Inger Cecilie Stridsklev

9

Johan Lippestad, en sosialminister Norge bør være takknemlig for

Som vi så i programmet om hans slektning Geir Lippestad, kom Johan Andreas Lippestad fra en meget sosialt interessert familie, noe som kan være med på å forklare at han fikk utrettet så mye.

Publisert: 2. jan 2015  /  536 visninger.

 Johan Lippestad (1902-1961) var sosialminister i Norge fra 25.9.1941 til 8.5. 1945.

Han var aldri nazist (medlem av det norske nazipartiet NNSAP (Norges NasjonalSocialistiske ArbeiderParti) stiftet i 1932. Han var medlem av Nasjonal Samling, stiftet Grunnlovsdagen året etter. 

Lippestad var sosialminister i Norge fra 25.9.1941 til 8.5. 1945.

Han var kommisarisk leder for Norsk Arbeidsgiverforening fra september 1941, og bidro til at den organisasjonen fikk en relativt selvstendig stilling.

Han fikk også medansvar for tvangsevakueringen av Finnmark. Det gikk stort sett bedre med dem som ble evakuert enn med dem som etter oppfordring fra London ble igjen i landsdelen.

Som Sosialminister gjennomførte han, tross motstand fra Terboven som takket være Haagkonvensjonene og Hitler hadde all makt i Norge:

Krigspensjonering (etter kampene i 1940) både for militære og for sivilister som hadde lidt skade. Det var uavhengig av om skadene skyldtes tysk eller alliert bombing.

I lov om syketrygd ble det innført tillegg for syketrygdedes barn våren 1944, samtidig ble arbeidsgivernes premiebidrag fordoblet.

Arbeidsløshetstrygd

Barnetrygd

Fridag 1. mai

Han gjorde en innsats for å fremme yrkeshygiene, og at det var ”nødvendig å være på vakt for å sikre gjennomføringen av de prinsipper om vern mot helse- og ulykkesfare i bedriftene som Loven om Arbeidervern av 19.juni 1936 bygger på”.Han motarbeidet tyske påtrykk for økt arbeidskraftmobilisering.

Han opplevde som diverse andre ministre å møte motstand hos tyskerne mot sin innsats for landsmenn, i motsetning til de kommisariske statsråder som Terboven utnevnte i september 1940, og som ikke var medlemmer i Nasjonal Samling. De ministre som ikke var NS-medlemmer ble frikjent i etterkrigsoppgjøret. Minister Lippestad fikk livsvarig tvangsarbeid, ble fradømt stemmerett og det han eide. Han slapp ut i 1956, 4 år før han døde 58 år gammel.

http://www.dnms.no/index.php?seks_id=111727&a=1

 https://nbl.snl.no/Johan_Lippestad_-_1

Øystein Sørensen ”Solkors og Solidaritet”,

Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Johan Andreas Lippestad

Publisert over 6 år siden

 var minister i Quislings regjering, og dermed landsforræder.

Nok et kvalmende forsøk fra ICS på å forherliggjøre landssvikere og deres innsats for nazi-okkupasjonsmakten.

Ingen ting kan rettferdiggjøre disse forræderne. 

 

Kommentar #2

Bjørn Otter Skaaret

4 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 6 år siden

"Som Sosialminister gjennomførte han, tross motstand fra Terboven som takket være Haagkonvensjonene og Hitler hadde all makt i Norge".

Hva Lippestad gjennomførte, har falt ut for artikkelforfatteren. Men det er neppe så viktig heller.

Det viktige er erkjennelsen av at Terboven hadde all makt i Norge. En "norsk" sosialminister måtte selvfølgelig danse etter hans - og Hitlers - pipe. Og at målet var noe annet enn et nazistisk Norge, blir bare en lek med ord. Over 70 år etterpå.

 

Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Medmennesker.

Publisert over 6 år siden

Stridsklev bekrefter min forestilling om at det finnes ikke mennesker som er bare onde. Registrerer at andre tenker annerledes. Det skal respekteres.

Kommentar #4

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det var en spennende reise i tid med Geir Lippestad som ble vist på NRK.

Tråden til NS slektningen ble ikke tværet ut og fikk akkurat nok dekning mener jeg. Et øyeblikk fra den delen av programmet jeg vil trekke frem,  var at da NRK skulle gi noen ganske få eksempler på det fæle han hadde gjort så var det å tillate abort på fostre med utviklingshemninger et av dem.

Håper senere regjeringer har ordner opp i dette.

Kommentar #5

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Publisert over 6 år siden

det går omtrent i Lippestad-slekta å tjene landets fiender? 

Men Johan Lippestad var åpen om hvem han søkte samarbeid med og ble sett på som landssviker. 

Hadde han bare gjort som en viss Einar Gerhardsen som utad ga inntrykk av å være mot okkupasjonsmakten, men i det skjulte ønsket et nært og tett samarbeid med okkupasjonsmakten. 

Gerhardsen ble visst landsfader etter krigen. Nå fikk riktignok ikke innbyggerne kjennskap til hva Gerhardsen mente i det skjulte. At den lille faktabiten ble holdt skjult til nyere tid var i praksis en gunstig, for Gerhardsen og Ap, bieffekt av innføringen av Ap-staten etter krigen

Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Snekkerhaugen. Gå til den siterte teksten.
Hadde han bare gjort som en viss Einar Gerhardsen som utad ga inntrykk av å være mot okkupasjonsmakten, men i det skjulte ønsket et nært og tett samarbeid med okkupasjonsmakten.

Einar Gerhardsen var åpen for samarbeid med okkupasjonsmakten sommeren 1940. Men han sluttet seg senere til motstandsbevegelsen og ble arrestert i september 1941 og var i fangenskap resten av krigen, blant annet på Grini og i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Hva han tenkte i sitt hode vet ingen, men utad ga han "inntrykk av å være mot okkupasjonsmakten" ja, i den grad at han gikk til handling og faktisk gjorde motstand mot okkupasjonsmakten, og okkupasjonsmakten svarte med å torturere og fengsle ham.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Reinhardtsentil NS slektningen ble ikke tværet ut og fikk akkurat nok dekning mener jeg. Et øyeblikk fra den delen av programmet jeg vil trekke frem, var at da NRK skulle gi noen ganske få eksempler på det fæle han hadde gjort så var det å tillate abort på fostre med utviklingshemninger et av dem. Håper senere regjeringer har ordner opp i dette.

................................................................

Jeg tror det er mange som ikke ønsker å forstå denne kommentaren.

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Snekkerhaugen. Gå til den siterte teksten.
det går omtrent i Lippestad-slekta å tjene landets fiender?

Den der var stygg synes jeg. Hvilke andre eksempler har du som rettferdiggjør en såpass generaliserende påstand om Lippestad-slekta?

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Daniel Snekkerhaugen. Gå til den siterte teksten.
det går omtrent i Lippestad-slekta å tjene landets fiender?

Men Johan Lippestad var åpen om hvem han søkte samarbeid med og ble sett på som landssviker.

23. juli 2011 sa Geir Lippestad i et intervju på NRK at Breivik hadde bedt spesielt om at han måtte bli hans forsvarer. På spørsmålet om hvorfor svarte Lippestad at han kunne forstå hvorfor. Breivik hadde antagelig i tankene at det kunne være en forbindelse. Lippestad visste åpenbart også på det tidspunkt at det hadde noe med Krigen å gjøre uten at det ble sagt klart hva. For oss med adgang til Google var det åpenbart hva forbindelsen var. Lippestad valgte å ta på seg oppgaven og har beskrevet den prosessen i flere intervjuer og grandgrandonkelens historie var aldri nevnt i den forbindelse. 

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.
Et øyeblikk fra den delen av programmet jeg vil trekke frem, var at da NRK skulle gi noen ganske få eksempler på det fæle han hadde gjort så var det å tillate abort på fostre med utviklingshemninger et av dem.

Statsråd Lippestad må ha stått i sterk opposisjon til sin familie ved å velge praktisk talt den motsatte vei av hva resten av familien gjorde. Datidens abort av utviklingshemmede fostre går rett inn i nazistisk rasehygienepolitikk som hadde et noe annet perspektiv enn dagens abortpolitikk. Selv om det i praksis kan være likheter var det en annen filosofi bak. Og nei, dette er ikke et opplegg til en generell abortdebatt igjen. 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Einar Gerhardsen var åpen for samarbeid med okkupasjonsmakten sommeren 1940. Men han sluttet seg senere til motstandsbevegelsen og ble arrestert i september 1941 og var i fangenskap resten av krigen, blant annet på Grini og i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Jeg tror at det du peker på her er noe av bildet som festet seg i ettertid av Einar Gerhardsen som den løsningsorienterte, som "snakket sammen" de som kunne ha noe å bidra med. Slik jeg har forstått historien tok det litt tid før han landet der han skulle og lenge var det et mysterium hvordan han kom seg ut fra Sachsenhausen og tilbake til Grini i god tid før Krigens slutt. Hvoromalltinger, da han ble løslatt var han den fremste AP-mann til å overta siden han hadde vært ordfører i Oslo og fremtredende i AP i flere år. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere