fram, som du sier. - Men det sterke er, at i den minste delen befinner også helheten seg! - Dette kjenner vi i dag fra vitenskapen på det fysiske plan; Dna- testing etc. Så ingen grunn til at dette ikke også er en sannhet i "den himmelske" / åndelige verden?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Ute etter kunnskapens nøkkel? Spør de "lovkyndige" (Luk.11.52)

Publisert over 6 år siden

Sten André Fagermo:

Kirkefedre som Ireneus, Athanasius, Gregor av Nazianz, Maximus bekjenneren, Gregor av Nyssa, ja til og med mormonernes Joseph Smith jr har utforsket, og formet denne læren.

Nemlig, hvordan kan mennesket "bli Gud"?
_____________________________________________________

Må bare kommentere de to første bemerkninger litt først, de kan nok ikke hjelpe deg, de har verken sett eller hørt guddommen, men taler selvfølgelig varmt om hvor mye lærdom det er i denne troen uten å tenke på at det bare er Ordet de støtter seg på. Det rare er at de ennå ikke (ikke mens jeg har vært her inne ) har funnet frem til hvor han er hen.

Rent teknisk til spørsmålet ditt, så er det bare Adams ætt via Abrahams ætt som har klart dette kunststykket. (1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45, Gal.3.16 og 29) Fremgangsmåten bestod i å skaffe seg kunnskap om alt som finnes i alle vitenskaper, altså en totalkunnskap hvor også forskning på de minste partikler er med (Guds / Higgs partikkel) I Bibelen blir all denne lærdommen kalt for kunnskapens tre, eller nøkkel. (Det leder nok til Guds herlighet (i Esek.1.1-28)

Et av grunnelementene til å bli en ny skapning (Gud/Jesus, 2.Kor.5.17: den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! - Esek.1.13-14: De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den. 14 Skapningene fór fram og tilbake, det så ut som lynet.)

Det skjer gjennom en slags forbrenningsovn (også kalt for helvete, fordi det var så varmt det inne!) Den blir kalt en ildovn i Matt.13.49-52: Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen,der de gråter og skjærer tenner - «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.»

Dette er selvfølgelig lignelser, og de tekniske fremgangsmåter er nok industrihemmeligheter, men vi forstår at den nye skapningen kan bruke noe av sin nye kropp, mens andre ting blir gen modifisert; 1.Mos.2.23: Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.

En manninne er en tvekjønnet skapning (afrodite eller androgyn) som er nevnt i Thomasev.22: Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal være mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.

Altså for å bli lik Gud og Jesus, blir dette i en tvekjønnet ny skapning. Ildovnen er videre nevnt i Dan., først som en fortærelse til sine fiender og tukt til å tilbe; Konge, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gullstatuen og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.»

Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp?

Det utartet seg en ordkrig om det fantes en gud som kunne berge disse tre, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego fra Nebukadnesars hånd; Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist.»
Da ble Nebukadnesar fylt av slikt raseri mot Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte at ovnen skulle gjøres sju ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra hæren skulle binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen med flammende ild.

Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, drept av flammene fra ilden. De andre tre mennene, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild.

Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. 25 Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.»

Så dette er en del av oppskriften, resten finnes spredt utover gjennom alle skrifter, en del finnes i Thomasev. Noe med at visdom fra denne verden skapes det en ny verden; Jesus sa: Den som har kjent verden, fant legemet. Men den som fant legemet, for ham er verden ikke noe verdt. (80)
Jesus sa: Den som er nær meg, er nær ilden, og den som er fjernt fra meg, er fjernt fra riket. (82) Bildene er åpenbare for mennesket, og lyset som er i dem, er skjult. I bildet av Faderens lys vil han åpenbare seg, men bildet han er skjult ved hans lys. (83) Jesus sa: Ulykkelig er det legeme som er avhengig av et legeme, og ulykkelig er den sjel som er avhengig av dem begge! (87) Jesus sa: Når dere gjør de to til én, skal dere bli sønner av mennesket, og når dere sier: ”Fjell, flytt deg!” skal det flytte seg. (106) Jesus sa: Måtte den som har funnet verden og er blitt rik, forsake verden! (110) - Det siktes til Adam; Jesus sa: Adam oppsto av stor makt og stor rikdom, men han var dere ikke verdig, for hadde han vært verdig, ville han ikke ha smakt døden. (85)

Det er nok ingen flere som makter å bli som Gud uten å få hjelp av de som har blitt det, men det skjedde gjennom ulykker, men intet er jo nytt under solen? (Fork.1.9-11)

Jesus sa: Faderens rike likner en kvinne; hun tok litt surdeig og eltet det i mel. Hun laget det til store brød. Den som har ører, skal høre. (96) Jesus sa: Faderens rike likner en kvinne som bærer en krukke full av mel og går en lang vei. Krukkens hank gikk i stykker. Melet strømmet ut bak henne på veien. Hun visste det ikke, hun hadde ikke oppdaget uhellet. Da hun nådde frem til huset sitt, satte hun krukken ned. Hun fant den tom. (97)

Slik er det med Guds rike, det skjer gjennom uheldige ting i hverdagen, og plutselig oppdager man en uvei man før aldri hadde kunnet tenke seg. - Jesus sa: Faderens rike likner en kjøpmann som hadde noen varer, og som fant en perle. Denne kjøpmannen var klok. Han solgte varene og kjøpte selv bare denne perlen. Også dere skal søke etter skatten hans som ikke forgår, men som forblir stedet hvor møll ikke kommer inn for å spise, og hvor marken ikke fortærer. (76)

Det blir en håpløs oppgave?  http://www.dromsmia.no/tomas.htm

Matt.21.31: «Sannelig, jeg sier dere: Tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. - Kameler kan fritt gå inn og ut gjennom nåløyet, så skaff deg en kamel da vel? Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»

At det er så vanskelig å bli Gud, handler altså om den smale og kronglete veien for å nå frem dit. Mer om dette finner du i 4.Esra 7.2-44. Lykke til!

Ellers kan man jo bare vente til veien har blitt en tanke bredere? (Luk.3.4-6)

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere