Anders Helge Myhren

275

Messianske jøder

Det ser og høres så flott ut, tenk at nå har mange jøder omvendt seg til Jesus! Dette er nok dessverre ikke sant! Og grunnen er enkel, disse omvendte jødene er ikke ekte jøder, de har bare ganske enkelt konvertert seg over til jødedommen...

Publisert: 2. jan 2015

 Og videre har de blitt kristne...

Men de ekte jødene derimot, er i rett linje til Abraham, Isak og Jakobs 12 sønner, en av sønnene het Juda. De vil nok ikke la seg omvende før på Herrens dag...


Messianske jøder,
er en gruppe som ønsker å vurdere seg selv som jødiske, og de har liten forbindelse med andre
kristne. De tror både på Det gamle og Det nye testamente og anerkjenne Jesus som Messias. De
praktiserer visse ritualer som omskjæring og i tillegg feirer de jødiske høytider,men også jul og
påske.
De lar seg døpe og de organiserer ulike bibel-kurs og pedagogiske arrangementer.
De pleier å være hyggelige og vennlige.
I Israel er det ca 4.500 medlemmer av denne gruppen og de er konsentrert rundt 50 kirker. Deres
sentre ligger blant annet i Haifa, også på Mount Carmel i Jerusalem i nærheten av Jaffa Gate.

http://evangeliekirken-arendal.no/nytt_fra_web_pastoren_/

Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men de ekte jødene derimot

... er de som nekter å sitte ved siden av kvinner på fly og derfor forsinker flyene med flere timer hver eneste gang de skal ut å fly? Er det disse jødene du så gjerne skal ha over i kristendommen?

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Det var da ikke mange...

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I Israel er det ca 4.500 medlemmer av denne gruppen

hva skjer med resten av jødene, da?

Det bor vel en 5 eller nesten 6 millioner ekstra jøder i Israel til.....

Pluss millioner i USA og kanskje 600 000 i Frankrike....og ellers i verden.

Har de en "varm" framtid i vente? Da tenker jeg ikke spesielt på klima-endringene...

Eller kanskje bare en rolig søvn i vente, også "vips" borte......

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kristne jøder - et oksymoron

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Messianske jøder,
er en gruppe som ønsker å vurdere seg selv som jødiske, og de har liten forbindelse med andre
kristne. De tror både på Det gamle og Det nye testamente og anerkjenne Jesus som Messias. De
praktiserer visse ritualer som omskjæring og i tillegg feirer de jødiske høytider,men også jul og
påske.

Jøder i Israel godtar ikke s.k. "messianske jøder" som jøder, og de er derfor heller ikke definert som egen gruppe i Israel av myndighetene slik som andre jøder og ikke-jøder er definert. Og like lite som man kan være muslim og kristen, kan man heller ikke være jøde og kristen.

The twain shall never meet..


Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for svaret,

Publisert nesten 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jøder i Israel godtar ikke s.k.

Gullberg! Dette svaret forklarer jo det meste, også de spørsmålene som er kommet. Men du brukte et fint fremmedord også, og som en vitenbegjærlig debattant, slo jeg opp på ordet, "Oksymoron."

Oksymoroner er en forbindelse eller sammenstilling av motstridende begreper som logisk utelukker hverandre, slik at det oppstår en slående, konsentrert selvmotsigelse, ofte i form av et adverb og et adjektiv eller et adjektiv og et substantiv.[1]

grusomt kjekt ille bra levende død offentlig hemmelighet virtuell virkelighet øredøvende stillhet (dundrende stillhet)
Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, gjerne det...

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
... er de som nekter å sitte ved siden av kvinner på fly og derfor forsinker flyene med flere timer hver eneste gang de skal ut å fly? Er det disse jødene du så gjerne skal ha over i kristendommen?

men det er opplest og vedtatt, at jøder IKKE VIL/ ØNSKER å omvende seg til kristendommen. Les hva Paulus opplevde om dette, og gav dem opp!

Men messianske jøder er, som jeg skrev, ikke ekte jøder, og de blir heller ikke godtatt som det. Men mange kristne ledere lar seg begeistre... og bevares, det er jo fint at noen hedninger omvender seg til kristendommen!

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det var det da...

Publisert nesten 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
hva skjer med resten av jødene, da? Det bor vel en 5 eller nesten 6 millioner ekstra jøder i Israel til..... Pluss millioner i USA og kanskje 600 000 i Frankrike....og ellers i verden. Har de en

Gud ønsker at alle av Israels Hus, inkludert Juda stamme skal komme tilbake til et Stor-Israel. 

I det gamle testamentet kan vi lese om dem som fulgte Jehova og dem som var ulydige. Vi kan lese i Esekiel 37 om de "tørre ben i Dalen," som det blir liv i, og menneskene vil vandre tilbake til Israel. 

I det nye testamentet skjer noe spesielt på "den ytterste dag," da vil alle av Israels Hus, alle de 12 stammene, rope på Jesus, og da vil Jesus komme!

Jesus blir Kongenes Konge her på jorden og kong David, han som engang styrte over alle de 12 stammene, blir igjen konge i Jerusalem!

Noe som er interessant og verd et eget innlegg, er om himmelen og jorden skal være vårt område SAMMEN? Jeg tror vi skal være på begge steder, og kan reise fritt i vårt nye herlighetslegeme til begge stedene!

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Oksymoronet

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men du brukte et fint fremmedord også, og som en vitenbegjærlig debattant, slo jeg opp på ordet, "Oksymoron."

I denne sammenheng betyr det  en selvmotsigelse (at man kan være både jøde og kristen).

Kommentar #8

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det ser og høres så flott ut, tenk at nå har mange jøder omvendt seg til Jesus! Dette er nok dessverre ikke sant! Og grunnen er enkel, disse omvendte jødene er ikke ekte jøder, de har bare ganske enkelt konvertert seg over til jødedommen...

Alle som har tatt imot Jesus Kristus er jøde i hjerte. En jøde som er det av slekt er ikke jøde i hjerte. Det er bare de som har tatt imot Jesus som er har et jøde hjerte, et hjerte som kan formes av DHÅ til å bli lik Jesus.

Em Messiansk jøde har sluttet å være en fysisk jøde og blitt en hjerte jøde. Alle er et i Kristus, denne enheten kan bare skje ved at en mottar en ny ånd. Desverre - det er slik at også en jøde som ikke tar imot Jesus Kristus  han går også tapt..

Legger til litt til..

En mesiansk jøde tilhører ikke jødedommen, Han tilhører Kristendommen. Jødedommen har ikke den treenige Gud. Når de ikke har Sønnen så har de heller ikke Faderen. Enklet.. Det er ikke vanskelig..

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Dette er mildt sagt bare...

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Alle som har tatt imot Jesus Kristus er jøde i hjerte. En jøde som er det av slekt er ikke jøde i hjerte. Det er bare de som har tatt imot Jesus som er har et jøde hjerte,

tøv! Det riktige er det  omvendte! Men jeg orker ikke å gjenta meg selv for  tusende gang.  Det får holde nå!

Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Grå sone.

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
En mesiansk jøde tilhører ikke jødedommen, Han tilhører Kristendommen.

Poenget er at vel at messianske jøder tror at messias har kommet tilbake. 

Det å endre teologi og uttryksformer for tro fra jødedom til kristendom må på nytt gjennomgås med dagens øyne.   Grovt sett kan man si at kristendommen ble designet i en tid hvor "Jødene var kristusmordere" og at deres teolog / trosuttrykk ikke skulle gjenbrukes i den nydesignede religionen.  Derfor ble de viktigste jødiske høytidene erstattet med lignende hedenske høytider.   Kalender,  ukens helligdag, bergning av påske og andre skikker som faste , mattradisjoner ble endret slik at det passet med hedenske skikker på den tiden.   Aion med barne ble Madonna med barnet,  Soltilbedernes templer ble til kirker med spir,  symboler i krikerommene ble hovedsakelig gjenbrukt fra hedenske religioner, få jødiske symboler brukes i dag i kristendommen i forhold til hedensk inspirerte symboler.   Listen på forskjeller mellom  jødiske messias tro og kristne uttryksformer er lang.   Det er ikke bare de treenige trosbekjennelsene som er forskjellen, det er hele den gresk / romerske inflytelse man må riste av seg for å være messianske jøde eller omfavne for å være en akseptert kristen idag.    Våre verdinormer og vårt menneskeverd er så fjernt fra de verdinormer og menneskeverd  apostenen var vokst opp i som det går ann.   Spørsmålet om hvem som er Guds folk må man stille i denne sammenhengen.   Jødene eller de som tror på den gresk/romersk påvirkede religionen kalt kristendom ? 

Det er heldig vis ikke opp til oss å dømme våre medvandrere. Den oppgaven tilhører høstens herre.   Hvilken uttryksform den enkelte velger å bruke i sin lovprisning av skaperens Gud og hvordan man takker for messias sin nåde er opp til hver enklet. Det er ikke vår oppgave bure hverandre ikke i båser på den ene eller andre måten.  Vi er alle Guds barn og behver hans nåde - Gjennom messias.

Kommentar #11

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
tøv! Det riktige er det omvendte! Men jeg orker ikke å gjenta meg selv for tusende gang. Det får holde nå!

Hva sier Jesus til jøden Kornerlius.. Du må bli født på ny.. Ingen kan hoppe over gjerde for å komme inn, alle må gjennom porten som er Jesus Kristus..

Kommentar #12

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
tøv! Det riktige er det omvendte! Men jeg orker ikke å gjenta meg selv for tusende gang. Det får holde nå!

Rom 2:28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Kommentar #13

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det å endre teologi og uttryksformer for tro fra jødedom til kristendom må på nytt gjennomgås med dagens øyne. Grovt sett kan man si at kristendommen ble designet i en tid hvor "Jødene var kristusmordere" og at deres teolog / trosuttrykk ikke skulle gjenbrukes i den nydesignede religionen. Derfor ble de viktigste jødiske høytidene erstattet med lignende hedenske høytider.

Forskjellen er Jesus Kristus. Jødedommen har ikke Jesus. 

Kommentar #14

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Messianske jøder,
er en gruppe som ønsker å vurdere seg selv som jødiske, og de har liten forbindelse med andre
kristne. De tror både på Det gamle og Det nye testamente og anerkjenne Jesus som Messias. De
praktiserer visse ritualer som omskjæring og i tillegg feirer de jødiske høytider,men også jul og
påske.
De lar seg døpe og de organiserer ulike bibel-kurs og pedagogiske arrangementer.
De pleier å være hyggelige og vennlige.
I Israel er det ca 4.500 medlemmer av denne gruppen og de er konsentrert rundt 50 kirker. Deres
sentre ligger blant annet i Haifa, også på Mount Carmel i Jerusalem i nærheten av Jaffa Gate.

Ikke helt den beste presentasjonen jeg har sett av Messianske jøder. Selv om jeg har deltatt i en Messiansk godstjeneste i Israel og kjenner noen av pastorene der, vet jeg langt fra alt om dem.

Å si at Messianske jøder har liten forbindelse med andre kristne er helt feil. De har god forbindelse med andre kristne. Kristne som bor i og/eller besøker Israel, søker ofte til de Messianske jødenes arrangementer.

Messianske jøder er like "gode" kristne som andre kristne. Forskjellen er at de holder på jødiske tradisjoner i tillegg til sin tro på Jesus.

Der er ca. 10.000 Messianske jøder i Israel fordelt på ca. 150 menigheter. 

Kommentar #15

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er og selvfølgelig motsatt -

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Kristne som bor i og/eller besøker Israel, søker ofte til de Messianske jødenes arrangementer.

at messianske troende jøder kommer på møter arrangert av kristne på gjennomreise.  En av de sterkeste opplevelser jeg har av Den Hellige Ånds ledelse i mitt liv skjedde ovenfor en av disse som kom ene og alene for å være med på et hotellmøte.

Legger inn Yeshua ( Jesus) Kadosh (holy) 

https://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0

Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Men

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jødedommen har ikke Jesus.

Jødedommen har bare Messias...

Kristendommen bygger sine evangelier på vandrehistorier som ble samlet av Markus/Lukas/Mateus etter at de ble jaget i despora fra Israel i år 70.  Disse vandrehistoriene var kjent fra det 3. og 7. messias som hadde kommet til jødene de siste 400 årene.   Den 14. Messias som er dokumentert  som hette Jeshu hadde 5 disipler og ifølge Jødiske skrifter helbredet han en fariseer og var fra galilea , og ble født på den tiden Kvirinius var landshøving i Syria... 

Før evangeliene ble skrevet fantes det 7 brev fra en Paulus som omhandler en åndelig messias som hadde blitt åpenbart for ham.  Paulus henviser aldri til en fysisk messias i sine brev, derfor måtte evangeliene skrives for å lage et bakteppe til Paulus sine 7 brev. Efeser, Kolosser, 1. Tessaloniker , 1. og 2. Timoteus og Titus brevene ble skrevet etter Paulus sin død av og justerer teologien bort lengre bort fra Jødisk tro i retning gresk/romersk tradisjon.  Den Jesus som kristendommen snakker om er mer lik hovedpersonen i Osiris-Dionysos myten enn jødenes messias slik Jesus fremstilles idag.

Hovedpersonen Dionysos myten blir født av en Jomfru (Sebele) med en gud (Zevs) som far ved vintersolverv, hans fødsel var forutsagt av en stjerne. Denne mannen starter sin kariære med å bli døpt og gjør vann til vin, disiplene var hovedsakelig fra de løslupne og drikkfeldige, han har 12 disipler som rir på et esel inn i byen med viftende palmegrener, før sin død innstiftes nattverden og han blir hengt på et kors ved vårgjevndøgn og tar på seg all verdens synder.  Etter sin død kommer han tilbake for å dømme levende og døde. Denne personen får besøk av tre kvinner i sin tomme grav.  Alt dette skulle ha skjedd 1500 før Kristus. Så kristendommen kommer ikke med noe nytt - bare at denne historien fra gresk mytologi kobles jødenes Messias.

Kommentar #17

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

De Messianske jødene er våre kristne søsken!

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
at messianske troende jøder kommer på møter arrangert av kristne på gjennomreise. En av de sterkeste opplevelser jeg har av Den Hellige Ånds ledelse i mitt liv skjedde ovenfor en av disse som kom ene og alene for å være med på et hotellmøte.

Absolutt!

De Messianske jødene er våre kristne søsken!

Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Wara...

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde.

har tydeligvis hatt en dårlig dag på Verdi-debatt. Jeg kan ikke la være å kommentere siste innspill, om hvem som er jøde. Du siterer Jesus, og når jøden er jøde i det skjulte, menes det ganske enkelt, gjennom jødenes gener. En sann jøde kommer ifra Juda stamme, enklere kan det vel ikke bli?

Så ikke vri på skriften for å få det til å stemme med din forståelse av den, Wara, da blir den bare uleselig.

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
har tydeligvis hatt en dårlig dag på Verdi-debatt. Jeg kan ikke la være å kommentere siste innspill, om hvem som er jøde. Du siterer Jesus, og når jøden er jøde i det skjulte, menes det ganske enkelt, gjennom jødenes gener. En sann jøde kommer ifra Juda stamme, enklere kan det vel ikke bli?

Nope, og her er kjernen kjære deg.. det er ikke gjennom kjødet du er jøde, det er gjennom ånden du er det..

Derfor sier Pauls at det nytter ikke å omskjære deg på penisen, du må omskjæres i ånden din. Du må få en ny ånd i deg - da er du Guds sanne barn. Alle de som ikke har fått denne omskjærelsen er ikke Guds barn..

Du kan bare drikke fra en kilde som du er påkoblet. Vi kan se gjennom historien Isralitter som tjente Gud - den Guden som er treenig. Den første pakten som er DGT den er oppfylt av Jesus kristus, det ble levert en ny avtale (DNT) til jødene, denne avtalen er at du må ta imot Jesus Krsitus. Jesus oppfylte og rullet sammen den gamle avtalen og gav jødene og verden en ny avtale.

Når du ser at den gamle avtalen ikke er gjeldene, men at en ny har kommet, ja da må du forholde deg til denne nye avtalen..

Den nye avtalen er omskjærelsen i hjerte, en ny ånd skal jeg gi dere sier Herren i Esekiel. Den nye ånden fikk de ikke ved den gamle avtalen.

Konger og profeter var salvet og hadde DHÅ over seg i DGT. I DNT kan alle ta imot DHÅ, da er den i deg, overdeg og rundet deg.. 

Forskjellern er at DHÅ kan bare komme inn der det er en ny ånd. DHÅ er talsmannen, Den samme DHÅ som rise opp Jesus kropp etter at Han var korsefestet..

Ja, jeg elsker jødene, Jeg har medlidenhet for de, fordi er nå omringet av det jeg mener er antikristus ånd - som vil utslette jødene. Derfor skal vi støtte de, fordi Herren sier de kommer til å bli frelst på en dag, når de oppdager hvem Jesus er..

De som er antsismitiske har antikristus over seg - fordi de har en kilde som ikek er fra Faderen. 

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
har tydeligvis hatt en dårlig dag på Verdi-debatt. Jeg kan ikke la være å kommentere siste innspill, om hvem som er jøde. Du siterer Jesus, og når jøden er jøde i det skjulte, menes det ganske enkelt, gjennom jødenes gener. En sann jøde kommer ifra Juda stamme, enklere kan det vel ikke bli?

Jeg leser det tydelig ditt hen at ånd er ånd og kjød er kjød.. Dette inkluderer DNA.

Menneske er en ånd som bor i en kropp som har en sjel.

Det er derfor Jesus sier at du må bli født på ny til Kornerlius. Det som er født av kjød er kjdø, men det er som er født av ånd er ånd.

Derfor er det en ny fødsel som finner sted når en blir frelst. Og derfor er det denne nye fødselen som gjør deg til et Gud barn. De som ikke blir født på ny er ikke Guds barn eller folk.. Fordi de har ikke tatt imot den nye avtalen, de forholder seg til den gamle avtalen.

Kommentar #21

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Du blandet sammen...

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Nope, og her er kjernen kjære deg.. det er ikke gjennom kjødet du er jøde, det er gjennom ånden du er det..

Derfor sier Pauls at det nytter ikke å omskjære deg på penisen, du må omskjæres i ånden din. Du må få en ny ånd i deg - da er du Guds sanne barn.

både det ene og det andre, Wara!  Det du egentlig skriver er: "Anders Helge, da du ble kristen, ble du også en jøde!!!"

Og dette med å omskjæres i Ånden? Hva er nå dette da, Wara? 

Nei, du må få en skikkelig leksjon om Israels Hus du...

Den hvite befolkningen er Israels 11 stammer...Den 12 stammen er jødene...

Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

11 stammer av Israels hus, som bibelen kaller for de bortkomne stammene, er de kristne, vestlige nasjoner. Det har vært "skjult" i 2700 år, men dukker opp igjen i endens tid.

"I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

DET SANNE ISRAEL

1 Mos.22:17: « Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand «. 1 Mos.24:60: « Og de velsignet Rebekka og sa til henne: Vår søster bli til tusen ganger ti tusen. Måtte din ætt ta sine fienders porter i eie «.

Israel var delt etter Salomos død. Tusener/Millioner av Israelitter fra nord-riket (Israels Hus) ble tatt til fange av Assyria f.Kr. Det var ved dette tidspunkt at enkelte «germanske/keltiske) stammer plutselig gjorde seg merkbare akkurat i det samme området ca 700 f.Kr.

Senere ble disse Europas og Amerikas kristne, som la grunnlaget for den kristne demokratiske sivilisasjon. USA, Gods promise Land, reiste seg opp som et av verdens største demokratier.

Les gjerne mer om dette i vårt rikholdige arkiv...

Kommentar #22

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Mennesket er en sjel...

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Menneske er en ånd som bor i en kropp som har en sjel.

ikke en ånd, Wara!

"Ånden går tilbake til Gud som gav den," står det. Men sjelen dør når legemet dør. Derfor lever mennesket ikke evig. Men tar vi imot Jesus som Frelseren, får vi evig liv! " Og dette er det evige Liv, at de har tatt imot Jesus..." står det.

Jeg tror på en evig utslettelse av alle dem som IKKE tror, og ildsjøen brenner bare så lenge det er noe å brenne. Slik som det skjedde i Sodoma...

Vismannen Salomo skriver: 
”For de levende vet at de skal dø, men de døde vet ikke noen ting, og de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Både deres kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet er det for lenge siden forbi med, og de har i all evighet ingen del mer i alt det som hender under solen…Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes verken gjerning eller klokskap eller visdom i dødsriket, dit du går.” (Fork. 9, 5-6 +10).
Her ser vi hvordan det er i dødsriket. Det er ikke noe liv.

Kommentar #23

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Omskjærelsen av ånden er å bli født på nytt. EN NY ÅND VIL JEG GI DERE sier Herren.

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Og dette med å omskjæres i Ånden? Hva er nå dette da, Wara?

Nei, du må få en skikkelig leksjon om Israels Hus du...

Dette er fundamnetet i hva som ksjer i en som blir født på nytt.

Den sanne jøde er den som er født på nytt..

Kjødet er fordervet av syndefaleet om du er greker , norske eller same uansett etninsk opphav.. INGEN kan ved sin etnisk opphav komme inn i Himmelriket..

Den nye avtalen må en ta imot..

Johannes 3:3-10

3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? 

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Esekiel 36:26-27

26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

 Omskjærelsen av ånden er å bli født på nytt. EN NY ÅND VIL JEG GI DERE sier Herren.

Kommentar #24

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Så hvorfor sier Jesus at du må få en ny ÅND da, er ånd blitt sjel. Hvorfor sier ikke Jesus sjel.. Nei fordi vi er en ånd kjære deg.. Vi kan bare be i ånden, men også i sjelen..

Erdet støtte i bibelen  for at menneske er en ånd sjel og kropp, ja det er det..

1 Tess 5:23 Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Rykende uenig...

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
1 Tess 5:23 Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

jeg vil engang ikke tenke i dine baner, Wara! Men dette skriftstedet du nevner her er interessant i denne forbindelse. Guds Ånd ble innblåst i Adams nese, slik ble det liv i han. Det er denne Guds Ånd som gir sjelen liv. Guds Ånd vender tilbake til Gud når menneskets kropp er død.

Når det gjelder den nye fødsel, så skjer det noe i vår sjel, ved at Guds Ånd får en mer dominerende plass i oss. Men menneskets kropp er framdeles den samme og vil dø en gang. Men så på den ytterste dag vil ting skje, men det er en annen historie...

Kommentar #26

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

jeg så denne "ånden" i aksjon i går kveld, på Visjon Norge...

Så mest ut som deltagerne hadde fått åndelig påfyll, fra en litt berusende annen kilde.

Var sannelig ikke store forskjellen fra skrekkfilmen, som gikk på en annen kanal.

Det jeg tenker helt ærlig, er at disse menneskene på Studio Direkte, er mennesker som dessverre blir lurt, på det aller groveste.

Selv taleren, denne amerikanske religiøse versjonen av Gordon Gekko, måtte smile litt. Om det var av "Ånden", eller av deltagerne som så mest ut som om de var på en real "trip", det må gudene vite.

Jeg håper når disse deltagerne en gang kommer til seg selv, og ser galskapen rett og slett, at det måtte gå bra med dem, senere i livet.

Synes faktisk oppriktig synd på dem, da de nok ikke fortjener å bli brukt sånn som dette.

Heldigvis, får jeg nesten si, så er jødene derimot blant de aller skarpeste knivene i skuffen (som historien jo har vist), og ikke lar seg lure og bli forført av denne "religionen". Ett folk som har brakt menneskeheten så mange fremskritt innen forskning, kultur og ikke minst religion med mer, lar seg åpenbart ikke lure av noen amerikanske religiøse "Houdini'er" tatt ut fra casino-showene i Las Vegas.

Men så er det nettopp fordi det jødiske folk, alltid har elsket en diskusjon, enten med seg og sine, eller til og med sin Gud!

De jøder som dog har valgt å gå over til kristendommen, har ofte valgt de mer rasjonalistiske versjoner av kristendommen.

Eller de har gått enda lenger, som Spinoza!

Kommentar #27

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
jeg vil engang ikke tenke i dine baner, Wara! Men dette skriftstedet du nevner her er interessant i denne forbindelse. Guds Ånd ble innblåst i Adams nese, slik ble det liv i han. Det er denne Guds Ånd som gir sjelen liv. Guds Ånd vender tilbake til Gud når menneskets kropp er død.

Det er helt ok det, 

Kommentar #28

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
jeg så denne "ånden" i aksjon i går kveld, på Visjon Norge...

Så mest ut som deltagerne hadde fått åndelig påfyll, fra en litt berusende annen kilde.

Var sannelig ikke store forskjellen fra skrekkfilmen, som gikk på en annen kanal.

Det jeg tenker helt ærlig, er at disse menneskene på Studio Direkte, er mennesker som dessverre blir lurt, på det aller groveste.

Selv taleren, denne amerikanske religiøse versjonen av Gordon Gekko, måtte smile litt. Om det var av "Ånden", eller av deltagerne som så mest ut som om de var på en real "trip", det må gudene vite.

Jeg håper når disse deltagerne en gang kommer til seg selv, og ser galskapen rett og slett, at det måtte gå bra med dem, senere i livet.

Synes faktisk oppriktig synd på dem, da de nok ikke fortjener å bli brukt sånn som dette.

Deler ditt syn her Sten Andrê!

Jeg så litt av det programmet på TV Visjon Norge og dette har ikke noen ting å gjøre med kristendom. Her er det rett og slett demonske krefter som får fritt spillerom. Som kjent liker demonene seg godt blandt "kristne" hvor de får utfolde seg fritt.

Det som da gjenstår, er å vurdere hva slags kanal TV Visjon Norge egentlig er, når se sender slikt faenskap. Rett og slett kvalmende!

Kommentar #29

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Opplysningsarbeid

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

Her har professor Grathan Gunners ved det teologiske universitetet i London en stor jobb foran seg. Kan du gi meg adressen/telefonnummeret/hjemmesiden til dette universitetet?

Kommentar #30

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet

Med andre ord: Drit i det fakta, DNA og annet måtte ha av beviser for saken, klart vi er etterkommere av tolv bibelske stammer... Noen lider tydeligvis av en alvorlig religiøs forstyrrelse her... At vi er etterkommere av folk som en gang bodde i maspotamia stemmer det, men det er 40 000 år siden de vandret ut derfra og jødedommen var ikke funnet opp engang... Før det, omlag 60 til 80 000 år før det, vandret alle mennesker ut av afrika, altså alle som i dag er utenfor afrika... Europeere, amerikanere, asiatere, australere..... DNA bekrefter dette og det er ingen jøder innblandet i dette i det hele tatt.

Så dette er kun religiøst svermeri med en eller annen agenda... ikke fakta eller kunnskap...

Kommentar #31

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det som da gjenstår, er å vurdere hva slags kanal TV Visjon Norge egentlig er, når se sender slikt faenskap. Rett og slett kvalmende!

Så det er kvlamende å se folk le. Hmm... Peter prøvde fortvil å si til de som kom til øvre sal, de er ikke drunkne slik dere tror. De var fulle, men de var ikke fulle på alkohol..

Har du dette det i evangeliet? 

Kommentar #32

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

De er ikke drukne slik som dere tror!

Publisert nesten 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
jeg så denne "ånden" i aksjon i går kveld, på Visjon Norge...

Apostelgjerningene 2: 1 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. 2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. 3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.

5 Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. 7 De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere? 8 Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, 9 vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, 10Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, 11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk! 12 Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være? 13 Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!

Peter taler til folket

14 Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord! 15 For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! 16 Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. 18Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

Kommentar #33

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Har ikke peiling

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
At vi er etterkommere av folk som en gang bodde i maspotamia stemmer det, men det er 40 000 år siden de vandret ut derfra og jødedommen var ikke funnet opp engang... Før det, omlag 60 til 80 000 år før det, vandret alle mennesker ut av afrika, altså alle som i dag er utenfor afrika..

på hva du skriver om. Fakta er helt uteblitt, og du synser...Bibelen forteller at menneskene er 6000 år gamle, det er bare å telle gjennom generasjonene. 

Thor Heyerdahl og Fridjof Nansen så og beviste at vårt folk har tidligere levd i Asebadjan, og andre hevder og beviser at før det, så var vi flyktninger i Asyria. (Syria) Det er nabolandet til nord-Israel.

Kommentar #34

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Så det er kvlamende å se folk le. Hmm... Peter prøvde fortvil å si til de som kom til øvre sal, de er ikke drunkne slik dere tror. De var fulle, men de var ikke fulle på alkohol..

Ja, det som ble vist på TV Visjon Norge den kvelden var ikke av Gud og Ånden. Det var intet annet enn massesuggesjon.

Guds Ord taler om tungetale og profetisk tale og ikke om hysterisk latter fremprovosert av en predikant. Dette har ingen dekning i Guds Ord og slik oppførsel ble aldri utøvet av Jesus eller Hans disipler.

Kommentar #35

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Hvordan oppfører folk seg når de er fulle av søt vin (alkohol)?

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, det som ble vist på TV Visjon Norge den kvelden var ikke av Gud og Ånden. Det var intet annet enn massesuggesjon.

Hvorfor blir det sagt at de var fulle av søt vin etter at DHÅ hadde falt på øvre sal. Var det kanskje fordi de oppførte seg som fulle av søt vin.

Hvordan oppfører folk seg når de er fulle av søt vin (alkohol)? De fleste ler seg skakk og raver i gatene.

Så hvorfor sier de at de var fulle av søt vin? De som kom til øvre sal observerte at folk var fulle.

Men Petter sier noe i vers 15.. Hva er det han sier, Han sier de er ikke DRUKNE slik som dere mener. Hva var det de mente – de som kom til mente at de var drukne av søt vin.

De var ikke drukne av søt vin, de var drukne av salvelsen fra Himmelen. Når DHÅ falt da ble de drukne av kraften – salvelsen fra DHÅ.

Dette kan bare forståes av de som opplever dette.

Apg 2:12 Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være? 13 Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!

Peter taler til folket

14 Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord! 15 For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! 

 

Kommentar #36

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Dette kan bare forståes av de som opplever dette.

Nå har vel egentlig dette lite med Messianske jøder å gjøre; men som jeg skrev, og som du ikke valgte å ta med i sitatet:

Guds Ord taler om tungetale og profetisk tale og ikke om hysterisk latter fremprovosert av en predikant. Dette har ingen dekning i Guds Ord og slik oppførsel ble aldri utøvet av Jesus eller Hans disipler.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Siste basun Rudi

Publisert nesten 7 år siden

Rudi Wara:

Omskjærelsen av ånden er å bli født på nytt
_________________________________________

Delvis riktig Rudi, omskjærelsen av ånden er også omskjærelsen av hjertet - på tide å tenke nytt?

Allikevel begrunner Marta det med den siste dag, å fødes på nytt er det samme som oppstandelsen fra de døde - i uforgjengelighet som hører med for å komme inn i Guds rike 1.Kor.15.50-53
Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

 

Kommentar #38

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Guds Ord taler om tungetale og profetisk tale og ikke om hysterisk latter fremprovosert av en predikant. Dette har ingen dekning i Guds Ord og slik oppførsel ble aldri utøvet av Jesus eller Hans disipler.

Jeg har nettop vist deg det i skriftene, hva Peter sier.. 

Og dermed så har det med Guds ord å gjøre..

Glede i (ikke oppå) men i Herren er våres styrke..

Så jeg vet ikke helt hva du definerer som glede.. En glede som er i ens indre. Heter det ikke at en god latter forlenge livet :)..

Kommentar #39

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, det som ble vist på TV Visjon Norge den kvelden var ikke av Gud og Ånden. Det var intet annet enn massesuggesjon.

Merkelig hvordan folk henviser til historien om pinsedag i ap.gj, for å forsvare slikt. Det som skjedde på pinsedag, var oppfyllelsen av Joels profeti og er dermed ikke noe som skjer igjen og igjen (og igjen og igjen).

Folk kan nok bli "fylt av Ånden", ja. Men dersom det må en "salvet" predikant til, så har jeg ikke mye tro på det. Men "signe" de som får seg en god latter av sånt, enten de ler med eller av (eller i) :-D

Kommentar #40

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Merkelig hvordan folk henviser til historien om pinsedag i ap.gj, for å forsvare slikt. Det som skjedde på pinsedag, var oppfyllelsen av Joels profeti og er dermed ikke noe som skjer igjen og igjen (og igjen og igjen).

Kan du fortelle hva Joels profeti var?

Kommentar #41

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jeg kan

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Kan du fortelle hva Joels profeti var?

Og Peter kan:

14 Da trådte Peter fram sammen med de elleve, tok til orde og talte til dem:
        Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! La meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier! 15 Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som profeten Joel talte om:
   
17 I de siste dager skal det skje, sier Gud:
        Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.
        Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
        de unge menn skal ha syner,
        og de gamle blant dere ha drømmer.
    18 Selv over mine treller og trellkvinner
        vil jeg i de dager utøse av min Ånd,
        og de skal tale profetisk.

Og med det, i år 33, ble Joels profeti oppfylt. Ånden kom. Og den har ikke forlatt jorden siden, regner jeg med.

Jeg vet ikke hva de/dere driver med hos disse såkalte "hellig ånd bartenderne", men noe reprise av pinsedag er det neppe.

Kommentar #42

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Vås

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Deres
sentre ligger blant annet i Haifa, også på Mount Carmel i Jerusalem i nærheten av Jaffa Gate.

Enhver som har omfavnet jødedommen, enten vedkommande kommer fra Sapmi, tjukkeste Sogn og Fjordane, Grønland, Ildlandet eller hvor det nå skulle være - er ekte jøde. Dette slår Torahen fast. Den som tror noe annet - setter seg ikke inn i verken Torahen, jødedommen eller verdenshistorien.

Dessverre er det en myte som har vokst seg stor - om massekonvertering av khazarer på 800-tallet, men denne finst det overhodet intet historisk hold for. Det hele er romersk-katolsk propaganda - basert på to brev som ble forfalsket i Spania på 1200-tallet. 

Når det gjelder teksten under, hvor det står: «på Mount Carmel i Jerusalem i nærheten av Jaffa Gate» understreker det bare det jeg har sagt ovenfor. Karmelfjellet ligger ikke i Jerusalem. Jerusalem ligger på Moriahfjellet, og en av toppene heter Zion.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere